Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Singaporen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä2,3 2,0 1,9 2,0 1,9
Tuonnista1,1 0,8 1,2 1,0 0,9
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,5 1,3 1,5 1,4 1,3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Singaporen kanssa, vienti Singaporeen ja tuonti Singaporesta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Singapore oli Yhdysvaltain 18. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kauppa Singaporen kanssa edusti vuoden 2021 marraskuussa 1,3 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1,9 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0,9 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 5,4 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 29,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Singaporen kanssa oli 505 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Singaporesta oli 23,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 2,5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Singaporesta olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 16,6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 10,8 % sekä Sitc098 (muut ravintovalmisteet) 10,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Singaporeen oli 35,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 3,0 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 11,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 11,1 % sekä Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 6,2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Singaporen kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 59,8 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 13,7 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 27,2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 32,5 miljardia dollaria. Vuoden 2020 tammi-marraskuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 2,5 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 3,8 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 4,6 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 32,1 % . Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-marraskuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 5,3 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Singaporeen (SG) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 42,3 1,3 49,6 1,7 41,5 1,5 41,1 1,3 47,1 1,6
01. Liha ja lihatuotteet 7,2 0,2 8,0 0,3 6,7 0,2 5,9 0,2 6,4 0,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6,0 0,2 5,3 0,2 6,1 0,2 4,7 0,1 5,5 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,4 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 3,1 0,1 1,0 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 2,5 0,1 8,7 0,3 1,9 0,1 2,5 0,1 3,1 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 7,4 0,2 10,1 0,3 8,4 0,3 9,8 0,3 11,8 0,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,4 0,1 2,2 0,1 2,4 0,1 1,7 0,1 4,5 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,7 0,1 2,2 0,1 2,7 0,1 2,2 0,1 2,7 0,1
08. Rehuaineet 2,3 0,1 2,1 0,1 2,0 0,1 2,2 0,1 1,1 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 11,4 0,3 10,4 0,3 10,5 0,4 8,9 0,3 11,1 0,4
1. Juomat ja tupakka 4,8 0,1 3,3 0,1 4,2 0,2 3,5 0,1 7,3 0,2
11. Juomat 4,6 0,1 3,1 0,1 4,2 0,2 3,4 0,1 7,2 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 20,9 0,6 28,1 0,9 12,5 0,5 14,5 0,5 17,6 0,6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 3,0 0,1 2,2 0,1 00 2,1 0,1 2,3 0,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 10,2 0,3 17,2 0,6 5,0 0,2 4,8 0,2 7,8 0,3
25. Paperimassa 2,6 0,1 3,4 0,1 3,2 0,1 3,0 0,1 3,6 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,6 0,0 1,7 0,1 0,6 0,0 0,7 0,0 1,4 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,0 0,0 1,1 0,0 0,8 0,0 1,0 0,0 0,8 0,0
28. Malmit ja metalliromu 0,9 0,0 1,1 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,8 0,1 0,8 0,0 1,6 0,1 1,9 0,1 0,9 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 650,6 19,8 569,2 19,1 428,1 15,5 244,7 7,6 612,4 20,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 481,5 14,7 461,0 15,5 389,2 14,1 211,4 6,6 509,6 17,2
34. Kaasut 169,1 5,1 108,2 3,6 38,9 1,4 33,3 1,0 102,7 3,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 49,1 1,5 69,5 2,3 26,7 1,0 46,5 1,4 68,4 2,3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 10,4 0,3 18,1 0,6 8,6 0,3 17,8 0,6 27,8 0,9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 38,7 1,2 51,3 1,7 18,0 0,7 28,6 0,9 40,6 1,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 458,2 13,9 403,1 13,5 380,5 13,8 393,3 12,2 381,0 12,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 98,0 3,0 62,7 2,1 56,7 2,1 61,5 1,9 59,1 2,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 19,8 0,6 17,6 0,6 22,0 0,8 22,0 0,7 17,4 0,6
53. Väri- ja parkitusaineet 12,6 0,4 13,1 0,4 12,3 0,4 9,8 0,3 13,1 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 90,2 2,7 50,3 1,7 58,0 2,1 44,2 1,4 63,9 2,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 37,0 1,1 38,2 1,3 32,2 1,2 46,5 1,4 38,1 1,3
57. Muovit, valmistamattomat 63,3 1,9 86,0 2,9 70,1 2,5 73,8 2,3 64,7 2,2
58. Muovit, valmistetut 27,3 0,8 31,8 1,1 29,2 1,1 30,0 0,9 20,7 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 109,7 3,3 103,3 3,5 99,9 3,6 105,1 3,3 103,6 3,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 91,0 2,8 88,3 3,0 91,1 3,3 107,2 3,3 90,5 3,1
62. Kumituotteet 8,7 0,3 7,8 0,3 7,6 0,3 8,9 0,3 8,6 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,4 0,1 2,8 0,1 2,2 0,1 3,3 0,1 2,0 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5,6 0,2 5,9 0,2 5,4 0,2 5,4 0,2 4,8 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 14,1 0,4 16,9 0,6 14,8 0,5 17,2 0,5 16,1 0,5
67. Rauta ja teräs 7,4 0,2 6,9 0,2 7,2 0,3 9,2 0,3 9,6 0,3
68. Muut metallit 18,1 0,6 15,1 0,5 19,1 0,7 23,7 0,7 15,7 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 34,5 1,0 32,8 1,1 34,7 1,3 39,3 1,2 33,2 1,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.332,9 40,6 1.264,2 42,5 1.302,7 47,1 1.803,9 56,2 1.264,2 42,6
71. Voimakoneet ja moottorit 75,9 2,3 124,4 4,2 71,8 2,6 117,6 3,7 118,6 4,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 233,9 7,1 194,0 6,5 250,3 9,1 309,0 9,6 194,4 6,6
73. Metalliteollisuuskoneet 3,3 0,1 2,0 0,1 3,0 0,1 4,6 0,1 3,4 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 129,1 3,9 134,2 4,5 145,8 5,3 152,8 4,8 215,5 7,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 99,1 3,0 102,6 3,4 117,7 4,3 107,9 3,4 80,9 2,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 80,5 2,4 72,2 2,4 72,7 2,6 89,1 2,8 71,4 2,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 261,5 8,0 267,6 9,0 257,2 9,3 263,8 8,2 238,9 8,1
78. Moottoriajoneuvot 14,5 0,4 13,3 0,4 15,0 0,5 16,6 0,5 9,0 0,3
79. Muut kuljetusvälineet 435,2 13,2 353,9 11,9 369,2 13,4 742,4 23,1 332,1 11,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 400,7 12,2 398,8 13,4 378,1 13,7 395,5 12,3 367,9 12,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,8 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0
82. Huonekalut 1,7 0,1 1,8 0,1 2,2 0,1 1,8 0,1 2,3 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0
84. Vaatteet 0,7 0,0 0,8 0,0 1,3 0,0 1,1 0,0 1,8 0,1
85. Jalkineet 0,2 0,0 0,9 0,0 1,3 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 218,4 6,6 202,2 6,8 214,0 7,7 207,1 6,4 201,2 6,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 20,3 0,6 22,2 0,7 21,6 0,8 20,5 0,6 22,2 0,7
89. Muut valmiit tavarat 157,6 4,8 168,8 5,7 136,0 4,9 162,5 5,1 138,1 4,7
9. Muut tavarat 235,7 7,2 100,9 3,4 99,0 3,6 161,8 5,0 108,2 3,7
93. Erittelemätön 38,6 1,2 24,1 0,8 28,0 1,0 32,3 1,0 37,9 1,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,0 0,0 1,1 0,0 0,6 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 118,3 3,6 5,3 0,2 6,6 0,2 60,2 1,9 1,6 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 77,2 2,3 69,7 2,3 62,7 2,3 66,6 2,1 68,8 2,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.286,2 100,0 2.975,1 100,0 2.764,3 100,0 3.212,0 100,0 2.964,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Singaporesta (SG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 310,1 12,4 111,8 5,4 187,4 6,2 121,7 4,9 270,5 11,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,3 0,1 3,0 0,1 1,6 0,1 1,6 0,1 2,5 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,6 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,4 0,0 2,7 0,1 2,7 0,1 2,0 0,1 2,6 0,1
08. Rehuaineet 1,1 0,0 2,2 0,1 2,4 0,1 2,8 0,1 2,1 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 305,6 12,2 102,9 4,9 180,1 6,0 114,7 4,6 262,7 10,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9,0 0,4 5,9 0,3 4,6 0,2 5,5 0,2 2,7 0,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5,8 0,2 2,9 0,1 3,0 0,1 3,2 0,1 1,4 0,1
28. Malmit ja metalliromu 2,6 0,1 2,3 0,1 1,2 0,0 2,2 0,1 0,7 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,6 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,6 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 133,3 5,3 93,7 4,5 137,9 4,6 143,0 5,7 113,0 4,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 133,3 5,3 93,7 4,5 137,9 4,6 143,0 5,7 113,0 4,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,3 0,0 0,3 0,0 2,9 0,1 0,7 0,0 2,4 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,3 0,0 0,2 0,0 2,6 0,1 0,3 0,0 2,0 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 875,4 35,0 564,4 27,1 1.355,0 45,1 906,9 36,3 791,9 32,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 105,4 4,2 33,3 1,6 66,9 2,2 186,3 7,4 33,5 1,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,7 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0
53. Väri- ja parkitusaineet 1,7 0,1 4,6 0,2 4,3 0,1 4,6 0,2 7,0 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 688,1 27,5 437,3 21,0 1.185,9 39,4 628,7 25,1 659,7 26,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,1 0,0 1,8 0,1 2,7 0,1 2,8 0,1 3,9 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 22,9 0,9 20,5 1,0 22,6 0,8 19,5 0,8 23,8 1,0
58. Muovit, valmistetut 3,6 0,1 2,3 0,1 3,5 0,1 2,4 0,1 3,4 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 52,0 2,1 64,2 3,1 68,1 2,3 62,1 2,5 60,3 2,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 31,2 1,2 18,1 0,9 22,3 0,7 32,4 1,3 22,6 0,9
62. Kumituotteet 1,7 0,1 1,7 0,1 2,2 0,1 1,0 0,0 3,9 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,5 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 1,1 0,0
66. Kivennäisainetuotteet 5,0 0,2 5,4 0,3 6,7 0,2 7,7 0,3 4,7 0,2
67. Rauta ja teräs 1,1 0,0 1,0 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0
68. Muut metallit 15,8 0,6 1,8 0,1 5,5 0,2 14,4 0,6 5,1 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6,7 0,3 7,4 0,4 6,7 0,2 7,6 0,3 6,7 0,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 512,0 20,5 509,1 24,4 575,6 19,1 584,3 23,4 572,9 23,3
71. Voimakoneet ja moottorit 46,4 1,9 21,6 1,0 29,3 1,0 32,6 1,3 89,0 3,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 98,0 3,9 125,5 6,0 114,0 3,8 150,9 6,0 144,6 5,9
73. Metalliteollisuuskoneet 4,0 0,2 3,5 0,2 2,4 0,1 3,6 0,1 3,4 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 31,4 1,3 35,8 1,7 31,0 1,0 28,3 1,1 30,5 1,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 93,9 3,8 92,9 4,5 125,2 4,2 120,4 4,8 90,7 3,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 49,0 2,0 42,9 2,1 51,0 1,7 55,8 2,2 54,2 2,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 178,5 7,1 175,3 8,4 210,0 7,0 182,2 7,3 150,5 6,1
78. Moottoriajoneuvot 3,2 0,1 4,5 0,2 3,7 0,1 3,2 0,1 3,0 0,1
79. Muut kuljetusvälineet 7,7 0,3 7,2 0,3 9,0 0,3 7,2 0,3 7,0 0,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 372,1 14,9 458,8 22,0 449,2 14,9 383,9 15,3 407,5 16,6
82. Huonekalut 1,3 0,1 1,0 0,1 1,8 0,1 1,8 0,1 1,6 0,1
85. Jalkineet 0,5 0,0 0,1 0,0 0,6 0,0 1,7 0,1 0,1 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 176,8 7,1 210,5 10,1 222,9 7,4 209,8 8,4 201,5 8,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 25,1 1,0 20,0 1,0 21,3 0,7 15,4 0,6 31,6 1,3
89. Muut valmiit tavarat 168,1 6,7 226,5 10,9 202,2 6,7 155,0 6,2 172,5 7,0
9. Muut tavarat 254,2 10,2 322,3 15,5 271,4 9,0 322,8 12,9 276,2 11,2
93. Erittelemätön 244,2 9,8 311,7 15,0 261,1 8,7 312,8 12,5 265,8 10,8
97. Kulta, ei monetaarinen 1,2 0,0 1,4 0,1 1,6 0,1 1,3 0,1 1,2 0,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 8,7 0,3 9,1 0,4 8,5 0,3 8,6 0,3 8,9 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.497,8 100,0 2.084,6 100,0 3.006,5 100,0 2.501,6 100,0 2.460,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu