Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Japanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä4,2 4,1 4,2 4,3 4,2
Tuonnista5,2 5,0 4,3 4,2 4,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta4,8 4,7 4,3 4,2 4,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Japanin kanssa, vienti Japaniin ja tuonti Japanista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Japani oli Yhdysvaltain neljänneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Marraskuussa 2021 Japani edusti 4,2 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 4,2 prosenttia USAn viennistä ja 4,2 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 17,4 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 4,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Japanin kanssa oli Yhdysvalloille 4,2 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Japanista supistui 8,1 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 10,8 miljardia dollaria marraskuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Japanista olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 22,3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 4,6 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 4,4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Japaniin oli 33,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 6,6 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), mikä edusti 11,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7,7 % sekä Sitc343 (luonnonkaasu) 4,9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Japanin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 192,0 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 15,5 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 123,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 68,4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 14,4 prosentilla ja viennin arvo 17,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 29,6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 6,0 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 55,2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 49,9 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Japaniin (JP) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 973,6 16,2 1.018,4 16,7 938,2 15,8 878,9 12,5 1.004,9 15,2
00. Elävät eläimet 0,5 0,0 0,4 0,0 10,7 0,2 5,9 0,1 41,5 0,6
01. Liha ja lihatuotteet 373,8 6,2 385,5 6,3 351,6 5,9 336,8 4,8 399,7 6,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 29,1 0,5 24,7 0,4 26,3 0,4 20,1 0,3 21,0 0,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 75,8 1,3 93,4 1,5 109,1 1,8 77,0 1,1 47,5 0,7
04. Vilja ja viljatuotteet 262,4 4,4 283,7 4,6 222,4 3,8 202,0 2,9 222,1 3,4
05. Hedelmät ja kasvikset 127,7 2,1 103,9 1,7 98,9 1,7 110,0 1,6 150,5 2,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6,5 0,1 5,8 0,1 9,0 0,2 10,4 0,1 9,0 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 8,1 0,1 8,2 0,1 10,2 0,2 9,6 0,1 7,9 0,1
08. Rehuaineet 66,2 1,1 81,3 1,3 73,0 1,2 84,6 1,2 79,9 1,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 23,5 0,4 31,5 0,5 27,0 0,5 22,5 0,3 25,8 0,4
1. Juomat ja tupakka 25,6 0,4 29,0 0,5 17,3 0,3 19,9 0,3 26,5 0,4
11. Juomat 25,4 0,4 28,5 0,5 16,8 0,3 19,0 0,3 25,8 0,4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,1 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,9 0,0 0,7 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 415,5 6,9 510,2 8,4 486,4 8,2 632,6 9,0 458,4 6,9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1,7 0,0 1,7 0,0 0,8 0,0 1,3 0,0 0,6 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 82,9 1,4 133,9 2,2 103,2 1,7 205,2 2,9 109,4 1,7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6,1 0,1 7,2 0,1 12,5 0,2 9,7 0,1 15,4 0,2
24. Puutavara ja korkki 57,8 1,0 43,3 0,7 68,9 1,2 58,2 0,8 54,3 0,8
25. Paperimassa 45,1 0,8 58,3 1,0 45,0 0,8 50,5 0,7 38,6 0,6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 9,0 0,2 7,1 0,1 7,8 0,1 7,8 0,1 7,2 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 20,6 0,3 19,6 0,3 16,4 0,3 19,9 0,3 19,3 0,3
28. Malmit ja metalliromu 183,6 3,1 231,1 3,8 222,4 3,8 270,2 3,9 202,8 3,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8,8 0,1 7,9 0,1 9,3 0,2 9,8 0,1 10,7 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 899,2 15,0 956,3 15,7 777,1 13,1 1.284,5 18,3 1.238,7 18,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 28,0 0,5 59,2 1,0 18,6 0,3 94,1 1,3 54,6 0,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 142,7 2,4 149,3 2,4 127,0 2,1 94,1 1,3 120,2 1,8
34. Kaasut 728,4 12,1 747,9 12,2 631,5 10,7 1.096,3 15,6 1.063,9 16,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,6 0,0 1,8 0,0 1,1 0,0 1,2 0,0 1,9 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,0 0,0 1,1 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,5 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.186,7 19,8 1.148,6 18,8 1.205,8 20,4 1.244,4 17,8 1.057,1 16,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 277,1 4,6 252,2 4,1 205,8 3,5 267,1 3,8 251,7 3,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 104,7 1,7 77,2 1,3 78,6 1,3 83,6 1,2 83,4 1,3
53. Väri- ja parkitusaineet 14,4 0,2 14,2 0,2 15,5 0,3 23,3 0,3 14,4 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 452,7 7,5 454,4 7,4 573,9 9,7 522,7 7,5 390,1 5,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 44,3 0,7 46,5 0,8 41,8 0,7 45,6 0,7 43,2 0,7
56. Lannoitteet, valmistetut 2,2 0,0 2,7 0,0 7,4 0,1 14,7 0,2 4,7 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 101,1 1,7 94,6 1,5 84,6 1,4 82,0 1,2 87,7 1,3
58. Muovit, valmistetut 30,9 0,5 28,8 0,5 27,5 0,5 33,9 0,5 28,5 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 159,2 2,7 177,9 2,9 170,5 2,9 171,5 2,4 153,5 2,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 320,3 5,3 269,5 4,4 262,3 4,4 265,7 3,8 230,6 3,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,8 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0
62. Kumituotteet 8,4 0,1 8,8 0,1 9,0 0,2 8,5 0,1 9,2 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3,3 0,1 3,4 0,1 4,0 0,1 3,1 0,0 5,4 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 37,8 0,6 41,9 0,7 42,3 0,7 34,0 0,5 36,2 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 17,1 0,3 20,1 0,3 17,1 0,3 21,2 0,3 18,4 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 56,1 0,9 56,9 0,9 52,0 0,9 59,6 0,9 46,1 0,7
67. Rauta ja teräs 10,6 0,2 12,3 0,2 10,8 0,2 13,0 0,2 11,5 0,2
68. Muut metallit 108,8 1,8 72,6 1,2 66,1 1,1 71,6 1,0 48,0 0,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 77,4 1,3 53,0 0,9 60,6 1,0 54,1 0,8 55,7 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.397,9 23,3 1.288,6 21,1 1.301,2 22,0 1.766,1 25,2 1.589,6 24,0
71. Voimakoneet ja moottorit 71,5 1,2 78,0 1,3 84,3 1,4 89,7 1,3 86,1 1,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 253,2 4,2 239,1 3,9 305,0 5,1 354,9 5,1 254,3 3,8
73. Metalliteollisuuskoneet 10,9 0,2 9,0 0,1 12,4 0,2 9,4 0,1 9,4 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 157,4 2,6 158,8 2,6 162,4 2,7 179,9 2,6 166,0 2,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 83,9 1,4 58,9 1,0 51,2 0,9 67,9 1,0 69,6 1,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 127,3 2,1 105,4 1,7 109,3 1,8 108,2 1,5 96,8 1,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 262,7 4,4 278,3 4,6 279,0 4,7 293,8 4,2 294,3 4,4
78. Moottoriajoneuvot 152,1 2,5 151,3 2,5 90,2 1,5 148,6 2,1 97,5 1,5
79. Muut kuljetusvälineet 278,8 4,6 209,7 3,4 207,3 3,5 513,7 7,3 515,6 7,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 692,7 11,5 787,9 12,9 818,4 13,8 815,9 11,6 903,2 13,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4,7 0,1 2,8 0,0 3,1 0,1 3,9 0,1 3,0 0,0
82. Huonekalut 10,5 0,2 8,4 0,1 10,1 0,2 8,4 0,1 8,0 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 5,6 0,1 6,1 0,1 6,4 0,1 5,9 0,1 4,9 0,1
84. Vaatteet 13,3 0,2 14,7 0,2 16,1 0,3 14,1 0,2 12,1 0,2
85. Jalkineet 2,1 0,0 2,6 0,0 2,7 0,0 2,4 0,0 2,8 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 336,6 5,6 402,6 6,6 369,2 6,2 384,0 5,5 364,7 5,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 63,6 1,1 70,3 1,2 77,8 1,3 82,0 1,2 96,9 1,5
89. Muut valmiit tavarat 256,4 4,3 280,4 4,6 333,0 5,6 315,3 4,5 410,9 6,2
9. Muut tavarat 93,7 1,6 95,3 1,6 116,4 2,0 98,9 1,4 104,0 1,6
93. Erittelemätön 27,6 0,5 22,7 0,4 49,9 0,8 25,2 0,4 33,7 0,5
97. Kulta, ei monetaarinen 0,8 0,0 5,5 0,1 2,0 0,0 0,9 0,0 1,6 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 64,6 1,1 66,8 1,1 64,0 1,1 72,4 1,0 68,4 1,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6.006,7 100,0 6.105,5 100,0 5.924,3 100,0 7.008,1 100,0 6.614,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Japanista (JP) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 93,7 0,8 87,5 0,7 83,5 0,8 82,7 0,8 95,9 0,9
00. Elävät eläimet 0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 9,3 0,1 9,7 0,1 9,9 0,1 8,4 0,1 8,0 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,9 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 29,3 0,2 30,0 0,2 29,7 0,3 34,8 0,3 40,7 0,4
04. Vilja ja viljatuotteet 9,4 0,1 9,1 0,1 8,7 0,1 6,7 0,1 9,8 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 6,4 0,1 6,0 0,0 4,9 0,0 4,7 0,0 6,3 0,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,5 0,0 2,0 0,0 1,1 0,0 1,5 0,0 1,6 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 12,2 0,1 10,4 0,1 8,4 0,1 7,3 0,1 9,5 0,1
08. Rehuaineet 1,1 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 23,4 0,2 19,2 0,2 19,4 0,2 17,0 0,2 18,9 0,2
1. Juomat ja tupakka 30,6 0,2 30,2 0,2 17,6 0,2 17,0 0,2 22,2 0,2
11. Juomat 30,6 0,2 30,2 0,2 17,6 0,2 16,9 0,2 22,2 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 59,5 0,5 68,1 0,6 59,8 0,6 52,1 0,5 74,9 0,7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 16,3 0,1 17,1 0,1 13,0 0,1 14,9 0,1 17,9 0,2
24. Puutavara ja korkki 2,6 0,0 1,6 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 1,2 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 12,0 0,1 8,3 0,1 11,0 0,1 4,3 0,0 13,9 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5,5 0,0 4,6 0,0 6,3 0,1 5,0 0,0 3,7 0,0
28. Malmit ja metalliromu 18,5 0,2 33,6 0,3 24,3 0,2 23,4 0,2 34,2 0,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,4 0,0 2,9 0,0 4,0 0,0 3,6 0,0 4,1 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 75,2 0,6 97,2 0,8 88,4 0,8 85,7 0,8 24,6 0,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 75,1 0,6 97,1 0,8 88,4 0,8 85,7 0,8 24,6 0,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5,6 0,0 5,8 0,0 6,1 0,1 4,5 0,0 3,5 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,3 0,0 1,5 0,0 1,2 0,0 1,1 0,0 0,1 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4,5 0,0 4,1 0,0 4,1 0,0 3,3 0,0 3,2 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,9 0,0 0,2 0,0 0,8 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.151,2 9,4 1.634,4 13,2 1.052,9 10,0 936,5 8,9 1.036,0 9,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 140,5 1,1 156,2 1,3 138,0 1,3 147,7 1,4 185,2 1,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 45,7 0,4 86,5 0,7 43,4 0,4 40,7 0,4 39,4 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 36,9 0,3 31,4 0,3 28,7 0,3 27,6 0,3 32,5 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 441,2 3,6 850,1 6,9 413,5 3,9 312,5 3,0 344,7 3,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 31,1 0,3 30,6 0,2 29,1 0,3 30,3 0,3 27,1 0,3
56. Lannoitteet, valmistetut 1,4 0,0 1,1 0,0 1,4 0,0 1,8 0,0 0,9 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 115,3 0,9 121,3 1,0 95,4 0,9 100,0 0,9 94,1 0,9
58. Muovit, valmistetut 53,3 0,4 55,4 0,4 51,9 0,5 51,2 0,5 53,5 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 285,9 2,3 301,8 2,4 251,4 2,4 224,7 2,1 258,7 2,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 719,9 5,9 689,4 5,6 716,5 6,8 665,1 6,3 789,3 7,3
62. Kumituotteet 158,2 1,3 161,3 1,3 150,6 1,4 133,9 1,3 162,9 1,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,8 0,0 5,2 0,0 2,0 0,0 4,0 0,0 1,8 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 21,1 0,2 19,3 0,2 21,7 0,2 18,6 0,2 19,0 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 48,1 0,4 48,4 0,4 53,7 0,5 41,0 0,4 48,9 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 97,9 0,8 94,2 0,8 93,1 0,9 88,2 0,8 81,4 0,8
67. Rauta ja teräs 87,6 0,7 109,2 0,9 121,0 1,1 113,1 1,1 208,2 1,9
68. Muut metallit 83,1 0,7 65,2 0,5 69,1 0,7 62,0 0,6 70,0 0,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 221,1 1,8 186,6 1,5 205,1 1,9 204,2 1,9 196,9 1,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.863,6 72,1 8.505,1 68,8 7.153,6 68,0 7.212,2 68,4 7.466,4 69,3
71. Voimakoneet ja moottorit 807,6 6,6 695,9 5,6 695,5 6,6 802,4 7,6 654,2 6,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 957,0 7,8 929,1 7,5 894,2 8,5 1.094,9 10,4 987,9 9,2
73. Metalliteollisuuskoneet 220,0 1,8 211,9 1,7 164,6 1,6 233,9 2,2 212,1 2,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 938,1 7,6 914,1 7,4 823,1 7,8 840,2 8,0 827,3 7,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 326,6 2,7 320,4 2,6 330,5 3,1 258,5 2,5 321,7 3,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 215,8 1,8 202,7 1,6 233,6 2,2 230,4 2,2 231,2 2,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.285,8 10,5 1.289,4 10,4 1.223,9 11,6 1.142,2 10,8 1.125,1 10,4
78. Moottoriajoneuvot 4.019,6 32,7 3.840,1 31,0 2.691,2 25,6 2.545,6 24,1 2.995,9 27,8
79. Muut kuljetusvälineet 93,2 0,8 101,4 0,8 97,0 0,9 64,0 0,6 110,9 1,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 977,2 7,9 991,8 8,0 1.046,1 9,9 1.192,4 11,3 1.021,2 9,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5,9 0,0 5,8 0,0 4,7 0,0 5,7 0,1 5,7 0,1
82. Huonekalut 20,6 0,2 17,4 0,1 17,0 0,2 16,9 0,2 13,3 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,3 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 1,1 0,0 1,5 0,0
84. Vaatteet 14,8 0,1 10,0 0,1 11,6 0,1 9,2 0,1 12,1 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 399,9 3,3 419,6 3,4 391,1 3,7 428,2 4,1 448,8 4,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 245,4 2,0 225,7 1,8 257,5 2,4 257,1 2,4 256,8 2,4
89. Muut valmiit tavarat 289,0 2,4 312,2 2,5 363,1 3,4 473,9 4,5 282,7 2,6
9. Muut tavarat 316,0 2,6 261,5 2,1 302,2 2,9 293,7 2,8 241,8 2,2
93. Erittelemätön 197,0 1,6 150,2 1,2 187,0 1,8 188,4 1,8 138,9 1,3
97. Kulta, ei monetaarinen 0,1 0,0 0,1 0,0 7,0 0,1 0,2 0,0 2,4 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 118,9 1,0 111,2 0,9 108,2 1,0 105,1 1,0 100,4 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 12.292,5 100,0 12.371,1 100,0 10.526,7 100,0 10.542,1 100,0 10.775,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu