Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libyan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.10.10.10.10.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.10.10.10.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Libyan kanssa, vienti Libyaan ja tuonti Libyasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Libya oli Yhdysvaltain 85. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 136 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 460.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Libyan kanssa oli Yhdysvalloille 89 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonti Libyasta kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonnin arvo oli 112 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 98.6 prosentin osuutta.

Viennin arvo Libyaan supistui 2.9 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 23 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 37.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 20.1 % sekä Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 5.0 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Libyan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 188.1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1.2 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 161 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 383.1 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 1.0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 61 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 20.1 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 878 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 14 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libyaan (LY) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.7 15.9 8.2 27.3 4.6 13.2 2.10 11.2 5.9 25.2
01. Liha ja lihatuotteet 1.7 7.3 1.10 6.4 1.4 4.0 0.6 2.3 0 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0 0.0 0.7 2.0 0 0.0 0 0.0 0.9 3.8
05. Hedelmät ja kasvikset 1.6 6.8 5.3 17.6 3.2 9.0 2.1 7.9 4.8 20.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.2 0.5 0.7 2.0 0.6 1.5 1.1 4.0 0.8 3.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.5 0.3 0.9 0.3 0.7 0.9 3.1 0.7 3.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.4 14.9 1.10 6.4 4.4 12.7 2.5 9.4 2.2 9.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.0 4.4 0.1 0.3 2.9 8.3 0.7 2.5 0.2 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 1.7 1.0 3.2 0.4 1.1 0.2 0.7 0.3 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.4 1.5 0.4 1.2 0.1 0.0 0.7 2.5 0 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.6 7.0 0.5 1.5 0.10 2.7 0.9 3.2 1.3 5.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.7 2.7 0.6 1.8 0.4 1.0 0.3 1.1 0.7 2.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 2.2 0.5 1.4 0.1 0.1 0.2 0.6 0.5 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 13.5 59.4 17.5 58.2 22.5 65.4 17.10 68.3 13.1 55.6
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.3 0.1 0.3 1.7 4.7 0.2 0.5 1.2 5.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.3 5.7 1.1 3.7 0.4 0.9 0.7 2.6 0.6 2.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.5 1.9 1.6 5.3 1.0 2.8 3.8 14.4 0.7 2.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.2 0.7 0.10 3.1 0.1 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.5 1.9 1.4 4.5 0.4 1.1 0.8 2.7 0.3 1.0
78. Moottoriajoneuvot 11.0 48.3 12.5 41.4 14.0 40.7 12.2 46.3 10.2 43.4
79. Muut kuljetusvälineet 0.1 0.3 0.1 0.0 5.1 14.7 0.3 0.9 0.1 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.8 3.3 0.5 1.7 1.3 3.5 0.9 3.3 0.5 1.7
87. Kojeet,mittarit yms. 0.4 1.7 0.3 0.9 1.0 2.8 0.4 1.2 0.2 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 22.7 100.0 30.0 100.0 34.5 100.0 26.3 100.0 23.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libyasta (LY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 164.3 100.0 192.4 100.0 289.6 100.0 223.1 100.0 112.3 99.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 164.3 100.0 192.4 100.0 289.6 100.0 223.1 100.0 112.3 99.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 164.3 100.0 192.4 100.0 289.6 100.0 223.1 100.0 112.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu