Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Bolivian (BO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Boliviaan (BO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,1 2,6 -55.5
02 Elämäntieteet (Life Science)9,3 12,8 -27.4
03 Optoelektroniikka0,3 1,4 -77.4
04 Tietoviestintä64,0 48,8 31.0
05 Elektroniikka2,4 3,0 -19.2
06 Joustava valmistus0,8 3,1 -74.0
08 Ilmailu12,2 23,8 -48.9
Yhteensä90,3 96,3 -6.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Bolivian (BO) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
04 Tietoviestintä0,5 0,5 3.5
Yhteensä0,6 0,8 -21.4

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu