Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Brunein ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Brunein kanssa, vienti Bruneihin ja tuonti Bruneista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Brunei oli Yhdysvaltain 159. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 19 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Bruneihin. Kuukauden suuruudeltaan 12 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 107,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Brunein kanssa oli 9,2 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Bruneista supistui 5,3 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1,3 miljoonaa dollaria marraskuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bruneista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 48,6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc515 ( orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit) 14,3 % sekä Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 9,9 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Bruneihin yli kaksinkertaistui edellisen vuoden marraskuusta. Viennin arvo oli 11 miljoonaa dollaria.

Jyrkkä pudodus tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-41,4 %) vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 112 miljoonaan dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 17 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 95 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 79,4 % ja viennin arvon osalla 13,2 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 7,5 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 16 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Brunein välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 79 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bruneihin (BN) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,2 4,4 0,8 4,9 0,4 2,9 0,2 3,9 0,1 1,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,1 2,4 0,7 4,2 0,3 2,2 0,0 0,5 0,1 0,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,5 10,7 0,5 3,3 0,6 4,5 0,5 8,9 0,3 3,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,6 57,7 12,3 78,7 10,6 81,0 3,6 66,3 8,2 78,6
71. Voimakoneet ja moottorit 0,2 4,2 0,0 0,3 1,5 11,6 0,1 1,0 5,6 53,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,3 6,9 0,6 3,8 0,1 1,1 0,6 11,1 0,6 6,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,4 10,0 10,2 65,6 1,2 9,2 1,8 33,3 0,3 3,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 00 0,0 0,1 0,6 4,8 0,0 0,9 0,0 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,3 6,4 0,1 0,6 0,7 5,0 0,3 5,8 0,1 1,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,5 11,8 0,3 1,8 0,4 2,9 0,1 1,5 1,0 9,1
78. Moottoriajoneuvot 0,3 5,9 0,1 0,9 0,7 5,7 0,2 2,8 0,2 2,2
79. Muut kuljetusvälineet 0,6 12,4 0,9 5,5 5,4 40,9 0,5 10,0 0,3 2,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,6 13,7 0,8 4,9 0,3 2,2 0,6 10,9 0,8 7,2
87. Kojeet,mittarit yms. 0,4 9,7 0,6 4,2 0,2 1,4 0,3 5,1 0,5 4,4
9. Muut tavarat 0,3 7,1 1,0 6,2 0,9 6,6 0,4 7,3 0,8 7,5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,3 7,1 1,0 6,1 0,8 5,8 0,4 7,3 0,8 7,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,4 100,0 15,6 100,0 13,1 100,0 5,4 100,0 10,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bruneista (BN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,5 35,2 1,0 65,6 0,0 1,8 0,1 8,9 0,0 2,4
67. Rauta ja teräs 00 0,9 63,3 00 00 00
9. Muut tavarat 0,5 38,1 0,3 20,6 0,6 57,0 0,6 52,9 0,6 49,5
93. Erittelemätön 0,5 37,2 0,3 19,9 0,6 56,4 0,6 51,9 0,6 48,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,3 100,0 1,5 100,0 1,0 100,0 1,2 100,0 1,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu