Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libyan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/8 - 2023/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/8
%
2023/9
%
2023/10
%
2023/11
%
2023/12
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libyaan (LY) jaksolla 2023/8 - 2023/12

2023 / 82023 / 92023 / 102023 / 112023 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3,5 10,3 3,0 6,6 7,7 16,8 8,3 16,5 4,1 11,1
01. Liha ja lihatuotteet 0,5 1,6 0,6 1,4 0,7 1,4 1,4 2,7 2,0 5,3
05. Hedelmät ja kasvikset 2,3 6,8 2,0 4,3 6,6 14,4 6,7 13,2 1,8 4,9
1. Juomat ja tupakka 00 0,8 1,8 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 00 0,8 1,8 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,5 1,4 1,9 4,2 1,9 4,0 0,6 1,2 1,2 3,1
25. Paperimassa 0,2 0,6 00 0,2 0,4 0,1 0,1 0,5 1,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,2 0,7 1,9 4,1 1,6 3,4 0,5 1,0 0,4 1,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,5 1,5 0,4 0,8 0,8 1,7 0,6 1,3 0,3 0,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,5 1,5 0,4 0,8 0,8 1,7 0,6 1,3 0,3 0,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,7 7,9 2,1 4,6 3,2 7,1 8,3 16,5 3,4 9,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,2 0,5 0,2 0,5 0,1 0,2 6,1 12,0 0,6 1,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 00 0,2 0,5 1,6 3,5 0,0 0,0 0,3 0,9
57. Muovit, valmistamattomat 0,4 1,1 0,5 1,1 1,2 2,5 0,4 0,7 1,1 3,1
58. Muovit, valmistetut 0,7 2,1 0,0 0,0 00 0,8 1,7 0,1 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,4 4,1 1,0 2,1 0,4 0,9 1,0 2,0 1,0 2,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 1,1 0,6 1,2 0,7 1,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 25,5 75,5 35,4 78,0 30,3 65,9 30,2 59,8 24,5 66,3
71. Voimakoneet ja moottorit 0,6 1,7 0,4 0,9 0,4 0,9 0,2 0,3 0,3 0,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,9 2,6 0,4 1,0 0,8 1,8 0,8 1,6 0,5 1,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,3 0,8 1,1 2,3 2,3 4,9 6,8 13,5 1,7 4,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,4 1,3 0,8 1,7 1,6 3,4 0,3 0,6 0,7 1,9
78. Moottoriajoneuvot 23,0 68,1 23,3 51,3 24,7 53,7 21,7 42,9 20,7 56,0
79. Muut kuljetusvälineet 0,2 0,7 9,2 20,3 0,3 0,7 0,3 0,6 0,3 0,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,4 1,3 1,1 2,4 0,8 1,7 0,8 1,5 0,9 2,3
87. Kojeet,mittarit yms. 0,4 1,2 0,3 0,7 0,3 0,6 0,3 0,5 0,6 1,6
9. Muut tavarat 0,6 1,6 0,6 1,4 0,7 1,6 0,8 1,7 1,3 3,5
93. Erittelemätön 00 0,0 0,1 0,0 0,0 00 0,7 1,9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,6 1,6 0,6 1,3 0,7 1,6 0,8 1,7 0,6 1,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 33,8 100,0 45,4 100,0 45,9 100,0 50,5 100,0 36,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libyasta (LY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/8 - 2023/12

2023 / 82023 / 92023 / 102023 / 112023 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 163,7 100,0 137,9 99,7 200,2 100,0 171,8 99,9 234,4 100,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 163,7 100,0 137,9 99,7 200,2 100,0 171,8 99,9 234,4 100,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 163,7 100,0 138,3 100,0 200,2 100,0 171,9 100,0 234,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu