Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Tuonnista0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Nigerian kanssa, vienti Nigeriaan ja tuonti Nigeriasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Nigeria oli Yhdysvaltain 57. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 595 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 38,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Nigerian kanssa oli Yhdysvalloille 633,6 tuhannen dollariln verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Nigeriasta oli 65,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 298 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 63,1 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), 20,1 prosenttia tuonnista ja Sitc343 (luonnonkaasu) 5,5 %.

Viennin arvo Nigeriaan oli 19,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 297 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 22,6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 14,8 % sekä Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 13,0 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Nigerian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 70,5 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 6,7 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3,2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3,5 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 140,9 prosentilla ja viennin arvo 34,9 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 2,5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 862 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Nigerian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 352 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 58,9 16,0 56,2 17,1 67,1 20,3 29,1 9,3 40,2 13,5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,9 0,2 1,5 0,5 0,9 0,3 0,1 0,0 0,3 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 4,5 1,2 2,9 0,9 3,1 0,9 1,4 0,4 0,8 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 49,3 13,4 48,5 14,8 56,7 17,2 24,2 7,7 36,1 12,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,5 0,9 2,9 0,9 6,1 1,9 3,1 1,0 2,6 0,9
1. Juomat ja tupakka 2,6 0,7 4,5 1,4 1,8 0,5 2,1 0,7 1,8 0,6
11. Juomat 2,1 0,6 4,0 1,2 1,5 0,4 1,6 0,5 1,0 0,3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,5 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,8 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,8 1,3 4,0 1,2 4,7 1,4 3,9 1,2 2,0 0,7
25. Paperimassa 3,7 1,0 2,4 0,7 3,3 1,0 2,3 0,7 1,6 0,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,9 0,3 1,6 0,5 1,1 0,3 1,5 0,5 0,3 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 36,2 9,9 71,8 21,9 13,5 4,1 68,9 22,0 39,1 13,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,4 0,1 58,4 17,8 0,4 0,1 39,1 12,5 0,5 0,2
34. Kaasut 35,8 9,8 13,4 4,1 13,1 4,0 29,8 9,5 38,7 13,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 17,4 4,7 28,6 8,7 15,7 4,8 45,2 14,4 69,8 23,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,8 0,2 7,5 2,3 0,2 0,0 12,9 4,1 9,6 3,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,8 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 0,7 0,2 0,0 0,0 0,7 0,2 0,1 0,0 0,4 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,3 0,1 3,9 1,2 0,2 0,1 13,0 4,1 45,1 15,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,8 0,5 1,8 0,6 1,1 0,3 1,7 0,5 1,4 0,5
57. Muovit, valmistamattomat 9,4 2,6 12,4 3,8 10,0 3,0 10,9 3,5 8,6 2,9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,4 1,2 2,5 0,7 3,2 1,0 6,2 2,0 3,6 1,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2,6 0,7 6,7 2,0 5,7 1,7 4,9 1,6 4,6 1,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,6 0,2 0,4 0,1 0,4 0,1 0,9 0,3 1,4 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 0,3 0,1 2,6 0,8 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1
67. Rauta ja teräs 0,2 0,1 0,3 0,1 0,7 0,2 1,2 0,4 1,5 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,5 0,1 2,8 0,8 3,9 1,2 1,8 0,6 0,8 0,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 234,4 63,8 148,6 45,3 213,2 64,6 148,9 47,5 130,7 44,0
71. Voimakoneet ja moottorit 6,1 1,7 4,7 1,4 5,0 1,5 14,1 4,5 5,1 1,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9,5 2,6 4,9 1,5 3,2 1,0 4,7 1,5 5,3 1,8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 10,9 3,0 4,9 1,5 9,7 2,9 6,5 2,1 9,0 3,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2,1 0,6 1,4 0,4 1,7 0,5 3,1 1,0 1,8 0,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,0 0,5 3,3 1,0 2,5 0,7 1,8 0,6 2,4 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7,5 2,0 2,0 0,6 2,3 0,7 3,5 1,1 2,7 0,9
78. Moottoriajoneuvot 112,7 30,7 118,8 36,2 111,1 33,6 100,1 31,9 94,2 31,7
79. Muut kuljetusvälineet 83,6 22,8 8,3 2,5 77,7 23,5 15,0 4,8 10,0 3,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 8,0 2,2 4,8 1,5 5,0 1,5 4,5 1,4 5,8 2,0
87. Kojeet,mittarit yms. 5,0 1,4 2,0 0,6 2,4 0,7 1,7 0,5 2,4 0,8
89. Muut valmiit tavarat 1,9 0,5 2,1 0,6 1,7 0,5 1,8 0,6 2,9 1,0
9. Muut tavarat 2,2 0,6 2,8 0,8 3,3 1,0 5,8 1,9 3,2 1,1
93. Erittelemätön 0,0 0,0 0,3 0,1 1,4 0,4 3,5 1,1 1,0 0,3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2,2 0,6 2,5 0,8 1,9 0,6 2,4 0,8 2,2 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 367,3 100,0 328,2 100,0 330,2 100,0 313,4 100,0 297,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5,9 1,6 1,6 0,5 2,8 1,0 2,0 0,7 4,7 1,6
05. Hedelmät ja kasvikset 1,3 0,4 0,7 0,2 0,6 0,2 0,9 0,3 1,2 0,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4,3 1,2 0,7 0,2 1,9 0,7 0,8 0,3 1,0 0,3
08. Rehuaineet 00 00 00 00 2,3 0,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,1 0,6 3,3 1,0 3,0 1,1 3,1 1,1 3,4 1,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,2 0,0 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 1,4 0,5
28. Malmit ja metalliromu 1,3 0,4 2,2 0,7 1,8 0,7 1,2 0,4 1,1 0,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0,1 0,7 0,2 0,7 0,3 1,7 0,6 0,6 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 342,6 95,0 325,4 96,6 259,2 95,9 259,6 92,7 264,3 88,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 342,6 95,0 295,7 87,8 259,2 95,9 259,6 92,7 248,0 83,2
34. Kaasut 00 29,7 8,8 00 00 16,3 5,5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,4 0,1 0,5 0,2 0,3 0,1 4,0 1,4 17,3 5,8
56. Lannoitteet, valmistetut 00 00 00 00 14,4 4,8
57. Muovit, valmistamattomat 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 3,9 1,4 2,1 0,7
58. Muovit, valmistetut 0,0 0,0 00 00 00 0,8 0,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,0 0,3 3,1 0,9 0,4 0,1 6,9 2,5 5,8 1,9
68. Muut metallit 0,5 0,1 2,6 0,8 0,3 0,1 6,8 2,4 5,2 1,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,7 0,2 1,0 0,3 0,6 0,2 2,2 0,8 1,3 0,4
89. Muut valmiit tavarat 0,4 0,1 0,8 0,2 0,5 0,2 2,1 0,7 1,2 0,4
9. Muut tavarat 7,5 2,1 1,6 0,5 3,7 1,4 2,0 0,7 0,9 0,3
93. Erittelemätön 7,1 2,0 1,3 0,4 3,4 1,2 1,8 0,6 0,7 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 360,5 100,0 336,7 100,0 270,2 100,0 280,1 100,0 298,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu