Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Japanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä4.24.44.54.44.2
Tuonnista5.15.55.04.75.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta4.85.14.84.64.8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Japanin kanssa, vienti Japaniin ja tuonti Japanista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Japani oli Yhdysvaltain neljänneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Japanin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 4.8 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 4.2 %:a ja 5.2 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 18.3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 40.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Japanin kanssa oli Yhdysvalloille 6.3 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Japanista oli 48.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 12.3 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Japanista olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 26.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 5.0 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 4.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Japaniin oli 25.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 6.0 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), mikä edusti 9.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 4.5 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 4.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Japanin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 122.1 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 18.2 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 79.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 42.8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 21.2 prosentilla ja viennin arvo 12.9628466972542. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 20.2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 3.4 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 36.6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 27.6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Japaniin (JP) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,295.4 20.6 1,190.2 18.8 1,182.6 18.3 1,180.9 18.4 973.6 16.2
00. Elävät eläimet 0.8 0.0 5.1 0.1 4.3 0.1 0.7 0.0 0.5 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 361.6 5.7 315.3 5.0 373.8 5.8 330.5 5.1 373.8 6.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 27.1 0.4 27.2 0.4 24.4 0.4 27.7 0.4 29.2 0.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 57.0 0.9 61.10 1.0 63.6 1.0 24.7 0.4 75.9 1.3
04. Vilja ja viljatuotteet 537.4 8.5 483.1 7.6 400.2 6.2 528.6 8.2 262.4 4.4
05. Hedelmät ja kasvikset 161.7 2.6 146.2 2.3 168.3 2.6 139.2 2.2 127.8 2.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9.10 0.2 5.5 0.1 8.0 0.1 7.10 0.1 6.6 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 10.7 0.2 9.8 0.2 8.4 0.1 6.7 0.1 8.1 0.1
08. Rehuaineet 108.6 1.7 107.3 1.7 103.6 1.6 83.3 1.3 66.2 1.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 20.10 0.3 29.2 0.5 28.3 0.4 31.10 0.5 23.5 0.4
1. Juomat ja tupakka 24.6 0.4 31.6 0.5 29.5 0.5 33.4 0.5 25.6 0.4
11. Juomat 24.1 0.4 31.1 0.5 28.6 0.4 30.1 0.5 25.5 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.0 0.5 0.0 0.10 0.0 3.3 0.1 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 375.10 6.0 452.6 7.2 502.4 7.8 450.8 7.0 415.6 6.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.2 0.0 0.2 0.0 1.4 0.0 0.10 0.0 1.7 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 118.10 1.9 116.6 1.8 121.4 1.9 113.4 1.8 82.9 1.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6.2 0.1 6.5 0.1 6.9 0.1 4.10 0.1 6.2 0.1
24. Puutavara ja korkki 57.4 0.9 44.4 0.7 58.6 0.9 36.9 0.6 57.8 1.0
25. Paperimassa 32.0 0.5 29.4 0.5 36.2 0.6 46.7 0.7 45.1 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 9.1 0.1 10.1 0.2 11.6 0.2 7.7 0.1 9.1 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 19.2 0.3 16.4 0.3 18.0 0.3 19.2 0.3 20.6 0.3
28. Malmit ja metalliromu 118.4 1.9 218.5 3.5 236.4 3.7 211.5 3.3 183.6 3.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 14.8 0.2 10.9 0.2 12.2 0.2 9.10 0.2 8.9 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 796.7 12.7 833.7 13.2 806.1 12.5 1,038.2 16.1 899.2 15.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 55.1 0.9 43.9 0.7 31.2 0.5 71.0 1.1 28.1 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 76.7 1.2 213.6 3.4 151.1 2.3 189.10 3.0 142.8 2.4
34. Kaasut 665.0 10.6 576.3 9.1 623.10 9.7 777.3 12.1 728.5 12.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.2 0.0 2.8 0.0 2.3 0.0 3.1 0.0 1.6 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.2 0.0 2.6 0.0 0.9 0.0 1.8 0.0 1.0 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.8 0.0 0.3 0.0 1.3 0.0 0.10 0.0 0.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,067.5 17.0 863.3 13.6 1,324.2 20.5 1,152.7 17.9 1,186.8 19.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 238.2 3.8 204.5 3.2 244.5 3.8 180.7 2.8 277.2 4.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 92.5 1.5 78.6 1.2 94.7 1.5 123.8 1.9 104.7 1.7
53. Väri- ja parkitusaineet 15.6 0.2 13.6 0.2 18.5 0.3 15.2 0.2 14.5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 375.8 6.0 258.7 4.1 597.1 9.3 478.6 7.4 452.7 7.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 52.5 0.8 45.6 0.7 49.6 0.8 46.2 0.7 44.3 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 1.1 0.0 3.3 0.1 11.9 0.2 11.8 0.2 2.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 106.0 1.7 83.6 1.3 97.6 1.5 93.1 1.4 101.1 1.7
58. Muovit, valmistetut 32.9 0.5 28.8 0.5 31.8 0.5 30.2 0.5 30.10 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 153.2 2.4 147.2 2.3 178.8 2.8 173.5 2.7 159.3 2.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 319.7 5.1 302.9 4.8 323.6 5.0 258.4 4.0 320.3 5.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 1.5 0.0 0.8 0.0
62. Kumituotteet 11.2 0.2 10.1 0.2 9.3 0.1 11.9 0.2 8.4 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.6 0.1 5.0 0.1 4.1 0.1 3.9 0.1 3.3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 39.9 0.6 37.3 0.6 51.2 0.8 38.1 0.6 37.8 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 15.5 0.2 17.9 0.3 19.3 0.3 20.3 0.3 17.1 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 57.10 0.9 67.2 1.1 56.3 0.9 53.1 0.8 56.2 0.9
67. Rauta ja teräs 10.9 0.2 12.9 0.2 8.8 0.1 10.8 0.2 10.7 0.2
68. Muut metallit 119.7 1.9 96.2 1.5 100.7 1.6 47.7 0.7 108.8 1.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 60.8 1.0 56.2 0.9 73.6 1.1 71.3 1.1 77.4 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,453.8 23.1 1,802.8 28.5 1,402.5 21.8 1,388.2 21.6 1,397.9 23.3
71. Voimakoneet ja moottorit 116.6 1.9 65.0 1.0 87.2 1.4 85.7 1.3 71.5 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 232.5 3.7 200.4 3.2 237.3 3.7 262.10 4.1 253.3 4.2
73. Metalliteollisuuskoneet 13.2 0.2 14.5 0.2 15.3 0.2 13.5 0.2 10.9 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 153.9 2.4 167.3 2.6 184.7 2.9 160.3 2.5 157.5 2.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 93.5 1.5 79.10 1.3 95.8 1.5 73.3 1.1 83.10 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 115.8 1.8 106.5 1.7 130.4 2.0 123.1 1.9 127.3 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 292.2 4.6 250.9 4.0 249.8 3.9 266.2 4.1 262.7 4.4
78. Moottoriajoneuvot 182.4 2.9 140.5 2.2 137.3 2.1 131.1 2.0 152.2 2.5
79. Muut kuljetusvälineet 254.1 4.0 778.1 12.3 265.0 4.1 272.5 4.2 278.9 4.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 866.5 13.8 755.7 11.9 777.7 12.1 819.7 12.7 692.8 11.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.10 0.0 3.3 0.1 5.8 0.1 3.2 0.0 4.8 0.1
82. Huonekalut 8.9 0.1 9.5 0.1 9.9 0.2 10.6 0.2 10.5 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 6.9 0.1 8.4 0.1 5.6 0.1 6.1 0.1 5.6 0.1
84. Vaatteet 15.1 0.2 14.5 0.2 14.6 0.2 12.7 0.2 13.4 0.2
85. Jalkineet 3.7 0.1 2.1 0.0 2.10 0.0 4.4 0.1 2.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 438.7 7.0 350.2 5.5 370.8 5.8 359.4 5.6 336.6 5.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 80.10 1.3 63.7 1.0 77.2 1.2 77.2 1.2 63.6 1.1
89. Muut valmiit tavarat 309.6 4.9 304.4 4.8 291.2 4.5 346.4 5.4 256.4 4.3
9. Muut tavarat 95.4 1.5 89.7 1.4 94.3 1.5 107.9 1.7 93.7 1.6
93. Erittelemätön 24.6 0.4 22.9 0.4 20.4 0.3 32.7 0.5 27.7 0.5
97. Kulta, ei monetaarinen 1.7 0.0 1.2 0.0 2.4 0.0 4.10 0.1 0.9 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 67.4 1.1 63.3 1.0 70.8 1.1 69.4 1.1 64.7 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6,297.4 100.0 6,324.9 100.0 6,444.8 100.0 6,432.9 100.0 6,006.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Japanista (JP) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 84.5 0.7 81.3 0.7 97.8 0.9 91.8 0.8 93.8 0.8
01. Liha ja lihatuotteet 7.4 0.1 8.4 0.1 8.8 0.1 7.9 0.1 9.3 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 27.7 0.2 26.7 0.2 36.7 0.3 34.9 0.3 29.4 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 8.1 0.1 8.7 0.1 9.6 0.1 8.3 0.1 9.4 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 7.9 0.1 6.7 0.1 7.4 0.1 6.8 0.1 6.5 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.7 0.0 1.0 0.0 1.6 0.0 1.1 0.0 1.6 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 9.7 0.1 8.10 0.1 9.7 0.1 11.7 0.1 12.3 0.1
08. Rehuaineet 0.9 0.0 0.6 0.0 1.1 0.0 2.8 0.0 1.2 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 20.8 0.2 19.7 0.2 22.2 0.2 17.8 0.2 23.5 0.2
1. Juomat ja tupakka 24.9 0.2 35.0 0.3 22.9 0.2 29.4 0.3 30.7 0.2
11. Juomat 24.9 0.2 34.9 0.3 22.9 0.2 29.2 0.3 30.7 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 57.2 0.5 67.4 0.5 47.8 0.4 79.6 0.7 59.5 0.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 16.2 0.1 20.3 0.2 17.10 0.2 18.1 0.2 16.4 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.0 0.0 1.4 0.0 1.3 0.0 1.6 0.0 2.7 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7.6 0.1 6.5 0.1 13.5 0.1 10.3 0.1 12.1 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.3 0.0 8.5 0.1 8.6 0.1 10.10 0.1 5.6 0.0
28. Malmit ja metalliromu 23.5 0.2 25.6 0.2 3.5 0.0 35.3 0.3 18.5 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.9 0.0 5.3 0.0 3.2 0.0 3.5 0.0 4.5 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 7.6 0.1 26.5 0.2 25.5 0.2 61.5 0.5 75.2 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 7.5 0.1 26.4 0.2 25.5 0.2 61.3 0.5 75.1 0.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.8 0.0 6.4 0.1 5.6 0.0 5.8 0.1 5.7 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 1.0 0.0 0.6 0.0 0.10 0.0 0.4 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.4 0.0 5.2 0.0 4.4 0.0 4.8 0.0 4.5 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,165.5 9.6 1,303.10 10.5 1,422.2 12.4 1,044.6 9.2 1,151.3 9.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 130.2 1.1 155.10 1.3 204.6 1.8 141.6 1.2 140.6 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 48.1 0.4 54.8 0.4 41.2 0.4 38.6 0.3 45.8 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 30.5 0.2 31.10 0.3 34.6 0.3 27.1 0.2 36.9 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 467.4 3.8 648.0 5.2 627.9 5.5 398.4 3.5 441.2 3.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 30.4 0.2 30.5 0.2 28.3 0.2 30.5 0.3 31.1 0.3
56. Lannoitteet, valmistetut 1.9 0.0 2.1 0.0 2.5 0.0 0.8 0.0 1.4 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 103.5 0.8 103.3 0.8 104.0 0.9 100.3 0.9 115.4 0.9
58. Muovit, valmistetut 58.8 0.5 57.8 0.5 57.9 0.5 56.10 0.5 53.3 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 295.2 2.4 219.9 1.8 321.7 2.8 250.7 2.2 285.10 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 752.2 6.2 767.9 6.2 751.9 6.6 773.4 6.8 719.9 5.9
62. Kumituotteet 158.7 1.3 183.0 1.5 167.6 1.5 159.6 1.4 158.2 1.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.6 0.0 2.3 0.0 3.2 0.0 3.1 0.0 2.8 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 22.5 0.2 16.1 0.1 22.9 0.2 19.4 0.2 21.2 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 47.4 0.4 56.2 0.5 50.1 0.4 42.3 0.4 48.1 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 91.10 0.8 87.6 0.7 92.5 0.8 94.9 0.8 97.10 0.8
67. Rauta ja teräs 104.6 0.9 116.2 0.9 113.6 1.0 175.10 1.5 87.6 0.7
68. Muut metallit 72.5 0.6 70.7 0.6 91.7 0.8 66.4 0.6 83.1 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 252.3 2.1 235.8 1.9 210.6 1.8 212.1 1.9 221.2 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8,781.7 72.1 8,733.8 70.3 7,890.7 68.8 7,947.9 69.9 8,863.7 72.1
71. Voimakoneet ja moottorit 762.9 6.3 726.4 5.8 756.8 6.6 674.1 5.9 807.6 6.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 933.2 7.7 977.2 7.9 876.4 7.6 864.3 7.6 957.0 7.8
73. Metalliteollisuuskoneet 170.9 1.4 228.5 1.8 165.3 1.4 179.6 1.6 220.0 1.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 939.2 7.7 1,004.7 8.1 987.4 8.6 874.9 7.7 938.1 7.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 353.2 2.9 314.3 2.5 330.2 2.9 307.1 2.7 326.6 2.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 216.3 1.8 223.8 1.8 205.2 1.8 191.3 1.7 215.8 1.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,302.2 10.7 1,267.9 10.2 1,205.8 10.5 1,208.6 10.6 1,285.9 10.5
78. Moottoriajoneuvot 3,983.3 32.7 3,832.6 30.8 3,199.5 27.9 3,501.6 30.8 4,019.7 32.7
79. Muut kuljetusvälineet 120.9 1.0 158.7 1.3 164.6 1.4 146.10 1.3 93.3 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 985.8 8.1 1,026.7 8.3 930.4 8.1 967.1 8.5 977.3 7.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.3 0.0 3.8 0.0 6.2 0.1 6.4 0.1 5.10 0.0
82. Huonekalut 20.4 0.2 15.0 0.1 19.10 0.2 19.1 0.2 20.6 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.1 0.0 0.8 0.0 0.10 0.0 1.1 0.0 1.4 0.0
84. Vaatteet 8.10 0.1 7.4 0.1 9.1 0.1 8.2 0.1 14.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 459.7 3.8 418.7 3.4 383.6 3.3 402.6 3.5 399.10 3.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 185.4 1.5 195.8 1.6 196.9 1.7 223.1 2.0 245.5 2.0
89. Muut valmiit tavarat 307.0 2.5 385.3 3.1 313.7 2.7 306.8 2.7 289.0 2.4
9. Muut tavarat 325.2 2.7 375.6 3.0 280.8 2.4 364.8 3.2 316.0 2.6
93. Erittelemätön 199.10 1.6 255.1 2.1 166.5 1.5 246.9 2.2 197.0 1.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 124.10 1.0 120.4 1.0 114.2 1.0 117.8 1.0 118.9 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä12,187.10 100.0 12,424.2 100.0 11,475.1 100.0 11,365.5 100.0 12,292.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu