Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Viron (EE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Viroon (EE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)12,6 9,7 29.8
03 Optoelektroniikka3,3 7,7 -57.8
04 Tietoviestintä79,7 16,5 384.7
05 Elektroniikka9,9 14,10 -34.0
06 Joustava valmistus0,5 0,5 7.5
08 Ilmailu4,8 8,6 -45.2
09 Aseet15,10 14,10 6.6
Yhteensä126,5 72,9 73.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Viron (EE) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,2 0,5 -65.5
02 Elämäntieteet (Life Science)5,7 4,9 16.8
03 Optoelektroniikka2,6 1,4 89.5
04 Tietoviestintä614,5 196,9 212.1
05 Elektroniikka3,2 1,8 73.4
06 Joustava valmistus3,5 7,8 -55.5
08 Ilmailu4,1 4,1 2.1
Yhteensä633,7 217,2 191.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu