Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.40.30.20.20.2
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Egyptin kanssa, vienti Egyptiin ja tuonti Egyptista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Egypti oli Yhdysvaltain 60. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 570 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Egyptin kanssa oli 58 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Egyptista oli 14.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 256 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Egyptista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 15.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 13.5 % sekä Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet) 10.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Egyptiin supistui 6.1 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 314 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 12.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 9.4 % sekä Sitc321 (kivihiili, ei agglomeroitu) 8.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Egyptin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 4.8 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 15.2 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 42.7 prosentilla ja viennin arvo 3.44961862960032. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 440 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 703 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Egyptin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.2 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Egyptiin (EG) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 60.5 10.7 30.9 6.8 52.8 15.3 32.7 9.8 30.8 9.8
00. Elävät eläimet 1.1 0.2 0.8 0.2 0.4 0.1 1.0 0.3 0 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 4.10 0.9 4.9 1.1 5.9 1.7 5.2 1.5 5.8 1.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 18.7 3.3 16.2 3.5 10.7 3.1 10.9 3.3 11.3 3.6
04. Vilja ja viljatuotteet 25.8 4.6 0.9 0.2 23.2 6.7 1.1 0.3 1.5 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 3.9 0.7 3.5 0.8 5.3 1.5 3.1 0.9 2.9 0.9
08. Rehuaineet 4.9 0.9 3.6 0.8 6.0 1.7 9.7 2.9 8.1 2.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.10 0.2 0.10 0.2 1.0 0.3 1.7 0.5 1.2 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 243.9 43.2 157.6 34.6 75.3 21.9 44.7 13.4 32.9 10.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 211.8 37.5 92.1 20.2 29.8 8.6 0 0.0 0 0.0
24. Puutavara ja korkki 1.5 0.3 1.3 0.3 1.7 0.5 1.9 0.6 1.9 0.6
25. Paperimassa 6.4 1.1 6.9 1.5 5.9 1.7 7.7 2.3 6.9 2.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7.6 1.3 8.9 1.9 5.7 1.6 4.9 1.5 4.4 1.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.8 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 14.6 2.6 46.4 10.2 30.5 8.9 28.4 8.5 18.1 5.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.2 0.2 1.7 0.4 1.4 0.4 1.2 0.3 1.2 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 64.9 11.5 50.3 11.0 44.5 12.9 45.1 13.5 60.4 19.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 12.5 2.2 18.2 4.0 16.1 4.7 20.9 6.2 27.1 8.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 7.5 1.3 3.2 0.7 9.8 2.8 6.8 2.0 3.9 1.2
34. Kaasut 45.1 8.0 28.10 6.3 18.8 5.4 17.6 5.2 29.4 9.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.1 0.5 3.1 0.7 5.4 1.6 3.1 0.9 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.1 0.5 3.0 0.7 5.4 1.6 3.0 0.9 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 43.10 7.8 46.4 10.2 53.10 15.7 57.9 17.3 46.1 14.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 17.9 3.2 6.8 1.5 11.3 3.3 17.1 5.1 7.4 2.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.8 0.1 1.0 0.2 1.1 0.3 0.4 0.1 1.6 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 2.0 0.4 2.2 0.5 0.7 0.2 0.9 0.3 2.3 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 9.3 1.6 11.5 2.5 11.2 3.2 7.6 2.3 15.2 4.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.5 0.4 2.6 0.6 1.7 0.5 1.10 0.6 0.6 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.2 0.0 0.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 6.8 1.2 16.1 3.5 19.5 5.7 21.3 6.4 13.8 4.4
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.4 0.8 6.0 1.3 7.5 2.2 8.4 2.5 4.9 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.2 1.1 7.6 1.7 7.2 2.1 9.2 2.7 7.3 2.3
62. Kumituotteet 0.9 0.2 1.9 0.4 0.6 0.1 1.3 0.4 1.4 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.1 0.6 0.1 0.9 0.2 0.5 0.1 0.2 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.8 0.1 1.0 0.2 1.1 0.3 0.8 0.2 0.5 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.3 0.1 1.7 0.4 0.6 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.5 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1
67. Rauta ja teräs 0.2 0.0 0.5 0.1 0.8 0.2 0.3 0.1 0.10 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.9 0.5 1.7 0.4 2.7 0.8 5.5 1.6 3.6 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 104.5 18.5 129.6 28.5 78.7 22.9 111.9 33.5 120.2 38.2
71. Voimakoneet ja moottorit 3.3 0.6 4.10 1.1 5.6 1.6 5.2 1.5 3.3 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14.8 2.6 10.10 2.4 6.8 1.9 15.5 4.6 15.3 4.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0.3 0.0 0.7 0.1 0.6 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 20.2 3.6 25.3 5.5 17.2 5.0 21.2 6.3 24.7 7.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.10 0.7 3.3 0.7 3.1 0.9 3.4 1.0 3.7 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.5 0.6 3.8 0.8 4.0 1.2 4.9 1.5 4.3 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 12.5 2.2 12.8 2.8 14.0 4.1 8.7 2.6 9.5 3.0
78. Moottoriajoneuvot 9.3 1.6 12.2 2.7 10.3 3.0 15.9 4.7 19.7 6.2
79. Muut kuljetusvälineet 36.10 6.5 55.9 12.3 17.4 5.0 37.2 11.1 39.8 12.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 33.2 5.9 25.7 5.6 23.7 6.9 26.1 7.8 14.5 4.6
82. Huonekalut 0.6 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 11.1 2.0 10.1 2.2 12.8 3.7 8.7 2.6 8.1 2.6
89. Muut valmiit tavarat 20.8 3.7 14.5 3.2 9.9 2.9 16.5 4.9 5.4 1.7
9. Muut tavarat 4.4 0.8 4.4 1.0 2.6 0.7 3.8 1.1 2.3 0.7
93. Erittelemätön 0.7 0.1 1.7 0.4 0.4 0.1 1.9 0.5 0.5 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3.7 0.6 2.7 0.6 2.2 0.6 1.10 0.6 1.8 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 564.4 100.0 455.3 100.0 344.1 100.0 334.2 100.0 314.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Egyptista (EG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 12.2 5.5 17.6 6.9 18.10 6.4 27.9 10.3 28.6 11.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.2 0.1 0.1 0.0 0.7 0.2 4.4 1.6 5.3 2.1
05. Hedelmät ja kasvikset 9.5 4.3 10.9 4.3 13.5 4.5 19.3 7.2 18.5 7.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.1 0.0 2.8 1.1 2.1 0.7 0.9 0.3 1.0 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.1 0.5 2.4 0.9 1.8 0.6 1.9 0.7 1.9 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.3 1.2 0.4 0.4 0.1 0.10 0.4 1.4 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.5 2.9 3.9 1.5 1.8 0.6 2.1 0.8 3.8 1.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.9 2.2 0.9 0.4 0.1 0.0 0.2 0.0 1.2 0.4
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0 0.0 1.1 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 0.7 2.7 1.1 1.6 0.5 1.9 0.7 1.6 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 58.5 26.6 34.9 13.7 98.9 33.4 67.8 25.2 38.9 15.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 58.5 26.6 34.9 13.7 98.9 33.4 67.8 25.2 38.9 15.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 20.5 9.3 55.1 21.7 36.9 12.5 19.4 7.2 21.6 8.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 8.1 3.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.7 0.3 0.4 0.1 1.1 0.4 0.8 0.3 2.2 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.8 0.8 2.4 0.9 1.1 0.4 1.4 0.5 2.1 0.8
56. Lannoitteet, valmistetut 10.7 4.8 33.7 13.3 22.1 7.4 0.1 0.0 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 3.5 1.6 7.0 2.8 8.4 2.8 11.8 4.4 12.7 4.9
58. Muovit, valmistetut 2.9 1.3 2.9 1.1 3.3 1.1 4.7 1.7 4.3 1.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.0 0.5 0.8 0.3 0.7 0.2 0.6 0.2 0.4 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 37.7 17.1 32.8 12.9 52.3 17.7 35.8 13.3 51.8 20.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.4 0.6 2.1 0.8 2.5 0.8 2.7 1.0 1.10 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 21.2 9.6 20.5 8.1 22.4 7.6 17.3 6.4 17.9 7.0
66. Kivennäisainetuotteet 4.4 2.0 4.2 1.6 9.5 3.2 4.6 1.7 6.8 2.6
67. Rauta ja teräs 0.6 0.2 0.3 0.1 14.9 5.0 6.4 2.4 17.4 6.8
68. Muut metallit 1.8 0.8 2.9 1.1 1.2 0.4 3.8 1.4 4.8 1.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.6 3.9 2.9 1.1 1.9 0.6 1.2 0.4 2.9 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.7 0.8 0.4 0.2 0.5 0.2 0.7 0.2 1.9 0.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0.9 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.5 0.2 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 1.1 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 75.5 34.4 107.6 42.4 84.7 28.6 74.6 27.7 108.4 42.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.8 0.3
82. Huonekalut 0.5 0.2 0.6 0.2 0.5 0.1 1.3 0.5 0.6 0.2
84. Vaatteet 73.0 33.2 100.6 39.7 81.8 27.6 70.6 26.2 104.8 40.9
89. Muut valmiit tavarat 1.7 0.8 5.9 2.3 2.1 0.7 2.4 0.9 2.4 0.9
9. Muut tavarat 7.1 3.2 1.4 0.5 1.6 0.5 40.6 15.1 1.0 0.4
93. Erittelemätön 6.5 2.9 0.8 0.3 1.0 0.3 40.0 14.8 0.4 0.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.6 0.3 0.7 0.3 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 219.7 100.0 253.6 100.0 295.7 100.0 269.2 100.0 256.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu