Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bangladeshin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuonnista0,3 0,4 0,3 0,3 0,4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,3 0,3 0,3 0,2 0,3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bangladeshin kanssa, vienti Bangladeshiin ja tuonti Bangladeshista vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa Bangladesh oli Yhdysvaltain 44. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 1,3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 73,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Kesäkuussa kauppatase Bangladeshin kanssa oli Yhdysvalloille 775 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bangladeshista oli 63,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 1,0 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bangladeshista olivat Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), joka edusti 31,9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 21,7 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 17,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Bangladeshiin yli kaksinkertaistui edellisen vuoden kesäkuusta. Viennin arvo oli 266 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc282 (rauta- ja teräsromu), mikä edusti 40,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc263 (puuvilla) 19,5 % sekä Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 13,8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Bangladeshin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-kesäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Kasvua oli peräti 52,3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 7,3 miljardiin dollariin. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5,8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1,5 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 55,7 prosentilla ja viennin arvo 40,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), arvon ollessa 1,7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc282 (rauta- ja teräsromu), arvon ollessa 435 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-kesäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 4,2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2,6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bangladeshiin (BD) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3,6 0,9 5,5 3,5 12,6 6,1 3,9 1,9 5,7 2,1
00. Elävät eläimet 0,1 0,0 0,6 0,4 1,0 0,5 00 0,1 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 1,0 0,3 1,3 0,8 0,2 0,1 0,2 0,1 0,9 0,3
08. Rehuaineet 1,9 0,5 3,3 2,1 11,1 5,3 3,7 1,8 3,6 1,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 112,9 29,8 115,3 74,5 170,3 81,9 160,0 76,0 199,7 75,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 00 30,1 19,5 81,5 39,2 00 36,8 13,8
24. Puutavara ja korkki 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5 0,2 0,2 0,1
25. Paperimassa 1,0 0,3 1,4 0,9 0,7 0,3 1,0 0,5 1,3 0,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 23,6 6,2 35,9 23,2 42,5 20,4 67,6 32,1 52,1 19,6
28. Malmit ja metalliromu 84,7 22,3 46,0 29,8 44,0 21,2 90,0 42,8 106,7 40,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3,3 0,9 1,5 1,0 1,4 0,7 0,6 0,3 2,3 0,9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 59,9 15,8 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34. Kaasut 59,9 15,8 00 00 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 160,4 42,3 9,0 5,8 6,0 2,9 9,1 4,3 35,1 13,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,4 0,1 1,3 0,9 1,9 0,9 1,1 0,5 1,4 0,5
53. Väri- ja parkitusaineet 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 155,2 40,9 4,2 2,7 1,2 0,6 2,4 1,2 30,9 11,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,5 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,5 0,3 0,3 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 0,5 0,1 2,0 1,3 1,3 0,6 2,2 1,0 1,3 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,0 0,8 0,7 0,5 1,0 0,5 2,1 1,0 0,8 0,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6,7 1,8 2,6 1,7 3,1 1,5 4,1 2,0 1,9 0,7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,2 0,6 1,1 0,7 0,5 0,3 0,8 0,4 0,8 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,5 0,9 0,5 0,3 1,2 0,6 1,6 0,8 0,4 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9 0,4 0,1 0,0
67. Rauta ja teräs 0,3 0,1 0,4 0,3 0,6 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 29,0 7,7 17,4 11,3 10,5 5,1 27,5 13,1 14,2 5,3
71. Voimakoneet ja moottorit 18,9 5,0 1,1 0,7 1,3 0,6 3,0 1,4 5,4 2,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,6 1,0 2,9 1,9 1,8 0,9 1,4 0,6 2,4 0,9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,7 0,5 4,4 2,8 3,3 1,6 4,5 2,1 3,1 1,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,4 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,9 0,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,7 0,4 1,2 0,8 0,7 0,3 0,9 0,4 0,6 0,2
78. Moottoriajoneuvot 1,1 0,3 0,0 0,0 1,4 0,7 0,7 0,3 0,5 0,2
79. Muut kuljetusvälineet 1,4 0,4 7,2 4,7 1,2 0,6 16,6 7,9 1,0 0,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,3 0,6 2,8 1,8 3,2 1,5 3,2 1,5 6,4 2,4
84. Vaatteet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 1,2 0,3 1,7 1,1 1,9 0,9 2,3 1,1 2,6 1,0
89. Muut valmiit tavarat 1,0 0,3 0,9 0,6 0,6 0,3 0,7 0,3 3,6 1,4
9. Muut tavarat 4,4 1,2 2,1 1,3 2,1 1,0 2,7 1,3 3,2 1,2
93. Erittelemätön 0,6 0,2 0,6 0,4 0,1 0,0 0,6 0,3 0,5 0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3,8 1,0 1,5 1,0 2,1 1,0 2,1 1,0 2,7 1,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 379,3 100,0 154,7 100,0 207,9 100,0 210,5 100,0 266,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bangladeshista (BD) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5,2 0,7 6,2 0,5 5,9 0,6 4,7 0,5 4,2 0,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 4,2 0,5 4,9 0,4 2,9 0,3 3,3 0,4 2,4 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 0,6 0,1 0,7 0,1 1,5 0,2 0,9 0,1 1,1 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,1 0,0 0,3 0,0 0,8 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,6 0,1 0,8 0,1 1,1 0,1 1,2 0,1 1,7 0,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,5 0,1 0,7 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1 1,5 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,4 0,1 0,9 0,1 3,0 0,3 1,7 0,2 2,2 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,2 0,0 0,2 0,0 1,9 0,2 0,8 0,1 1,2 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 0,2 0,0 0,4 0,0 1,0 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 29,6 3,7 40,8 3,5 38,6 4,1 38,7 4,1 37,3 3,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 28,0 3,5 39,3 3,3 37,6 4,0 37,5 4,0 36,1 3,5
66. Kivennäisainetuotteet 1,1 0,1 1,0 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1 0,6 0,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,5 0,1 2,4 0,2 1,3 0,1 1,1 0,1 2,5 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 00 0,1 0,0 0,8 0,1 0,2 0,0 0,5 0,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,5 0,1 1,4 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 1,5 0,1
78. Moottoriajoneuvot 00 0,8 0,1 0,2 0,0 0,5 0,1 0,3 0,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 747,4 94,7 1.114,7 94,8 885,7 93,9 888,9 94,3 985,9 94,7
82. Huonekalut 4,7 0,6 7,0 0,6 8,9 0,9 5,6 0,6 5,8 0,6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 6,3 0,8 10,5 0,9 8,6 0,9 10,4 1,1 8,2 0,8
84. Vaatteet 692,6 87,7 1.037,4 88,2 824,3 87,4 818,5 86,9 910,5 87,5
85. Jalkineet 27,1 3,4 41,3 3,5 28,4 3,0 36,9 3,9 37,8 3,6
87. Kojeet,mittarit yms. 0,4 0,1 1,0 0,1 0,3 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,0 0,1 1,2 0,1 1,0 0,1 1,1 0,1 0,9 0,1
89. Muut valmiit tavarat 15,2 1,9 16,4 1,4 14,1 1,5 16,0 1,7 22,1 2,1
9. Muut tavarat 5,9 0,7 10,4 0,9 7,6 0,8 5,8 0,6 7,1 0,7
93. Erittelemätön 1,8 0,2 3,8 0,3 2,9 0,3 0,4 0,0 1,2 0,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4,1 0,5 6,6 0,6 4,7 0,5 5,4 0,6 5,9 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 789,7 100,0 1.176,5 100,0 943,3 100,0 942,2 100,0 1.041,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu