Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Taiwanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä2.22.12.12.12.1
Tuonnista2.42.72.82.72.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.32.52.52.52.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Taiwanin kanssa, vienti Taiwaniin ja tuonti Taiwanista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Taiwanin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 2.6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 2.1 %:a ja 2.8 %:a tuonnista. Heinäkuussa Taiwan oli Yhdysvaltain seitsemänneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 9.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 29.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Taiwanin kanssa oli Yhdysvalloille 3.6 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Taiwanista oli 26.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 6.7 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Taiwanista olivat Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa), joka edusti 12.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 10.5 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 7.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Taiwaniin oli 36.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 3.1 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat), mikä edusti 21.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 13.5 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 4.5 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Taiwanin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 24.6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 62.5 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 41.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 21.0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 25.8 prosentilla ja viennin arvo 22.2711294109809. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 4.6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat), arvon ollessa 3.1 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 20.5 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 15.8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Taiwaniin (TW) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 341.8 10.2 300.5 10.0 231.3 7.6 212.10 6.8 232.8 7.5
00. Elävät eläimet 0.8 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 59.5 1.8 69.10 2.3 71.9 2.4 73.7 2.3 75.2 2.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8.9 0.3 10.7 0.4 9.7 0.3 10.1 0.3 12.0 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.10 0.1 4.1 0.1 1.7 0.1 1.9 0.1 2.7 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 186.2 5.6 136.3 4.5 62.4 2.1 41.4 1.3 23.3 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 30.2 0.9 27.7 0.9 31.9 1.1 39.5 1.3 51.2 1.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.9 0.0 0.10 0.0 1.6 0.0 1.1 0.0 0.7 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6.0 0.2 7.8 0.3 3.7 0.1 5.2 0.2 4.8 0.2
08. Rehuaineet 22.2 0.7 22.2 0.7 28.3 0.9 21.6 0.7 18.7 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 24.6 0.7 20.5 0.7 20.3 0.7 18.4 0.6 43.8 1.4
1. Juomat ja tupakka 6.10 0.2 10.1 0.3 7.8 0.3 7.3 0.2 6.10 0.2
11. Juomat 6.9 0.2 7.8 0.3 7.7 0.3 7.3 0.2 6.0 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 2.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.10 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 198.4 5.9 162.1 5.4 156.1 5.2 112.9 3.6 137.4 4.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1.1 0.0 1.4 0.0 1.2 0.0 0.10 0.0 1.1 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 55.4 1.6 49.5 1.6 24.9 0.8 6.6 0.2 10.0 0.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5.5 0.2 4.6 0.1 3.4 0.1 5.5 0.2 6.6 0.2
24. Puutavara ja korkki 3.7 0.1 2.3 0.1 3.0 0.1 2.10 0.1 4.2 0.1
25. Paperimassa 14.9 0.4 22.9 0.8 22.7 0.7 23.1 0.7 32.6 1.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7.7 0.2 7.7 0.3 11.7 0.4 7.10 0.3 6.5 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.2 0.1 5.1 0.2 6.4 0.2 3.8 0.1 5.5 0.2
28. Malmit ja metalliromu 104.7 3.1 67.5 2.2 80.9 2.7 60.6 1.9 69.7 2.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.5 0.0 1.5 0.0 2.3 0.1 1.7 0.1 1.5 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 667.6 19.9 440.1 14.6 499.6 16.5 624.1 19.8 291.1 9.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 590.5 17.6 406.5 13.5 432.2 14.3 603.10 19.2 133.9 4.3
34. Kaasut 77.1 2.3 33.6 1.1 67.4 2.2 20.1 0.6 157.3 5.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.1 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 1.0 0.0 0.7 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.9 0.0 0.10 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 327.6 9.8 360.4 11.9 413.9 13.7 354.6 11.3 358.2 11.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 72.9 2.2 74.8 2.5 106.8 3.5 85.9 2.7 79.1 2.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 42.3 1.3 39.3 1.3 42.6 1.4 34.2 1.1 37.8 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 9.1 0.3 7.7 0.3 13.7 0.4 10.10 0.3 9.0 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 36.4 1.1 49.8 1.7 45.6 1.5 39.7 1.3 38.2 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 34.7 1.0 30.1 1.0 39.4 1.3 25.6 0.8 38.4 1.2
56. Lannoitteet, valmistetut 0.2 0.0 10.6 0.4 0.4 0.0 4.7 0.1 2.7 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 52.2 1.6 61.3 2.0 63.7 2.1 57.6 1.8 53.6 1.7
58. Muovit, valmistetut 22.10 0.7 22.3 0.7 29.7 1.0 15.6 0.5 22.1 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 57.2 1.7 64.8 2.1 72.3 2.4 80.7 2.6 77.7 2.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 107.0 3.2 106.7 3.5 116.7 3.9 104.2 3.3 92.8 3.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.2 0.0 0.10 0.0 1.2 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0
62. Kumituotteet 3.10 0.1 2.6 0.1 3.5 0.1 2.6 0.1 4.1 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 14.8 0.4 12.9 0.4 15.6 0.5 13.8 0.4 12.5 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8.8 0.3 3.10 0.1 7.4 0.2 6.6 0.2 7.5 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 19.2 0.6 19.6 0.6 20.6 0.7 18.10 0.6 18.6 0.6
67. Rauta ja teräs 7.6 0.2 7.9 0.3 6.9 0.2 7.1 0.2 6.3 0.2
68. Muut metallit 36.7 1.1 43.2 1.4 45.4 1.5 36.10 1.2 28.1 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 14.8 0.4 15.5 0.5 16.3 0.5 17.5 0.6 15.4 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,273.10 38.0 1,307.8 43.4 1,232.4 40.7 1,371.4 43.5 1,600.4 51.8
71. Voimakoneet ja moottorit 35.9 1.1 15.2 0.5 26.2 0.9 134.5 4.3 24.6 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 401.9 12.0 469.1 15.6 351.6 11.6 371.9 11.8 678.7 22.0
73. Metalliteollisuuskoneet 3.3 0.1 4.3 0.1 3.0 0.1 2.10 0.1 4.8 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 73.5 2.2 59.1 2.0 71.3 2.4 61.6 2.0 70.0 2.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 71.4 2.1 73.0 2.4 77.9 2.6 103.4 3.3 84.8 2.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 32.5 1.0 33.9 1.1 29.7 1.0 39.2 1.2 29.5 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 401.6 12.0 403.3 13.4 432.1 14.3 487.2 15.5 498.7 16.1
78. Moottoriajoneuvot 78.3 2.3 147.5 4.9 43.1 1.4 38.0 1.2 93.3 3.0
79. Muut kuljetusvälineet 175.9 5.2 102.8 3.4 197.9 6.5 132.9 4.2 116.4 3.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 362.9 10.8 270.3 9.0 307.8 10.2 302.4 9.6 306.5 9.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 1.6 0.0 0.4 0.0
82. Huonekalut 1.2 0.0 1.4 0.0 1.5 0.0 1.9 0.1 1.7 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.9 0.1 1.6 0.1 1.10 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0
84. Vaatteet 2.1 0.1 1.5 0.0 1.4 0.0 2.1 0.1 2.2 0.1
85. Jalkineet 0.6 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 192.7 5.7 149.1 4.9 160.8 5.3 182.9 5.8 179.4 5.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 29.5 0.9 29.7 1.0 32.5 1.1 29.4 0.9 28.1 0.9
89. Muut valmiit tavarat 134.9 4.0 86.0 2.9 109.3 3.6 83.10 2.7 94.1 3.0
9. Muut tavarat 67.5 2.0 57.0 1.9 61.3 2.0 58.8 1.9 64.2 2.1
93. Erittelemätön 25.0 0.7 16.6 0.5 20.2 0.7 18.4 0.6 21.5 0.7
97. Kulta, ei monetaarinen 2.7 0.1 4.6 0.2 6.1 0.2 3.4 0.1 6.6 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 39.8 1.2 35.10 1.2 35.1 1.2 36.10 1.2 36.2 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,354.4 100.0 3,015.6 100.0 3,027.6 100.0 3,149.2 100.0 3,090.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Taiwanista (TW) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 41.2 0.7 56.4 0.9 65.9 1.0 73.1 1.1 73.7 1.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.4 0.0 2.10 0.0 2.5 0.0 3.7 0.1 2.9 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 9.5 0.2 13.6 0.2 18.7 0.3 17.9 0.3 17.8 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 5.10 0.1 6.9 0.1 7.1 0.1 8.2 0.1 9.7 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 5.1 0.1 7.4 0.1 7.9 0.1 9.6 0.1 8.7 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.9 0.1 2.9 0.0 3.0 0.0 4.4 0.1 4.7 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.1 0.0 3.2 0.0 3.0 0.0 3.7 0.1 3.10 0.1
08. Rehuaineet 0.2 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 13.10 0.2 18.8 0.3 22.9 0.4 25.1 0.4 25.2 0.4
1. Juomat ja tupakka 2.5 0.0 2.9 0.0 3.8 0.1 4.10 0.1 5.4 0.1
11. Juomat 2.5 0.0 2.9 0.0 3.8 0.1 4.10 0.1 5.4 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17.1 0.3 26.4 0.4 21.0 0.3 29.1 0.4 22.9 0.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.9 0.1 9.8 0.2 8.5 0.1 7.4 0.1 11.3 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.9 0.0 3.3 0.1 1.7 0.0 3.7 0.1 3.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
28. Malmit ja metalliromu 1.5 0.0 2.9 0.0 0.7 0.0 9.6 0.1 0.4 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8.0 0.1 9.10 0.2 9.8 0.2 8.1 0.1 7.5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 23.1 0.4 3.6 0.1 2.9 0.0 16.4 0.2 71.6 1.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 23.1 0.4 3.6 0.1 2.9 0.0 16.4 0.2 71.6 1.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.1 0.0 0.10 0.0 1.1 0.0 1.6 0.0 1.7 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.1 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0 1.6 0.0 1.7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 242.9 4.3 285.6 4.6 303.8 4.8 311.3 4.7 355.3 5.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 53.0 0.9 43.8 0.7 67.7 1.1 56.2 0.8 68.6 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 14.7 0.3 17.10 0.3 17.6 0.3 25.7 0.4 24.5 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 4.6 0.1 4.7 0.1 4.6 0.1 6.3 0.1 5.0 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 31.1 0.5 39.6 0.6 27.5 0.4 35.9 0.5 50.7 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11.9 0.2 12.7 0.2 11.9 0.2 11.0 0.2 12.5 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 48.2 0.9 76.6 1.2 82.5 1.3 89.5 1.3 102.7 1.5
58. Muovit, valmistetut 48.7 0.9 58.3 0.9 59.7 0.9 57.9 0.9 59.5 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 30.8 0.5 31.9 0.5 32.6 0.5 29.1 0.4 32.1 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 736.2 13.0 859.0 13.8 814.9 12.8 933.1 14.1 857.9 12.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2.7 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 2.4 0.0 2.6 0.0
62. Kumituotteet 52.4 0.9 63.6 1.0 68.7 1.1 65.7 1.0 59.5 0.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.3 0.1 3.2 0.0 3.7 0.1 3.8 0.1 4.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 13.9 0.2 17.6 0.3 19.1 0.3 22.7 0.3 20.2 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 57.2 1.0 57.8 0.9 55.2 0.9 63.9 1.0 64.4 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 34.3 0.6 38.9 0.6 29.10 0.5 31.8 0.5 35.6 0.5
67. Rauta ja teräs 100.7 1.8 68.6 1.1 117.4 1.8 119.9 1.8 135.8 2.0
68. Muut metallit 25.8 0.5 95.6 1.5 21.6 0.3 121.8 1.8 32.9 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 446.3 7.9 511.6 8.2 497.2 7.8 501.5 7.6 502.6 7.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3,384.6 59.7 3,765.8 60.4 3,892.6 60.9 4,039.1 60.8 4,082.1 60.8
71. Voimakoneet ja moottorit 68.3 1.2 59.7 1.0 67.3 1.1 60.6 0.9 80.2 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 108.7 1.9 113.2 1.8 113.8 1.8 116.9 1.8 127.9 1.9
73. Metalliteollisuuskoneet 55.8 1.0 75.9 1.2 65.9 1.0 68.8 1.0 60.2 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 255.4 4.5 289.1 4.6 284.6 4.5 292.7 4.4 285.6 4.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,122.9 19.8 1,359.8 21.8 1,405.9 22.0 1,483.2 22.3 1,580.0 23.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 614.5 10.8 624.0 10.0 675.1 10.6 644.0 9.7 624.4 9.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 869.2 15.3 877.3 14.1 932.1 14.6 1,019.8 15.4 994.9 14.8
78. Moottoriajoneuvot 257.9 4.6 349.3 5.6 341.7 5.3 314.3 4.7 322.9 4.8
79. Muut kuljetusvälineet 32.3 0.6 17.9 0.3 6.4 0.1 39.2 0.6 6.3 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,059.3 18.7 1,075.5 17.3 1,118.8 17.5 1,066.6 16.1 1,001.3 14.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 12.2 0.2 13.4 0.2 13.9 0.2 15.4 0.2 16.2 0.2
82. Huonekalut 119.7 2.1 128.5 2.1 123.10 1.9 120.4 1.8 129.9 1.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 3.4 0.1 3.10 0.1 3.1 0.0 5.6 0.1 3.10 0.1
84. Vaatteet 23.7 0.4 22.3 0.4 22.0 0.3 23.4 0.4 27.10 0.4
85. Jalkineet 2.4 0.0 2.5 0.0 2.6 0.0 3.4 0.1 3.9 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 158.7 2.8 174.6 2.8 164.5 2.6 159.6 2.4 133.2 2.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 44.7 0.8 38.3 0.6 39.7 0.6 42.2 0.6 33.6 0.5
89. Muut valmiit tavarat 694.10 12.3 692.1 11.1 749.3 11.7 696.9 10.5 652.8 9.7
9. Muut tavarat 157.1 2.8 155.7 2.5 164.3 2.6 165.4 2.5 241.6 3.6
93. Erittelemätön 100.7 1.8 97.4 1.6 106.3 1.7 107.5 1.6 182.9 2.7
97. Kulta, ei monetaarinen 0.9 0.0 2.3 0.0 1.3 0.0 1.5 0.0 3.10 0.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 55.5 1.0 56.1 0.9 56.7 0.9 56.6 0.9 54.9 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,664.7 100.0 6,231.3 100.0 6,388.6 100.0 6,640.4 100.0 6,713.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu