Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tunisian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tunisian kanssa, vienti Tunisiaan ja tuonti Tunisiasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Tunisia oli Yhdysvaltain 91. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 9 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 116 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 20.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Tunisian kanssa oli Yhdysvalloille 74 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Tunisiasta oli 75.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 95 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Tunisiasta olivat Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), joka edusti 48.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät') 11.7 % sekä Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 4.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Tunisiaan supistui rajusti (50.5 prosentilla) edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 21 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc335 (muut kivennäisöljytuotteet), mikä edusti 18.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc573 (vinyylikloridi- yms. polymeerit alkumuodossa) 7.1 % sekä Sitc571 (eteenipolymeerit alkumuodossa) 6.5 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Tunisian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 21.6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 658 miljoonaan dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 439 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 219 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 29.1 prosentilla ja viennin arvo 8.97420333987111. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät'), arvon ollessa 154 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc044 (maissi), arvon ollessa 34 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 220 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 139 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tunisiaan (TN) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 17.8 39.3 0.9 6.0 0.7 3.3 0.6 2.6 0.10 4.4
04. Vilja ja viljatuotteet 17.4 38.4 0 0.0 0.1 0.2 0 0.0 0 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.2 0.3 0.5 2.8 0.6 3.0 0.2 0.8 0.3 1.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.1 4.6 1.2 7.9 1.6 8.4 3.0 13.1 2.1 9.7
25. Paperimassa 1.6 3.3 0.8 5.5 1.2 5.8 1.0 4.3 1.1 5.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.6 1.1 0.4 2.4 0.5 2.3 1.5 6.4 0.3 1.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.1 0 0.0 0.1 0.1 0.6 2.3 0.7 3.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0 0.0 1.4 7.3 1.6 6.6 3.9 18.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0 0.0 1.4 7.3 1.6 6.6 3.9 18.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.6 5.5 0.4 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.6 5.5 0.4 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.0 8.9 4.3 29.8 5.1 26.7 4.3 18.4 3.8 17.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.6 1.1 0.1 0.1 0.2 0.8 0.1 0.4 0.3 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 2.10 6.5 4.0 28.1 4.4 23.0 3.7 16.0 2.9 13.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.9 4.0 1.2 7.8 1.9 9.6 1.7 7.2 1.7 8.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.3 2.8 0.2 1.4 0.3 1.2 0.2 0.5 1.2 5.3
68. Muut metallit 0.1 0.1 0.5 3.4 0.5 2.2 0.7 2.7 0.2 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.3 0.5 0.3 1.6 0.8 4.1 0.3 1.1 0.2 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 13.9 30.6 3.8 26.2 5.3 27.8 6.4 27.6 5.10 28.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.2 0.4 0.5 3.1 0.9 4.3 0.3 1.0 0.7 3.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.5 1.1 0.7 4.9 0.6 2.7 0.8 3.2 1.7 8.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.2 0.4 0.3 1.6 0.10 4.8 0.4 1.3 0.1 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.4 3.1 0.7 4.4 0.7 3.7 0.7 2.6 1.3 5.8
78. Moottoriajoneuvot 0.5 1.1 0.2 1.2 0.6 2.8 1.3 5.4 1.7 7.7
79. Muut kuljetusvälineet 10.5 23.1 1.4 9.3 1.5 7.6 2.8 11.8 0.5 2.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.3 5.0 2.2 15.4 1.6 8.1 3.4 14.5 2.4 11.5
87. Kojeet,mittarit yms. 1.0 2.2 0.6 3.6 1.0 5.2 1.3 5.4 2.1 9.9
89. Muut valmiit tavarat 1.1 2.4 1.5 10.4 0.4 1.8 1.9 8.1 0.2 0.6
9. Muut tavarat 0.10 2.0 0.7 4.4 1.7 8.8 2.4 10.1 0.3 1.4
93. Erittelemätön 0.4 0.9 0.5 3.4 1.5 7.7 2.1 9.0 0.1 0.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.6 1.1 0.2 1.1 0.3 1.1 0.3 1.2 0.3 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 45.2 100.0 14.3 100.0 19.0 100.0 22.9 100.0 20.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tunisiasta (TN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.8 4.5 1.4 1.7 1.8 3.0 1.4 2.8 2.1 2.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.8 1.2 0.1 0.0 0.3 0.4 0.4 0.7 0.2 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 1.5 2.4 1.1 1.3 1.2 1.9 0.8 1.6 1.4 1.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.1 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.9 1.7 0.5 0.5
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.9 1.6 0.5 0.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 28.4 46.0 27.4 34.7 27.9 47.7 19.7 38.9 11.2 11.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 28.4 46.0 27.4 34.7 27.9 47.7 19.7 38.9 11.2 11.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.2 0.3 18.6 23.5 0.8 1.4 0.9 1.6 46.9 49.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.7 0.5 0.9 0.6 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 18.2 23.0 0 0.0 0 0.0 45.6 48.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.4 2.3 2.9 3.7 2.3 3.9 2.5 4.8 4.4 4.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6 1.0 0.3 0.5 0.9 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.9 0.9 1.0 0.8 1.2 0.4 0.8 0.8 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.2 1.5 1.8 0.3 0.4 1.5 2.8 2.4 2.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 15.1 24.4 15.6 19.8 13.8 23.6 13.5 26.6 13.8 14.6
71. Voimakoneet ja moottorit 5.5 8.8 4.7 5.9 4.5 7.7 2.4 4.7 1.5 1.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.1 1.7 2.0 2.5 1.7 2.8 2.3 4.4 2.3 2.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.8 2.9 1.2 1.4 0.6 1.0 1.1 2.1 1.6 1.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.6 9.1 6.10 8.8 5.9 10.0 6.5 12.9 7.1 7.4
78. Moottoriajoneuvot 0.8 1.2 0.6 0.7 0.7 1.0 0.6 1.1 0.7 0.7
79. Muut kuljetusvälineet 0.4 0.6 0.3 0.4 0.6 1.0 0.3 0.4 0.5 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 12.7 20.6 11.6 14.7 10.6 18.1 10.5 20.7 13.8 14.5
84. Vaatteet 6.5 10.5 6.4 8.0 6.5 11.0 5.10 11.7 8.1 8.5
85. Jalkineet 1.3 2.1 0.9 1.1 0.2 0.2 0.4 0.8 0.5 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 1.10 3.1 1.8 2.2 1.7 2.8 2.1 4.0 1.7 1.8
89. Muut valmiit tavarat 2.6 4.2 2.3 2.9 1.8 3.0 1.6 3.1 3.0 3.1
9. Muut tavarat 1.2 1.8 1.2 1.5 1.2 2.0 1.5 2.9 2.4 2.4
93. Erittelemätön 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.7 1.3 1.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.1 1.7 1.1 1.4 1.2 1.9 1.2 2.2 1.1 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 61.7 100.0 78.7 100.0 58.4 100.0 50.5 100.0 94.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu