Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Malesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä0,9 0,9 0,8 0,8 0,9
Tuonnista1,6 1,9 1,6 1,6 1,7
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,3 1,5 1,3 1,3 1,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Malesian kanssa, vienti Malesiaan ja tuonti Malesiasta vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa Malesia oli Yhdysvaltain 19. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Malesian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta kesäkuussa 2022 oli 1,4 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0,9 %:a ja 1,7 %:a tuonnista. Kuukauden 6,4 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 0,9 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Kesäkuussa kauppatase Malesian kanssa oli Yhdysvalloille 3,1 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Malesiasta supistui 7,9 prosentilla edellisen vuoden kesäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 4,7 miljardia dollaria kesäkuussa 2022. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Malesiasta olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), joka edusti 34,9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 10,0 % sekä Sitc751 (toimistokoneet) 4,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Malesiaan oli 26,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 1,6 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 28,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 11,0 % sekä Sitc288 (muiden epäjalojen metallien romu) 5,4 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Malesian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 36,5 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 4,5 prosenttia. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 27,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8,9 miljardia dollaria. Vuoden 2021 tammi-kesäkuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 0,0 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 9,3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 2,7 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 21,4 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-kesäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 18,7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 20,3 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Malesiaan (MY) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 65,8 5,0 79,1 4,9 73,1 5,0 67,8 4,5 66,5 4,1
00. Elävät eläimet 1,2 0,1 0,9 0,1 00 0,3 0,0 0,1 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 1,6 0,1 2,0 0,1 1,9 0,1 0,9 0,1 0,5 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 18,8 1,4 28,1 1,7 27,6 1,9 33,3 2,2 23,5 1,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,1 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,8 0,0 0,9 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 1,9 0,1 3,6 0,2 1,6 0,1 2,5 0,2 7,3 0,4
05. Hedelmät ja kasvikset 16,1 1,2 15,2 0,9 13,7 0,9 11,2 0,7 14,0 0,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,7 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 2,0 0,1 0,6 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,0 0,1 1,5 0,1 1,8 0,1 1,3 0,1 1,7 0,1
08. Rehuaineet 5,3 0,4 5,3 0,3 10,2 0,7 4,7 0,3 7,3 0,4
09. Erinäiset elintarvikkeet 18,0 1,4 20,9 1,3 14,8 1,0 11,0 0,7 10,7 0,7
1. Juomat ja tupakka 0,3 0,0 0,7 0,0 0,7 0,1 1,1 0,1 0,2 0,0
11. Juomat 0,1 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,9 0,1 0,2 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 155,6 11,8 211,7 13,0 166,5 11,4 191,6 12,7 196,4 12,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 25,6 1,9 39,0 2,4 20,8 1,4 28,1 1,9 18,9 1,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,9 0,2 2,7 0,2 1,6 0,1 1,4 0,1 0,4 0,0
24. Puutavara ja korkki 1,2 0,1 1,7 0,1 1,4 0,1 2,4 0,2 2,9 0,2
25. Paperimassa 14,4 1,1 20,5 1,3 19,6 1,3 13,1 0,9 15,8 1,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4,0 0,3 15,0 0,9 4,4 0,3 9,8 0,7 7,3 0,4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,8 0,1 1,2 0,1 2,0 0,1 2,0 0,1 1,5 0,1
28. Malmit ja metalliromu 106,1 8,1 131,0 8,0 116,3 7,9 134,6 8,9 149,4 9,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,4 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,5 0,0 1,7 0,1 2,4 0,2 2,3 0,2 9,6 0,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,4 0,0 1,7 0,1 2,3 0,2 2,3 0,2 9,5 0,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 121,0 9,2 165,1 10,1 153,9 10,5 167,9 11,1 162,9 10,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6,3 0,5 11,0 0,7 8,4 0,6 8,3 0,5 7,8 0,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 16,4 1,2 18,7 1,1 38,7 2,6 34,2 2,3 25,3 1,5
53. Väri- ja parkitusaineet 3,4 0,3 7,3 0,5 4,8 0,3 5,6 0,4 7,3 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 11,8 0,9 13,6 0,8 7,1 0,5 8,6 0,6 11,3 0,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10,7 0,8 14,5 0,9 12,9 0,9 15,4 1,0 12,8 0,8
56. Lannoitteet, valmistetut 1,0 0,1 0,9 0,1 1,0 0,1 0,5 0,0 1,6 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 38,9 3,0 55,0 3,4 44,9 3,1 52,9 3,5 59,3 3,6
58. Muovit, valmistetut 9,7 0,7 9,1 0,6 10,3 0,7 9,7 0,6 11,1 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 22,8 1,7 34,9 2,1 25,9 1,8 32,6 2,2 26,4 1,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 62,7 4,8 78,0 4,8 80,9 5,5 89,3 5,9 94,9 5,8
62. Kumituotteet 2,1 0,2 2,7 0,2 3,0 0,2 3,0 0,2 2,8 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,4 0,0 0,8 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,7 0,3 4,3 0,3 3,6 0,2 4,3 0,3 3,6 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,0 0,2 4,6 0,3 2,6 0,2 4,0 0,3 2,8 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 7,7 0,6 13,0 0,8 10,3 0,7 8,8 0,6 10,1 0,6
67. Rauta ja teräs 8,0 0,6 9,1 0,6 8,8 0,6 7,6 0,5 7,7 0,5
68. Muut metallit 21,5 1,6 21,2 1,3 30,8 2,1 42,8 2,8 48,9 3,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 16,4 1,2 22,3 1,4 21,5 1,5 18,6 1,2 18,3 1,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 777,9 59,2 924,7 56,7 826,8 56,5 850,9 56,3 959,6 58,8
71. Voimakoneet ja moottorit 7,6 0,6 21,5 1,3 8,1 0,6 19,2 1,3 5,8 0,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 62,5 4,8 77,0 4,7 69,3 4,7 58,7 3,9 69,4 4,2
73. Metalliteollisuuskoneet 1,6 0,1 3,9 0,2 5,1 0,3 2,1 0,1 2,5 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 48,5 3,7 70,1 4,3 58,8 4,0 52,7 3,5 48,9 3,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 28,4 2,2 25,6 1,6 31,1 2,1 31,0 2,0 31,3 1,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 52,6 4,0 42,7 2,6 26,0 1,8 34,1 2,3 24,9 1,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 492,4 37,5 599,0 36,7 549,6 37,5 575,5 38,1 585,4 35,8
78. Moottoriajoneuvot 6,9 0,5 14,4 0,9 16,4 1,1 7,8 0,5 11,2 0,7
79. Muut kuljetusvälineet 77,4 5,9 70,3 4,3 62,3 4,3 69,9 4,6 180,3 11,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 105,2 8,0 139,4 8,6 125,3 8,6 112,7 7,5 116,4 7,1
82. Huonekalut 1,7 0,1 1,9 0,1 2,1 0,1 3,2 0,2 3,9 0,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,4 0,0 0,8 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 2,8 0,2
84. Vaatteet 1,2 0,1 3,2 0,2 2,3 0,2 1,5 0,1 2,3 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 71,1 5,4 84,9 5,2 81,3 5,6 67,9 4,5 72,5 4,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3,6 0,3 5,9 0,4 4,1 0,3 3,8 0,2 3,9 0,2
89. Muut valmiit tavarat 26,7 2,0 42,2 2,6 35,2 2,4 35,9 2,4 30,7 1,9
9. Muut tavarat 25,6 1,9 29,4 1,8 34,7 2,4 28,2 1,9 26,2 1,6
93. Erittelemätön 8,1 0,6 8,3 0,5 13,1 0,9 7,1 0,5 6,0 0,4
97. Kulta, ei monetaarinen 0,5 0,0 0,3 0,0 1,9 0,1 1,4 0,1 0,4 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 17,0 1,3 20,8 1,3 18,9 1,3 19,3 1,3 19,4 1,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.314,7 100,0 1.630,1 100,0 1.464,5 100,0 1.512,3 100,0 1.633,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Malesiasta (MY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 23,5 0,6 28,4 0,5 39,9 0,9 38,1 0,8 56,9 1,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,3 0,1 2,3 0,0 2,4 0,1 3,4 0,1 2,6 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 1,8 0,0 3,6 0,1 3,3 0,1 6,2 0,1 7,6 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 0,9 0,0 2,1 0,0 2,2 0,1 1,4 0,0 2,0 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 10,9 0,3 10,7 0,2 22,0 0,5 13,9 0,3 32,3 0,7
08. Rehuaineet 6,1 0,2 7,7 0,1 7,6 0,2 10,3 0,2 9,8 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,1 0,0 1,7 0,0 1,9 0,0 2,8 0,1 2,3 0,0
1. Juomat ja tupakka 0,4 0,0 0,5 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0
11. Juomat 0,4 0,0 0,5 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 19,5 0,5 24,4 0,4 29,9 0,7 20,0 0,4 29,8 0,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,6 0,1 6,0 0,1 3,8 0,1 4,9 0,1 7,9 0,2
24. Puutavara ja korkki 14,8 0,4 14,4 0,3 16,7 0,4 11,8 0,3 14,5 0,3
28. Malmit ja metalliromu 0,9 0,0 3,1 0,1 8,7 0,2 2,8 0,1 6,9 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,1 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,9 0,1 0,4 0,0 3,3 0,1 4,3 0,1 8,1 0,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,9 0,1 0,4 0,0 3,3 0,1 4,3 0,1 8,1 0,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7,7 0,2 37,5 0,7 16,1 0,4 32,9 0,7 29,9 0,6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 5,3 0,1 34,7 0,6 14,7 0,3 31,9 0,7 29,4 0,6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2,4 0,1 2,7 0,0 1,4 0,0 1,0 0,0 0,6 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 103,1 2,8 436,4 7,7 131,5 3,0 87,4 1,9 139,1 2,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 32,5 0,9 379,1 6,7 51,3 1,2 41,9 0,9 55,8 1,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 24,1 0,6 1,3 0,0 22,4 0,5 2,0 0,0 1,6 0,0
53. Väri- ja parkitusaineet 1,4 0,0 2,3 0,0 3,2 0,1 4,0 0,1 2,3 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 10,3 0,3 11,3 0,2 11,3 0,3 5,0 0,1 40,1 0,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,1 0,1 4,6 0,1 3,3 0,1 5,5 0,1 3,0 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 17,3 0,5 13,6 0,2 17,3 0,4 6,1 0,1 15,9 0,3
58. Muovit, valmistetut 5,2 0,1 7,4 0,1 7,2 0,2 8,3 0,2 7,7 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9,1 0,2 16,9 0,3 15,7 0,4 14,6 0,3 12,6 0,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 142,9 3,8 229,0 4,1 225,8 5,1 250,9 5,4 172,5 3,7
62. Kumituotteet 18,7 0,5 29,4 0,5 31,0 0,7 45,2 1,0 29,5 0,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 18,3 0,5 35,9 0,6 26,6 0,6 48,0 1,0 27,9 0,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,5 0,1 8,0 0,1 5,7 0,1 7,2 0,2 5,2 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 9,2 0,2 10,2 0,2 14,5 0,3 13,3 0,3 12,3 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 20,6 0,6 29,0 0,5 21,9 0,5 12,6 0,3 13,1 0,3
67. Rauta ja teräs 26,7 0,7 42,3 0,7 60,0 1,3 54,1 1,2 16,0 0,3
68. Muut metallit 10,7 0,3 18,5 0,3 20,7 0,5 18,5 0,4 18,1 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 35,0 0,9 55,5 1,0 45,6 1,0 51,9 1,1 50,4 1,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.653,6 71,2 3.912,3 69,3 2.890,9 65,0 3.264,6 70,2 3.192,8 67,6
71. Voimakoneet ja moottorit 9,0 0,2 8,2 0,1 7,2 0,2 28,7 0,6 15,2 0,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 66,6 1,8 121,6 2,2 101,3 2,3 83,2 1,8 76,9 1,6
73. Metalliteollisuuskoneet 0,6 0,0 3,3 0,1 1,5 0,0 1,1 0,0 2,3 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 46,6 1,2 70,8 1,3 68,1 1,5 63,1 1,4 54,6 1,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 428,4 11,5 468,4 8,3 396,1 8,9 484,4 10,4 473,3 10,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 295,2 7,9 481,9 8,5 424,8 9,6 393,9 8,5 494,5 10,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.786,0 47,9 2.732,2 48,4 1.859,4 41,8 2.175,8 46,8 2.044,1 43,3
78. Moottoriajoneuvot 8,3 0,2 8,0 0,1 11,6 0,3 10,8 0,2 11,5 0,2
79. Muut kuljetusvälineet 13,1 0,4 17,9 0,3 20,9 0,5 23,8 0,5 20,3 0,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 719,2 19,3 909,3 16,1 1.047,6 23,6 902,7 19,4 914,2 19,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 8,7 0,2 17,5 0,3 17,0 0,4 14,8 0,3 13,9 0,3
82. Huonekalut 147,6 4,0 200,1 3,5 196,5 4,4 190,7 4,1 169,0 3,6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,6 0,0 0,2 0,0 1,1 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0
84. Vaatteet 155,7 4,2 218,3 3,9 187,9 4,2 203,0 4,4 181,2 3,8
87. Kojeet,mittarit yms. 183,8 4,9 233,0 4,1 286,1 6,4 220,2 4,7 227,8 4,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 11,9 0,3 14,5 0,3 21,1 0,5 9,7 0,2 13,9 0,3
89. Muut valmiit tavarat 210,6 5,6 225,4 4,0 337,7 7,6 263,5 5,7 307,7 6,5
9. Muut tavarat 57,2 1,5 66,7 1,2 59,2 1,3 48,1 1,0 179,0 3,8
93. Erittelemätön 40,4 1,1 47,1 0,8 40,4 0,9 30,4 0,7 159,7 3,4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 16,7 0,4 19,5 0,3 18,7 0,4 17,7 0,4 19,2 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.728,8 100,0 5.644,9 100,0 4.445,1 100,0 4.649,7 100,0 4.723,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu