Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bangladeshin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Tuonnista0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bangladeshin kanssa, vienti Bangladeshiin ja tuonti Bangladeshista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Bangladesh oli Yhdysvaltain 48. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 925 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 62,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Bangladeshin kanssa oli Yhdysvalloille 601 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bangladeshista oli 69,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 763 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bangladeshista olivat Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), joka edusti 30,5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 23,6 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 13,4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bangladeshiin oli 36,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 162 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc282 (rauta- ja teräsromu), mikä edusti 27,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 22,3 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 19,4 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Bangladeshin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 28,9 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 9,4 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 7,4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2,0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 31,5 prosentilla ja viennin arvo 20,1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), arvon ollessa 2,1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc282 (rauta- ja teräsromu), arvon ollessa 557 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 5,4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 4,0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bangladeshiin (BD) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6,0 5,7 5,8 2,2 3,7 2,5 6,9 2,9 4,9 3,0
00. Elävät eläimet 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 0,2 1,1 0,4 0,0 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 00 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,8 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 0,6 0,6 0,6 0,2 0,1 0,1 0,7 0,3 0,3 0,2
08. Rehuaineet 5,0 4,8 4,2 1,6 3,1 2,1 4,4 1,8 3,1 1,9
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 70,6 67,0 200,4 75,0 84,0 56,8 155,3 64,4 84,8 52,4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 19,9 18,9 13,7 5,1 00 113,2 47,0 36,1 22,3
25. Paperimassa 1,2 1,1 1,1 0,4 1,4 1,0 1,0 0,4 1,1 0,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 30,0 28,5 31,4 11,7 20,8 14,1 9,7 4,0 2,6 1,6
28. Malmit ja metalliromu 18,2 17,3 153,1 57,3 59,9 40,4 30,0 12,5 43,9 27,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,0 1,0 0,4 0,2 1,6 1,0 1,0 0,4 0,8 0,5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,0 0,0 24,5 9,2 0,1 0,1 0,0 0,0 00
34. Kaasut 00 24,1 9,0 00 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4,8 4,6 13,2 4,9 30,5 20,6 47,1 19,5 43,7 27,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,2 1,2 0,9 0,3 0,7 0,5 0,8 0,3 0,3 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,5 1,4 9,6 3,6 23,8 16,1 43,0 17,9 32,3 20,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,2 0,2 0,2 0,1 0,9 0,6 0,2 0,1 0,6 0,4
56. Lannoitteet, valmistetut 00 00 00 00 8,2 5,1
57. Muovit, valmistamattomat 0,6 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 0,7 0,3 0,8 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,9 0,8 1,6 0,6 4,3 2,9 1,5 0,6 1,2 0,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,7 1,6 1,9 0,7 2,5 1,7 9,9 4,1 14,0 8,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,2 0,2 0,6 0,2 0,8 0,5 0,6 0,2 0,5 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,3 0,3 0,3 0,1 0,7 0,5 8,3 3,5 12,2 7,6
67. Rauta ja teräs 0,3 0,3 0,6 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,7 0,7 0,2 0,1 0,6 0,4 0,2 0,1 0,4 0,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 18,0 17,1 14,9 5,6 21,4 14,5 14,8 6,1 10,9 6,7
71. Voimakoneet ja moottorit 1,3 1,2 7,9 3,0 12,5 8,5 2,8 1,2 3,8 2,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 13,0 12,3 1,2 0,5 1,2 0,8 1,6 0,7 0,7 0,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,2 1,2 1,6 0,6 3,5 2,4 4,0 1,7 3,1 1,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,2 0,2 0,7 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2 0,6 0,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,5 1,5 1,1 0,4 2,7 1,8 1,2 0,5 1,2 0,7
78. Moottoriajoneuvot 0,0 0,0 0,7 0,3 0,3 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1
79. Muut kuljetusvälineet 0,4 0,4 0,7 0,3 0,7 0,5 3,9 1,6 0,8 0,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,0 2,9 3,6 1,3 4,2 2,8 4,7 1,9 2,0 1,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,0 0,0 0,7 0,3 0,1 0,0 2,1 0,9 0,2 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 2,6 2,5 1,6 0,6 3,0 2,0 2,0 0,8 1,3 0,8
89. Muut valmiit tavarat 0,3 0,3 1,2 0,4 1,0 0,7 0,4 0,2 0,4 0,3
9. Muut tavarat 1,2 1,1 2,8 1,1 1,6 1,1 2,3 1,0 1,5 0,9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,0 1,0 2,7 1,0 1,5 1,0 2,3 1,0 1,4 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 105,3 100,0 267,1 100,0 148,0 100,0 241,1 100,0 161,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bangladeshista (BD) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3,7 0,6 5,8 0,8 5,6 0,7 4,4 0,6 4,0 0,5
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,4 0,4 4,7 0,7 4,4 0,6 3,5 0,4 2,8 0,4
04. Vilja ja viljatuotteet 0,8 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1 0,8 0,1
1. Juomat ja tupakka 0,1 0,0 0,5 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,1 0,0 0,5 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,9 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 1,1 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,8 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,9 0,3 0,7 0,1 2,0 0,3 1,7 0,2 1,3 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,6 0,2 0,6 0,1 1,8 0,2 0,6 0,1 1,0 0,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 27,9 4,2 28,2 3,9 21,4 2,8 31,3 3,9 28,9 3,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 27,0 4,1 27,3 3,8 19,9 2,6 29,9 3,8 27,3 3,6
66. Kivennäisainetuotteet 0,6 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,5 0,1 0,6 0,1 1,0 0,1 0,8 0,1 1,2 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,3 0,0 0,3 0,0 0,5 0,1 0,5 0,1 0,0 0,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,1 0,2 0,0 1,1 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 623,4 94,0 680,1 94,3 727,2 95,2 752,0 94,3 719,5 94,3
82. Huonekalut 2,8 0,4 3,7 0,5 2,3 0,3 4,6 0,6 6,3 0,8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 4,7 0,7 5,6 0,8 4,8 0,6 6,0 0,8 5,2 0,7
84. Vaatteet 573,4 86,5 629,8 87,4 681,5 89,2 697,3 87,5 667,0 87,4
85. Jalkineet 22,1 3,3 21,9 3,0 24,4 3,2 23,8 3,0 19,0 2,5
87. Kojeet,mittarit yms. 00 0,8 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,1 0,2 1,4 0,2 1,4 0,2 2,1 0,3 1,4 0,2
89. Muut valmiit tavarat 19,3 2,9 16,8 2,3 12,7 1,7 17,8 2,2 20,3 2,7
9. Muut tavarat 4,6 0,7 4,4 0,6 4,8 0,6 5,4 0,7 6,9 0,9
93. Erittelemätön 0,9 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 1,7 0,2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3,7 0,6 4,1 0,6 4,5 0,6 5,2 0,7 5,2 0,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 663,1 100,0 721,0 100,0 763,8 100,0 797,1 100,0 763,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu