Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/5 - 2023/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
2023/8
%
2023/9
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Nigerin kanssa, vienti Nigeriin ja tuonti Nigerista vuoden 2023 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama.

Syyskuussa Niger oli Yhdysvaltain 165. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Nigeriin. Kuukauden suuruudeltaan 8,2 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 22,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Nigerin kanssa oli 5,5 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Nigerista supistui 29,4 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1,3 miljoonaa dollaria syyskuussa 2023. Pääosa tuonnin arvosta tuli 931 (Sitc erittelemätön) tuonnista, tämän edustaessa 81,8 prosentin osuutta kokonaistuonnista. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) vastaten 5,1 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Nigeriin oli 43,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 6,9 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 41,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc881 (kamerat yms. laitteet) 25,2 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 12,1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2023 tammi-syyskuun kehitys

Alkuvuoden 2023 tammi-syyskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 116 miljoonaan dollariin, laskun ollessa 13,1 %. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 43 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 73 miljoonaa dollaria. Vuoden 2022 tammi-syyskuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 30,2 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 39 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 14 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 1,5 % . Tammi-syyskuun välinen Yhdysvaltain ja Nigerin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 30 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriin (NE) jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,1 0,4 0,0 0,7 0,0 0,2 1,7 20,2 0,0 0,6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 00 00 00 1,5 17,3 00
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 10,6 75,4 3,2 52,4 4,0 74,0 4,4 51,1 5,0 72,6
71. Voimakoneet ja moottorit 3,6 25,4 0,1 1,9 0,0 0,8 00 0,0 0,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,5 10,3 00 0,0 0,4 00 00
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,9 13,4 1,5 24,1 2,8 51,2 0,9 10,3 0,8 12,1
78. Moottoriajoneuvot 2,6 18,6 0,6 9,2 0,6 11,3 0,5 5,7 1,1 15,7
79. Muut kuljetusvälineet 0,5 3,3 0,4 6,1 0,2 4,5 2,8 33,1 2,9 41,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,9 20,4 2,4 39,6 1,0 18,7 2,3 26,8 1,7 25,3
87. Kojeet,mittarit yms. 2,2 15,9 0,3 5,4 0,7 12,3 0,6 7,5 0,0 0,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 00 1,6 26,7 00 1,6 19,2 1,7 25,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 14,1 100,0 6,2 100,0 5,4 100,0 8,5 100,0 6,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigerista (NE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
9. Muut tavarat 5,0 96,1 2,9 95,6 3,1 90,9 0,0 7,1 1,1 82,6
93. Erittelemätön 4,9 95,1 2,9 95,2 3,1 90,2 00 1,1 81,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,2 100,0 3,0 100,0 3,5 100,0 0,2 100,0 1,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu