Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Vietnamin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/6 - 2022/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/6
%
2022/7
%
2022/8
%
2022/9
%
2022/10
%
Viennistä0,6 0,5 0,5 0,6 0,5
Tuonnista4,0 3,9 4,4 4,2 3,9
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,7 2,6 2,9 2,8 2,6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Vietnamin kanssa, vienti Vietnamiin ja tuonti Vietnamista vuoden 2022 lokakuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Lokakuussa 2022 Vietnam edusti 2,6 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0,5 prosenttia USAn viennistä ja 3,9 prosenttia tuonnista. Lokakuussa Vietnam oli Yhdysvaltain kahdeksanneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 11,9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 19,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Lokakuussa kauppatase Vietnamin kanssa oli Yhdysvalloille 10,2 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Vietnamista oli 20,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa, ollen suuruudeltaan 11,0 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Vietnamista olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 25,0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 8,9 % sekä Sitc851 (jalkineet) 8,3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Vietnamiin oli 12,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa, ollen suuruudeltaan 879 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 9,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 8,3 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 7,6 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-lokakuun aikana

Tammi-lokakuun aikana tavarakauppa Vietnamin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-lokakuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-lokakuussa. Kasvua oli peräti 29,7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 119,4 miljardiin dollariin. Tammi-lokakuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 109,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 9,7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 32,1 prosentilla ja viennin arvo 7,5 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 26,3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc263 (puuvilla), arvon ollessa 1,1 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-lokakuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 99,9 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 73,9 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Vietnamiin (VN) jaksolla 2022/6 - 2022/10

2022 / 62022 / 72022 / 82022 / 92022 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 161,8 15,8 123,6 14,9 176,6 17,9 179,3 18,5 159,1 18,1
00. Elävät eläimet 2,1 0,2 0,3 0,0 0,4 0,0 00 0,4 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 21,0 2,0 22,4 2,7 26,5 2,7 27,5 2,8 28,6 3,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 14,1 1,4 9,4 1,1 6,5 0,7 8,6 0,9 18,2 2,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 8,4 0,8 9,2 1,1 5,1 0,5 6,8 0,7 5,7 0,6
04. Vilja ja viljatuotteet 10,8 1,0 0,6 0,1 29,9 3,0 31,0 3,2 3,3 0,4
05. Hedelmät ja kasvikset 21,2 2,1 22,7 2,7 34,3 3,5 27,9 2,9 38,2 4,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,8 0,2 1,8 0,2 2,6 0,3 2,7 0,3 1,8 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,5 0,1 4,3 0,5 7,1 0,7 5,4 0,6 3,4 0,4
08. Rehuaineet 68,8 6,7 45,6 5,5 52,9 5,4 59,6 6,1 51,0 5,8
09. Erinäiset elintarvikkeet 13,1 1,3 7,4 0,9 11,2 1,1 9,8 1,0 8,4 1,0
1. Juomat ja tupakka 12,0 1,2 8,8 1,1 13,4 1,4 4,7 0,5 8,7 1,0
11. Juomat 7,5 0,7 5,2 0,6 5,7 0,6 2,0 0,2 1,6 0,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 4,5 0,4 3,6 0,4 7,7 0,8 2,7 0,3 7,1 0,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 261,7 25,5 241,5 29,1 236,8 24,0 158,4 16,3 123,9 14,1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,8 0,1 0,7 0,1 1,1 0,1 0,5 0,1 0,3 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 13,3 1,3 17,0 2,0 29,2 3,0 40,7 4,2 20,6 2,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,2 0,1 1,2 0,1 2,3 0,2 1,4 0,1 2,5 0,3
24. Puutavara ja korkki 41,1 4,0 41,3 5,0 37,4 3,8 25,3 2,6 19,3 2,2
25. Paperimassa 28,8 2,8 28,4 3,4 35,9 3,6 28,2 2,9 26,6 3,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 140,5 13,7 116,7 14,1 109,0 11,0 40,9 4,2 14,2 1,6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,7 0,1 2,9 0,3 0,9 0,1 0,8 0,1 0,5 0,1
28. Malmit ja metalliromu 28,0 2,7 29,4 3,5 16,7 1,7 15,6 1,6 32,9 3,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7,5 0,7 4,0 0,5 4,5 0,5 4,8 0,5 6,9 0,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 94,1 9,2 0,7 0,1 56,5 5,7 1,0 0,1 0,7 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 94,1 9,2 0,7 0,1 0,3 0,0 0,9 0,1 0,7 0,1
34. Kaasut 00 00 56,1 5,7 0,0 0,0 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 139,9 13,6 140,2 16,9 149,2 15,1 171,0 17,6 183,7 20,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4,6 0,4 5,2 0,6 5,3 0,5 5,3 0,5 5,3 0,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 48,2 4,7 45,3 5,5 29,7 3,0 55,9 5,8 71,4 8,1
53. Väri- ja parkitusaineet 3,6 0,3 4,6 0,6 3,8 0,4 6,4 0,7 4,4 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 12,6 1,2 13,8 1,7 15,7 1,6 17,8 1,8 13,9 1,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,5 0,7 10,2 1,2 8,3 0,8 9,7 1,0 8,3 0,9
57. Muovit, valmistamattomat 38,8 3,8 29,0 3,5 57,0 5,8 59,8 6,2 59,4 6,8
58. Muovit, valmistetut 7,3 0,7 8,5 1,0 7,4 0,8 5,7 0,6 5,7 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17,1 1,7 23,1 2,8 21,7 2,2 10,0 1,0 14,8 1,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 44,6 4,3 54,0 6,5 42,8 4,3 46,6 4,8 49,8 5,7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 9,9 1,0 8,6 1,0 10,2 1,0 10,3 1,1 12,1 1,4
62. Kumituotteet 0,6 0,1 0,7 0,1 1,0 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,3 0,0 0,6 0,1 0,3 0,0 0,4 0,0 0,8 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,3 0,1 1,1 0,1 1,4 0,1 2,1 0,2 1,0 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8,4 0,8 5,7 0,7 5,4 0,5 4,5 0,5 6,0 0,7
66. Kivennäisainetuotteet 11,3 1,1 22,3 2,7 12,7 1,3 15,3 1,6 17,7 2,0
67. Rauta ja teräs 2,7 0,3 5,1 0,6 2,9 0,3 3,9 0,4 3,4 0,4
68. Muut metallit 3,4 0,3 2,9 0,3 1,8 0,2 1,7 0,2 1,3 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6,6 0,6 7,0 0,8 7,0 0,7 7,6 0,8 6,9 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 249,6 24,3 201,6 24,3 257,4 26,1 354,4 36,5 296,8 33,8
71. Voimakoneet ja moottorit 2,8 0,3 6,4 0,8 2,9 0,3 9,8 1,0 7,4 0,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10,7 1,0 6,2 0,8 9,8 1,0 8,0 0,8 9,1 1,0
73. Metalliteollisuuskoneet 1,2 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 1,9 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 10,8 1,0 12,1 1,5 16,1 1,6 13,0 1,3 13,1 1,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 14,5 1,4 10,8 1,3 14,6 1,5 15,7 1,6 15,7 1,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 93,3 9,1 73,2 8,8 68,2 6,9 75,5 7,8 67,1 7,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 96,9 9,4 77,6 9,3 60,0 6,1 67,4 6,9 94,2 10,7
78. Moottoriajoneuvot 13,7 1,3 9,4 1,1 26,1 2,6 25,1 2,6 7,6 0,9
79. Muut kuljetusvälineet 5,8 0,6 5,2 0,6 59,0 6,0 139,2 14,3 80,6 9,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 54,2 5,3 52,6 6,3 42,7 4,3 46,5 4,8 48,7 5,5
82. Huonekalut 0,5 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 1,0 0,1 1,4 0,2
84. Vaatteet 0,9 0,1 1,4 0,2 1,1 0,1 0,3 0,0 0,4 0,0
85. Jalkineet 18,0 1,8 17,4 2,1 13,5 1,4 13,4 1,4 15,9 1,8
87. Kojeet,mittarit yms. 16,9 1,6 20,2 2,4 14,7 1,5 17,1 1,8 15,9 1,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,1 0,2 2,0 0,2 1,3 0,1 1,7 0,2 2,8 0,3
89. Muut valmiit tavarat 15,6 1,5 10,4 1,2 10,6 1,1 12,5 1,3 12,0 1,4
9. Muut tavarat 8,5 0,8 7,3 0,9 11,0 1,1 8,9 0,9 7,5 0,8
93. Erittelemätön 1,1 0,1 1,7 0,2 1,9 0,2 0,6 0,1 0,2 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 1,3 0,1 0,7 0,1 1,0 0,1 0,6 0,1 0,3 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 6,1 0,6 4,8 0,6 8,2 0,8 7,6 0,8 7,0 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.026,6 100,0 830,5 100,0 986,6 100,0 970,9 100,0 879,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Vietnamista (VN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/6 - 2022/10

2022 / 62022 / 72022 / 82022 / 92022 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 468,5 4,0 411,8 3,9 395,4 3,2 368,0 3,2 346,2 3,1
00. Elävät eläimet 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,1 0,0 2,0 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 0,3 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,5 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 238,5 2,1 204,5 1,9 184,2 1,5 168,5 1,5 149,0 1,3
04. Vilja ja viljatuotteet 8,8 0,1 7,6 0,1 6,7 0,1 9,4 0,1 7,4 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 124,2 1,1 99,5 0,9 105,9 0,9 89,4 0,8 97,5 0,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4,2 0,0 3,2 0,0 6,4 0,1 5,4 0,0 8,2 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 68,5 0,6 73,1 0,7 69,6 0,6 68,4 0,6 59,8 0,5
08. Rehuaineet 11,6 0,1 12,3 0,1 7,7 0,1 16,8 0,1 10,6 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 12,3 0,1 11,2 0,1 11,1 0,1 9,2 0,1 9,8 0,1
1. Juomat ja tupakka 6,9 0,1 4,8 0,0 6,0 0,0 5,4 0,0 4,8 0,0
11. Juomat 6,4 0,1 4,4 0,0 5,7 0,0 4,7 0,0 4,5 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,5 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 31,4 0,3 28,0 0,3 38,2 0,3 20,1 0,2 19,1 0,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,9 0,0 4,3 0,0 3,1 0,0 5,4 0,0 6,2 0,1
24. Puutavara ja korkki 13,7 0,1 9,9 0,1 8,5 0,1 6,6 0,1 6,7 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5,0 0,0 4,4 0,0 3,8 0,0 1,5 0,0 2,0 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,1 0,0 0,2 0,0 12,1 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0
28. Malmit ja metalliromu 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 00 0,5 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 10,5 0,1 9,0 0,1 10,3 0,1 6,4 0,1 3,3 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2,3 0,0 1,7 0,0 2,0 0,0 1,8 0,0 2,0 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,4 0,0 0,7 0,0 1,6 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,8 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 63,7 0,5 53,4 0,5 63,6 0,5 56,2 0,5 52,9 0,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,3 0,0 2,9 0,0 4,9 0,0 3,3 0,0 3,8 0,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5,0 0,0 5,5 0,1 8,3 0,1 9,1 0,1 6,6 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 0,9 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0 1,0 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,7 0,0 0,6 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4,7 0,0 4,2 0,0 6,9 0,1 4,9 0,0 5,3 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 20,5 0,2 20,9 0,2 22,3 0,2 20,3 0,2 18,5 0,2
58. Muovit, valmistetut 22,9 0,2 14,9 0,1 15,5 0,1 14,3 0,1 13,9 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,6 0,0 3,6 0,0 3,5 0,0 2,9 0,0 2,8 0,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 814,1 7,0 759,6 7,1 925,0 7,5 822,5 7,1 750,2 6,8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 7,9 0,1 7,2 0,1 8,8 0,1 10,3 0,1 9,5 0,1
62. Kumituotteet 142,2 1,2 122,6 1,1 155,0 1,2 139,0 1,2 118,5 1,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 99,6 0,9 77,1 0,7 97,8 0,8 94,3 0,8 69,4 0,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 67,4 0,6 59,1 0,6 66,1 0,5 59,9 0,5 57,5 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 103,4 0,9 107,8 1,0 105,2 0,8 103,2 0,9 110,8 1,0
66. Kivennäisainetuotteet 81,1 0,7 84,9 0,8 89,1 0,7 76,6 0,7 74,4 0,7
67. Rauta ja teräs 75,8 0,7 72,3 0,7 141,5 1,1 111,0 1,0 81,0 0,7
68. Muut metallit 40,0 0,3 36,1 0,3 33,2 0,3 27,4 0,2 24,1 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 196,8 1,7 192,6 1,8 228,2 1,8 200,8 1,7 205,0 1,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5.488,8 47,4 4.551,1 42,7 5.787,0 46,6 5.563,6 48,0 5.491,7 49,7
71. Voimakoneet ja moottorit 138,6 1,2 121,6 1,1 120,2 1,0 100,9 0,9 108,4 1,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 80,1 0,7 64,9 0,6 83,9 0,7 75,2 0,6 64,5 0,6
73. Metalliteollisuuskoneet 3,3 0,0 3,4 0,0 4,9 0,0 9,3 0,1 8,2 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 131,5 1,1 124,4 1,2 128,4 1,0 109,7 0,9 119,0 1,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 945,1 8,2 699,7 6,6 631,0 5,1 719,2 6,2 824,5 7,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.826,5 24,4 2.543,4 23,9 3.415,2 27,5 3.132,6 27,0 2.927,1 26,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.239,3 10,7 901,9 8,5 1.290,1 10,4 1.307,1 11,3 1.337,6 12,1
78. Moottoriajoneuvot 110,7 1,0 83,4 0,8 101,0 0,8 99,4 0,9 92,0 0,8
79. Muut kuljetusvälineet 13,7 0,1 8,4 0,1 12,4 0,1 10,2 0,1 10,5 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.639,1 40,1 4.796,6 45,0 5.103,4 41,1 4.679,2 40,4 4.271,3 38,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 57,9 0,5 55,2 0,5 61,5 0,5 44,6 0,4 48,4 0,4
82. Huonekalut 1.213,4 10,5 1.050,7 9,9 1.018,0 8,2 954,7 8,2 982,6 8,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 123,9 1,1 137,4 1,3 146,1 1,2 121,6 1,0 125,0 1,1
84. Vaatteet 1.592,9 13,8 1.757,5 16,5 1.932,1 15,6 1.832,8 15,8 1.488,1 13,5
85. Jalkineet 963,9 8,3 1.094,7 10,3 1.147,5 9,2 1.011,7 8,7 918,0 8,3
87. Kojeet,mittarit yms. 42,5 0,4 41,2 0,4 45,1 0,4 49,6 0,4 72,2 0,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 13,3 0,1 11,9 0,1 14,9 0,1 14,0 0,1 13,4 0,1
89. Muut valmiit tavarat 631,3 5,5 648,2 6,1 738,1 5,9 650,1 5,6 623,5 5,6
9. Muut tavarat 62,4 0,5 53,8 0,5 91,3 0,7 77,1 0,7 107,8 1,0
93. Erittelemätön 43,5 0,4 37,6 0,4 62,6 0,5 37,1 0,3 70,3 0,6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 18,9 0,2 16,1 0,2 28,8 0,2 39,9 0,3 37,5 0,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 11.577,3 100,0 10.660,7 100,0 12.411,9 100,0 11.593,9 100,0 11.045,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu