Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tuonnista0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Uuden-Seelannin kanssa, vienti Uuteen-Seelantiin ja tuonti Uudesta-Seelannista vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Uusi-Seelanti oli Yhdysvaltain 56. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 797 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 16,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Uuden-Seelannin kanssa oli Yhdysvalloille 99 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Uudesta-Seelannista oli 24,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 448 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Uudesta-Seelannista olivat Sitc011 (naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty), joka edusti 17,7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 10,5 % sekä Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 9,1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Uuteen-Seelantiin oli 8,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 349 miljoonaa dollaria.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Uuden-Seelannin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 21,6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 3,0 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1,3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 25,3 prosentilla ja viennin arvo 17,0 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc011 (naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty), arvon ollessa 357 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 240 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 446 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 283 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Uuteen-Seelantiin (NZ) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 37,1 11,7 41,7 11,4 26,2 10,3 27,2 8,3 41,7 12,0
01. Liha ja lihatuotteet 1,7 0,5 1,1 0,3 1,3 0,5 2,1 0,6 2,4 0,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5,7 1,8 4,9 1,3 2,8 1,1 3,4 1,0 2,0 0,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,2 0,1 0,6 0,2 0,0 0,0 0,4 0,1 1,7 0,5
04. Vilja ja viljatuotteet 0,8 0,3 0,8 0,2 1,6 0,6 1,0 0,3 1,5 0,4
05. Hedelmät ja kasvikset 5,7 1,8 3,4 0,9 8,6 3,4 8,3 2,5 4,3 1,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3,5 1,1 6,2 1,7 2,1 0,8 3,0 0,9 9,1 2,6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,2 0,4 0,3 0,1 0,6 0,2 0,7 0,2 0,8 0,2
08. Rehuaineet 11,7 3,7 17,6 4,8 3,6 1,4 2,6 0,8 13,6 3,9
09. Erinäiset elintarvikkeet 6,6 2,1 6,9 1,9 5,7 2,2 5,6 1,7 6,3 1,8
1. Juomat ja tupakka 2,1 0,7 1,6 0,4 3,0 1,2 3,2 1,0 4,2 1,2
11. Juomat 2,1 0,7 1,6 0,4 3,0 1,2 3,2 1,0 4,1 1,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7,9 2,5 2,1 0,6 3,5 1,4 3,0 0,9 11,7 3,4
24. Puutavara ja korkki 0,4 0,1 0,4 0,1 0,6 0,2 0,8 0,2 0,5 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5,8 1,8 0,2 0,1 0,8 0,3 0,3 0,1 8,1 2,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,3 0,4 1,0 0,3 1,9 0,7 1,6 0,5 2,6 0,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,7 0,5 38,8 10,6 0,9 0,3 0,4 0,1 11,5 3,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,6 0,5 38,8 10,6 0,9 0,3 0,4 0,1 11,5 3,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 38,7 12,2 34,0 9,3 36,7 14,4 40,8 12,5 43,4 12,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,3 0,4 2,3 0,6 3,5 1,4 2,7 0,8 3,3 1,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,6 0,8 1,0 0,3 1,1 0,4 1,8 0,6 1,0 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,3 1,3 0,4 1,1 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 14,7 4,6 10,1 2,8 11,0 4,3 10,3 3,1 15,3 4,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4,5 1,4 4,6 1,3 5,3 2,1 3,3 1,0 5,5 1,6
57. Muovit, valmistamattomat 3,7 1,2 5,9 1,6 3,4 1,3 4,7 1,4 4,8 1,4
58. Muovit, valmistetut 3,3 1,0 2,5 0,7 3,9 1,5 4,7 1,4 3,4 1,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7,8 2,5 6,6 1,8 7,6 3,0 11,7 3,6 8,7 2,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 15,4 4,9 17,4 4,8 15,3 6,0 17,4 5,3 15,1 4,3
62. Kumituotteet 1,6 0,5 1,2 0,3 1,5 0,6 1,2 0,4 1,4 0,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,6 0,2 0,7 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,9 0,3 1,3 0,3 1,1 0,4 1,3 0,4 1,2 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,9 0,6 3,8 1,0 2,9 1,1 3,6 1,1 2,4 0,7
66. Kivennäisainetuotteet 2,2 0,7 2,8 0,8 2,2 0,9 2,4 0,7 1,8 0,5
67. Rauta ja teräs 1,1 0,3 1,1 0,3 1,7 0,7 0,7 0,2 0,9 0,2
68. Muut metallit 1,4 0,5 1,5 0,4 1,1 0,4 2,1 0,6 2,1 0,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5,7 1,8 5,0 1,4 4,3 1,7 5,7 1,7 5,0 1,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 153,8 48,5 161,3 44,1 119,3 46,8 169,1 51,7 153,6 44,1
71. Voimakoneet ja moottorit 8,2 2,6 5,5 1,5 7,1 2,8 8,3 2,5 11,2 3,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11,4 3,6 15,5 4,3 18,8 7,4 17,0 5,2 17,7 5,1
73. Metalliteollisuuskoneet 0,6 0,2 0,8 0,2 0,7 0,3 1,0 0,3 2,2 0,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11,5 3,6 10,3 2,8 14,2 5,6 20,2 6,2 17,3 5,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,1 1,0 5,4 1,5 3,4 1,3 4,6 1,4 7,9 2,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,3 2,0 9,3 2,6 5,5 2,1 11,0 3,4 6,3 1,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 15,6 4,9 11,0 3,0 13,5 5,3 16,7 5,1 13,0 3,7
78. Moottoriajoneuvot 24,0 7,6 12,1 3,3 18,8 7,4 21,9 6,7 23,6 6,8
79. Muut kuljetusvälineet 73,0 23,0 91,3 25,0 37,2 14,6 68,4 20,9 54,3 15,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 29,6 9,3 27,4 7,5 25,7 10,1 32,5 9,9 33,2 9,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,8 0,2 0,5 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,8 0,2
82. Huonekalut 0,6 0,2 0,4 0,1 0,5 0,2 1,2 0,4 0,9 0,3
84. Vaatteet 1,1 0,3 1,1 0,3 0,9 0,4 1,1 0,3 2,5 0,7
87. Kojeet,mittarit yms. 13,9 4,4 13,3 3,6 10,1 4,0 15,1 4,6 16,1 4,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,6 0,2 0,7 0,2 0,7 0,3 0,7 0,2 0,9 0,3
89. Muut valmiit tavarat 12,4 3,9 11,3 3,1 12,9 5,1 13,9 4,2 11,9 3,4
9. Muut tavarat 31,0 9,8 41,0 11,2 24,1 9,4 33,7 10,3 34,0 9,8
93. Erittelemätön 4,2 1,3 10,4 2,9 2,0 0,8 5,0 1,5 2,8 0,8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,0 0,0 00 0,1 0,0 0,0 0,0 2,6 0,7
97. Kulta, ei monetaarinen 1,7 0,5 0,7 0,2 0,8 0,3 2,7 0,8 0,9 0,3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 24,1 7,6 28,7 7,8 19,8 7,8 24,9 7,6 26,0 7,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 317,4 100,0 365,5 100,0 254,8 100,0 327,2 100,0 348,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Uudesta-Seelannista (NZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 157,0 37,0 179,2 40,4 173,4 48,4 270,6 54,9 206,7 46,1
01. Liha ja lihatuotteet 97,5 23,0 114,7 25,9 108,8 30,4 201,4 40,8 129,5 28,9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 16,3 3,9 22,8 5,2 27,5 7,7 31,5 6,4 27,9 6,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 18,0 4,2 17,0 3,8 15,9 4,4 18,3 3,7 20,2 4,5
05. Hedelmät ja kasvikset 4,7 1,1 3,1 0,7 2,4 0,7 2,2 0,5 9,0 2,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6,0 1,4 6,1 1,4 3,1 0,9 6,1 1,2 9,7 2,2
08. Rehuaineet 6,8 1,6 4,5 1,0 4,6 1,3 6,3 1,3 5,3 1,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 7,1 1,7 10,6 2,4 10,7 3,0 4,2 0,8 4,7 1,0
1. Juomat ja tupakka 63,3 14,9 67,2 15,2 36,3 10,1 42,6 8,6 41,4 9,2
11. Juomat 63,3 14,9 67,2 15,2 36,3 10,1 42,6 8,6 41,4 9,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 33,3 7,9 27,3 6,2 17,7 4,9 24,2 4,9 28,4 6,3
24. Puutavara ja korkki 17,7 4,2 17,7 4,0 10,5 2,9 17,0 3,4 14,5 3,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,6 0,2 0,8 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1 0,6 0,1
28. Malmit ja metalliromu 7,4 1,8 4,2 1,0 1,2 0,3 1,2 0,2 6,4 1,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7,4 1,7 4,3 1,0 5,5 1,5 5,2 1,1 6,4 1,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 9,7 2,3 10,2 2,3 2,7 0,8 2,0 0,4 17,7 4,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 9,7 2,3 4,4 1,0 2,7 0,8 2,0 0,4 17,7 4,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 00 5,8 1,3 0,0 0,0 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 39,3 9,3 47,7 10,8 34,5 9,6 49,8 10,1 41,5 9,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,3 0,3 0,8 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 8,2 1,9 6,3 1,4 4,6 1,3 9,5 1,9 8,0 1,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,0 0,7 4,2 1,0 1,4 0,4 2,5 0,5 2,2 0,5
58. Muovit, valmistetut 0,6 0,1 0,2 0,0 0,5 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 25,5 6,0 35,9 8,1 27,8 7,8 36,7 7,4 30,4 6,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 11,3 2,7 8,3 1,9 7,1 2,0 15,3 3,1 13,5 3,0
62. Kumituotteet 0,3 0,1 0,2 0,0 0,4 0,1 0,5 0,1 1,1 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,9 0,7 1,4 0,3 1,8 0,5 3,7 0,7 1,8 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,5 1,1 2,1 0,5 2,5 0,7 2,7 0,5 2,4 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 0,4 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 1,0 0,2 0,8 0,2
67. Rauta ja teräs 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 4,4 0,9 4,3 1,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,7 0,6 3,5 0,8 1,8 0,5 2,5 0,5 2,4 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 47,5 11,2 41,1 9,3 46,7 13,0 44,9 9,1 46,8 10,5
71. Voimakoneet ja moottorit 2,3 0,6 2,5 0,6 2,4 0,7 3,0 0,6 4,4 1,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12,4 2,9 10,7 2,4 12,8 3,6 13,7 2,8 15,0 3,4
73. Metalliteollisuuskoneet 3,6 0,8 6,1 1,4 3,2 0,9 2,8 0,6 3,2 0,7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7,3 1,7 7,7 1,7 8,4 2,3 6,0 1,2 6,5 1,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,1 0,3 1,8 0,4 1,2 0,3 1,1 0,2 1,0 0,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3,7 0,9 2,2 0,5 2,3 0,7 3,6 0,7 3,4 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8,3 2,0 7,0 1,6 11,6 3,3 9,3 1,9 9,5 2,1
78. Moottoriajoneuvot 1,4 0,3 1,2 0,3 1,9 0,5 1,6 0,3 2,0 0,4
79. Muut kuljetusvälineet 7,4 1,7 1,9 0,4 2,8 0,8 3,9 0,8 1,8 0,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 34,5 8,1 26,5 6,0 16,0 4,5 15,8 3,2 20,5 4,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,1 0,3 0,5 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1
82. Huonekalut 0,5 0,1 0,2 0,0 0,4 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1
84. Vaatteet 0,3 0,1 0,6 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 28,7 6,8 21,3 4,8 11,8 3,3 10,6 2,2 16,0 3,6
89. Muut valmiit tavarat 3,9 0,9 4,0 0,9 3,1 0,9 3,7 0,7 3,5 0,8
9. Muut tavarat 27,9 6,6 35,5 8,0 23,8 6,7 27,9 5,7 31,5 7,0
93. Erittelemätön 26,3 6,2 34,0 7,7 22,7 6,3 26,2 5,3 30,0 6,7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,4 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 1,5 0,3 1,3 0,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 423,8 100,0 443,1 100,0 358,1 100,0 493,2 100,0 448,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu