Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Taiwanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä2,4 2,0 2,1 2,2 2,1
Tuonnista2,8 2,9 2,8 2,8 2,7
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,7 2,6 2,5 2,6 2,5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Taiwanin kanssa, vienti Taiwaniin ja tuonti Taiwanista vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Taiwanin kanssa edusti vuoden 2022 huhtikuussa 2,5 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 2,1 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 2,7 prosenttia tuonnista. Huhtikuussa Taiwan oli Yhdysvaltain kymmeneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 11,1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 20,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Taiwanin kanssa oli Yhdysvalloille 3,7 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Taiwanista oli 19,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 7,4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Taiwanista olivat Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa), joka edusti 12,0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 10,4 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 9,8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Taiwaniin oli 23,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 3,7 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat), mikä edusti 13,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 12,8 % sekä Sitc333 (raakaöljy) 11,2 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Taiwanin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 30,1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 43,4 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 29,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 13,8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 35,9 prosentilla ja viennin arvo 19,3 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa), arvon ollessa 3,6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 2,0 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 15,7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 10,1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Taiwaniin (TW) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 233,1 6,2 237,7 7,9 278,1 8,6 222,9 5,7 287,1 7,7
00. Elävät eläimet 1,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 1,2 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 85,3 2,3 103,2 3,4 87,7 2,7 100,5 2,6 108,7 2,9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 9,1 0,2 8,3 0,3 12,8 0,4 11,6 0,3 8,6 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,2 0,1 2,5 0,1 1,7 0,1 2,8 0,1 2,3 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 36,9 1,0 39,4 1,3 96,2 3,0 34,8 0,9 83,3 2,2
05. Hedelmät ja kasvikset 41,9 1,1 28,8 1,0 28,5 0,9 33,1 0,9 31,1 0,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,8 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 1,1 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5,5 0,1 4,1 0,1 4,6 0,1 4,9 0,1 5,4 0,1
08. Rehuaineet 27,5 0,7 29,9 1,0 26,2 0,8 20,0 0,5 22,1 0,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 20,7 0,6 20,3 0,7 19,0 0,6 13,6 0,4 23,2 0,6
1. Juomat ja tupakka 6,1 0,2 4,7 0,2 8,8 0,3 7,3 0,2 8,8 0,2
11. Juomat 6,1 0,2 3,5 0,1 7,5 0,2 7,3 0,2 8,5 0,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,0 0,0 1,2 0,0 1,3 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 234,7 6,2 195,4 6,5 233,4 7,2 183,4 4,7 247,0 6,6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1,6 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0 2,2 0,1 2,3 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 130,4 3,5 94,2 3,1 97,2 3,0 64,2 1,7 112,9 3,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,1 0,1 3,8 0,1 3,8 0,1 4,7 0,1 5,6 0,2
24. Puutavara ja korkki 1,5 0,0 2,5 0,1 2,1 0,1 3,0 0,1 2,5 0,1
25. Paperimassa 16,5 0,4 21,8 0,7 20,8 0,6 22,3 0,6 18,7 0,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,8 0,0 3,2 0,1 5,9 0,2 7,8 0,2 8,7 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3,5 0,1 4,2 0,1 4,5 0,1 3,5 0,1 4,8 0,1
28. Malmit ja metalliromu 74,8 2,0 63,1 2,1 97,0 3,0 73,9 1,9 89,9 2,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,5 0,0 1,4 0,0 1,5 0,0 1,7 0,0 1,5 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 537,5 14,3 265,7 8,9 545,2 16,9 727,3 18,7 500,9 13,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 357,5 9,5 219,6 7,3 476,9 14,8 633,8 16,3 418,6 11,3
34. Kaasut 180,0 4,8 46,1 1,5 68,2 2,1 93,5 2,4 82,2 2,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,9 0,1 1,7 0,1 1,4 0,0 2,1 0,1 1,5 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,6 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,2 0,0 1,3 0,0 1,0 0,0 1,6 0,0 0,7 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 337,7 9,0 360,8 12,0 369,2 11,4 398,4 10,2 387,6 10,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 73,6 2,0 108,7 3,6 73,6 2,3 79,8 2,1 96,3 2,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 22,1 0,6 34,6 1,2 32,5 1,0 31,8 0,8 43,9 1,2
53. Väri- ja parkitusaineet 8,6 0,2 8,9 0,3 9,2 0,3 10,9 0,3 10,7 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 33,4 0,9 38,8 1,3 71,5 2,2 70,3 1,8 41,3 1,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 31,3 0,8 26,3 0,9 32,7 1,0 29,5 0,8 31,1 0,8
56. Lannoitteet, valmistetut 21,9 0,6 0,2 0,0 0,1 0,0 6,5 0,2 0,1 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 71,7 1,9 71,5 2,4 65,6 2,0 76,9 2,0 68,0 1,8
58. Muovit, valmistetut 15,1 0,4 17,8 0,6 17,9 0,6 22,4 0,6 23,4 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 60,0 1,6 53,9 1,8 66,0 2,0 70,3 1,8 72,8 2,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 103,5 2,7 95,2 3,2 99,1 3,1 100,6 2,6 99,7 2,7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,5 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0
62. Kumituotteet 2,4 0,1 2,5 0,1 3,4 0,1 3,7 0,1 3,4 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10,9 0,3 10,3 0,3 11,8 0,4 10,1 0,3 9,6 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7,2 0,2 5,1 0,2 6,6 0,2 4,1 0,1 5,9 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 25,3 0,7 22,1 0,7 22,9 0,7 27,9 0,7 24,3 0,7
67. Rauta ja teräs 7,5 0,2 7,6 0,3 10,2 0,3 7,4 0,2 7,5 0,2
68. Muut metallit 31,2 0,8 30,4 1,0 26,8 0,8 26,5 0,7 27,2 0,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 18,1 0,5 16,7 0,6 16,4 0,5 20,0 0,5 20,2 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.811,1 48,1 1.471,3 49,0 1.331,3 41,2 1.709,0 44,0 1.783,7 48,0
71. Voimakoneet ja moottorit 21,7 0,6 35,1 1,2 22,4 0,7 25,0 0,6 24,1 0,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 488,4 13,0 460,5 15,3 336,6 10,4 407,4 10,5 518,2 13,9
73. Metalliteollisuuskoneet 5,8 0,2 33,5 1,1 6,3 0,2 4,3 0,1 3,7 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 74,1 2,0 60,7 2,0 61,2 1,9 82,4 2,1 81,3 2,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 73,7 2,0 79,8 2,7 133,5 4,1 76,4 2,0 84,0 2,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 42,1 1,1 27,6 0,9 30,4 0,9 35,8 0,9 56,7 1,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 591,8 15,7 548,8 18,3 578,4 17,9 701,4 18,0 596,8 16,0
78. Moottoriajoneuvot 14,7 0,4 115,0 3,8 45,9 1,4 49,4 1,3 192,2 5,2
79. Muut kuljetusvälineet 498,9 13,3 110,5 3,7 116,5 3,6 326,8 8,4 226,7 6,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 420,4 11,2 301,3 10,0 299,8 9,3 467,2 12,0 334,9 9,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0
82. Huonekalut 2,4 0,1 1,9 0,1 1,0 0,0 1,2 0,0 2,3 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,6 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0
84. Vaatteet 1,9 0,1 0,9 0,0 1,1 0,0 1,9 0,0 2,1 0,1
85. Jalkineet 0,3 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 225,6 6,0 163,6 5,5 176,9 5,5 231,7 6,0 211,5 5,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 38,6 1,0 33,7 1,1 25,8 0,8 35,4 0,9 28,3 0,8
89. Muut valmiit tavarat 150,6 4,0 99,9 3,3 93,5 2,9 194,6 5,0 88,1 2,4
9. Muut tavarat 79,1 2,1 66,7 2,2 63,5 2,0 69,0 1,8 68,1 1,8
93. Erittelemätön 31,1 0,8 28,9 1,0 26,1 0,8 25,2 0,6 22,7 0,6
97. Kulta, ei monetaarinen 7,9 0,2 3,0 0,1 0,3 0,0 1,8 0,0 4,4 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 40,0 1,1 34,7 1,2 37,1 1,1 41,8 1,1 40,8 1,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.765,3 100,0 3.000,4 100,0 3.229,9 100,0 3.887,1 100,0 3.719,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Taiwanista (TW) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 56,8 0,8 65,2 0,9 59,2 0,9 72,0 0,9 68,0 0,9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,7 0,0 2,1 0,0 1,9 0,0 3,2 0,0 3,3 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 14,7 0,2 19,3 0,3 17,5 0,3 20,7 0,2 13,0 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 8,5 0,1 8,4 0,1 6,8 0,1 8,5 0,1 8,6 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 8,6 0,1 8,6 0,1 7,2 0,1 8,7 0,1 10,8 0,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3,4 0,0 4,8 0,1 4,9 0,1 6,6 0,1 5,4 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,7 0,1 3,0 0,0 3,6 0,1 4,0 0,0 2,8 0,0
08. Rehuaineet 0,8 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,1 0,0 0,6 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 15,2 0,2 18,0 0,3 16,3 0,2 20,1 0,2 23,2 0,3
1. Juomat ja tupakka 5,6 0,1 4,7 0,1 3,4 0,1 5,0 0,1 5,0 0,1
11. Juomat 5,6 0,1 4,7 0,1 3,4 0,1 4,9 0,1 5,0 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 22,7 0,3 19,7 0,3 16,6 0,3 24,5 0,3 23,1 0,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6,9 0,1 8,0 0,1 5,9 0,1 10,1 0,1 11,8 0,2
24. Puutavara ja korkki 0,5 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,0 0,0 2,1 0,0 1,7 0,0 3,9 0,0 2,0 0,0
28. Malmit ja metalliromu 2,8 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 1,3 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 11,1 0,2 8,9 0,1 7,4 0,1 9,7 0,1 7,3 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6,4 0,1 33,7 0,5 3,3 0,0 48,9 0,6 65,8 0,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 6,4 0,1 33,6 0,5 3,2 0,0 48,9 0,6 65,8 0,9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,5 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 2,8 0,0 3,1 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,4 0,0 1,3 0,0 1,2 0,0 2,7 0,0 3,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 326,2 4,5 306,2 4,3 301,8 4,6 354,6 4,2 344,1 4,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 74,7 1,0 52,5 0,7 54,8 0,8 63,7 0,8 52,2 0,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 21,4 0,3 16,8 0,2 26,0 0,4 27,1 0,3 33,3 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 3,7 0,1 6,0 0,1 5,8 0,1 6,9 0,1 7,3 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 27,6 0,4 26,7 0,4 13,6 0,2 19,1 0,2 29,5 0,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 15,2 0,2 10,5 0,1 11,8 0,2 12,8 0,2 11,5 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 91,5 1,3 97,2 1,4 93,3 1,4 115,7 1,4 102,8 1,4
58. Muovit, valmistetut 58,0 0,8 59,6 0,8 58,3 0,9 65,3 0,8 66,6 0,9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 34,1 0,5 36,9 0,5 38,2 0,6 43,6 0,5 40,9 0,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 950,7 13,0 953,7 13,3 999,7 15,2 1.155,3 13,8 1.088,1 14,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 3,4 0,0 3,2 0,0 2,7 0,0 3,2 0,0 2,5 0,0
62. Kumituotteet 57,7 0,8 63,2 0,9 62,7 1,0 69,0 0,8 69,5 0,9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5,4 0,1 3,7 0,1 4,0 0,1 6,2 0,1 4,8 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 17,1 0,2 17,9 0,2 18,7 0,3 23,2 0,3 23,8 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 56,5 0,8 67,4 0,9 65,8 1,0 67,7 0,8 63,5 0,9
66. Kivennäisainetuotteet 31,5 0,4 32,0 0,4 27,8 0,4 36,8 0,4 36,9 0,5
67. Rauta ja teräs 230,7 3,2 203,6 2,8 195,5 3,0 217,4 2,6 224,5 3,0
68. Muut metallit 30,1 0,4 23,4 0,3 52,1 0,8 29,7 0,4 57,1 0,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 518,2 7,1 539,3 7,5 570,5 8,7 702,1 8,4 605,5 8,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4.526,6 61,9 4.555,6 63,5 4.069,5 61,8 5.261,6 62,9 4.748,5 63,9
71. Voimakoneet ja moottorit 68,5 0,9 83,5 1,2 76,3 1,2 87,3 1,0 98,4 1,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 127,7 1,7 123,0 1,7 111,9 1,7 143,5 1,7 125,9 1,7
73. Metalliteollisuuskoneet 64,0 0,9 78,8 1,1 76,4 1,2 94,9 1,1 77,6 1,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 287,4 3,9 332,4 4,6 304,3 4,6 391,5 4,7 324,8 4,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.667,5 22,8 1.670,8 23,3 1.340,7 20,4 1.924,4 23,0 1.695,3 22,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 766,0 10,5 715,3 10,0 561,5 8,5 799,1 9,5 733,8 9,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.214,6 16,6 1.217,2 17,0 1.219,9 18,5 1.361,1 16,3 1.306,8 17,6
78. Moottoriajoneuvot 309,6 4,2 311,4 4,3 351,7 5,3 447,5 5,3 363,2 4,9
79. Muut kuljetusvälineet 21,3 0,3 23,1 0,3 26,7 0,4 12,4 0,1 22,7 0,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.234,9 16,9 1.071,0 14,9 960,4 14,6 1.186,1 14,2 921,4 12,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 12,4 0,2 15,1 0,2 17,0 0,3 20,0 0,2 15,5 0,2
82. Huonekalut 142,7 2,0 134,7 1,9 132,2 2,0 156,4 1,9 128,1 1,7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 5,2 0,1 6,3 0,1 8,2 0,1 8,1 0,1 7,3 0,1
84. Vaatteet 26,7 0,4 26,2 0,4 32,0 0,5 45,2 0,5 35,0 0,5
85. Jalkineet 4,4 0,1 3,5 0,0 3,7 0,1 7,2 0,1 4,4 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 201,6 2,8 185,2 2,6 161,1 2,4 205,3 2,5 192,8 2,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 36,4 0,5 34,3 0,5 32,4 0,5 38,7 0,5 37,1 0,5
89. Muut valmiit tavarat 805,3 11,0 665,7 9,3 573,9 8,7 705,1 8,4 501,1 6,7
9. Muut tavarat 187,1 2,6 158,5 2,2 166,4 2,5 259,9 3,1 163,1 2,2
93. Erittelemätön 135,9 1,9 99,5 1,4 119,2 1,8 201,7 2,4 111,6 1,5
97. Kulta, ei monetaarinen 0,6 0,0 00 00 0,0 0,0 00
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 50,6 0,7 59,1 0,8 47,2 0,7 58,2 0,7 51,5 0,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 7.318,4 100,0 7.169,7 100,0 6.581,5 100,0 8.370,8 100,0 7.430,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu