Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libyan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Libyan kanssa, vienti Libyaan ja tuonti Libyasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Libya oli Yhdysvaltain 74. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 5 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 222 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 912.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Libyan kanssa oli Yhdysvalloille 162 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonti Libyasta kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuussa nähden. Tuonnin arvo oli 192 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 98.3 prosentin osuutta.

Viennin arvo Libyaan oli 36.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 30 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 33.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc056 (kasvisvalmisteet ja -säilykkeet) 9.1 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 8.5 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Libyan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 36.9 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 491 miljoonaan dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 414 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 77 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 92.7 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 410 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 30 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 46.6 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 338 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 71 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libyaan (LY) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.7 1.9 1.0 13.2 2.0 11.9 3.7 15.9 8.2 27.3
01. Liha ja lihatuotteet 0.1 0.3 0.1 0.9 1.5 8.9 1.7 7.3 1.10 6.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0 0.0 0.1 0.9 0 0.0 0 0.0 0.7 2.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.5 1.4 0.8 10.7 0.5 2.7 1.6 6.8 5.3 17.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.5 0.7 2.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.5 4.7 0.6 7.1 2.6 15.4 3.4 14.9 1.10 6.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.6 1.6 0.2 1.5 1.4 8.0 1.0 4.4 0.1 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.2 0.6 0.2 2.0 0.1 0.4 0.4 1.7 1.0 3.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.1 0.0 0 0.0 0.7 3.6 0.4 1.5 0.4 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.4 1.0 0.3 3.5 0.6 3.4 1.6 7.0 0.5 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.5 4.4 0.1 0.7 0.8 4.6 0.7 2.7 0.6 1.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.4 4.1 0.1 0.4 0.4 2.2 0.6 2.2 0.5 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 26.1 81.4 4.10 67.1 10.2 60.4 13.5 59.4 17.5 58.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.5 1.4 0.4 4.8 0.9 5.3 1.3 5.7 1.1 3.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.6 1.8 0.2 1.4 0.9 5.1 0.5 1.9 1.6 5.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.7 0.10 3.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.5 1.3 0.3 3.0 1.2 7.1 0.5 1.9 1.4 4.5
78. Moottoriajoneuvot 5.4 16.7 4.2 55.8 7.1 41.8 11.0 48.3 12.5 41.4
79. Muut kuljetusvälineet 19.0 59.3 0.1 0.4 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.1 6.5 0.6 7.8 0.8 4.2 0.8 3.3 0.5 1.7
87. Kojeet,mittarit yms. 2.1 6.3 0.5 6.0 0.6 3.5 0.4 1.7 0.3 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 32.1 100.0 7.4 100.0 16.9 100.0 22.7 100.0 30.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libyasta (LY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0 0.0 57.9 100.0 164.3 100.0 192.4 100.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0 0.0 57.9 100.0 164.3 100.0 192.4 100.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 0.1 100.0 0.1 100.0 57.9 100.0 164.3 100.0 192.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu