Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kiinan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä8.38.18.68.28.1
Tuonnista17.016.616.816.417.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta13.613.313.613.313.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kiinan kanssa, vienti Kiinaan ja tuonti Kiinasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kiinan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 13.6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 8.1 %:a ja 17.0 %:a tuonnista. Heinäkuussa Kiina oli Yhdysvaltain kolmanneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 52.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 4.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Kiinan kanssa oli Yhdysvalloille 28.6 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Kiinasta supistui 0.7 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 40.4 miljardia dollaria heinäkuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kiinasta olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), joka edusti 14.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 12.5 % sekä Sitc894 (lastenvaunut,lelut,pelit,urheiluvälineet) 6.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Kiinaan oli 29.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 11.7 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 10.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 7.4 % sekä Sitc044 (maissi) 6.9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Kiinan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 26.1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 352.8 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 270.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 82.8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 22.0 prosentilla ja viennin arvo 41.5417633856177. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 35.7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 8.2 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 187.2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 162.8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kiinaan (CN) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,407.7 11.2 1,879.1 16.0 1,933.6 15.6 1,564.2 12.9 1,646.4 14.0
00. Elävät eläimet 5.4 0.0 12.10 0.1 3.0 0.0 6.6 0.1 0.2 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 361.2 2.9 373.2 3.2 404.9 3.3 336.9 2.8 331.2 2.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 44.7 0.4 43.4 0.4 52.9 0.4 50.7 0.4 53.9 0.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 46.2 0.4 72.4 0.6 73.5 0.6 66.3 0.5 64.10 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 743.1 5.9 1,163.3 9.9 1,185.5 9.6 865.2 7.1 954.7 8.1
05. Hedelmät ja kasvikset 65.7 0.5 63.4 0.5 53.6 0.4 83.0 0.7 69.7 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 10.6 0.1 11.2 0.1 12.6 0.1 10.6 0.1 9.4 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.2 0.0 5.2 0.0 4.9 0.0 4.6 0.0 5.4 0.0
08. Rehuaineet 100.3 0.8 101.2 0.9 108.7 0.9 103.4 0.9 113.4 1.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 27.9 0.2 33.4 0.3 34.4 0.3 37.2 0.3 43.9 0.4
1. Juomat ja tupakka 9.9 0.1 10.2 0.1 9.9 0.1 21.4 0.2 68.7 0.6
11. Juomat 9.8 0.1 10.2 0.1 9.9 0.1 6.3 0.1 7.6 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 15.1 0.1 61.2 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,068.9 8.5 892.8 7.6 867.3 7.0 921.6 7.6 838.6 7.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 43.1 0.3 51.9 0.4 60.2 0.5 50.9 0.4 49.8 0.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 270.6 2.2 58.6 0.5 33.2 0.3 17.5 0.1 27.7 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 14.9 0.1 18.2 0.2 12.2 0.1 12.8 0.1 12.6 0.1
24. Puutavara ja korkki 155.8 1.2 180.1 1.5 182.2 1.5 199.1 1.6 183.10 1.6
25. Paperimassa 174.5 1.4 186.9 1.6 157.3 1.3 175.5 1.5 174.5 1.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 115.9 0.9 156.10 1.3 129.4 1.0 104.7 0.9 65.4 0.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 24.1 0.2 28.0 0.2 31.10 0.3 24.4 0.2 22.5 0.2
28. Malmit ja metalliromu 207.9 1.7 169.6 1.4 204.2 1.6 287.6 2.4 257.0 2.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 62.5 0.5 42.9 0.4 56.10 0.5 49.5 0.4 45.5 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,304.6 10.4 925.6 7.9 1,175.6 9.5 1,341.1 11.1 1,216.2 10.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 151.8 1.2 68.10 0.6 83.2 0.7 256.6 2.1 240.6 2.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 722.8 5.8 385.1 3.3 756.3 6.1 549.4 4.5 438.7 3.7
34. Kaasut 430.2 3.4 471.6 4.0 336.2 2.7 535.2 4.4 537.0 4.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.4 0.0 5.8 0.0 5.8 0.0 7.8 0.1 4.3 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1.4 0.0 2.0 0.0 2.9 0.0 3.10 0.0 1.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.6 0.0 3.0 0.0 1.8 0.0 2.8 0.0 1.9 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.5 0.0 0.9 0.0 1.2 0.0 1.1 0.0 1.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,163.0 17.2 1,639.5 13.9 1,908.1 15.4 1,715.4 14.2 1,672.9 14.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 300.7 2.4 217.3 1.8 281.3 2.3 186.6 1.5 222.5 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 85.1 0.7 95.8 0.8 108.8 0.9 97.8 0.8 111.1 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 44.2 0.4 31.7 0.3 43.8 0.4 33.6 0.3 36.8 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 724.1 5.8 361.6 3.1 501.9 4.0 478.3 4.0 414.0 3.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 125.1 1.0 119.5 1.0 131.9 1.1 94.3 0.8 110.10 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 7.5 0.1 2.1 0.0 11.4 0.1 6.9 0.1 13.3 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 323.7 2.6 298.6 2.5 325.1 2.6 305.3 2.5 319.3 2.7
58. Muovit, valmistetut 153.4 1.2 143.6 1.2 170.1 1.4 157.4 1.3 132.6 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 399.6 3.2 369.6 3.1 334.3 2.7 355.7 2.9 312.6 2.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 660.2 5.3 730.1 6.2 733.8 5.9 642.5 5.3 659.7 5.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 12.6 0.1 13.5 0.1 15.5 0.1 12.4 0.1 10.0 0.1
62. Kumituotteet 26.9 0.2 24.9 0.2 29.5 0.2 28.7 0.2 24.2 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.1 0.0 2.9 0.0 2.0 0.0 2.7 0.0 2.1 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 57.2 0.5 55.4 0.5 56.9 0.5 52.7 0.4 50.9 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 56.5 0.5 53.4 0.5 53.5 0.4 47.9 0.4 42.7 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 94.10 0.8 124.0 1.1 99.5 0.8 81.8 0.7 86.0 0.7
67. Rauta ja teräs 42.2 0.3 31.2 0.3 30.10 0.2 35.5 0.3 29.8 0.3
68. Muut metallit 244.1 1.9 310.2 2.6 336.4 2.7 264.9 2.2 305.10 2.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 123.10 1.0 114.10 1.0 109.9 0.9 116.4 1.0 108.4 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4,530.8 36.1 4,511.0 38.4 4,541.1 36.6 4,604.1 38.0 4,493.8 38.3
71. Voimakoneet ja moottorit 198.6 1.6 174.6 1.5 148.1 1.2 142.0 1.2 149.9 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 812.7 6.5 784.9 6.7 717.3 5.8 643.1 5.3 903.9 7.7
73. Metalliteollisuuskoneet 31.7 0.3 36.0 0.3 36.9 0.3 28.8 0.2 37.1 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 384.5 3.1 408.3 3.5 395.4 3.2 374.2 3.1 395.2 3.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 192.6 1.5 176.1 1.5 181.0 1.5 153.5 1.3 168.6 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 115.2 0.9 101.2 0.9 129.6 1.0 116.9 1.0 114.9 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,755.5 14.0 1,609.5 13.7 1,772.4 14.3 1,881.1 15.5 1,579.3 13.5
78. Moottoriajoneuvot 775.2 6.2 543.1 4.6 856.7 6.9 862.9 7.1 641.9 5.5
79. Muut kuljetusvälineet 265.1 2.1 677.8 5.8 304.2 2.5 401.8 3.3 503.5 4.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,277.7 10.2 1,057.5 9.0 1,128.8 9.1 1,163.3 9.6 1,017.6 8.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5.2 0.0 4.3 0.0 6.7 0.1 7.8 0.1 4.8 0.0
82. Huonekalut 7.6 0.1 6.6 0.1 6.5 0.1 7.7 0.1 6.6 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 4.8 0.0 6.1 0.1 7.0 0.1 5.0 0.0 2.8 0.0
84. Vaatteet 15.2 0.1 8.5 0.1 11.4 0.1 10.4 0.1 9.5 0.1
85. Jalkineet 17.5 0.1 21.0 0.2 17.6 0.1 9.5 0.1 7.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 744.5 5.9 621.5 5.3 685.4 5.5 715.6 5.9 621.4 5.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 106.9 0.9 110.5 0.9 107.7 0.9 108.2 0.9 113.7 1.0
89. Muut valmiit tavarat 376.3 3.0 279.3 2.4 286.8 2.3 299.4 2.5 251.6 2.1
9. Muut tavarat 115.5 0.9 108.7 0.9 107.8 0.9 121.2 1.0 102.3 0.9
93. Erittelemätön 33.8 0.3 38.6 0.3 30.3 0.2 44.1 0.4 28.9 0.2
97. Kulta, ei monetaarinen 5.7 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 76.1 0.6 69.8 0.6 76.8 0.6 76.8 0.6 72.9 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 12,542.3 100.011,759.10 100.0 12,411.4 100.0 12,102.1 100.0 11,720.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kiinasta (CN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 352.10 0.9 287.7 0.8 356.0 0.9 366.2 0.9 358.8 0.9
01. Liha ja lihatuotteet 0.6 0.0 1.0 0.0 1.2 0.0 1.4 0.0 1.0 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 104.6 0.3 71.10 0.2 129.6 0.3 139.0 0.3 138.8 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 16.7 0.0 10.5 0.0 11.8 0.0 10.2 0.0 22.5 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 124.0 0.3 107.10 0.3 111.5 0.3 101.6 0.3 89.4 0.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 7.2 0.0 6.2 0.0 7.10 0.0 9.4 0.0 11.2 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 25.5 0.1 25.7 0.1 23.9 0.1 32.1 0.1 25.6 0.1
08. Rehuaineet 22.4 0.1 17.7 0.0 17.1 0.0 23.2 0.1 21.7 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 51.6 0.1 45.8 0.1 52.1 0.1 48.5 0.1 48.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 5.1 0.0 2.10 0.0 3.2 0.0 4.6 0.0 3.2 0.0
11. Juomat 4.1 0.0 2.0 0.0 2.2 0.0 3.4 0.0 2.4 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.0 0.0 0.10 0.0 1.1 0.0 1.3 0.0 0.8 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 136.8 0.3 104.5 0.3 97.9 0.3 126.1 0.3 128.3 0.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.0 0.0 1.4 0.0 0.7 0.0 2.3 0.0 1.0 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.8 0.0 1.4 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 2.4 0.0
24. Puutavara ja korkki 8.6 0.0 8.8 0.0 8.5 0.0 11.2 0.0 14.5 0.0
25. Paperimassa 0.4 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 16.3 0.0 13.7 0.0 8.2 0.0 8.5 0.0 10.7 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 31.8 0.1 17.8 0.0 19.2 0.0 27.9 0.1 26.2 0.1
28. Malmit ja metalliromu 8.3 0.0 1.8 0.0 4.7 0.0 8.3 0.0 18.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 66.7 0.2 59.8 0.2 55.4 0.1 65.0 0.2 55.2 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 12.7 0.0 16.5 0.0 8.1 0.0 17.2 0.0 10.5 0.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.3 0.0 1.1 0.0 0.7 0.0 2.3 0.0 0.10 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 11.3 0.0 15.3 0.0 7.3 0.0 14.9 0.0 9.4 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.8 0.0 5.1 0.0 5.5 0.0 4.5 0.0 6.3 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.6 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.1 0.0 2.3 0.0 2.9 0.0 1.8 0.0 3.4 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2.2 0.0 2.7 0.0 2.3 0.0 2.5 0.0 2.2 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,827.7 4.5 1,804.2 4.8 1,730.2 4.5 1,825.9 4.6 1,773.6 4.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 675.5 1.7 694.3 1.8 675.7 1.7 682.2 1.7 723.9 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 91.1 0.2 84.4 0.2 94.7 0.2 93.8 0.2 99.3 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 42.9 0.1 34.8 0.1 30.10 0.1 29.1 0.1 34.9 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 389.9 1.0 367.5 1.0 309.3 0.8 365.8 0.9 286.9 0.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 113.2 0.3 105.5 0.3 102.0 0.3 109.9 0.3 117.2 0.3
56. Lannoitteet, valmistetut 0.6 0.0 1.2 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 99.7 0.2 113.7 0.3 98.8 0.3 120.1 0.3 138.5 0.3
58. Muovit, valmistetut 124.6 0.3 121.4 0.3 130.4 0.3 133.9 0.3 136.4 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 290.7 0.7 281.9 0.7 287.10 0.7 290.5 0.7 235.9 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4,680.9 11.6 4,074.1 10.8 4,421.1 11.4 4,666.8 11.7 4,482.8 11.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 33.1 0.1 28.2 0.1 25.2 0.1 34.3 0.1 35.5 0.1
62. Kumituotteet 231.6 0.6 211.2 0.6 200.10 0.5 212.1 0.5 188.8 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 235.3 0.6 204.6 0.5 218.7 0.6 233.4 0.6 231.3 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 202.6 0.5 183.5 0.5 194.0 0.5 199.7 0.5 207.7 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,147.0 2.9 973.1 2.6 1,068.6 2.8 1,198.4 3.0 1,124.8 2.8
66. Kivennäisainetuotteet 471.6 1.2 394.9 1.1 414.9 1.1 444.9 1.1 451.1 1.1
67. Rauta ja teräs 95.5 0.2 80.3 0.2 98.7 0.3 100.3 0.3 117.2 0.3
68. Muut metallit 117.10 0.3 92.2 0.2 103.5 0.3 114.3 0.3 106.2 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,146.6 5.3 1,906.5 5.1 2,096.9 5.4 2,129.9 5.3 2,020.4 5.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 20,373.9 50.6 19,910.2 53.0 19,953.8 51.5 20,441.1 51.2 20,824.3 51.6
71. Voimakoneet ja moottorit 488.8 1.2 462.4 1.2 496.2 1.3 530.9 1.3 494.1 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 587.0 1.5 510.9 1.4 530.1 1.4 565.10 1.4 525.5 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 70.1 0.2 50.4 0.1 60.1 0.2 72.5 0.2 70.10 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,349.1 5.8 2,231.2 5.9 2,151.2 5.6 2,275.4 5.7 2,069.2 5.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5,663.4 14.1 5,599.2 14.9 5,372.6 13.9 5,763.5 14.4 6,461.1 16.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5,663.1 14.1 5,927.9 15.8 6,055.5 15.6 5,981.1 15.0 5,865.3 14.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,042.7 10.0 3,821.2 10.2 3,919.7 10.1 3,943.3 9.9 3,972.1 9.8
78. Moottoriajoneuvot 1,468.9 3.7 1,264.1 3.4 1,334.3 3.4 1,261.1 3.2 1,327.5 3.3
79. Muut kuljetusvälineet 41.2 0.1 43.2 0.1 34.4 0.1 47.7 0.1 38.9 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat11,946.10 29.710,573.10 28.1 11,340.7 29.3 11,594.6 29.0 12,036.6 29.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 638.8 1.6 527.0 1.4 605.5 1.6 586.3 1.5 571.8 1.4
82. Huonekalut 1,654.2 4.1 1,684.10 4.5 1,792.0 4.6 1,714.4 4.3 1,637.3 4.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 203.9 0.5 178.7 0.5 206.8 0.5 235.3 0.6 256.9 0.6
84. Vaatteet 2,572.6 6.4 2,098.8 5.6 1,994.6 5.1 2,212.9 5.5 2,337.9 5.8
85. Jalkineet 978.9 2.4 713.3 1.9 781.3 2.0 775.7 1.9 964.3 2.4
87. Kojeet,mittarit yms. 773.5 1.9 737.3 2.0 751.8 1.9 745.6 1.9 774.4 1.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 265.8 0.7 241.3 0.6 264.1 0.7 290.4 0.7 282.10 0.7
89. Muut valmiit tavarat 4,859.6 12.1 4,392.10 11.7 4,944.9 12.8 5,034.3 12.6 5,211.4 12.9
9. Muut tavarat 887.5 2.2 811.0 2.2 816.1 2.1 899.3 2.3 744.5 1.8
93. Erittelemätön 518.2 1.3 447.3 1.2 448.6 1.2 525.5 1.3 386.9 1.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 368.4 0.9 362.8 1.0 366.4 0.9 372.8 0.9 356.8 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 40,229.0 100.0 37,589.9 100.0 38,732.1 100.0 39,946.0 100.0 40,368.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu