Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Korean ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä4,1 3,6 3,7 3,1 3,5
Tuonnista3,4 3,5 3,6 3,1 3,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta3,6 3,5 3,6 3,1 3,3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Etelä-Korean kanssa, vienti Etelä-Koreaan ja tuonti Etelä-Koreasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa 2021 Etelä-Korea edusti 3,3 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 3,5 prosenttia USAn viennistä ja 3,1 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Etelä-Korea oli Yhdysvaltain kuudenneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 13,6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 25,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Etelä-Korean kanssa oli Yhdysvalloille 2,5 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Etelä-Koreasta oli 17,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 8,1 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Etelä-Koreasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 16,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 8,9 % sekä Sitc898 (soittimet ja niiden osat,äänitallenteet) 6,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Etelä-Koreaan oli 41,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 5,5 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 17,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 9,1 % sekä Sitc343 (luonnonkaasu) 5,8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Etelä-Korean kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 27,6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 146,6 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 86,2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 60,3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 25,5 prosentilla ja viennin arvo 30,8 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 16,1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 7,8 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 25,9 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 22,6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Koreaan (KR) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 667,8 11,3 577,2 10,8 586,0 11,0 537,7 10,5 628,3 11,4
00. Elävät eläimet 1,3 0,0 2,6 0,0 1,2 0,0 0,8 0,0 2,3 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 259,3 4,4 255,2 4,8 240,9 4,5 249,5 4,9 295,3 5,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 35,7 0,6 42,4 0,8 42,7 0,8 35,3 0,7 29,4 0,5
03. Kala- ja kalavalmisteet 65,8 1,1 34,2 0,6 37,4 0,7 23,8 0,5 17,6 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 76,4 1,3 38,9 0,7 56,6 1,1 18,0 0,4 41,8 0,8
05. Hedelmät ja kasvikset 88,4 1,5 68,8 1,3 57,8 1,1 75,3 1,5 92,5 1,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3,1 0,1 3,8 0,1 4,8 0,1 4,3 0,1 3,2 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 14,6 0,2 15,9 0,3 13,9 0,3 15,9 0,3 17,6 0,3
08. Rehuaineet 66,4 1,1 64,0 1,2 69,5 1,3 64,2 1,3 69,1 1,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 56,8 1,0 51,4 1,0 61,1 1,2 50,5 1,0 59,5 1,1
1. Juomat ja tupakka 13,3 0,2 9,8 0,2 9,4 0,2 10,5 0,2 15,9 0,3
11. Juomat 12,9 0,2 7,6 0,1 7,4 0,1 9,3 0,2 13,9 0,3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,4 0,0 2,3 0,0 2,1 0,0 1,2 0,0 2,0 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 236,9 4,0 252,4 4,7 285,9 5,4 247,1 4,8 277,6 5,0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 14,5 0,2 12,7 0,2 11,0 0,2 11,7 0,2 8,1 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 3,4 0,1 5,8 0,1 3,6 0,1 34,5 0,7 35,7 0,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5,0 0,1 5,1 0,1 2,8 0,1 2,5 0,0 4,0 0,1
24. Puutavara ja korkki 14,8 0,3 12,3 0,2 6,6 0,1 6,4 0,1 6,0 0,1
25. Paperimassa 23,3 0,4 27,2 0,5 28,2 0,5 25,7 0,5 24,0 0,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 13,2 0,2 12,1 0,2 10,3 0,2 8,8 0,2 7,7 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5,1 0,1 6,5 0,1 4,9 0,1 4,9 0,1 5,0 0,1
28. Malmit ja metalliromu 148,1 2,5 161,9 3,0 209,3 3,9 145,3 2,8 182,3 3,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9,3 0,2 8,8 0,2 9,2 0,2 7,3 0,1 4,8 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.862,0 31,6 1.462,6 27,4 1.392,9 26,2 1.131,1 22,2 1.687,5 30,6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 27,8 0,5 26,0 0,5 48,8 0,9 14,2 0,3 34,9 0,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.258,1 21,3 825,0 15,4 806,5 15,2 520,0 10,2 1.132,2 20,5
34. Kaasut 576,1 9,8 611,6 11,4 537,6 10,1 597,0 11,7 520,5 9,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4,2 0,1 2,9 0,1 3,7 0,1 2,3 0,0 29,0 0,5
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1,0 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 1,2 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2,5 0,0 1,6 0,0 2,2 0,0 0,9 0,0 26,8 0,5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,8 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 706,6 12,0 774,5 14,5 947,3 17,8 830,6 16,3 732,8 13,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 207,3 3,5 231,3 4,3 209,5 3,9 216,5 4,2 212,4 3,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 59,7 1,0 64,5 1,2 53,6 1,0 51,9 1,0 59,9 1,1
53. Väri- ja parkitusaineet 36,4 0,6 23,3 0,4 29,5 0,6 26,9 0,5 27,7 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 102,9 1,7 180,9 3,4 370,9 7,0 268,8 5,3 152,5 2,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 42,5 0,7 45,3 0,8 41,5 0,8 38,1 0,7 42,1 0,8
56. Lannoitteet, valmistetut 8,7 0,1 8,4 0,2 9,6 0,2 6,8 0,1 16,1 0,3
57. Muovit, valmistamattomat 93,5 1,6 73,6 1,4 81,5 1,5 76,6 1,5 94,0 1,7
58. Muovit, valmistetut 20,5 0,3 19,8 0,4 20,3 0,4 21,0 0,4 21,8 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 135,2 2,3 127,4 2,4 130,9 2,5 124,0 2,4 106,3 1,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 201,7 3,4 281,6 5,3 202,6 3,8 224,6 4,4 177,2 3,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,2 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0
62. Kumituotteet 11,4 0,2 8,5 0,2 6,8 0,1 9,4 0,2 8,8 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,4 0,0 1,7 0,0 1,9 0,0 3,3 0,1 2,4 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 22,2 0,4 22,6 0,4 14,9 0,3 19,9 0,4 16,7 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 10,1 0,2 11,2 0,2 10,4 0,2 9,3 0,2 12,6 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 31,4 0,5 36,3 0,7 37,0 0,7 26,0 0,5 31,5 0,6
67. Rauta ja teräs 13,0 0,2 10,5 0,2 20,8 0,4 14,1 0,3 11,0 0,2
68. Muut metallit 71,8 1,2 141,7 2,6 59,6 1,1 97,8 1,9 55,1 1,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 40,3 0,7 48,8 0,9 50,8 1,0 44,4 0,9 38,6 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.703,9 28,9 1.508,4 28,2 1.390,5 26,2 1.623,2 31,8 1.444,3 26,2
71. Voimakoneet ja moottorit 55,6 0,9 62,9 1,2 88,5 1,7 123,6 2,4 112,3 2,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 624,5 10,6 417,4 7,8 416,5 7,8 514,7 10,1 510,6 9,3
73. Metalliteollisuuskoneet 7,5 0,1 4,7 0,1 9,9 0,2 6,0 0,1 6,1 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 122,6 2,1 118,5 2,2 121,8 2,3 126,1 2,5 104,3 1,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 42,0 0,7 60,3 1,1 57,5 1,1 62,2 1,2 40,1 0,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 51,3 0,9 45,8 0,9 42,2 0,8 51,1 1,0 37,8 0,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 429,0 7,3 412,3 7,7 350,7 6,6 348,7 6,8 324,6 5,9
78. Moottoriajoneuvot 290,8 4,9 306,0 5,7 193,5 3,6 270,1 5,3 211,4 3,8
79. Muut kuljetusvälineet 80,5 1,4 80,5 1,5 109,9 2,1 120,7 2,4 97,0 1,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 415,0 7,0 409,4 7,7 428,0 8,1 427,7 8,4 446,1 8,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2,7 0,0 3,8 0,1 2,4 0,0 1,4 0,0 1,5 0,0
82. Huonekalut 3,7 0,1 5,9 0,1 3,8 0,1 4,2 0,1 5,7 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,6 0,0 0,9 0,0 1,4 0,0 1,6 0,0 1,0 0,0
84. Vaatteet 7,5 0,1 7,3 0,1 5,7 0,1 10,0 0,2 8,1 0,1
85. Jalkineet 0,9 0,0 1,6 0,0 1,1 0,0 2,4 0,0 1,3 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 210,9 3,6 233,0 4,4 234,7 4,4 217,5 4,3 224,0 4,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 37,4 0,6 28,3 0,5 37,9 0,7 31,2 0,6 29,1 0,5
89. Muut valmiit tavarat 150,3 2,5 128,6 2,4 141,1 2,7 159,3 3,1 175,4 3,2
9. Muut tavarat 86,0 1,5 68,3 1,3 65,6 1,2 64,8 1,3 72,1 1,3
93. Erittelemätön 27,7 0,5 15,9 0,3 14,3 0,3 15,4 0,3 17,8 0,3
97. Kulta, ei monetaarinen 1,4 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 56,7 1,0 51,2 1,0 50,1 0,9 48,8 1,0 53,0 1,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.897,5 100,0 5.347,0 100,0 5.311,9 100,0 5.099,7 100,0 5.510,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Koreasta (KR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 66,8 0,8 84,9 1,0 88,8 1,0 60,5 0,8 83,5 1,0
01. Liha ja lihatuotteet 0,5 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,9 0,0 1,0 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 13,8 0,2 16,7 0,2 17,8 0,2 12,5 0,2 16,0 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 10,8 0,1 15,5 0,2 16,2 0,2 11,7 0,1 16,5 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 17,3 0,2 19,0 0,2 26,2 0,3 16,6 0,2 23,1 0,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,3 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,0 0,0 2,3 0,0 1,2 0,0 1,5 0,0 1,8 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 21,0 0,3 29,1 0,3 25,3 0,3 16,9 0,2 23,8 0,3
1. Juomat ja tupakka 18,9 0,2 19,9 0,2 24,2 0,3 12,8 0,2 20,7 0,3
11. Juomat 10,2 0,1 10,8 0,1 10,7 0,1 7,5 0,1 10,3 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 8,7 0,1 9,1 0,1 13,5 0,2 5,4 0,1 10,4 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 43,6 0,5 42,8 0,5 47,1 0,5 44,3 0,6 42,1 0,5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 18,9 0,2 17,3 0,2 22,8 0,3 21,1 0,3 20,8 0,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 15,9 0,2 17,3 0,2 14,7 0,2 15,6 0,2 12,7 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3,0 0,0 2,3 0,0 2,2 0,0 2,8 0,0 2,6 0,0
28. Malmit ja metalliromu 0,3 0,0 0,4 0,0 2,1 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5,2 0,1 5,3 0,1 5,2 0,1 3,6 0,0 5,3 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 267,8 3,4 373,4 4,4 436,5 5,0 439,6 5,6 384,3 4,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 266,4 3,3 371,6 4,4 434,0 5,0 438,5 5,6 382,5 4,8
34. Kaasut 1,5 0,0 1,8 0,0 2,5 0,0 1,1 0,0 1,8 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,5 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 776,0 9,7 783,1 9,2 889,1 10,2 779,8 9,9 744,4 9,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 156,6 2,0 98,3 1,2 121,7 1,4 115,7 1,5 112,6 1,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 16,6 0,2 18,1 0,2 39,4 0,5 31,9 0,4 23,5 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 11,0 0,1 12,8 0,2 14,7 0,2 15,3 0,2 17,2 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 172,5 2,2 194,1 2,3 256,0 2,9 242,5 3,1 188,2 2,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 73,7 0,9 78,6 0,9 83,3 1,0 71,3 0,9 62,0 0,8
56. Lannoitteet, valmistetut 0,0 0,0 5,3 0,1 00 00 00
57. Muovit, valmistamattomat 202,5 2,5 244,0 2,9 236,1 2,7 187,6 2,4 197,1 2,4
58. Muovit, valmistetut 78,1 1,0 79,7 0,9 77,4 0,9 60,4 0,8 73,8 0,9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 65,0 0,8 52,3 0,6 60,5 0,7 55,1 0,7 70,0 0,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 879,7 11,0 868,5 10,2 924,8 10,6 825,8 10,5 883,2 11,0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,5 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0
62. Kumituotteet 95,7 1,2 106,5 1,3 96,0 1,1 90,1 1,1 106,5 1,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,6 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 39,1 0,5 39,2 0,5 36,1 0,4 36,4 0,5 39,1 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 85,5 1,1 105,4 1,2 87,4 1,0 80,9 1,0 91,9 1,1
66. Kivennäisainetuotteet 35,0 0,4 47,9 0,6 36,6 0,4 36,8 0,5 35,8 0,4
67. Rauta ja teräs 321,2 4,0 211,8 2,5 368,2 4,2 301,6 3,8 333,3 4,1
68. Muut metallit 138,9 1,7 160,5 1,9 138,6 1,6 123,8 1,6 128,6 1,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 163,3 2,0 196,5 2,3 161,1 1,9 155,3 2,0 147,3 1,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4.837,4 60,6 5.264,4 61,9 5.062,7 58,1 4.791,8 60,9 4.883,7 60,7
71. Voimakoneet ja moottorit 208,4 2,6 197,6 2,3 178,3 2,0 178,5 2,3 150,4 1,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 374,8 4,7 435,8 5,1 317,9 3,7 412,1 5,2 378,8 4,7
73. Metalliteollisuuskoneet 41,1 0,5 55,6 0,7 43,7 0,5 64,8 0,8 45,3 0,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 317,6 4,0 398,5 4,7 355,2 4,1 347,9 4,4 363,3 4,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 682,9 8,6 735,8 8,7 702,4 8,1 820,7 10,4 761,8 9,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 303,3 3,8 247,1 2,9 225,4 2,6 490,3 6,2 440,1 5,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 970,1 12,2 1.132,8 13,3 1.396,0 16,0 961,7 12,2 1.020,0 12,7
78. Moottoriajoneuvot 1.908,4 23,9 2.029,6 23,9 1.810,8 20,8 1.488,0 18,9 1.689,3 21,0
79. Muut kuljetusvälineet 30,8 0,4 31,5 0,4 33,1 0,4 27,9 0,4 34,7 0,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 899,5 11,3 951,2 11,2 1.126,2 12,9 806,7 10,3 901,5 11,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 12,7 0,2 15,8 0,2 18,9 0,2 12,5 0,2 19,4 0,2
82. Huonekalut 23,2 0,3 27,7 0,3 24,7 0,3 25,4 0,3 25,6 0,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 8,3 0,1 8,4 0,1 9,6 0,1 9,7 0,1 9,5 0,1
84. Vaatteet 19,5 0,2 25,6 0,3 26,3 0,3 27,5 0,3 24,2 0,3
85. Jalkineet 5,9 0,1 9,4 0,1 8,2 0,1 6,8 0,1 5,4 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 79,6 1,0 86,9 1,0 91,1 1,0 99,9 1,3 90,1 1,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 13,4 0,2 12,7 0,1 12,1 0,1 12,9 0,2 13,8 0,2
89. Muut valmiit tavarat 736,9 9,2 764,7 9,0 935,5 10,7 612,0 7,8 713,4 8,9
9. Muut tavarat 193,5 2,4 112,4 1,3 107,1 1,2 107,5 1,4 107,4 1,3
93. Erittelemätön 162,6 2,0 81,4 1,0 79,2 0,9 80,3 1,0 77,7 1,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 30,2 0,4 30,4 0,4 26,5 0,3 26,3 0,3 28,4 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 7.983,8 100,0 8.501,0 100,0 8.707,1 100,0 7.869,3 100,0 8.051,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu