Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Nigeriin (NE) 2023 tammi-syyskuu

2023 1-9
milj. $
2022 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet0,7 5,2 -87,3
01. Liha ja lihatuotteet0,6 1,1 -40,2
03. Kala- ja kalavalmisteet00,0 ..
04. Vilja ja viljatuotteet00,0 ..
09. Erinäiset elintarvikkeet0,0 4,0 -99,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat2,1 10,8 -80,2
24. Puutavara ja korkki0,0 0,0 -59,0
25. Paperimassa00,1 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,4 0,4 23,8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1,5 9,9 -85,1
28. Malmit ja metalliromu00,3 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0,2 0..
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0,0 0,0 -2,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0,0 0,0 -2,5
5. Kemian teollisuuden tuotteet0,9 7,1 -87,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet0,0 0,0 -51,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet00,0 ..
53. Väri- ja parkitusaineet0,0 0,0 286,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0,2 6,2 -97,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0,0 0,0 27,2
57. Muovit, valmistamattomat0,0 0,3 -98,7
58. Muovit, valmistetut0,6 0,3 123,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0,0 0,3 -86,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan0,7 1,9 -64,4
62. Kumituotteet0,3 0,1 95,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,0 0..
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0,1 0,1 -35,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0,1 1,1 -94,2
66. Kivennäisainetuotteet0,1 0,0 172,4
67. Rauta ja teräs0,1 0,0 ..
68. Muut metallit0,0 0..
69. Tuotteet epäjalosta metallista0,1 0,6 -74,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet43,5 27,9 55,5
71. Voimakoneet ja moottorit4,8 2,4 97,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1,6 2,4 -35,2
73. Metalliteollisuuskoneet00,0 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0,9 1,0 -7,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0,7 1,0 -30,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet11,9 5,6 114,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1,9 2,5 -22,1
78. Moottoriajoneuvot7,2 8,4 -15,3
79. Muut kuljetusvälineet14,4 4,6 213,1
8. Erinäiset valmiit tavarat24,1 18,0 34,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,0 0,1 -39,9
82. Huonekalut0,1 0,1 41,6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,1 0,0 190,4
84. Vaatteet0,7 0,1 514,8
85. Jalkineet0,2 0..
87. Kojeet,mittarit yms.15,4 15,2 1,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot5,1 1,4 265,8
89. Muut valmiit tavarat2,6 1,1 127,5
9. Muut tavarat1,0 1,0 2,5
93. Erittelemätön0,3 0,1 340,8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain0,8 1,0 -21,2
Kaikki ryhmät yhteensä73,0 71,9 1,5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigerista (NE) Yhdysvaltoihin 2023 tammi-syyskuu

2023 1-9
milj. $
2022 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet0,0 0,0 131,5
00. Elävät eläimet0,0 0,0 44,0
05. Hedelmät ja kasvikset0,0 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat0,2 0,5 -53,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0,2 0,5 -53,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0,1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0,1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet0,7 0,2 227,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet0,6 0,0 ..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0,0 0,0 -8,4
53. Väri- ja parkitusaineet0,0 0..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet00,0 ..
56. Lannoitteet, valmistetut0,0 0..
57. Muovit, valmistamattomat0,1 0,1 -28,0
58. Muovit, valmistetut0,0 0,0 ..
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0,0 0,1 -81,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan0,2 0,2 -1,2
62. Kumituotteet0,0 0,0 349,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä00,0 ..
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0,0 0,0 -46,5
66. Kivennäisainetuotteet00,0 ..
67. Rauta ja teräs00,0 ..
68. Muut metallit0,1 0..
69. Tuotteet epäjalosta metallista0,0 0,1 -69,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,3 2,0 14,0
71. Voimakoneet ja moottorit0,9 1,0 -5,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0,4 0,5 -18,5
73. Metalliteollisuuskoneet0,0 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0,2 0,2 -11,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0,0 0..
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0,5 0,1 593,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet0,1 0,2 -39,8
78. Moottoriajoneuvot0,0 0,0 -20,6
79. Muut kuljetusvälineet0,1 0,1 11,4
8. Erinäiset valmiit tavarat0,4 0,6 -24,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet00,0 ..
82. Huonekalut0,1 0,0 215,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.00,0 ..
84. Vaatteet0,0 0,0 -55,3
85. Jalkineet0,0 0,0 -6,4
87. Kojeet,mittarit yms.0,2 0,1 71,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot00,0 ..
89. Muut valmiit tavarat0,2 0,4 -52,5
9. Muut tavarat38,8 57,8 -32,8
93. Erittelemätön38,6 57,6 -32,9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta0,2 0,2 -1,4
Kaikki ryhmät yhteensä42,8 61,3 -30,2

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu