Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Brunein ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Brunein kanssa, vienti Bruneihin ja tuonti Bruneista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Brunei oli Yhdysvaltain 159. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Bruneihin. Kuukauden 11 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 57.8 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Brunein kanssa oli 6.9 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Bruneista supistui voimakkasti eli 83.9 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 2.0 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bruneista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 48.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 27.3 % sekä Sitc691 (rakenteet ja rakenteiden osat (muut kuin edellä mainitut), rautaa, terästä tai alumiinia) 13.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bruneihin oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 8.9 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2021.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-63.2 %) vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 36 miljoonaan dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 6.2 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 29 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 87.9 % ja viennin arvon osalla 35.6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 2.7 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 4.2 miljoonaa dollaria. Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-huhtikuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 23 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bruneihin (BN) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.3 2.7 0.4 4.8 0.5 10.1 0.6 7.3 0.5 4.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.2 1.1 0.2 1.8 0.2 2.7 1.7 22.1 1.1 11.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.1 14.4 0.9 9.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.2 1.9 0.3 3.1 0.8 15.4 0.4 4.2 1.3 14.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.2 1.4 0.2 1.9 0.5 9.9 0.2 2.0 0.8 8.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.4 82.1 6.4 78.4 2.1 42.3 3.5 46.0 5.0 55.5
71. Voimakoneet ja moottorit 5.9 57.6 0.8 8.9 0.1 1.2 0.1 0.9 0.2 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.3 2.4 0.8 8.7 0.4 7.6 0.6 7.7 0.7 7.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.5 4.7 2.10 35.7 0.2 3.6 1.3 16.7 0.9 9.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.1 0.6 0.1 0.9 0.4 7.6 0.1 1.0 0.6 6.0
78. Moottoriajoneuvot 0.3 2.1 0.3 2.5 0.3 4.4 0.9 11.1 0.6 6.3
79. Muut kuljetusvälineet 1.1 10.6 1.7 20.2 0.7 13.5 0.4 4.0 1.8 19.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.5 4.4 0.4 4.0 1.0 20.1 1.0 12.7 0.6 6.0
87. Kojeet,mittarit yms. 0.4 3.9 0.3 2.6 0.10 19.2 0.7 8.5 0.2 1.8
9. Muut tavarat 0.8 7.7 0.7 7.7 0.4 7.4 0.6 7.6 0.7 7.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.8 7.7 0.7 7.6 0.4 7.1 0.6 7.5 0.7 7.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 10.2 100.0 8.2 100.0 4.9 100.0 7.6 100.0 8.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bruneista (BN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.2 14.2 0.4 64.6 0.3 14.4 1.2 58.1 0.7 31.4
82. Huonekalut 0.1 4.5 0.1 6.8 0.1 4.0 0.9 43.2 0.6 27.3
9. Muut tavarat 1.0 74.1 0.2 24.9 1.1 66.8 0.6 27.3 1.0 49.0
93. Erittelemätön 1.0 73.2 0.2 23.8 1.1 66.1 0.6 26.6 1.0 48.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.4 100.0 0.6 100.0 1.6 100.0 2.1 100.0 2.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu