Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bahrainin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bahrainin kanssa, vienti Bahrainiin ja tuonti Bahrainista vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Bahrain oli Yhdysvaltain 83. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 198 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 36,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Bahrainin kanssa oli Yhdysvalloille 85 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bahrainista oli 69,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 141 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc684 (alumiini) edustaen 62,2 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc693 (vaijeri, köysi, verkko yms. ,metallia (paitsi eristetty sähkölanka)), 8 prosenttia tuonnista, Sitc682 (kupari) 7 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bahrainiin supistui 7,4 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 56 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2022.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Bahrainin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 47,1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 891 miljoonaan dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 609 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 282 miljoonaa dollaria. Vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 108,0 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 390 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 93 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 9,8 % . Maiden välinen edellisen vuoden tammi-huhtikuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 327 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bahrainiin (BH) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5,8 6,6 8,5 7,7 8,4 15,6 7,8 12,7 6,9 12,3
01. Liha ja lihatuotteet 1,0 1,2 0,7 0,6 1,4 2,6 1,5 2,4 1,2 2,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,7 3,1 5,3 4,8 4,4 8,3 2,3 3,7 3,8 6,8
04. Vilja ja viljatuotteet 0,4 0,4 0,3 0,3 0,7 1,2 0,6 1,0 0,5 1,0
05. Hedelmät ja kasvikset 1,1 1,2 0,7 0,7 0,8 1,5 1,7 2,7 0,6 1,1
08. Rehuaineet 0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 0,9 0,7 1,2 0,1 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,3 0,4 0,8 0,8 0,4 0,8 0,8 1,3 0,5 0,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,5 2,9 1,8 1,6 1,7 3,1 1,8 2,9 2,0 3,6
28. Malmit ja metalliromu 1,6 1,9 1,4 1,2 0,8 1,4 1,1 1,8 1,6 2,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 15,4 17,6 3,1 2,8 2,5 4,7 3,5 5,6 3,2 5,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,0 1,1 0,6 0,6 0,4 0,7 0,6 0,9 0,2 0,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,4 0,4 0,2 0,2 0,6 1,1 0,5 0,8 0,2 0,4
57. Muovit, valmistamattomat 1,4 1,6 0,6 0,6 0,3 0,5 0,0 0,0 0,3 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 12,3 14,0 1,2 1,1 1,0 1,9 2,1 3,4 1,9 3,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2,6 3,0 1,4 1,2 2,1 3,8 2,0 3,3 1,4 2,5
66. Kivennäisainetuotteet 0,8 0,9 0,1 0,1 0,4 0,7 0,2 0,3 0,1 0,1
67. Rauta ja teräs 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,6 0,6 1,0 0,5 0,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,1 1,2 0,6 0,5 0,8 1,5 0,6 0,9 0,3 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 38,6 44,0 82,6 74,6 23,1 42,9 29,1 47,3 27,7 49,3
71. Voimakoneet ja moottorit 4,2 4,8 0,9 0,8 0,6 1,2 0,8 1,3 0,6 1,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,0 1,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,4 0,7 0,9 1,6
73. Metalliteollisuuskoneet 0,3 0,4 0,2 0,2 2,1 3,9 0,2 0,3 0,2 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3,4 3,9 2,8 2,5 1,9 3,6 2,9 4,7 2,3 4,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2,3 2,6 2,7 2,4 2,5 4,6 1,5 2,4 2,3 4,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,8 7,8 1,9 1,7 0,4 0,7 0,7 1,2 0,4 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,4 5,1 1,5 1,4 4,2 7,9 2,4 3,9 2,2 4,0
78. Moottoriajoneuvot 8,8 10,1 4,6 4,2 8,5 15,8 9,6 15,6 5,6 9,9
79. Muut kuljetusvälineet 7,3 8,3 67,6 61,1 2,7 5,0 10,5 17,1 13,3 23,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 4,6 5,3 3,7 3,4 4,7 8,7 5,5 8,9 4,0 7,1
82. Huonekalut 0,3 0,4 0,1 0,1 0,4 0,8 1,0 1,6 0,9 1,5
87. Kojeet,mittarit yms. 1,8 2,0 2,1 1,9 1,8 3,3 1,5 2,4 1,6 2,8
89. Muut valmiit tavarat 1,8 2,1 1,2 1,0 2,0 3,7 2,7 4,4 1,2 2,1
9. Muut tavarat 17,6 20,1 9,3 8,4 11,0 20,5 11,4 18,5 10,8 19,2
93. Erittelemätön 1,6 1,9 0,9 0,8 1,8 3,4 0,3 0,4 0,6 1,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 16,0 18,2 8,5 7,7 9,2 17,1 11,1 18,1 10,2 18,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 87,7 100,0 110,7 100,0 53,8 100,0 61,5 100,0 56,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bahrainista (BH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,8 0,7 0,6 0,3 0,3 0,4 0,9 0,6 0,3 0,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,4 0,3 0,3 0,1 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 00 16,4 6,8 00 00 00
28. Malmit ja metalliromu 00 15,9 6,7 00 00 00
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3,2 2,9 3,7 1,5 32,8 41,4 00 10,0 7,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3,2 2,9 3,7 1,5 32,8 41,4 00 10,0 7,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7,3 6,7 6,4 2,7 5,8 7,3 32,4 21,7 7,6 5,4
56. Lannoitteet, valmistetut 00 00 00 26,0 17,4 00
58. Muovit, valmistetut 7,1 6,5 6,3 2,6 5,6 7,1 5,9 4,0 7,2 5,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 94,2 86,2 206,3 86,2 32,7 41,3 110,4 73,9 117,9 83,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5,5 5,0 6,0 2,5 4,5 5,7 5,4 3,6 6,2 4,4
66. Kivennäisainetuotteet 1,3 1,2 0,6 0,3 0,5 0,7 0,3 0,2 0,6 0,5
68. Muut metallit 82,1 75,1 189,7 79,3 23,0 29,0 98,4 65,9 98,7 69,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5,3 4,9 9,9 4,1 4,7 5,9 6,3 4,2 12,2 8,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,7 0,5 0,2 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,1 0,1 0,3 0,1 00 0,6 0,4 0,1 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,5 1,4 1,8 0,8 1,7 2,2 1,9 1,3 4,0 2,8
84. Vaatteet 0,1 0,1 0,5 0,2 0,5 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5
89. Muut valmiit tavarat 1,1 1,0 1,3 0,5 0,8 1,0 1,2 0,8 3,3 2,3
9. Muut tavarat 2,1 1,9 3,7 1,5 5,7 7,3 3,1 2,1 1,4 1,0
93. Erittelemätön 2,0 1,9 3,7 1,5 5,7 7,2 3,1 2,1 1,3 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 109,2 100,0 239,4 100,0 79,1 100,0 149,4 100,0 141,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu