Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bahrainin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Tuonnista0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bahrainin kanssa, vienti Bahrainiin ja tuonti Bahrainista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Bahrain oli Yhdysvaltain 74. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 5 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 296 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 208,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Bahrainin kanssa oli Yhdysvalloille 32 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bahrainista oli 312,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 164 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc684 (alumiini) edustaen 65,0 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), 7 prosenttia tuonnista, Sitc582 (laatat,levyt,kalvot yms. muovia) 7 % sekä Sitc682 (kupari) 6 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Bahrainiin yli kaksinkertaistui edellisen vuoden marraskuusta. Viennin arvo oli 132 miljoonaa dollaria.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Bahrainin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 43,7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1,9 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 848 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 77,8 prosentilla ja viennin arvo 16,2 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 580 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 196 miljoonaa dollaria. Maiden välinen edellisen vuoden tammi-marraskuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 200 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bahrainiin (BH) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6,2 12,9 5,9 6,0 6,6 11,7 8,8 12,4 7,6 5,7
01. Liha ja lihatuotteet 1,0 2,0 1,4 1,4 0,9 1,7 1,4 2,0 1,4 1,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3,3 6,8 2,1 2,1 3,2 5,7 4,9 6,9 1,7 1,3
04. Vilja ja viljatuotteet 0,4 0,7 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,7 0,6 0,4
05. Hedelmät ja kasvikset 0,7 1,4 0,8 0,8 0,7 1,3 1,0 1,4 2,2 1,7
08. Rehuaineet 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6 1,1 0,2 0,3 0,7 0,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,6 1,3 0,8 0,8 0,6 1,0 0,7 1,0 0,7 0,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,8 1,7 0,5 0,5 0,6 1,0 0,9 1,2 1,9 1,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,7 0,6
28. Malmit ja metalliromu 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,9 4,0 3,1 3,2 5,7 10,2 2,2 3,1 6,1 4,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,3 0,6 1,1 1,1 1,7 3,1 0,7 0,9 0,7 0,5
57. Muovit, valmistamattomat 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 1,1 0,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,6 1,2 1,2 1,2 3,1 5,6 0,9 1,2 3,7 2,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,1 2,4 2,2 2,3 1,8 3,2 2,9 4,0 13,1 9,9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,2 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,9 1,3 0,4 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,1 0,2 10,8 8,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,4 0,8 1,4 1,4 0,9 1,5 0,7 0,9 0,9 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 25,2 52,3 59,9 60,9 25,8 46,4 33,3 46,7 23,2 17,6
71. Voimakoneet ja moottorit 2,2 4,6 0,8 0,8 1,5 2,6 0,6 0,8 0,4 0,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,2 0,5 3,8 3,9 0,7 1,3 0,8 1,1 1,4 1,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5,4 11,2 4,0 4,1 3,7 6,6 3,7 5,1 2,3 1,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,5 1,0 3,2 3,2 1,1 2,0 1,5 2,1 1,6 1,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,0 4,2 2,3 2,3 1,9 3,5 4,6 6,4 2,6 2,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3,2 6,6 3,6 3,7 2,3 4,2 1,2 1,7 3,9 2,9
78. Moottoriajoneuvot 4,7 9,8 2,5 2,6 6,6 11,8 5,5 7,8 4,3 3,3
79. Muut kuljetusvälineet 6,9 14,2 39,6 40,3 7,9 14,2 15,0 21,1 6,4 4,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,3 6,9 8,1 8,3 4,0 7,1 7,8 11,0 56,0 42,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,7 0,9 0,1 0,0
82. Huonekalut 0,7 1,5 0,2 0,2 0,6 1,1 1,0 1,4 0,2 0,1
84. Vaatteet 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 1,0 0,2 0,3 0,3 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 1,7 3,5 4,2 4,3 0,9 1,6 1,2 1,7 2,4 1,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 1,8 1,4
89. Muut valmiit tavarat 0,6 1,3 3,3 3,4 1,7 3,1 4,7 6,6 51,3 38,8
9. Muut tavarat 9,4 19,5 18,5 18,8 11,1 19,9 15,3 21,4 23,8 18,0
93. Erittelemätön 0,9 1,9 6,1 6,2 1,6 2,9 2,3 3,3 2,8 2,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 8,5 17,6 12,4 12,6 9,5 17,0 12,9 18,1 21,1 15,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 48,2 100,0 98,3 100,0 55,8 100,0 71,3 100,0 132,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bahrainista (BH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,4 1,0 0,1 0,1 0,9 0,7 0,6 0,4 0,5 0,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 00 00 0,8 0,6 0,4 0,2 0,4 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 00 00 40,0 30,2 20,4 11,9 0,0 0,0
28. Malmit ja metalliromu 00 00 40,0 30,2 20,4 11,9 00
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 00 23,4 23,3 8,3 6,3 7,4 4,3 12,5 7,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 00 23,4 23,3 8,3 6,3 7,4 4,3 12,5 7,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5,4 12,8 7,1 7,1 6,0 4,5 6,4 3,7 11,8 7,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,7 1,6 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2 0,1
58. Muovit, valmistetut 4,8 11,2 6,7 6,7 5,9 4,4 5,8 3,4 11,6 7,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 33,2 78,1 65,9 65,5 68,6 51,7 131,7 77,2 132,8 81,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5,9 14,0 5,4 5,4 7,1 5,4 5,8 3,4 8,0 4,9
66. Kivennäisainetuotteet 0,5 1,1 0,5 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,6 0,4
68. Muut metallit 22,4 52,5 56,5 56,2 58,9 44,4 122,4 71,8 116,8 71,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4,3 10,2 3,4 3,4 2,2 1,7 3,0 1,8 7,4 4,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,2 0,7 0,4 00
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,2 0,6 0,4 00
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,0 4,7 0,6 0,6 2,1 1,5 1,1 0,7 1,6 0,9
84. Vaatteet 0,3 0,7 0,1 0,1 0,6 0,4 0,3 0,1 0,6 0,4
89. Muut valmiit tavarat 1,7 4,0 0,5 0,5 1,5 1,1 0,9 0,5 0,9 0,6
9. Muut tavarat 1,4 3,4 3,1 3,1 6,5 4,9 2,3 1,4 4,9 3,0
93. Erittelemätön 1,4 3,3 3,1 3,1 6,4 4,8 2,3 1,3 4,8 3,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 42,6 100,0 100,6 100,0 132,6 100,0 170,6 100,0 164,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu