Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Uuteen-Seelantiin (NZ) 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet154.1 153.6 0.3
00. Elävät eläimet0.1 0.2 -78.1
01. Liha ja lihatuotteet14.3 13.6 5.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat18.6 27.1 -31.5
03. Kala- ja kalavalmisteet3.7 5.1 -27.3
04. Vilja ja viljatuotteet11.0 5.2 113.6
05. Hedelmät ja kasvikset24.10 31.0 -19.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja24.1 16.6 45.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.9 3.1 23.9
08. Rehuaineet32.3 32.1 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet21.5 19.10 7.5
1. Juomat ja tupakka8.3 7.8 7.2
11. Juomat8.2 7.7 7.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 18.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat11.9 12.6 -5.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 2.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.5 0.3 106.7
24. Puutavara ja korkki2.2 1.7 33.7
25. Paperimassa0.2 0.3 -10.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.6 1.7 -66.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.9 1.2 62.3
28. Malmit ja metalliromu0.4 0.8 -49.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet6.3 7.0 -10.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta23.8 54.10 -56.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -1.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet23.6 54.9 -57.0
34. Kaasut0.2 0.1 155.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.6 1.8 -67.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.4 1.5 -75.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.3 -25.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.2 -60.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet124.4 124.3 0.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet8.6 15.4 -44.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet4.6 3.3 40.2
53. Väri- ja parkitusaineet4.0 5.3 -25.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet31.3 26.1 19.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet20.0 14.1 42.0
56. Lannoitteet, valmistetut0.9 0.5 96.0
57. Muovit, valmistamattomat14.5 14.4 0.6
58. Muovit, valmistetut15.0 12.8 17.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet25.9 32.8 -21.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan53.6 53.4 0.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.3 -59.7
62. Kumituotteet5.3 4.8 10.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.3 1.6 47.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä7.4 9.5 -22.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet11.1 8.5 31.4
66. Kivennäisainetuotteet6.7 7.1 -6.3
67. Rauta ja teräs2.1 2.0 2.5
68. Muut metallit3.5 3.1 13.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista15.4 16.8 -8.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet512.5 499.3 2.6
71. Voimakoneet ja moottorit25.1 29.8 -15.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet57.6 34.9 65.4
73. Metalliteollisuuskoneet4.2 4.3 -0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet54.8 46.7 17.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet16.5 19.2 -14.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet32.7 27.6 18.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet44.1 38.8 13.6
78. Moottoriajoneuvot88.5 73.0 21.2
79. Muut kuljetusvälineet189.3 225.4 -16.0
8. Erinäiset valmiit tavarat119.4 96.8 23.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.7 2.0 -16.3
82. Huonekalut3.0 3.7 -20.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.4 0.5 -25.2
84. Vaatteet4.5 5.4 -17.9
85. Jalkineet0.4 0.8 -54.4
87. Kojeet,mittarit yms.62.6 41.8 50.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.5 2.2 15.7
89. Muut valmiit tavarat44.6 40.6 9.9
9. Muut tavarat106.5 102.8 3.6
93. Erittelemätön13.8 12.2 13.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)4.1 0.7 514.3
97. Kulta, ei monetaarinen2.3 1.4 71.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain86.3 84.10 1.5
Kaikki ryhmät yhteensä1,114.6 1,106.9 0.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Uudesta-Seelannista (NZ) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet655.5 713.10 -8.2
00. Elävät eläimet6.7 1.6 344.3
01. Liha ja lihatuotteet425.5 480.10 -11.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat110.5 115.3 -4.2
03. Kala- ja kalavalmisteet53.4 56.2 -4.9
04. Vilja ja viljatuotteet0.8 1.7 -52.7
05. Hedelmät ja kasvikset10.10 22.9 -52.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja25.3 17.4 45.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.1 232.4
08. Rehuaineet14.8 14.8 -0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet7.7 3.5 125.8
1. Juomat ja tupakka159.2 182.8 -12.9
11. Juomat159.2 182.8 -12.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat79.0 80.4 -1.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.3 -84.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -97.8
24. Puutavara ja korkki51.4 47.2 9.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.8 2.5 -26.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.0 0.9 7.7
28. Malmit ja metalliromu3.8 3.1 21.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet21.2 26.7 -20.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.1 0.2 -86.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.2 -85.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet00.1 ..
34. Kaasut00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat9.3 6.8 37.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat9.2 6.7 38.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -18.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet114.4 114.6 -0.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.5 2.4 3.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0.1 61.0
53. Väri- ja parkitusaineet0.8 8.1 -91.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet25.9 21.6 19.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet5.8 5.5 4.3
56. Lannoitteet, valmistetut00.1 ..
57. Muovit, valmistamattomat0.8 0.8 1.1
58. Muovit, valmistetut1.6 1.2 32.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet77.3 75.1 2.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan27.3 44.8 -39.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.7 0.6 12.3
62. Kumituotteet0.8 0.7 12.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut6.9 7.2 -4.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.4 0.7 -39.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet6.7 7.7 -12.6
66. Kivennäisainetuotteet2.5 2.4 4.2
67. Rauta ja teräs0.10 7.10 -88.5
68. Muut metallit1.1 12.2 -91.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista7.6 5.8 30.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet149.7 148.5 0.8
71. Voimakoneet ja moottorit6.9 6.4 9.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet46.1 41.4 11.5
73. Metalliteollisuuskoneet8.4 7.2 17.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet28.4 35.0 -19.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3.4 3.1 7.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet9.1 8.1 12.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet33.8 27.6 22.7
78. Moottoriajoneuvot2.8 1.6 71.0
79. Muut kuljetusvälineet11.1 18.4 -39.9
8. Erinäiset valmiit tavarat96.8 79.2 22.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.8 0.9 110.8
82. Huonekalut1.2 0.8 57.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 109.0
84. Vaatteet0.8 0.10 -20.5
85. Jalkineet0.1 0.1 5.5
87. Kojeet,mittarit yms.76.7 62.8 22.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.5 0.1 ..
89. Muut valmiit tavarat15.9 13.8 14.8
9. Muut tavarat100.7 106.3 -5.2
93. Erittelemätön92.5 101.2 -8.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.2 0.1 470.8
97. Kulta, ei monetaarinen1.3 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta4.9 4.7 4.4
Kaikki ryhmät yhteensä1,391.5 1,477.1 -5.8

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu