Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Korean ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä3.94.43.93.84.1
Tuonnista3.43.53.43.53.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta3.63.83.63.63.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Etelä-Korean kanssa, vienti Etelä-Koreaan ja tuonti Etelä-Koreasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Etelä-Korean osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 3.6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 4.1 %:a ja 3.4 %:a tuonnista. Heinäkuussa Etelä-Korea oli Yhdysvaltain kuudenneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 13.9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 35.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Etelä-Korean kanssa oli Yhdysvalloille 2.1 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Etelä-Koreasta oli 35.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 8.0 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Etelä-Koreasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 18.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 7.7 % sekä Sitc898 (soittimet ja niiden osat,äänitallenteet) 7.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Etelä-Koreaan oli 35.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 5.9 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 18.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 10.3 % sekä Sitc343 (luonnonkaasu) 4.9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Etelä-Korean kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 26.6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 92.2 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 53.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 39.1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 25.1 prosentilla ja viennin arvo 28.7185967011893. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 10.6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat), arvon ollessa 4.9 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 14.0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 12.1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Koreaan (KR) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,034.3 17.6 970.6 15.4 838.2 15.0 562.4 9.9 667.9 11.3
00. Elävät eläimet 2.2 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 1.7 0.0 1.3 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 229.10 3.9 238.9 3.8 288.3 5.2 224.1 4.0 259.4 4.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 36.10 0.6 45.5 0.7 41.3 0.7 30.4 0.5 35.7 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 80.4 1.4 59.9 1.0 15.7 0.3 4.4 0.1 65.9 1.1
04. Vilja ja viljatuotteet 361.9 6.1 363.4 5.8 229.9 4.1 88.8 1.6 76.5 1.3
05. Hedelmät ja kasvikset 166.1 2.8 108.6 1.7 97.6 1.7 92.4 1.6 88.4 1.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3.3 0.1 5.2 0.1 4.2 0.1 4.7 0.1 3.1 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 17.6 0.3 19.4 0.3 20.7 0.4 12.5 0.2 14.7 0.2
08. Rehuaineet 82.0 1.4 77.4 1.2 73.9 1.3 56.2 1.0 66.4 1.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 54.2 0.9 52.3 0.8 66.3 1.2 47.5 0.8 56.8 1.0
1. Juomat ja tupakka 26.1 0.4 17.3 0.3 15.3 0.3 12.9 0.2 13.4 0.2
11. Juomat 15.7 0.3 15.6 0.2 13.7 0.2 11.8 0.2 12.10 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 10.4 0.2 1.8 0.0 1.7 0.0 1.1 0.0 0.4 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 250.4 4.2 211.9 3.4 269.9 4.8 177.4 3.1 236.9 4.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 10.7 0.2 10.5 0.2 16.3 0.3 9.3 0.2 14.6 0.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 8.4 0.1 23.1 0.4 24.6 0.4 5.5 0.1 3.5 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 7.8 0.1 4.9 0.1 6.0 0.1 5.9 0.1 5.1 0.1
24. Puutavara ja korkki 10.6 0.2 4.10 0.1 14.10 0.3 9.2 0.2 14.8 0.3
25. Paperimassa 20.2 0.3 21.2 0.3 28.7 0.5 24.1 0.4 23.4 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 19.2 0.3 23.8 0.4 27.7 0.5 20.5 0.4 13.2 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.9 0.1 5.7 0.1 6.6 0.1 6.4 0.1 5.2 0.1
28. Malmit ja metalliromu 157.9 2.7 111.0 1.8 138.3 2.5 85.10 1.5 148.2 2.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 10.1 0.2 6.10 0.1 7.1 0.1 10.9 0.2 9.3 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,181.8 20.1 1,045.10 16.6 1,101.1 19.7 1,819.0 32.2 1,862.1 31.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 9.5 0.2 20.2 0.3 20.3 0.4 12.8 0.2 27.9 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 869.0 14.7 641.4 10.2 611.2 11.0 1,057.0 18.7 1,258.1 21.3
34. Kaasut 303.4 5.1 384.5 6.1 469.8 8.4 749.3 13.2 576.2 9.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 21.5 0.4 48.4 0.8 4.9 0.1 22.7 0.4 4.2 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.5 0.0 1.1 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 1.0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 18.5 0.3 46.5 0.7 3.1 0.1 21.7 0.4 2.5 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.7 0.0 0.9 0.0 1.4 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 694.4 11.8 728.5 11.6 731.1 13.1 697.2 12.3 706.7 12.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 138.7 2.4 231.3 3.7 228.8 4.1 218.1 3.9 207.3 3.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 85.6 1.5 71.8 1.1 58.2 1.0 55.6 1.0 59.8 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 34.6 0.6 23.4 0.4 37.5 0.7 29.8 0.5 36.4 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 107.1 1.8 105.1 1.7 99.10 1.8 110.5 2.0 102.10 1.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 49.10 0.8 49.1 0.8 54.2 1.0 41.10 0.7 42.5 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 9.2 0.2 0.7 0.0 13.3 0.2 16.1 0.3 8.7 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 93.8 1.6 86.5 1.4 88.8 1.6 70.7 1.2 93.6 1.6
58. Muovit, valmistetut 25.3 0.4 22.2 0.4 19.4 0.3 19.6 0.3 20.6 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 150.5 2.6 138.9 2.2 131.3 2.4 135.3 2.4 135.3 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 252.7 4.3 260.7 4.1 280.10 5.0 201.0 3.6 201.8 3.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.5 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
62. Kumituotteet 12.5 0.2 12.9 0.2 9.1 0.2 12.3 0.2 11.5 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.1 0.1 2.3 0.0 2.10 0.1 1.5 0.0 1.4 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 26.8 0.5 31.10 0.5 29.9 0.5 27.8 0.5 22.2 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 11.10 0.2 10.9 0.2 13.2 0.2 13.8 0.2 10.2 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 39.6 0.7 37.8 0.6 41.8 0.7 31.10 0.6 31.4 0.5
67. Rauta ja teräs 12.3 0.2 10.6 0.2 11.8 0.2 8.8 0.2 13.0 0.2
68. Muut metallit 97.3 1.6 102.10 1.6 123.6 2.2 65.9 1.2 71.8 1.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 48.10 0.8 50.9 0.8 48.3 0.9 38.7 0.7 40.3 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,883.1 32.0 2,535.8 40.3 1,852.9 33.2 1,679.5 29.7 1,703.9 28.9
71. Voimakoneet ja moottorit 158.10 2.7 108.5 1.7 54.2 1.0 98.4 1.7 55.7 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 694.1 11.8 911.4 14.5 793.10 14.2 584.2 10.3 624.6 10.6
73. Metalliteollisuuskoneet 7.2 0.1 8.8 0.1 6.3 0.1 9.3 0.2 7.6 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 114.5 1.9 120.1 1.9 120.1 2.2 126.4 2.2 122.7 2.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 52.8 0.9 41.6 0.7 45.8 0.8 39.4 0.7 42.0 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 53.9 0.9 52.9 0.8 44.1 0.8 52.9 0.9 51.3 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 327.1 5.6 408.0 6.5 418.2 7.5 398.8 7.0 429.0 7.3
78. Moottoriajoneuvot 377.8 6.4 615.10 9.8 265.4 4.8 257.5 4.6 290.9 4.9
79. Muut kuljetusvälineet 97.1 1.6 268.9 4.3 105.0 1.9 113.1 2.0 80.5 1.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 477.9 8.1 402.1 6.4 416.1 7.5 408.9 7.2 415.1 7.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.8 0.0 2.6 0.0 3.8 0.1 2.7 0.0 2.8 0.0
82. Huonekalut 4.0 0.1 5.1 0.1 4.6 0.1 3.0 0.1 3.7 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.4 0.0 1.5 0.0 1.1 0.0 0.10 0.0 1.6 0.0
84. Vaatteet 8.5 0.1 5.8 0.1 6.9 0.1 5.5 0.1 7.5 0.1
85. Jalkineet 1.9 0.0 1.6 0.0 3.2 0.1 0.10 0.0 0.10 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 263.6 4.5 208.10 3.3 229.1 4.1 236.0 4.2 210.10 3.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 54.0 0.9 36.8 0.6 22.10 0.4 38.6 0.7 37.5 0.6
89. Muut valmiit tavarat 142.0 2.4 140.1 2.2 144.9 2.6 121.4 2.1 150.4 2.5
9. Muut tavarat 70.7 1.2 73.7 1.2 71.0 1.3 75.5 1.3 86.1 1.5
93. Erittelemätön 13.9 0.2 14.7 0.2 17.3 0.3 19.1 0.3 27.8 0.5
97. Kulta, ei monetaarinen 0.9 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 1.4 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 55.9 0.9 58.0 0.9 52.8 0.9 55.2 1.0 56.8 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,892.5 100.0 6,294.7 100.0 5,581.2 100.0 5,656.2 100.0 5,897.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Koreasta (KR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 103.4 1.3 85.2 1.1 88.7 1.1 89.3 1.1 66.8 0.8
01. Liha ja lihatuotteet 0.6 0.0 0.10 0.0 1.0 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.0 0.0 4.2 0.1 4.0 0.0 1.9 0.0 0.10 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 21.3 0.3 16.6 0.2 16.8 0.2 16.6 0.2 13.8 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 16.7 0.2 14.7 0.2 15.3 0.2 16.9 0.2 10.9 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 23.7 0.3 20.2 0.3 20.4 0.3 19.8 0.2 17.3 0.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.5 0.0 1.5 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 2.1 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 36.3 0.5 26.5 0.3 28.8 0.4 30.2 0.4 21.0 0.3
1. Juomat ja tupakka 25.7 0.3 16.7 0.2 19.9 0.2 22.9 0.3 18.10 0.2
11. Juomat 12.2 0.2 10.4 0.1 10.6 0.1 13.2 0.2 10.2 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 13.6 0.2 6.3 0.1 9.3 0.1 9.7 0.1 8.8 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 37.8 0.5 32.9 0.4 36.7 0.5 48.10 0.6 43.7 0.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 15.5 0.2 14.3 0.2 16.2 0.2 20.6 0.2 18.10 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 14.5 0.2 12.9 0.2 11.7 0.1 19.4 0.2 15.9 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.10 0.0 1.5 0.0 1.9 0.0 2.2 0.0 3.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.3 0.0 0.3 0.0 1.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.5 0.1 4.1 0.1 6.0 0.1 6.9 0.1 5.3 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 208.9 2.6 319.9 4.0 463.6 5.8 351.4 4.1 267.9 3.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 206.4 2.6 318.3 4.0 461.5 5.8 350.0 4.1 266.4 3.3
34. Kaasut 2.5 0.0 1.7 0.0 2.1 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 654.3 8.2 716.4 9.0 619.6 7.8 894.1 10.6 776.0 9.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 126.10 1.6 141.6 1.8 124.4 1.6 128.3 1.5 156.7 2.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 18.1 0.2 13.9 0.2 20.3 0.3 15.9 0.2 16.6 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 17.0 0.2 14.2 0.2 14.1 0.2 14.6 0.2 11.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 90.3 1.1 164.1 2.1 94.6 1.2 249.8 2.9 172.6 2.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 85.1 1.1 73.6 0.9 79.5 1.0 102.4 1.2 73.7 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 5.5 0.1 0 0.0 5.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 160.7 2.0 171.1 2.2 161.9 2.0 231.2 2.7 202.5 2.5
58. Muovit, valmistetut 82.4 1.0 85.1 1.1 74.2 0.9 83.7 1.0 78.1 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 68.6 0.9 53.0 0.7 45.2 0.6 68.5 0.8 65.0 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 958.4 12.0 815.7 10.3 770.0 9.7 956.2 11.3 879.8 11.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.5 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0
62. Kumituotteet 125.2 1.6 98.6 1.2 90.1 1.1 96.4 1.1 95.7 1.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.8 0.0 0.7 0.0 1.1 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 50.2 0.6 45.2 0.6 39.6 0.5 42.1 0.5 39.1 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 106.8 1.3 85.1 1.1 79.5 1.0 101.3 1.2 85.6 1.1
66. Kivennäisainetuotteet 48.3 0.6 39.6 0.5 38.4 0.5 46.3 0.5 35.0 0.4
67. Rauta ja teräs 218.8 2.7 233.0 2.9 206.4 2.6 270.7 3.2 321.3 4.0
68. Muut metallit 238.3 3.0 158.0 2.0 153.6 1.9 218.5 2.6 138.9 1.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 169.9 2.1 155.6 2.0 161.4 2.0 180.3 2.1 163.3 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5,031.10 62.9 5,166.10 65.1 5,042.9 63.4 5,192.7 61.3 4,837.5 60.6
71. Voimakoneet ja moottorit 244.4 3.1 173.2 2.2 177.3 2.2 200.8 2.4 208.5 2.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 377.7 4.7 340.1 4.3 345.6 4.3 361.5 4.3 374.8 4.7
73. Metalliteollisuuskoneet 49.2 0.6 43.8 0.6 43.2 0.5 39.9 0.5 41.1 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 417.9 5.2 372.1 4.7 337.1 4.2 410.8 4.8 317.7 4.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 611.2 7.6 575.9 7.3 621.1 7.8 759.2 9.0 682.9 8.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 195.8 2.4 411.3 5.2 311.4 3.9 388.6 4.6 303.4 3.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,091.1 13.6 921.0 11.6 1,019.1 12.8 1,088.6 12.9 970.2 12.2
78. Moottoriajoneuvot 2,020.9 25.3 2,108.6 26.6 2,164.6 27.2 1,911.9 22.6 1,908.4 23.9
79. Muut kuljetusvälineet 24.2 0.3 221.3 2.8 23.9 0.3 31.8 0.4 30.9 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 825.7 10.3 644.0 8.1 730.7 9.2 795.3 9.4 899.6 11.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 11.2 0.1 13.4 0.2 13.9 0.2 19.1 0.2 12.7 0.2
82. Huonekalut 34.9 0.4 28.2 0.4 27.2 0.3 25.2 0.3 23.3 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 4.8 0.1 9.0 0.1 6.7 0.1 9.6 0.1 8.3 0.1
84. Vaatteet 19.1 0.2 14.2 0.2 17.8 0.2 21.5 0.3 19.5 0.2
85. Jalkineet 4.8 0.1 2.10 0.0 3.9 0.0 3.7 0.0 5.10 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 86.6 1.1 80.6 1.0 74.3 0.9 90.8 1.1 79.7 1.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 14.2 0.2 10.4 0.1 12.4 0.2 11.8 0.1 13.4 0.2
89. Muut valmiit tavarat 650.5 8.1 485.5 6.1 574.8 7.2 614.0 7.2 736.9 9.2
9. Muut tavarat 156.8 2.0 143.2 1.8 178.8 2.2 118.5 1.4 193.6 2.4
93. Erittelemätön 123.5 1.5 112.9 1.4 147.2 1.9 85.9 1.0 162.7 2.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.1 0.0 0 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 32.7 0.4 30.3 0.4 30.1 0.4 32.3 0.4 30.2 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 8,003.3 100.0 7,941.1 100.0 7,950.9 100.0 8,469.4 100.0 7,983.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu