Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Brunein ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Brunein kanssa, vienti Bruneihin ja tuonti Bruneista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Brunei oli Yhdysvaltain 172. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Bruneihin. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaupan arvo oli 5.8 miljoonaa dollaria ja pudotusta 30.2 prosenttia. Tarkastelukuukauden kauppatase Brunein kanssa oli 3.1 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Bruneista supistui voimakkasti eli 49.6 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 1.3 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bruneista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 37.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc691 (rakenteet ja rakenteiden osat (muut kuin edellä mainitut), rautaa, terästä tai alumiinia) 35.2 % sekä Sitc515 ( orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit) 10.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bruneihin supistui 21.2 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 4.4 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021.

Jyrkkä pudodus tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-57.5 %) vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 63 miljoonaan dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 12 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 51 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 84.4 % ja viennin arvon osalla 28.9 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 5.4 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 9.6 miljoonaa dollaria. Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-heinäkuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 39 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bruneihin (BN) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.6 7.3 0.5 4.5 0.4 3.0 0.2 3.1 0.3 6.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.7 22.1 1.1 11.5 0.4 3.3 0.7 10.7 0.2 4.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.1 14.4 0.9 9.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 5.6 0.2 1.7 0.3 2.2 0.6 9.2 0.2 2.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.4 4.2 1.3 14.2 0.7 6.1 0.6 9.8 0.5 10.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.2 2.0 0.8 8.8 0.6 5.0 0.4 5.4 0.2 4.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3.5 46.0 5.0 55.5 7.5 68.0 3.5 58.4 2.6 57.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.9 0.2 1.4 0.5 3.8 1.2 18.6 0.2 4.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.6 7.7 0.7 7.5 0.3 2.2 0.2 2.9 0.4 6.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.3 16.7 0.9 9.6 0.5 4.5 0.8 13.0 0.5 10.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.1 0.6 0.1 0.4 1.3 11.2 0.1 0.5 0 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.1 1.0 0.6 6.0 0.2 1.2 0.1 0.2 0.3 6.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.4 4.1 0.5 5.1 0.6 4.9 0.4 5.6 0.6 11.8
78. Moottoriajoneuvot 0.9 11.1 0.6 6.3 0.2 1.2 0.3 4.9 0.3 5.9
79. Muut kuljetusvälineet 0.4 4.0 1.8 19.2 4.3 39.0 0.8 12.6 0.6 12.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.0 12.7 0.6 6.0 1.6 14.2 0.7 10.8 0.7 13.7
87. Kojeet,mittarit yms. 0.7 8.5 0.2 1.8 1.5 13.3 0.6 10.0 0.5 9.7
9. Muut tavarat 0.6 7.6 0.7 7.5 0.6 5.3 0.5 7.3 0.4 7.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.6 7.5 0.7 7.4 0.6 5.3 0.5 7.3 0.4 7.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 7.6 100.0 8.10 100.0 10.9 100.0 5.10 100.0 4.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bruneista (BN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.3 13.4 0.3 13.1 0.6 19.7 0.1 1.7 0.5 35.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.3 13.4 0.3 13.0 0.6 19.2 0.1 0.7 0.5 35.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.1 1.3 0.1 1.7 0.1 0.5 0.9 48.9 0.1 2.1
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.6 0 0.0 0 0.0 0.6 28.3 0 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.2 58.1 0.7 31.4 0.3 8.2 0.2 9.0 0.2 14.6
82. Huonekalut 0.9 43.2 0.6 27.3 0 0.0 0.1 1.0 0.1 3.0
9. Muut tavarat 0.6 27.3 1.0 49.0 1.8 64.6 0.6 32.7 0.6 38.1
93. Erittelemätön 0.6 26.6 1.0 48.5 1.8 64.4 0.6 31.7 0.5 37.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.1 100.0 2.1 100.0 2.7 100.0 1.8 100.0 1.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu