Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Vietnamin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,7 0,5 0,6 0,6 0,7
Tuonnista3,7 4,0 3,5 3,9 4,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,5 2,7 2,3 2,6 2,7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Vietnamin kanssa, vienti Vietnamiin ja tuonti Vietnamista vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa 2022 Vietnam edusti 2,7 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0,7 prosenttia USAn viennistä ja 4,0 prosenttia tuonnista. Huhtikuussa Vietnam oli Yhdysvaltain seitsemänneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 12,1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 36,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Vietnamin kanssa oli Yhdysvalloille 9,8 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Vietnamista oli 37,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 10,9 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Vietnamista olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 23,1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 10,9 % sekä Sitc851 (jalkineet) 9,4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Vietnamiin oli 25,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1,2 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 14,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc263 (puuvilla) 13,5 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8,4 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Vietnamin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 26,7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 44,3 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 40,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3,9 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 29,8 prosentilla ja viennin arvo 1,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 9,5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc263 (puuvilla), arvon ollessa 518 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 36,6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 27,4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Vietnamiin (VN) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 134,5 12,7 137,2 17,8 107,0 12,8 143,2 13,0 132,4 11,3
00. Elävät eläimet 3,5 0,3 0,3 0,0 3,2 0,4 0,5 0,0 0,8 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 8,4 0,8 10,3 1,3 12,2 1,5 18,4 1,7 16,5 1,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 23,4 2,2 18,2 2,4 18,3 2,2 26,1 2,4 22,5 1,9
03. Kala- ja kalavalmisteet 4,3 0,4 1,3 0,2 1,3 0,2 3,6 0,3 4,6 0,4
04. Vilja ja viljatuotteet 2,6 0,2 27,7 3,6 0,8 0,1 5,7 0,5 1,1 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 27,4 2,6 20,3 2,6 26,9 3,2 26,8 2,4 22,7 1,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,0 0,2 1,6 0,2 1,2 0,1 1,5 0,1 2,9 0,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 11,3 1,1 8,5 1,1 2,5 0,3 3,7 0,3 0,7 0,1
08. Rehuaineet 37,2 3,5 33,2 4,3 32,0 3,8 46,7 4,2 49,7 4,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 14,3 1,4 15,8 2,0 8,5 1,0 10,4 0,9 10,9 0,9
1. Juomat ja tupakka 7,9 0,7 7,0 0,9 13,9 1,7 8,5 0,8 9,9 0,9
11. Juomat 7,9 0,7 4,2 0,5 10,0 1,2 6,4 0,6 5,8 0,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 00 2,8 0,4 4,0 0,5 2,1 0,2 4,1 0,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 208,4 19,7 248,3 32,2 250,3 29,9 311,1 28,3 327,8 28,1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,3 0,0 0,4 0,1 0,5 0,1 0,5 0,0 0,6 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 25,6 2,4 43,2 5,6 45,9 5,5 57,9 5,3 56,3 4,8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,1 0,1 0,8 0,1 1,1 0,1 1,5 0,1 1,3 0,1
24. Puutavara ja korkki 17,9 1,7 22,5 2,9 25,6 3,1 27,8 2,5 33,2 2,8
25. Paperimassa 38,0 3,6 37,2 4,8 31,4 3,8 30,0 2,7 31,5 2,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 64,6 6,1 120,7 15,7 108,0 12,9 135,2 12,3 157,7 13,5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,4 0,0 3,0 0,4 0,2 0,0 0,6 0,1 0,7 0,1
28. Malmit ja metalliromu 55,2 5,2 15,0 1,9 29,0 3,5 48,6 4,4 37,8 3,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5,4 0,5 5,4 0,7 8,6 1,0 9,2 0,8 8,5 0,7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 33,6 3,2 0,8 0,1 0,5 0,1 1,0 0,1 17,2 1,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,9 0,2 0,8 0,1 0,5 0,1 1,0 0,1 0,7 0,1
34. Kaasut 31,8 3,0 00 00 00 16,5 1,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 248,2 23,5 105,0 13,6 158,4 18,9 239,3 21,8 173,2 14,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,2 0,3 7,1 0,9 8,2 1,0 3,8 0,3 21,3 1,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 21,6 2,0 21,3 2,8 44,4 5,3 50,4 4,6 46,1 3,9
53. Väri- ja parkitusaineet 2,9 0,3 3,0 0,4 3,1 0,4 3,7 0,3 3,2 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 131,1 12,4 9,3 1,2 33,7 4,0 75,2 6,8 30,1 2,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10,3 1,0 5,3 0,7 9,8 1,2 13,0 1,2 10,5 0,9
56. Lannoitteet, valmistetut 9,4 0,9 0,7 0,1 0,2 0,0 8,2 0,7 0,3 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 40,4 3,8 38,8 5,0 37,4 4,5 57,6 5,2 40,2 3,4
58. Muovit, valmistetut 6,6 0,6 5,1 0,7 7,0 0,8 7,2 0,7 6,4 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 22,7 2,1 14,5 1,9 14,6 1,7 20,3 1,8 15,2 1,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 95,4 9,0 42,0 5,5 54,1 6,5 54,8 5,0 48,5 4,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 12,2 1,2 11,0 1,4 13,2 1,6 11,9 1,1 10,8 0,9
62. Kumituotteet 0,9 0,1 0,4 0,0 0,7 0,1 1,3 0,1 1,0 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,8 0,1 1,6 0,2 1,4 0,2 2,0 0,2 1,2 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5,1 0,5 5,9 0,8 5,5 0,7 7,0 0,6 6,7 0,6
66. Kivennäisainetuotteet 11,3 1,1 15,2 2,0 21,0 2,5 15,3 1,4 13,0 1,1
67. Rauta ja teräs 51,3 4,9 1,2 0,2 1,8 0,2 6,7 0,6 2,0 0,2
68. Muut metallit 3,8 0,4 1,7 0,2 4,3 0,5 3,4 0,3 5,3 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9,9 0,9 4,8 0,6 5,6 0,7 6,6 0,6 8,0 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 257,6 24,4 185,3 24,1 190,6 22,8 278,0 25,3 389,7 33,4
71. Voimakoneet ja moottorit 4,8 0,5 3,1 0,4 2,3 0,3 3,1 0,3 6,4 0,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5,9 0,6 7,6 1,0 6,5 0,8 12,6 1,1 6,4 0,5
73. Metalliteollisuuskoneet 5,6 0,5 0,4 0,0 2,5 0,3 1,9 0,2 1,2 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 13,6 1,3 10,9 1,4 13,7 1,6 11,6 1,1 11,0 0,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 28,0 2,7 7,4 1,0 10,6 1,3 12,6 1,1 11,1 0,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 85,6 8,1 67,1 8,7 67,2 8,0 97,1 8,8 98,2 8,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 102,0 9,7 76,3 9,9 80,3 9,6 103,1 9,4 75,3 6,5
78. Moottoriajoneuvot 9,2 0,9 3,9 0,5 5,0 0,6 13,2 1,2 11,7 1,0
79. Muut kuljetusvälineet 2,9 0,3 8,6 1,1 2,5 0,3 22,9 2,1 168,5 14,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 62,3 5,9 39,7 5,2 55,6 6,6 55,1 5,0 59,5 5,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,5 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0
84. Vaatteet 0,3 0,0 0,2 0,0 0,8 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1
85. Jalkineet 20,0 1,9 15,1 2,0 20,1 2,4 18,0 1,6 20,7 1,8
87. Kojeet,mittarit yms. 23,3 2,2 13,6 1,8 15,2 1,8 17,7 1,6 20,0 1,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,2 0,2 1,3 0,2 1,7 0,2 2,4 0,2 2,0 0,2
89. Muut valmiit tavarat 15,7 1,5 9,1 1,2 17,2 2,1 15,0 1,4 15,4 1,3
9. Muut tavarat 8,2 0,8 4,8 0,6 7,1 0,8 7,6 0,7 8,5 0,7
93. Erittelemätön 1,3 0,1 0,2 0,0 1,5 0,2 0,3 0,0 1,2 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 1,1 0,1 0,2 0,0 0,8 0,1 1,0 0,1 1,3 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 5,8 0,6 4,5 0,6 4,8 0,6 6,3 0,6 6,0 0,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.056,4 100,0 770,2 100,0 837,7 100,0 1.098,7 100,0 1.167,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Vietnamista (VN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 437,0 4,6 383,5 3,9 308,7 3,8 405,3 3,5 408,0 3,7
00. Elävät eläimet 3,6 0,0 1,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 1,2 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 225,4 2,4 181,2 1,8 158,4 1,9 178,2 1,6 197,7 1,8
04. Vilja ja viljatuotteet 5,3 0,1 5,8 0,1 5,8 0,1 9,4 0,1 7,5 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 120,6 1,3 107,8 1,1 86,5 1,1 127,6 1,1 102,5 0,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 5,9 0,1 3,0 0,0 1,0 0,0 1,4 0,0 1,9 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 65,3 0,7 69,4 0,7 41,5 0,5 66,7 0,6 74,7 0,7
08. Rehuaineet 1,9 0,0 3,8 0,0 5,9 0,1 8,7 0,1 8,7 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 7,8 0,1 10,0 0,1 9,2 0,1 12,9 0,1 11,4 0,1
1. Juomat ja tupakka 3,9 0,0 3,2 0,0 1,5 0,0 3,6 0,0 7,5 0,1
11. Juomat 3,4 0,0 2,2 0,0 1,4 0,0 3,4 0,0 6,5 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,5 0,0 1,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,9 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 26,6 0,3 23,6 0,2 31,6 0,4 30,7 0,3 32,2 0,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6,9 0,1 6,6 0,1 4,4 0,1 4,0 0,0 6,8 0,1
24. Puutavara ja korkki 7,2 0,1 6,3 0,1 7,5 0,1 8,0 0,1 8,8 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7,1 0,1 6,6 0,1 5,6 0,1 8,2 0,1 6,5 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,3 0,0 0,2 0,0 6,6 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,8 0,1 3,5 0,0 7,2 0,1 10,0 0,1 9,7 0,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,1 0,0 1,3 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 2,9 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,6 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 1,5 0,0 2,3 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,6 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,6 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 50,6 0,5 55,8 0,6 53,2 0,7 63,0 0,5 55,4 0,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,0 0,0 1,9 0,0 2,9 0,0 3,7 0,0 2,6 0,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5,8 0,1 5,4 0,1 1,6 0,0 4,9 0,0 6,9 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 1,0 0,0 2,5 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4,6 0,0 4,5 0,0 3,3 0,0 3,9 0,0 4,7 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 19,3 0,2 20,3 0,2 26,2 0,3 26,8 0,2 20,3 0,2
58. Muovit, valmistetut 15,4 0,2 15,5 0,2 15,7 0,2 17,9 0,2 15,7 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,9 0,0 5,0 0,1 2,4 0,0 4,3 0,0 3,5 0,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 735,1 7,7 747,5 7,6 629,6 7,7 930,0 8,1 854,8 7,8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 3,9 0,0 4,3 0,0 6,2 0,1 9,4 0,1 8,9 0,1
62. Kumituotteet 88,9 0,9 111,7 1,1 87,0 1,1 128,7 1,1 119,8 1,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 83,8 0,9 99,8 1,0 93,2 1,1 109,3 1,0 110,0 1,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 34,4 0,4 29,8 0,3 29,8 0,4 40,5 0,4 45,9 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 76,3 0,8 76,7 0,8 69,6 0,9 115,2 1,0 103,7 0,9
66. Kivennäisainetuotteet 63,0 0,7 67,0 0,7 61,2 0,7 90,3 0,8 76,6 0,7
67. Rauta ja teräs 206,8 2,2 189,8 1,9 103,8 1,3 211,9 1,8 159,5 1,5
68. Muut metallit 27,0 0,3 18,5 0,2 27,1 0,3 35,0 0,3 28,1 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 151,0 1,6 149,9 1,5 151,7 1,9 189,7 1,7 202,4 1,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5.157,9 53,8 5.054,1 51,1 3.393,2 41,5 5.099,1 44,4 4.951,0 45,3
71. Voimakoneet ja moottorit 123,9 1,3 125,5 1,3 108,8 1,3 106,6 0,9 116,2 1,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 61,7 0,6 76,2 0,8 69,8 0,9 107,3 0,9 100,5 0,9
73. Metalliteollisuuskoneet 3,5 0,0 3,7 0,0 3,3 0,0 4,4 0,0 4,9 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 100,0 1,0 113,9 1,2 121,3 1,5 162,9 1,4 160,4 1,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 627,5 6,5 682,0 6,9 615,6 7,5 862,1 7,5 722,0 6,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.214,6 33,6 3.137,8 31,7 1.539,8 18,8 2.632,1 22,9 2.671,0 24,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 949,7 9,9 825,6 8,3 833,2 10,2 1.108,1 9,7 1.079,6 9,9
78. Moottoriajoneuvot 70,0 0,7 84,5 0,9 92,7 1,1 103,3 0,9 84,7 0,8
79. Muut kuljetusvälineet 7,1 0,1 5,0 0,1 8,8 0,1 12,3 0,1 11,7 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.127,1 32,6 3.584,0 36,2 3.711,2 45,4 4.875,7 42,5 4.549,3 41,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 40,9 0,4 44,9 0,5 54,0 0,7 72,7 0,6 56,2 0,5
82. Huonekalut 708,1 7,4 954,0 9,6 897,6 11,0 1.261,8 11,0 1.186,2 10,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 78,0 0,8 84,7 0,9 85,3 1,0 125,0 1,1 115,8 1,1
84. Vaatteet 1.196,1 12,5 1.309,8 13,2 1.399,7 17,1 1.846,6 16,1 1.593,4 14,6
85. Jalkineet 522,1 5,4 605,9 6,1 694,8 8,5 836,4 7,3 1.028,8 9,4
87. Kojeet,mittarit yms. 54,8 0,6 41,2 0,4 40,3 0,5 43,9 0,4 45,2 0,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 10,3 0,1 8,3 0,1 8,7 0,1 13,7 0,1 10,0 0,1
89. Muut valmiit tavarat 516,8 5,4 535,3 5,4 530,7 6,5 675,7 5,9 513,8 4,7
9. Muut tavarat 41,5 0,4 46,2 0,5 40,4 0,5 65,9 0,6 68,9 0,6
93. Erittelemätön 26,3 0,3 28,0 0,3 25,8 0,3 45,4 0,4 52,1 0,5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 15,2 0,2 18,1 0,2 14,6 0,2 20,4 0,2 16,9 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 9.581,0 100,0 9.899,2 100,0 8.170,8 100,0 11.475,0 100,0 10.930,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu