Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Brunein ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/3 - 2023/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/3
%
2023/4
%
2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Brunein kanssa, vienti Bruneihin ja tuonti Bruneista vuoden 2023 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Brunei oli Yhdysvaltain 144. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 29 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 17 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 32,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Brunein kanssa oli Yhdysvalloille 563,2 tuhannen dollariln verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bruneista oli 461,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 8,8 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc679 (putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä) edustaen 72,9 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc931 (erittelemätön), 8,7 prosenttia tuonnista ja Sitc691 (rakenteet ja rakenteiden osat (muut kuin edellä mainitut), rautaa, terästä tai alumiinia) 7,7 %.

Viennin arvo Bruneihin supistui 26,9 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 8,2 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2023.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2023 tammi-heinäkuun aikana

Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 85,4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 206 miljoonaan dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 120 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 86 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 153,1 prosentilla ja viennin arvo 35,1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc511 (hiilivedyt ja niiden johdannaiset), arvon ollessa 85 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 30 miljoonaa dollaria. Maiden välinen edellisen vuoden tammi-heinäkuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 34 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bruneihin (BN) jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,2 1,4 0,2 3,1 0,2 3,3 0,1 0,6 0,5 6,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,3 7,8 0,7 9,2 1,4 21,3 1,0 4,4 1,1 13,0
67. Rauta ja teräs 0,1 0,4 0,1 1,8 0,7 10,1 0,0 0,2 0,0 0,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,0 6,4 0,2 3,4 0,6 9,0 0,6 2,8 0,6 7,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 12,4 77,0 4,3 58,3 3,6 53,7 18,7 83,5 4,4 54,1
71. Voimakoneet ja moottorit 1,5 9,2 0,4 6,0 0,3 4,8 0,1 0,3 1,4 16,9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,8 11,2 1,2 16,2 0,5 6,9 1,2 5,2 0,9 11,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,4 2,3 0,8 10,7 0,0 0,7 0,1 0,7 0,1 1,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,5 3,3 0,4 5,9 0,3 5,1 0,5 2,4 0,6 7,4
78. Moottoriajoneuvot 0,5 3,0 0,3 4,5 0,5 7,5 0,3 1,4 0,0 0,3
79. Muut kuljetusvälineet 7,3 45,3 0,9 12,7 1,8 26,8 16,3 73,1 0,9 11,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,7 4,2 1,2 16,1 0,7 10,0 1,8 8,2 0,9 11,1
87. Kojeet,mittarit yms. 0,5 3,2 1,1 14,6 0,3 4,1 0,3 1,3 0,3 4,1
89. Muut valmiit tavarat 0,0 0,3 0,0 0,5 0,2 3,2 1,2 5,2 0,1 1,1
9. Muut tavarat 1,3 7,9 0,5 7,3 0,5 7,0 0,5 2,2 1,1 13,6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,3 7,8 0,5 7,3 0,5 7,0 0,5 2,2 0,6 7,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 16,2 100,0 7,3 100,0 6,8 100,0 22,3 100,0 8,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bruneista (BN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,1 2,5 22,5 90,4 0,3 3,0 20,9 90,6 0,2 1,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,1 2,5 22,5 90,4 0,1 0,9 20,9 90,6 0,1 1,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,4 31,3 1,0 4,1 6,6 73,8 00 7,1 80,6
67. Rauta ja teräs 00 00 4,7 52,2 00 6,4 72,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,4 31,3 1,0 4,1 1,9 21,6 00 0,7 7,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,4 9,0 0,4 1,7 1,2 12,9 0,8 3,6 0,4 4,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,4 9,0 0,3 1,4 1,1 12,4 0,8 3,6 0,3 3,9
9. Muut tavarat 2,2 50,6 0,6 2,6 0,8 8,7 1,1 4,7 0,8 8,8
93. Erittelemätön 2,2 50,5 0,6 2,6 0,8 8,6 1,1 4,7 0,8 8,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,4 100,0 24,9 100,0 9,0 100,0 23,1 100,0 8,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu