Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Malesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.80.90.90.80.9
Tuonnista2.11.81.92.32.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.61.51.51.71.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Malesian kanssa, vienti Malesiaan ja tuonti Malesiasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Malesian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta huhtikuussa 2021 oli 1.6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.9 %:a ja 2.0 %:a tuonnista. Huhtikuussa Malesia oli USAn 17. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 5.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 60.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Malesian kanssa oli Yhdysvalloille 3.3 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Malesiasta oli 67.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 4.6 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Malesiasta olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), joka edusti 39.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc848 (vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin tekstiiliä; päähineet) 11.1 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 6.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Malesiaan oli 38.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1.3 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 26.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc288 (muiden epäjalojen metallien romu) 8.3 % sekä Sitc898 (soittimet ja niiden osat,äänitallenteet) 6.8 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Malesian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 23.6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 22.1 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 17.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4.7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 27.5 prosentilla ja viennin arvo 11.2767934913507. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 7.0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 1.2 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 12.7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 9.4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Malesiaan (MY) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 47.2 4.2 52.1 4.6 55.5 4.9 65.3 5.3 64.9 5.2
00. Elävät eläimet 0.6 0.0 1.3 0.1 0.3 0.0 1.1 0.1 0.6 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 1.0 0.1 0.6 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1 1.7 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 9.4 0.8 8.4 0.7 11.2 1.0 13.7 1.1 16.7 1.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.5 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.9 0.1 0.9 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 2.3 0.2 12.6 1.1 5.7 0.5 8.5 0.7 3.1 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 12.10 1.2 12.3 1.1 12.3 1.1 20.6 1.7 14.10 1.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.7 0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.9 0.2 3.0 0.3 1.7 0.1 2.8 0.2 3.6 0.3
08. Rehuaineet 6.8 0.6 3.7 0.3 3.9 0.3 5.2 0.4 5.8 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 11.5 1.0 10.0 0.9 18.6 1.6 11.3 0.9 17.5 1.4
1. Juomat ja tupakka 1.6 0.1 0.9 0.1 2.0 0.2 0.8 0.1 2.3 0.2
11. Juomat 1.5 0.1 0.9 0.1 2.0 0.2 0.7 0.1 2.0 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 186.6 16.7 184.5 16.4 218.8 19.4 235.2 19.0 202.8 16.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 24.10 2.2 19.2 1.7 39.5 3.5 39.5 3.2 27.5 2.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3.1 0.3 3.4 0.3 2.5 0.2 4.6 0.4 2.1 0.2
24. Puutavara ja korkki 1.8 0.2 1.1 0.1 1.5 0.1 1.3 0.1 1.5 0.1
25. Paperimassa 17.9 1.6 17.1 1.5 15.3 1.4 20.3 1.6 13.5 1.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 8.9 0.8 9.10 0.9 15.0 1.3 8.2 0.7 9.1 0.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.5 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1 0.10 0.1 1.0 0.1
28. Malmit ja metalliromu 127.9 11.4 132.7 11.8 143.4 12.7 159.9 12.9 147.4 11.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.8 0.1 0.2 0.0 1.0 0.1 0.6 0.0 0.9 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.9 0.2 0.8 0.1 11.9 1.0 61.9 5.0 1.3 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.8 0.2 0.7 0.1 11.8 1.0 61.9 5.0 1.3 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.7 0.1 1.5 0.1 0.9 0.1 0.5 0.0 0.6 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.8 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.6 0.1 0.8 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 144.4 12.9 138.0 12.3 121.8 10.8 146.4 11.8 136.7 10.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.5 0.5 7.3 0.6 9.2 0.8 8.4 0.7 11.3 0.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 13.8 1.2 12.4 1.1 16.5 1.5 23.4 1.9 24.0 1.9
53. Väri- ja parkitusaineet 3.9 0.3 4.4 0.4 3.6 0.3 4.5 0.4 4.3 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 8.2 0.7 9.1 0.8 10.2 0.9 12.3 1.0 9.9 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9.10 0.9 13.9 1.2 13.9 1.2 18.2 1.5 17.5 1.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0.5 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.10 0.1 1.2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 56.3 5.0 60.6 5.4 37.1 3.3 46.2 3.7 39.1 3.1
58. Muovit, valmistetut 7.3 0.6 6.4 0.6 7.7 0.7 10.8 0.9 9.0 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 39.3 3.5 24.0 2.1 23.4 2.1 22.1 1.8 20.8 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 37.4 3.3 45.6 4.1 33.8 3.0 45.1 3.6 41.3 3.3
62. Kumituotteet 1.8 0.2 1.8 0.2 1.1 0.1 1.6 0.1 1.6 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.1 0.5 0.0 0.6 0.1 0.7 0.1 0.6 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.2 0.2 2.8 0.2 2.7 0.2 3.3 0.3 3.2 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.4 0.2 3.5 0.3 2.3 0.2 3.4 0.3 3.4 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 5.1 0.5 6.8 0.6 4.9 0.4 6.5 0.5 6.3 0.5
67. Rauta ja teräs 4.0 0.4 6.10 0.6 5.3 0.5 7.1 0.6 5.6 0.4
68. Muut metallit 9.3 0.8 9.1 0.8 6.9 0.6 8.2 0.7 7.9 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.2 1.1 14.5 1.3 10.1 0.9 14.4 1.2 12.9 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 582.9 52.0 569.5 50.7 531.4 47.1 539.7 43.6 600.4 48.0
71. Voimakoneet ja moottorit 30.1 2.7 23.8 2.1 11.2 1.0 13.1 1.1 8.2 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 27.3 2.4 22.9 2.0 17.7 1.6 21.10 1.8 23.6 1.9
73. Metalliteollisuuskoneet 3.9 0.3 1.7 0.1 4.5 0.4 5.0 0.4 2.8 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 40.6 3.6 39.7 3.5 43.7 3.9 39.10 3.2 48.4 3.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 21.1 1.9 21.7 1.9 17.9 1.6 27.0 2.2 28.3 2.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 20.0 1.8 20.8 1.8 22.10 2.0 23.7 1.9 23.10 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 393.0 35.1 387.7 34.5 347.7 30.8 347.7 28.1 422.8 33.8
78. Moottoriajoneuvot 6.3 0.6 6.8 0.6 5.7 0.5 10.5 0.8 7.5 0.6
79. Muut kuljetusvälineet 41.0 3.7 44.9 4.0 60.5 5.4 50.10 4.1 35.3 2.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 98.7 8.8 107.5 9.6 131.2 11.6 121.8 9.8 174.3 13.9
82. Huonekalut 1.4 0.1 1.2 0.1 2.9 0.3 1.5 0.1 3.3 0.3
84. Vaatteet 1.3 0.1 0.9 0.1 1.4 0.1 0.5 0.0 0.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 63.5 5.7 69.8 6.2 65.8 5.8 74.4 6.0 61.0 4.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.6 0.3 3.9 0.3 4.2 0.4 4.0 0.3 3.4 0.3
89. Muut valmiit tavarat 28.8 2.6 31.5 2.8 56.5 5.0 40.10 3.3 105.4 8.4
9. Muut tavarat 18.7 1.7 22.9 2.0 20.8 1.8 21.7 1.7 26.4 2.1
93. Erittelemätön 3.9 0.3 8.0 0.7 4.8 0.4 4.9 0.4 10.9 0.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 14.7 1.3 14.8 1.3 15.8 1.4 16.6 1.3 15.3 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,120.6 100.0 1,123.0 100.0 1,127.6 100.0 1,237.9 100.0 1,250.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Malesiasta (MY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 28.2 0.6 31.7 0.8 26.9 0.7 26.3 0.5 25.7 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.5 0.1 2.8 0.1 2.8 0.1 3.3 0.1 2.5 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 3.0 0.1 3.8 0.1 1.6 0.0 2.5 0.0 2.2 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.5 0.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 12.8 0.3 17.8 0.5 15.5 0.4 11.9 0.2 10.5 0.2
08. Rehuaineet 6.2 0.1 4.5 0.1 5.2 0.1 6.6 0.1 8.1 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.3 0.1 1.7 0.0 1.5 0.0 1.1 0.0 1.3 0.0
1. Juomat ja tupakka 1.2 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 1.4 0.0 1.1 0.0
11. Juomat 1.2 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 1.4 0.0 1.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13.2 0.3 8.8 0.2 15.5 0.4 15.2 0.3 11.3 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.3 0.1 1.6 0.0 7.4 0.2 2.3 0.0 3.0 0.1
24. Puutavara ja korkki 5.10 0.1 5.7 0.1 6.6 0.2 7.8 0.1 6.4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 4.4 0.1 0.9 0.0 0.9 0.0 4.7 0.1 1.4 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 34.9 0.8 1.10 0.1 2.0 0.1 1.9 0.0 5.10 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 34.9 0.8 1.10 0.1 2.0 0.1 1.9 0.0 5.10 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 46.6 1.1 20.9 0.6 32.3 0.9 33.3 0.6 39.8 0.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 46.5 1.0 20.4 0.5 31.7 0.9 32.8 0.6 39.3 0.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.2 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 136.1 3.1 94.7 2.5 56.5 1.6 102.0 1.9 70.7 1.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 113.6 2.6 64.0 1.7 22.6 0.6 70.6 1.3 29.8 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.5 0.0 1.6 0.0 1.5 0.0 1.1 0.0 0.8 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 2.1 0.0 2.7 0.1 2.1 0.1 2.2 0.0 2.3 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.1 0.0 8.6 0.2 13.7 0.4 6.1 0.1 14.1 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.9 0.1 3.0 0.1 2.1 0.1 3.4 0.1 2.6 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 3.2 0.1 2.8 0.1 2.7 0.1 3.5 0.1 6.3 0.1
58. Muovit, valmistetut 4.7 0.1 4.6 0.1 4.9 0.1 6.0 0.1 5.8 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.3 0.2 7.8 0.2 7.3 0.2 9.5 0.2 9.4 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 145.10 3.3 124.1 3.3 135.9 3.8 176.5 3.2 174.2 3.8
62. Kumituotteet 23.1 0.5 22.10 0.6 16.3 0.5 27.2 0.5 20.7 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 14.1 0.3 11.7 0.3 15.6 0.4 13.4 0.2 18.1 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.1 0.1 6.8 0.2 4.3 0.1 7.10 0.1 5.4 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 11.9 0.3 11.2 0.3 8.3 0.2 8.8 0.2 8.4 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 24.4 0.6 25.9 0.7 21.2 0.6 28.7 0.5 27.8 0.6
67. Rauta ja teräs 3.7 0.1 8.5 0.2 22.9 0.6 11.5 0.2 4.1 0.1
68. Muut metallit 8.9 0.2 5.3 0.1 7.10 0.2 26.1 0.5 21.7 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 54.0 1.2 31.9 0.8 39.5 1.1 53.1 1.0 68.3 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,918.7 66.0 2,449.4 64.8 2,339.6 65.2 3,734.8 68.5 3,038.7 66.5
71. Voimakoneet ja moottorit 5.4 0.1 6.9 0.2 5.1 0.1 5.8 0.1 5.6 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 65.6 1.5 63.5 1.7 71.4 2.0 83.9 1.5 96.1 2.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.10 0.0 1.4 0.0 2.1 0.1 2.9 0.1 1.4 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 56.8 1.3 47.8 1.3 44.2 1.2 54.7 1.0 60.7 1.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 414.0 9.4 341.4 9.0 350.4 9.8 397.1 7.3 431.9 9.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 337.8 7.6 267.2 7.1 262.4 7.3 355.2 6.5 327.7 7.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,024.10 45.8 1,703.9 45.1 1,590.3 44.3 2,814.9 51.6 2,084.3 45.6
78. Moottoriajoneuvot 8.7 0.2 9.9 0.3 8.3 0.2 10.6 0.2 11.0 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 4.10 0.1 7.8 0.2 5.8 0.2 10.1 0.2 20.4 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,043.7 23.6 1,001.7 26.5 931.4 26.0 1,310.3 24.0 1,155.2 25.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6.6 0.1 7.7 0.2 5.3 0.1 9.6 0.2 8.4 0.2
82. Huonekalut 205.2 4.6 202.4 5.4 157.9 4.4 176.7 3.2 178.3 3.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.2 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0
84. Vaatteet 398.1 9.0 427.4 11.3 415.7 11.6 641.7 11.8 530.6 11.6
87. Kojeet,mittarit yms. 207.2 4.7 184.6 4.9 178.9 5.0 221.1 4.1 207.5 4.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 24.2 0.5 11.9 0.3 7.2 0.2 7.0 0.1 9.9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 202.4 4.6 167.0 4.4 166.2 4.6 253.6 4.6 219.7 4.8
9. Muut tavarat 54.8 1.2 43.5 1.2 47.3 1.3 54.3 1.0 49.5 1.1
93. Erittelemätön 35.9 0.8 26.5 0.7 30.8 0.9 33.7 0.6 29.8 0.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 18.10 0.4 16.10 0.4 16.6 0.5 20.4 0.4 19.5 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,423.1 100.0 3,777.4 100.0 3,588.2 100.0 5,455.6 100.0 4,571.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu