Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bahrainin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bahrainin kanssa, vienti Bahrainiin ja tuonti Bahrainista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Bahrain oli Yhdysvaltain 94. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 91 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 3.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Bahrainin kanssa oli 5.7 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Bahrainista supistui 4.8 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 43 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bahrainista olivat Sitc684 (alumiini), joka edusti 42.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc658 (muut valmiit tekstiilituotteet, pl. vaatteet) 11.6 % sekä Sitc582 (laatat,levyt,kalvot yms. muovia) 11.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bahrainiin oli 12.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 48 miljoonaa dollaria.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Bahrainin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 971 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 13.4 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 480 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 491 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 12.0 prosentilla ja viennin arvo 14.8796801403875. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 247 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 127 miljoonaa dollaria. Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-heinäkuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 11 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bahrainiin (BH) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.10 7.2 8.0 13.1 7.7 10.7 5.6 9.5 6.3 12.9
01. Liha ja lihatuotteet 1.1 1.1 0.3 0.4 1.1 1.5 0.6 0.9 1.0 2.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.5 2.5 4.6 7.5 3.9 5.5 3.1 5.3 3.4 6.8
04. Vilja ja viljatuotteet 1.2 1.2 0.9 1.3 0.6 0.8 0.3 0.5 0.4 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 1.2 1.3 1.6 2.5 1.1 1.5 0.7 1.2 0.7 1.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.4 0.7 1.0 0.5 0.6 0.7 1.0 0.7 1.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.4 0.4 0.6 0.9 1.0 1.4 0.4 0.6 0.9 1.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.6 4.8 2.1 3.4 4.6 6.4 2.8 4.8 1.10 4.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.5 0.4 0.8 1.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.3 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.0 1.0 0.2 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 1.1 1.1 0.1 0.1 1.4 1.9 1.3 2.1 0.2 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.9 2.0 0.6 1.0 2.4 3.3 0.5 0.7 0.6 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.5 2.6 1.4 2.1 1.8 2.5 2.2 3.7 1.2 2.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.8 0.8 0.7 1.1 0.7 0.9 0.9 1.5 0.4 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 62.9 65.5 30.8 50.4 39.3 55.2 27.7 47.3 25.3 52.3
71. Voimakoneet ja moottorit 1.3 1.3 2.1 3.3 1.4 1.9 3.3 5.6 2.3 4.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.2 1.2 1.8 2.8 0.8 1.0 0.7 1.1 0.3 0.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 1.3 2.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.3 5.5 1.6 2.5 9.1 12.7 2.9 4.9 5.5 11.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.5 1.1 1.7 1.6 2.1 1.0 1.7 0.5 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.6 2.7 1.7 2.7 0.8 1.0 1.4 2.3 2.1 4.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.6 3.7 2.4 3.8 2.1 2.8 2.8 4.7 3.2 6.6
78. Moottoriajoneuvot 10.2 10.6 7.8 12.6 6.5 9.0 3.8 6.4 4.8 9.8
79. Muut kuljetusvälineet 38.5 40.1 11.5 18.8 17.3 24.3 12.0 20.5 6.9 14.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.6 4.7 3.6 5.8 3.8 5.3 4.4 7.4 3.4 6.9
82. Huonekalut 0.8 0.8 0.7 1.1 0.6 0.7 0.5 0.8 0.8 1.5
87. Kojeet,mittarit yms. 2.1 2.1 1.1 1.7 1.5 2.0 1.6 2.6 1.7 3.5
89. Muut valmiit tavarat 1.4 1.4 1.6 2.5 1.6 2.2 1.10 3.3 0.7 1.3
9. Muut tavarat 14.1 14.7 14.6 23.8 12.7 17.8 15.4 26.3 9.5 19.5
93. Erittelemätön 3.7 3.8 4.1 6.6 1.5 2.0 5.2 8.7 0.9 1.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 10.5 10.8 10.5 17.2 11.3 15.8 10.3 17.6 8.5 17.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 95.9 100.0 61.0 100.0 71.0 100.0 58.4 100.0 48.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bahrainista (BH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.7 0.6 0 0.0 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 1.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.5 0 0.0 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0 0.0 15.3 18.3 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 15.3 18.3 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 22.2 23.2 4.4 5.3 22.9 20.6 3.0 9.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 22.2 23.2 4.4 5.3 22.9 20.6 3.0 9.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 17.2 17.9 3.2 3.7 5.0 4.5 4.1 12.0 5.5 12.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.1 1.1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.7 0.7 1.6
56. Lannoitteet, valmistetut 12.9 13.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
58. Muovit, valmistetut 3.2 3.3 2.7 3.2 4.7 4.2 3.8 11.3 4.8 11.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 51.0 53.3 52.8 63.4 79.4 71.4 22.4 66.9 33.3 78.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.4 4.5 6.5 7.7 6.6 5.9 4.8 14.2 5.10 14.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.5 0.2 0.2 0.8 0.7 0.4 0.9 0.5 1.1
68. Muut metallit 44.10 46.9 44.4 53.3 68.3 61.4 14.7 43.7 22.4 52.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.3 1.3 1.8 2.2 3.9 3.5 2.7 8.1 4.4 10.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.2 1.2 2.6 3.1 1.4 1.2 1.2 3.3 2.1 4.7
84. Vaatteet 0.4 0.3 0.1 0.0 0.3 0.2 0.7 2.0 0.4 0.7
89. Muut valmiit tavarat 0.8 0.8 2.5 2.9 1.1 0.9 0.5 1.3 1.7 4.0
9. Muut tavarat 3.7 3.8 5.1 6.1 2.0 1.8 2.8 8.2 1.5 3.4
93. Erittelemätön 3.6 3.7 5.1 6.0 1.10 1.8 2.7 8.1 1.5 3.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 95.8 100.0 83.2 100.0 111.2 100.0 33.4 100.0 42.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu