Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tunisian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.10.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tunisian kanssa, vienti Tunisiaan ja tuonti Tunisiasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Tunisia oli Yhdysvaltain 92. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 93 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 55.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Tunisian kanssa oli Yhdysvalloille 64 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Tunisiasta oli 87.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 79 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Tunisiasta olivat Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät'), joka edusti 34.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) 23.0 % sekä Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 5.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Tunisiaan supistui 20.2 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 14 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc573 (vinyylikloridi- yms. polymeerit alkumuodossa), mikä edusti 18.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 9.7 % sekä Sitc571 (eteenipolymeerit alkumuodossa) 9.6 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Tunisian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 35.7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 392 miljoonaan dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 236 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 156 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 29.3 prosentilla ja viennin arvo 46.725301707442. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät'), arvon ollessa 96 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc044 (maissi), arvon ollessa 34 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 79 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 76 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tunisiaan (TN) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 12.6 17.5 14.9 25.0 16.9 44.8 17.8 39.3 0.9 6.0
04. Vilja ja viljatuotteet 9.2 12.6 14.6 24.4 16.5 43.9 17.4 38.4 0 0.0
08. Rehuaineet 3.2 4.4 0 0.0 0 0.0 0.2 0.3 0.1 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 38.1 52.7 20.7 34.7 9.2 24.5 2.1 4.6 1.2 7.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 35.7 49.4 19.5 32.8 7.8 20.6 0 0.0 0 0.0
25. Paperimassa 1.6 2.1 0.6 0.9 0.9 2.4 1.6 3.3 0.8 5.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.8 1.0 0.3 0.5 0.5 1.3 0.6 1.1 0.4 2.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 8.4 14.1 2.7 6.9 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 5.7 9.5 2.7 6.9 0 0.0 0 0.0
34. Kaasut 0 0.0 2.8 4.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.6 5.5 0.4 2.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.6 5.5 0.4 2.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.7 6.4 4.1 6.9 3.7 9.9 4.0 8.9 4.3 29.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.10 2.7 0.2 0.2 0.2 0.5 0.6 1.1 0.1 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 2.4 3.3 3.6 6.0 3.3 8.5 2.10 6.5 4.0 28.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.8 2.5 2.8 4.6 1.1 2.8 1.9 4.0 1.2 7.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.9 0.2 0.3 0.2 0.3 1.3 2.8 0.2 1.4
67. Rauta ja teräs 0.1 0.0 1.6 2.6 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 0.7 0.2 0.3 0.2 0.5 0.3 0.5 0.3 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 6.1 8.4 5.4 8.9 2.5 6.5 13.9 30.6 3.8 26.2
71. Voimakoneet ja moottorit 2.4 3.3 0.3 0.4 0.2 0.5 0.2 0.4 0.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.3 0.4 0.5 0.7 0.6 1.4 0.5 1.1 0.7 4.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.8 1.1 0.4 0.6 1.2 3.0 1.4 3.1 0.7 4.4
79. Muut kuljetusvälineet 1.8 2.5 3.4 5.6 0.3 0.7 10.5 23.1 1.4 9.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.1 9.7 2.4 3.9 1.3 3.4 2.3 5.0 2.2 15.4
87. Kojeet,mittarit yms. 1.1 1.5 1.7 2.8 0.6 1.5 1.0 2.2 0.6 3.6
89. Muut valmiit tavarat 5.4 7.5 0.4 0.6 0.4 1.0 1.1 2.4 1.5 10.4
9. Muut tavarat 2.1 2.8 1.2 1.9 0.5 1.2 0.10 2.0 0.7 4.4
93. Erittelemätön 1.3 1.7 0.5 0.8 0.1 0.1 0.4 0.9 0.5 3.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.9 1.1 0.7 1.1 0.5 1.1 0.6 1.1 0.2 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 72.1 100.0 59.5 100.0 37.6 100.0 45.2 100.0 14.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tunisiasta (TN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.1 4.1 2.0 3.7 1.3 2.9 2.8 4.5 1.4 1.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.5 0.9 0.3 0.5 0.2 0.4 0.8 1.2 0.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.0 2.0 1.5 2.7 0.9 2.1 1.5 2.4 1.1 1.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 22.7 46.4 26.1 49.2 15.3 35.9 28.4 46.0 27.4 34.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 22.7 46.4 26.1 49.2 15.3 35.9 28.4 46.0 27.4 34.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.6 1.1 0.5 0.9 0.4 0.7 0.2 0.3 18.6 23.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18.2 23.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.6 3.3 2.5 4.7 0.9 2.0 1.4 2.3 2.9 3.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 1.0 0.7 1.3 0.2 0.3 0.6 0.9 0.9 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.4 1.4 2.6 0.2 0.4 0.2 0.2 1.5 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 11.7 23.8 12.2 22.9 13.5 31.7 15.1 24.4 15.6 19.8
71. Voimakoneet ja moottorit 3.2 6.5 3.10 7.4 4.7 11.0 5.5 8.8 4.7 5.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.10 1.9 1.5 2.7 1.3 3.1 1.1 1.7 2.0 2.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.9 1.7 0.7 1.2 1.4 3.2 1.8 2.9 1.2 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.10 12.2 5.4 10.1 5.5 12.8 5.6 9.1 6.10 8.8
78. Moottoriajoneuvot 0.5 1.0 0.4 0.7 0.4 0.8 0.8 1.2 0.6 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 9.4 19.1 8.8 16.6 10.5 24.5 12.7 20.6 11.6 14.7
84. Vaatteet 4.1 8.4 3.9 7.3 5.6 13.0 6.5 10.5 6.4 8.0
85. Jalkineet 0.6 1.1 0.4 0.6 0.6 1.3 1.3 2.1 0.9 1.1
87. Kojeet,mittarit yms. 1.7 3.3 1.8 3.4 2.1 4.8 1.10 3.1 1.8 2.2
89. Muut valmiit tavarat 2.4 4.9 2.2 4.1 1.8 4.0 2.6 4.2 2.3 2.9
9. Muut tavarat 1.1 2.2 1.1 2.1 0.9 2.1 1.2 1.8 1.2 1.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.10 1.9 1.0 1.9 0.9 2.0 1.1 1.7 1.1 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 48.9 100.0 52.9 100.0 42.6 100.0 61.7 100.0 78.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu