Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä1.10.90.90.90.8
Tuonnista0.10.20.20.20.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.50.40.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa, vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin ja tuonti Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Yhdistyneet Arabiemiirikunnat oli Yhdysvaltain 33. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 1.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 37.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa oli 581 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista oli 116.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 617 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 34.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc684 (alumiini) 17.3 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 10.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin oli 15.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.2 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 21.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 9.9 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 9.8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 22.4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 12.5 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 9.2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 88.2 prosentilla ja viennin arvo 8.74935184164578. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 984 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 1.3 miljardia dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 5.9 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin (AE) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 86.7 5.2 92.9 7.6 88.10 6.9 69.5 5.4 85.4 7.1
00. Elävät eläimet 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.7 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 8.4 0.5 8.5 0.7 9.0 0.7 5.9 0.5 9.5 0.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6.3 0.4 5.3 0.4 5.9 0.5 4.4 0.3 3.8 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.10 0.1 1.2 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 7.3 0.4 24.3 2.0 4.8 0.4 4.8 0.4 17.2 1.4
05. Hedelmät ja kasvikset 40.2 2.4 31.2 2.5 42.2 3.3 31.5 2.4 32.3 2.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.7 0.1 0.8 0.1 1.3 0.1 0.10 0.1 0.6 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.8 0.2 3.3 0.3 2.7 0.2 2.6 0.2 2.3 0.2
08. Rehuaineet 4.7 0.3 4.3 0.3 6.2 0.5 5.8 0.4 3.9 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 13.5 0.8 14.4 1.2 16.6 1.3 12.9 1.0 15.1 1.3
1. Juomat ja tupakka 4.8 0.3 5.10 0.5 8.6 0.7 9.4 0.7 10.2 0.8
11. Juomat 4.1 0.2 5.10 0.5 8.3 0.6 9.1 0.7 9.10 0.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.8 0.0 0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 12.7 0.8 7.7 0.6 19.3 1.5 16.7 1.3 14.4 1.2
24. Puutavara ja korkki 0.8 0.0 0.6 0.0 1.2 0.1 1.1 0.1 1.7 0.1
25. Paperimassa 2.9 0.2 1.4 0.1 4.1 0.3 4.7 0.4 1.3 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.10 0.2 1.10 0.2 6.2 0.5 4.2 0.3 4.2 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.10 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1 0.9 0.1 0.4 0.0
28. Malmit ja metalliromu 3.5 0.2 2.5 0.2 5.1 0.4 4.8 0.4 5.7 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.0 0.9 0.1 1.7 0.1 0.9 0.1 1.0 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 13.6 0.8 3.6 0.3 10.8 0.8 10.1 0.8 6.8 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 13.6 0.8 3.6 0.3 10.8 0.8 10.1 0.8 6.8 0.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.8 0.1 0.6 0.0 0.7 0.0 0.7 0.1 0.9 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.6 0.1 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 102.5 6.1 83.7 6.8 109.6 8.5 102.7 8.0 103.5 8.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.5 0.3 8.10 0.7 6.0 0.5 2.8 0.2 7.1 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.2 0.4 3.3 0.3 7.3 0.6 10.9 0.8 5.8 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 2.8 0.2 2.9 0.2 3.4 0.3 3.3 0.3 1.9 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 25.7 1.5 19.5 1.6 28.10 2.2 28.3 2.2 39.7 3.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 28.6 1.7 26.10 2.2 27.8 2.2 21.8 1.7 19.9 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 8.9 0.5 5.6 0.5 11.1 0.9 8.0 0.6 6.1 0.5
58. Muovit, valmistetut 4.6 0.3 3.3 0.3 4.7 0.4 5.2 0.4 5.1 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20.5 1.2 13.4 1.1 20.7 1.6 22.7 1.8 18.2 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 76.1 4.5 164.5 13.4 88.5 6.9 81.5 6.3 83.8 7.0
62. Kumituotteet 6.1 0.4 5.1 0.4 6.5 0.5 4.2 0.3 3.6 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.0 0.9 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.6 0.1 1.7 0.1 3.1 0.2 2.5 0.2 3.0 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.4 0.1 3.3 0.3 3.4 0.3 3.0 0.2 4.5 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 41.8 2.5 127.9 10.4 50.4 3.9 50.2 3.9 51.2 4.3
67. Rauta ja teräs 2.5 0.1 4.4 0.4 3.6 0.3 3.4 0.3 4.10 0.4
68. Muut metallit 5.3 0.3 5.9 0.5 6.3 0.5 3.4 0.3 2.9 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 16.3 1.0 15.6 1.3 14.7 1.1 14.1 1.1 12.8 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 829.1 49.3 709.9 57.8 701.9 54.4 774.1 60.2 759.10 63.4
71. Voimakoneet ja moottorit 36.5 2.2 26.1 2.1 27.5 2.1 23.6 1.8 32.9 2.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 17.7 1.1 19.1 1.5 20.5 1.6 18.8 1.5 15.5 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 6.0 0.4 4.1 0.3 5.1 0.4 4.3 0.3 2.3 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 64.6 3.8 74.5 6.1 80.7 6.3 76.5 5.9 73.0 6.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 124.3 7.4 97.2 7.9 97.2 7.5 82.8 6.4 75.8 6.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 249.0 14.8 147.4 12.0 125.8 9.8 159.9 12.4 119.9 10.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 45.3 2.7 35.8 2.9 44.2 3.4 36.2 2.8 34.8 2.9
78. Moottoriajoneuvot 219.1 13.0 179.5 14.6 215.9 16.7 174.7 13.6 146.2 12.2
79. Muut kuljetusvälineet 66.9 4.0 126.5 10.3 85.4 6.6 197.8 15.4 260.0 21.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 137.2 8.2 103.0 8.4 212.0 16.4 166.9 13.0 75.3 6.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.1 0.1 0.7 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1
82. Huonekalut 4.5 0.3 3.10 0.3 5.2 0.4 9.2 0.7 5.4 0.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.3 0.0 1.1 0.1 0.9 0.1 1.4 0.1 1.2 0.1
84. Vaatteet 4.10 0.3 4.9 0.4 4.4 0.3 2.8 0.2 3.5 0.3
85. Jalkineet 0.9 0.1 0.6 0.0 2.6 0.2 0.9 0.1 0.7 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 47.1 2.8 43.5 3.5 38.0 2.9 41.5 3.2 29.6 2.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 8.2 0.5 6.6 0.5 6.9 0.5 9.8 0.8 6.1 0.5
89. Muut valmiit tavarat 70.5 4.2 41.10 3.4 153.0 11.9 100.4 7.8 27.9 2.3
9. Muut tavarat 417.1 24.8 57.7 4.7 49.3 3.8 55.6 4.3 58.5 4.9
93. Erittelemätön 22.3 1.3 26.7 2.2 21.1 1.6 25.9 2.0 29.6 2.5
97. Kulta, ei monetaarinen 364.7 21.7 11.1 0.9 2.10 0.2 7.4 0.6 8.6 0.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 30.1 1.8 19.9 1.6 25.3 2.0 22.3 1.7 20.4 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,680.9 100.0 1,229.2 100.0 1,289.3 100.0 1,286.8 100.0 1,198.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista (AE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.1 1.6 4.4 1.0 7.5 1.8 6.3 1.6 7.5 1.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.8 0.2 0.9 0.2 3.1 0.7 2.6 0.7 3.3 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 1.1 0.3 1.9 0.4 1.4 0.3 1.9 0.5 2.1 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 1.6 0.5 0.8 0.2 1.5 0.4 0.7 0.2 0.10 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.5 0.5 0.8 0.2 1.2 0.3 0.9 0.2 1.1 0.2
1. Juomat ja tupakka 3.5 1.1 3.3 0.7 4.3 1.1 2.4 0.6 4.4 0.7
11. Juomat 0.4 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2 0.3 0.1 0.7 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.2 1.0 2.9 0.6 3.7 0.9 2.1 0.5 3.8 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.2 0.7 0.9 0.2 4.1 1.0 20.2 5.1 20.8 3.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.3 0.7 0.1 1.4 0.3 1.0 0.2 1.0 0.2
28. Malmit ja metalliromu 0.10 0.3 0 0.0 2.5 0.6 18.9 4.8 19.8 3.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 24.2 7.5 105.1 23.6 84.5 20.8 58.8 14.9 269.6 43.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 24.2 7.5 105.1 23.6 84.5 20.8 58.8 14.9 269.6 43.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 13.9 4.3 26.1 5.9 19.7 4.8 15.1 3.8 10.8 1.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.2 0.0 0.7 0.1 0.7 0.2 0.2 0.0 0.4 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8.5 2.6 6.1 1.4 13.0 3.2 9.1 2.3 5.6 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 15.7 3.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.2 0.8 0.2 0.1 0.0
58. Muovit, valmistetut 4.8 1.5 3.2 0.7 4.9 1.2 5.0 1.3 4.5 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 136.10 42.4 132.4 29.8 164.2 40.5 174.6 44.2 159.7 25.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.2 0.4 2.1 0.5 0.9 0.2 2.10 0.7 2.1 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.6 1.1 5.0 1.1 4.9 1.2 2.8 0.7 4.9 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 11.2 3.5 12.9 2.9 4.3 1.1 13.5 3.4 5.6 0.9
67. Rauta ja teräs 12.6 3.9 24.1 5.4 20.3 5.0 22.6 5.7 29.3 4.7
68. Muut metallit 100.5 31.1 82.9 18.6 120.6 29.7 118.7 30.1 106.5 17.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.0 2.5 5.5 1.2 13.2 3.2 14.0 3.5 11.5 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 20.6 6.4 19.7 4.4 27.6 6.8 33.4 8.5 59.7 9.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0.8 0.2 0.8 0.2 1.4 0.3 0.9 0.2 1.3 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.9 0.6 1.9 0.4 1.9 0.4 3.2 0.8 8.0 1.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9.8 3.0 9.9 2.2 13.10 3.4 21.7 5.5 42.8 6.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.5 0.2 0.7 0.1 0.9 0.2 0.4 0.1 1.2 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.3 1.6 3.6 0.8 6.8 1.7 4.8 1.2 2.0 0.3
78. Moottoriajoneuvot 1.3 0.4 1.8 0.4 1.5 0.3 1.9 0.5 2.2 0.3
79. Muut kuljetusvälineet 0.6 0.2 1.1 0.2 1.1 0.3 0.3 0.1 2.4 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 18.3 5.6 14.8 3.3 15.9 3.9 17.9 4.5 19.4 3.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.7 1.1 2.7 0.6 2.0 0.5 3.3 0.8 3.2 0.5
82. Huonekalut 3.1 1.0 2.3 0.5 2.7 0.7 2.9 0.7 2.5 0.4
84. Vaatteet 0.7 0.2 1.5 0.3 1.3 0.3 1.4 0.3 0.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 0.6 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1
89. Muut valmiit tavarat 10.2 3.1 7.5 1.7 9.1 2.2 9.9 2.5 12.3 2.0
9. Muut tavarat 98.8 30.6 138.3 31.1 78.5 19.3 66.0 16.7 65.3 10.6
93. Erittelemätön 97.6 30.2 136.9 30.8 76.10 19.0 64.7 16.4 64.0 10.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.3 0.4 1.4 0.3 1.3 0.3 1.3 0.3 1.4 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 323.3 100.0 444.7 100.0 405.8 100.0 394.5 100.0 616.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu