Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Bahrain

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Osuus Yhdysvaltain2015
%
2016
%
2017
%
2018
%
2019
%
2020
%
Viennistä Bahrainiin10,4 13,3 14,7 55,0 42,1 20,5
Tuonnista Bahrainista0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta Bahrainin6,1 7,2 7,0 37,1 24,1 12,0

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Bahrainiin (BH)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 00,2 00,2 21,3 10,1 10,2 10,7
02. Elämäntieteet (Life Science) 75,0 75,6 1713,2 161,4 111,8 95,2
03. Optoelektroniikka 00,4 21,5 10,6 10,1 10,2 31,8
04. Tietoviestintä 4232,2 2419,7 3325,0 12110,8 549,1 4122,7
05. Elektroniikka 43,0 11,1 32,0 20,2 30,5 20,9
06. Joustava valmistus 42,9 21,5 32,0 20,2 20,3 10,7
07. Edistyneet materiaalit 00,0 00,3 00,3 00,0 00,0 00,1
08. Ilmailu 4937,3 7159,5 7355,1 97486,7 50485,1 10859,3
09. Aseet 2519,0 1310,7 10,6 40,4 162,7 158,4
10. Ydinteknologia 00,1 00,0 00 00,0 00,1 00,2
Yhteensä 132 100 120 100 132 100 1.123 100 592 100 181 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Bahrainista (BH)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
02. Elämäntieteet (Life Science) 00 040,4 018,6 00 00,4 02,6
03. Optoelektroniikka 011,6 00 00 00 00 00
04. Tietoviestintä 086,0 054,4 068,5 020,1 016,2 034,3
05. Elektroniikka 00 00 00 04,9 00 018,6
06. Joustava valmistus 00 00 03,8 174,6 061,4 044,5
08. Ilmailu 02,4 02,0 09,1 00,4 021,9 00
10. Ydinteknologia 00 03,2 00 00 00 00
Yhteensä 0 100 0 100 0 100 1 100 1 100 0 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu