Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kiinan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä8,4 7,8 7,7 7,5 6,5
Tuonnista19,2 19,3 18,0 16,0 15,3
Tavaroiden ulkomaankaupasta15,1 15,0 14,0 12,8 11,9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kiinan kanssa, vienti Kiinaan ja tuonti Kiinasta vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Kiina oli Yhdysvaltain kolmanneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Huhtikuussa 2022 Kiina edusti 11,9 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 6,5 prosenttia USAn viennistä ja 15,3 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 53,0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 7,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Kiinan kanssa oli Yhdysvalloille 30,6 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Kiinasta oli 11,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 41,8 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kiinasta olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 12,2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 9,1 % sekä Sitc894 (lastenvaunut,lelut,pelit,urheiluvälineet) 5,9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Kiinaan supistui 5,9 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 11,2 miljardia dollaria huhtikuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), mikä edusti 7,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 7,4 % sekä Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 5,6 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Kiinan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 226,9 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 15,1 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 179,3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 47,6 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 19,4 prosentilla ja viennin arvo 1,4 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 23,4 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 4,7 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 131,6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 103,1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kiinaan (CN) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.041,1 7,8 1.119,3 9,8 1.342,2 11,6 1.734,2 13,0 1.414,1 12,6
00. Elävät eläimet 2,3 0,0 7,5 0,1 2,0 0,0 2,6 0,0 2,2 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 327,9 2,5 340,9 3,0 307,5 2,7 358,3 2,7 349,7 3,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 27,8 0,2 28,5 0,2 36,4 0,3 39,6 0,3 46,9 0,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 46,5 0,3 55,7 0,5 55,4 0,5 69,2 0,5 52,8 0,5
04. Vilja ja viljatuotteet 446,2 3,3 530,2 4,6 754,9 6,5 1.043,4 7,8 758,4 6,8
05. Hedelmät ja kasvikset 41,4 0,3 25,3 0,2 55,3 0,5 60,7 0,5 55,0 0,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 8,2 0,1 9,9 0,1 13,2 0,1 11,8 0,1 15,3 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,6 0,0 2,3 0,0 1,9 0,0 2,9 0,0 4,0 0,0
08. Rehuaineet 105,4 0,8 93,6 0,8 95,7 0,8 112,8 0,8 99,5 0,9
09. Erinäiset elintarvikkeet 33,7 0,3 25,5 0,2 19,9 0,2 33,0 0,2 30,1 0,3
1. Juomat ja tupakka 12,7 0,1 4,1 0,0 6,9 0,1 11,4 0,1 9,6 0,1
11. Juomat 12,7 0,1 4,1 0,0 6,9 0,1 11,2 0,1 9,5 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.049,4 22,9 2.900,6 25,3 1.976,8 17,1 1.994,8 14,9 1.972,4 17,6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 48,9 0,4 50,9 0,4 43,0 0,4 50,8 0,4 43,5 0,4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.227,9 16,7 1.983,6 17,3 979,6 8,4 827,4 6,2 869,9 7,8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 10,4 0,1 9,6 0,1 9,4 0,1 14,4 0,1 22,1 0,2
24. Puutavara ja korkki 111,6 0,8 128,5 1,1 146,4 1,3 170,2 1,3 183,8 1,6
25. Paperimassa 130,3 1,0 142,8 1,2 160,2 1,4 131,3 1,0 143,0 1,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 160,8 1,2 284,6 2,5 329,3 2,8 361,4 2,7 365,2 3,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 23,3 0,2 24,1 0,2 21,7 0,2 22,4 0,2 24,9 0,2
28. Malmit ja metalliromu 292,8 2,2 226,5 2,0 229,1 2,0 336,6 2,5 273,5 2,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 43,4 0,3 50,0 0,4 58,1 0,5 80,2 0,6 46,4 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.025,9 7,7 872,2 7,6 1.022,5 8,8 913,5 6,8 1.100,3 9,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 181,5 1,4 113,5 1,0 43,9 0,4 43,1 0,3 17,5 0,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 490,1 3,7 613,8 5,3 700,3 6,0 573,4 4,3 752,1 6,7
34. Kaasut 354,3 2,7 144,9 1,3 278,3 2,4 297,1 2,2 330,6 3,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3,3 0,0 3,7 0,0 3,9 0,0 2,7 0,0 2,5 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,2 0,0 0,3 0,0 1,5 0,0 0,5 0,0 1,3 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,8 0,0 2,1 0,0 1,4 0,0 1,3 0,0 0,2 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1,3 0,0 1,3 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 1,0 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.145,1 16,1 1.466,8 12,8 2.096,1 18,1 2.487,0 18,6 1.626,6 14,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 275,8 2,1 193,1 1,7 243,5 2,1 279,2 2,1 231,0 2,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 110,0 0,8 111,3 1,0 104,6 0,9 145,5 1,1 152,0 1,4
53. Väri- ja parkitusaineet 34,7 0,3 32,8 0,3 33,8 0,3 45,7 0,3 30,9 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 745,1 5,6 250,7 2,2 818,1 7,1 947,7 7,1 354,9 3,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 105,0 0,8 79,7 0,7 93,9 0,8 121,9 0,9 126,2 1,1
56. Lannoitteet, valmistetut 24,8 0,2 28,6 0,2 1,0 0,0 24,6 0,2 9,3 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 311,2 2,3 322,3 2,8 336,3 2,9 396,1 3,0 347,5 3,1
58. Muovit, valmistetut 173,1 1,3 135,8 1,2 121,5 1,0 136,7 1,0 111,5 1,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 365,4 2,7 312,5 2,7 343,3 3,0 389,6 2,9 263,3 2,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 693,5 5,2 532,3 4,6 671,3 5,8 686,2 5,1 512,5 4,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 18,3 0,1 10,3 0,1 8,0 0,1 12,0 0,1 10,8 0,1
62. Kumituotteet 27,0 0,2 23,7 0,2 23,9 0,2 29,6 0,2 24,7 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,9 0,0 1,2 0,0 1,8 0,0 3,5 0,0 2,0 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 41,4 0,3 39,2 0,3 45,7 0,4 47,6 0,4 47,0 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 40,1 0,3 35,2 0,3 38,8 0,3 48,8 0,4 50,1 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 89,4 0,7 77,8 0,7 90,1 0,8 107,4 0,8 85,0 0,8
67. Rauta ja teräs 54,4 0,4 37,8 0,3 36,0 0,3 38,7 0,3 34,9 0,3
68. Muut metallit 292,7 2,2 201,3 1,8 318,3 2,7 280,2 2,1 140,4 1,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 128,5 1,0 105,8 0,9 108,8 0,9 118,5 0,9 117,6 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4.084,0 30,6 3.533,4 30,8 3.367,1 29,0 4.207,6 31,5 3.514,0 31,4
71. Voimakoneet ja moottorit 136,5 1,0 122,7 1,1 106,3 0,9 150,4 1,1 115,5 1,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 668,9 5,0 575,4 5,0 562,8 4,9 693,3 5,2 681,4 6,1
73. Metalliteollisuuskoneet 30,0 0,2 29,1 0,3 26,6 0,2 53,8 0,4 41,7 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 523,6 3,9 339,0 3,0 366,9 3,2 433,3 3,2 351,3 3,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 159,9 1,2 112,6 1,0 152,2 1,3 186,6 1,4 121,3 1,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 105,5 0,8 89,5 0,8 100,8 0,9 97,7 0,7 91,1 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.403,3 10,5 1.276,1 11,1 1.139,8 9,8 1.408,0 10,5 1.176,3 10,5
78. Moottoriajoneuvot 719,7 5,4 505,7 4,4 587,6 5,1 752,3 5,6 593,4 5,3
79. Muut kuljetusvälineet 336,7 2,5 483,2 4,2 324,1 2,8 432,3 3,2 342,0 3,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.168,8 8,8 952,7 8,3 1.010,6 8,7 1.223,3 9,1 948,0 8,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5,9 0,0 3,4 0,0 4,4 0,0 2,4 0,0 2,5 0,0
82. Huonekalut 8,1 0,1 5,7 0,0 6,1 0,1 7,1 0,1 7,1 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 4,5 0,0 3,2 0,0 2,8 0,0 4,4 0,0 2,9 0,0
84. Vaatteet 25,2 0,2 28,1 0,2 13,7 0,1 12,4 0,1 6,5 0,1
85. Jalkineet 4,4 0,0 4,6 0,0 8,8 0,1 6,6 0,0 5,1 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 765,1 5,7 564,9 4,9 621,4 5,4 813,9 6,1 588,0 5,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 103,8 0,8 93,9 0,8 103,7 0,9 109,5 0,8 94,9 0,8
89. Muut valmiit tavarat 251,9 1,9 249,0 2,2 249,6 2,2 267,2 2,0 240,9 2,2
9. Muut tavarat 119,9 0,9 90,0 0,8 96,7 0,8 114,4 0,9 101,7 0,9
93. Erittelemätön 24,6 0,2 17,7 0,2 26,7 0,2 33,4 0,2 30,2 0,3
97. Kulta, ei monetaarinen 12,8 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 82,5 0,6 72,2 0,6 69,8 0,6 80,6 0,6 71,2 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 13.343,6 100,0 11.475,2 100,0 11.594,0 100,0 13.375,1 100,0 11.201,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kiinasta (CN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 481,4 1,0 472,8 1,0 430,1 1,0 430,5 0,9 404,1 1,0
00. Elävät eläimet 0,9 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 0,7 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,6 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 1,1 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 212,5 0,4 156,0 0,3 154,2 0,4 130,3 0,3 110,2 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 12,2 0,0 19,5 0,0 11,2 0,0 19,3 0,0 13,6 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 125,7 0,3 155,1 0,3 144,8 0,3 143,8 0,3 145,2 0,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 13,2 0,0 12,9 0,0 11,8 0,0 12,2 0,0 11,8 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 24,9 0,1 29,3 0,1 24,9 0,1 26,5 0,1 27,2 0,1
08. Rehuaineet 30,8 0,1 28,3 0,1 24,6 0,1 32,6 0,1 32,1 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 59,7 0,1 69,6 0,1 56,6 0,1 63,9 0,1 62,5 0,1
1. Juomat ja tupakka 5,4 0,0 7,2 0,0 6,2 0,0 9,5 0,0 3,5 0,0
11. Juomat 4,7 0,0 6,0 0,0 4,5 0,0 8,4 0,0 2,7 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,8 0,0 1,2 0,0 1,7 0,0 1,1 0,0 0,8 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 190,5 0,4 200,8 0,4 143,1 0,3 180,0 0,4 138,0 0,3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,7 0,0 1,4 0,0 1,9 0,0 1,8 0,0 4,4 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,4 0,0 4,4 0,0 5,1 0,0 4,4 0,0 4,4 0,0
24. Puutavara ja korkki 18,1 0,0 18,7 0,0 17,0 0,0 17,9 0,0 17,6 0,0
25. Paperimassa 0,6 0,0 0,3 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 0,9 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 11,0 0,0 15,1 0,0 13,2 0,0 13,2 0,0 11,4 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 41,0 0,1 38,3 0,1 26,4 0,1 59,8 0,1 26,1 0,1
28. Malmit ja metalliromu 27,4 0,1 14,7 0,0 8,6 0,0 11,7 0,0 4,5 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 89,3 0,2 107,9 0,2 70,1 0,2 70,5 0,1 68,8 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 13,5 0,0 6,8 0,0 10,6 0,0 9,4 0,0 23,0 0,1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,9 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 10,0 0,0 5,2 0,0 10,5 0,0 4,6 0,0 21,7 0,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5,1 0,0 6,7 0,0 6,5 0,0 6,9 0,0 6,4 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,2 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2,3 0,0 3,4 0,0 2,9 0,0 2,5 0,0 3,1 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2,6 0,0 3,0 0,0 3,1 0,0 3,8 0,0 3,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.030,7 6,1 3.368,4 7,0 4.042,4 9,6 3.813,4 8,0 3.066,6 7,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 938,1 1,9 1.104,9 2,3 986,4 2,3 1.179,9 2,5 1.228,9 2,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 152,6 0,3 173,0 0,4 125,0 0,3 166,6 0,4 163,3 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 42,2 0,1 40,2 0,1 34,2 0,1 41,8 0,1 35,3 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.129,6 2,3 996,2 2,1 770,1 1,8 1.009,5 2,1 871,8 2,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 125,3 0,3 123,9 0,3 109,6 0,3 111,2 0,2 101,3 0,2
56. Lannoitteet, valmistetut 1,4 0,0 2,8 0,0 1,9 0,0 3,1 0,0 2,6 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 135,6 0,3 163,0 0,3 128,8 0,3 129,5 0,3 166,3 0,4
58. Muovit, valmistetut 138,7 0,3 140,7 0,3 131,5 0,3 141,0 0,3 145,3 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 367,2 0,7 623,7 1,3 1.754,8 4,2 1.031,0 2,2 351,7 0,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.294,5 10,7 5.460,4 11,4 5.017,9 11,9 5.352,6 11,3 5.013,4 12,0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 35,2 0,1 33,9 0,1 32,3 0,1 37,2 0,1 28,1 0,1
62. Kumituotteet 220,8 0,4 228,3 0,5 211,0 0,5 251,0 0,5 260,1 0,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 273,7 0,6 242,4 0,5 232,0 0,5 278,9 0,6 238,5 0,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 261,2 0,5 258,1 0,5 241,4 0,6 247,0 0,5 247,7 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.179,9 2,4 1.207,2 2,5 1.082,3 2,6 1.149,9 2,4 1.131,3 2,7
66. Kivennäisainetuotteet 563,1 1,1 547,9 1,1 518,9 1,2 578,2 1,2 489,8 1,2
67. Rauta ja teräs 197,1 0,4 201,4 0,4 142,9 0,3 175,3 0,4 210,3 0,5
68. Muut metallit 202,4 0,4 229,5 0,5 157,9 0,4 208,9 0,4 150,4 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.361,0 4,8 2.511,6 5,2 2.399,1 5,7 2.426,1 5,1 2.257,3 5,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 26.045,3 52,6 23.614,8 49,4 19.382,2 45,9 23.363,9 49,3 20.606,3 49,3
71. Voimakoneet ja moottorit 530,7 1,1 526,9 1,1 517,6 1,2 578,2 1,2 552,5 1,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 654,1 1,3 691,0 1,4 606,9 1,4 640,4 1,4 618,9 1,5
73. Metalliteollisuuskoneet 76,2 0,2 73,2 0,2 67,5 0,2 74,4 0,2 72,1 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.019,2 4,1 2.298,4 4,8 2.244,9 5,3 2.562,0 5,4 2.508,1 6,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.449,9 13,0 5.327,6 11,1 4.159,7 9,8 6.110,2 12,9 4.772,0 11,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.101,7 20,4 8.396,0 17,5 5.988,4 14,2 7.065,8 14,9 6.147,2 14,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.823,0 9,7 4.789,1 10,0 4.225,9 10,0 4.732,1 10,0 4.337,4 10,4
78. Moottoriajoneuvot 1.350,8 2,7 1.455,4 3,0 1.505,9 3,6 1.543,3 3,3 1.512,3 3,6
79. Muut kuljetusvälineet 39,6 0,1 57,3 0,1 65,5 0,2 57,6 0,1 85,6 0,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 13.688,3 27,6 13.878,2 29,0 12.430,4 29,4 13.393,1 28,3 11.762,0 28,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 695,5 1,4 667,9 1,4 671,7 1,6 643,2 1,4 573,0 1,4
82. Huonekalut 2.014,8 4,1 2.083,8 4,4 1.888,9 4,5 1.878,5 4,0 1.914,4 4,6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 281,9 0,6 306,1 0,6 281,5 0,7 310,3 0,7 242,6 0,6
84. Vaatteet 2.043,1 4,1 2.289,6 4,8 2.007,5 4,8 2.065,2 4,4 1.667,2 4,0
85. Jalkineet 1.123,8 2,3 1.315,1 2,7 1.260,7 3,0 1.375,7 2,9 945,5 2,3
87. Kojeet,mittarit yms. 858,4 1,7 864,2 1,8 762,1 1,8 828,1 1,7 747,2 1,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 285,5 0,6 324,0 0,7 250,7 0,6 298,4 0,6 237,6 0,6
89. Muut valmiit tavarat 6.385,1 12,9 6.027,5 12,6 5.307,2 12,6 5.993,7 12,7 5.434,5 13,0
9. Muut tavarat 770,7 1,6 830,9 1,7 790,5 1,9 814,2 1,7 748,9 1,8
93. Erittelemätön 393,2 0,8 440,0 0,9 468,3 1,1 436,3 0,9 410,2 1,0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,5 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 376,3 0,8 388,6 0,8 320,4 0,8 376,4 0,8 337,6 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 49.525,5 100,0 47.846,9 100,0 42.260,0 100,0 47.373,5 100,0 41.772,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu