Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bahrainin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.10.10.10.10.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bahrainin kanssa, vienti Bahrainiin ja tuonti Bahrainista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Bahrain oli USAn 85. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 9 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 144 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 17.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Bahrainin kanssa oli Yhdysvalloille 22 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bahrainista oli 18.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 83 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc684 (alumiini) edustaen 51.6 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc281 (rautamalmit ja -rikasteet), 18.3 prosenttia tuonnista, Sitc658 (muut valmiit tekstiilituotteet, pl. vaatteet) 6.3 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 6.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bahrainiin oli 16.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 61 miljoonaa dollaria.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Bahrainin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 606 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 8.6 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 293 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 313 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 10.1 prosentilla ja viennin arvo 7.13116079620863. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 156 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 91 miljoonaa dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Bahrainin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 20 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bahrainiin (BH) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.2 4.6 6.2 7.9 3.2 4.0 6.10 7.2 8.0 13.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.5 0.3 0.10 1.2 0.7 0.8 1.1 1.1 0.3 0.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.6 2.3 2.1 2.6 0.3 0.3 2.5 2.5 4.6 7.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.3 0.7 0.8 0.4 0.5 1.2 1.2 0.9 1.3
05. Hedelmät ja kasvikset 1.4 0.9 1.3 1.6 0.10 1.2 1.2 1.3 1.6 2.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.8 0.5 0.9 1.1 0.7 0.9 0.5 0.4 0.7 1.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.4 0.2 0.7 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.8 3.1 3.7 4.7 4.7 5.9 4.6 4.8 2.1 3.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.7 0.4 0.6 0.8 0.2 0.2 0.5 0.4 0.8 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.2 0.1 0.4 0.5 0.3 0.3 1.0 1.0 0.2 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 0.10 0.6 1.4 1.7 1.9 2.4 1.1 1.1 0.1 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.2 1.4 1.1 1.3 1.9 2.4 1.9 2.0 0.6 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.9 1.8 2.2 2.8 1.7 2.1 2.5 2.6 1.4 2.1
62. Kumituotteet 1.1 0.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.2 0.6 0.7 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5
68. Muut metallit 0.3 0.1 0.7 0.9 0.4 0.5 0.2 0.1 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.10 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.8 0.8 0.7 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 88.5 57.1 46.3 59.7 49.5 62.8 62.9 65.5 30.8 50.4
71. Voimakoneet ja moottorit 3.10 2.5 8.8 11.3 0.5 0.5 1.3 1.3 2.1 3.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.0 1.3 2.2 2.7 0.8 1.0 1.2 1.2 1.8 2.8
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 1.9 2.4 0.8 0.9 0.1 0.0 1.3 2.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27.5 17.7 9.7 12.4 2.6 3.2 5.3 5.5 1.6 2.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.3 0.8 0.3 0.4 0.9 1.1 0.5 0.5 1.1 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.7 6.2 1.10 2.5 1.1 1.3 2.6 2.7 1.7 2.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.8 1.8 4.1 5.3 2.0 2.5 3.6 3.7 2.4 3.8
78. Moottoriajoneuvot 7.8 5.0 7.7 9.9 6.8 8.6 10.2 10.6 7.8 12.6
79. Muut kuljetusvälineet 33.7 21.7 9.10 12.8 34.5 43.7 38.5 40.1 11.5 18.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 21.2 13.7 4.1 5.2 3.7 4.7 4.6 4.7 3.6 5.8
82. Huonekalut 0.9 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 0.7 1.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3.2 2.1 2.1 2.7 2.3 2.9 2.1 2.1 1.1 1.7
89. Muut valmiit tavarat 16.6 10.7 1.3 1.6 0.7 0.9 1.4 1.4 1.6 2.5
9. Muut tavarat 30.1 19.4 14.4 18.5 15.5 19.7 14.1 14.7 14.6 23.8
93. Erittelemätön 7.2 4.6 0.5 0.6 1.1 1.3 3.7 3.8 4.1 6.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 22.9 14.8 13.9 17.9 14.5 18.4 10.5 10.8 10.5 17.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 155.0 100.0 77.5 100.0 78.8 100.0 95.9 100.0 61.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bahrainista (BH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.2 0.3 0.1 0.1 0 0.0 0.7 0.6 0 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.2 0.2 0 0.0 0 0.0 0.6 0.5 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 15.3 18.3
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15.3 18.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6.1 12.9 3.6 6.2 8.4 14.7 22.2 23.2 4.4 5.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 6.1 12.9 3.6 6.2 8.4 14.7 22.2 23.2 4.4 5.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.8 5.8 2.6 4.5 2.5 4.4 17.2 17.9 3.2 3.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.6 1.1 0.3 0.4 0.1 0.1 1.1 1.1 0.5 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12.9 13.5 0 0.0
58. Muovit, valmistetut 2.3 4.7 2.4 4.1 2.5 4.3 3.2 3.3 2.7 3.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 35.8 75.6 48.5 84.3 40.5 71.6 51.0 53.3 52.8 63.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.8 10.1 4.8 8.2 2.4 4.1 4.4 4.5 6.5 7.7
66. Kivennäisainetuotteet 0.5 0.8 0.4 0.6 0.5 0.8 0.6 0.5 0.2 0.2
68. Muut metallit 27.8 58.8 40.3 70.0 35.7 63.2 44.10 46.9 44.4 53.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.8 5.9 3.2 5.5 2.0 3.5 1.3 1.3 1.8 2.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.9 1.7 1.9 3.2 1.3 2.1 1.2 1.2 2.6 3.1
89. Muut valmiit tavarat 0.5 0.9 1.2 2.0 1.1 1.8 0.8 0.8 2.5 2.9
9. Muut tavarat 1.8 3.6 0.8 1.3 4.0 7.1 3.7 3.8 5.1 6.1
93. Erittelemätön 1.7 3.5 0.8 1.2 3.10 6.9 3.6 3.7 5.1 6.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 47.3 100.0 57.5 100.0 56.6 100.0 95.8 100.0 83.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu