Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,2 0,3 0,3 0,3 0,5
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,2 0,2 0,2 0,3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Egyptin kanssa, vienti Egyptiin ja tuonti Egyptista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Egypti oli Yhdysvaltain 44. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Egyptiin. Kuukauden suuruudeltaan 1,1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 79,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Egyptin kanssa oli 550 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Egyptista oli 53,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 261 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Egyptista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 17,9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 9,9 % sekä Sitc843 (miesten ja poikien vaatteet, neulosta) 8,6 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Egyptiin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 811 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), mikä edusti 31,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 22,7 % sekä Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 9,8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Egyptin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 31,9 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 8,1 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3,0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5,1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 52,3 prosentilla ja viennin arvo 22,2 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 723 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 1,2 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Egyptin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 2,0 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Egyptiin (EG) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 30,8 9,8 40,8 10,9 24,3 6,4 22,3 4,2 46,1 5,7
01. Liha ja lihatuotteet 5,7 1,8 3,7 1,0 8,4 2,2 7,9 1,5 7,9 1,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 11,2 3,6 5,8 1,5 5,7 1,5 5,1 1,0 3,5 0,4
04. Vilja ja viljatuotteet 1,5 0,5 0,8 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 22,7 2,8
05. Hedelmät ja kasvikset 2,8 0,9 1,0 0,3 1,3 0,3 3,0 0,6 5,4 0,7
08. Rehuaineet 8,0 2,5 27,9 7,4 7,1 1,9 4,7 0,9 5,4 0,7
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,1 0,4 0,8 0,2 1,0 0,3 0,9 0,2 0,9 0,1
1. Juomat ja tupakka 00 00 0,8 0,2 00 00
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 00 00 0,8 0,2 00 00
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 32,8 10,4 13,2 3,5 47,5 12,5 181,8 34,6 268,2 33,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 00 0,1 0,0 38,6 10,1 153,1 29,2 257,5 31,8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,6 0,1
24. Puutavara ja korkki 1,8 0,6 2,1 0,5 2,6 0,7 2,0 0,4 1,7 0,2
25. Paperimassa 6,9 2,2 5,5 1,5 3,9 1,0 6,5 1,2 3,0 0,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4,4 1,4 2,7 0,7 1,3 0,3 3,9 0,7 4,1 0,5
28. Malmit ja metalliromu 18,1 5,8 0,1 0,0 0,0 0,0 14,8 2,8 0,1 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,2 0,4 2,1 0,6 0,6 0,2 0,8 0,2 1,1 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 60,3 19,2 91,3 24,3 112,5 29,6 100,5 19,1 97,0 12,0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 27,0 8,6 21,7 5,8 7,9 2,1 6,4 1,2 7,5 0,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3,9 1,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 9,6 1,2
34. Kaasut 29,4 9,4 69,3 18,4 104,5 27,5 94,0 17,9 79,8 9,8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 4,8 0,9 3,3 0,4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 00 00 00 4,8 0,9 3,3 0,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 46,1 14,7 120,7 32,1 72,1 18,9 69,3 13,2 130,7 16,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7,3 2,3 22,4 6,0 2,2 0,6 12,2 2,3 5,5 0,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,5 0,5 0,9 0,2 0,7 0,2 0,7 0,1 0,3 0,0
53. Väri- ja parkitusaineet 2,3 0,7 0,5 0,1 1,5 0,4 1,2 0,2 1,3 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 15,2 4,8 51,5 13,7 34,1 9,0 26,0 4,9 83,4 10,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,6 0,2 0,7 0,2 3,1 0,8 1,6 0,3 1,3 0,2
56. Lannoitteet, valmistetut 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,6 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 13,7 4,4 19,2 5,1 12,0 3,1 8,7 1,7 31,8 3,9
58. Muovit, valmistetut 0,5 0,1 0,7 0,2 0,6 0,2 0,7 0,1 0,5 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,8 1,5 24,3 6,5 17,7 4,6 18,2 3,5 6,1 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7,3 2,3 7,9 2,1 8,4 2,2 8,5 1,6 6,8 0,8
62. Kumituotteet 1,3 0,4 0,8 0,2 1,5 0,4 2,0 0,4 0,5 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,5 0,2 0,9 0,2 1,4 0,4 2,0 0,4 2,1 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,3 0,1 0,2 0,0 0,9 0,2 1,3 0,2 0,1 0,0
66. Kivennäisainetuotteet 0,3 0,1 0,1 0,0 0,8 0,2 0,3 0,0 0,4 0,1
67. Rauta ja teräs 0,9 0,3 0,3 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 0,2 0,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,5 1,1 5,0 1,3 3,5 0,9 2,4 0,5 3,3 0,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 120,2 38,2 82,5 21,9 98,2 25,8 104,1 19,8 240,1 29,6
71. Voimakoneet ja moottorit 3,2 1,0 3,5 0,9 3,7 1,0 7,5 1,4 2,9 0,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 15,3 4,9 12,3 3,3 10,5 2,8 10,9 2,1 11,5 1,4
73. Metalliteollisuuskoneet 0,3 0,1 0,7 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 24,7 7,9 15,2 4,0 15,8 4,1 16,3 3,1 17,4 2,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,7 1,2 3,0 0,8 5,3 1,4 4,7 0,9 3,6 0,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4,3 1,4 2,8 0,7 4,0 1,1 3,5 0,7 5,6 0,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9,5 3,0 9,8 2,6 9,6 2,5 9,1 1,7 9,0 1,1
78. Moottoriajoneuvot 19,6 6,2 5,6 1,5 4,4 1,2 16,5 3,1 3,6 0,4
79. Muut kuljetusvälineet 39,7 12,6 29,7 7,9 44,5 11,7 35,1 6,7 186,4 23,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 14,5 4,6 16,4 4,4 12,8 3,4 17,6 3,3 13,9 1,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 1,2 0,2 1,4 0,2
82. Huonekalut 0,3 0,1 0,7 0,2 0,3 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 8,0 2,6 7,2 1,9 9,9 2,6 10,6 2,0 9,0 1,1
89. Muut valmiit tavarat 5,3 1,7 8,0 2,1 2,3 0,6 4,9 0,9 2,7 0,3
9. Muut tavarat 2,3 0,7 3,1 0,8 4,0 1,0 16,5 3,1 4,6 0,6
93. Erittelemätön 0,5 0,2 0,9 0,2 1,8 0,5 13,2 2,5 0,4 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,8 0,6 2,3 0,6 2,2 0,6 3,3 0,6 4,2 0,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 314,2 100,0 376,1 100,0 380,6 100,0 525,2 100,0 810,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Egyptista (EG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 28,5 11,1 28,8 8,8 18,7 8,4 23,3 5,1 20,7 7,9
03. Kala- ja kalavalmisteet 5,3 2,1 4,9 1,5 2,7 1,2 3,1 0,7 2,4 0,9
05. Hedelmät ja kasvikset 18,5 7,2 20,2 6,2 12,4 5,5 16,6 3,6 13,2 5,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,0 0,4 0,0 0,0 1,6 0,7 0,0 0,0 2,5 1,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,8 0,7 1,6 0,5 0,9 0,4 2,7 0,6 1,4 0,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,3 0,5 1,6 0,5 0,9 0,4 0,6 0,1 0,8 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,7 1,4 2,6 0,8 2,3 1,0 11,1 2,4 17,0 6,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 00 0,9 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 00
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 8,1 1,8 15,1 5,8
28. Malmit ja metalliromu 1,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 00
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,6 0,6 1,6 0,5 2,1 1,0 2,7 0,6 1,9 0,7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 38,8 15,2 78,0 23,8 24,5 11,0 134,0 29,1 46,7 17,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 38,8 15,2 78,0 23,8 24,5 11,0 134,0 29,1 46,7 17,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 21,5 8,4 64,1 19,6 19,9 8,9 48,4 10,5 14,1 5,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 1,4 0,5
53. Väri- ja parkitusaineet 2,1 0,8 0,8 0,3 0,4 0,2 0,1 0,0 0,7 0,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,0 0,8 2,6 0,8 1,4 0,6 2,0 0,4 1,9 0,7
56. Lannoitteet, valmistetut 00 39,4 12,0 00 27,1 5,9 00
57. Muovit, valmistamattomat 12,6 4,9 12,5 3,8 12,2 5,5 10,7 2,3 5,5 2,1
58. Muovit, valmistetut 4,2 1,6 7,8 2,4 3,5 1,6 7,5 1,6 3,4 1,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,3 0,1 0,7 0,2 1,9 0,9 0,7 0,1 1,1 0,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 51,7 20,2 53,4 16,3 47,5 21,3 78,8 17,1 59,6 22,8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,9 0,8 2,0 0,6 0,9 0,4 2,3 0,5 4,2 1,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 17,9 7,0 17,5 5,3 17,5 7,8 16,4 3,6 12,1 4,6
66. Kivennäisainetuotteet 6,7 2,6 6,3 1,9 4,1 1,8 9,0 1,9 8,6 3,3
67. Rauta ja teräs 17,4 6,8 22,9 7,0 21,3 9,5 45,3 9,8 29,4 11,3
68. Muut metallit 4,8 1,9 1,6 0,5 2,0 0,9 3,5 0,8 3,3 1,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,8 1,1 3,0 0,9 1,7 0,8 2,2 0,5 2,1 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,8 0,7 0,6 0,2 0,9 0,4 2,3 0,5 0,6 0,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,0 0,4 00 0,2 0,1 00 0,1 0,1
79. Muut kuljetusvälineet 00 00 00 1,3 0,3 00
8. Erinäiset valmiit tavarat 108,4 42,3 98,0 29,9 106,6 47,7 161,3 35,0 98,4 37,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,7 0,3 1,1 0,3 1,1 0,5 0,4 0,1 0,7 0,3
82. Huonekalut 0,5 0,2 0,7 0,2 0,9 0,4 1,2 0,3 1,2 0,5
84. Vaatteet 104,8 40,9 93,4 28,5 100,7 45,1 153,2 33,2 88,3 33,8
89. Muut valmiit tavarat 2,3 0,9 2,7 0,8 3,7 1,6 6,4 1,4 8,1 3,1
9. Muut tavarat 1,0 0,4 1,7 0,5 2,6 1,2 1,4 0,3 3,6 1,4
93. Erittelemätön 0,4 0,2 1,1 0,3 2,0 0,9 0,8 0,2 3,0 1,2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,3 0,6 0,1 0,6 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 256,0 100,0 327,6 100,0 223,3 100,0 461,2 100,0 261,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu