Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Bahrainin (BH) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Bahrainiin (BH) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,1 0,8 43.6
02 Elämäntieteet (Life Science)5,0 6,7 -25.5
03 Optoelektroniikka2,3 2,10 -24.0
04 Tietoviestintä15,3 23,1 -33.8
05 Elektroniikka1,8 1,2 49.8
06 Joustava valmistus1,4 0,7 110.9
08 Ilmailu131,3 41,8 214.6
09 Aseet2,3 1,3 78.0
Yhteensä160,1 78,3 104.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Bahrainin (BH) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,4 0,2 82.2

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu