Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Pakistanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.30.20.20.20.1
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Pakistanin kanssa, vienti Pakistaniin ja tuonti Pakistanista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Pakistan oli USAn 55. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 578 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 25.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Pakistanin kanssa oli Yhdysvalloille 151 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Pakistanista oli 24.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 364 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Pakistanista olivat Sitc658 (muut valmiit tekstiilituotteet, pl. vaatteet), joka edusti 33.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 10.8 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 9.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Pakistaniin oli 28.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 213 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc263 (puuvilla), mikä edusti 33.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc282 (rauta- ja teräsromu) 13.1 % sekä Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;) 5.4 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Pakistanin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 2.6 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 12.3 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 21.6 prosentilla ja viennin arvo 1.21664216574623. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc658 (muut valmiit tekstiilituotteet, pl. vaatteet), arvon ollessa 499 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc263 (puuvilla), arvon ollessa 336 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 468 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 211 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Pakistaniin (PK) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 23.4 5.2 20.2 6.8 16.1 6.6 15.9 5.3 11.4 5.3
00. Elävät eläimet 0.9 0.2 5.2 1.7 3.5 1.4 1.1 0.4 1.2 0.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.2 0.7 2.4 0.8 3.9 1.6 2.10 1.0 1.10 0.9
04. Vilja ja viljatuotteet 10.5 2.3 2.3 0.7 1.3 0.5 1.6 0.5 0.3 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 7.3 1.6 8.2 2.7 6.6 2.7 8.9 3.0 5.9 2.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.9 0.2 1.7 0.5 0.3 0.1 0.6 0.2 1.4 0.7
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.0 0.5 0.2 0.4 0.1 0.7 0.2 0.1 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.5 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 261.9 58.4 198.8 66.7 150.9 61.7 145.5 48.9 117.2 54.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 164.9 36.8 82.3 27.6 24.3 9.9 0 0.0 0.1 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.7 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2
24. Puutavara ja korkki 2.2 0.5 4.1 1.3 3.3 1.3 4.1 1.4 4.2 1.9
25. Paperimassa 4.4 1.0 3.10 1.3 4.3 1.8 2.8 0.9 4.3 2.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 57.10 12.9 76.6 25.7 92.0 37.6 102.1 34.3 75.10 35.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.7 0.1 0.8 0.3 0.4 0.1 0.4 0.1 0.8 0.3
28. Malmit ja metalliromu 27.5 6.1 29.9 10.0 26.3 10.7 35.5 11.9 31.4 14.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.7 0.8 0.8 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 5.4 1.2 0.1 0.0 0.1 0.0 28.9 9.7 14.7 6.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5.4 1.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 4.7 2.2
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 28.8 9.7 10.1 4.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 24.2 5.4 19.6 6.6 18.1 7.4 20.7 7.0 10.8 5.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6.5 1.4 1.7 0.6 1.4 0.6 1.5 0.5 1.5 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.4 0.5 5.6 1.9 2.8 1.1 1.10 0.7 1.5 0.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.4 0.5 2.3 0.7 2.4 1.0 2.4 0.8 2.0 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 5.8 1.3 4.1 1.3 4.7 1.9 1.4 0.5 1.5 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.3 1.4 5.4 1.8 5.7 2.3 12.10 4.3 3.4 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.5 1.9 4.0 1.3 3.3 1.3 7.3 2.4 5.5 2.6
62. Kumituotteet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1 0.7 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.6 0.3 0.9 0.3 0.6 0.2 1.7 0.6 0.8 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.8 0.2 0.5 0.2
67. Rauta ja teräs 4.2 0.9 1.8 0.6 1.4 0.6 2.7 0.9 2.1 0.9
68. Muut metallit 0.9 0.2 0.3 0.1 0.7 0.3 0.8 0.3 0.5 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.2 0.9 0.3 0.8 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 104.3 23.2 40.6 13.6 44.5 18.2 65.4 22.0 39.2 18.4
71. Voimakoneet ja moottorit 18.0 4.0 5.6 1.9 1.4 0.5 17.7 5.9 4.7 2.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.5 0.6 1.5 0.5 3.0 1.2 3.6 1.2 3.3 1.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.6 1.2 10.7 3.6 6.8 2.8 19.4 6.5 14.1 6.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.3 1.2 4.1 1.4 3.3 1.3 3.1 1.0 3.1 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 30.8 6.9 1.8 0.6 12.4 5.0 1.2 0.4 0.7 0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.7 0.8 1.10 0.6 1.8 0.7 2.1 0.7 2.6 1.2
78. Moottoriajoneuvot 1.0 0.2 1.2 0.4 0.8 0.3 0.6 0.2 1.3 0.6
79. Muut kuljetusvälineet 37.5 8.3 13.10 4.7 15.3 6.2 17.8 6.0 9.7 4.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.4 1.4 8.9 3.0 4.6 1.9 6.9 2.3 7.4 3.4
87. Kojeet,mittarit yms. 4.6 1.0 4.7 1.6 3.1 1.2 5.7 1.9 4.4 2.0
89. Muut valmiit tavarat 1.3 0.3 3.9 1.3 1.0 0.4 1.1 0.3 2.5 1.1
9. Muut tavarat 14.8 3.3 5.5 1.8 6.9 2.8 6.2 2.1 7.5 3.5
93. Erittelemätön 0.8 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2 0.9 0.3 0.5 0.2
97. Kulta, ei monetaarinen 8.1 1.8 0.9 0.3 2.10 1.2 1.2 0.4 4.0 1.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 6.0 1.3 4.3 1.4 3.5 1.4 4.2 1.4 3.1 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 448.6 100.0 297.9 100.0 244.6 100.0 297.3 100.0 213.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Pakistanista (PK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 13.5 3.4 10.4 2.7 11.7 3.4 13.7 3.1 11.8 3.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.7 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1 1.3 0.3 0.7 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 5.4 1.3 3.5 0.9 3.4 1.0 3.9 0.9 3.9 1.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.6 0.1 0.7 0.2 0.7 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.2 1.0 1.9 0.5 3.2 0.9 3.8 0.9 2.9 0.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.4 0.3 2.1 0.5 2.8 0.8 2.4 0.5 1.7 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.2 0.3 1.6 0.4 1.0 0.3 1.3 0.3 1.5 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 12.2 3.0 7.7 2.0 11.9 3.5 8.9 2.0 7.5 2.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5.5 1.4 5.9 1.5 4.8 1.4 6.0 1.4 5.4 1.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 6.2 1.5 1.1 0.3 6.8 2.0 2.2 0.5 1.6 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.1 0.7 0.2 0.3 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 16.7 4.1 7.8 2.0 4.10 1.5 5.7 1.3 6.3 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 15.5 3.8 6.4 1.7 4.2 1.2 4.7 1.1 4.10 1.4
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.8 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 158.0 39.4 160.6 42.1 137.4 40.6 169.3 38.6 151.1 41.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.5 0.1 0.5 0.1 0.7 0.2 0.6 0.1 0.7 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.2 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.5 0.1 0.4 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 152.4 38.0 153.8 40.4 132.7 39.2 161.10 37.0 143.9 39.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.1 0.8 0.2 0.6 0.2 0.7 0.1 0.5 0.1
67. Rauta ja teräs 0.2 0.0 0.8 0.2 0.3 0.1 1.4 0.3 0.8 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.8 0.9 3.9 1.0 3.2 0.9 3.7 0.8 4.5 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.1 0.3 1.1 0.3 0.7 0.2 0.10 0.2 1.2 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 193.9 48.4 190.8 50.1 166.7 49.3 235.4 53.7 182.8 50.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1
82. Huonekalut 10.2 2.5 9.9 2.6 10.9 3.2 11.7 2.7 7.1 1.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.6 0.4 1.2 0.3 1.5 0.4 1.3 0.3 1.5 0.4
84. Vaatteet 156.1 38.9 159.1 41.7 134.7 39.8 196.1 44.8 153.7 42.2
85. Jalkineet 0.8 0.2 0.8 0.2 1.5 0.4 1.5 0.3 0.8 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 10.1 2.5 9.6 2.5 9.9 2.9 11.10 2.7 10.8 3.0
89. Muut valmiit tavarat 14.6 3.6 10.1 2.6 8.0 2.4 12.6 2.9 8.5 2.3
9. Muut tavarat 5.5 1.4 2.7 0.7 4.6 1.4 3.10 0.9 3.6 1.0
93. Erittelemätön 3.3 0.8 0.5 0.1 2.5 0.7 1.2 0.3 0.8 0.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 2.3 0.6 2.3 0.6 2.2 0.6 2.9 0.6 2.8 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 400.9 100.0 381.0 100.0 338.1 100.0 437.10 100.0 364.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu