Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/5 - 2023/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
2023/8
%
2023/9
%
Viennistä0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Tuonnista0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Nigerian kanssa, vienti Nigeriaan ja tuonti Nigeriasta vuoden 2023 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama.

Syyskuussa Nigeria oli Yhdysvaltain 63. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kaupan arvo oli 453 miljoonaa dollaria ja pudotusta 14,9 prosenttia. Syyskuussa kauppatase Nigerian kanssa oli Yhdysvalloille 112 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Nigeriasta oli 9,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 282 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 69,5 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc343 (luonnonkaasu) vastaten 17,1 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Nigeriaan oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 170 miljoonaa dollaria syyskuussa 2023. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 29,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc041 (vehnä) 10,2 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 7,1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2023 tammi-syyskuun kehitys

Vuoden 2023 tammi-syyskuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 6,4 miljardiin dollariin, laskun ollessa 1,9 %. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1,9 miljardia dollaria. Vuoden 2022 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 20,3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 3,8 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 429 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 32,3 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-syyskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2,7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2022 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1,0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 35,6 16,7 8,0 3,6 40,5 15,0 4,3 2,4 21,5 12,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,1 0,5 2,5 1,2 3,8 1,4 2,3 1,3 2,0 1,2
04. Vilja ja viljatuotteet 30,1 14,1 0,0 0,0 34,8 12,9 0,1 0,1 17,4 10,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,9 1,8 4,8 2,2 1,8 0,7 1,6 0,9 1,6 0,9
1. Juomat ja tupakka 0,3 0,1 0,6 0,3 0,5 0,2 1,1 0,6 0,5 0,3
11. Juomat 0,3 0,1 0,4 0,2 0,4 0,1 1,1 0,6 0,5 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,7 1,3 3,2 1,4 2,0 0,7 4,5 2,5 2,1 1,2
25. Paperimassa 2,1 1,0 2,9 1,3 1,1 0,4 4,0 2,2 1,7 1,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 41,6 19,5 17,8 8,0 50,8 18,7 39,2 22,0 21,9 12,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 33,1 15,5 17,8 8,0 50,8 18,7 30,0 16,8 12,1 7,1
34. Kaasut 8,5 4,0 00 00 9,3 5,2 9,8 5,7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 16,2 7,6 38,0 17,1 35,3 13,0 17,3 9,7 17,4 10,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,3 0,1 19,9 9,0 16,0 5,9 0,4 0,2 0,3 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 0,3 0,1 0,5 0,2 0,3 0,1 1,7 0,9 0,8 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 1,6 0,9 0,3 0,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,3 0,6 0,9 0,4 0,5 0,2 1,6 0,9 1,0 0,6
57. Muovit, valmistamattomat 11,5 5,4 12,0 5,4 12,0 4,4 8,1 4,5 11,1 6,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2,3 1,1 4,2 1,9 5,6 2,0 3,8 2,1 3,7 2,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3,3 1,6 6,2 2,8 4,5 1,7 3,3 1,8 4,4 2,6
62. Kumituotteet 0,2 0,1 3,3 1,5 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,6 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2
67. Rauta ja teräs 0,2 0,1 0,5 0,2 1,2 0,5 0,9 0,5 0,5 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,8 0,8 1,8 0,8 1,6 0,6 1,3 0,7 3,0 1,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 105,4 49,5 132,1 59,6 126,7 46,8 99,2 55,7 94,3 55,4
71. Voimakoneet ja moottorit 6,4 3,0 4,6 2,1 6,6 2,4 10,6 6,0 10,9 6,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,6 1,7 2,6 1,2 5,3 2,0 2,4 1,3 2,7 1,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6,1 2,9 8,8 4,0 14,6 5,4 20,4 11,5 6,0 3,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4,6 2,2 2,0 0,9 2,2 0,8 2,6 1,4 2,1 1,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5,1 2,4 3,3 1,5 7,7 2,9 4,7 2,6 3,3 2,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,4 1,1 2,0 0,9 2,2 0,8 2,7 1,5 2,8 1,7
78. Moottoriajoneuvot 70,9 33,3 76,7 34,6 67,0 24,7 51,2 28,8 63,7 37,4
79. Muut kuljetusvälineet 6,2 2,9 31,8 14,4 20,8 7,7 4,3 2,4 2,6 1,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 5,0 2,4 8,0 3,6 6,2 2,3 5,6 3,1 6,5 3,8
87. Kojeet,mittarit yms. 2,9 1,4 5,1 2,3 3,9 1,4 2,2 1,2 4,0 2,3
89. Muut valmiit tavarat 1,4 0,6 2,2 1,0 1,7 0,6 2,5 1,4 1,8 1,1
9. Muut tavarat 2,7 1,3 7,6 3,4 4,3 1,6 3,6 2,0 1,6 0,9
93. Erittelemätön 1,0 0,5 6,0 2,7 2,1 0,8 2,1 1,2 0,2 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,6 0,8 1,6 0,7 2,2 0,8 1,5 0,8 1,4 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 213,1 100,0 221,6 100,0 270,9 100,0 178,0 100,0 170,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8,6 2,0 4,8 1,1 3,5 0,6 6,1 1,4 6,2 2,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,1 0,3 0,6 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 1,1 0,3 0,9 0,2 0,8 0,2 1,6 0,4 1,4 0,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,7 0,4 2,6 0,6 1,5 0,3 1,2 0,3 2,2 0,8
08. Rehuaineet 4,1 1,0 0,7 0,2 0,9 0,2 2,6 0,6 1,9 0,7
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,5 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,6 0,1 0,1 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5,2 1,2 4,6 1,0 2,8 0,5 3,5 0,8 3,3 1,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,1 0,0 0,3 0,1 0,9 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,7 0,2 1,0 0,2 0,4 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,1 1,0 3,3 0,8 1,5 0,3 2,5 0,6 2,6 0,9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 351,3 82,4 392,3 88,3 513,6 95,8 423,0 94,9 257,9 91,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 328,6 77,1 382,0 86,0 465,7 86,9 399,7 89,6 209,5 74,2
34. Kaasut 22,7 5,3 10,4 2,3 47,9 8,9 23,3 5,2 48,4 17,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 42,4 9,9 31,7 7,1 1,3 0,2 1,3 0,3 0,7 0,2
56. Lannoitteet, valmistetut 41,8 9,8 31,2 7,0 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 0,3 0,1 0,5 0,1 0,8 0,1 1,0 0,2 0,4 0,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 14,3 3,4 5,0 1,1 12,9 2,4 8,9 2,0 10,2 3,6
66. Kivennäisainetuotteet 5,9 1,4 0,0 0,0 1,5 0,3 0,6 0,1 0,3 0,1
68. Muut metallit 8,4 2,0 4,9 1,1 11,4 2,1 8,1 1,8 9,6 3,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,9 0,4 0,5 0,1 0,7 0,1 1,2 0,3 0,6 0,2
89. Muut valmiit tavarat 1,7 0,4 0,4 0,1 0,5 0,1 0,9 0,2 0,5 0,2
9. Muut tavarat 2,1 0,5 5,0 1,1 1,2 0,2 1,5 0,3 3,3 1,2
93. Erittelemätön 1,7 0,4 4,6 1,0 0,7 0,1 1,1 0,2 3,0 1,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 426,2 100,0 444,0 100,0 536,2 100,0 445,9 100,0 282,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu