Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kiinan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/6 - 2022/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/6
%
2022/7
%
2022/8
%
2022/9
%
2022/10
%
Viennistä6,4 7,0 7,2 6,8 8,7
Tuonnista17,0 17,2 17,7 17,9 15,8
Tavaroiden ulkomaankaupasta12,9 13,2 13,6 13,6 13,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kiinan kanssa, vienti Kiinaan ja tuonti Kiinasta vuoden 2022 lokakuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Lokakuussa Kiina oli Yhdysvaltain kolmanneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kiinan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta lokakuussa 2022 oli 13,0 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 8,7 %:a ja 15,8 %:a tuonnista. Kuukauden 60,3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 6,8 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Lokakuussa kauppatase Kiinan kanssa oli Yhdysvalloille 28,9 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Kiinasta supistui 7,1 prosentilla edellisen vuoden lokakuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 44,6 miljardia dollaria lokakuussa 2022. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kiinasta olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 18,4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 11,4 % sekä Sitc894 (lastenvaunut,lelut,pelit,urheiluvälineet) 8,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Kiinaan supistui 5,9 prosentilla edellisen vuoden lokakuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 15,7 miljardia dollaria lokakuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), mikä edusti 27,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 5,5 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 5,4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2022 tammi-lokakuun kehitys

Tammi-lokakuun aikana tavarakauppa Kiinan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-lokakuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 587,0 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 10,9 prosenttia. Tammi-lokakuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 462,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 124,5 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 13,6 prosentilla ja viennin arvo 1,8 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 61,6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 11,0 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-lokakuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 338,1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 284,8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kiinaan (CN) jaksolla 2022/6 - 2022/10

2022 / 62022 / 72022 / 82022 / 92022 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.379,4 11,8 1.464,1 11,9 1.463,6 11,3 1.396,1 11,7 1.310,7 8,3
00. Elävät eläimet 0,1 0,0 2,5 0,0 0,9 0,0 1,0 0,0 0,1 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 407,2 3,5 390,2 3,2 460,0 3,6 370,5 3,1 416,0 2,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 56,0 0,5 53,1 0,4 49,8 0,4 48,2 0,4 41,0 0,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 64,7 0,6 70,4 0,6 125,4 1,0 164,8 1,4 97,8 0,6
04. Vilja ja viljatuotteet 649,7 5,6 659,1 5,4 480,0 3,7 463,0 3,9 303,5 1,9
05. Hedelmät ja kasvikset 48,3 0,4 96,6 0,8 119,7 0,9 132,8 1,1 237,5 1,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 14,3 0,1 13,1 0,1 15,3 0,1 14,3 0,1 11,3 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,5 0,0 3,1 0,0 4,6 0,0 2,8 0,0 7,1 0,0
08. Rehuaineet 103,0 0,9 143,9 1,2 180,4 1,4 161,9 1,4 155,6 1,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 32,7 0,3 32,0 0,3 27,4 0,2 36,9 0,3 40,8 0,3
1. Juomat ja tupakka 6,2 0,1 4,9 0,0 8,2 0,1 5,6 0,0 18,4 0,1
11. Juomat 6,0 0,1 4,4 0,0 8,0 0,1 5,4 0,0 5,6 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,2 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 12,9 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.149,2 9,8 1.283,1 10,5 1.694,6 13,1 1.225,1 10,2 5.092,7 32,4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 34,3 0,3 31,8 0,3 34,6 0,3 46,0 0,4 43,0 0,3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 171,0 1,5 341,7 2,8 801,4 6,2 362,2 3,0 4.264,9 27,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 13,3 0,1 10,3 0,1 10,1 0,1 9,9 0,1 15,2 0,1
24. Puutavara ja korkki 144,9 1,2 142,5 1,2 138,1 1,1 109,9 0,9 110,8 0,7
25. Paperimassa 147,1 1,3 165,7 1,4 192,6 1,5 214,1 1,8 156,3 1,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 284,5 2,4 228,3 1,9 180,6 1,4 127,8 1,1 122,1 0,8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 36,3 0,3 24,4 0,2 34,9 0,3 21,4 0,2 29,7 0,2
28. Malmit ja metalliromu 280,9 2,4 288,2 2,3 261,8 2,0 292,7 2,4 307,4 2,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 37,0 0,3 50,2 0,4 40,5 0,3 41,0 0,3 43,2 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 999,2 8,6 1.190,6 9,7 1.429,0 11,1 1.265,4 10,6 1.523,1 9,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 234,8 2,0 95,8 0,8 50,3 0,4 25,1 0,2 18,9 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 399,4 3,4 841,2 6,9 869,1 6,7 887,4 7,4 1.033,8 6,6
34. Kaasut 365,0 3,1 253,5 2,1 509,5 3,9 352,9 3,0 470,3 3,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2,3 0,0 3,2 0,0 5,0 0,0 3,6 0,0 1,6 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,5 0,0 0,4 0,0 1,5 0,0 1,4 0,0 0,5 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,4 0,0 1,4 0,0 1,2 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1,4 0,0 1,4 0,0 2,2 0,0 1,6 0,0 0,5 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.857,9 24,5 2.463,7 20,1 2.635,1 20,4 2.454,0 20,5 2.108,0 13,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 381,1 3,3 296,2 2,4 350,0 2,7 316,7 2,6 377,1 2,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 138,4 1,2 158,6 1,3 144,7 1,1 118,9 1,0 118,9 0,8
53. Väri- ja parkitusaineet 35,1 0,3 38,2 0,3 35,7 0,3 25,4 0,2 30,0 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.177,7 10,1 957,7 7,8 999,7 7,7 925,8 7,7 511,5 3,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 117,6 1,0 130,8 1,1 94,7 0,7 110,3 0,9 115,5 0,7
56. Lannoitteet, valmistetut 17,7 0,2 17,1 0,1 58,6 0,5 33,4 0,3 39,1 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 374,5 3,2 361,7 2,9 427,0 3,3 468,8 3,9 456,2 2,9
58. Muovit, valmistetut 131,8 1,1 138,2 1,1 134,4 1,0 110,9 0,9 110,4 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 483,9 4,1 365,2 3,0 390,4 3,0 343,9 2,9 349,5 2,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 494,0 4,2 742,9 6,1 618,8 4,8 615,9 5,2 645,5 4,1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 10,0 0,1 9,5 0,1 10,0 0,1 8,7 0,1 11,0 0,1
62. Kumituotteet 22,2 0,2 22,1 0,2 23,8 0,2 22,9 0,2 23,9 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,9 0,0 2,1 0,0 1,8 0,0 0,8 0,0 1,6 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 41,4 0,4 48,3 0,4 60,3 0,5 52,3 0,4 49,0 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 39,7 0,3 40,5 0,3 54,3 0,4 39,9 0,3 38,7 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 93,9 0,8 151,9 1,2 97,3 0,8 125,6 1,1 101,3 0,6
67. Rauta ja teräs 34,5 0,3 33,2 0,3 39,5 0,3 34,2 0,3 33,3 0,2
68. Muut metallit 128,9 1,1 314,5 2,6 206,8 1,6 215,5 1,8 263,9 1,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 121,5 1,0 120,7 1,0 124,9 1,0 116,0 1,0 122,8 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3.552,0 30,4 3.822,3 31,2 3.756,4 29,1 3.775,9 31,6 3.628,3 23,1
71. Voimakoneet ja moottorit 113,2 1,0 122,0 1,0 109,5 0,8 95,7 0,8 111,5 0,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 494,5 4,2 742,2 6,0 512,2 4,0 471,0 3,9 473,5 3,0
73. Metalliteollisuuskoneet 48,4 0,4 39,0 0,3 36,0 0,3 37,9 0,3 33,7 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 416,7 3,6 409,7 3,3 444,6 3,4 408,5 3,4 418,1 2,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 145,6 1,2 267,0 2,2 223,6 1,7 167,8 1,4 167,1 1,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 108,0 0,9 92,8 0,8 100,6 0,8 96,2 0,8 105,9 0,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.431,1 12,3 1.159,9 9,5 1.317,3 10,2 1.372,2 11,5 1.269,6 8,1
78. Moottoriajoneuvot 499,9 4,3 540,0 4,4 524,6 4,1 634,3 5,3 705,0 4,5
79. Muut kuljetusvälineet 294,7 2,5 449,7 3,7 488,1 3,8 492,4 4,1 343,8 2,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.130,5 9,7 1.189,6 9,7 1.113,5 8,6 1.042,3 8,7 1.159,5 7,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4,7 0,0 3,3 0,0 2,1 0,0 3,6 0,0 3,6 0,0
82. Huonekalut 6,6 0,1 5,9 0,0 8,2 0,1 6,6 0,1 5,7 0,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 3,6 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0 3,0 0,0 4,2 0,0
84. Vaatteet 10,3 0,1 14,7 0,1 19,4 0,1 9,6 0,1 14,9 0,1
85. Jalkineet 5,3 0,0 4,6 0,0 4,6 0,0 4,4 0,0 5,3 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 752,8 6,4 698,4 5,7 701,3 5,4 690,8 5,8 701,2 4,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 85,2 0,7 96,8 0,8 98,3 0,8 90,8 0,8 88,8 0,6
89. Muut valmiit tavarat 262,0 2,2 362,7 3,0 276,3 2,1 233,5 2,0 335,8 2,1
9. Muut tavarat 107,8 0,9 102,8 0,8 182,6 1,4 169,6 1,4 210,5 1,3
93. Erittelemätön 36,9 0,3 28,6 0,2 36,5 0,3 37,2 0,3 44,1 0,3
97. Kulta, ei monetaarinen 1,0 0,0 1,7 0,0 1,1 0,0 0,6 0,0 2,9 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 69,9 0,6 72,6 0,6 144,9 1,1 131,7 1,1 163,4 1,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 11.678,4 100,0 12.267,2 100,0 12.906,7 100,0 11.953,5 100,0 15.698,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kiinasta (CN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/6 - 2022/10

2022 / 62022 / 72022 / 82022 / 92022 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 491,2 1,0 459,1 1,0 440,1 0,9 387,7 0,8 417,2 0,9
00. Elävät eläimet 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,7 0,0 0,5 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 0,8 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,8 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 172,1 0,4 157,6 0,3 162,2 0,3 142,6 0,3 159,3 0,4
04. Vilja ja viljatuotteet 18,0 0,0 23,6 0,1 12,8 0,0 18,6 0,0 10,5 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 139,4 0,3 120,0 0,3 121,7 0,2 105,4 0,2 125,0 0,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 15,4 0,0 18,1 0,0 20,1 0,0 18,8 0,0 14,8 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 32,9 0,1 34,3 0,1 28,2 0,1 23,6 0,0 24,7 0,1
08. Rehuaineet 42,5 0,1 35,7 0,1 33,6 0,1 22,7 0,0 28,2 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 68,7 0,1 67,9 0,1 59,6 0,1 53,9 0,1 53,2 0,1
1. Juomat ja tupakka 5,2 0,0 3,3 0,0 3,7 0,0 3,9 0,0 4,8 0,0
11. Juomat 4,0 0,0 2,5 0,0 2,1 0,0 2,6 0,0 4,3 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,2 0,0 0,8 0,0 1,6 0,0 1,3 0,0 0,5 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 169,5 0,3 175,2 0,4 158,2 0,3 170,1 0,3 120,1 0,3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2,1 0,0 2,4 0,0 1,9 0,0 2,5 0,0 0,9 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4,0 0,0 3,8 0,0 4,3 0,0 2,8 0,0 3,1 0,0
24. Puutavara ja korkki 15,8 0,0 12,0 0,0 11,3 0,0 7,7 0,0 7,3 0,0
25. Paperimassa 1,2 0,0 1,4 0,0 0,8 0,0 0,3 0,0 1,2 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 12,0 0,0 7,4 0,0 6,8 0,0 5,6 0,0 5,7 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 58,8 0,1 44,8 0,1 63,5 0,1 82,1 0,2 45,3 0,1
28. Malmit ja metalliromu 11,2 0,0 30,9 0,1 9,4 0,0 19,1 0,0 11,0 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 64,4 0,1 72,5 0,2 60,2 0,1 49,6 0,1 45,6 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 15,7 0,0 25,7 0,1 18,6 0,0 20,8 0,0 26,5 0,1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 4,1 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 12,4 0,0 23,0 0,0 18,2 0,0 12,7 0,0 22,2 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5,5 0,0 5,1 0,0 5,9 0,0 4,7 0,0 3,9 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 0,8 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2,9 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 2,5 0,0 2,1 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2,7 0,0 1,6 0,0 2,8 0,0 2,0 0,0 1,7 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.974,9 8,2 2.604,8 5,6 3.794,8 7,5 3.563,7 7,2 2.265,8 5,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.065,3 2,2 1.060,5 2,3 983,7 2,0 817,1 1,7 862,5 1,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 197,6 0,4 164,5 0,4 200,5 0,4 203,0 0,4 169,8 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 36,5 0,1 37,1 0,1 40,5 0,1 34,8 0,1 28,9 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.840,2 3,8 624,0 1,3 1.860,2 3,7 1.804,6 3,7 539,9 1,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 121,7 0,3 135,4 0,3 158,6 0,3 150,8 0,3 134,0 0,3
56. Lannoitteet, valmistetut 6,4 0,0 4,3 0,0 1,7 0,0 2,8 0,0 3,7 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 178,9 0,4 157,4 0,3 128,2 0,3 124,1 0,3 93,3 0,2
58. Muovit, valmistetut 150,7 0,3 137,3 0,3 148,3 0,3 133,0 0,3 132,9 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 377,7 0,8 284,3 0,6 273,0 0,5 293,5 0,6 300,7 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.324,0 10,9 5.217,5 11,2 5.499,2 10,9 4.808,8 9,8 4.432,6 9,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 37,9 0,1 55,6 0,1 74,8 0,1 49,5 0,1 32,3 0,1
62. Kumituotteet 258,5 0,5 245,6 0,5 247,6 0,5 202,9 0,4 186,4 0,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 244,9 0,5 240,3 0,5 241,4 0,5 202,4 0,4 201,2 0,5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 298,7 0,6 309,5 0,7 360,6 0,7 321,0 0,7 275,7 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.152,4 2,4 1.231,3 2,6 1.209,2 2,4 1.057,5 2,1 953,3 2,1
66. Kivennäisainetuotteet 565,1 1,2 561,6 1,2 576,8 1,1 523,3 1,1 476,7 1,1
67. Rauta ja teräs 294,0 0,6 181,6 0,4 242,6 0,5 207,5 0,4 205,6 0,5
68. Muut metallit 203,0 0,4 201,1 0,4 255,7 0,5 202,5 0,4 172,2 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.269,5 4,7 2.190,9 4,7 2.290,6 4,5 2.042,2 4,1 1.929,3 4,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 23.660,4 48,7 22.214,4 47,6 23.028,3 45,7 25.236,7 51,2 24.408,5 54,8
71. Voimakoneet ja moottorit 637,4 1,3 532,6 1,1 635,8 1,3 538,3 1,1 524,5 1,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 614,7 1,3 671,1 1,4 754,2 1,5 667,5 1,4 665,4 1,5
73. Metalliteollisuuskoneet 70,1 0,1 68,2 0,1 77,3 0,2 82,7 0,2 90,3 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.279,6 4,7 2.105,4 4,5 2.322,0 4,6 2.041,0 4,1 1.932,7 4,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.838,5 14,1 6.504,1 13,9 6.132,6 12,2 5.211,5 10,6 5.885,3 13,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.723,8 13,8 5.779,9 12,4 5.775,7 11,5 10.108,5 20,5 8.902,0 20,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.970,9 10,2 4.860,4 10,4 5.546,9 11,0 4.968,6 10,1 4.735,3 10,6
78. Moottoriajoneuvot 1.451,1 3,0 1.592,9 3,4 1.706,6 3,4 1.542,9 3,1 1.587,0 3,6
79. Muut kuljetusvälineet 74,2 0,2 99,9 0,2 77,2 0,2 75,6 0,2 86,1 0,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 14.185,6 29,2 15.139,7 32,4 16.572,8 32,9 14.237,0 28,9 12.102,9 27,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 643,6 1,3 622,7 1,3 662,0 1,3 550,9 1,1 486,0 1,1
82. Huonekalut 1.731,6 3,6 1.600,9 3,4 1.526,4 3,0 1.306,8 2,7 1.261,3 2,8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 335,6 0,7 310,3 0,7 317,5 0,6 268,5 0,5 256,0 0,6
84. Vaatteet 2.313,1 4,8 2.915,5 6,2 3.161,6 6,3 2.526,4 5,1 1.907,1 4,3
85. Jalkineet 1.336,9 2,7 1.444,4 3,1 1.530,1 3,0 1.120,0 2,3 795,9 1,8
87. Kojeet,mittarit yms. 854,3 1,8 855,3 1,8 967,3 1,9 879,4 1,8 805,6 1,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 286,8 0,6 279,9 0,6 301,2 0,6 261,8 0,5 261,0 0,6
89. Muut valmiit tavarat 6.683,8 13,7 7.110,7 15,2 8.106,7 16,1 7.323,4 14,9 6.330,0 14,2
9. Muut tavarat 793,3 1,6 819,2 1,8 827,4 1,6 814,5 1,7 789,6 1,8
93. Erittelemätön 420,5 0,9 450,2 1,0 456,9 0,9 376,3 0,8 375,6 0,8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 371,0 0,8 367,9 0,8 369,2 0,7 435,7 0,9 412,5 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 48.625,3 100,0 46.664,1 100,0 50.348,8 100,0 49.247,9 100,0 44.572,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu