Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Malesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
Tuonnista2,0 2,1 1,9 1,7 1,7
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,6 1,7 1,5 1,4 1,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Malesian kanssa, vienti Malesiaan ja tuonti Malesiasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Malesia oli Yhdysvaltain 17. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Malesian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2021 oli 1,4 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0,8 %:a ja 1,7 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 5,8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 12,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Malesian kanssa oli Yhdysvalloille 3,1 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Malesiasta oli 9,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 4,5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Malesiasta olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), joka edusti 30,9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 8,7 % sekä Sitc751 (toimistokoneet) 8,4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Malesiaan oli 22,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1,3 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 31,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc288 (muiden epäjalojen metallien romu) 9,4 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 3,9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Malesian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 27,4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 64,8 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 51,0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 13,8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 28,5 prosentilla ja viennin arvo 23,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 19,7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 3,9 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 37,2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 28,5 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Malesiaan (MY) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 67,5 5,1 96,6 7,6 53,3 4,4 59,5 4,3 76,7 5,9
00. Elävät eläimet 0,7 0,1 00 0,5 0,0 0,2 0,0 1,5 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 1,2 0,1 1,1 0,1 1,5 0,1 0,3 0,0 1,1 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 16,1 1,2 15,8 1,2 13,6 1,1 7,5 0,5 9,6 0,7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,5 0,0 0,8 0,1 0,8 0,1 1,3 0,1 1,1 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 1,0 0,1 24,3 1,9 1,5 0,1 2,8 0,2 12,9 1,0
05. Hedelmät ja kasvikset 15,8 1,2 14,5 1,1 12,5 1,0 16,0 1,2 17,0 1,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,5 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,3 0,3 4,7 0,4 1,7 0,1 1,5 0,1 0,9 0,1
08. Rehuaineet 6,1 0,5 6,2 0,5 7,2 0,6 7,7 0,6 8,2 0,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 22,2 1,7 28,7 2,3 13,7 1,1 21,4 1,6 24,1 1,8
1. Juomat ja tupakka 1,3 0,1 1,7 0,1 1,7 0,1 2,2 0,2 2,4 0,2
11. Juomat 1,3 0,1 1,6 0,1 1,5 0,1 2,2 0,2 2,2 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 193,6 14,7 204,6 16,1 158,3 13,2 210,9 15,3 220,2 16,9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 9,7 0,7 12,8 1,0 8,2 0,7 25,8 1,9 28,2 2,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,0 0,2 1,9 0,2 1,8 0,1 3,6 0,3 2,7 0,2
24. Puutavara ja korkki 1,6 0,1 1,2 0,1 1,5 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1
25. Paperimassa 14,1 1,1 15,0 1,2 11,4 0,9 16,2 1,2 20,3 1,6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,5 0,2 2,1 0,2 2,2 0,2 0,7 0,0 0,3 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,2 0,1 1,3 0,1 0,7 0,1 1,0 0,1 0,6 0,0
28. Malmit ja metalliromu 161,4 12,3 169,8 13,4 132,4 11,0 162,2 11,8 166,6 12,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,7 0,1 0,6 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 23,3 1,8 8,5 0,7 1,9 0,2 0,8 0,1 1,5 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 23,3 1,8 8,5 0,7 1,8 0,1 0,7 0,0 1,5 0,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 0,7 0,1 0,7 0,1 0,1 0,0 0,8 0,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 00 0,5 0,0 0,7 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 128,2 9,7 132,8 10,5 112,5 9,4 133,6 9,7 139,6 10,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7,2 0,5 7,3 0,6 4,8 0,4 6,4 0,5 6,8 0,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 23,1 1,8 21,6 1,7 14,9 1,2 13,8 1,0 32,3 2,5
53. Väri- ja parkitusaineet 2,4 0,2 4,8 0,4 2,1 0,2 5,6 0,4 2,9 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 15,9 1,2 11,0 0,9 12,0 1,0 13,3 1,0 10,6 0,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 13,5 1,0 13,3 1,0 11,2 0,9 15,0 1,1 13,3 1,0
56. Lannoitteet, valmistetut 0,6 0,0 0,6 0,0 0,8 0,1 1,1 0,1 0,9 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 37,1 2,8 44,2 3,5 36,0 3,0 43,4 3,2 39,1 3,0
58. Muovit, valmistetut 7,9 0,6 7,8 0,6 8,6 0,7 11,2 0,8 9,6 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20,5 1,6 22,3 1,8 22,2 1,8 23,7 1,7 24,1 1,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 42,9 3,3 41,3 3,3 35,6 3,0 45,1 3,3 42,4 3,2
62. Kumituotteet 2,1 0,2 2,5 0,2 1,5 0,1 1,7 0,1 1,5 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,1 0,2 2,1 0,2 3,3 0,3 2,3 0,2 2,2 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,3 0,3 2,9 0,2 2,3 0,2 3,2 0,2 2,7 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 5,9 0,5 4,1 0,3 3,3 0,3 7,3 0,5 6,9 0,5
67. Rauta ja teräs 6,6 0,5 5,0 0,4 4,9 0,4 7,3 0,5 5,2 0,4
68. Muut metallit 8,6 0,7 11,0 0,9 8,0 0,7 6,1 0,4 8,7 0,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 13,8 1,1 13,3 1,0 12,2 1,0 16,4 1,2 14,8 1,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 715,8 54,4 649,9 51,2 716,8 59,6 790,3 57,5 704,8 54,0
71. Voimakoneet ja moottorit 7,6 0,6 6,5 0,5 12,0 1,0 11,8 0,9 8,5 0,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 27,6 2,1 32,9 2,6 33,3 2,8 36,2 2,6 38,3 2,9
73. Metalliteollisuuskoneet 4,1 0,3 3,1 0,2 1,8 0,2 1,6 0,1 3,6 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 42,6 3,2 36,7 2,9 58,4 4,9 51,7 3,8 47,0 3,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 40,1 3,1 31,3 2,5 32,2 2,7 36,8 2,7 28,4 2,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 24,6 1,9 25,6 2,0 23,0 1,9 23,7 1,7 21,1 1,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 517,8 39,4 474,3 37,4 496,3 41,3 508,0 37,0 501,2 38,4
78. Moottoriajoneuvot 6,2 0,5 5,2 0,4 4,6 0,4 7,1 0,5 6,2 0,5
79. Muut kuljetusvälineet 45,1 3,4 34,3 2,7 55,1 4,6 113,5 8,3 50,7 3,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 121,4 9,2 110,3 8,7 98,6 8,2 108,5 7,9 93,7 7,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 8,9 0,7 0,5 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0
82. Huonekalut 1,0 0,1 2,2 0,2 1,8 0,2 1,4 0,1 1,9 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,4 0,0 0,6 0,1 0,3 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
84. Vaatteet 1,1 0,1 3,3 0,3 0,2 0,0 1,4 0,1 3,1 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 57,4 4,4 57,7 4,5 65,4 5,4 63,6 4,6 58,1 4,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3,4 0,3 2,8 0,2 3,3 0,3 4,2 0,3 3,1 0,2
89. Muut valmiit tavarat 49,2 3,7 43,0 3,4 27,3 2,3 37,1 2,7 26,9 2,1
9. Muut tavarat 20,8 1,6 23,0 1,8 22,3 1,9 23,6 1,7 23,1 1,8
93. Erittelemätön 3,6 0,3 6,3 0,5 6,3 0,5 5,7 0,4 6,0 0,5
97. Kulta, ei monetaarinen 0,3 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 16,9 1,3 16,5 1,3 15,4 1,3 17,2 1,3 16,9 1,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.315,0 100,0 1.269,5 100,0 1.201,8 100,0 1.374,6 100,0 1.305,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Malesiasta (MY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 32,5 0,7 38,0 0,7 24,4 0,5 36,0 0,8 33,3 0,7
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,9 0,0 2,5 0,0 1,7 0,0 1,8 0,0 2,6 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 5,3 0,1 2,0 0,0 2,2 0,0 2,9 0,1 3,9 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 0,9 0,0 0,9 0,0 0,7 0,0 1,2 0,0 2,8 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 13,1 0,3 18,4 0,3 10,3 0,2 16,5 0,4 13,3 0,3
08. Rehuaineet 9,3 0,2 10,9 0,2 7,7 0,2 11,9 0,3 9,1 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,9 0,0 2,9 0,1 1,7 0,0 1,4 0,0 1,3 0,0
1. Juomat ja tupakka 0,7 0,0 1,6 0,0 0,9 0,0 1,2 0,0 0,8 0,0
11. Juomat 0,7 0,0 1,6 0,0 0,9 0,0 1,2 0,0 0,8 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 19,4 0,4 14,5 0,3 17,4 0,4 14,1 0,3 19,6 0,4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6,1 0,1 5,6 0,1 9,7 0,2 6,2 0,1 7,9 0,2
24. Puutavara ja korkki 9,5 0,2 6,1 0,1 5,1 0,1 6,4 0,1 9,0 0,2
28. Malmit ja metalliromu 3,2 0,1 2,2 0,0 2,3 0,1 0,9 0,0 1,8 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,3 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3,5 0,1 4,5 0,1 28,6 0,6 0,6 0,0 32,0 0,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3,5 0,1 4,4 0,1 28,4 0,6 0,6 0,0 32,0 0,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 34,8 0,7 16,3 0,3 42,2 0,9 37,4 0,9 71,4 1,6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 34,1 0,7 15,4 0,3 41,5 0,9 35,9 0,8 70,2 1,6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,6 0,0 0,9 0,0 0,7 0,0 1,5 0,0 1,2 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 183,2 3,8 308,7 5,8 350,1 7,7 153,6 3,6 79,5 1,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 149,3 3,1 262,8 5,0 320,7 7,0 101,3 2,4 30,3 0,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,4 0,0 1,0 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0
53. Väri- ja parkitusaineet 1,8 0,0 2,6 0,0 2,3 0,1 1,8 0,0 3,8 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3,1 0,1 8,8 0,2 3,0 0,1 12,0 0,3 13,8 0,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,1 0,1 3,9 0,1 2,3 0,0 3,5 0,1 3,3 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 7,9 0,2 11,1 0,2 8,1 0,2 16,0 0,4 7,9 0,2
58. Muovit, valmistetut 6,9 0,1 7,5 0,1 5,7 0,1 8,0 0,2 9,2 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10,6 0,2 11,0 0,2 7,3 0,2 10,8 0,3 10,2 0,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 162,5 3,4 157,8 3,0 131,1 2,9 125,7 3,0 190,2 4,3
62. Kumituotteet 24,6 0,5 18,2 0,3 17,7 0,4 21,6 0,5 20,9 0,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 12,9 0,3 24,5 0,5 14,8 0,3 12,2 0,3 9,9 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5,9 0,1 8,0 0,2 4,3 0,1 5,8 0,1 5,9 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 11,3 0,2 9,6 0,2 7,3 0,2 6,8 0,2 5,3 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 26,9 0,6 28,5 0,5 23,9 0,5 24,1 0,6 23,6 0,5
67. Rauta ja teräs 6,3 0,1 4,8 0,1 20,4 0,4 3,5 0,1 61,9 1,4
68. Muut metallit 25,3 0,5 20,0 0,4 15,1 0,3 9,5 0,2 18,9 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 49,2 1,0 44,2 0,8 27,5 0,6 42,0 1,0 43,9 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3.100,1 64,0 3.343,3 63,3 3.041,4 66,5 2.873,7 67,5 3.049,4 68,5
71. Voimakoneet ja moottorit 4,4 0,1 4,6 0,1 4,4 0,1 8,1 0,2 6,3 0,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 101,4 2,1 80,4 1,5 71,7 1,6 77,5 1,8 97,3 2,2
73. Metalliteollisuuskoneet 1,5 0,0 1,9 0,0 1,0 0,0 1,7 0,0 1,0 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 50,6 1,0 43,6 0,8 44,6 1,0 47,1 1,1 59,5 1,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 536,7 11,1 454,8 8,6 472,7 10,3 466,0 10,9 496,7 11,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 307,4 6,3 336,8 6,4 386,1 8,4 371,1 8,7 377,1 8,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.082,3 43,0 2.397,9 45,4 2.051,0 44,8 1.886,3 44,3 1.992,0 44,8
78. Moottoriajoneuvot 8,4 0,2 8,7 0,2 4,4 0,1 7,6 0,2 7,4 0,2
79. Muut kuljetusvälineet 7,3 0,2 14,6 0,3 5,6 0,1 8,3 0,2 12,1 0,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.183,4 24,4 1.194,9 22,6 841,2 18,4 959,4 22,5 924,6 20,8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 11,7 0,2 9,9 0,2 8,8 0,2 9,2 0,2 13,9 0,3
82. Huonekalut 142,0 2,9 99,7 1,9 84,9 1,9 92,3 2,2 103,8 2,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,7 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0
84. Vaatteet 594,6 12,3 678,5 12,8 307,1 6,7 383,4 9,0 335,4 7,5
87. Kojeet,mittarit yms. 189,0 3,9 188,8 3,6 210,7 4,6 220,3 5,2 202,1 4,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 15,1 0,3 15,2 0,3 8,4 0,2 18,4 0,4 15,7 0,4
89. Muut valmiit tavarat 230,3 4,8 202,1 3,8 221,1 4,8 235,5 5,5 253,0 5,7
9. Muut tavarat 126,9 2,6 202,4 3,8 97,2 2,1 57,1 1,3 50,5 1,1
93. Erittelemätön 109,2 2,3 184,1 3,5 79,9 1,7 38,0 0,9 31,9 0,7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 17,7 0,4 17,9 0,3 17,1 0,4 19,1 0,4 18,5 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.846,8 100,0 5.282,0 100,0 4.574,4 100,0 4.259,0 100,0 4.451,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu