Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tuonnista0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Uuden-Seelannin kanssa, vienti Uuteen-Seelantiin ja tuonti Uudesta-Seelannista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Uusi-Seelanti oli Yhdysvaltain 55. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 759 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 35,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Uuden-Seelannin kanssa oli Yhdysvalloille 130 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Uudesta-Seelannista oli 48,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 445 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Uudesta-Seelannista olivat Sitc112 (alkoholipitoiset juomat), joka edusti 13,2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc011 (naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty) 12,6 % sekä Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 9,3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Uuteen-Seelantiin oli 19,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 314 miljoonaa dollaria.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Uuden-Seelannin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 7,9 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 16,9 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3,4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 17,0 prosentilla ja viennin arvo 16,8 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc011 (naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty), arvon ollessa 891 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 629 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1,1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 964 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Uuteen-Seelantiin (NZ) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 36,9 10,6 43,7 14,0 38,8 12,8 35,2 10,4 48,3 15,4
01. Liha ja lihatuotteet 3,9 1,1 2,4 0,8 2,3 0,8 0,6 0,2 1,8 0,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6,4 1,8 5,5 1,8 5,2 1,7 7,7 2,3 6,1 1,9
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,2 0,1 1,1 0,3 0,7 0,2 0,1 0,0 1,0 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 0,9 0,3 1,4 0,4 1,4 0,5 1,6 0,5 1,6 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 8,4 2,4 6,0 1,9 7,9 2,6 5,9 1,7 10,0 3,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4,0 1,2 3,2 1,0 5,0 1,7 7,1 2,1 7,5 2,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,4 0,1 0,2 0,1 1,1 0,4 0,2 0,1 1,1 0,3
08. Rehuaineet 7,7 2,2 20,8 6,6 9,6 3,2 9,0 2,7 11,7 3,7
09. Erinäiset elintarvikkeet 4,9 1,4 3,1 1,0 5,4 1,8 3,0 0,9 7,4 2,4
1. Juomat ja tupakka 3,4 1,0 2,9 0,9 2,3 0,8 1,3 0,4 3,1 1,0
11. Juomat 3,4 1,0 2,9 0,9 2,3 0,7 1,3 0,4 3,1 1,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,5 1,0 3,4 1,1 3,9 1,3 2,4 0,7 3,0 1,0
24. Puutavara ja korkki 0,9 0,3 1,3 0,4 1,3 0,4 0,7 0,2 0,8 0,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,8 0,5 1,0 0,3 1,8 0,6 0,9 0,3 1,2 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,7 0,2 6,7 2,1 6,5 2,1 0,6 0,2 8,2 2,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,6 0,2 6,7 2,1 6,4 2,1 0,5 0,1 8,1 2,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 39,3 11,3 36,8 11,8 40,6 13,4 33,4 9,9 38,0 12,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4,1 1,2 3,5 1,1 4,1 1,4 2,2 0,7 1,6 0,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,7 0,5 1,3 0,4 0,8 0,3 1,5 0,4 1,0 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 1,5 0,4 1,0 0,3 1,4 0,4 1,2 0,4 1,5 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7,4 2,1 10,5 3,3 7,7 2,6 7,8 2,3 11,0 3,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5,3 1,5 5,9 1,9 5,5 1,8 5,1 1,5 4,6 1,5
56. Lannoitteet, valmistetut 0,1 0,0 0,1 0,0 7,4 2,5 0,3 0,1 0,5 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 3,9 1,1 4,5 1,4 3,0 1,0 4,3 1,3 4,7 1,5
58. Muovit, valmistetut 3,5 1,0 3,2 1,0 4,1 1,4 3,2 0,9 3,2 1,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11,9 3,4 6,8 2,2 6,5 2,2 7,8 2,3 9,9 3,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16,2 4,7 14,4 4,6 15,3 5,1 15,1 4,5 17,1 5,4
62. Kumituotteet 1,7 0,5 0,9 0,3 1,6 0,5 1,5 0,4 1,6 0,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,7 0,2 0,5 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,5 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,2 0,3 1,4 0,5 2,0 0,7 1,3 0,4 1,0 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,3 0,7 2,5 0,8 3,0 1,0 2,9 0,8 3,9 1,2
66. Kivennäisainetuotteet 3,8 1,1 3,1 1,0 2,2 0,7 1,6 0,5 2,2 0,7
67. Rauta ja teräs 0,5 0,1 0,6 0,2 0,9 0,3 1,2 0,3 1,3 0,4
68. Muut metallit 1,1 0,3 1,0 0,3 1,0 0,3 1,8 0,5 1,5 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4,8 1,4 4,5 1,4 4,4 1,5 4,5 1,3 5,0 1,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 180,8 52,1 151,0 48,3 141,0 46,6 190,7 56,5 133,2 42,4
71. Voimakoneet ja moottorit 7,5 2,2 4,8 1,5 5,9 2,0 5,9 1,8 6,0 1,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 18,2 5,3 13,1 4,2 9,6 3,2 19,9 5,9 21,3 6,8
73. Metalliteollisuuskoneet 2,0 0,6 1,3 0,4 0,6 0,2 0,9 0,3 1,3 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12,8 3,7 12,9 4,1 14,4 4,8 16,9 5,0 13,6 4,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,9 1,1 7,2 2,3 2,8 0,9 5,5 1,6 2,8 0,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9,6 2,8 6,8 2,2 8,4 2,8 9,6 2,8 8,3 2,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 31,2 9,0 12,4 3,9 12,2 4,0 11,5 3,4 13,0 4,1
78. Moottoriajoneuvot 30,7 8,8 27,7 8,9 30,2 10,0 20,1 6,0 22,5 7,2
79. Muut kuljetusvälineet 64,9 18,7 65,0 20,8 56,9 18,8 100,3 29,7 44,5 14,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 35,9 10,4 27,1 8,7 25,2 8,3 27,8 8,2 34,3 10,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,7 0,2 0,6 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 0,5 0,2
82. Huonekalut 1,5 0,4 0,8 0,3 0,9 0,3 0,7 0,2 0,5 0,2
84. Vaatteet 1,2 0,4 1,2 0,4 1,2 0,4 0,9 0,3 1,4 0,4
87. Kojeet,mittarit yms. 16,1 4,6 11,7 3,7 11,2 3,7 13,1 3,9 14,7 4,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
89. Muut valmiit tavarat 15,5 4,5 11,9 3,8 10,5 3,5 12,0 3,5 16,3 5,2
9. Muut tavarat 30,1 8,7 26,8 8,6 28,8 9,5 30,9 9,2 28,9 9,2
93. Erittelemätön 2,4 0,7 2,6 0,8 3,2 1,1 2,9 0,9 3,2 1,0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,4 1,0 0,3 0,0 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 1,9 0,5 0,2 0,1 1,2 0,4 0,4 0,1 0,3 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 25,8 7,4 24,0 7,7 23,1 7,6 26,1 7,7 24,6 7,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 347,1 100,0 313,0 100,0 302,4 100,0 337,6 100,0 314,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Uudesta-Seelannista (NZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 241,2 51,6 225,5 49,5 196,3 43,3 176,2 40,7 182,8 41,1
01. Liha ja lihatuotteet 143,3 30,7 159,1 35,0 109,8 24,2 93,9 21,7 101,4 22,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 20,9 4,5 12,4 2,7 26,7 5,9 18,9 4,4 33,0 7,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 20,2 4,3 17,2 3,8 18,3 4,0 23,2 5,4 16,2 3,6
05. Hedelmät ja kasvikset 41,3 8,8 23,4 5,1 24,3 5,4 19,5 4,5 13,5 3,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6,2 1,3 4,6 1,0 7,4 1,6 8,3 1,9 5,5 1,2
08. Rehuaineet 6,5 1,4 3,2 0,7 5,0 1,1 5,9 1,4 4,8 1,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,2 0,5 5,4 1,2 4,6 1,0 5,6 1,3 8,2 1,8
1. Juomat ja tupakka 46,4 9,9 51,6 11,3 48,2 10,6 59,8 13,8 59,3 13,3
11. Juomat 46,4 9,9 51,6 11,3 48,2 10,6 59,8 13,8 59,3 13,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 54,6 11,7 23,0 5,1 26,8 5,9 21,4 4,9 25,1 5,6
24. Puutavara ja korkki 17,9 3,8 14,0 3,1 18,3 4,0 14,6 3,4 18,1 4,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,7 0,1 0,2 0,1 0,9 0,2 0,6 0,1 0,7 0,2
28. Malmit ja metalliromu 27,1 5,8 0,2 0,0 0,7 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8,4 1,8 8,3 1,8 6,2 1,4 5,6 1,3 6,1 1,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,0 0,2 12,0 2,6 15,0 3,3 9,1 2,1 10,1 2,3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,9 0,2 12,0 2,6 14,9 3,3 9,1 2,1 10,0 2,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 33,7 7,2 28,8 6,3 26,0 5,7 35,0 8,1 43,6 9,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,7 0,1 0,9 0,2 0,2 0,0 0,4 0,1 0,2 0,0
53. Väri- ja parkitusaineet 0,6 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5,7 1,2 6,5 1,4 5,8 1,3 6,5 1,5 7,1 1,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,5 0,5 1,5 0,3 1,0 0,2 2,5 0,6 2,1 0,5
57. Muovit, valmistamattomat 0,8 0,2 0,3 0,1 0,9 0,2 0,8 0,2 0,6 0,1
58. Muovit, valmistetut 0,5 0,1 0,3 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 22,9 4,9 19,0 4,2 17,3 3,8 24,3 5,6 32,7 7,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8,9 1,9 9,4 2,1 9,1 2,0 7,2 1,7 12,2 2,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,6 0,3 2,7 0,6 2,4 0,5 1,9 0,4 1,6 0,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,0 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1 0,6 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,9 0,6 2,7 0,6 2,6 0,6 1,7 0,4 2,4 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 0,4 0,1 0,7 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,7 0,2
67. Rauta ja teräs 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 3,4 0,8
68. Muut metallit 0,5 0,1 0,3 0,1 0,8 0,2 0,1 0,0 00
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,9 0,6 2,0 0,4 2,6 0,6 2,1 0,5 3,0 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 45,6 9,8 36,5 8,0 59,4 13,1 50,5 11,7 51,7 11,6
71. Voimakoneet ja moottorit 3,0 0,7 2,2 0,5 3,0 0,7 2,8 0,6 2,4 0,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 15,6 3,3 9,5 2,1 16,5 3,6 14,8 3,4 14,8 3,3
73. Metalliteollisuuskoneet 2,5 0,5 3,4 0,7 3,7 0,8 1,4 0,3 2,2 0,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9,3 2,0 5,7 1,3 15,3 3,4 14,8 3,4 10,3 2,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,1 0,2 0,7 0,2 0,9 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,8 0,6 1,9 0,4 2,4 0,5 4,0 0,9 3,6 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8,1 1,7 10,0 2,2 14,2 3,1 8,7 2,0 14,8 3,3
78. Moottoriajoneuvot 1,1 0,2 0,8 0,2 1,2 0,3 1,0 0,2 1,1 0,2
79. Muut kuljetusvälineet 2,1 0,4 2,5 0,5 2,2 0,5 2,2 0,5 1,5 0,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 19,5 4,2 18,6 4,1 24,7 5,4 29,4 6,8 18,2 4,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0,1 0,8 0,2 0,2 0,0 0,4 0,1 0,4 0,1
82. Huonekalut 0,8 0,2 0,2 0,0 0,6 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1
84. Vaatteet 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,6 0,1 0,6 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 12,3 2,6 12,3 2,7 19,0 4,2 22,9 5,3 12,0 2,7
89. Muut valmiit tavarat 5,6 1,2 4,9 1,1 4,7 1,0 5,1 1,2 4,7 1,1
9. Muut tavarat 16,5 3,5 49,6 10,9 47,7 10,5 44,0 10,2 41,8 9,4
93. Erittelemätön 13,0 2,8 48,2 10,6 46,5 10,3 42,6 9,9 40,3 9,1
97. Kulta, ei monetaarinen 2,0 0,4 00 00 00 00
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,3 0,3 1,3 0,3 1,1 0,2 1,2 0,3 1,3 0,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 467,4 100,0 455,1 100,0 453,2 100,0 432,7 100,0 444,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu