Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libyan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Libyan kanssa, vienti Libyaan ja tuonti Libyasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Libya oli Yhdysvaltain 78. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 8 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 236 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 1.599,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Libyan kanssa oli Yhdysvalloille 189 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonti Libyasta kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Tuonnin arvo oli 212 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 98,8 prosentin osuutta.

Vienti Libyaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 24 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 45,7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;) 11,1 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 7,3 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Libyan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 386,3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 2,3 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2,1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 251 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 851,9 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 2,0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 102 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 2,5 % . Maiden välinen edellisen vuoden tammi-marraskuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 1,8 miljardin dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libyaan (LY) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5,9 25,2 1,2 5,4 1,9 9,4 2,7 11,4 0,8 3,3
01. Liha ja lihatuotteet 00 0,3 1,2 1,2 5,8 0,9 4,0 0,6 2,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,9 3,8 0,1 0,5 0,2 0,7 00 00
05. Hedelmät ja kasvikset 4,7 20,1 0,6 2,8 00 1,7 7,2 0,1 0,6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,8 3,2 0,7 3,2 0,7 3,3 0,8 3,2 0,3 1,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,7 3,0 0,6 2,6 0,7 3,3 0,4 1,9 0,1 0,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,1 9,1 1,6 7,1 3,6 17,4 3,2 13,3 3,6 15,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,2 0,8 1,1 4,8 3,1 15,0 0,9 3,8 2,3 9,8
57. Muovit, valmistamattomat 00 0,0 0,2 0,1 0,5 0,5 2,2 0,6 2,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,3 5,4 0,2 1,1 0,2 1,1 1,5 6,1 0,4 1,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,6 2,6 0,8 3,4 0,5 2,5 0,3 1,2 0,5 1,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 13,0 55,6 16,4 73,4 12,1 58,6 15,4 64,9 17,7 73,8
71. Voimakoneet ja moottorit 1,2 5,1 0,1 0,4 0,8 3,9 0,0 0,2 0,7 2,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,6 2,5 1,6 7,2 0,2 1,1 0,3 1,3 0,2 0,9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,7 2,9 1,4 6,1 0,9 4,5 0,8 3,3 3,4 14,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,2 1,0 1,0 4,6 0,7 3,3 1,3 5,6 0,5 2,3
78. Moottoriajoneuvot 10,2 43,4 12,1 54,3 8,6 41,8 12,8 53,7 12,7 52,9
79. Muut kuljetusvälineet 0,0 0,2 0,0 0,1 0,6 3,1 0,0 0,1 0,0 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,4 1,7 0,9 4,1 1,5 7,0 0,8 3,3 0,4 1,6
87. Kojeet,mittarit yms. 0,2 0,7 0,8 3,5 0,7 3,5 0,6 2,4 0,1 0,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 00 0,0 0,0 0,6 3,0 0,0 0,0 0,1 0,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 23,5 100,0 22,3 100,0 20,6 100,0 23,8 100,0 23,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libyasta (LY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 112,2 99,9 331,6 100,0 210,2 100,0 256,8 100,0 212,3 99,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 112,2 99,9 331,6 100,0 210,2 100,0 256,8 100,0 212,3 99,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 112,3 100,0 331,7 100,0 210,2 100,0 256,8 100,0 212,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu