Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Taiwanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä2,1 2,0 2,0 2,0 1,9
Tuonnista2,8 2,7 2,8 3,1 2,7
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,6 2,5 2,5 2,7 2,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Taiwanin kanssa, vienti Taiwaniin ja tuonti Taiwanista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Taiwanin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2021 oli 2,4 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1,9 %:a ja 2,7 %:a tuonnista. Marraskuussa Taiwan oli Yhdysvaltain kymmeneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 9,9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 23,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Taiwanin kanssa oli Yhdysvalloille 4,0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Taiwanista oli 27,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 6,9 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Taiwanista olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), joka edusti 12,6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 11,1 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 9,6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Taiwaniin oli 14,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 3,0 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 13,5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 11,0 % sekä Sitc333 (raakaöljy) 8,7 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Taiwanin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 25,3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 103,0 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 69,8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 33,2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 27,6 prosentilla ja viennin arvo 20,7 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 8,0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat), arvon ollessa 4,8 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 36,6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 27,2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Taiwaniin (TW) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 232,7 7,5 254,2 8,4 189,0 6,6 253,7 7,6 242,3 8,2
00. Elävät eläimet 0,7 0,0 0,1 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 75,2 2,4 83,4 2,8 73,0 2,5 72,8 2,2 84,6 2,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 12,0 0,4 11,4 0,4 12,1 0,4 11,9 0,4 10,9 0,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,7 0,1 5,1 0,2 3,0 0,1 3,5 0,1 3,0 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 23,2 0,8 51,5 1,7 24,9 0,9 54,7 1,6 50,1 1,7
05. Hedelmät ja kasvikset 51,1 1,7 50,4 1,7 35,6 1,2 50,1 1,5 44,1 1,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,7 0,0 1,6 0,1 1,6 0,1 1,2 0,0 0,9 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4,8 0,2 5,7 0,2 5,0 0,2 6,1 0,2 7,0 0,2
08. Rehuaineet 18,7 0,6 21,1 0,7 17,1 0,6 26,9 0,8 23,6 0,8
09. Erinäiset elintarvikkeet 43,7 1,4 23,9 0,8 15,9 0,6 26,3 0,8 18,2 0,6
1. Juomat ja tupakka 6,9 0,2 10,7 0,4 7,0 0,2 6,4 0,2 4,6 0,2
11. Juomat 6,0 0,2 10,6 0,4 6,9 0,2 6,3 0,2 4,5 0,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,9 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 137,3 4,4 161,8 5,4 174,1 6,0 216,7 6,5 223,4 7,5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1,1 0,0 3,0 0,1 2,2 0,1 3,5 0,1 2,0 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 10,0 0,3 10,4 0,3 61,7 2,1 80,1 2,4 98,0 3,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6,6 0,2 3,8 0,1 4,3 0,1 4,5 0,1 3,8 0,1
24. Puutavara ja korkki 4,2 0,1 2,8 0,1 3,1 0,1 2,9 0,1 1,9 0,1
25. Paperimassa 32,6 1,1 32,5 1,1 29,1 1,0 24,8 0,7 24,2 0,8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6,4 0,2 5,4 0,2 2,0 0,1 1,7 0,0 1,0 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5,4 0,2 6,2 0,2 4,2 0,1 5,4 0,2 4,1 0,1
28. Malmit ja metalliromu 69,6 2,3 96,2 3,2 66,1 2,3 92,4 2,8 87,3 2,9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,5 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 1,2 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 291,0 9,4 299,2 9,9 212,9 7,4 335,3 10,0 348,5 11,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 133,8 4,3 255,7 8,5 158,2 5,5 300,0 8,9 313,0 10,5
34. Kaasut 157,2 5,1 43,4 1,4 54,7 1,9 35,3 1,1 35,4 1,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,7 0,0 1,5 0,1 0,7 0,0 1,9 0,1 1,4 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,2 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,4 0,0 1,1 0,0 0,2 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 358,2 11,6 361,0 11,9 386,5 13,4 389,2 11,6 434,5 14,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 79,0 2,6 89,8 3,0 96,8 3,4 90,0 2,7 95,6 3,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 37,7 1,2 26,3 0,9 35,2 1,2 29,5 0,9 35,8 1,2
53. Väri- ja parkitusaineet 9,0 0,3 8,4 0,3 9,8 0,3 10,6 0,3 11,1 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 38,1 1,2 48,3 1,6 74,1 2,6 79,3 2,4 122,4 4,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 38,3 1,2 35,2 1,2 31,1 1,1 29,1 0,9 34,0 1,1
56. Lannoitteet, valmistetut 2,6 0,1 10,8 0,4 7,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 53,6 1,7 64,6 2,1 54,1 1,9 62,8 1,9 65,0 2,2
58. Muovit, valmistetut 22,1 0,7 23,6 0,8 19,7 0,7 24,1 0,7 12,7 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 77,7 2,5 54,0 1,8 58,8 2,0 63,6 1,9 57,7 1,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 92,7 3,0 105,9 3,5 91,9 3,2 102,7 3,1 85,8 2,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,2 0,0 1,3 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0
62. Kumituotteet 4,1 0,1 3,0 0,1 2,3 0,1 3,9 0,1 2,6 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12,4 0,4 14,3 0,5 12,3 0,4 12,2 0,4 9,5 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7,4 0,2 7,7 0,3 4,8 0,2 5,7 0,2 6,5 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 18,5 0,6 26,6 0,9 20,1 0,7 23,2 0,7 24,3 0,8
67. Rauta ja teräs 6,3 0,2 7,0 0,2 5,9 0,2 9,8 0,3 7,4 0,3
68. Muut metallit 28,1 0,9 31,5 1,0 28,6 1,0 29,5 0,9 19,2 0,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 15,4 0,5 14,0 0,5 16,9 0,6 17,4 0,5 15,8 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.600,4 51,8 1.464,4 48,5 1.427,1 49,5 1.693,0 50,4 1.267,6 42,7
71. Voimakoneet ja moottorit 24,6 0,8 17,6 0,6 15,0 0,5 18,5 0,6 80,4 2,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 678,7 22,0 501,3 16,6 472,2 16,4 466,6 13,9 331,6 11,2
73. Metalliteollisuuskoneet 4,7 0,2 3,1 0,1 4,7 0,2 5,5 0,2 5,9 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 70,0 2,3 64,2 2,1 66,3 2,3 69,2 2,1 69,5 2,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 84,8 2,7 96,5 3,2 75,0 2,6 90,6 2,7 84,8 2,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 29,5 1,0 49,0 1,6 31,4 1,1 33,3 1,0 31,6 1,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 498,6 16,1 608,0 20,1 557,2 19,3 663,4 19,8 486,8 16,4
78. Moottoriajoneuvot 93,2 3,0 24,5 0,8 42,4 1,5 85,7 2,6 18,7 0,6
79. Muut kuljetusvälineet 116,4 3,8 100,1 3,3 162,8 5,6 260,2 7,8 158,5 5,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 306,5 9,9 304,4 10,1 331,7 11,5 287,9 8,6 297,3 10,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0,0 0,8 0,0 0,3 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0
82. Huonekalut 1,6 0,1 1,9 0,1 2,0 0,1 2,3 0,1 1,4 0,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,5 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0
84. Vaatteet 2,1 0,1 1,2 0,0 1,4 0,0 2,4 0,1 1,2 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 179,3 5,8 210,6 7,0 238,5 8,3 170,4 5,1 189,8 6,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 28,0 0,9 27,7 0,9 25,2 0,9 31,5 0,9 29,8 1,0
89. Muut valmiit tavarat 94,0 3,0 61,3 2,0 63,8 2,2 79,6 2,4 73,8 2,5
9. Muut tavarat 64,2 2,1 58,9 1,9 61,4 2,1 69,6 2,1 65,4 2,2
93. Erittelemätön 21,4 0,7 15,9 0,5 20,8 0,7 24,1 0,7 26,4 0,9
97. Kulta, ei monetaarinen 6,6 0,2 8,4 0,3 7,1 0,2 8,1 0,2 4,3 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 36,2 1,2 34,5 1,1 33,5 1,2 37,2 1,1 34,5 1,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.090,6 100,0 3.021,9 100,0 2.882,3 100,0 3.356,4 100,0 2.970,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Taiwanista (TW) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 73,7 1,1 61,9 0,9 58,5 0,8 74,2 1,0 53,5 0,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,9 0,0 2,4 0,0 3,0 0,0 3,4 0,0 2,3 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 17,7 0,3 14,5 0,2 13,8 0,2 19,8 0,3 14,7 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 9,7 0,1 8,8 0,1 6,3 0,1 9,3 0,1 7,8 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 8,6 0,1 8,0 0,1 8,7 0,1 10,8 0,1 6,5 0,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4,6 0,1 3,8 0,1 4,4 0,1 5,0 0,1 4,1 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,9 0,1 4,3 0,1 3,2 0,0 4,1 0,1 3,4 0,0
08. Rehuaineet 0,8 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 25,1 0,4 19,3 0,3 18,0 0,3 20,6 0,3 13,7 0,2
1. Juomat ja tupakka 5,4 0,1 5,1 0,1 5,5 0,1 7,7 0,1 4,5 0,1
11. Juomat 5,4 0,1 5,0 0,1 5,4 0,1 7,7 0,1 4,5 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 22,9 0,3 22,7 0,3 18,1 0,3 28,5 0,4 17,9 0,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 11,2 0,2 10,9 0,2 6,8 0,1 9,7 0,1 7,8 0,1
24. Puutavara ja korkki 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3,0 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 1,7 0,0 1,1 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,3 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0
28. Malmit ja metalliromu 0,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 0,1 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7,4 0,1 8,5 0,1 8,5 0,1 14,4 0,2 8,2 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 71,6 1,1 59,5 0,9 34,0 0,5 9,6 0,1 6,7 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 71,5 1,1 59,5 0,9 34,0 0,5 9,6 0,1 6,6 0,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,7 0,0 1,8 0,0 1,2 0,0 1,7 0,0 1,2 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,7 0,0 1,8 0,0 1,2 0,0 1,7 0,0 1,2 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 355,3 5,3 311,0 4,6 288,9 4,2 335,8 4,4 308,7 4,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 68,5 1,0 42,8 0,6 37,4 0,5 63,8 0,8 65,6 0,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 24,4 0,4 15,0 0,2 17,6 0,3 28,0 0,4 15,2 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 5,0 0,1 4,4 0,1 5,0 0,1 6,6 0,1 4,7 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 50,7 0,8 68,0 1,0 40,7 0,6 18,1 0,2 43,8 0,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 12,4 0,2 15,3 0,2 12,6 0,2 14,5 0,2 10,6 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 102,6 1,5 82,0 1,2 86,2 1,2 102,4 1,3 82,4 1,2
58. Muovit, valmistetut 59,5 0,9 52,2 0,8 58,3 0,8 70,0 0,9 51,9 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 32,1 0,5 31,0 0,5 31,2 0,4 32,3 0,4 34,6 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 857,8 12,8 863,9 12,8 902,2 13,0 982,5 12,8 830,1 12,0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2,6 0,0 2,6 0,0 2,7 0,0 3,0 0,0 2,5 0,0
62. Kumituotteet 59,5 0,9 58,8 0,9 58,7 0,8 72,7 0,9 53,6 0,8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4,6 0,1 4,0 0,1 4,5 0,1 4,1 0,1 3,4 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 20,1 0,3 17,6 0,3 18,7 0,3 23,1 0,3 15,5 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 64,3 1,0 56,7 0,8 70,0 1,0 74,7 1,0 58,8 0,8
66. Kivennäisainetuotteet 35,6 0,5 33,5 0,5 31,5 0,5 37,4 0,5 29,0 0,4
67. Rauta ja teräs 135,8 2,0 163,6 2,4 164,7 2,4 161,0 2,1 156,4 2,3
68. Muut metallit 32,9 0,5 53,1 0,8 40,1 0,6 41,5 0,5 51,5 0,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 502,5 7,5 473,9 7,0 511,3 7,4 564,9 7,3 459,4 6,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4.082,0 60,8 4.274,9 63,3 4.291,5 61,8 4.785,8 62,2 4.390,7 63,4
71. Voimakoneet ja moottorit 80,1 1,2 67,8 1,0 62,4 0,9 73,5 1,0 72,0 1,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 127,9 1,9 130,9 1,9 131,2 1,9 138,5 1,8 108,9 1,6
73. Metalliteollisuuskoneet 60,2 0,9 68,0 1,0 75,5 1,1 86,7 1,1 68,0 1,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 285,6 4,3 282,7 4,2 291,2 4,2 326,6 4,2 288,5 4,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.580,0 23,5 1.724,0 25,5 1.644,6 23,7 1.888,2 24,5 1.665,6 24,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 624,3 9,3 624,5 9,2 701,7 10,1 724,0 9,4 688,6 9,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 994,9 14,8 1.011,6 15,0 1.043,5 15,0 1.130,3 14,7 1.191,9 17,2
78. Moottoriajoneuvot 322,8 4,8 328,3 4,9 325,2 4,7 377,5 4,9 301,2 4,3
79. Muut kuljetusvälineet 6,2 0,1 37,0 0,5 16,1 0,2 40,5 0,5 6,0 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.001,3 14,9 985,2 14,6 1.186,3 17,1 1.215,1 15,8 1.122,4 16,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 16,2 0,2 15,3 0,2 16,3 0,2 16,9 0,2 18,8 0,3
82. Huonekalut 129,9 1,9 123,1 1,8 126,2 1,8 148,4 1,9 122,9 1,8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 3,9 0,1 4,4 0,1 7,6 0,1 6,0 0,1 6,3 0,1
84. Vaatteet 27,9 0,4 34,0 0,5 33,1 0,5 33,5 0,4 28,9 0,4
85. Jalkineet 3,9 0,1 4,2 0,1 4,3 0,1 6,3 0,1 4,0 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 133,2 2,0 158,1 2,3 203,3 2,9 196,9 2,6 184,7 2,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 33,5 0,5 36,9 0,5 42,3 0,6 42,3 0,6 39,9 0,6
89. Muut valmiit tavarat 652,7 9,7 609,2 9,0 753,2 10,8 764,7 9,9 716,9 10,3
9. Muut tavarat 241,5 3,6 166,5 2,5 157,9 2,3 251,0 3,3 193,9 2,8
93. Erittelemätön 182,8 2,7 114,5 1,7 101,3 1,5 192,2 2,5 143,2 2,1
97. Kulta, ei monetaarinen 3,9 0,1 0,6 0,0 4,2 0,1 2,6 0,0 00
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 54,8 0,8 51,4 0,8 52,3 0,8 56,2 0,7 50,7 0,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6.713,1 100,0 6.752,5 100,0 6.944,1 100,0 7.691,9 100,0 6.929,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu