Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Pakistanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/11 - 2022/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/11
%
2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
Viennistä0,2 0,4 0,2 0,2 0,2
Tuonnista0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Pakistanin kanssa, vienti Pakistaniin ja tuonti Pakistanista vuoden 2022 maaliskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Maaliskuussa Pakistan oli Yhdysvaltain 51. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 857 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 16,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Maaliskuussa kauppatase Pakistanin kanssa oli Yhdysvalloille 244 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Pakistanista oli 25,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 550 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Pakistanista olivat Sitc658 (muut valmiit tekstiilituotteet, pl. vaatteet), joka edusti 27,3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 14,3 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 11,2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Pakistaniin oli 3,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 307 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc263 (puuvilla), mikä edusti 40,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc282 (rauta- ja teräsromu) 11,2 % sekä Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 8,6 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-maaliskuun aikana

Tammi-maaliskuun aikana tavarakauppa Pakistanin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-maaliskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-maaliskuussa. Kasvua oli peräti 24,7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 2,5 miljardiin dollariin. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 966 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 31,6 prosentilla ja viennin arvo 15,1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc658 (muut valmiit tekstiilituotteet, pl. vaatteet), arvon ollessa 432 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc263 (puuvilla), arvon ollessa 340 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-maaliskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 556 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 317 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Pakistaniin (PK) jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 15,3 5,5 16,8 2,9 4,4 1,5 14,5 3,9 9,1 3,0
00. Elävät eläimet 00 5,2 0,9 00 5,0 1,4 3,0 1,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,3 0,5 0,5 0,1 0,3 0,1 0,6 0,2 0,2 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 11,6 4,2 9,0 1,6 1,8 0,6 2,0 0,6 0,5 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 1,6 0,6 1,1 0,2 1,1 0,4 2,8 0,8 4,3 1,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,3 0,1 0,4 0,1 0,6 0,2 2,6 0,7 0,2 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,2 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 1,1 0,3 0,3 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 164,3 59,4 190,0 32,8 168,5 58,0 187,2 50,7 175,6 57,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 93,8 33,9 94,3 16,3 35,8 12,3 00 0,0 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,5 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
24. Puutavara ja korkki 6,3 2,3 6,1 1,0 4,0 1,4 4,7 1,3 2,6 0,9
25. Paperimassa 6,1 2,2 8,9 1,5 5,2 1,8 4,4 1,2 4,5 1,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 15,5 5,6 37,6 6,5 87,4 30,1 136,9 37,1 127,5 41,5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,1 0,0 0,7 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1
28. Malmit ja metalliromu 41,1 14,9 38,9 6,7 34,7 11,9 40,5 11,0 39,9 13,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,9 0,3 3,3 0,6 1,1 0,4 0,1 0,0 0,3 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 23,8 8,6 7,5 1,3 0,1 0,0 00 0,1 0,0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 7,5 1,3 0,0 0,0 00 0,0 0,0
34. Kaasut 23,7 8,6 00 00 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 33,7 12,2 283,7 48,9 65,7 22,6 114,2 30,9 22,0 7,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,5 0,2 0,9 0,2 2,2 0,8 1,6 0,4 4,6 1,5
53. Väri- ja parkitusaineet 0,1 0,0 0,3 0,1 0,4 0,2 0,6 0,2 0,3 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 18,4 6,7 269,4 46,5 51,4 17,7 100,4 27,2 4,2 1,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,3 0,8 2,1 0,4 1,1 0,4 1,5 0,4 1,8 0,6
56. Lannoitteet, valmistetut 0,7 0,2 0,2 0,0 0,8 0,3 1,3 0,4 0,5 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 3,3 1,2 2,6 0,5 1,5 0,5 4,9 1,3 5,5 1,8
58. Muovit, valmistetut 0,4 0,2 0,9 0,2 0,7 0,2 0,7 0,2 0,6 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7,8 2,8 7,2 1,2 7,3 2,5 2,9 0,8 4,2 1,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6,1 2,2 19,5 3,4 5,4 1,9 6,1 1,7 6,9 2,3
62. Kumituotteet 0,4 0,2 0,7 0,1 0,5 0,2 0,6 0,2 0,5 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,4 0,5 1,7 0,3 0,7 0,2 1,3 0,3 1,8 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,6 0,2 12,7 2,2 0,4 0,1 0,6 0,2 0,4 0,1
67. Rauta ja teräs 2,3 0,8 2,9 0,5 2,7 0,9 2,6 0,7 2,6 0,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,8 0,3 1,3 0,2 0,9 0,3 0,7 0,2 1,2 0,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 20,1 7,3 43,3 7,5 30,9 10,6 29,8 8,1 76,7 25,0
71. Voimakoneet ja moottorit 1,4 0,5 3,7 0,6 0,8 0,3 3,9 1,1 29,0 9,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,4 0,9 2,3 0,4 1,3 0,5 2,6 0,7 3,8 1,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3,7 1,4 4,9 0,8 3,7 1,3 8,9 2,4 8,3 2,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,0 1,1 4,9 0,8 2,8 1,0 3,3 0,9 3,0 1,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,3 0,5 17,7 3,0 12,1 4,2 0,6 0,2 1,2 0,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,0 0,3 2,0 0,3 1,3 0,4 1,1 0,3 5,6 1,8
78. Moottoriajoneuvot 0,5 0,2 0,5 0,1 0,8 0,3 0,2 0,0 0,5 0,2
79. Muut kuljetusvälineet 6,6 2,4 7,2 1,2 7,9 2,7 9,1 2,5 25,2 8,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 5,9 2,1 6,3 1,1 8,9 3,1 9,2 2,5 9,5 3,1
87. Kojeet,mittarit yms. 3,7 1,3 4,7 0,8 6,1 2,1 8,1 2,2 4,8 1,6
89. Muut valmiit tavarat 1,6 0,6 1,1 0,2 2,3 0,8 1,0 0,3 4,3 1,4
9. Muut tavarat 6,9 2,5 12,4 2,1 6,2 2,1 8,0 2,2 6,8 2,2
93. Erittelemätön 0,9 0,3 1,6 0,3 0,5 0,2 0,7 0,2 1,1 0,4
97. Kulta, ei monetaarinen 2,1 0,8 2,7 0,5 1,5 0,5 2,2 0,6 1,6 0,5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3,9 1,4 8,1 1,4 4,1 1,4 5,2 1,4 4,1 1,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 276,5 100,0 579,9 100,0 290,5 100,0 369,1 100,0 306,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Pakistanista (PK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 14,5 2,6 12,3 2,5 14,3 2,9 16,7 3,5 18,4 3,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,1 0,2 2,8 0,6 4,2 0,9 1,2 0,3 1,7 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 4,7 0,8 3,1 0,6 3,6 0,7 4,1 0,8 3,8 0,7
05. Hedelmät ja kasvikset 0,5 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,8 0,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3,3 0,6 2,8 0,6 2,5 0,5 4,9 1,0 5,5 1,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,7 0,7 2,0 0,4 2,5 0,5 4,5 0,9 4,9 0,9
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,1 0,2 0,7 0,1 0,8 0,2 1,1 0,2 1,2 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17,5 3,2 10,0 2,0 21,4 4,3 9,8 2,0 10,1 1,8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6,5 1,2 7,4 1,5 6,8 1,4 6,6 1,4 6,8 1,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 10,6 1,9 1,9 0,4 13,7 2,8 1,2 0,2 2,0 0,4
28. Malmit ja metalliromu 00 00 0,0 0,0 1,3 0,3 00
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,4 0,1 0,7 0,1 0,8 0,2 0,5 0,1 0,9 0,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8,8 1,6 6,5 1,3 8,1 1,6 5,4 1,1 9,4 1,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,5 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 6,6 1,2 5,1 1,0 6,2 1,2 3,4 0,7 7,2 1,3
58. Muovit, valmistetut 1,3 0,2 0,5 0,1 0,7 0,1 0,9 0,2 1,2 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,3 0,0 0,3 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 209,7 37,8 194,6 39,6 180,6 36,6 164,9 34,4 186,5 33,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,8 0,1 0,5 0,1 0,8 0,2 0,6 0,1 1,0 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 180,2 32,5 187,3 38,1 174,5 35,4 159,6 33,3 178,7 32,5
66. Kivennäisainetuotteet 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,4 0,1 0,7 0,1
67. Rauta ja teräs 22,2 4,0 0,0 0,0 0,1 0,0 00 00
68. Muut metallit 0,8 0,1 0,7 0,1 0,1 0,0 0,5 0,1 0,4 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4,3 0,8 4,7 0,9 3,7 0,7 3,5 0,7 5,3 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,7 0,3 1,5 0,3 1,5 0,3 2,9 0,6 2,5 0,5
71. Voimakoneet ja moottorit 0,7 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,7 0,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 00 0,1 0,0 0,1 0,0 1,9 0,4 1,1 0,2
78. Moottoriajoneuvot 0,5 0,1 1,0 0,2 0,6 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 293,9 53,0 262,0 53,3 264,3 53,6 274,3 57,2 317,7 57,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,8 0,1 0,8 0,2 0,8 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1
82. Huonekalut 12,2 2,2 11,6 2,4 11,8 2,4 14,2 3,0 14,3 2,6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,5 0,3 1,9 0,4 2,7 0,5 1,5 0,3 2,4 0,4
84. Vaatteet 258,1 46,6 226,6 46,1 226,5 45,9 237,8 49,6 271,3 49,3
85. Jalkineet 1,3 0,2 1,6 0,3 2,1 0,4 1,1 0,2 2,4 0,4
87. Kojeet,mittarit yms. 10,7 1,9 9,7 2,0 11,1 2,2 9,1 1,9 13,8 2,5
89. Muut valmiit tavarat 8,9 1,6 9,7 2,0 9,0 1,8 10,2 2,1 12,9 2,4
9. Muut tavarat 8,0 1,4 4,5 0,9 2,8 0,6 4,9 1,0 5,5 1,0
93. Erittelemätön 4,8 0,9 1,0 0,2 0,3 0,1 1,9 0,4 1,5 0,3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3,1 0,6 3,6 0,7 2,6 0,5 3,0 0,6 4,0 0,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 554,4 100,0 491,6 100,0 493,1 100,0 479,2 100,0 550,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2022 tammi-maaliskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2022 tammi-maaliskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu