Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
Tuonnista0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Nigerian kanssa, vienti Nigeriaan ja tuonti Nigeriasta vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa Nigeria oli Yhdysvaltain 50. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 940 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 28,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Kesäkuussa kauppatase Nigerian kanssa oli Yhdysvalloille 392 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Nigeriasta oli 60,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 666 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 85,7 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc343 (luonnonkaasu) vastaten 7,0 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Nigeriaan supistui 14,2 prosentilla edellisen vuoden kesäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 274 miljoonaa dollaria kesäkuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 17,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc041 (vehnä) 13,1 % sekä Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 12,5 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Nigerian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-kesäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Kasvua oli peräti 27,0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 4,5 miljardiin dollariin. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2,0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 54,5 prosentilla ja viennin arvo 3,7 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 2,0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 332 miljoonaa dollaria. Maiden välinen edellisen vuoden tammi-kesäkuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 523 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 63,3 18,9 42,8 15,2 34,1 14,1 88,4 20,9 39,0 14,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,7 0,2 0,1 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,9 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 61,2 18,3 38,4 13,6 25,6 10,6 83,0 19,6 36,0 13,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,5 0,4 3,9 1,4 8,0 3,3 4,4 1,0 1,9 0,7
1. Juomat ja tupakka 1,9 0,6 1,5 0,5 1,6 0,7 4,5 1,1 1,2 0,5
11. Juomat 1,9 0,6 1,3 0,5 1,6 0,7 4,0 0,9 0,9 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,6 1,4 3,8 1,4 4,4 1,8 3,9 0,9 5,8 2,1
25. Paperimassa 2,3 0,7 2,8 1,0 3,1 1,3 2,4 0,6 3,7 1,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,0 0,6 1,0 0,3 1,1 0,4 1,0 0,2 1,9 0,7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 53,0 15,8 63,6 22,5 32,9 13,6 106,1 25,0 54,4 19,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 37,8 11,3 39,9 14,2 5,0 2,1 106,1 25,0 20,2 7,4
34. Kaasut 15,2 4,5 23,6 8,4 27,9 11,5 00 34,2 12,5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 44,6 13,3 37,7 13,4 45,9 19,0 29,3 6,9 56,3 20,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10,8 3,2 19,1 6,8 12,6 5,2 13,3 3,1 5,5 2,0
53. Väri- ja parkitusaineet 1,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 21,2 6,3 1,1 0,4 21,9 9,1 0,6 0,1 11,6 4,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,5 0,2 1,6 0,6 1,6 0,7 0,9 0,2 1,0 0,4
57. Muovit, valmistamattomat 4,9 1,5 10,2 3,6 5,4 2,2 9,7 2,3 5,9 2,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5,9 1,8 5,5 1,9 4,0 1,6 4,3 1,0 31,4 11,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5,0 1,5 3,6 1,3 4,0 1,7 5,0 1,2 3,4 1,2
62. Kumituotteet 0,8 0,2 0,4 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,7 0,5 1,1 0,4 0,4 0,2 0,8 0,2 0,4 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 1,0 0,2 0,8 0,3
67. Rauta ja teräs 0,6 0,2 0,4 0,1 0,7 0,3 1,6 0,4 0,3 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,8 0,2 0,8 0,3 2,0 0,8 1,1 0,3 1,0 0,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 155,9 46,6 115,6 41,0 112,0 46,3 178,6 42,1 104,7 38,2
71. Voimakoneet ja moottorit 3,0 0,9 3,0 1,1 4,3 1,8 3,0 0,7 8,1 3,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,8 1,1 5,7 2,0 6,4 2,6 4,2 1,0 5,3 1,9
73. Metalliteollisuuskoneet 0,5 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,7 0,2 0,1 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 15,7 4,7 7,3 2,6 7,1 2,9 9,4 2,2 3,9 1,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,7 0,5 2,4 0,8 2,0 0,8 1,4 0,3 2,2 0,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,2 0,7 4,1 1,5 1,5 0,6 3,3 0,8 2,5 0,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,9 0,6 3,1 1,1 1,9 0,8 2,1 0,5 3,2 1,2
78. Moottoriajoneuvot 85,1 25,4 81,8 29,0 86,4 35,8 76,7 18,1 65,9 24,0
79. Muut kuljetusvälineet 41,9 12,5 8,2 2,9 2,3 0,9 78,0 18,4 13,5 4,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 4,0 1,2 10,9 3,9 4,7 1,9 4,7 1,1 7,3 2,7
84. Vaatteet 0,1 0,0 1,1 0,4 0,4 0,2 0,3 0,1 2,1 0,8
87. Kojeet,mittarit yms. 2,0 0,6 4,6 1,6 2,8 1,2 2,3 0,5 3,2 1,2
89. Muut valmiit tavarat 1,1 0,3 4,8 1,7 1,0 0,4 1,4 0,3 1,3 0,5
9. Muut tavarat 2,4 0,7 2,2 0,8 2,0 0,8 3,3 0,8 2,0 0,7
93. Erittelemätön 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,7 0,2 0,1 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2,2 0,7 2,1 0,7 1,8 0,7 2,7 0,6 1,9 0,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 334,7 100,0 282,0 100,0 241,7 100,0 424,0 100,0 274,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,6 0,7 12,0 4,7 6,6 1,7 7,1 1,0 4,6 0,7
05. Hedelmät ja kasvikset 1,7 0,5 1,3 0,5 1,7 0,4 1,4 0,2 2,0 0,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,7 0,2 7,0 2,8 4,5 1,2 5,5 0,8 2,0 0,3
08. Rehuaineet 0,0 0,0 3,4 1,3 00 00 0,0 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,1 1,1 2,3 0,9 5,0 1,3 3,3 0,5 2,0 0,3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,3 0,1 0,4 0,2 0,5 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,5 0,1 0,8 0,3 0,5 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0
28. Malmit ja metalliromu 2,3 0,6 0,7 0,3 2,8 0,7 1,4 0,2 0,6 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,0 0,3 0,4 0,2 1,2 0,3 1,3 0,2 0,6 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 359,4 94,8 167,5 65,6 327,1 84,8 615,8 86,9 616,8 92,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 359,4 94,8 160,2 62,8 325,6 84,4 615,8 86,9 570,5 85,7
34. Kaasut 00 7,3 2,9 1,4 0,4 00 46,3 7,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,8 0,5 65,3 25,6 39,8 10,3 62,7 8,9 31,3 4,7
56. Lannoitteet, valmistetut 00 65,2 25,6 39,6 10,3 60,2 8,5 26,9 4,0
58. Muovit, valmistetut 1,7 0,5 00 00 2,4 0,3 4,2 0,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7,7 2,0 4,8 1,9 3,8 1,0 15,3 2,2 6,0 0,9
66. Kivennäisainetuotteet 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,6 0,4 0,1 0,0
68. Muut metallit 7,4 2,0 4,7 1,8 3,7 1,0 12,8 1,8 5,5 0,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,5 0,4 1,1 0,4 1,8 0,5 2,4 0,3 2,7 0,4
89. Muut valmiit tavarat 1,3 0,4 1,0 0,4 1,6 0,4 2,3 0,3 2,4 0,4
9. Muut tavarat 1,9 0,5 2,0 0,8 1,7 0,4 1,3 0,2 2,1 0,3
93. Erittelemätön 1,6 0,4 1,6 0,6 1,4 0,4 1,0 0,1 1,7 0,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 379,2 100,0 255,1 100,0 385,9 100,0 708,5 100,0 665,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu