Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tunisian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/11 - 2022/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/11
%
2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tunisian kanssa, vienti Tunisiaan ja tuonti Tunisiasta vuoden 2022 maaliskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Maaliskuussa Tunisia oli Yhdysvaltain 101. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 7 sijaa. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Kaupan arvo oli 89 miljoonaa dollaria ja pudotusta 16,6 prosenttia. Maaliskuussa kauppatase Tunisian kanssa oli Yhdysvalloille 26 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Tunisiasta supistui 6,9 prosentilla edellisen vuoden maaliskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 57 miljoonaa dollaria maaliskuussa 2022. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Tunisiasta olivat Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät'), joka edusti 23,5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 8,1 % sekä Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 7,1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Tunisiaan supistui 29,9 prosentilla edellisen vuoden maaliskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 32 miljoonaa dollaria maaliskuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc793 (laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset), mikä edusti 26,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc571 (eteenipolymeerit alkumuodossa) 13,3 % sekä Sitc573 (vinyylikloridi- yms. polymeerit alkumuodossa) 10,0 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Vuoden 2022 tammi-maaliskuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 293 miljoonaan dollariin, laskun ollessa 2,1 %. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 161 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 132 miljoonaa dollaria. Vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 2,7 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät'), arvon ollessa 36 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 55 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 7,4 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-maaliskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 30 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 15 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tunisiaan (TN) jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,6 0,8 0,7 1,1 0,5 1,0 4,7 9,6 0,4 1,3
08. Rehuaineet 0,3 0,3 0,4 0,6 0,3 0,5 4,3 8,8 0,2 0,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 53,8 70,8 34,4 56,7 37,5 73,3 21,8 44,7 2,5 8,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 51,1 67,3 31,6 52,1 35,2 68,7 19,8 40,6 00
25. Paperimassa 1,0 1,3 1,2 2,0 0,9 1,8 1,3 2,6 2,2 7,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,4 1,9 0,6 1,0 1,3 2,6 0,5 1,0 0,2 0,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,2 0,2 0,9 1,4 0,1 0,2 0,2 0,4 0,0 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2,0 2,7 00 00 00 0,0 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2,0 2,7 00 00 00 0,0 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 00 0,4 0,6 0,0 0,1 0,9 1,8 0,1 0,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 00 0,4 0,6 0,0 0,1 0,9 1,8 0,1 0,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8,6 11,3 16,6 27,4 4,0 7,9 5,0 10,3 8,9 28,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,9 3,8 7,7 12,7 0,2 0,4 0,0 0,0 0,2 0,6
57. Muovit, valmistamattomat 3,1 4,1 5,4 8,8 3,5 6,8 4,7 9,6 7,6 23,9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2,2 2,9 3,2 5,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,5 1,9 1,8 3,0 1,5 2,9 1,0 2,0 1,3 4,2
68. Muut metallit 0,6 0,8 0,6 0,9 0,4 0,7 0,0 0,1 0,2 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 7,3 9,5 3,7 6,0 2,8 5,4 10,6 21,7 14,9 47,3
71. Voimakoneet ja moottorit 1,4 1,8 0,1 0,2 0,4 0,7 0,5 0,9 1,1 3,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,5 0,6 0,5 0,9 0,2 0,3 0,5 1,0 0,5 1,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,3 0,4 0,5 0,8 0,4 0,8 0,4 0,9 0,6 1,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,6 0,8 1,0 1,6 1,0 2,0 1,4 2,8 1,4 4,3
79. Muut kuljetusvälineet 4,0 5,2 0,9 1,5 0,5 1,0 7,5 15,3 11,1 35,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,2 1,6 2,3 3,8 4,1 8,0 3,1 6,3 2,7 8,6
87. Kojeet,mittarit yms. 1,1 1,4 1,3 2,1 0,7 1,4 0,9 1,9 1,2 3,9
89. Muut valmiit tavarat 0,2 0,2 0,8 1,4 3,4 6,6 1,9 4,0 1,3 4,0
9. Muut tavarat 1,0 1,3 0,9 1,5 0,7 1,3 1,8 3,6 0,7 2,2
93. Erittelemätön 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 1,2 2,5 0,5 1,5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,9 1,1 0,7 1,1 0,6 1,1 0,5 1,1 0,2 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 76,0 100,0 60,8 100,0 51,2 100,0 48,8 100,0 31,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tunisiasta (TN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,5 2,9 1,6 4,0 1,9 3,7 2,1 4,0 2,6 4,5
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,8 1,5 0,8 1,8 0,7 1,4 0,5 0,9 0,5 0,8
05. Hedelmät ja kasvikset 0,3 0,5 0,7 1,7 0,8 1,5 1,3 2,5 1,7 3,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 12,1 23,8 10,2 24,9 7,6 15,1 14,9 28,0 13,5 23,6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 12,1 23,8 10,2 24,9 7,6 15,1 14,9 28,0 13,5 23,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,6 1,2 1,1 2,7 0,7 1,4 0,6 1,2 0,9 1,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,1 0,2 0,6 1,4 0,3 0,7 0,3 0,5 0,5 0,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4,7 9,2 1,7 4,1 8,5 16,8 0,9 1,6 2,2 3,9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,2 2,3 0,3 0,8 0,7 1,3 0,1 0,1 0,4 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,9 1,9 0,6 1,5 0,5 1,0 0,5 0,9 0,5 0,9
66. Kivennäisainetuotteet 2,3 4,5 0,3 0,7 6,8 13,4 0,1 0,2 0,7 1,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 14,8 29,1 10,9 26,7 15,0 29,6 15,0 28,1 18,5 32,2
71. Voimakoneet ja moottorit 2,5 4,9 2,1 5,1 2,8 5,6 3,1 5,9 3,6 6,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,0 3,9 1,3 3,1 2,4 4,7 2,5 4,7 2,7 4,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,1 0,3 0,2 0,4 00 0,0 0,1 0,5 0,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,9 3,7 0,9 2,2 2,2 4,2 1,0 1,8 0,7 1,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7,2 14,2 5,2 12,8 6,3 12,4 7,5 14,0 8,2 14,3
78. Moottoriajoneuvot 0,6 1,2 0,3 0,7 1,0 2,0 0,4 0,8 1,7 3,0
79. Muut kuljetusvälineet 0,4 0,7 0,9 2,2 0,3 0,6 0,4 0,7 0,9 1,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 12,6 24,9 14,1 34,6 15,8 31,2 15,4 28,9 18,3 31,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,6 1,2 0,4 1,1 0,5 0,9 0,2 0,5 0,3 0,4
84. Vaatteet 5,8 11,4 8,7 21,3 8,7 17,1 9,6 18,0 11,2 19,5
85. Jalkineet 0,8 1,5 0,5 1,2 1,2 2,4 0,6 1,1 0,6 1,0
87. Kojeet,mittarit yms. 2,5 5,0 1,6 4,0 1,2 2,4 2,4 4,4 3,2 5,7
89. Muut valmiit tavarat 2,7 5,4 2,7 6,5 3,8 7,4 2,5 4,6 2,7 4,7
9. Muut tavarat 4,2 8,3 1,2 3,0 1,0 2,0 4,4 8,2 1,2 2,2
93. Erittelemätön 3,2 6,3 0,1 0,3 0,0 0,0 3,4 6,4 0,1 0,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,1 2,1 1,1 2,7 1,0 2,0 1,0 1,8 1,2 2,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 50,7 100,0 40,9 100,0 50,6 100,0 53,2 100,0 57,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2022 tammi-maaliskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2022 tammi-maaliskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu