Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Uuteen-Seelantiin (NZ) 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
milj. $
2022 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet306,7 413,9 -25,9
00. Elävät eläimet3,0 0,3 848,5
01. Liha ja lihatuotteet29,4 17,7 66,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat21,6 27,2 -20,6
03. Kala- ja kalavalmisteet5,1 7,4 -31,2
04. Vilja ja viljatuotteet10,7 15,5 -30,8
05. Hedelmät ja kasvikset73,2 75,2 -2,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja69,0 77,6 -11,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä8,2 7,3 11,4
08. Rehuaineet41,4 129,3 -68,0
09. Erinäiset elintarvikkeet45,0 56,3 -20,1
1. Juomat ja tupakka27,4 31,7 -13,6
11. Juomat27,3 31,5 -13,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,1 0,3 -77,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat49,9 36,3 37,6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet17,7 0,2 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,6 1,1 -45,5
24. Puutavara ja korkki5,6 6,4 -12,5
25. Paperimassa0,5 0,9 -44,9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2,6 1,6 65,7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat4,3 4,5 -5,7
28. Malmit ja metalliromu0,4 1,7 -78,9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet18,3 20,0 -8,7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta63,9 84,5 -24,3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0,1 0,0 47,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet63,8 84,0 -24,0
34. Kaasut0,1 0,5 -78,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat3,7 1,7 117,6
41. Eläinöljyt ja -rasvat2,8 0,9 213,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,4 0,3 23,2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,5 0,5 5,7
5. Kemian teollisuuden tuotteet386,6 490,3 -21,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet36,5 37,4 -2,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet15,5 11,5 34,9
53. Väri- ja parkitusaineet13,9 14,2 -2,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet118,2 129,8 -9,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet56,4 59,0 -4,3
56. Lannoitteet, valmistetut1,3 49,6 -97,4
57. Muovit, valmistamattomat28,8 45,6 -36,8
58. Muovit, valmistetut35,9 41,3 -13,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet80,1 101,9 -21,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan152,9 178,2 -14,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,2 0,4 -40,9
62. Kumituotteet13,1 16,0 -17,8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2,5 4,7 -46,7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä15,3 13,7 11,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet20,3 29,5 -31,0
66. Kivennäisainetuotteet29,5 26,7 10,5
67. Rauta ja teräs10,2 10,2 0,1
68. Muut metallit10,5 18,0 -41,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista51,3 59,2 -13,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2.392,6 1.740,1 37,5
71. Voimakoneet ja moottorit74,1 83,0 -10,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet163,1 208,6 -21,8
73. Metalliteollisuuskoneet32,5 15,7 106,8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet179,7 190,3 -5,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet46,8 54,4 -13,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet148,1 99,0 49,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet141,1 153,2 -7,9
78. Moottoriajoneuvot227,4 240,2 -5,3
79. Muut kuljetusvälineet1.379,7 695,9 98,3
8. Erinäiset valmiit tavarat352,6 347,2 1,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet4,2 6,1 -31,9
82. Huonekalut9,1 12,0 -24,8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1,4 2,5 -46,5
84. Vaatteet13,4 15,5 -13,8
85. Jalkineet2,0 1,3 49,4
87. Kojeet,mittarit yms.170,3 157,2 8,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot8,2 7,5 8,7
89. Muut valmiit tavarat144,1 145,0 -0,6
9. Muut tavarat351,9 354,6 -0,8
93. Erittelemätön51,4 48,1 6,9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,1 2,8 -96,2
97. Kulta, ei monetaarinen6,0 11,0 -45,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain287,4 284,5 1,0
Kaikki ryhmät yhteensä4.088,2 3.678,6 11,1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Uudesta-Seelannista (NZ) Yhdysvaltoihin 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
milj. $
2022 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet2.345,8 2.240,4 4,7
00. Elävät eläimet1,5 0,2 667,5
01. Liha ja lihatuotteet1.330,6 1.311,5 1,5
02. Maitotaloustuotteet ja munat413,2 307,6 34,3
03. Kala- ja kalavalmisteet207,0 185,3 11,7
04. Vilja ja viljatuotteet3,4 3,7 -8,5
05. Hedelmät ja kasvikset200,8 215,7 -6,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja60,1 67,1 -10,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2,4 3,4 -29,5
08. Rehuaineet67,0 65,3 2,6
09. Erinäiset elintarvikkeet59,8 80,5 -25,7
1. Juomat ja tupakka578,7 517,6 11,8
11. Juomat578,7 517,6 11,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat295,3 312,3 -5,4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,1 0,0 177,5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0,7 0,2 247,8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,0 0,0 ..
24. Puutavara ja korkki180,3 198,7 -9,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet5,0 5,3 -5,4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2,4 4,7 -49,9
28. Malmit ja metalliromu18,8 26,4 -28,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet87,9 76,9 14,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0,1 0,1 28,6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0,1 0,1 28,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat186,3 133,8 39,2
41. Eläinöljyt ja -rasvat79,9 88,8 -10,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,1 1,0 -86,5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.106,3 44,1 140,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet373,4 500,0 -25,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet5,3 6,5 -17,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0,0 0,3 -87,9
53. Väri- ja parkitusaineet9,7 1,5 558,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet72,9 124,4 -41,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet22,9 24,0 -4,8
56. Lannoitteet, valmistetut0,2 0,1 67,5
57. Muovit, valmistamattomat5,0 5,8 -14,1
58. Muovit, valmistetut6,3 6,1 3,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet251,3 331,3 -24,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan154,5 131,1 17,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1,1 1,7 -36,9
62. Kumituotteet6,3 6,9 -7,8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut30,4 30,5 -0,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä2,6 4,9 -45,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet23,6 32,3 -26,9
66. Kivennäisainetuotteet6,4 7,0 -7,8
67. Rauta ja teräs8,6 9,3 -7,5
68. Muut metallit39,4 5,2 657,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista36,0 33,3 8,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet658,2 569,0 15,7
71. Voimakoneet ja moottorit31,6 35,1 -10,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet168,9 188,3 -10,3
73. Metalliteollisuuskoneet61,6 40,9 50,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet155,0 92,9 66,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet15,4 16,6 -7,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet32,6 33,1 -1,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet118,0 112,3 5,1
78. Moottoriajoneuvot17,0 20,0 -15,0
79. Muut kuljetusvälineet58,1 29,7 95,6
8. Erinäiset valmiit tavarat218,6 230,2 -5,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet6,7 5,1 29,7
82. Huonekalut3,7 4,5 -16,6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,1 0,1 -14,5
84. Vaatteet2,8 3,6 -23,3
85. Jalkineet0,2 0,1 57,0
87. Kojeet,mittarit yms.156,4 166,0 -5,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,8 0,5 66,0
89. Muut valmiit tavarat48,0 50,3 -4,6
9. Muut tavarat369,8 244,2 51,4
93. Erittelemätön348,5 227,2 53,4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,1 0,3 -71,3
97. Kulta, ei monetaarinen4,8 0,1 ..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta15,3 14,6 4,6
Kaikki ryhmät yhteensä5.180,7 4.878,6 6,2

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu