Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin (AE) 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet360.2 326.3 10.4
00. Elävät eläimet0.2 9.4 -97.9
01. Liha ja lihatuotteet35.4 41.3 -14.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat23.2 20.6 13.2
03. Kala- ja kalavalmisteet3.5 3.7 -6.8
04. Vilja ja viljatuotteet46.1 21.4 115.5
05. Hedelmät ja kasvikset161.0 139.5 15.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja4.1 3.10 3.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä13.2 9.1 44.1
08. Rehuaineet20.6 26.8 -23.3
09. Erinäiset elintarvikkeet53.2 50.10 4.3
1. Juomat ja tupakka18.1 12.4 46.0
11. Juomat17.4 7.6 130.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.8 4.9 -84.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat51.0 59.5 -14.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet5.6 0.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.6 1.4 -57.8
24. Puutavara ja korkki3.9 5.1 -24.5
25. Paperimassa12.8 9.9 29.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet10.0 21.4 -53.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.6 3.6 -28.6
28. Malmit ja metalliromu12.9 17.1 -24.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.9 1.1 162.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta31.1 233.3 -86.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -18.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet31.0 233.3 -86.7
34. Kaasut0.1 0.1 386.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat3.5 6.10 -50.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.3 0.5 -49.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat2.10 6.4 -54.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.3 0.1 246.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet349.8 396.1 -11.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet29.2 33.2 -11.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet20.4 19.2 6.6
53. Väri- ja parkitusaineet10.2 15.4 -34.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet88.3 71.10 22.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet96.3 96.1 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut0.4 0.5 -20.1
57. Muovit, valmistamattomat36.1 54.8 -34.1
58. Muovit, valmistetut13.4 16.4 -18.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet55.8 89.0 -37.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan386.4 386.5 0.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.6 -49.7
62. Kumituotteet19.4 28.6 -32.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.2 1.8 20.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä7.2 11.6 -38.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet11.3 13.1 -13.2
66. Kivennäisainetuotteet258.7 204.8 26.3
67. Rauta ja teräs13.1 27.2 -52.1
68. Muut metallit18.3 17.8 2.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista56.3 81.4 -30.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,985.7 3,116.4 -4.2
71. Voimakoneet ja moottorit104.2 140.2 -25.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet61.2 94.4 -35.2
73. Metalliteollisuuskoneet14.5 22.9 -36.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet272.5 346.4 -21.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet414.3 246.7 67.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet922.5 577.3 59.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet142.3 214.1 -33.5
78. Moottoriajoneuvot713.2 714.2 -0.1
79. Muut kuljetusvälineet341.3 760.5 -55.1
8. Erinäiset valmiit tavarat484.9 712.10 -32.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3.7 6.10 -47.3
82. Huonekalut16.9 21.8 -22.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.2.7 3.7 -28.1
84. Vaatteet17.3 16.8 3.0
85. Jalkineet3.2 4.9 -33.9
87. Kojeet,mittarit yms.153.2 225.8 -32.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot27.8 22.1 26.0
89. Muut valmiit tavarat260.5 411.3 -36.7
9. Muut tavarat742.3 286.10 158.7
93. Erittelemätön88.4 117.9 -25.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)1.9 0..
97. Kulta, ei monetaarinen558.5 64.10 760.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain93.6 103.5 -9.5
Kaikki ryhmät yhteensä5,412.5 5,537.0 -2.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista (AE) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet17.5 10.6 65.5
00. Elävät eläimet0.1 0.1 262.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.3 0.2 35.5
03. Kala- ja kalavalmisteet4.0 1.10 104.5
04. Vilja ja viljatuotteet5.5 1.5 286.9
05. Hedelmät ja kasvikset3.10 3.8 5.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.1 99.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.5 3.1 13.2
08. Rehuaineet0.1 0..
09. Erinäiset elintarvikkeet0.3 0.2 58.5
1. Juomat ja tupakka10.3 11.3 -8.6
11. Juomat1.6 0.9 73.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet8.8 10.4 -15.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat7.9 3.4 132.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet00.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00.1 ..
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 -4.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.2 1.5 120.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.1 1.3 62.4
28. Malmit ja metalliromu2.5 0.7 313.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.2 0.1 536.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta231.1 94.1 145.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet231.1 94.1 145.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.4 -39.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.3 -50.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 103.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet62.1 37.2 67.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.2 0.3 -29.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.3 0.1 273.9
53. Väri- ja parkitusaineet0.2 0.2 -26.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.4 4.3 -67.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet29.5 17.5 69.1
56. Lannoitteet, valmistetut15.7 0..
57. Muovit, valmistamattomat0.8 6.4 -88.6
58. Muovit, valmistetut13.5 8.1 66.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.9 0.6 62.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan609.1 478.8 27.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -9.0
62. Kumituotteet0.10 0.7 49.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.3 -94.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä5.2 3.1 68.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet15.9 14.10 6.5
66. Kivennäisainetuotteet155.6 30.4 412.5
67. Rauta ja teräs64.1 52.3 22.5
68. Muut metallit333.9 353.7 -5.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista33.7 23.7 42.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet95.2 108.1 -11.9
71. Voimakoneet ja moottorit3.9 5.8 -32.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet6.0 8.4 -27.9
73. Metalliteollisuuskoneet0.3 1.4 -80.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet55.6 56.3 -1.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1.8 1.0 79.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet2.6 3.6 -28.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet15.5 23.3 -33.6
78. Moottoriajoneuvot5.6 3.5 58.9
79. Muut kuljetusvälineet4.3 5.2 -17.4
8. Erinäiset valmiit tavarat57.4 29.2 96.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet10.9 3.5 218.6
82. Huonekalut8.5 4.8 78.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.2 32.1
84. Vaatteet3.2 4.3 -27.0
85. Jalkineet0.5 0.4 23.2
87. Kojeet,mittarit yms.2.9 3.1 -7.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.4 0.8 -59.2
89. Muut valmiit tavarat31.0 12.3 152.8
9. Muut tavarat783.2 263.4 197.4
93. Erittelemätön778.7 259.1 200.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 -68.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta4.5 4.2 5.8
Kaikki ryhmät yhteensä1,873.6 1,035.9 80.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu