Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Vietnamin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.70.70.80.70.6
Tuonnista3.23.73.53.73.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.32.62.42.52.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Vietnamin kanssa, vienti Vietnamiin ja tuonti Vietnamista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa 2021 Vietnam edusti 2.4 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.6 prosenttia USAn viennistä ja 3.5 prosenttia tuonnista. Huhtikuussa Vietnam oli USAn kymmeneksi suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 8.9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 53.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Vietnamin kanssa oli Yhdysvalloille 7.0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Vietnamista oli 59.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 8.0 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Vietnamista olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 20.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 13.2 % sekä Sitc851 (jalkineet) 8.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Vietnamiin oli 20.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 935 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc263 (puuvilla), mikä edusti 15.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 8.8 % sekä Sitc282 (rauta- ja teräsromu) 7.9 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Vietnamin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 34.6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 35.0 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 31.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 39.5 prosentilla ja viennin arvo 4.22291677971878. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 6.2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc263 (puuvilla), arvon ollessa 515 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 27.4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 18.7 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Vietnamiin (VN) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 151.1 15.9 110.8 12.6 188.3 19.2 227.9 22.8 137.5 14.7
00. Elävät eläimet 5.1 0.5 1.1 0.1 4.0 0.4 0.3 0.0 0.7 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 10.10 1.2 14.5 1.6 16.9 1.7 17.8 1.8 13.9 1.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 10.10 1.2 20.7 2.3 22.1 2.3 28.5 2.9 22.3 2.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.5 0.3 2.3 0.3 6.6 0.7 8.1 0.8 9.0 1.0
04. Vilja ja viljatuotteet 2.7 0.3 6.5 0.7 68.5 7.0 73.8 7.4 19.1 2.0
05. Hedelmät ja kasvikset 44.5 4.7 19.0 2.1 26.4 2.7 31.9 3.2 18.8 2.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.3 0.1 1.2 0.1 1.7 0.2 2.8 0.3 3.3 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.7 0.3 0.6 0.1 3.5 0.3 6.2 0.6 7.0 0.7
08. Rehuaineet 64.9 6.8 39.5 4.5 31.6 3.2 46.4 4.6 34.4 3.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.9 0.6 5.9 0.7 7.4 0.8 12.5 1.2 9.4 1.0
1. Juomat ja tupakka 5.9 0.6 6.5 0.7 10.1 1.0 8.6 0.9 5.9 0.6
11. Juomat 5.9 0.6 6.5 0.7 7.3 0.7 6.9 0.7 5.2 0.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.1 0.0 2.8 0.3 1.8 0.2 0.8 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 241.9 25.5 315.1 35.7 351.4 35.9 285.4 28.6 314.7 33.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1.0 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0 1.0 0.1 0.7 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 70.5 7.4 114.3 13.0 128.2 13.1 32.7 3.3 14.4 1.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.8 0.2 3.2 0.4 2.4 0.2 3.8 0.4 1.4 0.1
24. Puutavara ja korkki 19.7 2.1 31.8 3.6 25.0 2.6 24.9 2.5 24.1 2.6
25. Paperimassa 35.5 3.7 33.5 3.8 28.9 2.9 33.4 3.3 38.3 4.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 55.6 5.9 116.1 13.2 112.5 11.5 143.1 14.3 149.8 16.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.0 0.8 0.1 0.6 0.1 1.10 0.2 0.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 50.6 5.3 11.7 1.3 47.8 4.9 38.7 3.9 76.9 8.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7.1 0.7 3.8 0.4 6.1 0.6 6.2 0.6 8.8 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 28.5 3.0 1.0 0.1 29.9 3.1 4.9 0.5 1.6 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 28.5 3.0 1.0 0.1 29.9 3.1 4.9 0.5 1.6 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 98.6 10.4 123.5 14.0 109.6 11.2 120.9 12.1 128.5 13.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.8 0.4 4.8 0.5 4.6 0.5 4.4 0.4 5.5 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.8 0.5 7.8 0.9 14.3 1.5 12.2 1.2 22.6 2.4
53. Väri- ja parkitusaineet 4.4 0.5 4.7 0.5 4.7 0.5 5.4 0.5 5.3 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 11.1 1.2 15.3 1.7 16.6 1.7 17.9 1.8 15.10 1.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10.7 1.1 9.7 1.1 10.4 1.1 12.9 1.3 15.1 1.6
57. Muovit, valmistamattomat 32.6 3.4 58.5 6.6 39.3 4.0 41.0 4.1 40.8 4.4
58. Muovit, valmistetut 7.2 0.8 5.5 0.6 6.0 0.6 10.3 1.0 7.2 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 23.9 2.5 17.4 2.0 13.8 1.4 16.8 1.7 16.2 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 45.4 4.8 36.8 4.2 35.6 3.6 49.10 5.0 42.4 4.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 11.7 1.2 9.9 1.1 11.2 1.1 12.5 1.2 10.1 1.1
62. Kumituotteet 0.7 0.1 0.7 0.1 0.10 0.1 1.3 0.1 0.7 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.0 0.2 1.9 0.2 1.0 0.1 1.8 0.2 1.2 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.2 0.2 1.7 0.2 2.0 0.2 3.1 0.3 3.1 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.8 0.7 8.6 1.0 6.1 0.6 8.3 0.8 6.5 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 13.2 1.4 7.1 0.8 5.1 0.5 12.0 1.2 9.8 1.0
67. Rauta ja teräs 2.8 0.3 0.10 0.1 1.9 0.2 1.5 0.1 2.3 0.2
68. Muut metallit 1.7 0.2 1.8 0.2 0.9 0.1 3.5 0.3 2.4 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.8 0.5 4.6 0.5 6.7 0.7 6.4 0.6 6.6 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 298.2 31.5 221.8 25.1 204.9 20.9 231.0 23.1 237.10 25.5
71. Voimakoneet ja moottorit 6.6 0.7 0.9 0.1 1.4 0.1 6.5 0.6 11.5 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.1 0.6 10.1 1.1 12.9 1.3 7.1 0.7 9.2 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet 2.7 0.3 0.8 0.1 0.5 0.0 3.9 0.4 1.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 13.4 1.4 9.2 1.0 8.6 0.9 16.2 1.6 12.10 1.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 13.1 1.4 9.8 1.1 6.3 0.6 10.10 1.1 15.2 1.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 64.4 6.8 49.3 5.6 38.3 3.9 46.6 4.7 62.2 6.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 166.5 17.6 131.0 14.9 129.8 13.3 125.2 12.5 101.2 10.8
78. Moottoriajoneuvot 6.6 0.7 6.9 0.8 5.4 0.5 13.5 1.3 20.3 2.2
79. Muut kuljetusvälineet 19.2 2.0 4.1 0.5 2.1 0.2 1.4 0.1 4.5 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 68.9 7.3 57.5 6.5 42.2 4.3 57.8 5.8 58.9 6.3
82. Huonekalut 0.2 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1
84. Vaatteet 0.3 0.0 0.5 0.1 0.7 0.1 1.2 0.1 0.7 0.1
85. Jalkineet 23.10 2.5 19.1 2.2 14.6 1.5 21.3 2.1 17.0 1.8
87. Kojeet,mittarit yms. 24.8 2.6 17.9 2.0 14.8 1.5 20.3 2.0 19.3 2.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.5 0.4 2.9 0.3 1.9 0.2 3.4 0.3 5.4 0.6
89. Muut valmiit tavarat 15.9 1.7 16.3 1.8 10.2 1.0 11.2 1.1 15.4 1.6
9. Muut tavarat 9.4 1.0 9.3 1.0 7.1 0.7 11.6 1.2 7.6 0.8
93. Erittelemätön 3.6 0.4 3.7 0.4 0.6 0.1 4.6 0.5 0.8 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.8 0.1 1.2 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 5.6 0.6 5.5 0.6 6.4 0.7 6.3 0.6 5.8 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 947.8 100.0 882.1 100.0 978.9 100.0 998.1 100.0 934.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Vietnamista (VN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 288.10 4.2 284.9 3.7 250.1 3.7 252.1 2.9 232.3 2.9
00. Elävät eläimet 0.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 130.7 1.9 130.7 1.7 100.7 1.5 101.5 1.2 97.5 1.2
04. Vilja ja viljatuotteet 5.6 0.1 5.6 0.1 4.6 0.1 7.3 0.1 5.3 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 88.9 1.3 90.5 1.2 88.9 1.3 82.8 0.9 68.7 0.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 7.9 0.1 6.9 0.1 5.4 0.1 5.5 0.1 4.1 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 35.2 0.5 37.8 0.5 34.5 0.5 39.1 0.4 41.7 0.5
08. Rehuaineet 9.3 0.1 5.9 0.1 8.2 0.1 7.9 0.1 6.7 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 10.9 0.2 7.3 0.1 7.9 0.1 8.1 0.1 8.0 0.1
1. Juomat ja tupakka 2.3 0.0 3.1 0.0 2.1 0.0 2.6 0.0 4.4 0.1
11. Juomat 2.2 0.0 1.10 0.0 1.9 0.0 2.3 0.0 3.8 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.0 1.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 20.6 0.3 26.3 0.3 20.4 0.3 21.4 0.2 16.7 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5.7 0.1 8.4 0.1 6.3 0.1 8.9 0.1 5.6 0.1
24. Puutavara ja korkki 2.9 0.0 2.4 0.0 2.10 0.0 3.8 0.0 2.8 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.2 0.1 5.5 0.1 3.6 0.1 3.7 0.0 4.3 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.0 6.1 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.0 0.1 0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7.5 0.1 3.9 0.1 6.4 0.1 4.7 0.1 3.7 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.3 0.0 2.1 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 2.2 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.9 0.0 1.8 0.0 1.1 0.0 1.3 0.0 1.7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 32.0 0.5 34.3 0.4 29.2 0.4 41.1 0.5 45.3 0.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.8 0.0 1.10 0.0 1.6 0.0 2.2 0.0 1.9 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.8 0.0 1.6 0.0 4.1 0.1 5.0 0.1 2.9 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.7 0.0 1.0 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.5 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.0 0.1 5.1 0.1 4.1 0.1 6.1 0.1 4.7 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 8.10 0.1 7.3 0.1 4.0 0.1 8.7 0.1 18.1 0.2
58. Muovit, valmistetut 8.5 0.1 11.2 0.1 11.2 0.2 12.5 0.1 12.7 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.9 0.1 5.9 0.1 2.5 0.0 5.2 0.1 3.8 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 436.5 6.3 482.7 6.3 408.2 6.0 517.10 5.9 504.4 6.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 5.6 0.1 7.3 0.1 5.2 0.1 7.9 0.1 6.4 0.1
62. Kumituotteet 86.3 1.2 88.1 1.1 69.7 1.0 83.1 0.9 89.2 1.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 52.3 0.8 57.6 0.8 48.6 0.7 57.5 0.7 56.0 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 25.9 0.4 19.8 0.3 21.8 0.3 28.1 0.3 25.8 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 75.5 1.1 85.8 1.1 75.6 1.1 85.1 1.0 79.6 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 56.4 0.8 62.10 0.8 59.7 0.9 70.3 0.8 63.9 0.8
67. Rauta ja teräs 15.3 0.2 24.3 0.3 11.7 0.2 39.6 0.4 41.10 0.5
68. Muut metallit 11.2 0.2 12.3 0.2 10.8 0.2 12.1 0.1 15.4 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 108.4 1.6 125.1 1.6 105.4 1.6 134.6 1.5 126.5 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3,068.8 44.4 3,238.0 42.3 2,924.3 43.3 3,997.4 45.4 3,609.6 45.4
71. Voimakoneet ja moottorit 75.5 1.1 78.2 1.0 66.9 1.0 97.8 1.1 81.1 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 63.5 0.9 61.3 0.8 63.3 0.9 82.3 0.9 59.3 0.7
73. Metalliteollisuuskoneet 1.5 0.0 2.7 0.0 1.5 0.0 2.3 0.0 1.6 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 116.6 1.7 116.9 1.5 117.4 1.7 179.7 2.0 155.1 2.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 422.0 6.1 485.3 6.3 396.9 5.9 527.2 6.0 509.7 6.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,445.8 20.9 1,542.4 20.1 1,389.7 20.6 1,901.1 21.6 1,731.9 21.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 882.5 12.8 880.4 11.5 833.7 12.3 1,136.3 12.9 1,002.0 12.6
78. Moottoriajoneuvot 59.6 0.9 64.9 0.8 52.6 0.8 68.2 0.8 66.9 0.8
79. Muut kuljetusvälineet 2.1 0.0 6.3 0.1 2.6 0.0 2.10 0.0 2.4 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,037.8 43.9 3,561.8 46.5 3,099.5 45.9 3,934.0 44.7 3,423.8 43.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 32.9 0.5 37.2 0.5 33.1 0.5 35.9 0.4 30.3 0.4
82. Huonekalut 1,052.3 15.2 1,132.5 14.8 896.4 13.3 1,120.8 12.7 1,046.2 13.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 75.5 1.1 86.3 1.1 72.4 1.1 82.7 0.9 76.5 1.0
84. Vaatteet 896.6 13.0 1,113.0 14.5 1,060.8 15.7 1,385.7 15.7 1,180.8 14.8
85. Jalkineet 537.9 7.8 647.6 8.5 635.5 9.4 801.8 9.1 639.5 8.0
87. Kojeet,mittarit yms. 36.8 0.5 52.9 0.7 40.7 0.6 52.6 0.6 55.3 0.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5.1 0.1 5.8 0.1 5.8 0.1 8.4 0.1 8.1 0.1
89. Muut valmiit tavarat 401.1 5.8 486.8 6.4 355.1 5.3 446.5 5.1 387.5 4.9
9. Muut tavarat 24.1 0.3 27.9 0.4 24.8 0.4 32.8 0.4 114.5 1.4
93. Erittelemätön 9.1 0.1 12.8 0.2 12.0 0.2 16.5 0.2 98.6 1.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 15.0 0.2 15.2 0.2 12.8 0.2 16.4 0.2 15.10 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6,912.2 100.0 7,660.7 100.0 6,759.6 100.0 8,800.7 100.0 7,953.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu