Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Japanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä4,1 4,0 4,5 4,0 3,6
Tuonnista4,5 4,9 4,8 4,7 4,5
Tavaroiden ulkomaankaupasta4,3 4,5 4,7 4,5 4,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Japanin kanssa, vienti Japaniin ja tuonti Japanista vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Japanin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta huhtikuussa 2022 oli 4,1 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 3,6 %:a ja 4,5 %:a tuonnista. Huhtikuussa Japani oli Yhdysvaltain neljänneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 18,4 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2,1 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Japanin kanssa oli Yhdysvalloille 6,0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Japanista supistui 1,9 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 12,2 miljardia dollaria huhtikuussa 2022. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Japanista olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 19,7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 5,8 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 5,6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Japaniin supistui 2,4 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 6,2 miljardia dollaria huhtikuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), mikä edusti 8,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc044 (maissi) 5,7 % sekä Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 3,7 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Japanin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 75,7 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 11,4 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 49,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 26,1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 12,1 prosentilla ja viennin arvo 10,0 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 11,2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 2,6 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 23,5 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 20,5 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Japaniin (JP) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.056,1 16,3 1.049,4 17,7 1.308,4 19,4 1.257,2 17,3 1.222,4 19,8
00. Elävät eläimet 10,7 0,2 8,3 0,1 0,7 0,0 0,9 0,0 6,6 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 359,2 5,5 303,7 5,1 349,1 5,2 357,8 4,9 374,0 6,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 20,8 0,3 20,3 0,3 28,1 0,4 34,0 0,5 33,6 0,5
03. Kala- ja kalavalmisteet 28,2 0,4 12,5 0,2 34,2 0,5 70,3 1,0 43,7 0,7
04. Vilja ja viljatuotteet 381,0 5,9 454,4 7,7 581,8 8,6 450,9 6,2 460,6 7,5
05. Hedelmät ja kasvikset 126,9 2,0 121,5 2,1 169,7 2,5 174,7 2,4 147,2 2,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 8,9 0,1 6,6 0,1 7,6 0,1 9,9 0,1 11,6 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 8,1 0,1 7,5 0,1 7,9 0,1 10,5 0,1 9,9 0,2
08. Rehuaineet 83,7 1,3 90,8 1,5 101,7 1,5 123,5 1,7 106,2 1,7
09. Erinäiset elintarvikkeet 28,7 0,4 23,7 0,4 27,7 0,4 24,7 0,3 29,0 0,5
1. Juomat ja tupakka 20,6 0,3 19,9 0,3 24,1 0,4 31,1 0,4 26,8 0,4
11. Juomat 20,3 0,3 19,8 0,3 23,8 0,4 30,7 0,4 25,9 0,4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,3 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 427,9 6,6 409,0 6,9 495,8 7,4 496,3 6,8 492,8 8,0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1,1 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 125,4 1,9 124,2 2,1 175,5 2,6 108,4 1,5 116,6 1,9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 16,1 0,2 17,8 0,3 13,3 0,2 13,3 0,2 21,1 0,3
24. Puutavara ja korkki 59,1 0,9 54,6 0,9 53,7 0,8 79,3 1,1 73,3 1,2
25. Paperimassa 50,1 0,8 50,8 0,9 49,2 0,7 37,2 0,5 48,6 0,8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 8,3 0,1 8,6 0,1 12,1 0,2 14,2 0,2 10,1 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 21,6 0,3 16,2 0,3 15,2 0,2 28,4 0,4 19,9 0,3
28. Malmit ja metalliromu 136,0 2,1 126,1 2,1 166,3 2,5 198,7 2,7 190,6 3,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 10,2 0,2 10,2 0,2 10,2 0,2 16,4 0,2 12,0 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.274,9 19,6 917,4 15,5 1.008,1 15,0 1.234,1 17,0 813,9 13,2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 127,6 2,0 74,6 1,3 106,9 1,6 121,3 1,7 136,1 2,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 221,7 3,4 94,6 1,6 73,0 1,1 132,5 1,8 52,1 0,8
34. Kaasut 925,6 14,3 748,2 12,6 828,2 12,3 980,4 13,5 625,7 10,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,6 0,0 0,8 0,0 5,3 0,1 1,5 0,0 3,5 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0,0 0,4 0,0 4,6 0,1 0,8 0,0 1,5 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,8 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 1,9 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.219,9 18,8 1.050,8 17,7 1.404,0 20,8 1.425,7 19,6 1.073,4 17,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 248,2 3,8 246,8 4,2 215,6 3,2 246,1 3,4 259,1 4,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 102,7 1,6 81,5 1,4 74,6 1,1 101,9 1,4 94,3 1,5
53. Väri- ja parkitusaineet 12,3 0,2 11,7 0,2 16,0 0,2 16,3 0,2 16,7 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 483,9 7,5 351,2 5,9 711,2 10,6 659,2 9,1 343,6 5,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 44,2 0,7 42,5 0,7 47,7 0,7 54,6 0,8 50,0 0,8
56. Lannoitteet, valmistetut 34,7 0,5 0,5 0,0 11,2 0,2 0,8 0,0 11,7 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 96,7 1,5 91,7 1,5 97,9 1,5 97,1 1,3 104,4 1,7
58. Muovit, valmistetut 34,7 0,5 31,2 0,5 32,3 0,5 33,3 0,5 38,1 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 162,6 2,5 193,7 3,3 197,4 2,9 216,5 3,0 155,4 2,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 260,9 4,0 363,8 6,1 316,7 4,7 392,5 5,4 336,7 5,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,5 0,0 0,9 0,0 1,1 0,0 1,2 0,0 0,2 0,0
62. Kumituotteet 6,6 0,1 6,6 0,1 8,5 0,1 12,4 0,2 10,9 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4,0 0,1 3,3 0,1 4,2 0,1 5,0 0,1 6,6 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 34,1 0,5 32,5 0,5 35,5 0,5 45,3 0,6 43,0 0,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 21,0 0,3 17,9 0,3 19,8 0,3 20,1 0,3 21,3 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 48,5 0,7 52,2 0,9 69,3 1,0 58,4 0,8 52,8 0,9
67. Rauta ja teräs 9,9 0,2 11,6 0,2 11,5 0,2 12,3 0,2 15,0 0,2
68. Muut metallit 84,6 1,3 181,4 3,1 97,3 1,4 180,4 2,5 123,6 2,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 51,7 0,8 57,5 1,0 69,6 1,0 57,4 0,8 63,3 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.320,2 20,3 1.194,7 20,2 1.348,0 20,0 1.467,5 20,2 1.334,9 21,6
71. Voimakoneet ja moottorit 61,6 0,9 76,0 1,3 65,9 1,0 70,8 1,0 78,2 1,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 181,4 2,8 163,5 2,8 155,2 2,3 258,7 3,6 247,2 4,0
73. Metalliteollisuuskoneet 12,0 0,2 8,9 0,1 8,2 0,1 12,6 0,2 10,3 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 159,7 2,5 176,2 3,0 151,7 2,3 197,0 2,7 183,0 3,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 81,1 1,2 56,9 1,0 51,1 0,8 86,8 1,2 60,1 1,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 110,4 1,7 110,9 1,9 110,7 1,6 128,6 1,8 100,8 1,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 330,1 5,1 293,5 5,0 305,1 4,5 356,9 4,9 295,8 4,8
78. Moottoriajoneuvot 131,9 2,0 54,8 0,9 116,7 1,7 106,4 1,5 139,7 2,3
79. Muut kuljetusvälineet 252,1 3,9 254,0 4,3 383,6 5,7 249,8 3,4 219,9 3,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 810,0 12,5 838,2 14,1 736,0 10,9 851,0 11,7 774,5 12,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4,4 0,1 3,4 0,1 3,5 0,1 4,9 0,1 3,0 0,0
82. Huonekalut 7,9 0,1 6,2 0,1 8,4 0,1 11,5 0,2 13,3 0,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 5,7 0,1 3,1 0,1 4,9 0,1 5,6 0,1 5,9 0,1
84. Vaatteet 13,7 0,2 12,2 0,2 15,6 0,2 15,7 0,2 13,3 0,2
85. Jalkineet 2,1 0,0 2,3 0,0 2,7 0,0 3,9 0,1 3,5 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 412,9 6,4 453,6 7,7 383,8 5,7 444,6 6,1 376,0 6,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 53,9 0,8 73,3 1,2 71,8 1,1 78,5 1,1 67,5 1,1
89. Muut valmiit tavarat 309,6 4,8 284,2 4,8 245,4 3,6 286,3 3,9 291,9 4,7
9. Muut tavarat 96,4 1,5 83,4 1,4 94,0 1,4 100,5 1,4 89,4 1,4
93. Erittelemätön 24,6 0,4 17,3 0,3 20,0 0,3 17,4 0,2 21,2 0,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 1,1 0,0 1,9 0,0 1,2 0,0 1,6 0,0 0,8 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 70,2 1,1 63,4 1,1 72,2 1,1 78,8 1,1 66,3 1,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6.488,7 100,0 5.927,5 100,0 6.740,4 100,0 7.257,5 100,0 6.168,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Japanista (JP) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 81,8 0,7 118,0 1,0 93,1 0,8 143,6 1,0 100,3 0,8
01. Liha ja lihatuotteet 6,9 0,1 9,8 0,1 7,0 0,1 13,0 0,1 4,0 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,2 0,0 0,9 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 35,7 0,3 54,9 0,5 45,5 0,4 72,1 0,5 48,7 0,4
04. Vilja ja viljatuotteet 7,4 0,1 9,1 0,1 7,4 0,1 9,5 0,1 9,1 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 6,0 0,1 6,9 0,1 6,0 0,1 7,3 0,1 6,0 0,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,1 0,0 1,7 0,0 1,2 0,0 1,8 0,0 1,5 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 7,2 0,1 10,3 0,1 7,6 0,1 10,9 0,1 9,7 0,1
08. Rehuaineet 0,5 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 16,5 0,1 23,4 0,2 17,0 0,2 27,0 0,2 19,8 0,2
1. Juomat ja tupakka 19,9 0,2 17,3 0,1 20,8 0,2 31,6 0,2 24,5 0,2
11. Juomat 19,9 0,2 17,3 0,1 20,8 0,2 31,6 0,2 24,5 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 53,0 0,5 58,5 0,5 69,0 0,6 76,4 0,5 88,4 0,7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 17,7 0,2 22,9 0,2 23,0 0,2 20,2 0,1 24,0 0,2
24. Puutavara ja korkki 1,4 0,0 1,3 0,0 1,0 0,0 1,2 0,0 1,3 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 10,3 0,1 13,5 0,1 11,9 0,1 15,2 0,1 12,3 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 11,9 0,1 7,1 0,1 3,5 0,0 8,7 0,1 8,9 0,1
28. Malmit ja metalliromu 6,9 0,1 10,6 0,1 23,4 0,2 27,6 0,2 37,8 0,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,7 0,0 3,1 0,0 6,1 0,1 3,5 0,0 4,2 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 47,1 0,4 7,4 0,1 49,4 0,4 131,8 0,9 124,0 1,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 47,0 0,4 7,4 0,1 49,4 0,4 131,8 0,9 124,0 1,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4,2 0,0 5,8 0,0 5,7 0,1 5,0 0,0 6,5 0,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 1,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3,9 0,0 3,9 0,0 4,6 0,0 4,5 0,0 5,2 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,2 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.121,6 9,7 1.480,3 12,3 1.319,9 11,7 1.533,5 10,9 1.328,6 10,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 168,8 1,5 170,3 1,4 167,3 1,5 184,8 1,3 204,3 1,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 44,4 0,4 45,1 0,4 48,0 0,4 136,0 1,0 59,2 0,5
53. Väri- ja parkitusaineet 31,4 0,3 31,2 0,3 28,7 0,3 35,7 0,3 30,6 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 461,0 4,0 734,2 6,1 634,8 5,6 602,4 4,3 548,0 4,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 31,7 0,3 41,5 0,3 30,1 0,3 35,9 0,3 32,1 0,3
56. Lannoitteet, valmistetut 1,2 0,0 3,2 0,0 1,0 0,0 1,6 0,0 1,1 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 98,2 0,9 95,7 0,8 103,8 0,9 120,6 0,9 132,6 1,1
58. Muovit, valmistetut 47,7 0,4 49,9 0,4 50,5 0,4 61,6 0,4 64,7 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 237,1 2,1 309,1 2,6 255,5 2,3 355,0 2,5 255,8 2,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 709,3 6,2 745,4 6,2 690,8 6,1 891,0 6,4 855,0 7,0
62. Kumituotteet 152,6 1,3 169,3 1,4 147,5 1,3 196,4 1,4 221,9 1,8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,1 0,0 2,7 0,0 1,8 0,0 7,0 0,1 1,6 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 19,8 0,2 21,4 0,2 16,2 0,1 21,4 0,2 20,9 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 48,4 0,4 46,8 0,4 52,8 0,5 58,4 0,4 51,1 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 93,3 0,8 87,8 0,7 91,4 0,8 97,9 0,7 105,3 0,9
67. Rauta ja teräs 127,4 1,1 161,5 1,3 118,7 1,1 153,4 1,1 160,3 1,3
68. Muut metallit 87,9 0,8 83,5 0,7 78,1 0,7 115,0 0,8 76,5 0,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 177,8 1,5 172,4 1,4 184,2 1,6 241,3 1,7 217,6 1,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.196,9 71,2 8.518,0 70,7 7.818,3 69,3 9.743,1 69,5 8.317,0 68,2
71. Voimakoneet ja moottorit 667,4 5,8 673,3 5,6 806,4 7,1 874,7 6,2 908,6 7,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.020,7 8,9 1.175,7 9,8 1.079,4 9,6 1.232,4 8,8 1.013,0 8,3
73. Metalliteollisuuskoneet 199,3 1,7 186,5 1,5 158,4 1,4 214,1 1,5 169,8 1,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 842,3 7,3 804,8 6,7 915,5 8,1 1.067,9 7,6 976,4 8,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 244,7 2,1 316,4 2,6 274,7 2,4 411,1 2,9 365,5 3,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 230,9 2,0 198,8 1,6 220,6 2,0 330,9 2,4 190,7 1,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.155,4 10,0 1.140,6 9,5 1.243,4 11,0 1.444,5 10,3 1.385,0 11,4
78. Moottoriajoneuvot 3.785,2 32,9 3.975,9 33,0 3.027,8 26,8 4.067,1 29,0 3.217,4 26,4
79. Muut kuljetusvälineet 50,9 0,4 46,1 0,4 92,2 0,8 100,5 0,7 90,7 0,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.020,2 8,9 854,1 7,1 930,2 8,2 1.124,3 8,0 1.062,8 8,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5,8 0,1 5,6 0,0 6,0 0,1 5,6 0,0 7,8 0,1
82. Huonekalut 10,9 0,1 11,2 0,1 13,9 0,1 17,8 0,1 18,4 0,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,5 0,0 1,3 0,0 1,4 0,0 1,9 0,0 1,0 0,0
84. Vaatteet 9,0 0,1 12,1 0,1 15,8 0,1 17,6 0,1 12,5 0,1
85. Jalkineet 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 418,3 3,6 387,0 3,2 423,2 3,8 447,7 3,2 421,4 3,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 257,3 2,2 215,4 1,8 213,0 1,9 253,6 1,8 253,6 2,1
89. Muut valmiit tavarat 317,1 2,8 221,2 1,8 256,7 2,3 379,5 2,7 347,9 2,9
9. Muut tavarat 251,8 2,2 251,0 2,1 284,2 2,5 343,0 2,4 290,6 2,4
93. Erittelemätön 150,0 1,3 152,4 1,3 183,5 1,6 216,2 1,5 172,1 1,4
97. Kulta, ei monetaarinen 0,4 0,0 0,3 0,0 2,9 0,0 0,7 0,0 0,3 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 101,4 0,9 98,3 0,8 97,4 0,9 126,1 0,9 118,2 1,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 11.505,9 100,0 12.055,7 100,0 11.281,5 100,0 14.023,3 100,0 12.197,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu