Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bolivian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bolivian kanssa, vienti Boliviaan ja tuonti Boliviasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Bolivia oli Yhdysvaltain 101. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 10 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 98 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 43,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Bolivian kanssa oli Yhdysvalloille 22 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Boliviasta oli 112,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 60 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc687 (tina) edustaen 57,5 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) vastaten 11,0 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Boliviaan supistui 5,5 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 38 miljoonaa dollaria marraskuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), mikä edusti 15,6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 9,8 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 6,1 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Bolivian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 28,0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 942 miljoonaan dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 470 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 472 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 41,4 prosentilla ja viennin arvo 16,9 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc687 (tina), arvon ollessa 184 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 72 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Bolivian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1,2 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Boliviaan (BO) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,3 6,5 1,2 2,7 1,3 3,1 1,2 1,9 1,9 5,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,7 4,8 0,9 1,9 1,0 2,5 0,9 1,4 1,3 3,6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,5 1,4 0,6 1,3 0,3 0,8 0,3 0,5 0,4 1,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,5 4,4 15,1 33,7 12,7 31,4 15,9 25,4 1,4 3,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,5 4,4 15,1 33,7 12,7 31,4 15,9 25,4 1,4 3,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5,3 15,3 4,7 10,6 5,4 13,4 11,1 17,7 5,2 13,7
53. Väri- ja parkitusaineet 0,9 2,5 0,4 0,9 1,0 2,4 0,1 0,2 0,1 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,4 1,2 0,5 1,1 2,0 5,1 7,7 12,3 0,4 1,0
57. Muovit, valmistamattomat 1,1 3,3 1,4 3,0 1,1 2,8 1,5 2,3 2,3 6,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2,1 6,0 1,9 4,3 0,8 2,1 1,3 2,0 1,7 4,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,3 3,7 1,4 3,1 1,1 2,8 1,9 3,0 1,6 4,2
62. Kumituotteet 0,5 1,3 0,3 0,6 0,4 1,0 0,5 0,7 0,7 1,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,3 0,9 0,5 1,2 0,3 0,6 0,6 0,9 0,2 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 19,6 56,4 18,2 40,7 15,2 37,7 21,4 34,2 23,4 61,8
71. Voimakoneet ja moottorit 0,7 2,1 0,6 1,4 0,6 1,4 3,5 5,7 6,6 17,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,4 4,0 1,2 2,8 2,4 5,9 1,8 2,9 1,8 4,7
73. Metalliteollisuuskoneet 0,1 0,2 0,1 0,3 0,6 1,5 0,2 0,3 0,1 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4,4 12,6 1,6 3,6 1,6 4,0 2,2 3,6 1,5 4,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4,8 13,7 3,7 8,3 3,7 9,2 3,8 6,1 2,8 7,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3,2 9,1 3,4 7,6 2,5 6,3 2,3 3,7 4,6 12,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,2 6,3 1,5 3,3 1,5 3,8 2,1 3,3 2,0 5,3
78. Moottoriajoneuvot 1,5 4,3 1,0 2,2 1,0 2,4 1,5 2,5 2,6 7,0
79. Muut kuljetusvälineet 1,4 4,1 5,1 11,3 1,3 3,2 3,9 6,3 1,3 3,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,5 9,9 2,8 6,3 3,6 8,8 9,3 14,9 3,3 8,8
87. Kojeet,mittarit yms. 2,1 5,9 1,4 3,2 2,2 5,4 2,0 3,2 1,8 4,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,3 0,8 0,3 0,6 0,3 0,6 5,5 8,8 0,2 0,5
89. Muut valmiit tavarat 0,9 2,6 0,9 2,1 0,8 2,1 1,6 2,6 0,9 2,5
9. Muut tavarat 0,7 2,1 0,7 1,5 0,8 1,9 1,6 2,5 0,6 1,5
93. Erittelemätön 0,3 0,8 0,0 0,0 0,2 0,5 0,6 0,9 0,0 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,5 1,4 0,6 1,4 0,6 1,4 1,0 1,5 0,5 1,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 34,8 100,0 44,8 100,0 40,4 100,0 62,6 100,0 37,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Boliviasta (BO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8,0 21,9 5,5 16,1 6,2 9,5 7,8 15,7 8,5 14,3
04. Vilja ja viljatuotteet 2,8 7,7 3,1 9,2 1,6 2,4 1,6 3,2 1,5 2,5
05. Hedelmät ja kasvikset 3,0 8,2 2,3 7,0 4,6 7,1 6,1 12,2 6,7 11,1
08. Rehuaineet 2,2 6,0 00 00 00 00
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,3 11,9 4,4 13,1 3,1 4,8 5,6 11,3 7,7 12,9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,7 1,9 0,2 0,5 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2
24. Puutavara ja korkki 0,6 1,7 0,6 1,7 0,8 1,2 1,2 2,3 1,4 2,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,9 2,5 0,3 0,8 0,3 0,5 0,6 1,3 0,5 0,9
28. Malmit ja metalliromu 1,8 4,8 3,4 10,0 1,7 2,6 3,3 6,5 5,1 8,5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,3 0,9 00 0,0 0,0 0,5 1,0 0,6 0,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,7 1,9 0,3 0,9 1,1 1,6 0,7 1,4 2,0 3,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,5 1,4 0,2 0,5 0,9 1,4 0,5 1,0 1,8 3,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13,4 36,8 11,5 33,9 39,7 61,5 19,6 39,4 35,0 58,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,6 1,6 0,4 1,3 0,6 1,0 0,6 1,3 0,2 0,4
68. Muut metallit 12,4 34,0 10,5 30,9 38,6 59,9 18,7 37,6 34,4 57,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,2 8,7 4,1 12,2 4,0 6,3 3,5 6,9 4,9 8,2
82. Huonekalut 0,9 2,4 0,3 0,8 2,0 3,0 0,9 1,9 0,6 0,9
84. Vaatteet 0,1 0,2 0,2 0,7 0,2 0,3 0,2 0,5 0,7 1,1
89. Muut valmiit tavarat 2,2 5,9 3,6 10,7 1,9 3,0 2,3 4,6 3,7 6,1
9. Muut tavarat 6,5 17,8 7,8 23,0 10,1 15,6 12,4 24,9 1,3 2,3
93. Erittelemätön 0,3 0,9 0,2 0,6 0,2 0,3 0,2 0,5 1,1 1,8
97. Kulta, ei monetaarinen 6,1 16,7 7,5 22,2 9,9 15,3 12,1 24,4 0,2 0,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 36,4 100,0 33,8 100,0 64,5 100,0 49,8 100,0 59,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu