Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hongkongin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä1,6 1,6 1,5 1,8 1,5
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,7 0,7 0,7 0,8 0,7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Hongkongin kanssa, vienti Hongkongiin ja tuonti Hongkongista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Hongkong oli Yhdysvaltain 27. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Hongkongiin. Hongkongin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2021 oli 0,7 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1,5 %:a ja 0,2 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 2,9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 13,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Hongkongin kanssa oli 1,7 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Hongkongista oli 74,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 565 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc931 (erittelemätön) edustaen 53,9 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), 14,1 prosenttia tuonnista ja Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 5,2 %.

Viennin arvo Hongkongiin oli 4,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 2,3 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 20,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 16,7 % sekä Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 6,2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Hongkongin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 31,0 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 6,3 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3,7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 27,3 miljardia dollaria. Vuoden 2020 tammi-marraskuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 51,9 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 1,5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 4,8 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 27,1 % . Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Hongkongin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 23,6 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hongkongiin (HK) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 118,1 5,2 140,3 6,0 154,6 7,1 235,9 8,0 216,9 9,4
01. Liha ja lihatuotteet 39,3 1,7 59,0 2,5 47,5 2,2 61,9 2,1 41,7 1,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5,9 0,3 6,0 0,3 5,8 0,3 7,0 0,2 6,5 0,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 12,9 0,6 14,2 0,6 15,3 0,7 15,7 0,5 19,8 0,9
04. Vilja ja viljatuotteet 3,0 0,1 3,4 0,1 2,5 0,1 2,8 0,1 3,3 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 29,1 1,3 26,0 1,1 52,5 2,4 110,7 3,7 118,9 5,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,3 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,3 0,1 3,1 0,1 2,0 0,1 4,5 0,2 3,2 0,1
08. Rehuaineet 4,3 0,2 4,7 0,2 4,3 0,2 4,9 0,2 2,8 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 20,8 0,9 23,4 1,0 23,8 1,1 27,6 0,9 20,4 0,9
1. Juomat ja tupakka 11,0 0,5 20,7 0,9 6,2 0,3 10,0 0,3 10,4 0,4
11. Juomat 11,0 0,5 20,7 0,9 6,2 0,3 10,0 0,3 10,3 0,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 63,3 2,8 37,1 1,6 34,4 1,6 41,8 1,4 43,3 1,9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 2,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,0 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0
24. Puutavara ja korkki 0,6 0,0 1,0 0,0 0,8 0,0 1,0 0,0 0,6 0,0
25. Paperimassa 1,7 0,1 1,8 0,1 4,3 0,2 3,6 0,1 0,4 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,3 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 3,4 0,1 1,9 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,7 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0
28. Malmit ja metalliromu 53,4 2,3 28,3 1,2 23,8 1,1 31,0 1,0 30,9 1,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,6 0,1 3,5 0,2 2,7 0,1 1,6 0,1 8,6 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,7 0,0 1,3 0,1 1,0 0,0 1,2 0,0 23,0 1,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,7 0,0 1,3 0,1 1,0 0,0 1,2 0,0 22,9 1,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,5 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,3 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 158,6 6,9 163,5 7,0 188,3 8,6 161,8 5,5 172,8 7,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8,0 0,3 3,3 0,1 3,8 0,2 4,2 0,1 8,4 0,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,2 0,1 1,2 0,1 2,5 0,1 1,5 0,1 2,2 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 4,2 0,2 4,2 0,2 2,9 0,1 5,4 0,2 3,3 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 18,1 0,8 24,1 1,0 50,0 2,3 19,8 0,7 37,6 1,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 36,8 1,6 43,4 1,9 45,5 2,1 45,9 1,6 50,5 2,2
57. Muovit, valmistamattomat 49,8 2,2 40,3 1,7 43,6 2,0 42,7 1,4 33,1 1,4
58. Muovit, valmistetut 19,0 0,8 19,8 0,8 17,1 0,8 21,4 0,7 17,5 0,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20,5 0,9 27,2 1,2 22,8 1,0 20,9 0,7 20,1 0,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 227,3 10,0 223,6 9,6 228,1 10,5 266,6 9,0 212,6 9,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,0 0,0 0,9 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0
62. Kumituotteet 2,9 0,1 3,1 0,1 3,0 0,1 4,0 0,1 1,8 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,3 0,2 3,8 0,2 3,4 0,2 4,0 0,1 3,3 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8,0 0,4 8,2 0,4 9,3 0,4 9,5 0,3 7,5 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 139,4 6,1 147,4 6,3 163,7 7,5 204,3 6,9 149,2 6,5
67. Rauta ja teräs 1,5 0,1 1,6 0,1 1,6 0,1 1,5 0,1 1,2 0,1
68. Muut metallit 57,0 2,5 47,2 2,0 33,1 1,5 28,4 1,0 35,6 1,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 13,1 0,6 11,3 0,5 13,3 0,6 13,8 0,5 12,7 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.179,5 51,7 1.120,2 48,2 1.162,3 53,3 1.368,7 46,3 1.207,4 52,3
71. Voimakoneet ja moottorit 13,0 0,6 12,0 0,5 9,0 0,4 13,9 0,5 15,3 0,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 17,4 0,8 14,3 0,6 11,0 0,5 10,0 0,3 10,3 0,4
73. Metalliteollisuuskoneet 0,9 0,0 1,4 0,1 3,4 0,2 1,7 0,1 1,9 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27,9 1,2 23,7 1,0 22,4 1,0 24,5 0,8 26,6 1,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 104,0 4,6 107,7 4,6 156,0 7,2 109,3 3,7 144,2 6,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 468,9 20,5 368,7 15,9 357,0 16,4 442,6 15,0 467,8 20,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 485,1 21,3 530,2 22,8 541,3 24,8 446,9 15,1 486,5 21,1
78. Moottoriajoneuvot 7,3 0,3 4,1 0,2 10,9 0,5 6,4 0,2 4,7 0,2
79. Muut kuljetusvälineet 55,0 2,4 58,0 2,5 51,3 2,4 313,3 10,6 50,0 2,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 326,2 14,3 382,5 16,5 353,1 16,2 515,6 17,4 378,7 16,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,0 0,0 1,8 0,1 1,3 0,1 1,1 0,0 0,4 0,0
82. Huonekalut 1,6 0,1 2,1 0,1 1,4 0,1 1,2 0,0 1,2 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2,3 0,1 2,0 0,1 2,1 0,1 1,8 0,1 2,1 0,1
84. Vaatteet 5,9 0,3 5,2 0,2 5,7 0,3 5,9 0,2 4,9 0,2
85. Jalkineet 2,7 0,1 2,2 0,1 2,7 0,1 2,3 0,1 2,2 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 71,9 3,1 74,0 3,2 60,5 2,8 69,4 2,3 58,8 2,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 55,1 2,4 50,9 2,2 65,2 3,0 63,5 2,1 73,1 3,2
89. Muut valmiit tavarat 185,8 8,1 244,3 10,5 214,3 9,8 370,4 12,5 235,9 10,2
9. Muut tavarat 197,7 8,7 234,4 10,1 53,2 2,4 352,8 11,9 42,1 1,8
93. Erittelemätön 8,0 0,3 6,7 0,3 19,6 0,9 17,3 0,6 5,9 0,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,4 0,0 1,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 150,9 6,6 193,2 8,3 5,2 0,2 293,5 9,9 5,7 0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 30,9 1,4 31,6 1,4 26,6 1,2 38,6 1,3 28,4 1,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.282,9 100,0 2.324,2 100,0 2.181,7 100,0 2.955,0 100,0 2.308,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hongkongista (HK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10,3 3,7 11,8 3,9 8,4 2,4 10,0 2,5 8,4 1,5
01. Liha ja lihatuotteet 0,3 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0 0,5 0,1 0,5 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,0 0,4 2,3 0,8 3,0 0,9 2,7 0,7 2,0 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 3,8 1,4 3,0 1,0 1,4 0,4 0,9 0,2 0,7 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,4 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 4,3 1,6 4,8 1,6 2,9 0,8 5,1 1,3 4,4 0,8
1. Juomat ja tupakka 0,4 0,1 0,5 0,2 0,5 0,1 0,6 0,2 0,6 0,1
11. Juomat 0,4 0,1 0,5 0,2 0,5 0,1 0,6 0,2 0,5 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,3 1,2 3,5 1,2 5,5 1,6 7,9 2,0 1,9 0,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,0 0,3 1,6 0,5 4,3 1,2 6,1 1,5 1,0 0,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,2 0,8 1,9 0,6 1,0 0,3 1,5 0,4 0,8 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4,7 1,7 3,8 1,3 7,3 2,1 9,0 2,2 20,7 3,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,9 0,3 0,5 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,7 0,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,3 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,7 0,2 1,4 0,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,5 0,5 0,8 0,3 1,5 0,4 1,4 0,3 0,4 0,1
58. Muovit, valmistetut 1,0 0,4 0,9 0,3 1,0 0,3 0,8 0,2 1,1 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,6 0,2 1,1 0,4 3,5 1,0 4,8 1,2 16,5 2,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 19,3 7,0 15,9 5,2 15,7 4,5 11,7 2,9 14,7 2,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,2 0,4 1,1 0,3 1,3 0,4 1,1 0,3 0,9 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,2 0,4 1,1 0,4 0,7 0,2 1,2 0,3 0,9 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 5,0 1,8 7,0 2,3 4,6 1,3 4,7 1,2 6,5 1,1
68. Muut metallit 8,2 3,0 1,2 0,4 4,8 1,4 1,6 0,4 3,3 0,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,1 1,1 4,7 1,6 3,8 1,1 2,5 0,6 2,4 0,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 40,3 14,6 43,5 14,3 40,1 11,5 49,0 12,2 60,2 10,7
71. Voimakoneet ja moottorit 0,3 0,1 4,2 1,4 0,7 0,2 0,9 0,2 1,1 0,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,5 0,2 0,8 0,3 0,4 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,7 1,0 2,1 0,7 2,2 0,6 3,0 0,7 2,5 0,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7,8 2,8 5,9 1,9 3,8 1,1 6,8 1,7 4,7 0,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 15,7 5,7 14,3 4,7 17,2 4,9 19,9 4,9 32,5 5,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11,6 4,2 14,6 4,8 14,7 4,2 15,3 3,8 17,7 3,1
78. Moottoriajoneuvot 0,9 0,3 0,8 0,3 0,4 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1
79. Muut kuljetusvälineet 0,8 0,3 0,8 0,3 0,4 0,1 2,0 0,5 0,3 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 116,2 42,2 148,9 49,0 133,0 38,1 129,2 32,2 141,7 25,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,7 0,3 0,8 0,3 1,3 0,4 0,7 0,2 0,9 0,2
82. Huonekalut 0,9 0,3 1,9 0,6 1,7 0,5 1,4 0,3 1,5 0,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,2 0,5 1,2 0,4 1,4 0,4 2,3 0,6 1,9 0,3
84. Vaatteet 11,7 4,2 17,1 5,6 24,3 7,0 19,7 4,9 13,3 2,4
85. Jalkineet 2,6 1,0 2,1 0,7 1,4 0,4 1,9 0,5 1,8 0,3
87. Kojeet,mittarit yms. 4,3 1,6 4,6 1,5 2,8 0,8 3,9 1,0 6,2 1,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3,9 1,4 8,7 2,9 3,7 1,0 2,9 0,7 3,2 0,6
89. Muut valmiit tavarat 90,7 33,0 112,5 37,0 96,5 27,6 96,6 24,1 113,0 20,0
9. Muut tavarat 80,5 29,2 75,5 24,9 138,8 39,7 183,7 45,8 316,9 56,1
93. Erittelemätön 76,3 27,7 71,8 23,7 135,3 38,7 179,9 44,8 304,8 53,9
97. Kulta, ei monetaarinen 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 7,9 1,4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3,6 1,3 3,4 1,1 3,2 0,9 3,4 0,8 4,1 0,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 275,2 100,0 303,6 100,0 349,4 100,0 401,2 100,0 565,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu