Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Uuden-Seelannin kanssa, vienti Uuteen-Seelantiin ja tuonti Uudesta-Seelannista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Uusi-Seelanti oli Yhdysvaltain 49. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 815 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 16.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Uuden-Seelannin kanssa oli Yhdysvalloille 120 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Uudesta-Seelannista oli 3.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 467 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Uudesta-Seelannista olivat Sitc011 (naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty), joka edusti 21.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 9.8 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 7.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Uuteen-Seelantiin oli 37.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 347 miljoonaa dollaria.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Uuden-Seelannin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 4.9 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 10.6 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 4.8 prosentilla ja viennin arvo 19.1882438474208. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc011 (naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty), arvon ollessa 592 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 374 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 616 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 834 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Uuteen-Seelantiin (NZ) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 33.6 10.3 35.4 11.0 29.8 8.8 52.0 15.8 36.10 10.6
01. Liha ja lihatuotteet 4.1 1.2 4.4 1.3 4.4 1.3 5.5 1.6 3.10 1.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.1 1.3 5.9 1.8 5.3 1.6 4.4 1.3 6.4 1.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.2 0.4 0.4 0.1 1.1 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 1.3 0.4 1.5 0.4 1.1 0.3 1.1 0.3 0.10 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 6.4 2.0 4.3 1.3 3.1 0.9 4.6 1.4 8.5 2.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 7.4 2.3 6.5 2.0 6.0 1.8 2.8 0.8 4.0 1.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.2 1.0 0.3 0.6 0.2 1.3 0.4 0.5 0.1
08. Rehuaineet 3.4 1.0 4.10 1.5 2.3 0.7 27.10 8.5 7.7 2.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.4 1.7 6.7 2.1 6.3 1.8 4.6 1.4 4.10 1.4
1. Juomat ja tupakka 2.5 0.8 2.0 0.6 2.7 0.8 3.2 1.0 3.5 1.0
11. Juomat 2.5 0.8 1.10 0.6 2.6 0.8 3.1 0.9 3.5 1.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.2 1.0 2.2 0.7 4.0 1.2 3.2 1.0 3.6 1.0
24. Puutavara ja korkki 0.10 0.3 0.7 0.2 0.9 0.2 0.6 0.2 0.9 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.9 0.6 0.8 0.2 2.4 0.7 1.8 0.5 1.9 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 7.4 2.3 5.9 1.8 0.5 0.1 5.9 1.8 0.7 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 7.4 2.3 5.8 1.8 0.3 0.1 5.9 1.8 0.7 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 35.8 11.0 31.9 9.9 44.1 13.1 43.8 13.3 39.4 11.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.8 0.5 4.8 1.5 8.1 2.4 4.4 1.3 4.1 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.0 0.6 0.9 0.3 1.3 0.4 0.9 0.3 1.7 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.3 0.9 0.3 1.5 0.4 1.0 0.3 1.5 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 11.5 3.5 7.1 2.2 14.7 4.3 18.6 5.6 7.5 2.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.4 1.6 5.3 1.6 4.3 1.3 5.1 1.5 5.4 1.5
57. Muovit, valmistamattomat 3.1 0.9 4.6 1.4 3.7 1.1 3.8 1.1 3.9 1.1
58. Muovit, valmistetut 4.8 1.5 2.9 0.9 2.8 0.8 3.1 0.9 3.5 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.2 1.9 5.6 1.7 7.9 2.3 7.0 2.1 11.9 3.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13.8 4.2 13.10 4.3 13.2 3.9 14.6 4.4 16.2 4.7
62. Kumituotteet 1.5 0.4 1.2 0.3 1.3 0.4 1.2 0.3 1.8 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1 0.6 0.2 0.8 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.9 0.6 1.7 0.5 1.10 0.6 1.9 0.6 1.2 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.1 0.9 2.7 0.8 3.7 1.1 2.7 0.8 2.4 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 1.10 0.6 1.9 0.6 1.7 0.5 2.1 0.6 3.8 1.1
67. Rauta ja teräs 0.7 0.2 0.6 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
68. Muut metallit 1.2 0.3 0.7 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 1.1 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.5 1.0 4.9 1.5 3.2 0.9 5.1 1.5 4.9 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 171.3 52.7 162.9 50.7 182.9 54.2 140.3 42.6 180.8 52.1
71. Voimakoneet ja moottorit 6.2 1.9 6.8 2.1 4.5 1.3 8.0 2.4 7.5 2.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 19.2 5.9 14.6 4.5 14.2 4.2 19.6 5.9 18.3 5.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.2 1.7 0.5 1.1 0.3 1.2 0.3 2.0 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 16.7 5.1 15.10 5.0 13.8 4.1 16.7 5.1 12.9 3.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.9 1.8 4.9 1.5 5.8 1.7 4.0 1.2 3.9 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.9 3.0 6.4 2.0 11.6 3.4 7.10 2.4 9.7 2.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 10.1 3.1 13.9 4.3 9.6 2.8 16.9 5.1 31.3 9.0
78. Moottoriajoneuvot 29.10 9.2 33.9 10.5 32.4 9.6 26.6 8.1 30.7 8.8
79. Muut kuljetusvälineet 72.10 22.4 64.10 20.2 90.4 26.8 39.6 12.0 64.10 18.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 29.5 9.1 35.5 11.0 27.7 8.2 35.2 10.7 35.10 10.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.6 0.2 0.3 0.1 0.7 0.2 0.8 0.2
82. Huonekalut 1.1 0.3 0.9 0.3 0.7 0.2 0.5 0.1 1.6 0.4
84. Vaatteet 1.6 0.5 1.0 0.3 0.8 0.2 1.2 0.4 1.3 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 12.9 4.0 19.7 6.1 14.5 4.3 19.0 5.8 16.2 4.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.2 0.7 0.2 0.8 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2
89. Muut valmiit tavarat 12.6 3.9 12.6 3.9 10.7 3.2 13.3 4.0 15.6 4.5
9. Muut tavarat 28.1 8.6 32.0 9.9 32.4 9.6 31.3 9.5 30.2 8.7
93. Erittelemätön 2.0 0.6 4.3 1.3 5.6 1.7 4.1 1.2 2.5 0.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0 0.0 2.8 0.9 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0.7 0.2 0.2 0.0 0.9 0.2 1.1 0.3 1.9 0.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 25.5 7.8 24.7 7.7 25.5 7.5 25.9 7.8 25.8 7.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 325.2 100.0 321.6 100.0 337.1 100.0 329.4 100.0 347.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Uudesta-Seelannista (NZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 207.4 49.4 187.2 51.9 195.4 52.6 257.1 50.1 241.3 51.6
01. Liha ja lihatuotteet 142.3 33.9 120.3 33.4 117.9 31.7 155.6 30.3 143.4 30.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 38.5 9.1 28.7 7.9 28.4 7.6 31.7 6.2 20.10 4.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 11.2 2.7 19.8 5.5 16.7 4.5 17.7 3.4 20.3 4.3
05. Hedelmät ja kasvikset 2.8 0.7 5.2 1.4 22.4 6.0 39.2 7.6 41.3 8.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 7.2 1.7 6.9 1.9 3.1 0.8 6.2 1.2 6.3 1.3
08. Rehuaineet 4.2 1.0 4.5 1.2 4.4 1.2 5.7 1.1 6.6 1.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.3 0.3 2.0 0.5 2.5 0.7 0.9 0.2 2.3 0.5
1. Juomat ja tupakka 45.6 10.9 30.9 8.6 29.10 8.0 51.1 9.9 46.5 9.9
11. Juomat 45.6 10.9 30.9 8.6 29.10 8.0 51.1 9.9 46.5 9.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21.5 5.1 27.3 7.6 21.9 5.9 30.2 5.9 54.6 11.7
24. Puutavara ja korkki 14.2 3.4 15.4 4.3 14.3 3.8 19.6 3.8 17.9 3.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.6 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 1.6 0.3 0.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 3.5 1.0 0.7 0.2 1.3 0.2 27.2 5.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 6.7 1.6 7.7 2.1 6.7 1.8 7.5 1.4 8.5 1.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.0 0.5 1.9 0.5 2.0 0.5 7.5 1.5 1.0 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.0 0.5 1.9 0.5 1.9 0.5 7.5 1.5 0.10 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 45.7 10.9 19.5 5.4 32.0 8.6 41.2 8.0 33.7 7.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.8 0.2 1.1 0.3 0.5 0.1 0.10 0.2 0.7 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.7 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 9.3 2.2 5.9 1.6 4.6 1.2 5.3 1.0 5.7 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.6 0.4 1.6 0.4 1.8 0.5 3.4 0.7 2.6 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 0.1 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.2
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.8 0.2 0.6 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 33.4 7.9 9.9 2.7 24.8 6.7 30.6 5.9 22.9 4.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.2 1.5 8.3 2.3 6.8 1.8 9.9 1.9 8.10 1.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.7 0.4 1.5 0.4 2.0 0.5 2.9 0.6 1.6 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.5 0.3 2.4 0.7 1.9 0.5 3.5 0.7 2.10 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.1 1.2 0.3 0.5 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
68. Muut metallit 0.3 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.8 0.4 2.5 0.7 1.8 0.5 2.2 0.4 2.9 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 43.6 10.4 36.6 10.1 36.7 9.9 44.9 8.7 45.7 9.8
71. Voimakoneet ja moottorit 1.4 0.3 1.7 0.4 1.7 0.4 2.1 0.4 3.1 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14.1 3.4 13.3 3.7 12.3 3.3 18.5 3.6 15.7 3.3
73. Metalliteollisuuskoneet 1.9 0.4 2.4 0.7 3.4 0.9 3.0 0.6 2.6 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.1 1.4 4.8 1.3 5.7 1.5 6.8 1.3 9.4 2.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.10 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2 1.1 0.2 1.2 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.8 0.7 2.4 0.7 3.0 0.8 3.3 0.6 2.8 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.0 2.1 9.9 2.7 7.8 2.1 7.8 1.5 8.1 1.7
78. Moottoriajoneuvot 0.9 0.2 0.9 0.2 0.10 0.3 0.10 0.2 1.1 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 6.7 1.6 0.9 0.2 1.2 0.3 1.6 0.3 2.1 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 18.8 4.5 22.1 6.1 19.8 5.3 25.0 4.9 19.6 4.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1
82. Huonekalut 0.3 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 13.7 3.3 16.5 4.6 13.4 3.6 18.9 3.7 12.4 2.6
89. Muut valmiit tavarat 4.1 1.0 3.10 1.1 5.4 1.4 4.6 0.9 5.7 1.2
9. Muut tavarat 29.3 7.0 27.0 7.5 27.4 7.4 46.9 9.1 16.6 3.5
93. Erittelemätön 26.10 6.4 25.3 7.0 25.2 6.8 45.6 8.9 13.0 2.8
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.0 0.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.5 0.3 1.4 0.4 1.6 0.4 1.3 0.2 1.4 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 419.8 100.0 360.4 100.0 371.7 100.0 513.5 100.0 467.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu