Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Vietnamin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.70.60.70.60.6
Tuonnista3.73.53.73.33.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.52.42.62.32.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Vietnamin kanssa, vienti Vietnamiin ja tuonti Vietnamista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Vietnam oli Yhdysvaltain kymmeneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Heinäkuussa 2021 Vietnam edusti 2.4 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.6 prosenttia USAn viennistä ja 3.5 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 9.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 10.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Vietnamin kanssa oli Yhdysvalloille 7.3 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Vietnamista oli 9.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 8.2 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Vietnamista olivat Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet), joka edusti 15.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 13.4 % sekä Sitc851 (jalkineet) 9.3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Vietnamiin oli 17.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 909 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc263 (puuvilla), mikä edusti 8.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 6.7 % sekä Sitc282 (rauta- ja teräsromu) 6.2 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Vietnamin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 35.3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 62.7 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 56.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 6.6 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 38.1 prosentilla ja viennin arvo 15.4753473824974. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 10.0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc263 (puuvilla), arvon ollessa 850 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 49.4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 34.8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Vietnamiin (VN) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 227.9 22.8 137.5 14.7 146.9 13.6 118.5 13.7 137.0 15.1
00. Elävät eläimet 0.3 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 17.8 1.8 13.9 1.5 16.8 1.6 16.1 1.9 13.10 1.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 28.5 2.9 22.3 2.4 29.5 2.7 14.6 1.7 14.3 1.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.1 0.8 9.0 1.0 9.5 0.9 3.7 0.4 6.0 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 73.8 7.4 19.1 2.0 6.6 0.6 0.10 0.1 0.5 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 31.9 3.2 18.8 2.0 20.6 1.9 24.9 2.9 23.8 2.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.8 0.3 3.3 0.3 4.1 0.4 2.8 0.3 2.3 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6.2 0.6 7.0 0.7 5.9 0.5 5.8 0.7 13.10 1.5
08. Rehuaineet 46.4 4.6 34.4 3.7 42.5 3.9 41.5 4.8 49.1 5.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 12.5 1.2 9.4 1.0 11.7 1.1 8.4 1.0 13.1 1.4
1. Juomat ja tupakka 8.6 0.9 5.9 0.6 9.1 0.8 10.2 1.2 7.5 0.8
11. Juomat 6.9 0.7 5.2 0.5 4.1 0.4 8.2 0.9 4.0 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.8 0.2 0.8 0.1 5.0 0.5 2.1 0.2 3.6 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 285.4 28.6 314.7 33.7 389.9 36.2 280.8 32.5 299.2 32.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1.0 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 32.7 3.3 14.4 1.5 17.1 1.6 19.6 2.3 83.1 9.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3.8 0.4 1.4 0.1 3.5 0.3 2.7 0.3 1.6 0.2
24. Puutavara ja korkki 24.9 2.5 24.1 2.6 33.1 3.1 33.1 3.8 36.5 4.0
25. Paperimassa 33.4 3.3 38.3 4.1 47.10 4.4 36.5 4.2 28.9 3.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 143.1 14.3 149.8 16.0 162.4 15.1 99.1 11.5 82.8 9.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.10 0.2 0.7 0.1 2.0 0.2 1.9 0.2 0.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 38.7 3.9 76.9 8.2 117.7 10.9 81.4 9.4 60.0 6.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 6.2 0.6 8.8 0.9 6.1 0.6 6.3 0.7 5.5 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 4.9 0.5 1.6 0.2 30.2 2.8 13.8 1.6 23.6 2.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4.9 0.5 1.6 0.2 1.1 0.1 2.2 0.2 2.4 0.3
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 29.1 2.7 11.7 1.3 21.2 2.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 1.9 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.9 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 120.9 12.1 128.5 13.7 130.7 12.1 126.6 14.6 137.0 15.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.4 0.4 5.5 0.6 15.9 1.5 22.2 2.6 12.5 1.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 12.2 1.2 22.6 2.4 15.6 1.4 7.6 0.9 17.5 1.9
53. Väri- ja parkitusaineet 5.4 0.5 5.3 0.6 4.3 0.4 4.8 0.6 6.5 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 17.9 1.8 15.10 1.7 21.4 2.0 19.1 2.2 14.7 1.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 12.9 1.3 15.1 1.6 13.10 1.3 10.6 1.2 10.5 1.1
56. Lannoitteet, valmistetut 0.2 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 41.0 4.1 40.8 4.4 29.9 2.8 37.3 4.3 39.7 4.4
58. Muovit, valmistetut 10.3 1.0 7.2 0.8 7.5 0.7 6.3 0.7 7.8 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 16.8 1.7 16.2 1.7 21.9 2.0 18.8 2.2 27.7 3.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 49.10 5.0 42.4 4.5 46.1 4.3 50.2 5.8 47.2 5.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 12.5 1.2 10.1 1.1 12.9 1.2 15.5 1.8 12.8 1.4
62. Kumituotteet 1.3 0.1 0.7 0.1 0.6 0.0 1.1 0.1 0.8 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.8 0.2 1.2 0.1 0.10 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.1 0.3 3.1 0.3 3.1 0.3 3.1 0.4 2.2 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8.3 0.8 6.5 0.7 7.3 0.7 6.1 0.7 7.1 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 12.0 1.2 9.8 1.0 11.5 1.1 12.9 1.5 12.6 1.4
67. Rauta ja teräs 1.5 0.1 2.3 0.2 1.7 0.2 1.4 0.2 1.8 0.2
68. Muut metallit 3.5 0.3 2.4 0.3 1.2 0.1 3.4 0.4 3.4 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.4 0.6 6.6 0.7 7.1 0.7 6.2 0.7 6.4 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 231.0 23.1 237.10 25.5 260.3 24.1 205.2 23.8 200.1 22.0
71. Voimakoneet ja moottorit 6.5 0.6 11.5 1.2 10.2 0.9 7.5 0.9 3.9 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.1 0.7 9.2 1.0 10.0 0.9 6.9 0.8 8.8 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet 3.9 0.4 1.3 0.1 1.2 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 16.2 1.6 12.10 1.4 10.2 0.9 10.4 1.2 14.2 1.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10.10 1.1 15.2 1.6 16.7 1.5 15.2 1.8 13.8 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 46.6 4.7 62.2 6.7 82.2 7.6 42.6 4.9 50.3 5.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 125.2 12.5 101.2 10.8 106.3 9.9 104.5 12.1 81.6 9.0
78. Moottoriajoneuvot 13.5 1.3 20.3 2.2 21.8 2.0 15.9 1.8 10.6 1.2
79. Muut kuljetusvälineet 1.4 0.1 4.5 0.5 2.2 0.2 1.7 0.2 16.8 1.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 57.8 5.8 58.9 6.3 57.5 5.3 52.3 6.1 48.2 5.3
82. Huonekalut 0.3 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.2 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
84. Vaatteet 1.2 0.1 0.7 0.1 1.3 0.1 0.7 0.1 0.4 0.0
85. Jalkineet 21.3 2.1 17.0 1.8 18.10 1.8 19.8 2.3 13.9 1.5
87. Kojeet,mittarit yms. 20.3 2.0 19.3 2.1 18.2 1.7 16.4 1.9 17.6 1.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.4 0.3 5.4 0.6 2.4 0.2 1.9 0.2 2.4 0.3
89. Muut valmiit tavarat 11.2 1.1 15.4 1.6 16.1 1.5 12.9 1.5 13.7 1.5
9. Muut tavarat 11.6 1.2 7.6 0.8 8.0 0.7 6.7 0.8 7.2 0.8
93. Erittelemätön 4.6 0.5 0.8 0.1 1.1 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0.8 0.1 1.2 0.1 0.4 0.0 0.9 0.1 1.1 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 6.3 0.6 5.8 0.6 6.6 0.6 5.5 0.6 5.8 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 998.1 100.0 934.10 100.0 1,078.5 100.0 863.9 100.0 908.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Vietnamista (VN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 252.1 2.9 232.3 2.9 355.5 4.2 358.3 4.4 438.4 5.3
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.1 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 101.5 1.2 97.5 1.2 151.4 1.8 157.7 1.9 180.0 2.2
04. Vilja ja viljatuotteet 7.3 0.1 5.3 0.1 7.5 0.1 5.9 0.1 6.10 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 82.8 0.9 68.7 0.9 119.3 1.4 116.3 1.4 159.7 1.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 5.5 0.1 4.1 0.1 7.4 0.1 8.5 0.1 13.5 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 39.1 0.4 41.7 0.5 53.6 0.6 52.8 0.7 58.8 0.7
08. Rehuaineet 7.9 0.1 6.7 0.1 6.3 0.1 6.5 0.1 8.9 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 8.1 0.1 8.0 0.1 9.10 0.1 9.8 0.1 10.3 0.1
1. Juomat ja tupakka 2.6 0.0 4.4 0.1 4.7 0.1 4.8 0.1 4.3 0.1
11. Juomat 2.3 0.0 3.8 0.0 4.2 0.0 4.4 0.1 3.7 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.4 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21.4 0.2 16.7 0.2 20.9 0.2 18.1 0.2 25.7 0.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 8.9 0.1 5.6 0.1 5.3 0.1 2.9 0.0 4.8 0.1
24. Puutavara ja korkki 3.8 0.0 2.8 0.0 4.3 0.0 3.10 0.0 5.10 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.7 0.0 4.3 0.1 4.8 0.1 5.0 0.1 5.1 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 4.10 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.7 0.1 3.7 0.0 6.3 0.1 5.5 0.1 5.1 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.5 0.0 2.2 0.0 2.9 0.0 2.0 0.0 2.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.3 0.0 1.7 0.0 2.4 0.0 1.5 0.0 1.4 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.2 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 41.1 0.5 45.3 0.6 53.6 0.6 51.4 0.6 54.7 0.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.2 0.0 1.9 0.0 2.8 0.0 1.10 0.0 2.4 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.0 0.1 2.9 0.0 5.0 0.1 4.1 0.0 6.2 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.7 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 1.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.5 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.1 0.1 4.7 0.1 4.6 0.1 3.10 0.0 3.6 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 8.7 0.1 18.1 0.2 19.8 0.2 24.6 0.3 16.8 0.2
58. Muovit, valmistetut 12.5 0.1 12.7 0.2 14.7 0.2 12.8 0.2 16.4 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.2 0.1 3.8 0.0 5.6 0.1 2.4 0.0 7.7 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 517.10 5.9 504.4 6.3 621.4 7.3 592.6 7.3 673.3 8.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 7.9 0.1 6.4 0.1 6.1 0.1 6.8 0.1 6.7 0.1
62. Kumituotteet 83.1 0.9 89.2 1.1 101.9 1.2 97.8 1.2 105.0 1.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 57.5 0.7 56.0 0.7 73.1 0.9 71.10 0.9 79.2 1.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 28.1 0.3 25.8 0.3 42.4 0.5 46.4 0.6 44.0 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 85.1 1.0 79.6 1.0 87.2 1.0 91.2 1.1 90.4 1.1
66. Kivennäisainetuotteet 70.3 0.8 63.9 0.8 76.2 0.9 80.0 1.0 76.1 0.9
67. Rauta ja teräs 39.6 0.4 41.10 0.5 62.3 0.7 41.8 0.5 98.4 1.2
68. Muut metallit 12.1 0.1 15.4 0.2 22.0 0.3 19.5 0.2 17.9 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 134.6 1.5 126.5 1.6 150.6 1.8 137.4 1.7 155.9 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3,997.4 45.4 3,609.6 45.4 3,522.8 41.2 3,371.6 41.6 2,960.10 36.0
71. Voimakoneet ja moottorit 97.8 1.1 81.1 1.0 89.5 1.0 83.8 1.0 100.2 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 82.3 0.9 59.3 0.7 80.5 0.9 73.6 0.9 50.1 0.6
73. Metalliteollisuuskoneet 2.3 0.0 1.6 0.0 2.1 0.0 2.4 0.0 3.0 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 179.7 2.0 155.1 2.0 154.3 1.8 157.7 1.9 145.9 1.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 527.2 6.0 509.7 6.4 578.4 6.8 601.7 7.4 483.4 5.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,901.1 21.6 1,731.9 21.8 1,491.8 17.4 1,439.9 17.8 1,255.9 15.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,136.3 12.9 1,002.0 12.6 1,056.3 12.3 943.4 11.7 851.6 10.3
78. Moottoriajoneuvot 68.2 0.8 66.9 0.8 64.7 0.8 66.5 0.8 67.3 0.8
79. Muut kuljetusvälineet 2.10 0.0 2.4 0.0 5.5 0.1 2.9 0.0 3.10 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,934.0 44.7 3,423.8 43.1 3,943.4 46.1 3,653.4 45.1 3,996.8 48.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 35.9 0.4 30.3 0.4 45.3 0.5 37.7 0.5 48.7 0.6
82. Huonekalut 1,120.8 12.7 1,046.2 13.2 1,209.7 14.1 1,161.9 14.3 1,237.6 15.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 82.7 0.9 76.5 1.0 93.4 1.1 89.8 1.1 117.4 1.4
84. Vaatteet 1,385.7 15.7 1,180.8 14.8 1,233.9 14.4 1,106.2 13.7 1,307.6 15.9
85. Jalkineet 801.8 9.1 639.5 8.0 792.5 9.3 677.0 8.4 763.1 9.3
87. Kojeet,mittarit yms. 52.6 0.6 55.3 0.7 55.9 0.7 50.9 0.6 53.10 0.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 8.4 0.1 8.1 0.1 10.1 0.1 10.5 0.1 10.1 0.1
89. Muut valmiit tavarat 446.5 5.1 387.5 4.9 502.8 5.9 519.8 6.4 458.7 5.6
9. Muut tavarat 32.8 0.4 114.5 1.4 35.8 0.4 45.1 0.6 74.0 0.9
93. Erittelemätön 16.5 0.2 98.6 1.2 19.7 0.2 28.10 0.4 57.2 0.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 16.4 0.2 15.10 0.2 16.2 0.2 16.2 0.2 16.9 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 8,800.7 100.0 7,953.1 100.0 8,560.6 100.0 8,096.10 100.0 8,229.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu