Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.10.20.20.20.2
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Nigerian kanssa, vienti Nigeriaan ja tuonti Nigeriasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Nigeria oli Yhdysvaltain 54. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 603 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 94.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Nigerian kanssa oli 38 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Nigeriasta oli 246.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 282 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 76.9 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), 6.9 prosenttia tuonnista ja Sitc072 (kaakao) 6.9 %.

Viennin arvo Nigeriaan oli 40.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 320 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 28.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 24.2 % sekä Sitc041 (vehnä) 9.2 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Nigerian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 50.1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 2.2 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 966 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 1.2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 92.9 prosentilla ja viennin arvo 27.4751523682762. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 738 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 310 miljoonaa dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Nigerian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 245 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 15.2 8.6 49.4 17.2 28.0 11.5 44.6 12.4 35.8 11.1
00. Elävät eläimet 0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 1.1 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.2 0.6 0.4 0.1 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 12.3 7.0 44.8 15.6 22.4 9.2 40.5 11.2 29.5 9.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.2 0.6 3.9 1.4 5.2 2.1 3.7 1.0 4.4 1.4
1. Juomat ja tupakka 3.0 1.7 1.5 0.5 3.4 1.4 4.4 1.2 2.2 0.7
11. Juomat 2.8 1.5 1.5 0.5 3.2 1.3 4.0 1.1 2.1 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.6 1.4 0.5 0.2 3.6 1.5 2.9 0.8 3.4 1.0
25. Paperimassa 1.4 0.7 0.1 0.0 1.4 0.6 1.7 0.5 1.9 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.2 0.7 0.4 0.1 1.10 0.8 0.9 0.2 1.5 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 7.4 4.2 50.7 17.7 31.4 12.9 38.0 10.6 17.3 5.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.1 30.4 10.6 0.8 0.3 1.1 0.3 0.7 0.2
34. Kaasut 7.2 4.1 20.4 7.1 30.7 12.5 36.10 10.3 16.7 5.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 17.2 9.8 39.10 13.9 36.9 15.1 29.9 8.3 20.3 6.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.1 0.6 14.3 5.0 12.3 5.0 0.6 0.1 0.8 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.1 0.6 0.6 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.5 0.3 0.5 0.2 0.2 0.1 0.6 0.2 0.5 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1 0.6 0.1 5.6 1.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.6 0.9 1.3 0.4 1.6 0.6 3.3 0.9 2.6 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 8.1 4.6 10.1 3.5 13.0 5.3 12.3 3.4 6.2 1.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.4 2.5 13.4 4.6 9.7 3.9 12.1 3.3 4.5 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.5 3.7 8.9 3.1 3.3 1.3 4.3 1.2 3.4 1.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.10 1.1 1.5 0.5 1.0 0.4 1.2 0.3 0.9 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.1 0.6 0.2 0.7 0.3 0.5 0.1 0.1 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.3 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0
67. Rauta ja teräs 2.3 1.3 5.1 1.8 0.2 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.1 0.6 1.1 0.4 0.9 0.4 1.5 0.4 1.1 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 118.4 67.3 129.10 45.3 130.5 53.4 227.2 63.2 231.2 72.1
71. Voimakoneet ja moottorit 3.1 1.7 3.7 1.3 4.8 2.0 3.8 1.0 2.4 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.1 2.3 3.7 1.3 3.6 1.5 5.3 1.5 4.5 1.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 14.1 8.0 25.1 8.7 10.8 4.4 11.0 3.1 11.5 3.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.9 1.1 2.8 1.0 3.1 1.2 3.7 1.0 2.5 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.4 0.8 2.8 1.0 1.6 0.6 2.7 0.7 3.1 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.3 1.8 3.10 1.4 3.3 1.3 7.2 2.0 4.2 1.3
78. Moottoriajoneuvot 88.1 50.1 83.3 29.1 98.4 40.3 122.6 34.1 124.9 39.0
79. Muut kuljetusvälineet 2.4 1.4 4.7 1.6 4.8 2.0 71.1 19.8 78.3 24.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.9 2.2 3.8 1.3 5.5 2.2 6.2 1.7 5.3 1.6
82. Huonekalut 0.6 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 1.10 1.1 2.1 0.7 3.1 1.3 4.1 1.1 3.3 1.0
89. Muut valmiit tavarat 0.9 0.5 0.8 0.3 1.2 0.5 1.1 0.3 1.1 0.3
9. Muut tavarat 1.10 1.1 2.2 0.8 1.9 0.8 2.5 0.7 1.9 0.6
93. Erittelemätön 0.7 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.4 0.7 2.2 0.7 1.9 0.8 2.3 0.6 1.9 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 175.9 100.0 286.7 100.0 244.2 100.0 359.7 100.0 320.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.5 1.5 1.2 0.6 14.8 9.7 13.8 4.3 24.7 8.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.5 0.3 0.1 0.0 0.6 0.3 1.0 0.3 0.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.4 0.9 0.4 0.2 1.7 1.1 2.6 0.8 0.8 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.2 0.1 0.7 0.3 9.10 6.6 9.10 3.1 19.9 7.0
08. Rehuaineet 0.2 0.1 0 0.0 2.4 1.6 0.1 0.0 2.10 1.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.1 1.0 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.1 0.6 0.3 0.1 0.7 0.4 5.0 1.5 12.9 4.6
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.5 1.4 12.2 4.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.1 0.6 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 151.8 95.1 205.7 98.1 126.5 83.4 299.5 92.7 236.2 83.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 140.3 87.9 205.7 98.1 126.5 83.4 299.5 92.7 236.2 83.7
34. Kaasut 11.6 7.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.2 0.1 0.1 0.0 2.6 1.7 1.3 0.4 1.2 0.4
68. Muut metallit 0.1 0.1 0 0.0 1.5 1.0 1.2 0.4 1.1 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0 0.0 0 0.0 0.7 0.4 0 0.0 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.7 1.0 0.3 0.1 0.8 0.5 0.9 0.3 4.8 1.7
89. Muut valmiit tavarat 1.6 1.0 0.2 0.1 0.7 0.4 0.8 0.2 4.7 1.6
9. Muut tavarat 2.2 1.3 1.10 0.9 6.2 4.1 1.10 0.6 2.0 0.7
93. Erittelemätön 1.8 1.1 1.7 0.8 6.0 3.9 1.6 0.5 1.7 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 159.5 100.0 209.6 100.0 151.7 100.0 322.9 100.0 282.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu