Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Vietnamin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,6 0,6 0,5 0,5 0,6
Tuonnista3,5 3,8 3,4 3,7 3,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,4 2,6 2,3 2,4 2,5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Vietnamin kanssa, vienti Vietnamiin ja tuonti Vietnamista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Vietnam oli Yhdysvaltain seitsemänneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Marraskuussa 2021 Vietnam edusti 2,5 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0,6 prosenttia USAn viennistä ja 3,6 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 10,3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 18,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Vietnamin kanssa oli Yhdysvalloille 8,5 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Vietnamista oli 19,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 9,4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Vietnamista olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 35,9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 4,8 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 4,8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Vietnamiin oli 9,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 894 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 8,9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8,3 % sekä Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 7,4 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Vietnamin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 25,2 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 102,3 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 92,3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 10,0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 27,0 prosentilla ja viennin arvo 11,1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 19,7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc263 (puuvilla), arvon ollessa 964 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 82,4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 63,7 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Vietnamiin (VN) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 137,0 15,1 170,2 17,8 118,5 17,6 152,3 19,3 143,9 16,1
00. Elävät eläimet 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 7,2 0,9 0,0 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 13,9 1,5 17,4 1,8 9,2 1,4 8,8 1,1 10,1 1,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 14,2 1,6 17,1 1,8 14,7 2,2 15,6 2,0 22,3 2,5
03. Kala- ja kalavalmisteet 6,0 0,7 2,4 0,3 4,7 0,7 4,2 0,5 4,4 0,5
04. Vilja ja viljatuotteet 0,5 0,1 12,1 1,3 1,2 0,2 2,9 0,4 3,4 0,4
05. Hedelmät ja kasvikset 23,8 2,6 20,9 2,2 16,8 2,5 33,2 4,2 34,0 3,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,3 0,2 1,9 0,2 2,6 0,4 3,1 0,4 2,8 0,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 13,9 1,5 3,1 0,3 12,5 1,9 10,1 1,3 11,9 1,3
08. Rehuaineet 49,0 5,4 87,1 9,1 42,8 6,3 54,3 6,9 41,1 4,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 13,1 1,4 7,8 0,8 13,9 2,1 12,9 1,6 13,8 1,5
1. Juomat ja tupakka 7,5 0,8 4,9 0,5 9,6 1,4 6,5 0,8 8,9 1,0
11. Juomat 4,0 0,4 3,7 0,4 7,1 1,1 3,5 0,4 8,9 1,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3,5 0,4 1,2 0,1 2,5 0,4 3,0 0,4 00
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 299,1 32,9 196,0 20,5 91,0 13,5 172,6 21,9 186,7 20,9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 83,0 9,1 13,7 1,4 10,3 1,5 21,5 2,7 67,1 7,5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,6 0,2 1,8 0,2 0,7 0,1 1,3 0,2 0,6 0,1
24. Puutavara ja korkki 36,5 4,0 30,4 3,2 18,1 2,7 17,1 2,2 19,3 2,2
25. Paperimassa 28,9 3,2 34,4 3,6 30,9 4,6 38,7 4,9 31,1 3,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 82,7 9,1 67,2 7,0 19,7 2,9 17,9 2,3 21,4 2,4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,7 0,1 3,3 0,3 0,8 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1
28. Malmit ja metalliromu 60,0 6,6 41,9 4,4 7,8 1,2 70,9 9,0 39,6 4,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5,5 0,6 3,0 0,3 2,3 0,3 4,3 0,5 6,7 0,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 23,6 2,6 88,4 9,2 0,9 0,1 0,7 0,1 1,0 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2,4 0,3 74,2 7,8 0,9 0,1 0,7 0,1 1,0 0,1
34. Kaasut 21,2 2,3 14,2 1,5 00 00 00
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,9 0,2 0,2 0,0 0,7 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,8 0,2 0,2 0,0 0,6 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 137,0 15,1 172,1 18,0 123,5 18,3 152,7 19,3 154,2 17,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 12,5 1,4 19,3 2,0 11,4 1,7 5,2 0,7 8,2 0,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 17,4 1,9 29,8 3,1 16,3 2,4 28,2 3,6 20,6 2,3
53. Väri- ja parkitusaineet 6,5 0,7 5,3 0,6 4,7 0,7 3,5 0,4 3,1 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 14,6 1,6 37,6 3,9 22,7 3,4 47,3 6,0 53,5 6,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10,4 1,1 7,9 0,8 7,5 1,1 9,7 1,2 8,9 1,0
56. Lannoitteet, valmistetut 0,5 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 5,3 0,6
57. Muovit, valmistamattomat 39,7 4,4 39,9 4,2 35,9 5,3 35,7 4,5 35,2 3,9
58. Muovit, valmistetut 7,7 0,9 5,8 0,6 4,6 0,7 4,2 0,5 3,9 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 27,6 3,0 26,4 2,8 20,3 3,0 19,0 2,4 15,4 1,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 47,2 5,2 50,2 5,2 54,9 8,1 45,6 5,8 40,4 4,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 12,7 1,4 13,0 1,4 11,1 1,6 11,1 1,4 6,6 0,7
62. Kumituotteet 0,7 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1 0,9 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,5 0,1 0,5 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,2 0,2 2,4 0,3 1,7 0,2 1,9 0,2 1,3 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7,0 0,8 9,4 1,0 17,9 2,6 6,9 0,9 4,6 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 12,6 1,4 15,8 1,6 13,7 2,0 10,8 1,4 12,0 1,3
67. Rauta ja teräs 1,8 0,2 1,4 0,1 0,8 0,1 2,1 0,3 1,9 0,2
68. Muut metallit 3,3 0,4 1,5 0,2 2,3 0,3 3,9 0,5 4,0 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6,3 0,7 5,8 0,6 6,9 1,0 7,9 1,0 9,0 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 200,1 22,0 224,4 23,5 239,5 35,5 209,6 26,5 301,8 33,8
71. Voimakoneet ja moottorit 3,9 0,4 7,8 0,8 17,0 2,5 4,9 0,6 1,4 0,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8,8 1,0 5,3 0,6 6,2 0,9 9,4 1,2 7,0 0,8
73. Metalliteollisuuskoneet 0,5 0,1 1,5 0,2 0,7 0,1 1,1 0,1 1,1 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 14,2 1,6 11,6 1,2 12,8 1,9 17,2 2,2 22,6 2,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 13,7 1,5 10,8 1,1 13,4 2,0 17,5 2,2 19,0 2,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 50,2 5,5 65,0 6,8 66,3 9,8 66,1 8,4 74,6 8,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 81,5 9,0 110,0 11,5 106,8 15,8 84,7 10,7 103,1 11,5
78. Moottoriajoneuvot 10,5 1,2 10,6 1,1 14,0 2,1 6,8 0,9 19,0 2,1
79. Muut kuljetusvälineet 16,8 1,8 1,7 0,2 2,2 0,3 2,0 0,3 53,9 6,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 48,2 5,3 40,6 4,2 31,6 4,7 39,7 5,0 51,1 5,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,8 0,1 0,1 0,0
82. Huonekalut 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,6 0,1 0,6 0,1
84. Vaatteet 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,1 0,5 0,1
85. Jalkineet 13,9 1,5 4,8 0,5 3,1 0,5 7,6 1,0 18,2 2,0
87. Kojeet,mittarit yms. 17,5 1,9 20,8 2,2 14,4 2,1 17,3 2,2 16,3 1,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,3 0,3 1,6 0,2 3,1 0,5 1,8 0,2 2,4 0,3
89. Muut valmiit tavarat 13,6 1,5 13,0 1,4 10,4 1,5 11,1 1,4 12,8 1,4
9. Muut tavarat 7,1 0,8 10,0 1,0 4,8 0,7 9,8 1,2 5,7 0,6
93. Erittelemätön 0,4 0,0 4,0 0,4 0,9 0,1 4,1 0,5 0,8 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 1,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,1 0,1 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 5,7 0,6 5,9 0,6 3,8 0,6 4,7 0,6 4,9 0,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 908,5 100,0 956,8 100,0 674,9 100,0 789,7 100,0 893,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Vietnamista (VN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 438,4 5,3 490,3 5,2 389,3 4,7 362,9 3,9 310,0 3,3
00. Elävät eläimet 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 0,4 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 180,0 2,2 238,3 2,5 161,4 1,9 158,1 1,7 148,4 1,6
04. Vilja ja viljatuotteet 6,9 0,1 5,4 0,1 3,4 0,0 3,1 0,0 2,1 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 159,7 1,9 142,8 1,5 140,8 1,7 126,1 1,4 102,9 1,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 13,4 0,2 20,9 0,2 15,9 0,2 12,2 0,1 4,9 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 58,8 0,7 66,1 0,7 55,0 0,7 56,4 0,6 43,8 0,5
08. Rehuaineet 8,8 0,1 8,7 0,1 3,6 0,0 1,6 0,0 1,8 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 10,3 0,1 7,5 0,1 5,9 0,1 4,5 0,0 5,8 0,1
1. Juomat ja tupakka 4,3 0,1 3,9 0,0 3,6 0,0 3,2 0,0 2,8 0,0
11. Juomat 3,6 0,0 3,6 0,0 3,2 0,0 3,0 0,0 2,6 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,6 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 25,7 0,3 28,7 0,3 33,7 0,4 22,0 0,2 20,7 0,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4,7 0,1 7,6 0,1 6,7 0,1 5,3 0,1 7,3 0,1
24. Puutavara ja korkki 5,9 0,1 7,3 0,1 7,3 0,1 7,2 0,1 4,2 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5,0 0,1 6,8 0,1 6,1 0,1 5,1 0,1 6,3 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4,9 0,1 0,8 0,0 7,1 0,1 0,3 0,0 0,2 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5,0 0,1 5,9 0,1 6,4 0,1 4,0 0,0 2,5 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2,1 0,0 3,7 0,0 1,6 0,0 0,5 0,0 0,9 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,4 0,0 3,4 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,7 0,0 0,3 0,0 0,8 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 54,6 0,7 58,2 0,6 43,5 0,5 50,7 0,6 52,1 0,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,4 0,0 2,7 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6,1 0,1 6,0 0,1 4,6 0,1 5,3 0,1 7,3 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 1,0 0,0 1,1 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,6 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,5 0,0 3,9 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 2,8 0,0
56. Lannoitteet, valmistetut 0,2 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 16,8 0,2 17,7 0,2 14,8 0,2 22,5 0,2 22,9 0,2
58. Muovit, valmistetut 16,3 0,2 20,0 0,2 12,2 0,1 13,0 0,1 12,4 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7,6 0,1 5,9 0,1 5,3 0,1 4,3 0,0 4,1 0,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 673,3 8,2 661,4 7,1 629,5 7,6 617,1 6,7 708,1 7,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 6,6 0,1 6,9 0,1 4,5 0,1 6,1 0,1 3,7 0,0
62. Kumituotteet 105,0 1,3 103,1 1,1 84,9 1,0 79,4 0,9 71,1 0,8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 79,1 1,0 75,9 0,8 77,7 0,9 63,1 0,7 73,5 0,8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 44,0 0,5 39,1 0,4 45,9 0,6 42,7 0,5 37,4 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 90,4 1,1 93,1 1,0 88,8 1,1 75,1 0,8 88,7 0,9
66. Kivennäisainetuotteet 76,1 0,9 84,8 0,9 60,0 0,7 65,2 0,7 51,6 0,6
67. Rauta ja teräs 98,4 1,2 83,1 0,9 86,2 1,0 129,5 1,4 221,4 2,4
68. Muut metallit 17,9 0,2 20,8 0,2 23,7 0,3 23,3 0,3 23,4 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 155,9 1,9 154,5 1,6 157,9 1,9 132,6 1,4 137,4 1,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.960,9 36,0 3.779,0 40,3 3.931,0 47,2 5.073,8 55,2 5.624,2 60,0
71. Voimakoneet ja moottorit 100,1 1,2 125,7 1,3 96,9 1,2 111,1 1,2 129,5 1,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 50,1 0,6 76,4 0,8 40,3 0,5 35,0 0,4 49,5 0,5
73. Metalliteollisuuskoneet 3,0 0,0 2,8 0,0 4,8 0,1 5,8 0,1 6,4 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 145,8 1,8 144,3 1,5 116,6 1,4 99,0 1,1 101,7 1,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 483,4 5,9 718,2 7,7 663,7 8,0 678,4 7,4 734,9 7,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.255,8 15,3 1.741,6 18,6 1.986,5 23,8 3.098,3 33,7 3.509,5 37,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 851,6 10,3 885,9 9,5 952,2 11,4 954,3 10,4 1.023,9 10,9
78. Moottoriajoneuvot 67,3 0,8 79,1 0,8 66,8 0,8 85,2 0,9 64,7 0,7
79. Muut kuljetusvälineet 3,9 0,0 5,0 0,1 3,1 0,0 6,7 0,1 4,2 0,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.996,8 48,6 4.299,8 45,9 3.264,9 39,2 3.037,2 33,0 2.613,0 27,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 48,7 0,6 51,0 0,5 40,5 0,5 42,7 0,5 28,1 0,3
82. Huonekalut 1.237,6 15,0 1.274,9 13,6 837,9 10,1 557,1 6,1 452,3 4,8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 117,3 1,4 105,7 1,1 62,5 0,8 49,7 0,5 55,6 0,6
84. Vaatteet 1.307,6 15,9 1.569,5 16,8 1.289,6 15,5 1.358,5 14,8 1.080,5 11,5
85. Jalkineet 763,1 9,3 766,8 8,2 500,4 6,0 400,7 4,4 361,2 3,9
87. Kojeet,mittarit yms. 53,9 0,7 52,8 0,6 55,7 0,7 59,4 0,6 47,2 0,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 10,0 0,1 11,0 0,1 14,0 0,2 12,8 0,1 10,7 0,1
89. Muut valmiit tavarat 458,6 5,6 468,0 5,0 464,3 5,6 556,3 6,0 577,5 6,2
9. Muut tavarat 74,0 0,9 42,2 0,5 33,4 0,4 27,7 0,3 38,7 0,4
93. Erittelemätön 57,1 0,7 24,8 0,3 18,5 0,2 12,9 0,1 25,2 0,3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 16,8 0,2 17,4 0,2 14,9 0,2 14,7 0,2 13,6 0,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 8.229,9 100,0 9.367,1 100,0 8.330,6 100,0 9.195,2 100,0 9.370,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu