Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,4 0,3 0,5 0,4 0,5
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Egyptin kanssa, vienti Egyptiin ja tuonti Egyptista vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Egypti oli Yhdysvaltain 44. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Egyptiin. Kuukauden suuruudeltaan 1,2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 67,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Egyptin kanssa oli 643 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Egyptista oli 12,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 281 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Egyptista olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 16,5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc843 (miesten ja poikien vaatteet, neulosta) 12,1 % sekä Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet) 9,4 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Egyptiin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuuhun nähden. Viennin arvo oli 924 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), mikä edusti 54,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc041 (vehnä) 7,2 % sekä Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 6,3 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Egyptin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 31,8 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 3,9 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2,8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 11,8 prosentilla ja viennin arvo 41,2 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), arvon ollessa 175 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 1,1 miljardia dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Egyptin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1,8 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Egyptiin (EG) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 67,9 9,9 36,6 7,3 41,1 6,0 26,2 3,7 89,3 9,7
00. Elävät eläimet 00 0,4 0,1 0,7 0,1 0,2 0,0 00
01. Liha ja lihatuotteet 9,4 1,4 9,4 1,9 8,4 1,2 8,4 1,2 7,6 0,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,2 0,3 2,8 0,5 7,8 1,1 8,0 1,1 7,9 0,9
04. Vilja ja viljatuotteet 44,1 6,4 14,2 2,8 0,4 0,1 0,4 0,0 66,5 7,2
05. Hedelmät ja kasvikset 6,5 0,9 4,4 0,9 4,2 0,6 2,6 0,4 3,3 0,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,3 0,0 0,4 0,1 0,3 0,0 1,0 0,1 0,1 0,0
08. Rehuaineet 4,9 0,7 4,4 0,9 16,9 2,5 3,7 0,5 3,0 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,4 0,1 0,6 0,1 2,2 0,3 1,8 0,3 1,0 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 300,5 43,9 157,8 31,2 287,6 42,2 317,7 44,9 520,2 56,3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 261,2 38,1 101,3 20,1 258,0 37,9 279,5 39,5 499,8 54,1
24. Puutavara ja korkki 2,3 0,3 1,7 0,3 1,6 0,2 0,9 0,1 1,4 0,2
25. Paperimassa 5,1 0,7 6,0 1,2 9,2 1,4 17,0 2,4 4,5 0,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3,7 0,5 5,0 1,0 2,8 0,4 2,5 0,4 2,4 0,3
28. Malmit ja metalliromu 25,3 3,7 42,6 8,4 15,0 2,2 16,5 2,3 11,5 1,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,5 0,4 0,6 0,1 0,7 0,1 0,9 0,1 0,3 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 57,9 8,5 85,9 17,0 112,8 16,6 184,7 26,1 79,7 8,6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 5,1 0,7 11,0 2,2 31,7 4,7 17,7 2,5 15,0 1,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0,0 14,5 2,9 0,2 0,0 30,0 4,2 6,4 0,7
34. Kaasut 52,8 7,7 60,4 12,0 81,0 11,9 137,0 19,4 58,4 6,3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3,3 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 7,0 1,0 0,0 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3,3 0,5 00 00 7,0 1,0 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 126,2 18,4 100,2 19,8 77,6 11,4 42,7 6,0 90,9 9,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 9,0 1,3 8,9 1,8 14,3 2,1 13,7 1,9 37,2 4,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,9 0,1 0,9 0,2 0,5 0,1 0,1 0,0 1,0 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 0,7 0,1 1,4 0,3 0,7 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 67,2 9,8 56,6 11,2 41,8 6,1 11,2 1,6 30,4 3,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,5 0,2 0,8 0,2 1,6 0,2 1,2 0,2 1,1 0,1
56. Lannoitteet, valmistetut 0,3 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1 0,3 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 38,5 5,6 24,2 4,8 13,7 2,0 10,7 1,5 10,3 1,1
58. Muovit, valmistetut 0,6 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 1,1 0,2 0,6 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7,4 1,1 6,5 1,3 4,6 0,7 4,1 0,6 9,9 1,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9,3 1,4 7,2 1,4 10,2 1,5 8,0 1,1 8,5 0,9
62. Kumituotteet 0,8 0,1 1,0 0,2 1,4 0,2 0,6 0,1 0,8 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,3 0,0 0,4 0,1 0,8 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,3 0,2 0,7 0,1 1,5 0,2 2,9 0,4 1,1 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 0,5 0,1 0,8 0,2 0,3 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0
67. Rauta ja teräs 1,0 0,2 0,5 0,1 1,0 0,2 0,3 0,0 2,0 0,2
68. Muut metallit 0,1 0,0 0,3 0,1 0,5 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5,0 0,7 3,2 0,6 4,2 0,6 3,3 0,5 3,6 0,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 85,3 12,5 80,1 15,9 92,4 13,6 94,3 13,3 114,4 12,4
71. Voimakoneet ja moottorit 8,9 1,3 3,9 0,8 4,9 0,7 1,5 0,2 16,2 1,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 16,1 2,4 17,1 3,4 9,8 1,4 18,7 2,6 9,8 1,1
73. Metalliteollisuuskoneet 0,4 0,1 0,3 0,1 3,7 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 20,6 3,0 16,5 3,3 14,1 2,1 19,5 2,8 17,6 1,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5,9 0,9 3,8 0,7 5,7 0,8 5,4 0,8 4,3 0,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3,5 0,5 3,1 0,6 3,8 0,6 1,7 0,2 8,6 0,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7,8 1,1 10,0 2,0 8,7 1,3 7,8 1,1 7,1 0,8
78. Moottoriajoneuvot 11,8 1,7 9,7 1,9 7,4 1,1 13,3 1,9 10,9 1,2
79. Muut kuljetusvälineet 10,4 1,5 15,8 3,1 34,4 5,1 26,2 3,7 39,7 4,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 29,6 4,3 33,1 6,6 19,9 2,9 16,5 2,3 5,6 0,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
82. Huonekalut 0,7 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,5 0,1 0,2 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 13,4 2,0 11,4 2,3 8,5 1,2 7,9 1,1 4,3 0,5
89. Muut valmiit tavarat 14,3 2,1 21,2 4,2 10,2 1,5 7,9 1,1 0,8 0,1
9. Muut tavarat 5,1 0,7 4,0 0,8 39,6 5,8 10,6 1,5 15,7 1,7
93. Erittelemätön 0,6 0,1 0,8 0,1 35,2 5,2 5,9 0,8 9,8 1,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4,5 0,7 3,3 0,6 4,5 0,7 4,6 0,7 5,9 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 685,2 100,0 505,0 100,0 681,5 100,0 707,6 100,0 924,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Egyptista (EG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 20,5 7,7 15,7 4,8 15,7 7,0 16,7 7,6 26,4 9,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,9 0,7 1,2 0,4 0,6 0,3 0,7 0,3 1,4 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 14,4 5,4 11,2 3,4 11,7 5,2 11,5 5,3 19,4 6,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 3,1 1,4 0,1 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,2 0,8 0,9 0,3 1,4 0,6 0,8 0,4 2,8 1,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,5 0,6 1,8 0,6 1,7 0,8 0,4 0,2 2,0 0,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8,9 3,3 8,7 2,7 5,9 2,6 4,3 2,0 5,7 2,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 00 00 1,3 0,6 0,0 0,0 00
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5,9 2,2 6,8 2,1 2,5 1,1 3,1 1,4 2,5 0,9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,7 1,0 1,7 0,5 1,8 0,8 1,0 0,5 2,9 1,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 49,1 18,4 89,5 27,3 18,6 8,3 0,0 0,0 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 46,3 17,3 87,8 26,8 18,6 8,3 0,0 0,0 00
34. Kaasut 2,8 1,0 1,7 0,5 00 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 24,6 9,2 50,6 15,4 17,4 7,8 11,8 5,4 47,2 16,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 00 2,2 0,7 0,2 0,1 00 0,3 0,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,7 0,3 0,4 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,4 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 1,0 0,5 2,4 0,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,1 0,4 1,4 0,4 2,3 1,0 1,9 0,9 4,2 1,5
56. Lannoitteet, valmistetut 0,2 0,1 28,2 8,6 00 0,0 0,0 21,1 7,5
57. Muovit, valmistamattomat 15,9 6,0 10,2 3,1 8,6 3,9 5,8 2,6 10,6 3,8
58. Muovit, valmistetut 5,2 2,0 7,3 2,2 5,5 2,5 2,0 0,9 6,8 2,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,9 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,7 0,3 1,3 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 54,7 20,5 40,0 12,2 43,6 19,5 43,7 20,0 47,9 17,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,7 1,4 2,4 0,7 1,0 0,5 5,8 2,7 2,9 1,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 25,6 9,6 20,1 6,1 22,4 10,0 20,5 9,4 16,7 5,9
66. Kivennäisainetuotteet 8,4 3,1 7,0 2,1 11,0 4,9 4,8 2,2 8,5 3,0
67. Rauta ja teräs 13,7 5,1 5,2 1,6 4,7 2,1 9,2 4,2 17,0 6,1
68. Muut metallit 1,0 0,4 3,5 1,1 2,0 0,9 1,2 0,5 0,8 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,5 0,9 1,9 0,6 2,4 1,1 2,1 0,9 2,0 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,6 0,6 1,7 0,5 3,5 1,5 1,3 0,6 2,6 0,9
71. Voimakoneet ja moottorit 0,4 0,2 0,5 0,1 0,4 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,4 0,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,9 0,3 0,5 0,1 2,3 1,0 0,1 0,0 0,4 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 106,4 39,8 120,3 36,7 118,0 52,7 139,5 63,8 150,0 53,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,3 0,5 0,9 0,3 1,7 0,8 0,8 0,4 0,5 0,2
82. Huonekalut 1,5 0,6 0,9 0,3 1,2 0,5 0,6 0,3 0,9 0,3
84. Vaatteet 100,9 37,8 117,1 35,7 113,0 50,5 137,1 62,6 141,4 50,3
89. Muut valmiit tavarat 2,6 1,0 1,3 0,4 2,0 0,9 1,0 0,5 7,1 2,5
9. Muut tavarat 1,0 0,4 0,9 0,3 0,9 0,4 1,5 0,7 0,9 0,3
93. Erittelemätön 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4 0,2 1,0 0,4 0,4 0,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,6 0,2 0,4 0,1 0,5 0,2 0,5 0,2 0,6 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 267,2 100,0 327,6 100,0 223,7 100,0 218,8 100,0 281,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu