Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Bahrainin (BH) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Bahrainiin (BH) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,1 1,0 6.9
02 Elämäntieteet (Life Science)5,0 7,3 -32.4
03 Optoelektroniikka2,2 3,0 -27.4
04 Tietoviestintä15,2 25,9 -41.3
05 Elektroniikka1,7 1,3 31.5
06 Joustava valmistus1,3 0,7 90.0
08 Ilmailu131,2 95,7 37.1
09 Aseet2,2 2,7 -17.0
Yhteensä160,0 138,0 15.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Bahrainin (BH) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,3 0,4 -5.7

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu