Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Malesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.80.90.90.90.9
Tuonnista2.32.02.22.12.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.71.61.71.61.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Malesian kanssa, vienti Malesiaan ja tuonti Malesiasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Malesia oli Yhdysvaltain 16. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kauppa Malesian kanssa edusti vuoden 2021 heinäkuussa 1.6 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.9 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 2.0 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 6.2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 40.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Malesian kanssa oli Yhdysvalloille 3.5 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Malesiasta oli 42.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 4.8 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Malesiasta olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), joka edusti 36.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc848 (vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin tekstiiliä; päähineet) 11.7 % sekä Sitc751 (toimistokoneet) 7.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Malesiaan oli 34.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.3 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 31.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc288 (muiden epäjalojen metallien romu) 8.7 % sekä Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 3.9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Malesian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 35.3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 41.1 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 32.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8.7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 39.3 prosentilla ja viennin arvo 22.0970182909281. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 13.1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 2.3 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 23.8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 16.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Malesiaan (MY) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 65.3 5.3 64.9 5.2 72.2 5.4 57.3 4.5 67.6 5.1
00. Elävät eläimet 1.1 0.1 0.6 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1 0.8 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 1.2 0.1 1.7 0.1 2.5 0.2 1.5 0.1 1.2 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 13.7 1.1 16.7 1.3 16.10 1.3 16.3 1.3 16.2 1.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.9 0.1 0.9 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 8.5 0.7 3.1 0.2 15.8 1.2 1.6 0.1 1.1 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 20.6 1.7 14.10 1.2 13.2 1.0 13.4 1.0 15.9 1.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.5 0.0 0.7 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.8 0.2 3.6 0.3 2.2 0.2 1.9 0.1 3.4 0.3
08. Rehuaineet 5.2 0.4 5.8 0.5 4.10 0.4 5.2 0.4 6.2 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 11.3 0.9 17.5 1.4 15.8 1.2 16.2 1.3 22.2 1.7
1. Juomat ja tupakka 0.8 0.1 2.3 0.2 1.8 0.1 0.8 0.1 1.4 0.1
11. Juomat 0.7 0.1 2.0 0.2 1.7 0.1 0.8 0.1 1.3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 235.2 19.0 202.8 16.2 223.1 16.8 226.0 17.6 193.7 14.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 39.5 3.2 27.5 2.2 21.10 1.7 10.2 0.8 9.7 0.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.6 0.4 2.1 0.2 2.3 0.2 3.4 0.3 3.1 0.2
24. Puutavara ja korkki 1.3 0.1 1.5 0.1 2.7 0.2 1.6 0.1 1.6 0.1
25. Paperimassa 20.3 1.6 13.5 1.1 13.5 1.0 15.6 1.2 14.2 1.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 8.2 0.7 9.1 0.7 7.5 0.6 5.8 0.5 2.5 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.10 0.1 1.0 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 1.3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 159.9 12.9 147.4 11.8 174.4 13.2 188.1 14.7 161.4 12.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.0 0.9 0.1 0.3 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 61.9 5.0 1.3 0.1 10.3 0.8 0.7 0.1 23.4 1.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 61.9 5.0 1.3 0.1 10.2 0.8 0.6 0.0 23.3 1.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 28.10 2.3 0.2 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 28.8 2.2 0.2 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 146.4 11.8 136.7 10.9 154.9 11.7 129.0 10.1 128.2 9.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.4 0.7 11.3 0.9 10.4 0.8 10.5 0.8 7.2 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 23.4 1.9 24.0 1.9 17.3 1.3 22.5 1.7 23.1 1.8
53. Väri- ja parkitusaineet 4.5 0.4 4.3 0.3 9.3 0.7 2.8 0.2 2.5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 12.3 1.0 9.9 0.8 12.2 0.9 10.1 0.8 15.10 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 18.2 1.5 17.5 1.4 24.1 1.8 11.5 0.9 13.5 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0.10 0.1 1.2 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0 0.7 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 46.2 3.7 39.1 3.1 43.3 3.3 44.6 3.5 37.2 2.8
58. Muovit, valmistetut 10.8 0.9 9.0 0.7 9.5 0.7 7.5 0.6 7.9 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 22.1 1.8 20.8 1.7 28.4 2.1 19.5 1.5 20.5 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 45.1 3.6 41.3 3.3 49.4 3.7 45.7 3.6 42.10 3.3
62. Kumituotteet 1.6 0.1 1.6 0.1 1.5 0.1 1.7 0.1 2.1 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.1 0.6 0.0 0.10 0.1 0.7 0.1 0.4 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.3 0.3 3.2 0.3 2.10 0.2 3.2 0.2 2.2 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.4 0.3 3.4 0.3 6.2 0.5 2.3 0.2 3.4 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 6.5 0.5 6.3 0.5 6.6 0.5 7.4 0.6 5.10 0.5
67. Rauta ja teräs 7.1 0.6 5.6 0.4 10.0 0.8 5.4 0.4 6.7 0.5
68. Muut metallit 8.2 0.7 7.9 0.6 6.6 0.5 8.4 0.7 8.6 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 14.4 1.2 12.9 1.0 14.8 1.1 16.9 1.3 13.9 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 539.7 43.6 600.4 48.0 664.3 50.1 663.4 51.7 715.8 54.4
71. Voimakoneet ja moottorit 13.1 1.1 8.2 0.7 15.2 1.1 30.9 2.4 7.7 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 21.10 1.8 23.6 1.9 29.2 2.2 29.9 2.3 27.7 2.1
73. Metalliteollisuuskoneet 5.0 0.4 2.8 0.2 11.4 0.9 3.4 0.3 4.1 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 39.10 3.2 48.4 3.9 47.1 3.5 45.9 3.6 42.7 3.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 27.0 2.2 28.3 2.3 30.1 2.3 35.2 2.7 40.2 3.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 23.7 1.9 23.10 1.9 23.8 1.8 20.5 1.6 24.7 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 347.7 28.1 422.8 33.8 465.7 35.1 441.9 34.5 517.9 39.4
78. Moottoriajoneuvot 10.5 0.8 7.5 0.6 9.4 0.7 7.3 0.6 6.2 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 50.10 4.1 35.3 2.8 32.7 2.5 48.9 3.8 45.1 3.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 121.8 9.8 174.3 13.9 125.8 9.5 109.9 8.6 121.5 9.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 8.9 0.7
82. Huonekalut 1.5 0.1 3.3 0.3 2.5 0.2 1.9 0.1 1.1 0.1
84. Vaatteet 0.5 0.0 0.6 0.0 4.1 0.3 8.6 0.7 1.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 74.4 6.0 61.0 4.9 71.8 5.4 66.9 5.2 57.5 4.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.0 0.3 3.4 0.3 3.9 0.3 2.8 0.2 3.4 0.3
89. Muut valmiit tavarat 40.10 3.3 105.4 8.4 43.2 3.3 29.6 2.3 49.3 3.7
9. Muut tavarat 21.7 1.7 26.4 2.1 23.8 1.8 20.8 1.6 20.9 1.6
93. Erittelemätön 4.9 0.4 10.9 0.9 5.4 0.4 4.2 0.3 3.6 0.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 16.6 1.3 15.3 1.2 17.9 1.3 16.4 1.3 16.9 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,237.9 100.0 1,250.6 100.0 1,325.4 100.0 1,282.3 100.0 1,315.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Malesiasta (MY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 26.3 0.5 25.7 0.6 34.0 0.7 40.5 0.8 32.5 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.3 0.1 2.5 0.1 2.10 0.1 2.2 0.0 1.9 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 2.5 0.0 2.2 0.0 2.10 0.1 6.6 0.1 5.4 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.0 1.1 0.0 0.10 0.0 1.6 0.0 0.9 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 11.9 0.2 10.5 0.2 17.0 0.3 17.0 0.3 13.2 0.3
08. Rehuaineet 6.6 0.1 8.1 0.2 8.3 0.2 11.0 0.2 9.3 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.1 0.0 1.3 0.0 1.8 0.0 1.10 0.0 1.9 0.0
1. Juomat ja tupakka 1.4 0.0 1.1 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 0.7 0.0
11. Juomat 1.4 0.0 1.1 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 0.7 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 15.2 0.3 11.3 0.2 19.0 0.4 16.7 0.3 19.4 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.3 0.0 3.0 0.1 8.1 0.2 6.3 0.1 6.2 0.1
24. Puutavara ja korkki 7.8 0.1 6.4 0.1 7.7 0.1 7.3 0.1 9.6 0.2
28. Malmit ja metalliromu 4.7 0.1 1.4 0.0 2.6 0.1 2.5 0.0 3.2 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.9 0.0 5.10 0.1 3.2 0.1 30.9 0.6 3.5 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.9 0.0 5.10 0.1 3.2 0.1 30.9 0.6 3.5 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 33.3 0.6 39.8 0.9 21.4 0.4 28.2 0.5 34.8 0.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 32.8 0.6 39.3 0.9 20.5 0.4 27.4 0.5 34.2 0.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.5 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 102.0 1.9 70.7 1.5 158.6 3.1 70.6 1.4 183.3 3.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 70.6 1.3 29.8 0.7 122.7 2.4 26.1 0.5 149.3 3.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.1 0.0 0.8 0.0 1.1 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 2.2 0.0 2.3 0.0 2.2 0.0 2.7 0.1 1.9 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.1 0.1 14.1 0.3 4.0 0.1 9.1 0.2 3.1 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.4 0.1 2.6 0.1 3.5 0.1 3.6 0.1 3.2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 3.5 0.1 6.3 0.1 9.1 0.2 9.5 0.2 7.10 0.2
58. Muovit, valmistetut 6.0 0.1 5.8 0.1 7.5 0.1 7.7 0.1 6.9 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9.5 0.2 9.4 0.2 8.8 0.2 11.4 0.2 10.7 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 176.5 3.2 174.2 3.8 178.6 3.5 177.6 3.5 162.5 3.4
62. Kumituotteet 27.2 0.5 20.7 0.5 20.7 0.4 17.8 0.3 24.6 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 13.4 0.2 18.1 0.4 17.9 0.4 12.8 0.2 12.10 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.10 0.1 5.4 0.1 6.8 0.1 6.6 0.1 5.9 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8.8 0.2 8.4 0.2 12.3 0.2 8.0 0.2 11.4 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 28.7 0.5 27.8 0.6 28.8 0.6 26.3 0.5 26.10 0.6
67. Rauta ja teräs 11.5 0.2 4.1 0.1 11.10 0.2 25.9 0.5 6.4 0.1
68. Muut metallit 26.1 0.5 21.7 0.5 21.4 0.4 24.6 0.5 25.4 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 53.1 1.0 68.3 1.5 59.1 1.2 56.1 1.1 49.3 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3,734.8 68.5 3,038.7 66.5 3,387.4 66.5 3,463.9 67.5 3,100.1 64.0
71. Voimakoneet ja moottorit 5.8 0.1 5.6 0.1 5.4 0.1 5.4 0.1 4.4 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 83.9 1.5 96.1 2.1 107.0 2.1 105.2 2.0 101.5 2.1
73. Metalliteollisuuskoneet 2.9 0.1 1.4 0.0 2.5 0.0 2.6 0.1 1.6 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 54.7 1.0 60.7 1.3 54.3 1.1 43.9 0.9 50.7 1.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 397.1 7.3 431.9 9.4 457.2 9.0 355.8 6.9 536.7 11.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 355.2 6.5 327.7 7.2 322.3 6.3 370.6 7.2 307.4 6.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,814.9 51.6 2,084.3 45.6 2,419.4 47.5 2,557.1 49.8 2,082.4 43.0
78. Moottoriajoneuvot 10.6 0.2 11.0 0.2 10.5 0.2 12.3 0.2 8.5 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 10.1 0.2 20.4 0.4 9.3 0.2 11.4 0.2 7.4 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,310.3 24.0 1,155.2 25.3 1,239.8 24.3 1,255.5 24.5 1,183.4 24.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 9.6 0.2 8.4 0.2 8.9 0.2 8.1 0.2 11.8 0.2
82. Huonekalut 176.7 3.2 178.3 3.9 189.7 3.7 178.5 3.5 142.1 2.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.5 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0
84. Vaatteet 641.7 11.8 530.6 11.6 617.10 12.1 587.10 11.5 594.6 12.3
87. Kojeet,mittarit yms. 221.1 4.1 207.5 4.5 185.2 3.6 231.7 4.5 189.1 3.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 7.0 0.1 9.9 0.2 17.2 0.3 17.8 0.3 15.1 0.3
89. Muut valmiit tavarat 253.6 4.6 219.7 4.8 220.4 4.3 231.4 4.5 230.3 4.8
9. Muut tavarat 54.3 1.0 49.5 1.1 52.8 1.0 49.3 1.0 126.10 2.6
93. Erittelemätön 33.7 0.6 29.8 0.7 34.4 0.7 30.2 0.6 109.2 2.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 20.4 0.4 19.5 0.4 18.3 0.4 18.9 0.4 17.7 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,455.6 100.0 4,571.8 100.0 5,095.7 100.0 5,134.2 100.0 4,846.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu