Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bangladeshin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.30.20.30.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bangladeshin kanssa, vienti Bangladeshiin ja tuonti Bangladeshista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Bangladesh oli Yhdysvaltain 51. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 768 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 29.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Bangladeshin kanssa oli Yhdysvalloille 558 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bangladeshista oli 37.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 663 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bangladeshista olivat Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), joka edusti 29.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 22.9 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 16.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bangladeshiin supistui 4.2 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 105 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc263 (puuvilla), mikä edusti 27.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 18.7 % sekä Sitc282 (rauta- ja teräsromu) 17.2 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Bangladeshin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 25.4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 5.6 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 30.6 prosentilla ja viennin arvo 9.25451873894064. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), arvon ollessa 1.2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc282 (rauta- ja teräsromu), arvon ollessa 270 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 3.2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2.3 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bangladeshiin (BD) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 56.5 27.8 8.3 5.4 9.5 5.0 7.6 6.4 6.1 5.7
00. Elävät eläimet 1.2 0.5 1.1 0.7 0.3 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 0.6 0.4 0 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 48.9 24.1 1.0 0.6 2.0 1.0 0.1 0.0 0 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.7 0.8 0.9 0.5 0.7 0.3 0.2 0.1 0.7 0.6
08. Rehuaineet 4.2 2.0 4.9 3.2 5.2 2.7 6.2 5.2 5.1 4.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.4 0.2 0.3 0.1 1.3 0.7 0.3 0.2 0.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 96.7 47.7 52.6 34.2 132.6 70.1 75.4 63.7 70.6 67.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 31.1 15.3 0.5 0.3 0 0.0 0 0.0 19.9 18.9
25. Paperimassa 0.7 0.3 0.2 0.1 1.2 0.6 0.6 0.5 1.2 1.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 46.5 22.9 31.2 20.3 42.7 22.5 25.5 21.5 30.0 28.5
28. Malmit ja metalliromu 16.2 8.0 19.2 12.5 87.9 46.5 49.1 41.5 18.3 17.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.3 1.1 1.6 1.0 0.7 0.3 0.2 0.1 1.1 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 21.6 10.6 34.8 22.6 21.4 11.3 0.1 0.0 0.1 0.0
34. Kaasut 21.6 10.6 34.7 22.6 21.4 11.3 0.1 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.6 3.2 8.6 5.6 7.4 3.9 5.4 4.5 4.9 4.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.8 0.4 1.3 0.8 1.4 0.7 0.6 0.4 1.3 1.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.2 1.6 3.3 2.1 2.5 1.3 1.6 1.3 1.5 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 0.2 1.0 0.6 0.9 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.3 1.1 0.7 0.7 0.3 0.7 0.6 0.6 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.6 0.8 1.8 1.1 1.5 0.7 2.1 1.7 0.9 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.4 1.1 1.7 1.1 2.2 1.1 1.7 1.4 1.8 1.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.1 0.5 0.3 0.2 1.2 0.6 0.1 0.0 0.3 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 0.2 0.4 0.2 0.3 0.1 0.5 0.4 0.8 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 13.1 6.4 43.4 28.3 12.2 6.4 15.4 13.0 18.0 17.1
71. Voimakoneet ja moottorit 0.5 0.2 23.5 15.3 5.0 2.6 6.2 5.2 1.4 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.1 0.5 6.5 4.2 3.2 1.7 1.0 0.8 13.0 12.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.1 1.3 0.8 0.1 0.0 0.2 0.1 0 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.5 0.7 4.5 2.9 1.0 0.5 2.6 2.1 1.3 1.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.10 0.5 0.7 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.5 2.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.3 1.6 0.10 0.6 1.1 0.6 1.5 1.2 1.6 1.5
78. Moottoriajoneuvot 0.4 0.2 0.2 0.1 0.8 0.4 0.4 0.3 0.1 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 1.0 0.5 5.9 3.8 0.7 0.4 3.1 2.6 0.5 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.10 1.9 2.6 1.7 1.9 1.0 11.8 9.9 3.1 2.9
87. Kojeet,mittarit yms. 3.2 1.6 1.9 1.2 1.4 0.7 2.2 1.8 2.6 2.5
89. Muut valmiit tavarat 0.7 0.3 0.6 0.3 0.5 0.2 9.5 8.0 0.4 0.3
9. Muut tavarat 2.3 1.1 1.7 1.1 2.1 1.1 1.3 1.1 1.2 1.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2.1 1.0 1.5 1.0 1.10 1.0 1.2 1.0 1.1 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 202.8 100.0 153.4 100.0 189.1 100.0 118.4 100.0 105.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bangladeshista (BD) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.3 0.8 4.0 0.7 6.2 0.9 5.3 0.8 3.8 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.0 0.6 2.8 0.5 4.2 0.6 4.1 0.6 2.5 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.10 0.1 0.7 0.1 1.4 0.2 0.8 0.1 0.9 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.1 0.2 0.7 0.1 0.10 0.1 1.7 0.3 0.9 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.2 0.6 0.1 0.7 0.1 1.6 0.2 0.9 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.8 0.1 0.8 0.1 2.8 0.4 0.9 0.1 1.10 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.6 0.1 0.7 0.1 2.5 0.3 0.8 0.1 1.6 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 26.1 4.2 29.8 5.3 43.1 6.1 31.5 5.0 27.10 4.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 24.9 4.0 29.2 5.2 42.1 6.0 30.5 4.8 27.0 4.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 584.4 93.8 521.1 92.7 646.6 91.6 591.8 93.1 623.5 94.0
82. Huonekalut 3.3 0.5 3.0 0.5 5.5 0.8 2.9 0.5 2.8 0.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 4.1 0.6 4.10 0.9 5.2 0.7 7.1 1.1 4.8 0.7
84. Vaatteet 535.5 85.9 474.6 84.4 591.6 83.8 549.7 86.5 573.5 86.5
85. Jalkineet 24.4 3.9 21.6 3.8 23.10 3.4 18.9 3.0 22.1 3.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.3 0.2 1.2 0.2 1.4 0.2 1.3 0.2 1.1 0.2
89. Muut valmiit tavarat 15.7 2.5 15.9 2.8 18.7 2.6 11.7 1.8 19.3 2.9
9. Muut tavarat 5.3 0.8 5.7 1.0 5.9 0.8 4.5 0.7 4.7 0.7
93. Erittelemätön 0.6 0.1 1.1 0.2 1.7 0.2 0.8 0.1 0.10 0.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4.8 0.8 4.7 0.8 4.3 0.6 3.7 0.6 3.7 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 623.2 100.0 562.3 100.0 705.10 100.0 635.8 100.0 663.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu