Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.40.40.40.40.3
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Egyptin kanssa, vienti Egyptiin ja tuonti Egyptista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Egypti oli Yhdysvaltain 50. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 709 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 45.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Egyptin kanssa oli 202 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Egyptista oli 116.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 254 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Egyptista olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 15.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 13.7 % sekä Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) 13.3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Egyptiin oli 22.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 455 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), mikä edusti 20.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 11.9 % sekä Sitc282 (rauta- ja teräsromu) 10.2 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Egyptin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 22.6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 2.9 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 944 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 2.0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 27.2 prosentilla ja viennin arvo 20.503009617211. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 235 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 673 miljoonaa dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Egyptin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.1 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Egyptiin (EG) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 53.10 10.7 44.9 10.0 96.2 18.2 60.5 10.7 30.9 6.8
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 1.1 0.2 0.8 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 5.6 1.1 6.10 1.5 3.5 0.7 4.10 0.9 4.9 1.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5.2 1.0 6.4 1.4 8.3 1.6 18.7 3.3 16.2 3.5
04. Vilja ja viljatuotteet 26.3 5.2 17.8 4.0 68.0 12.8 25.8 4.6 0.9 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 8.7 1.7 4.2 0.9 5.1 1.0 3.9 0.7 3.5 0.8
08. Rehuaineet 7.0 1.4 8.4 1.9 10.0 1.9 4.9 0.9 3.6 0.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.2 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2 0.10 0.2 0.10 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.0 0.8 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.8 0.2 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 241.7 48.0 166.8 37.2 247.3 46.7 243.9 43.2 157.6 34.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 209.4 41.6 132.6 29.6 236.10 44.8 211.8 37.5 92.1 20.2
24. Puutavara ja korkki 1.7 0.3 1.4 0.3 1.6 0.3 1.5 0.3 1.3 0.3
25. Paperimassa 4.2 0.8 4.3 1.0 3.3 0.6 6.4 1.1 6.9 1.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.4 0.9 2.9 0.6 3.7 0.7 7.6 1.3 8.9 1.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.2 0.0 0.4 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1 0.3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 21.7 4.3 23.7 5.3 0 0.0 14.6 2.6 46.4 10.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.0 1.8 0.4 1.3 0.2 1.2 0.2 1.7 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 25.9 5.1 48.5 10.8 35.9 6.8 64.9 11.5 50.3 11.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 6.8 1.3 6.8 1.5 15.6 2.9 12.5 2.2 18.2 4.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5.4 1.1 12.1 2.7 10.7 2.0 7.5 1.3 3.2 0.7
34. Kaasut 13.8 2.7 29.7 6.6 9.7 1.8 45.1 8.0 28.10 6.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.1 8.6 1.9 12.6 2.4 3.1 0.5 3.1 0.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 8.5 1.9 12.6 2.4 3.1 0.5 3.0 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 51.3 10.2 57.7 12.9 45.8 8.6 43.10 7.8 46.4 10.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6.8 1.3 3.8 0.8 9.4 1.8 17.9 3.2 6.8 1.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.1 0.8 0.2 0.5 0.1 0.8 0.1 1.0 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.3 3.2 0.7 1.2 0.2 2.0 0.4 2.2 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 21.8 4.3 15.4 3.4 11.2 2.1 9.3 1.6 11.5 2.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.0 0.2 0.8 0.2 1.3 0.2 2.5 0.4 2.6 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0.9 0.2 0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 11.2 2.2 23.8 5.3 13.9 2.6 6.8 1.2 16.1 3.5
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.2 1.4 9.8 2.2 7.8 1.5 4.4 0.8 6.0 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.6 1.3 4.9 1.1 4.5 0.8 6.2 1.1 7.6 1.7
62. Kumituotteet 0.10 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.9 0.2 1.9 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.8 0.1 0.10 0.2 0.7 0.1 0.8 0.1 1.0 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.1 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 1.7 0.4
67. Rauta ja teräs 0.8 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.5 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.1 0.4 2.1 0.4 2.3 0.4 2.9 0.5 1.7 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 94.9 18.8 93.0 20.7 60.7 11.5 104.5 18.5 129.6 28.5
71. Voimakoneet ja moottorit 3.9 0.8 6.0 1.3 10.6 2.0 3.3 0.6 4.10 1.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 27.0 5.4 31.3 7.0 13.6 2.6 14.8 2.6 10.10 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 21.3 4.2 15.5 3.4 11.6 2.2 20.2 3.6 25.3 5.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.5 0.7 5.4 1.2 4.5 0.8 3.10 0.7 3.3 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.2 1.0 5.10 1.3 4.0 0.7 3.5 0.6 3.8 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6.4 1.3 3.9 0.9 6.0 1.1 12.5 2.2 12.8 2.8
78. Moottoriajoneuvot 10.3 2.0 5.8 1.3 5.1 1.0 9.3 1.6 12.2 2.7
79. Muut kuljetusvälineet 17.3 3.4 19.3 4.3 5.4 1.0 36.10 6.5 55.9 12.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 24.9 4.9 19.3 4.3 22.10 4.3 33.2 5.9 25.7 5.6
82. Huonekalut 0.2 0.0 0.4 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 7.2 1.4 9.7 2.2 7.7 1.4 11.1 2.0 10.1 2.2
89. Muut valmiit tavarat 16.10 3.4 8.9 2.0 14.9 2.8 20.8 3.7 14.5 3.2
9. Muut tavarat 4.0 0.8 4.3 1.0 3.7 0.7 4.4 0.8 4.4 1.0
93. Erittelemätön 0.5 0.1 1.3 0.3 0.3 0.0 0.7 0.1 1.7 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3.5 0.7 3.1 0.7 3.4 0.6 3.7 0.6 2.7 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 503.3 100.0 448.4 100.0 529.3 100.0 564.4 100.0 455.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Egyptista (EG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.4 5.1 11.8 4.9 10.9 4.7 12.2 5.5 17.6 6.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2 0.2 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.6 0.3 0.5 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.4 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2 0.5 0.2 0.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 6.5 3.5 8.1 3.3 8.2 3.6 9.5 4.3 10.9 4.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 2.8 1.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.2 0.6 1.6 0.6 1.4 0.6 1.1 0.5 2.4 0.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.3 1.2 0.5 0.6 0.2 0.6 0.3 1.2 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.5 4.1 6.3 2.6 13.5 5.9 6.5 2.9 3.9 1.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.8 3.1 4.2 1.7 1.6 0.7 4.9 2.2 0.9 0.4
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.1 0.3 0.1 10.2 4.4 0.1 0.0 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.7 0.9 1.8 0.7 1.7 0.7 1.6 0.7 2.7 1.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 45.8 24.9 72.4 29.9 70.6 30.8 58.5 26.6 34.9 13.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 45.8 24.9 72.4 29.9 70.6 30.8 58.5 26.6 34.9 13.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 12.10 7.0 16.9 6.9 19.7 8.6 20.5 9.3 55.1 21.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.1 1.2 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 8.1 3.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.2 0.1 0.10 0.4 0.3 0.1 0.7 0.3 0.4 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.6 1.4 2.9 1.2 0.9 0.4 1.8 0.8 2.4 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0 0.0 10.0 4.4 10.7 4.8 33.7 13.3
57. Muovit, valmistamattomat 6.6 3.5 7.7 3.2 4.8 2.1 3.5 1.6 7.0 2.8
58. Muovit, valmistetut 2.10 1.6 3.5 1.4 3.5 1.5 2.9 1.3 2.9 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.3 0.7 0.3 0.3 0.1 1.0 0.5 0.8 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 25.7 14.0 36.8 15.2 28.3 12.3 37.7 17.1 32.8 12.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.9 0.5 0.9 0.4 1.0 0.4 1.4 0.6 2.1 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 19.9 10.8 24.0 9.9 15.9 6.9 21.2 9.6 20.5 8.1
66. Kivennäisainetuotteet 3.8 2.1 5.2 2.1 7.7 3.3 4.4 2.0 4.2 1.6
67. Rauta ja teräs 0 0.0 0.4 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2 0.3 0.1
68. Muut metallit 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 1.8 0.8 2.9 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.2 0.6 6.4 2.6 3.4 1.4 8.6 3.9 2.9 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.7 0.4 0.9 0.3 1.1 0.5 1.7 0.8 0.4 0.2
71. Voimakoneet ja moottorit 0.4 0.2 0.4 0.2 0.5 0.2 0.9 0.4 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 66.10 36.4 95.6 39.5 84.5 36.9 75.5 34.4 107.6 42.4
82. Huonekalut 0.7 0.3 0.8 0.3 0.7 0.3 0.5 0.2 0.6 0.2
84. Vaatteet 64.9 35.3 92.6 38.3 81.9 35.8 73.0 33.2 100.6 39.7
89. Muut valmiit tavarat 1.1 0.6 1.8 0.7 1.5 0.6 1.7 0.8 5.9 2.3
9. Muut tavarat 14.9 8.1 1.3 0.5 0.8 0.3 7.1 3.2 1.4 0.5
93. Erittelemätön 14.3 7.8 0.9 0.3 0.4 0.1 6.5 2.9 0.8 0.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.6 0.3 0.5 0.2 0.5 0.2 0.6 0.3 0.7 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 183.9 100.0 241.9 100.0 229.0 100.0 219.7 100.0 253.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu