Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Bolivia

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Kehittyneen teknologian tuotteiden osuus Yhdysvaltain2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
Viennistä Boliviaan27,5 24,1 31,0 00
Tuonnista Boliviasta1,3 00,1 00
Tavaroiden ulkomaankaupasta Bolivian kanssa16,5 13,6 15,3 00

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Boliviaan (BO) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 01,9 01,2 02,2
02. Elämäntieteet (Life Science) 213,0 215,1 215,3
03. Optoelektroniikka 00 00,4 00,2
04. Tietoviestintä 1067,4 766,0 765,8
05. Elektroniikka 01,4 01,9 02,3
06. Joustava valmistus 01,7 02,1 00,7
07. Edistyneet materiaalit 00,4 00 00,0
08. Ilmailu 214,0 113,4 113,4
10. Ydinteknologia 00,2 00 00
Yhteensä 15 100 11 100 11 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Boliviasta (BO) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
04. Tietoviestintä 1100,0 05,6
06. Joustava valmistus 00 094,4
Yhteensä 1 100 0 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu