Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libyan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/3 - 2023/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/3
%
2023/4
%
2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Libyan kanssa, vienti Libyaan ja tuonti Libyasta vuoden 2023 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Libya oli Yhdysvaltain 98. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 7 sijaa. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaupan arvo oli 85 miljoonaa dollaria ja pudotusta 18,7 prosenttia. Heinäkuussa kauppatase Libyan kanssa oli Yhdysvalloille 21 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Libyasta supistui voimakkasti eli 34,8 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 53 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2023. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 100,0 prosentin osuutta.

Viennin arvo Libyaan oli 38,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 32 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 49,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc573 (vinyylikloridi- yms. polymeerit alkumuodossa) 6,8 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 5,5 prosenttia viennin arvosta.

Jyrkkä pudotus tavarakaupassa vuoden 2023 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-42,4 %) vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 861 miljoonaan dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 628 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 234 miljoonaa dollaria. Vuoden 2022 tammi-heinäkuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 52,3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 627 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 98 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 30,0 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 394 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2022 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1,1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libyaan (LY) jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7,5 23,0 6,7 15,4 3,2 10,7 2,6 8,0 3,5 11,1
01. Liha ja lihatuotteet 0,7 2,2 1,9 4,5 0,6 1,9 1,2 3,9 0,6 1,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 00 0,4 0,9 0,9 2,9 0,6 1,7 0,3 1,0
05. Hedelmät ja kasvikset 6,7 20,6 4,2 9,7 1,4 4,6 0,6 2,0 1,8 5,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,8 2,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,6 2,0 0,5 1,1 0,5 1,7 1,9 5,8 1,1 3,6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,6 1,8 0,2 0,4 0,4 1,5 1,6 5,1 1,0 3,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,5 1,6 0,2 0,6 0,4 1,5 0,3 0,8 0,3 0,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,5 1,6 0,2 0,6 0,4 1,5 0,3 0,8 0,3 0,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,5 4,6 3,5 8,0 2,5 8,4 3,3 10,4 5,1 16,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,7 2,1 0,6 1,4 0,2 0,7 0,0 0,1 0,1 0,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,1 0,2 0,5 1,1 1,1 3,9 0,7 2,1 1,1 3,5
57. Muovit, valmistamattomat 0,1 0,4 1,3 3,0 0,3 1,0 0,5 1,5 2,6 8,1
58. Muovit, valmistetut 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 3,1 00
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,2 0,8 1,0 2,4 0,6 2,0 0,6 1,9 1,1 3,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,4 1,2 0,4 1,0 0,5 1,7 0,5 1,6 0,5 1,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 20,3 62,3 30,8 71,0 21,2 71,1 22,5 69,9 20,2 63,6
71. Voimakoneet ja moottorit 0,2 0,5 13,4 30,9 0,8 2,7 0,9 2,7 0,1 0,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,1 3,5 0,8 1,8 0,4 1,5 0,5 1,7 0,2 0,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,1 3,5 0,7 1,6 0,7 2,3 1,2 3,7 0,6 1,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,2 0,7 0,3 0,6 2,8 9,3 0,9 2,7 1,3 4,0
78. Moottoriajoneuvot 17,5 53,7 14,8 34,3 16,0 53,7 18,7 58,1 17,4 54,7
79. Muut kuljetusvälineet 0,1 0,4 0,7 1,5 0,3 1,1 0,1 0,4 0,3 0,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,5 1,6 0,6 1,3 0,8 2,7 0,6 1,9 0,5 1,6
87. Kojeet,mittarit yms. 0,3 1,0 0,3 0,8 0,7 2,3 0,5 1,6 0,5 1,4
9. Muut tavarat 1,1 3,4 0,7 1,7 0,7 2,2 0,5 1,6 0,5 1,6
93. Erittelemätön 0,6 1,8 00 0,2 0,6 0,0 0,0 00
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,5 1,6 0,7 1,7 0,5 1,6 0,5 1,6 0,5 1,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 32,6 100,0 43,3 100,0 29,8 100,0 32,2 100,0 31,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libyasta (LY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 59,4 100,0 137,3 100,0 95,0 100,0 105,4 99,9 53,2 100,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 59,4 100,0 137,3 100,0 95,0 100,0 105,4 99,9 53,2 100,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 59,4 100,0 137,3 100,0 95,0 100,0 105,5 100,0 53,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu