Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Singaporen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä2,1 2,2 2,0 2,0 2,2
Tuonnista0,8 1,3 1,0 0,9 0,9
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,3 1,6 1,4 1,3 1,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Singaporen kanssa, vienti Singaporeen ja tuonti Singaporesta vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa Singapore oli Yhdysvaltain 17. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Singaporen osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta kesäkuussa 2022 oli 1,4 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 2,2 %:a ja 0,9 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 6,7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 21,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Singaporen kanssa oli 1,5 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Singaporesta oli 1,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 2,6 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Singaporesta olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 15,5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc098 (muut ravintovalmisteet) 14,0 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 11,0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Singaporeen oli 38,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 4,1 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 29,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 9,6 % sekä Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 5,2 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Singaporen kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 38,0 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 19,7 prosenttia. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 16,1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 21,9 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 9,8 prosentilla ja viennin arvo 28,3 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc098 (muut ravintovalmisteet), arvon ollessa 2,3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 5,1 miljardia dollaria. Tammi-kesäkuun välinen Yhdysvaltain ja Singaporen välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 5,7 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Singaporeen (SG) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 56,2 1,8 54,0 1,4 45,8 1,3 50,5 1,4 50,0 1,2
01. Liha ja lihatuotteet 6,5 0,2 8,4 0,2 7,4 0,2 8,0 0,2 7,7 0,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6,8 0,2 7,9 0,2 7,4 0,2 9,3 0,3 8,6 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,7 0,0 0,9 0,0 1,8 0,1 1,4 0,0 1,3 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 14,9 0,5 2,2 0,1 2,4 0,1 2,0 0,1 3,4 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 9,9 0,3 11,7 0,3 7,9 0,2 9,4 0,3 10,3 0,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,6 0,1 2,0 0,1 3,0 0,1 2,8 0,1 2,6 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,9 0,1 4,9 0,1 3,6 0,1 3,3 0,1 3,9 0,1
08. Rehuaineet 2,4 0,1 2,2 0,1 1,7 0,0 3,4 0,1 3,2 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 9,4 0,3 13,9 0,4 10,5 0,3 10,9 0,3 8,8 0,2
1. Juomat ja tupakka 3,5 0,1 7,3 0,2 4,1 0,1 7,2 0,2 4,0 0,1
11. Juomat 3,4 0,1 6,9 0,2 3,9 0,1 6,8 0,2 4,0 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 18,0 0,6 23,4 0,6 16,6 0,5 15,3 0,4 20,3 0,5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,3 0,0 0,5 0,0 1,3 0,0 00 5,8 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,3 0,0 1,4 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 10,0 0,3 13,4 0,3 9,1 0,3 7,3 0,2 8,7 0,2
25. Paperimassa 2,2 0,1 2,0 0,1 1,6 0,0 1,5 0,0 1,2 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,2 0,0 0,4 0,0 1,0 0,0 2,3 0,1 0,7 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,8 0,0 1,4 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 1,2 0,0
28. Malmit ja metalliromu 1,6 0,0 2,5 0,1 0,3 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,1 0,0 1,8 0,0 1,7 0,0 1,6 0,0 1,5 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 815,4 25,6 1.184,7 30,4 967,3 27,6 922,8 26,3 1.426,1 34,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 769,7 24,2 1.076,4 27,6 798,5 22,8 860,9 24,5 1.226,3 30,0
34. Kaasut 45,7 1,4 108,3 2,8 168,8 4,8 61,9 1,8 199,9 4,9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 68,7 2,2 68,9 1,8 19,7 0,6 28,0 0,8 30,1 0,7
41. Eläinöljyt ja -rasvat 30,4 1,0 16,7 0,4 0,8 0,0 8,1 0,2 5,8 0,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 38,2 1,2 51,9 1,3 18,9 0,5 19,9 0,6 24,3 0,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 388,7 12,2 557,4 14,3 488,4 13,9 484,5 13,8 491,6 12,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 75,6 2,4 97,8 2,5 134,2 3,8 73,4 2,1 80,1 2,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 17,4 0,5 17,2 0,4 20,3 0,6 24,0 0,7 20,4 0,5
53. Väri- ja parkitusaineet 9,3 0,3 14,1 0,4 13,6 0,4 13,4 0,4 9,2 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 77,0 2,4 89,0 2,3 43,8 1,2 40,4 1,2 86,1 2,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 28,0 0,9 41,7 1,1 40,0 1,1 49,1 1,4 40,6 1,0
56. Lannoitteet, valmistetut 0,1 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 62,0 1,9 96,6 2,5 71,2 2,0 81,4 2,3 67,2 1,6
58. Muovit, valmistetut 23,8 0,7 31,5 0,8 25,5 0,7 30,7 0,9 31,6 0,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 95,6 3,0 169,2 4,3 139,4 4,0 171,9 4,9 156,2 3,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 95,7 3,0 125,2 3,2 111,3 3,2 107,7 3,1 110,9 2,7
62. Kumituotteet 6,5 0,2 8,7 0,2 8,8 0,3 9,6 0,3 12,0 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,6 0,1 3,2 0,1 3,5 0,1 3,0 0,1 2,9 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5,4 0,2 7,9 0,2 6,4 0,2 5,9 0,2 4,5 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 17,4 0,5 24,2 0,6 16,4 0,5 16,5 0,5 18,7 0,5
67. Rauta ja teräs 10,8 0,3 10,6 0,3 10,7 0,3 11,0 0,3 11,6 0,3
68. Muut metallit 16,6 0,5 24,6 0,6 24,4 0,7 22,5 0,6 18,4 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 36,4 1,1 45,7 1,2 41,0 1,2 39,1 1,1 42,5 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.247,5 39,2 1.327,2 34,0 1.308,3 37,3 1.196,6 34,1 1.361,9 33,3
71. Voimakoneet ja moottorit 77,6 2,4 75,1 1,9 87,4 2,5 90,3 2,6 97,9 2,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 177,0 5,6 258,7 6,6 199,3 5,7 225,1 6,4 221,1 5,4
73. Metalliteollisuuskoneet 2,5 0,1 5,3 0,1 4,3 0,1 5,5 0,2 3,3 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 116,3 3,7 154,0 3,9 150,3 4,3 146,2 4,2 160,4 3,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 88,0 2,8 107,9 2,8 92,4 2,6 93,4 2,7 94,0 2,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 62,6 2,0 92,4 2,4 85,5 2,4 79,6 2,3 82,9 2,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 227,5 7,1 299,4 7,7 267,3 7,6 262,3 7,5 292,8 7,2
78. Moottoriajoneuvot 17,8 0,6 21,8 0,6 18,7 0,5 16,3 0,5 17,6 0,4
79. Muut kuljetusvälineet 478,2 15,0 312,6 8,0 403,2 11,5 277,8 7,9 391,8 9,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 384,9 12,1 410,6 10,5 422,4 12,0 392,5 11,2 402,7 9,8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,9 0,0 1,1 0,0 2,1 0,1 0,6 0,0 0,9 0,0
82. Huonekalut 1,6 0,1 1,7 0,0 2,5 0,1 2,8 0,1 3,8 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2,4 0,1 1,8 0,0 1,4 0,0 0,6 0,0 1,5 0,0
84. Vaatteet 0,9 0,0 1,9 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 1,4 0,0
85. Jalkineet 0,2 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 1,4 0,0 1,0 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 184,1 5,8 222,4 5,7 220,7 6,3 213,9 6,1 206,9 5,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 22,7 0,7 31,8 0,8 23,2 0,7 29,0 0,8 22,9 0,6
89. Muut valmiit tavarat 172,0 5,4 148,8 3,8 169,9 4,8 142,4 4,1 164,2 4,0
9. Muut tavarat 105,8 3,3 142,6 3,7 125,8 3,6 301,5 8,6 192,2 4,7
93. Erittelemätön 24,9 0,8 40,0 1,0 32,8 0,9 29,5 0,8 40,2 1,0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,2 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 1,4 0,0 1,1 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 6,5 0,2 7,2 0,2 5,9 0,2 184,1 5,3 53,4 1,3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 73,3 2,3 93,3 2,4 83,7 2,4 85,2 2,4 97,1 2,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.184,5 100,0 3.901,3 100,0 3.509,8 100,0 3.506,5 100,0 4.089,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Singaporesta (SG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 153,1 8,2 495,6 12,9 399,5 14,5 452,8 17,6 373,3 14,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,0 0,1 2,3 0,1 2,9 0,1 2,5 0,1 2,5 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,7 0,0 0,9 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,3 0,1 1,2 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0
08. Rehuaineet 00 00 1,4 0,0 1,0 0,0 00
09. Erinäiset elintarvikkeet 149,1 7,9 491,2 12,8 393,3 14,3 448,0 17,4 368,6 14,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,1 0,2 27,2 0,7 15,4 0,6 8,2 0,3 11,3 0,4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,9 0,1 23,0 0,6 13,5 0,5 7,3 0,3 9,0 0,3
28. Malmit ja metalliromu 0,8 0,0 3,6 0,1 1,1 0,0 0,5 0,0 1,9 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,4 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 98,2 5,2 122,9 3,2 125,9 4,6 141,1 5,5 194,3 7,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 98,2 5,2 122,9 3,2 125,9 4,6 141,1 5,5 194,3 7,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 00 4,5 0,1 2,2 0,1 2,3 0,1 0,0 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 00 4,2 0,1 2,2 0,1 2,2 0,1 0,0 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 422,4 22,5 550,2 14,3 745,3 27,0 564,0 21,9 687,8 26,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 41,6 2,2 45,1 1,2 303,2 11,0 52,2 2,0 58,4 2,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,6 0,0 1,4 0,0 2,0 0,1 1,0 0,0 1,7 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 1,3 0,1 3,9 0,1 6,4 0,2 6,6 0,3 6,6 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 302,1 16,1 397,9 10,3 339,2 12,3 391,9 15,2 520,3 19,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,2 0,1 3,3 0,1 4,7 0,2 5,1 0,2 4,1 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 14,4 0,8 22,2 0,6 21,0 0,8 28,3 1,1 19,4 0,7
58. Muovit, valmistetut 3,9 0,2 14,0 0,4 14,1 0,5 22,4 0,9 14,1 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 57,3 3,1 62,4 1,6 54,8 2,0 56,6 2,2 63,1 2,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 22,6 1,2 23,4 0,6 29,0 1,1 23,0 0,9 26,6 1,0
62. Kumituotteet 3,6 0,2 6,5 0,2 6,0 0,2 2,1 0,1 2,7 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,3 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,5 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0
66. Kivennäisainetuotteet 3,8 0,2 4,6 0,1 6,1 0,2 5,8 0,2 5,1 0,2
67. Rauta ja teräs 1,1 0,1 0,9 0,0 0,9 0,0 1,0 0,0 0,3 0,0
68. Muut metallit 9,0 0,5 2,8 0,1 6,0 0,2 3,5 0,1 11,3 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4,1 0,2 7,1 0,2 9,2 0,3 8,9 0,3 6,5 0,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 529,2 28,2 1.007,5 26,2 550,9 20,0 603,0 23,4 547,1 20,8
71. Voimakoneet ja moottorit 26,1 1,4 34,6 0,9 33,8 1,2 77,1 3,0 33,7 1,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 233,3 12,4 181,1 4,7 180,9 6,6 152,5 5,9 172,6 6,5
73. Metalliteollisuuskoneet 1,7 0,1 5,2 0,1 3,6 0,1 4,6 0,2 7,7 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 33,1 1,8 35,1 0,9 37,1 1,3 35,5 1,4 34,3 1,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 75,9 4,0 84,5 2,2 92,6 3,4 101,7 4,0 60,0 2,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 27,7 1,5 42,0 1,1 36,1 1,3 43,1 1,7 47,2 1,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 119,4 6,4 167,6 4,4 153,2 5,6 175,0 6,8 177,7 6,7
78. Moottoriajoneuvot 1,7 0,1 4,5 0,1 4,0 0,1 5,7 0,2 5,5 0,2
79. Muut kuljetusvälineet 10,3 0,5 452,9 11,8 9,6 0,3 8,0 0,3 8,3 0,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 335,8 17,9 920,0 23,9 414,7 15,1 464,2 18,0 493,0 18,7
82. Huonekalut 2,9 0,2 1,9 0,0 1,6 0,1 1,4 0,1 1,3 0,0
84. Vaatteet 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0
85. Jalkineet 0,3 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 163,6 8,7 253,6 6,6 208,2 7,6 227,0 8,8 300,6 11,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 18,6 1,0 16,7 0,4 16,2 0,6 18,7 0,7 23,2 0,9
89. Muut valmiit tavarat 150,1 8,0 646,5 16,8 188,2 6,8 215,9 8,4 166,9 6,3
9. Muut tavarat 310,8 16,6 693,8 18,0 472,5 17,1 315,2 12,2 301,7 11,4
93. Erittelemätön 302,3 16,1 679,7 17,7 462,6 16,8 305,5 11,9 291,2 11,0
97. Kulta, ei monetaarinen 0,9 0,0 1,6 0,0 1,3 0,0 1,1 0,0 1,2 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 7,6 0,4 9,4 0,2 8,5 0,3 8,5 0,3 9,3 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.875,4 100,0 3.845,3 100,0 2.755,4 100,0 2.573,9 100,0 2.635,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu