Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Taiwanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä2.02.41.82.22.1
Tuonnista2.62.62.32.42.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.42.62.12.32.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Taiwanin kanssa, vienti Taiwaniin ja tuonti Taiwanista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa 2021 Taiwan edusti 2.5 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 2.1 prosenttia USAn viennistä ja 2.7 prosenttia tuonnista. Huhtikuussa Taiwan oli Yhdysvaltain kahdeksanneksi suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 9.2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 33.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Taiwanin kanssa oli Yhdysvalloille 3.2 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Taiwanista oli 34.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 6.2 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Taiwanista olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), joka edusti 11.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 9.9 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Taiwaniin oli 31.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 3.0 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat), mikä edusti 15.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 12.6 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 10.7 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Taiwanin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 33.5 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 17.8 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 21.8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 11.7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 20.8 prosentilla ja viennin arvo 12.6400365184022. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 2.7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat), arvon ollessa 1.7 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 10.0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 7.6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Taiwaniin (TW) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 199.9 7.4 193.0 6.2 234.4 10.4 341.8 10.2 300.5 10.0
00. Elävät eläimet 0.7 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 58.8 2.2 53.2 1.7 55.4 2.4 59.5 1.8 69.10 2.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8.3 0.3 10.1 0.3 10.0 0.4 8.9 0.3 10.7 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.1 0.2 2.6 0.1 2.4 0.1 2.10 0.1 4.1 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 47.6 1.8 56.2 1.8 97.1 4.3 186.2 5.6 136.3 4.5
05. Hedelmät ja kasvikset 37.6 1.4 31.6 1.0 30.4 1.3 30.2 0.9 27.7 0.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.5 0.0 0.10 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 0.10 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5.5 0.2 2.10 0.1 5.7 0.2 6.0 0.2 7.8 0.3
08. Rehuaineet 21.1 0.8 18.3 0.6 20.9 0.9 22.2 0.7 22.2 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 16.2 0.6 17.1 0.6 12.1 0.5 24.6 0.7 20.5 0.7
1. Juomat ja tupakka 5.10 0.2 8.4 0.3 8.9 0.4 6.10 0.2 10.1 0.3
11. Juomat 5.9 0.2 6.2 0.2 6.7 0.3 6.9 0.2 7.8 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 2.2 0.1 2.3 0.1 0.1 0.0 2.3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 202.2 7.5 181.6 5.9 249.2 11.0 198.4 5.9 162.1 5.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.8 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 1.1 0.0 1.4 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 106.1 3.9 87.1 2.8 139.0 6.1 55.4 1.6 49.5 1.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.7 0.2 5.4 0.2 3.8 0.2 5.5 0.2 4.6 0.1
24. Puutavara ja korkki 2.5 0.1 2.5 0.1 1.10 0.1 3.7 0.1 2.3 0.1
25. Paperimassa 23.9 0.9 19.7 0.6 16.1 0.7 14.9 0.4 22.9 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.9 0.1 6.1 0.2 8.4 0.4 7.7 0.2 7.7 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.3 0.1 4.4 0.1 3.5 0.2 4.2 0.1 5.1 0.2
28. Malmit ja metalliromu 56.5 2.1 54.0 1.7 73.4 3.2 104.7 3.1 67.5 2.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.7 0.1 1.5 0.0 2.3 0.1 1.5 0.0 1.5 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 156.1 5.8 392.6 12.7 53.2 2.3 667.6 19.9 440.1 14.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 78.9 2.9 336.10 10.9 38.2 1.7 590.5 17.6 406.5 13.5
34. Kaasut 77.2 2.9 55.7 1.8 15.1 0.7 77.1 2.3 33.6 1.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.10 0.0 0.7 0.0 1.2 0.1 1.1 0.0 1.2 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.9 0.0 0.4 0.0 0.10 0.0 0.9 0.0 0.10 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 312.5 11.6 328.1 10.6 271.6 12.0 327.6 9.8 360.4 11.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 83.3 3.1 88.7 2.9 53.10 2.4 72.9 2.2 74.8 2.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 25.3 0.9 33.5 1.1 27.9 1.2 42.3 1.3 39.3 1.3
53. Väri- ja parkitusaineet 9.3 0.3 8.2 0.3 12.0 0.5 9.1 0.3 7.7 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 33.8 1.3 34.7 1.1 30.10 1.4 36.4 1.1 49.8 1.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 30.9 1.1 28.1 0.9 29.2 1.3 34.7 1.0 30.1 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0.2 0.0 4.6 0.1 0 0.0 0.2 0.0 10.6 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 46.10 1.7 54.4 1.8 50.6 2.2 52.2 1.6 61.3 2.0
58. Muovit, valmistetut 17.7 0.7 24.10 0.8 19.5 0.9 22.10 0.7 22.3 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 65.5 2.4 51.3 1.7 47.9 2.1 57.2 1.7 64.8 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 90.5 3.4 97.8 3.2 90.7 4.0 107.0 3.2 106.7 3.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.9 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 1.2 0.0 0.10 0.0
62. Kumituotteet 2.7 0.1 2.2 0.1 2.7 0.1 3.10 0.1 2.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12.4 0.5 13.1 0.4 12.5 0.5 14.8 0.4 12.9 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7.5 0.3 3.8 0.1 7.8 0.3 8.8 0.3 3.10 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 19.0 0.7 18.1 0.6 20.9 0.9 19.2 0.6 19.6 0.6
67. Rauta ja teräs 5.4 0.2 6.4 0.2 6.3 0.3 7.6 0.2 7.9 0.3
68. Muut metallit 26.3 1.0 38.7 1.2 27.3 1.2 36.7 1.1 43.2 1.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 16.2 0.6 14.9 0.5 13.0 0.6 14.8 0.4 15.5 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,339.8 49.8 1,550.0 50.1 1,010.10 44.7 1,273.10 38.0 1,307.8 43.4
71. Voimakoneet ja moottorit 38.6 1.4 21.1 0.7 13.8 0.6 35.9 1.1 15.2 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 432.5 16.1 522.0 16.9 313.3 13.9 401.9 12.0 469.1 15.6
73. Metalliteollisuuskoneet 5.5 0.2 3.2 0.1 3.8 0.2 3.3 0.1 4.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 64.3 2.4 67.0 2.2 65.7 2.9 73.5 2.2 59.1 2.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 59.2 2.2 55.8 1.8 58.3 2.6 71.4 2.1 73.0 2.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 37.2 1.4 30.8 1.0 33.4 1.5 32.5 1.0 33.9 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 430.9 16.0 491.9 15.9 356.7 15.8 401.6 12.0 403.3 13.4
78. Moottoriajoneuvot 32.1 1.2 95.10 3.1 48.1 2.1 78.3 2.3 147.5 4.9
79. Muut kuljetusvälineet 239.7 8.9 262.6 8.5 118.3 5.2 175.9 5.2 102.8 3.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 312.6 11.6 255.9 8.3 291.8 12.9 362.9 10.8 270.3 9.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
82. Huonekalut 2.5 0.1 1.4 0.0 2.10 0.1 1.2 0.0 1.4 0.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.6 0.0 1.6 0.1 0.5 0.0 1.9 0.1 1.6 0.1
84. Vaatteet 1.6 0.1 1.4 0.0 1.5 0.1 2.1 0.1 1.5 0.0
85. Jalkineet 0.5 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 157.10 5.9 125.10 4.1 151.10 6.7 192.7 5.7 149.1 4.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 27.5 1.0 29.8 1.0 26.0 1.1 29.5 0.9 29.7 1.0
89. Muut valmiit tavarat 121.9 4.5 95.0 3.1 108.4 4.8 134.9 4.0 86.0 2.9
9. Muut tavarat 71.2 2.6 85.6 2.8 49.8 2.2 67.5 2.0 57.0 1.9
93. Erittelemätön 38.8 1.4 43.9 1.4 18.4 0.8 25.0 0.7 16.6 0.5
97. Kulta, ei monetaarinen 2.4 0.1 6.6 0.2 5.1 0.2 2.7 0.1 4.6 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 30.1 1.1 35.1 1.1 26.4 1.2 39.8 1.2 35.10 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,691.2 100.0 3,093.3 100.0 2,261.3 100.0 3,354.4 100.0 3,015.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Taiwanista (TW) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 47.2 0.8 49.0 0.9 34.6 0.8 41.2 0.7 56.4 0.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.5 0.0 1.5 0.0 0.5 0.0 1.4 0.0 2.10 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 10.3 0.2 13.8 0.3 10.1 0.2 9.5 0.2 13.6 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 10.4 0.2 8.5 0.2 3.8 0.1 5.10 0.1 6.9 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 5.6 0.1 6.0 0.1 4.9 0.1 5.1 0.1 7.4 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3.6 0.1 3.9 0.1 2.10 0.1 2.9 0.1 2.9 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.5 0.0 1.9 0.0 1.6 0.0 2.1 0.0 3.2 0.0
08. Rehuaineet 0.5 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 13.0 0.2 13.1 0.2 10.1 0.2 13.10 0.2 18.8 0.3
1. Juomat ja tupakka 2.9 0.0 2.6 0.0 2.2 0.0 2.5 0.0 2.9 0.0
11. Juomat 2.9 0.0 2.6 0.0 2.2 0.0 2.5 0.0 2.9 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14.2 0.2 13.8 0.3 13.1 0.3 17.1 0.3 26.4 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3.2 0.1 3.6 0.1 3.3 0.1 4.9 0.1 9.8 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.10 0.0 2.4 0.0 2.3 0.0 1.9 0.0 3.3 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.2 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.5 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 1.5 0.0 2.9 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8.2 0.1 7.2 0.1 6.9 0.2 8.0 0.1 9.10 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.5 0.0 4.8 0.1 5.6 0.1 23.1 0.4 3.6 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.5 0.0 4.8 0.1 5.6 0.1 23.1 0.4 3.6 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.3 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0 1.1 0.0 0.10 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.3 0.0 1.6 0.0 0.10 0.0 1.1 0.0 0.9 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 201.5 3.5 173.6 3.2 158.6 3.5 242.9 4.3 285.6 4.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 28.3 0.5 27.4 0.5 25.1 0.6 53.0 0.9 43.8 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 13.4 0.2 13.2 0.2 13.2 0.3 14.7 0.3 17.10 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 4.1 0.1 3.3 0.1 2.10 0.1 4.6 0.1 4.7 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 33.5 0.6 10.2 0.2 10.5 0.2 31.1 0.5 39.6 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9.9 0.2 9.2 0.2 7.8 0.2 11.9 0.2 12.7 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 33.4 0.6 36.3 0.7 36.1 0.8 48.2 0.9 76.6 1.2
58. Muovit, valmistetut 47.8 0.8 47.4 0.9 35.9 0.8 48.7 0.9 58.3 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 31.4 0.6 26.10 0.5 27.1 0.6 30.8 0.5 31.9 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 688.4 12.1 650.9 12.1 577.0 12.9 736.2 13.0 859.0 13.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2.1 0.0 2.4 0.0 1.9 0.0 2.7 0.0 2.5 0.0
62. Kumituotteet 88.4 1.6 64.1 1.2 52.8 1.2 52.4 0.9 63.6 1.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.2 0.1 2.6 0.0 3.4 0.1 3.3 0.1 3.2 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 16.6 0.3 13.3 0.2 9.9 0.2 13.9 0.2 17.6 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 55.5 1.0 56.1 1.0 49.10 1.1 57.2 1.0 57.8 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 33.4 0.6 29.1 0.5 27.5 0.6 34.3 0.6 38.9 0.6
67. Rauta ja teräs 53.8 0.9 42.10 0.8 45.9 1.0 100.7 1.8 68.6 1.1
68. Muut metallit 20.4 0.4 33.4 0.6 16.8 0.4 25.8 0.5 95.6 1.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 415.4 7.3 407.3 7.5 369.3 8.3 446.3 7.9 511.6 8.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3,513.0 61.6 3,303.2 61.2 2,681.9 60.0 3,384.6 59.7 3,765.8 60.4
71. Voimakoneet ja moottorit 59.7 1.0 54.4 1.0 52.7 1.2 68.3 1.2 59.7 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 112.3 2.0 103.3 1.9 76.5 1.7 108.7 1.9 113.2 1.8
73. Metalliteollisuuskoneet 61.0 1.1 50.6 0.9 49.7 1.1 55.8 1.0 75.9 1.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 258.4 4.5 270.6 5.0 229.2 5.1 255.4 4.5 289.1 4.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,296.1 22.7 1,277.8 23.7 942.7 21.1 1,122.9 19.8 1,359.8 21.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 627.9 11.0 487.7 9.0 455.0 10.2 614.5 10.8 624.0 10.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 787.2 13.8 790.3 14.6 633.3 14.2 869.2 15.3 877.3 14.1
78. Moottoriajoneuvot 276.8 4.9 255.8 4.7 221.1 4.9 257.9 4.6 349.3 5.6
79. Muut kuljetusvälineet 34.1 0.6 13.0 0.2 21.10 0.5 32.3 0.6 17.9 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,033.8 18.1 1,014.2 18.8 860.10 19.3 1,059.3 18.7 1,075.5 17.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 14.3 0.2 13.6 0.3 12.7 0.3 12.2 0.2 13.4 0.2
82. Huonekalut 115.3 2.0 120.3 2.2 97.1 2.2 119.7 2.1 128.5 2.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 4.3 0.1 3.5 0.1 3.5 0.1 3.4 0.1 3.10 0.1
84. Vaatteet 21.5 0.4 21.8 0.4 20.5 0.5 23.7 0.4 22.3 0.4
85. Jalkineet 2.7 0.0 1.9 0.0 2.5 0.1 2.4 0.0 2.5 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 152.7 2.7 133.6 2.5 138.3 3.1 158.7 2.8 174.6 2.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 35.8 0.6 32.6 0.6 29.3 0.7 44.7 0.8 38.3 0.6
89. Muut valmiit tavarat 687.6 12.1 687.2 12.7 557.4 12.5 694.10 12.3 692.1 11.1
9. Muut tavarat 196.1 3.4 184.7 3.4 132.4 3.0 157.1 2.8 155.7 2.5
93. Erittelemätön 143.2 2.5 134.9 2.5 87.4 2.0 100.7 1.8 97.4 1.6
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0 0.0 1.5 0.0 0.9 0.0 2.3 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 52.10 0.9 49.8 0.9 43.6 1.0 55.5 1.0 56.1 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,699.5 100.0 5,398.0 100.0 4,466.10 100.0 5,664.7 100.0 6,231.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu