Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hongkongin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä1,7 1,4 1,4 1,1 1,3
Tuonnista0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Hongkongin kanssa, vienti Hongkongiin ja tuonti Hongkongista vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Hongkong oli Yhdysvaltain 29. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Hongkongiin. Hongkongin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta huhtikuussa 2022 oli 0,6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1,3 %:a ja 0,2 %:a tuonnista. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaupan arvo oli 2,8 miljardia dollaria ja pudotusta 14,7 prosenttia. Tarkastelukuukauden kauppatase Hongkongin kanssa oli 1,8 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Hongkongista oli 24,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 479 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Hongkongista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 49,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 15,3 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 5,0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Hongkongiin supistui 20,0 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2,3 miljardia dollaria huhtikuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 21,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc896 (taideteokset,kokoelma- ja antiikkiesineet) 13,0 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 12,3 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Alkuvuoden 2022 tammi-huhtikuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 10,4 miljardiin dollariin, laskun ollessa 9,7 %. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8,5 miljardia dollaria. Vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 61,8 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 608 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 1,8 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 17,7 % . Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Hongkongin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 6,6 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hongkongiin (HK) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 124,0 4,6 90,1 4,3 106,2 5,1 85,1 4,2 108,0 4,7
01. Liha ja lihatuotteet 39,4 1,5 34,9 1,7 40,2 1,9 26,3 1,3 33,0 1,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5,9 0,2 5,7 0,3 4,6 0,2 5,2 0,3 3,0 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 20,1 0,7 11,4 0,6 5,9 0,3 2,8 0,1 20,4 0,9
04. Vilja ja viljatuotteet 2,5 0,1 2,3 0,1 3,2 0,2 3,8 0,2 2,5 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 29,5 1,1 17,1 0,8 23,4 1,1 22,4 1,1 19,0 0,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,7 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,4 0,1 1,8 0,1 2,3 0,1 1,5 0,1 2,5 0,1
08. Rehuaineet 3,3 0,1 3,9 0,2 4,7 0,2 4,4 0,2 5,6 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 19,1 0,7 12,4 0,6 21,0 1,0 17,9 0,9 21,6 0,9
1. Juomat ja tupakka 11,1 0,4 16,8 0,8 6,2 0,3 7,2 0,4 13,7 0,6
11. Juomat 11,1 0,4 16,8 0,8 6,2 0,3 7,2 0,4 11,3 0,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,1 0,0 00 00 0,0 0,0 2,5 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 50,0 1,9 44,8 2,2 55,7 2,7 64,3 3,1 62,8 2,7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,2 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0
24. Puutavara ja korkki 0,6 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0
25. Paperimassa 0,3 0,0 0,4 0,0 1,3 0,1 1,3 0,1 1,1 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,8 0,1 1,4 0,1 0,9 0,0 0,1 0,0 4,8 0,2
28. Malmit ja metalliromu 34,7 1,3 34,4 1,7 46,4 2,2 57,3 2,8 48,8 2,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 11,8 0,4 7,0 0,3 5,3 0,3 3,7 0,2 5,6 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,7 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,7 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0,0 1,0 0,0 1,4 0,1 0,3 0,0 3,5 0,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,5 0,0 0,8 0,0 1,2 0,1 0,1 0,0 3,4 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 152,5 5,7 157,2 7,6 149,9 7,2 195,0 9,5 195,8 8,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,0 0,1 13,0 0,6 10,1 0,5 4,8 0,2 8,2 0,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,7 0,1 1,4 0,1 1,7 0,1 1,0 0,0 0,8 0,0
53. Väri- ja parkitusaineet 2,7 0,1 3,3 0,2 2,4 0,1 3,3 0,2 3,0 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 26,0 1,0 28,6 1,4 21,2 1,0 68,5 3,3 70,0 3,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 41,5 1,5 36,6 1,8 26,9 1,3 32,2 1,6 32,9 1,4
57. Muovit, valmistamattomat 34,9 1,3 36,7 1,8 43,6 2,1 40,7 2,0 36,5 1,6
58. Muovit, valmistetut 21,0 0,8 16,2 0,8 19,1 0,9 23,3 1,1 23,4 1,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 22,6 0,8 21,4 1,0 24,5 1,2 21,0 1,0 20,9 0,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 202,3 7,5 173,0 8,4 311,2 14,9 230,9 11,3 191,8 8,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,6 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0
62. Kumituotteet 2,2 0,1 1,8 0,1 1,9 0,1 2,2 0,1 2,6 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,9 0,1 3,1 0,1 4,5 0,2 3,5 0,2 3,4 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 9,8 0,4 6,3 0,3 6,9 0,3 7,7 0,4 6,9 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 157,5 5,9 137,5 6,6 231,9 11,1 190,3 9,3 153,9 6,7
67. Rauta ja teräs 1,9 0,1 1,6 0,1 1,5 0,1 1,1 0,1 1,9 0,1
68. Muut metallit 14,9 0,6 9,4 0,5 52,4 2,5 15,2 0,7 9,0 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12,5 0,5 12,8 0,6 11,0 0,5 10,0 0,5 13,2 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.401,8 52,3 1.004,7 48,5 1.069,2 51,2 1.103,5 53,9 1.151,5 50,1
71. Voimakoneet ja moottorit 17,2 0,6 8,9 0,4 7,7 0,4 13,0 0,6 11,0 0,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11,1 0,4 9,4 0,5 18,3 0,9 15,8 0,8 15,4 0,7
73. Metalliteollisuuskoneet 3,5 0,1 1,8 0,1 1,3 0,1 1,1 0,1 1,1 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26,6 1,0 19,2 0,9 24,2 1,2 25,8 1,3 26,5 1,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 120,6 4,5 80,7 3,9 82,7 4,0 90,9 4,4 88,6 3,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 542,6 20,2 429,0 20,7 463,7 22,2 426,7 20,8 485,9 21,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 580,9 21,7 372,9 18,0 420,9 20,2 476,3 23,3 385,3 16,8
78. Moottoriajoneuvot 6,6 0,2 2,9 0,1 4,9 0,2 7,8 0,4 6,0 0,3
79. Muut kuljetusvälineet 92,7 3,5 79,9 3,9 45,7 2,2 46,1 2,3 131,7 5,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 428,4 16,0 305,7 14,8 346,0 16,6 322,7 15,8 518,9 22,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,9 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0 0,9 0,0
82. Huonekalut 1,6 0,1 1,1 0,1 1,3 0,1 1,5 0,1 1,9 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2,2 0,1 2,0 0,1 2,2 0,1 2,0 0,1 1,8 0,1
84. Vaatteet 4,9 0,2 3,8 0,2 4,2 0,2 4,3 0,2 4,9 0,2
85. Jalkineet 2,1 0,1 1,3 0,1 2,9 0,1 3,4 0,2 2,6 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 75,1 2,8 58,4 2,8 58,9 2,8 68,8 3,4 63,0 2,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 89,2 3,3 87,8 4,2 77,0 3,7 70,9 3,5 53,2 2,3
89. Muut valmiit tavarat 252,3 9,4 150,8 7,3 198,5 9,5 171,0 8,3 390,7 17,0
9. Muut tavarat 310,2 11,6 276,5 13,4 41,7 2,0 38,3 1,9 51,8 2,3
93. Erittelemätön 11,4 0,4 12,2 0,6 10,0 0,5 6,4 0,3 16,2 0,7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,5 0,0 0,2 0,0 1,1 0,1 0,7 0,0 0,6 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 263,2 9,8 239,4 11,6 4,1 0,2 4,5 0,2 5,7 0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 30,7 1,1 21,7 1,0 23,7 1,1 25,0 1,2 26,9 1,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.681,9 100,0 2.070,3 100,0 2.088,0 100,0 2.048,0 100,0 2.298,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hongkongista (HK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 14,0 3,1 8,5 2,3 9,2 2,9 11,3 1,6 8,6 1,8
01. Liha ja lihatuotteet 00 0,6 0,2 0,7 0,2 0,9 0,1 0,7 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 4,1 0,9 0,5 0,1 2,6 0,8 2,4 0,3 1,0 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 1,2 0,3 0,9 0,2 0,5 0,2 0,9 0,1 0,9 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 0,6 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,8 0,1 0,3 0,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,7 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,7 0,1 0,3 0,1 0,6 0,2 0,7 0,1 0,3 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 6,7 1,5 5,4 1,5 4,1 1,3 5,3 0,8 5,1 1,1
1. Juomat ja tupakka 0,7 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,8 0,1 0,6 0,1
11. Juomat 0,7 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,8 0,1 0,6 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,3 0,7 2,4 0,7 1,5 0,5 6,9 1,0 9,6 2,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,9 0,2 1,3 0,4 00 5,4 0,8 8,3 1,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,3 0,5 1,1 0,3 1,5 0,4 1,3 0,2 1,3 0,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26,7 6,0 27,9 7,7 20,5 6,4 22,2 3,2 13,9 2,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,8 0,2 1,5 0,4 0,6 0,2 0,5 0,1 0,6 0,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,6 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,8 0,1 0,2 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,5 0,1 0,6 0,2 0,3 0,1 0,3 0,0 0,5 0,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,6 0,4 1,3 0,4 3,5 1,1 1,5 0,2 0,9 0,2
58. Muovit, valmistetut 1,3 0,3 1,0 0,3 0,3 0,1 0,6 0,1 0,8 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 21,7 4,8 22,9 6,3 15,4 4,8 18,4 2,6 10,9 2,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 17,0 3,8 32,7 9,0 91,2 28,2 41,1 5,9 32,9 6,9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,5 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,7 0,1 0,3 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,1 0,2 0,7 0,2 1,0 0,3 1,0 0,1 0,5 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,7 0,4 1,8 0,5 0,9 0,3 1,4 0,2 1,1 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 6,2 1,4 5,7 1,6 84,2 26,0 29,5 4,2 20,8 4,3
68. Muut metallit 4,4 1,0 21,1 5,8 1,9 0,6 4,2 0,6 8,0 1,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,9 0,7 2,9 0,8 2,7 0,8 4,1 0,6 1,9 0,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 69,3 15,5 92,7 25,5 54,2 16,8 58,1 8,3 57,1 11,9
71. Voimakoneet ja moottorit 1,9 0,4 1,9 0,5 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,9 0,2 1,2 0,3 0,4 0,1 0,3 0,0 0,6 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,1 0,5 3,4 0,9 4,8 1,5 2,0 0,3 2,3 0,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 12,0 2,7 8,7 2,4 4,4 1,4 5,0 0,7 6,9 1,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 30,8 6,9 40,5 11,1 21,7 6,7 29,0 4,2 26,0 5,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21,0 4,7 35,1 9,7 14,9 4,6 20,3 2,9 20,2 4,2
78. Moottoriajoneuvot 0,2 0,0 0,6 0,2 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0
79. Muut kuljetusvälineet 0,3 0,1 1,3 0,4 7,5 2,3 0,7 0,1 0,7 0,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 127,1 28,4 108,8 30,0 64,4 19,9 319,5 45,7 108,2 22,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,6 0,1 0,6 0,2 1,2 0,4 0,4 0,1 0,5 0,1
82. Huonekalut 1,6 0,4 1,3 0,3 1,4 0,4 1,4 0,2 0,6 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,8 0,4 1,3 0,4 1,5 0,5 2,2 0,3 0,8 0,2
84. Vaatteet 9,3 2,1 12,7 3,5 7,9 2,5 6,0 0,9 5,7 1,2
85. Jalkineet 1,3 0,3 1,3 0,4 4,1 1,3 1,6 0,2 1,6 0,3
87. Kojeet,mittarit yms. 5,4 1,2 4,3 1,2 4,2 1,3 6,4 0,9 6,0 1,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,1 0,5 2,3 0,6 1,9 0,6 4,0 0,6 1,7 0,4
89. Muut valmiit tavarat 105,0 23,4 85,0 23,4 42,2 13,0 297,6 42,6 91,4 19,1
9. Muut tavarat 190,1 42,4 89,6 24,7 82,0 25,4 238,5 34,1 248,0 51,8
93. Erittelemätön 184,4 41,1 85,9 23,7 79,6 24,6 203,3 29,1 238,7 49,8
97. Kulta, ei monetaarinen 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 32,0 4,6 6,0 1,3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4,2 0,9 3,5 1,0 2,3 0,7 3,1 0,4 3,2 0,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 448,3 100,0 363,1 100,0 323,4 100,0 698,5 100,0 479,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu