Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bangladeshin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.10.20.20.10.1
Tuonnista0.20.30.30.30.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bangladeshin kanssa, vienti Bangladeshiin ja tuonti Bangladeshista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Bangladesh oli USAn 49. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 716 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 19.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Bangladeshin kanssa oli Yhdysvalloille 409 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bangladeshista oli 14.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 562 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bangladeshista olivat Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), joka edusti 27.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 22.4 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 16.3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bangladeshiin oli 37.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 153 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc343 (luonnonkaasu), mikä edusti 22.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc263 (puuvilla) 18.8 % sekä Sitc282 (rauta- ja teräsromu) 12.2 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Bangladeshin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 3.1 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 1.7 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 773 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 tammi-huhtikuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 0.6 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), arvon ollessa 682 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 202 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 9.7 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.7 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bangladeshiin (BD) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 20.2 11.0 9.1 4.3 7.4 3.5 56.5 27.8 8.3 5.4
00. Elävät eläimet 0.7 0.4 1.4 0.6 0.5 0.2 1.2 0.5 1.1 0.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 12.1 6.6 0 0.0 0.1 0.0 48.9 24.1 1.0 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 0.10 0.5 0.8 0.3 0.7 0.3 1.7 0.8 0.9 0.5
08. Rehuaineet 6.0 3.3 6.6 3.1 5.4 2.6 4.2 2.0 4.9 3.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 122.8 66.9 170.9 82.0 183.4 87.8 96.7 47.7 52.6 34.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 95.0 51.7 103.3 49.5 90.7 43.4 31.1 15.3 0.5 0.3
24. Puutavara ja korkki 1.8 1.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
25. Paperimassa 0.6 0.3 0.9 0.4 0.2 0.1 0.7 0.3 0.2 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 21.6 11.7 32.0 15.3 41.2 19.7 46.5 22.9 31.2 20.3
28. Malmit ja metalliromu 3.1 1.6 32.6 15.6 50.0 23.9 16.2 8.0 19.2 12.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.5 2.1 1.0 1.3 0.6 2.3 1.1 1.6 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 21.6 10.6 34.8 22.6
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21.6 10.6 34.7 22.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.10 2.7 5.3 2.5 4.6 2.2 6.6 3.2 8.6 5.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.5 0.2 0.8 0.4 0.5 0.2 0.8 0.4 1.3 0.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.7 0.9 1.1 0.5 1.5 0.7 3.2 1.6 3.3 2.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.5 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2 1.0 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.4 1.3 0.6 1.3 0.6 0.7 0.3 1.1 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.2 0.6 1.3 0.6 0.8 0.4 1.6 0.8 1.8 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.3 2.9 2.9 1.4 2.10 1.4 2.4 1.1 1.7 1.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.9 0.5 1.6 0.7 1.1 0.5 1.1 0.5 0.3 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.3 0.2 0.1 0.4 0.2 0.3 0.1 0.5 0.3
67. Rauta ja teräs 0.6 0.3 0.7 0.3 0.9 0.4 0.5 0.2 0.5 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.1 1.7 0.4 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 25.8 14.0 15.3 7.3 5.8 2.8 13.1 6.4 43.4 28.3
71. Voimakoneet ja moottorit 17.4 9.5 2.7 1.3 2.0 0.9 0.5 0.2 23.5 15.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.10 0.5 1.10 0.9 0.6 0.3 1.1 0.5 6.5 4.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.10 0.5 0.1 0.0 0.2 0.1 1.3 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.4 1.8 1.5 0.7 1.3 0.6 1.5 0.7 4.5 2.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.7 0.4 0.3 0.1 0.4 0.2 0.10 0.5 0.7 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.4 0.2 0.8 0.3 0.4 0.2 4.5 2.2 0.3 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.5 0.8 1.1 0.5 0.4 0.2 3.3 1.6 0.10 0.6
78. Moottoriajoneuvot 0.1 0.0 0.6 0.3 0.1 0.0 0.4 0.2 0.2 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 1.5 0.8 5.8 2.7 0.9 0.4 1.0 0.5 5.9 3.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.8 1.5 2.8 1.3 2.6 1.2 3.10 1.9 2.6 1.7
87. Kojeet,mittarit yms. 2.4 1.3 1.9 0.9 1.8 0.8 3.2 1.6 1.9 1.2
89. Muut valmiit tavarat 0.4 0.2 0.7 0.3 0.4 0.2 0.7 0.3 0.6 0.3
9. Muut tavarat 2.0 1.1 2.4 1.1 2.4 1.1 2.3 1.1 1.7 1.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.9 1.0 2.1 1.0 2.3 1.1 2.1 1.0 1.5 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 183.7 100.0 208.6 100.0 208.8 100.0 202.8 100.0 153.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bangladeshista (BD) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.8 1.6 5.10 1.0 4.10 0.9 5.3 0.8 4.0 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 5.6 1.3 4.7 0.8 3.6 0.6 4.0 0.6 2.8 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.2 0.8 0.1 0.9 0.1 0.10 0.1 0.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.1 0.7 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 0.3 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.1 0.7 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.1 0.2 0.5 0.1 1.2 0.2 1.1 0.2 0.7 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.9 0.2 0.5 0.1 0.10 0.2 1.1 0.2 0.6 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.9 0.2 1.7 0.3 1.4 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.8 0.2 1.5 0.2 1.2 0.2 0.6 0.1 0.7 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 23.5 5.4 26.4 4.4 26.5 4.6 26.1 4.2 29.8 5.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 22.7 5.2 25.7 4.2 26.0 4.6 24.9 4.0 29.2 5.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.5 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.3 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 395.5 91.3 567.8 93.7 531.0 93.0 584.4 93.8 521.1 92.7
82. Huonekalut 2.2 0.5 2.8 0.5 3.9 0.7 3.3 0.5 3.0 0.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.9 0.4 5.3 0.9 4.1 0.7 4.1 0.6 4.10 0.9
84. Vaatteet 363.10 84.0 523.1 86.3 484.9 84.9 535.5 85.9 474.6 84.4
85. Jalkineet 11.10 2.8 18.7 3.1 23.1 4.0 24.4 3.9 21.6 3.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.4 0.3 1.4 0.2 1.9 0.3 1.3 0.2 1.2 0.2
89. Muut valmiit tavarat 14.1 3.2 16.2 2.7 13.3 2.3 15.7 2.5 15.9 2.8
9. Muut tavarat 5.1 1.2 3.2 0.5 5.6 1.0 5.3 0.8 5.7 1.0
93. Erittelemätön 1.6 0.4 0.9 0.1 2.7 0.5 0.6 0.1 1.1 0.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3.6 0.8 2.4 0.4 2.9 0.5 4.8 0.8 4.7 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 433.2 100.0 606.2 100.0 570.10 100.0 623.2 100.0 562.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu