Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Pakistanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.20.10.20.20.2
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Pakistanin kanssa, vienti Pakistaniin ja tuonti Pakistanista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Pakistan oli Yhdysvaltain 52. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 744 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 53.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Pakistanin kanssa oli Yhdysvalloille 200 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Pakistanista oli 58.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 472 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Pakistanista olivat Sitc658 (muut valmiit tekstiilituotteet, pl. vaatteet), joka edusti 29.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 13.9 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 7.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Pakistaniin oli 45.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 272 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc263 (puuvilla), mikä edusti 25.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 17.6 % sekä Sitc343 (luonnonkaasu) 17.4 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Pakistanin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 34.1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 4.7 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 46.9 prosentilla ja viennin arvo 17.8351187577254. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc658 (muut valmiit tekstiilituotteet, pl. vaatteet), arvon ollessa 913 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc263 (puuvilla), arvon ollessa 556 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 431 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Pakistaniin (PK) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 15.9 5.3 11.4 5.3 10.8 4.9 8.6 3.2 7.8 2.9
00. Elävät eläimet 1.1 0.4 1.2 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.5 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 1.4 0.5 0.5 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.10 1.0 1.10 0.9 1.8 0.8 1.7 0.6 1.5 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 1.6 0.5 0.3 0.1 0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 8.9 3.0 5.9 2.7 7.5 3.4 4.1 1.5 4.4 1.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.2 1.4 0.7 0.4 0.2 0.9 0.3 0.6 0.2
08. Rehuaineet 0.3 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2 0.3 0.1 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.2 0.1 0.0 0.7 0.3 0.1 0.0 0.5 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.2 0.1 0.0 0.7 0.3 0 0.0 0.5 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 145.5 48.9 117.2 54.9 127.8 58.2 120.5 45.2 121.0 44.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.2 0.1 0.4 0.2 0.6 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1
24. Puutavara ja korkki 4.1 1.4 4.2 1.9 5.2 2.4 3.5 1.3 5.4 2.0
25. Paperimassa 2.8 0.9 4.3 2.0 4.5 2.0 5.2 1.9 4.10 1.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 102.1 34.3 75.10 35.6 82.1 37.4 77.1 28.9 71.9 26.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.1 0.8 0.3 0.8 0.3 0.6 0.2 0.10 0.3
28. Malmit ja metalliromu 35.5 11.9 31.4 14.7 33.9 15.4 33.8 12.7 37.3 13.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.1 0.5 0.2 0.7 0.3 0.5 0.2 0.5 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 28.9 9.7 14.7 6.9 22.6 10.3 21.0 7.9 47.5 17.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.6 1.3 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.0 4.7 2.2 0.3 0.1 5.7 2.1 0.1 0.0
34. Kaasut 28.8 9.7 10.1 4.7 22.4 10.2 11.9 4.4 47.5 17.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 20.7 7.0 10.8 5.0 15.9 7.2 13.4 5.0 10.0 3.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.5 0.5 1.5 0.7 3.8 1.7 2.0 0.7 1.1 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.3 0.1 0.4 0.2 0.9 0.4 0.1 0.0 0.4 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.10 0.7 1.5 0.7 3.7 1.7 3.9 1.5 1.4 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.4 0.8 2.0 0.9 1.9 0.9 1.9 0.7 1.8 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.2 0.1 0.4 0.2 0.6 0.2 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 1.4 0.5 1.5 0.7 1.8 0.8 1.6 0.6 2.1 0.7
58. Muovit, valmistetut 0.3 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.6 0.2 0.2 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 12.10 4.3 3.4 1.6 3.3 1.5 2.9 1.1 3.2 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.3 2.4 5.5 2.6 6.6 3.0 6.7 2.5 6.6 2.4
62. Kumituotteet 0.4 0.1 0.7 0.3 0.6 0.3 0.6 0.2 0.4 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.7 0.6 0.8 0.3 1.8 0.8 0.7 0.2 1.8 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.2 0.5 0.2 0.3 0.1 1.9 0.7 0.3 0.1
67. Rauta ja teräs 2.7 0.9 2.1 0.9 1.9 0.8 2.4 0.9 2.4 0.9
68. Muut metallit 0.8 0.3 0.5 0.2 0.4 0.2 0.2 0.0 0.6 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.9 0.3 0.8 0.3 1.5 0.6 1.0 0.4 1.0 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 65.4 22.0 39.2 18.4 25.0 11.4 84.7 31.8 66.8 24.5
71. Voimakoneet ja moottorit 17.7 5.9 4.7 2.2 3.3 1.5 4.7 1.7 3.3 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.6 1.2 3.3 1.5 3.0 1.3 2.1 0.8 3.0 1.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2 0.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 19.4 6.5 14.1 6.6 4.8 2.2 5.9 2.2 4.7 1.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.1 1.0 3.1 1.4 4.3 1.9 4.7 1.8 4.6 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.2 0.4 0.7 0.3 1.3 0.6 1.3 0.5 0.9 0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.1 0.7 2.6 1.2 2.3 1.0 3.2 1.2 1.7 0.6
78. Moottoriajoneuvot 0.6 0.2 1.3 0.6 1.2 0.5 0.6 0.2 0.9 0.3
79. Muut kuljetusvälineet 17.8 6.0 9.7 4.5 5.1 2.3 62.0 23.3 47.9 17.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.9 2.3 7.4 3.4 6.0 2.7 6.8 2.5 7.1 2.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.7 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 5.7 1.9 4.4 2.0 3.7 1.7 4.7 1.8 4.8 1.7
89. Muut valmiit tavarat 1.1 0.3 2.5 1.1 1.2 0.5 1.8 0.6 1.5 0.5
9. Muut tavarat 6.2 2.1 7.5 3.5 4.6 2.1 4.9 1.8 5.3 1.9
93. Erittelemätön 0.9 0.3 0.5 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 1.2 0.4 4.0 1.9 1.3 0.6 1.7 0.6 1.8 0.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4.2 1.4 3.1 1.4 3.1 1.4 3.1 1.1 3.3 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 297.3 100.0 213.5 100.0 219.6 100.0 266.3 100.0 272.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Pakistanista (PK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 13.7 3.1 11.8 3.2 14.2 3.0 12.9 3.0 14.1 3.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.3 0.3 0.7 0.2 2.0 0.4 2.7 0.6 1.3 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 3.9 0.9 3.9 1.1 3.8 0.8 3.5 0.8 3.4 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3.8 0.9 2.9 0.8 4.6 1.0 3.3 0.8 4.5 0.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.4 0.5 1.7 0.5 1.6 0.3 2.0 0.5 2.7 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.3 0.3 1.5 0.4 1.2 0.3 0.5 0.1 1.2 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.3 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1
11. Juomat 0.3 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8.9 2.0 7.5 2.1 8.7 1.9 8.1 1.9 23.3 4.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6.0 1.4 5.4 1.5 6.3 1.3 5.6 1.3 6.3 1.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.2 0.5 1.6 0.4 2.1 0.4 2.0 0.5 16.2 3.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.9 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.7 1.3 6.3 1.7 2.6 0.5 4.8 1.1 8.1 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 4.7 1.1 4.10 1.4 1.7 0.3 3.6 0.8 6.9 1.4
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.1 0.8 0.2 0.6 0.1 0.9 0.2 0.8 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 169.3 38.6 151.1 41.5 188.8 40.5 167.1 38.7 177.6 37.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.1 0.4 0.1 1.5 0.3 0.9 0.2 0.8 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 161.10 37.0 143.9 39.5 178.8 38.4 157.7 36.5 164.0 34.7
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
67. Rauta ja teräs 1.4 0.3 0.8 0.2 2.6 0.6 1.9 0.4 7.0 1.5
68. Muut metallit 0.4 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.7 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.7 0.8 4.5 1.2 4.5 1.0 5.0 1.2 3.9 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.10 0.2 1.2 0.3 1.1 0.2 1.5 0.3 1.2 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 235.4 53.7 182.8 50.2 245.4 52.7 234.4 54.3 244.3 51.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1
82. Huonekalut 11.7 2.7 7.1 1.9 12.3 2.6 9.4 2.2 10.9 2.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.3 0.3 1.5 0.4 1.4 0.3 1.8 0.4 1.5 0.3
84. Vaatteet 196.1 44.8 153.7 42.2 209.5 45.0 203.7 47.2 209.5 44.4
85. Jalkineet 1.5 0.3 0.8 0.2 0.7 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 11.10 2.7 10.8 3.0 11.2 2.4 9.5 2.2 11.9 2.5
89. Muut valmiit tavarat 12.6 2.9 8.5 2.3 9.9 2.1 8.9 2.0 9.7 2.0
9. Muut tavarat 3.10 0.9 3.6 1.0 4.8 1.0 2.10 0.7 3.3 0.7
93. Erittelemätön 1.2 0.3 0.8 0.2 2.6 0.6 0.5 0.1 0.7 0.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 2.9 0.6 2.8 0.8 2.2 0.5 2.5 0.6 2.7 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 437.10 100.0 364.2 100.0 465.10 100.0 431.8 100.0 472.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu