Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä1.20.91.11.10.9
Tuonnista0.10.30.30.10.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.60.50.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa, vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin ja tuonti Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Yhdistyneet Arabiemiirikunnat oli USAn 34. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 1.7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 48.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa oli 784 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista oli 102.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 445 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 30.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 23.6 % sekä Sitc684 (alumiini) 18.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin oli 35.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1.2 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 11.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 11.6 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 10.2 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 7.3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 10.8 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5.4 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 80.9 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 779 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 917 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 2.2 % . Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 3.5 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin (AE) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 77.2 5.0 79.6 6.9 101.1 7.5 86.7 5.2 92.9 7.6
01. Liha ja lihatuotteet 7.8 0.5 8.9 0.8 9.8 0.7 8.4 0.5 8.5 0.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.8 0.2 4.8 0.4 6.10 0.5 6.3 0.4 5.3 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.8 0.1 0.9 0.1 0.6 0.0 0.10 0.1 1.2 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 4.8 0.3 5.3 0.5 9.4 0.7 7.3 0.4 24.3 2.0
05. Hedelmät ja kasvikset 39.9 2.6 38.0 3.3 51.8 3.8 40.2 2.4 31.2 2.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.9 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 1.7 0.1 0.8 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.2 0.1 2.4 0.2 3.8 0.3 3.8 0.2 3.3 0.3
08. Rehuaineet 6.1 0.4 6.6 0.6 5.1 0.4 4.7 0.3 4.3 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 11.3 0.7 12.1 1.0 13.3 1.0 13.5 0.8 14.4 1.2
1. Juomat ja tupakka 1.9 0.1 2.8 0.2 4.7 0.3 4.8 0.3 5.10 0.5
11. Juomat 1.7 0.1 2.8 0.2 4.7 0.3 4.1 0.2 5.10 0.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 12.1 0.8 16.4 1.4 14.4 1.1 12.7 0.8 7.7 0.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.0 0.1 0.0 5.5 0.4 0.2 0.0 0.1 0.0
24. Puutavara ja korkki 1.0 0.1 1.8 0.2 0.8 0.1 0.8 0.0 0.6 0.0
25. Paperimassa 4.1 0.3 5.7 0.5 2.10 0.2 2.9 0.2 1.4 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.5 0.2 2.2 0.2 2.1 0.1 3.10 0.2 1.10 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.0 0.9 0.1 0.4 0.0 0.10 0.1 0.5 0.0
28. Malmit ja metalliromu 2.5 0.2 5.2 0.4 1.9 0.1 3.5 0.2 2.5 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 0.1 0.5 0.0 0.10 0.1 0.6 0.0 0.9 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 34.5 2.2 7.8 0.7 6.2 0.5 13.6 0.8 3.6 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 34.4 2.2 7.8 0.7 6.2 0.5 13.6 0.8 3.6 0.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.10 0.1 0.7 0.1 0.6 0.0 1.8 0.1 0.6 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 1.6 0.1 0.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 75.9 5.0 83.1 7.2 80.6 6.0 102.5 6.1 83.7 6.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.6 0.3 9.4 0.8 6.4 0.5 4.5 0.3 8.10 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.9 0.4 8.0 0.7 2.0 0.1 7.2 0.4 3.3 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 2.8 0.2 2.6 0.2 1.9 0.1 2.8 0.2 2.9 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 13.1 0.9 17.3 1.5 26.0 1.9 25.7 1.5 19.5 1.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 23.10 1.6 17.7 1.5 23.1 1.7 28.6 1.7 26.10 2.2
57. Muovit, valmistamattomat 8.8 0.6 13.4 1.2 8.4 0.6 8.9 0.5 5.6 0.5
58. Muovit, valmistetut 3.4 0.2 2.5 0.2 3.3 0.2 4.6 0.3 3.3 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13.5 0.9 12.4 1.1 9.6 0.7 20.5 1.2 13.4 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 68.9 4.5 52.10 4.6 92.9 6.9 76.1 4.5 164.5 13.4
62. Kumituotteet 3.10 0.3 3.7 0.3 4.7 0.3 6.1 0.4 5.1 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.9 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.1 0.1 2.4 0.2 1.6 0.1 1.6 0.1 1.7 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.4 0.1 2.4 0.2 3.4 0.2 2.4 0.1 3.3 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 45.0 2.9 24.6 2.1 64.5 4.8 41.8 2.5 127.9 10.4
67. Rauta ja teräs 3.4 0.2 3.4 0.3 2.10 0.2 2.5 0.1 4.4 0.4
68. Muut metallit 2.9 0.2 3.8 0.3 3.4 0.2 5.3 0.3 5.9 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.1 0.7 12.5 1.1 11.9 0.9 16.3 1.0 15.6 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,001.3 65.4 781.3 67.8 665.6 49.3 829.1 49.3 709.9 57.8
71. Voimakoneet ja moottorit 24.4 1.6 21.6 1.9 20.1 1.5 36.5 2.2 26.1 2.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12.2 0.8 13.2 1.1 11.3 0.8 17.7 1.1 19.1 1.5
73. Metalliteollisuuskoneet 6.4 0.4 1.10 0.2 2.5 0.2 6.0 0.4 4.1 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 67.0 4.4 78.0 6.8 55.5 4.1 64.6 3.8 74.5 6.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 116.10 7.6 93.1 8.1 99.9 7.4 124.3 7.4 97.2 7.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 376.1 24.6 286.9 24.9 239.3 17.7 249.0 14.8 147.4 12.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 33.9 2.2 34.2 3.0 27.1 2.0 45.3 2.7 35.8 2.9
78. Moottoriajoneuvot 222.10 14.6 169.2 14.7 145.5 10.8 219.1 13.0 179.5 14.6
79. Muut kuljetusvälineet 141.8 9.3 83.4 7.2 64.8 4.8 66.9 4.0 126.5 10.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 212.2 13.9 88.10 7.7 155.9 11.5 137.2 8.2 103.0 8.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.9 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1 0.7 0.1
82. Huonekalut 3.7 0.2 5.1 0.4 3.4 0.3 4.5 0.3 3.10 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.4 0.1 1.1 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0 1.1 0.1
84. Vaatteet 3.9 0.2 3.2 0.3 4.4 0.3 4.10 0.3 4.9 0.4
85. Jalkineet 1.0 0.1 1.4 0.1 0.5 0.0 0.9 0.1 0.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 43.2 2.8 30.6 2.7 32.1 2.4 47.1 2.8 43.5 3.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6.3 0.4 7.2 0.6 6.0 0.4 8.2 0.5 6.6 0.5
89. Muut valmiit tavarat 152.3 9.9 39.7 3.4 108.5 8.0 70.5 4.2 41.10 3.4
9. Muut tavarat 46.5 3.0 38.5 3.3 229.2 17.0 417.1 24.8 57.7 4.7
93. Erittelemätön 20.7 1.3 17.8 1.5 21.7 1.6 22.3 1.3 26.7 2.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0 0.0 0 0.0 1.9 0.1 0 0.0 0 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 4.5 0.3 1.7 0.1 181.1 13.4 364.7 21.7 11.1 0.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 21.4 1.4 19.1 1.7 24.7 1.8 30.1 1.8 19.9 1.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,530.10 100.0 1,151.8 100.0 1,350.8 100.0 1,680.9 100.0 1,229.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista (AE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.2 2.0 3.2 0.6 4.9 0.9 5.1 1.6 4.4 1.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.0 0.4 0.6 0.1 1.9 0.3 0.8 0.2 0.9 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 1.9 0.7 1.2 0.2 1.5 0.3 1.1 0.3 1.9 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.3 0.9 0.1 0.9 0.1 1.6 0.5 0.8 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.2 0.5 0.5 0.1 0.8 0.1 1.5 0.5 0.8 0.2
1. Juomat ja tupakka 2.7 1.0 1.4 0.2 2.2 0.4 3.5 1.1 3.3 0.7
11. Juomat 0.4 0.2 0.6 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 0.4 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.3 0.9 0.9 0.1 1.10 0.3 3.2 1.0 2.9 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.3 0.5 1.9 0.3 2.10 0.5 2.2 0.7 0.9 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.9 0.3 0.6 0.1 0.10 0.2 1.1 0.3 0.7 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0 0.0 0 0.0 1.8 0.3 0.2 0.0 0.2 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.3 0.1 1.4 0.2 0.3 0.0 0.10 0.3 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 47.6 18.8 75.2 13.5 26.8 4.9 24.2 7.5 105.1 23.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 47.6 18.8 75.2 13.5 26.8 4.9 24.2 7.5 105.1 23.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.4 5.7 11.7 2.1 10.6 1.9 13.9 4.3 26.1 5.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.9 0.3 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.5 0.2 0.5 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11.1 4.4 7.5 1.3 7.7 1.4 8.5 2.6 6.1 1.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15.7 3.5
58. Muovit, valmistetut 1.9 0.7 3.4 0.6 2.3 0.4 4.8 1.5 3.2 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 107.8 42.5 114.9 20.7 224.10 40.9 136.10 42.4 132.4 29.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.8 0.7 1.3 0.2 0.7 0.1 1.2 0.4 2.1 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.2 1.6 4.1 0.7 3.4 0.6 3.6 1.1 5.0 1.1
66. Kivennäisainetuotteet 7.10 3.1 7.3 1.3 124.3 22.6 11.2 3.5 12.9 2.9
67. Rauta ja teräs 8.8 3.5 16.9 3.0 10.7 1.9 12.6 3.9 24.1 5.4
68. Muut metallit 73.6 29.0 76.10 13.9 73.8 13.4 100.5 31.1 82.9 18.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.4 4.5 8.3 1.5 11.9 2.2 8.0 2.5 5.5 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 11.9 4.7 21.7 3.9 33.3 6.0 20.6 6.4 19.7 4.4
71. Voimakoneet ja moottorit 0.6 0.2 0.10 0.2 1.5 0.3 0.8 0.2 0.8 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.6 0.6 1.3 0.2 1.1 0.2 1.9 0.6 1.9 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.6 1.4 11.6 2.1 24.5 4.4 9.8 3.0 9.9 2.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.9 0.3 1.3 0.2 0.2 0.0 0.5 0.2 0.7 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.3 0.9 3.3 0.6 3.4 0.6 5.3 1.6 3.6 0.8
78. Moottoriajoneuvot 1.4 0.5 1.1 0.2 1.5 0.3 1.3 0.4 1.8 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 1.6 0.6 1.7 0.3 0.10 0.2 0.6 0.2 1.1 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 11.5 4.5 14.5 2.6 9.9 1.8 18.3 5.6 14.8 3.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.3 0.9 2.7 0.5 1.9 0.3 3.7 1.1 2.7 0.6
82. Huonekalut 1.4 0.5 1.7 0.3 1.6 0.3 3.1 1.0 2.3 0.5
84. Vaatteet 1.1 0.4 0.5 0.1 0.6 0.1 0.7 0.2 1.5 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 0.3 0.1 1.0 0.2 0.7 0.1 0.6 0.2 0.8 0.2
89. Muut valmiit tavarat 6.5 2.6 8.2 1.5 5.3 0.9 10.2 3.1 7.5 1.7
9. Muut tavarat 51.4 20.3 311.0 56.0 235.2 42.7 98.8 30.6 138.3 31.1
93. Erittelemätön 50.2 19.8 310.1 55.8 234.2 42.5 97.6 30.2 136.9 30.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.2 0.5 0.10 0.2 1.0 0.2 1.3 0.4 1.4 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 253.5 100.0 555.3 100.0 550.4 100.0 323.3 100.0 444.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu