Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Korean ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä3,4 3,6 3,4 3,5 3,4
Tuonnista3,4 3,5 3,6 3,2 3,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta3,4 3,6 3,5 3,3 3,5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Etelä-Korean kanssa, vienti Etelä-Koreaan ja tuonti Etelä-Koreasta vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Etelä-Korean osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta huhtikuussa 2022 oli 3,5 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 3,4 %:a ja 3,6 %:a tuonnista. Huhtikuussa Etelä-Korea oli Yhdysvaltain kuudenneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 15,8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 10,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Etelä-Korean kanssa oli Yhdysvalloille 4,1 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Etelä-Koreasta oli 25,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 9,9 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Etelä-Koreasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 18,4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc898 (soittimet ja niiden osat,äänitallenteet) 7,6 % sekä Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 7,1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Etelä-Koreaan supistui 8,4 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 5,9 miljardia dollaria huhtikuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 10,7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 9,5 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 7,2 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Etelä-Korean kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 59,1 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 16,6 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 36,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 22,5 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 27,6 prosentilla ja viennin arvo 2,2 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 6,3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 3,1 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 14,0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 6,6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Koreaan (KR) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 560,9 10,4 669,5 12,5 679,7 13,4 885,0 14,2 800,8 13,7
00. Elävät eläimet 1,2 0,0 1,3 0,0 2,8 0,1 1,2 0,0 0,7 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 263,0 4,9 376,4 7,0 245,5 4,8 331,7 5,3 286,0 4,9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 19,7 0,4 34,9 0,6 32,9 0,6 48,8 0,8 44,1 0,8
03. Kala- ja kalavalmisteet 5,2 0,1 4,0 0,1 54,5 1,1 60,7 1,0 27,7 0,5
04. Vilja ja viljatuotteet 53,3 1,0 41,7 0,8 79,4 1,6 146,4 2,3 188,3 3,2
05. Hedelmät ja kasvikset 66,0 1,2 81,2 1,5 120,2 2,4 122,6 2,0 83,4 1,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 5,0 0,1 2,4 0,0 1,8 0,0 4,0 0,1 3,9 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 12,0 0,2 17,6 0,3 13,1 0,3 16,2 0,3 15,5 0,3
08. Rehuaineet 75,5 1,4 75,4 1,4 84,5 1,7 87,6 1,4 89,8 1,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 60,1 1,1 34,7 0,6 44,9 0,9 65,9 1,1 61,4 1,0
1. Juomat ja tupakka 10,0 0,2 11,5 0,2 16,0 0,3 18,1 0,3 18,1 0,3
11. Juomat 8,5 0,2 10,3 0,2 12,0 0,2 17,5 0,3 11,3 0,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,5 0,0 1,2 0,0 4,0 0,1 0,6 0,0 6,7 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 289,0 5,4 249,1 4,6 285,1 5,6 216,0 3,5 255,5 4,4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 9,9 0,2 10,3 0,2 10,6 0,2 10,9 0,2 10,8 0,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 69,4 1,3 70,1 1,3 36,3 0,7 9,9 0,2 29,5 0,5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,0 0,1 8,3 0,2 3,2 0,1 4,5 0,1 3,7 0,1
24. Puutavara ja korkki 6,4 0,1 5,1 0,1 8,2 0,2 5,5 0,1 13,1 0,2
25. Paperimassa 25,8 0,5 23,1 0,4 27,1 0,5 22,8 0,4 22,6 0,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 18,0 0,3 19,3 0,4 20,4 0,4 27,2 0,4 13,7 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5,3 0,1 4,7 0,1 5,8 0,1 8,2 0,1 7,6 0,1
28. Malmit ja metalliromu 142,9 2,7 100,1 1,9 165,4 3,2 118,1 1,9 146,2 2,5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8,4 0,2 8,3 0,2 8,0 0,2 8,9 0,1 8,4 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.494,2 27,8 1.453,2 27,1 1.215,9 23,9 1.505,2 24,2 1.227,3 21,0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 16,1 0,3 15,0 0,3 56,3 1,1 48,4 0,8 33,6 0,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 906,9 16,9 1.006,5 18,8 661,2 13,0 1.023,1 16,4 695,0 11,9
34. Kaasut 571,2 10,6 431,7 8,0 498,4 9,8 433,8 7,0 498,6 8,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3,4 0,1 21,9 0,4 29,4 0,6 21,6 0,3 59,6 1,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1,1 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,4 0,0 19,9 0,4 27,5 0,5 20,5 0,3 58,2 1,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,9 0,0 1,7 0,0 1,0 0,0 0,6 0,0 1,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 736,3 13,7 879,6 16,4 827,6 16,3 1.025,0 16,4 844,4 14,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 192,6 3,6 345,6 6,4 202,6 4,0 342,0 5,5 269,5 4,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 48,1 0,9 55,8 1,0 48,9 1,0 56,4 0,9 60,8 1,0
53. Väri- ja parkitusaineet 35,2 0,7 39,8 0,7 47,2 0,9 31,2 0,5 26,4 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 149,4 2,8 161,1 3,0 243,6 4,8 258,1 4,1 188,2 3,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 40,7 0,8 36,9 0,7 42,3 0,8 48,0 0,8 45,6 0,8
56. Lannoitteet, valmistetut 24,5 0,5 9,0 0,2 1,3 0,0 12,4 0,2 11,3 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 82,2 1,5 79,9 1,5 69,8 1,4 90,6 1,5 80,6 1,4
58. Muovit, valmistetut 21,9 0,4 18,3 0,3 22,5 0,4 26,9 0,4 23,0 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 141,8 2,6 133,3 2,5 149,4 2,9 159,4 2,6 138,9 2,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 176,9 3,3 140,7 2,6 209,1 4,1 178,6 2,9 190,0 3,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,5 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0
62. Kumituotteet 9,6 0,2 10,3 0,2 11,3 0,2 9,9 0,2 12,5 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3,2 0,1 1,4 0,0 2,4 0,0 2,9 0,0 3,1 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 17,1 0,3 19,3 0,4 25,3 0,5 20,4 0,3 22,6 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 10,3 0,2 8,5 0,2 10,1 0,2 14,1 0,2 15,0 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 30,8 0,6 32,7 0,6 35,9 0,7 42,2 0,7 37,4 0,6
67. Rauta ja teräs 10,6 0,2 9,9 0,2 11,1 0,2 11,6 0,2 16,1 0,3
68. Muut metallit 52,3 1,0 20,9 0,4 64,2 1,3 32,5 0,5 35,9 0,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 42,5 0,8 37,3 0,7 48,3 0,9 44,5 0,7 46,8 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.572,2 29,2 1.519,4 28,3 1.272,0 25,0 1.756,7 28,2 1.846,1 31,5
71. Voimakoneet ja moottorit 145,2 2,7 55,2 1,0 79,7 1,6 146,6 2,4 117,5 2,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 529,5 9,8 596,1 11,1 412,2 8,1 603,1 9,7 569,7 9,7
73. Metalliteollisuuskoneet 9,6 0,2 7,8 0,1 10,5 0,2 7,2 0,1 8,7 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 128,2 2,4 102,6 1,9 104,6 2,1 146,1 2,3 133,1 2,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 54,4 1,0 53,2 1,0 41,0 0,8 42,4 0,7 33,2 0,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 51,4 1,0 35,6 0,7 43,0 0,8 40,2 0,6 45,4 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 350,8 6,5 305,6 5,7 311,1 6,1 353,9 5,7 337,1 5,8
78. Moottoriajoneuvot 191,3 3,6 270,5 5,0 145,5 2,9 288,7 4,6 476,2 8,1
79. Muut kuljetusvälineet 111,8 2,1 92,7 1,7 124,4 2,4 128,6 2,1 125,1 2,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 466,9 8,7 362,2 6,7 488,5 9,6 548,6 8,8 530,2 9,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3,3 0,1 1,2 0,0 1,0 0,0 1,9 0,0 1,5 0,0
82. Huonekalut 4,6 0,1 3,7 0,1 5,5 0,1 3,4 0,1 4,4 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,7 0,0 0,9 0,0 1,8 0,0 1,5 0,0 1,3 0,0
84. Vaatteet 5,9 0,1 7,3 0,1 8,0 0,2 8,8 0,1 10,8 0,2
85. Jalkineet 1,4 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 1,6 0,0 1,1 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 263,9 4,9 194,6 3,6 229,0 4,5 268,8 4,3 254,6 4,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 39,4 0,7 37,4 0,7 35,7 0,7 47,4 0,8 40,7 0,7
89. Muut valmiit tavarat 146,7 2,7 116,0 2,2 206,4 4,1 215,3 3,5 215,9 3,7
9. Muut tavarat 69,4 1,3 59,2 1,1 66,7 1,3 77,7 1,2 83,9 1,4
93. Erittelemätön 17,2 0,3 8,9 0,2 18,5 0,4 18,1 0,3 27,5 0,5
97. Kulta, ei monetaarinen 0,8 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 51,2 1,0 50,2 0,9 47,0 0,9 58,7 0,9 55,2 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.379,3 100,0 5.366,6 100,0 5.090,0 100,0 6.232,6 100,0 5.855,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Koreasta (KR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 100,9 1,2 110,6 1,3 89,9 1,1 117,7 1,2 137,0 1,4
01. Liha ja lihatuotteet 0,4 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,4 0,0 0,8 0,0 1,4 0,0 2,7 0,0 4,2 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 23,6 0,3 20,6 0,2 16,0 0,2 29,6 0,3 37,0 0,4
04. Vilja ja viljatuotteet 16,3 0,2 20,0 0,2 16,5 0,2 21,0 0,2 22,9 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 31,7 0,4 32,3 0,4 25,9 0,3 24,5 0,3 28,5 0,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,6 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,3 0,0 4,5 0,1 2,5 0,0 3,1 0,0 3,3 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 24,2 0,3 31,3 0,4 26,6 0,3 35,3 0,4 39,5 0,4
1. Juomat ja tupakka 8,9 0,1 16,6 0,2 9,4 0,1 16,2 0,2 16,8 0,2
11. Juomat 8,8 0,1 11,5 0,1 9,4 0,1 14,7 0,2 16,8 0,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,1 0,0 5,1 0,1 00 1,5 0,0 0,0 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 43,2 0,5 45,8 0,5 36,1 0,4 45,1 0,5 46,6 0,5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 17,5 0,2 22,2 0,3 16,4 0,2 21,5 0,2 22,6 0,2
24. Puutavara ja korkki 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 16,8 0,2 14,7 0,2 13,5 0,2 14,8 0,2 15,4 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,8 0,0 2,6 0,0 1,6 0,0 2,3 0,0 1,9 0,0
28. Malmit ja metalliromu 0,2 0,0 0,7 0,0 0,3 0,0 1,2 0,0 0,9 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5,6 0,1 5,2 0,1 4,1 0,0 5,0 0,1 5,2 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 305,8 3,5 343,6 3,9 284,1 3,4 389,7 4,1 523,1 5,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 304,2 3,5 341,6 3,9 282,3 3,4 387,6 4,1 513,3 5,2
34. Kaasut 1,6 0,0 2,0 0,0 1,8 0,0 2,0 0,0 9,8 0,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,5 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,4 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.059,0 12,1 1.176,3 13,5 1.131,0 13,5 1.210,3 12,7 913,1 9,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 101,7 1,2 89,0 1,0 113,4 1,4 173,4 1,8 146,8 1,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 33,2 0,4 25,8 0,3 36,8 0,4 38,4 0,4 48,9 0,5
53. Väri- ja parkitusaineet 15,4 0,2 16,5 0,2 16,0 0,2 20,3 0,2 16,2 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 474,5 5,4 537,1 6,2 437,2 5,2 426,8 4,5 129,6 1,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 69,8 0,8 88,0 1,0 86,8 1,0 90,5 0,9 96,9 1,0
56. Lannoitteet, valmistetut 0,0 0,0 00 12,5 0,1 13,9 0,1 0,0 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 198,0 2,3 181,2 2,1 201,8 2,4 225,1 2,4 232,4 2,3
58. Muovit, valmistetut 83,7 1,0 85,9 1,0 83,0 1,0 90,6 1,0 104,7 1,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 82,6 0,9 152,8 1,8 143,4 1,7 131,3 1,4 137,5 1,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 971,5 11,1 961,4 11,0 1.005,4 12,0 1.234,6 12,9 1.173,9 11,8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,3 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0
62. Kumituotteet 102,1 1,2 98,7 1,1 81,1 1,0 114,0 1,2 135,7 1,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 47,8 0,5 48,4 0,6 42,8 0,5 50,3 0,5 57,7 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 96,9 1,1 106,0 1,2 90,3 1,1 105,7 1,1 113,7 1,1
66. Kivennäisainetuotteet 36,2 0,4 41,3 0,5 39,9 0,5 46,6 0,5 44,1 0,4
67. Rauta ja teräs 387,8 4,4 271,3 3,1 352,8 4,2 508,2 5,3 390,2 3,9
68. Muut metallit 122,5 1,4 213,9 2,5 217,1 2,6 211,3 2,2 224,2 2,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 177,8 2,0 181,0 2,1 180,6 2,2 197,7 2,1 207,5 2,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5.242,3 60,0 5.087,6 58,4 4.850,4 58,0 5.544,5 58,1 5.825,4 58,6
71. Voimakoneet ja moottorit 169,6 1,9 175,4 2,0 143,8 1,7 215,1 2,3 213,9 2,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 436,7 5,0 398,0 4,6 491,3 5,9 463,5 4,9 464,3 4,7
73. Metalliteollisuuskoneet 63,5 0,7 37,4 0,4 66,7 0,8 49,5 0,5 65,0 0,7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 365,0 4,2 386,1 4,4 366,9 4,4 404,0 4,2 455,3 4,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 937,6 10,7 589,0 6,8 530,2 6,3 987,5 10,4 753,5 7,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 324,7 3,7 273,4 3,1 199,2 2,4 305,8 3,2 242,1 2,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.121,9 12,8 1.165,0 13,4 976,6 11,7 1.222,9 12,8 1.218,5 12,3
78. Moottoriajoneuvot 1.786,1 20,5 2.027,7 23,3 2.045,3 24,5 1.854,9 19,5 2.373,3 23,9
79. Muut kuljetusvälineet 37,3 0,4 35,5 0,4 30,4 0,4 41,4 0,4 39,4 0,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 880,3 10,1 822,5 9,4 841,2 10,1 860,1 9,0 1.189,4 12,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 14,5 0,2 14,1 0,2 11,5 0,1 16,6 0,2 16,2 0,2
82. Huonekalut 26,5 0,3 27,0 0,3 28,0 0,3 30,5 0,3 34,6 0,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 6,4 0,1 6,4 0,1 3,1 0,0 3,4 0,0 3,9 0,0
84. Vaatteet 18,7 0,2 24,3 0,3 18,2 0,2 27,6 0,3 20,5 0,2
85. Jalkineet 3,8 0,0 5,0 0,1 5,2 0,1 3,6 0,0 4,3 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 98,2 1,1 79,1 0,9 80,3 1,0 91,7 1,0 105,4 1,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 9,0 0,1 15,9 0,2 11,6 0,1 15,1 0,2 13,0 0,1
89. Muut valmiit tavarat 703,1 8,1 650,7 7,5 683,4 8,2 671,6 7,0 991,6 10,0
9. Muut tavarat 118,3 1,4 146,1 1,7 111,1 1,3 116,4 1,2 118,1 1,2
93. Erittelemätön 84,3 1,0 110,9 1,3 83,5 1,0 84,4 0,9 85,9 0,9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 29,6 0,3 32,8 0,4 27,4 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 8.730,7 100,0 8.711,2 100,0 8.359,2 100,0 9.535,3 100,0 9.943,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu