Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,8 0,8 1,1 0,9 1,1
Tuonnista0,3 0,3 0,1 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa, vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin ja tuonti Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Yhdistyneet Arabiemiirikunnat oli Yhdysvaltain 31. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin. Kauppa Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa edusti vuoden 2021 marraskuussa 0,5 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1,1 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0,2 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 2,3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 53,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa oli 1,3 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista oli 74,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 496 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista olivat Sitc684 (alumiini), joka edusti 27,1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 13,8 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 6,0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin oli 48,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1,8 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 18,6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 14,7 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 10,4 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 28,8 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 20,6 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5,4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 15,2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 92,2 prosentilla ja viennin arvo 15,4 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 1,2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 2,2 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 9,8 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin (AE) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 85,3 7,1 73,3 6,2 87,7 5,6 101,9 6,8 94,4 5,3
00. Elävät eläimet 0,6 0,1 2,5 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 9,4 0,8 9,5 0,8 7,6 0,5 11,4 0,8 12,0 0,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3,7 0,3 4,6 0,4 3,7 0,2 3,9 0,3 5,0 0,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,4 0,0 0,6 0,1 0,7 0,0 1,2 0,1 1,1 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 17,2 1,4 4,5 0,4 4,8 0,3 3,8 0,3 5,5 0,3
05. Hedelmät ja kasvikset 32,2 2,7 26,8 2,3 49,9 3,2 58,7 3,9 48,4 2,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,5 0,0 0,7 0,1 0,7 0,0 1,0 0,1 0,6 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,2 0,2 3,1 0,3 2,5 0,2 1,5 0,1 3,1 0,2
08. Rehuaineet 3,9 0,3 4,9 0,4 4,3 0,3 6,2 0,4 4,5 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 15,1 1,3 16,0 1,3 13,3 0,9 14,0 0,9 14,1 0,8
1. Juomat ja tupakka 10,2 0,8 5,8 0,5 7,6 0,5 13,2 0,9 13,2 0,7
11. Juomat 9,9 0,8 5,8 0,5 7,6 0,5 13,2 0,9 13,2 0,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14,4 1,2 16,0 1,3 18,6 1,2 17,5 1,2 15,0 0,8
24. Puutavara ja korkki 1,6 0,1 1,5 0,1 1,1 0,1 2,0 0,1 1,3 0,1
25. Paperimassa 1,2 0,1 1,8 0,1 1,6 0,1 2,4 0,2 1,8 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4,1 0,3 4,1 0,3 4,8 0,3 3,0 0,2 4,9 0,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,4 0,0 0,3 0,0 0,9 0,1 0,6 0,0 0,8 0,0
28. Malmit ja metalliromu 5,6 0,5 5,8 0,5 7,6 0,5 6,9 0,5 4,9 0,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,0 0,1 2,4 0,2 2,2 0,1 2,2 0,1 1,0 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6,8 0,6 10,5 0,9 10,4 0,7 10,3 0,7 10,5 0,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 6,8 0,6 10,5 0,9 10,4 0,7 10,3 0,7 10,5 0,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0,1 0,7 0,1 0,7 0,0 0,8 0,1 1,0 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0,1 0,6 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 0,9 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 103,5 8,6 102,8 8,6 153,7 9,9 111,3 7,4 115,1 6,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7,1 0,6 7,2 0,6 3,4 0,2 5,3 0,4 5,1 0,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5,8 0,5 3,9 0,3 9,6 0,6 5,0 0,3 9,9 0,6
53. Väri- ja parkitusaineet 1,8 0,2 3,0 0,2 2,3 0,1 2,9 0,2 3,8 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 39,6 3,3 19,7 1,7 52,6 3,4 23,8 1,6 23,0 1,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 19,8 1,7 30,9 2,6 26,9 1,7 28,2 1,9 29,0 1,6
57. Muovit, valmistamattomat 6,1 0,5 7,4 0,6 5,0 0,3 7,1 0,5 6,9 0,4
58. Muovit, valmistetut 5,1 0,4 3,9 0,3 3,4 0,2 4,3 0,3 3,8 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 18,2 1,5 26,7 2,2 50,5 3,2 34,6 2,3 33,4 1,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 83,8 7,0 118,9 10,0 143,1 9,2 130,4 8,7 113,2 6,3
62. Kumituotteet 3,6 0,3 4,7 0,4 6,2 0,4 5,1 0,3 4,7 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,9 0,1 0,6 0,1 0,4 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,0 0,2 3,0 0,2 2,5 0,2 4,1 0,3 3,3 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,5 0,4 4,1 0,3 3,5 0,2 4,1 0,3 2,2 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 51,2 4,3 68,6 5,8 106,3 6,8 92,9 6,2 76,4 4,3
67. Rauta ja teräs 4,9 0,4 3,8 0,3 3,7 0,2 3,4 0,2 4,2 0,2
68. Muut metallit 2,9 0,2 14,7 1,2 5,2 0,3 5,8 0,4 7,1 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12,7 1,1 19,1 1,6 15,1 1,0 14,4 1,0 14,5 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 759,9 63,4 635,3 53,3 961,3 61,8 851,6 57,0 1.182,1 66,2
71. Voimakoneet ja moottorit 32,8 2,7 26,9 2,3 60,8 3,9 25,6 1,7 44,6 2,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 15,5 1,3 16,9 1,4 19,1 1,2 19,2 1,3 17,4 1,0
73. Metalliteollisuuskoneet 2,3 0,2 2,4 0,2 5,1 0,3 2,1 0,1 2,5 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 73,0 6,1 58,6 4,9 72,2 4,6 66,5 4,4 77,5 4,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 75,7 6,3 96,5 8,1 118,7 7,6 169,6 11,3 145,4 8,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 119,8 10,0 131,4 11,0 195,9 12,6 248,9 16,7 263,1 14,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 34,8 2,9 40,2 3,4 41,7 2,7 41,6 2,8 55,6 3,1
78. Moottoriajoneuvot 146,1 12,2 164,2 13,8 239,1 15,4 186,3 12,5 239,3 13,4
79. Muut kuljetusvälineet 260,0 21,7 98,1 8,2 208,6 13,4 91,8 6,1 336,8 18,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 75,2 6,3 178,7 15,0 109,2 7,0 183,4 12,3 173,1 9,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,1 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 1,3 0,1 0,7 0,0
82. Huonekalut 5,4 0,4 4,4 0,4 3,9 0,3 4,3 0,3 5,0 0,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,1 0,1 1,6 0,1 2,2 0,1 0,6 0,0 0,8 0,0
84. Vaatteet 3,5 0,3 5,5 0,5 3,8 0,2 7,2 0,5 5,6 0,3
85. Jalkineet 0,7 0,1 0,6 0,1 0,6 0,0 0,9 0,1 0,9 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 29,5 2,5 46,3 3,9 35,8 2,3 74,0 5,0 40,2 2,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6,0 0,5 7,5 0,6 6,3 0,4 7,3 0,5 11,0 0,6
89. Muut valmiit tavarat 27,9 2,3 111,8 9,4 55,6 3,6 87,7 5,9 108,8 6,1
9. Muut tavarat 58,5 4,9 49,8 4,2 63,7 4,1 74,6 5,0 68,5 3,8
93. Erittelemätön 29,5 2,5 19,2 1,6 25,9 1,7 35,8 2,4 24,9 1,4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 00 00 00 1,1 0,1 00
97. Kulta, ei monetaarinen 8,6 0,7 8,1 0,7 11,4 0,7 11,9 0,8 15,0 0,8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 20,4 1,7 22,4 1,9 26,2 1,7 25,7 1,7 28,6 1,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.198,3 100,0 1.191,8 100,0 1.555,9 100,0 1.494,9 100,0 1.786,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista (AE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7,5 1,2 5,9 0,8 4,5 1,3 4,0 0,8 3,9 0,8
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,2 0,5 1,5 0,2 0,8 0,2 0,9 0,2 0,6 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 2,0 0,3 1,9 0,3 1,5 0,5 0,9 0,2 0,6 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 0,9 0,1 0,8 0,1 1,2 0,4 0,9 0,2 1,4 0,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,0 0,2 1,3 0,2 0,8 0,2 1,1 0,2 1,2 0,2
1. Juomat ja tupakka 4,4 0,7 5,6 0,8 4,1 1,2 2,1 0,4 5,0 1,0
11. Juomat 0,6 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3,8 0,6 5,2 0,7 3,6 1,1 1,5 0,3 4,6 0,9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 20,8 3,4 36,8 5,0 31,6 9,4 15,0 2,9 21,9 4,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,0 0,2 0,4 0,1 1,1 0,3 0,9 0,2 1,2 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 00 0,2 0,0 0,1 0,0 00 1,4 0,3
28. Malmit ja metalliromu 19,7 3,2 36,2 4,9 30,5 9,1 14,1 2,7 19,1 3,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 269,6 43,7 346,3 46,9 78,9 23,6 150,7 28,8 39,3 7,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 269,5 43,7 346,3 46,9 78,9 23,6 150,7 28,8 39,3 7,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 10,8 1,7 21,6 2,9 16,3 4,9 18,6 3,6 52,6 10,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5,5 0,9 14,6 2,0 9,6 2,9 12,2 2,3 17,2 3,5
56. Lannoitteet, valmistetut 00 00 00 00 28,8 5,8
57. Muovit, valmistamattomat 0,0 0,0 1,2 0,2 1,2 0,4 1,7 0,3 0,8 0,2
58. Muovit, valmistetut 4,5 0,7 5,6 0,8 4,9 1,5 4,1 0,8 5,3 1,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 159,7 25,9 197,9 26,8 101,6 30,4 224,6 43,0 238,5 48,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,0 0,3 1,4 0,2 1,4 0,4 3,9 0,7 6,7 1,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,9 0,8 4,3 0,6 3,3 1,0 6,4 1,2 4,3 0,9
66. Kivennäisainetuotteet 5,5 0,9 23,6 3,2 7,2 2,2 12,1 2,3 32,4 6,5
67. Rauta ja teräs 29,2 4,7 29,4 4,0 25,6 7,7 25,2 4,8 40,7 8,2
68. Muut metallit 106,5 17,3 123,5 16,7 50,4 15,1 158,1 30,2 134,4 27,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11,4 1,9 15,3 2,1 13,5 4,0 18,8 3,6 19,8 4,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 59,6 9,7 37,1 5,0 22,1 6,6 26,1 5,0 27,5 5,6
71. Voimakoneet ja moottorit 1,2 0,2 1,3 0,2 1,0 0,3 1,5 0,3 1,0 0,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8,0 1,3 2,1 0,3 2,0 0,6 1,8 0,3 2,8 0,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 42,7 6,9 21,7 2,9 11,7 3,5 13,2 2,5 11,2 2,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,1 0,0 0,6 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,8 0,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,1 0,2 1,6 0,2 0,7 0,2 1,5 0,3 1,2 0,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,0 0,3 7,2 1,0 4,4 1,3 5,2 1,0 5,4 1,1
78. Moottoriajoneuvot 2,1 0,3 2,0 0,3 1,6 0,5 1,2 0,2 1,8 0,4
79. Muut kuljetusvälineet 2,3 0,4 0,7 0,1 0,4 0,1 1,1 0,2 3,4 0,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 19,4 3,1 17,3 2,4 18,9 5,6 18,4 3,5 33,9 6,8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3,2 0,5 2,0 0,3 2,3 0,7 3,0 0,6 2,2 0,5
82. Huonekalut 2,4 0,4 1,3 0,2 2,5 0,7 1,5 0,3 2,4 0,5
84. Vaatteet 0,8 0,1 1,6 0,2 0,8 0,2 1,5 0,3 2,4 0,5
87. Kojeet,mittarit yms. 0,4 0,1 0,3 0,0 2,1 0,6 0,4 0,1 0,9 0,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,6 0,1
89. Muut valmiit tavarat 12,2 2,0 11,4 1,5 10,9 3,3 11,5 2,2 25,0 5,0
9. Muut tavarat 65,3 10,6 69,3 9,4 56,4 16,9 63,3 12,1 72,9 14,7
93. Erittelemätön 64,0 10,4 68,0 9,2 55,2 16,5 60,1 11,5 68,4 13,8
97. Kulta, ei monetaarinen 00 00 00 1,3 0,2 00
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,3 0,2 1,4 0,2 1,1 0,3 1,5 0,3 1,3 0,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 616,9 100,0 738,0 100,0 334,2 100,0 522,8 100,0 495,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu