Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kiinan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä8,1 7,6 7,7 10,1 10,3
Tuonnista17,0 17,5 19,4 19,1 18,7
Tavaroiden ulkomaankaupasta13,6 13,8 15,1 15,6 15,5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kiinan kanssa, vienti Kiinaan ja tuonti Kiinasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Kiina oli Yhdysvaltain merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kiinan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2021 oli 15,5 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 10,3 %:a ja 18,7 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 64,5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 9,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Kiinan kanssa oli Yhdysvalloille 32,3 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Kiinasta oli 7,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 48,4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kiinasta olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 17,3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 12,3 % sekä Sitc894 (lastenvaunut,lelut,pelit,urheiluvälineet) 9,2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Kiinaan oli 13,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 16,1 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), mikä edusti 22,9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 6,5 % sekä Sitc333 (raakaöljy) 5,4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Kiinan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 594,5 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 18,2 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 456,8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 137,7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 16,3 prosentilla ja viennin arvo 25,2 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 62,3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 12,2 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 319,2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 283,0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kiinaan (CN) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.646,3 14,0 1.241,5 11,0 996,5 9,1 1.187,8 7,1 1.387,8 8,6
00. Elävät eläimet 0,2 0,0 1,8 0,0 3,5 0,0 7,3 0,0 3,3 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 331,2 2,8 355,3 3,2 318,6 2,9 311,9 1,9 338,3 2,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 53,9 0,5 50,9 0,5 50,6 0,5 34,9 0,2 32,6 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 64,9 0,6 89,8 0,8 96,0 0,9 76,4 0,5 83,5 0,5
04. Vilja ja viljatuotteet 954,6 8,1 477,7 4,2 229,3 2,1 192,1 1,2 430,1 2,7
05. Hedelmät ja kasvikset 69,6 0,6 60,6 0,5 107,0 1,0 371,0 2,2 298,7 1,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9,4 0,1 10,9 0,1 10,2 0,1 11,5 0,1 12,2 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5,4 0,0 5,3 0,0 7,2 0,1 5,7 0,0 4,4 0,0
08. Rehuaineet 113,3 1,0 145,0 1,3 135,8 1,2 138,5 0,8 149,7 0,9
09. Erinäiset elintarvikkeet 43,9 0,4 44,1 0,4 38,4 0,4 38,4 0,2 35,1 0,2
1. Juomat ja tupakka 68,7 0,6 68,9 0,6 35,5 0,3 9,8 0,1 11,1 0,1
11. Juomat 7,6 0,1 9,3 0,1 4,6 0,0 7,1 0,0 11,1 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 61,1 0,5 59,5 0,5 31,0 0,3 2,8 0,0 0,0 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 838,5 7,2 1.144,3 10,2 1.332,6 12,2 4.797,9 28,8 4.439,0 27,6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 49,7 0,4 70,2 0,6 56,6 0,5 49,4 0,3 42,0 0,3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 27,7 0,2 235,2 2,1 494,0 4,5 3.934,4 23,7 3.687,7 22,9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 12,5 0,1 10,8 0,1 7,5 0,1 10,2 0,1 11,3 0,1
24. Puutavara ja korkki 183,9 1,6 183,0 1,6 197,0 1,8 194,3 1,2 163,3 1,0
25. Paperimassa 174,5 1,5 176,2 1,6 139,0 1,3 168,3 1,0 161,5 1,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 65,3 0,6 83,2 0,7 52,6 0,5 68,0 0,4 84,0 0,5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 22,5 0,2 24,7 0,2 23,9 0,2 28,2 0,2 25,3 0,2
28. Malmit ja metalliromu 257,0 2,2 322,7 2,9 316,3 2,9 299,0 1,8 217,5 1,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 45,4 0,4 38,1 0,3 45,7 0,4 46,1 0,3 46,3 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.216,1 10,4 1.150,7 10,2 1.126,6 10,3 1.819,4 10,9 2.408,4 15,0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 240,5 2,1 285,2 2,5 232,8 2,1 317,6 1,9 380,4 2,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 438,6 3,7 299,7 2,7 275,4 2,5 819,9 4,9 949,9 5,9
34. Kaasut 537,0 4,6 565,8 5,0 618,3 5,7 681,9 4,1 1.078,1 6,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4,3 0,0 3,5 0,0 2,0 0,0 2,4 0,0 3,9 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1,1 0,0 1,1 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,8 0,0 1,1 0,0 0,8 0,0 1,0 0,0 1,8 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1,4 0,0 1,3 0,0 0,9 0,0 1,0 0,0 1,4 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.672,8 14,3 1.918,8 17,0 1.871,8 17,2 2.442,6 14,7 1.841,7 11,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 222,5 1,9 254,9 2,3 237,1 2,2 293,9 1,8 311,6 1,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 111,0 0,9 100,2 0,9 134,2 1,2 105,6 0,6 120,8 0,8
53. Väri- ja parkitusaineet 36,7 0,3 40,1 0,4 31,7 0,3 34,6 0,2 32,4 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 414,0 3,5 605,1 5,4 531,7 4,9 1.057,3 6,4 389,8 2,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 110,9 0,9 106,7 0,9 123,0 1,1 110,7 0,7 96,5 0,6
56. Lannoitteet, valmistetut 13,3 0,1 7,5 0,1 13,3 0,1 22,0 0,1 8,7 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 319,3 2,7 334,2 3,0 327,6 3,0 318,7 1,9 360,0 2,2
58. Muovit, valmistetut 132,5 1,1 140,3 1,2 148,1 1,4 137,1 0,8 163,3 1,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 312,6 2,7 329,8 2,9 325,2 3,0 362,7 2,2 358,6 2,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 659,6 5,6 615,0 5,5 536,4 4,9 576,2 3,5 738,3 4,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 10,0 0,1 15,6 0,1 17,1 0,2 11,7 0,1 11,7 0,1
62. Kumituotteet 24,1 0,2 24,3 0,2 23,8 0,2 26,8 0,2 25,4 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,1 0,0 2,8 0,0 1,9 0,0 2,1 0,0 2,3 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 50,8 0,4 47,4 0,4 43,7 0,4 44,2 0,3 45,0 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 42,7 0,4 42,1 0,4 39,0 0,4 43,0 0,3 37,1 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 86,0 0,7 89,2 0,8 80,3 0,7 93,8 0,6 83,9 0,5
67. Rauta ja teräs 29,8 0,3 31,6 0,3 33,0 0,3 33,8 0,2 42,5 0,3
68. Muut metallit 305,9 2,6 246,8 2,2 186,1 1,7 194,7 1,2 373,3 2,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 108,4 0,9 115,0 1,0 111,6 1,0 126,1 0,8 117,0 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4.493,8 38,3 3.992,7 35,5 3.906,6 35,8 4.489,8 27,0 4.082,7 25,4
71. Voimakoneet ja moottorit 149,8 1,3 142,0 1,3 149,9 1,4 158,6 1,0 104,3 0,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 903,9 7,7 640,5 5,7 579,5 5,3 784,8 4,7 626,2 3,9
73. Metalliteollisuuskoneet 37,0 0,3 30,0 0,3 34,4 0,3 28,0 0,2 30,1 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 395,1 3,4 383,2 3,4 387,4 3,6 487,1 2,9 425,9 2,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 168,6 1,4 149,0 1,3 153,3 1,4 213,6 1,3 170,0 1,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 114,8 1,0 109,5 1,0 125,5 1,2 107,3 0,6 97,6 0,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.579,2 13,5 1.404,5 12,5 1.415,1 13,0 1.342,4 8,1 1.469,2 9,1
78. Moottoriajoneuvot 641,8 5,5 764,2 6,8 636,2 5,8 954,0 5,7 674,8 4,2
79. Muut kuljetusvälineet 503,5 4,3 369,9 3,3 425,3 3,9 413,9 2,5 484,6 3,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.017,5 8,7 1.025,2 9,1 1.008,5 9,2 1.167,8 7,0 1.016,5 6,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4,7 0,0 5,7 0,1 6,3 0,1 5,2 0,0 4,7 0,0
82. Huonekalut 6,6 0,1 8,2 0,1 10,3 0,1 7,1 0,0 8,6 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2,8 0,0 4,1 0,0 2,1 0,0 4,1 0,0 3,1 0,0
84. Vaatteet 9,4 0,1 21,8 0,2 15,0 0,1 19,7 0,1 15,8 0,1
85. Jalkineet 7,5 0,1 7,3 0,1 8,1 0,1 8,0 0,0 5,0 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 621,3 5,3 630,4 5,6 632,8 5,8 695,0 4,2 664,5 4,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 113,6 1,0 102,7 0,9 107,5 1,0 106,3 0,6 109,8 0,7
89. Muut valmiit tavarat 251,5 2,1 245,1 2,2 226,4 2,1 322,4 1,9 205,0 1,3
9. Muut tavarat 102,3 0,9 98,3 0,9 93,9 0,9 141,5 0,9 139,6 0,9
93. Erittelemätön 28,8 0,2 28,9 0,3 26,5 0,2 37,0 0,2 36,4 0,2
97. Kulta, ei monetaarinen 0,6 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 72,8 0,6 68,9 0,6 67,2 0,6 103,7 0,6 103,0 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 11.720,0 100,0 11.258,7 100,0 10.910,6 100,0 16.635,3 100,0 16.069,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kiinasta (CN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 358,7 0,9 385,1 0,9 388,6 0,8 389,0 0,8 383,6 0,8
00. Elävät eläimet 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 1,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,5 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 138,7 0,3 142,9 0,3 137,6 0,3 167,1 0,3 160,3 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 22,4 0,1 13,9 0,0 17,7 0,0 10,3 0,0 11,8 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 89,3 0,2 102,5 0,2 102,3 0,2 100,4 0,2 104,7 0,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 11,1 0,0 11,9 0,0 12,8 0,0 12,9 0,0 9,0 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 25,5 0,1 33,1 0,1 25,2 0,1 24,0 0,1 23,0 0,0
08. Rehuaineet 21,7 0,1 25,7 0,1 41,5 0,1 23,1 0,0 24,4 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 48,3 0,1 53,7 0,1 50,0 0,1 49,2 0,1 49,2 0,1
1. Juomat ja tupakka 3,2 0,0 4,6 0,0 4,8 0,0 5,6 0,0 3,9 0,0
11. Juomat 2,4 0,0 3,4 0,0 3,8 0,0 4,7 0,0 3,3 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,8 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 0,7 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 128,2 0,3 129,0 0,3 156,8 0,3 123,1 0,3 138,8 0,3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1,0 0,0 2,4 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 2,2 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,4 0,0 2,6 0,0 2,9 0,0 2,4 0,0 2,7 0,0
24. Puutavara ja korkki 14,5 0,0 16,8 0,0 15,6 0,0 18,6 0,0 16,5 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 10,6 0,0 11,9 0,0 11,7 0,0 13,3 0,0 12,9 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 26,2 0,1 28,9 0,1 61,5 0,1 24,7 0,1 31,5 0,1
28. Malmit ja metalliromu 18,2 0,0 9,8 0,0 7,1 0,0 3,9 0,0 10,1 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 55,2 0,1 56,5 0,1 56,2 0,1 58,5 0,1 62,7 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 10,4 0,0 4,8 0,0 18,2 0,0 12,0 0,0 18,6 0,0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,9 0,0 1,2 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 9,4 0,0 3,5 0,0 16,4 0,0 11,9 0,0 15,3 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 6,3 0,0 5,5 0,0 4,9 0,0 4,6 0,0 5,0 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,8 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3,3 0,0 2,7 0,0 3,0 0,0 1,6 0,0 1,8 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2,2 0,0 2,2 0,0 1,7 0,0 2,6 0,0 2,6 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.773,5 4,4 1.837,8 4,3 1.914,7 4,0 1.976,6 4,1 2.190,1 4,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 723,8 1,8 710,8 1,7 767,6 1,6 774,6 1,6 879,2 1,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 99,2 0,2 125,2 0,3 108,2 0,2 96,0 0,2 124,1 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 34,8 0,1 35,8 0,1 36,9 0,1 35,7 0,1 36,7 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 286,9 0,7 331,7 0,8 322,4 0,7 408,7 0,9 405,2 0,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 117,2 0,3 116,8 0,3 144,1 0,3 148,9 0,3 135,1 0,3
56. Lannoitteet, valmistetut 0,8 0,0 0,9 0,0 2,1 0,0 0,8 0,0 1,4 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 138,5 0,3 122,0 0,3 156,2 0,3 142,4 0,3 138,9 0,3
58. Muovit, valmistetut 136,3 0,3 145,5 0,3 141,4 0,3 134,7 0,3 130,8 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 235,9 0,6 249,1 0,6 235,8 0,5 234,8 0,5 338,7 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.482,7 11,1 5.132,3 11,9 5.038,6 10,6 5.111,0 10,6 5.126,4 10,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 35,5 0,1 56,5 0,1 69,6 0,1 54,0 0,1 40,6 0,1
62. Kumituotteet 188,8 0,5 215,7 0,5 200,3 0,4 222,5 0,5 216,2 0,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 231,3 0,6 255,3 0,6 232,2 0,5 244,6 0,5 238,0 0,5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 207,7 0,5 241,6 0,6 264,5 0,6 273,6 0,6 261,4 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.124,8 2,8 1.263,2 2,9 1.240,7 2,6 1.250,9 2,6 1.274,9 2,6
66. Kivennäisainetuotteet 451,1 1,1 535,4 1,2 539,4 1,1 570,5 1,2 532,6 1,1
67. Rauta ja teräs 117,2 0,3 146,2 0,3 131,5 0,3 135,8 0,3 139,3 0,3
68. Muut metallit 106,2 0,3 160,8 0,4 136,9 0,3 137,0 0,3 161,2 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.020,3 5,0 2.257,6 5,3 2.223,5 4,7 2.222,2 4,6 2.262,3 4,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 20.824,2 51,6 20.060,8 46,7 23.709,4 50,0 24.063,6 50,1 25.220,7 52,1
71. Voimakoneet ja moottorit 494,0 1,2 523,5 1,2 517,2 1,1 528,3 1,1 501,8 1,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 525,5 1,3 609,5 1,4 552,2 1,2 548,5 1,1 564,4 1,2
73. Metalliteollisuuskoneet 70,9 0,2 82,8 0,2 67,9 0,1 70,3 0,1 76,9 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.069,2 5,1 2.085,5 4,9 2.011,6 4,2 1.945,5 4,1 1.927,8 4,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.461,1 16,0 5.489,1 12,8 6.133,2 12,9 6.785,7 14,1 6.655,1 13,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.865,2 14,5 5.167,0 12,0 8.315,3 17,5 8.135,5 16,9 9.482,7 19,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.972,1 9,8 4.509,7 10,5 4.736,3 10,0 4.541,0 9,5 4.590,6 9,5
78. Moottoriajoneuvot 1.327,4 3,3 1.538,6 3,6 1.334,9 2,8 1.454,6 3,0 1.368,7 2,8
79. Muut kuljetusvälineet 38,9 0,1 55,2 0,1 40,8 0,1 54,3 0,1 52,6 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 12.036,5 29,8 14.623,3 34,0 15.436,4 32,6 15.591,7 32,5 14.494,8 30,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 571,8 1,4 701,1 1,6 735,6 1,6 744,3 1,5 671,2 1,4
82. Huonekalut 1.637,2 4,1 1.783,1 4,1 1.698,2 3,6 1.737,4 3,6 1.812,4 3,7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 256,9 0,6 267,3 0,6 294,8 0,6 303,9 0,6 285,9 0,6
84. Vaatteet 2.337,8 5,8 2.756,7 6,4 2.835,3 6,0 2.691,1 5,6 2.277,4 4,7
85. Jalkineet 964,2 2,4 1.102,1 2,6 1.218,1 2,6 1.169,1 2,4 1.061,8 2,2
87. Kojeet,mittarit yms. 774,4 1,9 827,3 1,9 860,0 1,8 880,2 1,8 829,4 1,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 282,9 0,7 287,3 0,7 315,9 0,7 268,3 0,6 306,6 0,6
89. Muut valmiit tavarat 5.211,4 12,9 6.898,4 16,0 7.478,4 15,8 7.797,3 16,2 7.249,9 15,0
9. Muut tavarat 744,5 1,8 814,1 1,9 741,5 1,6 754,9 1,6 803,1 1,7
93. Erittelemätön 386,8 1,0 426,2 1,0 374,7 0,8 371,5 0,8 422,9 0,9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 356,7 0,9 386,8 0,9 365,1 0,8 381,2 0,8 373,8 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 40.368,3 100,0 42.997,3 100,0 47.414,0 100,0 48.032,2 100,0 48.385,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu