Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Japanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä4.24.74.24.24.4
Tuonnista5.35.14.85.15.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta4.94.94.64.85.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Japanin kanssa, vienti Japaniin ja tuonti Japanista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Japanin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta huhtikuussa 2021 oli 5.1 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 4.4 %:a ja 5.5 %:a tuonnista. Huhtikuussa Japani oli Yhdysvaltain neljänneksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 18.7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 22.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Japanin kanssa oli Yhdysvalloille 6.1 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Japanista oli 26.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 12.4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Japanista olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 24.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 5.2 % sekä Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 4.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Japaniin oli 16.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 6.3 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 12.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 7.0 % sekä Sitc044 (maissi) 6.3 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Japanin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 68.1 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 2.2 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 44.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 23.9 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 2.5 prosentilla ja viennin arvo 1.7302366256483. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 11.7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 2.0 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 20.3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 19.7 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Japaniin (JP) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 795.5 14.2 972.6 16.2 991.7 18.9 1,295.4 20.6 1,190.2 18.8
00. Elävät eläimet 1.9 0.0 11.3 0.2 1.9 0.0 0.8 0.0 5.1 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 316.7 5.7 281.2 4.7 305.0 5.8 361.6 5.7 315.3 5.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 19.4 0.3 20.4 0.3 18.5 0.4 27.1 0.4 27.2 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 23.2 0.4 9.8 0.2 27.5 0.5 57.0 0.9 61.10 1.0
04. Vilja ja viljatuotteet 238.5 4.3 413.2 6.9 397.4 7.6 537.4 8.5 483.1 7.6
05. Hedelmät ja kasvikset 99.7 1.8 119.6 2.0 118.3 2.3 161.7 2.6 146.2 2.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 5.8 0.1 7.7 0.1 7.6 0.1 9.10 0.2 5.5 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6.4 0.1 8.5 0.1 8.5 0.2 10.7 0.2 9.8 0.2
08. Rehuaineet 62.5 1.1 80.3 1.3 77.1 1.5 108.6 1.7 107.3 1.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 21.7 0.4 20.10 0.3 30.4 0.6 20.10 0.3 29.2 0.5
1. Juomat ja tupakka 22.7 0.4 20.9 0.3 18.1 0.3 24.6 0.4 31.6 0.5
11. Juomat 21.10 0.4 20.4 0.3 18.1 0.3 24.1 0.4 31.1 0.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.8 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 404.6 7.2 291.4 4.8 363.1 6.9 375.10 6.0 452.6 7.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 183.8 3.3 89.4 1.5 149.6 2.9 118.10 1.9 116.6 1.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5.10 0.1 6.2 0.1 5.8 0.1 6.2 0.1 6.5 0.1
24. Puutavara ja korkki 50.7 0.9 54.4 0.9 43.2 0.8 57.4 0.9 44.4 0.7
25. Paperimassa 40.1 0.7 26.4 0.4 29.10 0.6 32.0 0.5 29.4 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6.4 0.1 9.3 0.2 8.8 0.2 9.1 0.1 10.1 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 12.7 0.2 14.8 0.2 16.10 0.3 19.2 0.3 16.4 0.3
28. Malmit ja metalliromu 95.10 1.7 81.2 1.3 97.4 1.9 118.4 1.9 218.5 3.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9.2 0.2 9.8 0.2 11.4 0.2 14.8 0.2 10.9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,035.8 18.5 1,184.5 19.7 657.3 12.5 796.7 12.7 833.7 13.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 59.7 1.1 24.5 0.4 56.2 1.1 55.1 0.9 43.9 0.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 150.1 2.7 225.5 3.7 80.7 1.5 76.7 1.2 213.6 3.4
34. Kaasut 826.2 14.8 934.6 15.5 520.5 9.9 665.0 10.6 576.3 9.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.0 0.0 1.4 0.0 2.4 0.0 2.2 0.0 2.8 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.0 0.8 0.0 1.9 0.0 1.2 0.0 2.6 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 829.2 14.8 883.1 14.7 873.1 16.7 1,067.5 17.0 863.3 13.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 170.8 3.0 182.9 3.0 140.4 2.7 238.2 3.8 204.5 3.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 89.6 1.6 76.10 1.3 66.0 1.3 92.5 1.5 78.6 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 10.7 0.2 13.4 0.2 12.4 0.2 15.6 0.2 13.6 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 272.2 4.9 287.6 4.8 356.3 6.8 375.8 6.0 258.7 4.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 36.8 0.7 53.1 0.9 36.5 0.7 52.5 0.8 45.6 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 7.5 0.1 5.8 0.1 8.8 0.2 1.1 0.0 3.3 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 72.2 1.3 78.9 1.3 73.3 1.4 106.0 1.7 83.6 1.3
58. Muovit, valmistetut 27.9 0.5 32.4 0.5 27.7 0.5 32.9 0.5 28.8 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 141.8 2.5 152.4 2.5 152.2 2.9 153.2 2.4 147.2 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 253.6 4.5 349.5 5.8 250.5 4.8 319.7 5.1 302.9 4.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.0 1.1 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
62. Kumituotteet 8.6 0.2 10.0 0.2 9.4 0.2 11.2 0.2 10.1 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.3 0.1 3.0 0.0 4.3 0.1 3.6 0.1 5.0 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 33.4 0.6 44.4 0.7 29.1 0.6 39.9 0.6 37.3 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 18.6 0.3 18.2 0.3 16.0 0.3 15.5 0.2 17.9 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 51.8 0.9 50.4 0.8 52.3 1.0 57.10 0.9 67.2 1.1
67. Rauta ja teräs 7.2 0.1 10.1 0.2 9.0 0.2 10.9 0.2 12.9 0.2
68. Muut metallit 76.1 1.4 152.9 2.5 78.7 1.5 119.7 1.9 96.2 1.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 54.4 1.0 59.7 1.0 51.7 1.0 60.8 1.0 56.2 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,484.5 26.5 1,493.7 24.8 1,283.5 24.5 1,453.8 23.1 1,802.8 28.5
71. Voimakoneet ja moottorit 86.7 1.5 82.6 1.4 79.1 1.5 116.6 1.9 65.0 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 223.7 4.0 158.5 2.6 158.10 3.0 232.5 3.7 200.4 3.2
73. Metalliteollisuuskoneet 12.8 0.2 11.8 0.2 12.7 0.2 13.2 0.2 14.5 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 128.1 2.3 136.1 2.3 122.6 2.3 153.9 2.4 167.3 2.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 88.7 1.6 84.5 1.4 79.2 1.5 93.5 1.5 79.10 1.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 181.2 3.2 122.4 2.0 144.8 2.8 115.8 1.8 106.5 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 269.4 4.8 229.6 3.8 233.4 4.5 292.2 4.6 250.9 4.0
78. Moottoriajoneuvot 133.7 2.4 69.9 1.2 100.3 1.9 182.4 2.9 140.5 2.2
79. Muut kuljetusvälineet 360.6 6.4 598.7 9.9 352.8 6.7 254.1 4.0 778.1 12.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 678.1 12.1 735.4 12.2 716.3 13.7 866.5 13.8 755.7 11.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.1 0.1 4.1 0.1 3.8 0.1 2.10 0.0 3.3 0.1
82. Huonekalut 8.9 0.2 9.1 0.1 8.9 0.2 8.9 0.1 9.5 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 8.6 0.2 6.7 0.1 7.5 0.1 6.9 0.1 8.4 0.1
84. Vaatteet 10.9 0.2 13.0 0.2 14.1 0.3 15.1 0.2 14.5 0.2
85. Jalkineet 2.4 0.0 1.10 0.0 2.6 0.0 3.7 0.1 2.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 352.2 6.3 371.7 6.2 357.1 6.8 438.7 7.0 350.2 5.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 56.3 1.0 61.10 1.0 74.5 1.4 80.10 1.3 63.7 1.0
89. Muut valmiit tavarat 236.1 4.2 267.2 4.4 248.0 4.7 309.6 4.9 304.4 4.8
9. Muut tavarat 94.2 1.7 85.6 1.4 84.0 1.6 95.4 1.5 89.7 1.4
93. Erittelemätön 32.8 0.6 22.4 0.4 24.1 0.5 24.6 0.4 22.9 0.4
97. Kulta, ei monetaarinen 0.9 0.0 1.2 0.0 2.1 0.0 1.7 0.0 1.2 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 59.8 1.1 61.1 1.0 56.6 1.1 67.4 1.1 63.3 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,598.9 100.0 6,017.7 100.0 5,239.5 100.0 6,297.4 100.0 6,324.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Japanista (JP) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 80.6 0.7 73.2 0.7 51.6 0.6 84.5 0.7 81.3 0.7
01. Liha ja lihatuotteet 5.6 0.0 4.6 0.0 3.5 0.0 7.4 0.1 8.4 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 25.7 0.2 24.2 0.2 18.9 0.2 27.7 0.2 26.7 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 7.9 0.1 8.1 0.1 5.5 0.1 8.1 0.1 8.7 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 6.9 0.1 5.7 0.1 3.1 0.0 7.9 0.1 6.7 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.0 0.0 1.4 0.0 0.8 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 12.0 0.1 9.7 0.1 5.8 0.1 9.7 0.1 8.10 0.1
08. Rehuaineet 1.3 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 19.10 0.2 18.9 0.2 13.8 0.1 20.8 0.2 19.7 0.2
1. Juomat ja tupakka 13.3 0.1 12.7 0.1 7.4 0.1 24.9 0.2 35.0 0.3
11. Juomat 13.3 0.1 12.7 0.1 7.3 0.1 24.9 0.2 34.9 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 49.1 0.4 48.7 0.5 53.0 0.6 57.2 0.5 67.4 0.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 14.0 0.1 15.9 0.2 12.1 0.1 16.2 0.1 20.3 0.2
24. Puutavara ja korkki 1.6 0.0 1.2 0.0 1.1 0.0 1.0 0.0 1.4 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7.7 0.1 3.7 0.0 5.5 0.1 7.6 0.1 6.5 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.9 0.0 4.8 0.0 6.2 0.1 5.3 0.0 8.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 17.5 0.2 19.9 0.2 25.1 0.3 23.5 0.2 25.6 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.6 0.0 3.4 0.0 3.4 0.0 3.9 0.0 5.3 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 4.7 0.0 7.8 0.1 36.7 0.4 7.6 0.1 26.5 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4.7 0.0 7.7 0.1 36.6 0.4 7.5 0.1 26.4 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.9 0.1 5.0 0.0 3.9 0.0 3.8 0.0 6.4 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.9 0.0 0.6 0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 1.0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4.6 0.0 4.4 0.0 2.9 0.0 3.4 0.0 5.2 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 993.2 8.7 1,211.1 11.7 865.6 9.3 1,165.5 9.6 1,303.10 10.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 132.9 1.2 128.8 1.2 104.9 1.1 130.2 1.1 155.10 1.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 72.9 0.6 36.9 0.4 35.9 0.4 48.1 0.4 54.8 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 26.8 0.2 25.0 0.2 24.3 0.3 30.5 0.2 31.10 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 381.8 3.3 656.4 6.3 390.5 4.2 467.4 3.8 648.0 5.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 26.6 0.2 18.7 0.2 23.6 0.3 30.4 0.2 30.5 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 1.4 0.0 2.10 0.0 0.5 0.0 1.9 0.0 2.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 78.1 0.7 89.0 0.9 73.9 0.8 103.5 0.8 103.3 0.8
58. Muovit, valmistetut 45.6 0.4 46.2 0.4 37.3 0.4 58.8 0.5 57.8 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 227.5 2.0 207.6 2.0 175.2 1.9 295.2 2.4 219.9 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 634.8 5.5 614.3 5.9 534.6 5.8 752.2 6.2 767.9 6.2
62. Kumituotteet 163.6 1.4 160.0 1.5 105.10 1.1 158.7 1.3 183.0 1.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.9 0.0 2.5 0.0 3.1 0.0 2.6 0.0 2.3 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 16.9 0.1 16.8 0.2 15.7 0.2 22.5 0.2 16.1 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 38.1 0.3 41.4 0.4 33.5 0.4 47.4 0.4 56.2 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 85.7 0.7 77.4 0.7 67.5 0.7 91.10 0.8 87.6 0.7
67. Rauta ja teräs 83.3 0.7 69.6 0.7 96.9 1.0 104.6 0.9 116.2 0.9
68. Muut metallit 62.5 0.5 59.9 0.6 42.3 0.5 72.5 0.6 70.7 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 181.10 1.6 187.0 1.8 169.8 1.8 252.3 2.1 235.8 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8,452.7 73.9 7,270.2 70.2 6,660.9 71.9 8,781.7 72.1 8,733.8 70.3
71. Voimakoneet ja moottorit 686.3 6.0 607.4 5.9 527.1 5.7 762.9 6.3 726.4 5.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 734.6 6.4 644.8 6.2 585.6 6.3 933.2 7.7 977.2 7.9
73. Metalliteollisuuskoneet 156.6 1.4 155.1 1.5 139.2 1.5 170.9 1.4 228.5 1.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 699.4 6.1 717.3 6.9 688.0 7.4 939.2 7.7 1,004.7 8.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 319.5 2.8 273.8 2.6 242.1 2.6 353.2 2.9 314.3 2.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 196.5 1.7 162.2 1.6 199.9 2.2 216.3 1.8 223.8 1.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,064.6 9.3 964.7 9.3 1,016.2 11.0 1,302.2 10.7 1,267.9 10.2
78. Moottoriajoneuvot 4,480.7 39.2 3,638.0 35.1 3,129.3 33.8 3,983.3 32.7 3,832.6 30.8
79. Muut kuljetusvälineet 114.7 1.0 107.3 1.0 133.10 1.4 120.9 1.0 158.7 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 905.7 7.9 744.4 7.2 689.10 7.4 985.8 8.1 1,026.7 8.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5.4 0.0 4.3 0.0 4.1 0.0 3.3 0.0 3.8 0.0
82. Huonekalut 12.8 0.1 11.7 0.1 12.4 0.1 20.4 0.2 15.0 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.2 0.0 0.6 0.0 0.10 0.0 1.1 0.0 0.8 0.0
84. Vaatteet 7.7 0.1 8.0 0.1 14.7 0.2 8.10 0.1 7.4 0.1
85. Jalkineet 0.6 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 341.2 3.0 317.3 3.1 317.3 3.4 459.7 3.8 418.7 3.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 188.4 1.6 172.2 1.7 163.7 1.8 185.4 1.5 195.8 1.6
89. Muut valmiit tavarat 348.8 3.0 230.3 2.2 176.9 1.9 307.0 2.5 385.3 3.1
9. Muut tavarat 299.0 2.6 367.9 3.6 359.4 3.9 325.2 2.7 375.6 3.0
93. Erittelemätön 189.7 1.7 268.2 2.6 258.8 2.8 199.10 1.6 255.1 2.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0.1 0.0 3.5 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 109.3 1.0 96.3 0.9 100.3 1.1 124.10 1.0 120.4 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 11,438.5 100.0 10,354.8 100.0 9,262.6 100.012,187.10 100.0 12,424.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu