Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä1,2 1,1 1,0 0,8 0,9
Tuonnista0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,6 0,5 0,5 0,4 0,5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa, vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin ja tuonti Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Yhdistyneet Arabiemiirikunnat oli Yhdysvaltain 30. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta huhtikuussa 2022 oli 0,5 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0,9 %:a ja 0,3 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 2,3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 38,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa oli 719 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista oli 80,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 805 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 32,2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc333 (raakaöljy) 20,4 % sekä Sitc684 (alumiini) 16,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin oli 23,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1,5 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 15,3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 10,8 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8,5 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 8,3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 14,2 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2,2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 6,1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 20,2 prosentilla ja viennin arvo 12,1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 485 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 863 miljoonaa dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 3,8 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin (AE) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 77,9 4,2 64,8 4,2 73,1 5,0 84,6 5,6 106,8 7,0
00. Elävät eläimet 0,0 0,0 0,0 0,0 00 2,6 0,2 00
01. Liha ja lihatuotteet 11,9 0,6 11,4 0,7 8,4 0,6 12,0 0,8 15,2 1,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3,9 0,2 4,2 0,3 6,8 0,5 5,7 0,4 6,0 0,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,7 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 0,8 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 4,6 0,2 3,4 0,2 4,0 0,3 4,5 0,3 4,0 0,3
05. Hedelmät ja kasvikset 29,5 1,6 25,1 1,6 32,6 2,2 37,4 2,5 62,5 4,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,9 0,0 1,3 0,1 0,7 0,0 0,9 0,1 0,9 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,1 0,2 3,4 0,2 1,8 0,1 3,1 0,2 2,0 0,1
08. Rehuaineet 4,5 0,2 2,2 0,1 2,9 0,2 4,0 0,3 3,4 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 17,8 1,0 12,8 0,8 15,1 1,0 13,4 0,9 11,9 0,8
1. Juomat ja tupakka 5,6 0,3 12,1 0,8 12,9 0,9 4,1 0,3 5,9 0,4
11. Juomat 5,6 0,3 8,9 0,6 4,9 0,3 4,0 0,3 5,3 0,3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 00 3,2 0,2 7,9 0,5 0,0 0,0 0,6 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13,0 0,7 17,3 1,1 12,8 0,9 14,6 1,0 10,5 0,7
24. Puutavara ja korkki 2,1 0,1 1,3 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 0,8 0,1
25. Paperimassa 2,8 0,2 1,8 0,1 1,3 0,1 2,0 0,1 1,3 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,9 0,2 8,8 0,6 3,9 0,3 4,3 0,3 2,7 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,5 0,0 0,4 0,0 0,9 0,1 0,8 0,1 0,4 0,0
28. Malmit ja metalliromu 3,5 0,2 4,2 0,3 3,4 0,2 5,1 0,3 4,5 0,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,8 0,0 0,4 0,0 0,8 0,1 0,5 0,0 0,3 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3,7 0,2 14,0 0,9 2,3 0,2 1,9 0,1 9,2 0,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3,7 0,2 14,0 0,9 2,2 0,2 1,9 0,1 9,2 0,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0 1,6 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,6 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 1,5 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 144,0 7,7 98,2 6,3 109,8 7,4 123,7 8,2 118,1 7,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6,5 0,4 12,8 0,8 17,2 1,2 14,4 0,9 6,1 0,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10,0 0,5 3,4 0,2 3,4 0,2 4,1 0,3 4,6 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 2,6 0,1 2,1 0,1 2,4 0,2 3,2 0,2 3,8 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 58,2 3,1 27,4 1,8 19,1 1,3 25,8 1,7 28,3 1,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 30,9 1,7 20,0 1,3 24,3 1,6 28,8 1,9 38,0 2,5
57. Muovit, valmistamattomat 10,5 0,6 8,5 0,5 11,5 0,8 20,7 1,4 11,7 0,8
58. Muovit, valmistetut 5,3 0,3 3,2 0,2 4,8 0,3 5,0 0,3 5,2 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 19,9 1,1 20,8 1,3 27,2 1,8 21,5 1,4 20,4 1,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 115,1 6,2 139,1 9,0 186,2 12,6 113,5 7,5 110,5 7,2
62. Kumituotteet 5,7 0,3 5,6 0,4 6,2 0,4 7,1 0,5 6,2 0,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,0 0,1 0,2 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 1,3 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,7 0,2 2,8 0,2 3,1 0,2 2,4 0,2 2,9 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,7 0,3 3,3 0,2 3,7 0,3 4,6 0,3 5,5 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 70,0 3,8 102,9 6,6 146,4 9,9 70,2 4,6 62,6 4,1
67. Rauta ja teräs 4,2 0,2 1,8 0,1 2,9 0,2 5,6 0,4 6,6 0,4
68. Muut metallit 7,4 0,4 3,2 0,2 6,9 0,5 5,3 0,3 6,7 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 18,3 1,0 19,1 1,2 16,3 1,1 17,6 1,2 18,3 1,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.307,8 70,1 899,5 58,0 842,2 57,1 966,7 63,7 893,7 58,6
71. Voimakoneet ja moottorit 36,8 2,0 21,1 1,4 50,6 3,4 37,7 2,5 33,9 2,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 16,5 0,9 39,4 2,5 17,1 1,2 36,0 2,4 35,4 2,3
73. Metalliteollisuuskoneet 4,4 0,2 2,8 0,2 1,8 0,1 2,4 0,2 2,1 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 61,7 3,3 59,9 3,9 69,4 4,7 68,4 4,5 83,2 5,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 124,7 6,7 144,7 9,3 95,1 6,4 107,3 7,1 93,7 6,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 302,7 16,2 221,3 14,3 249,5 16,9 231,4 15,3 166,2 10,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 56,9 3,0 30,0 1,9 47,1 3,2 51,0 3,4 58,7 3,9
78. Moottoriajoneuvot 275,8 14,8 205,9 13,3 244,3 16,5 294,4 19,4 281,6 18,5
79. Muut kuljetusvälineet 428,4 23,0 174,5 11,2 67,4 4,6 138,1 9,1 138,7 9,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 131,5 7,0 225,6 14,5 174,2 11,8 132,3 8,7 187,3 12,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,1 0,1 1,3 0,1 0,9 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1
82. Huonekalut 3,7 0,2 3,7 0,2 4,1 0,3 5,4 0,4 7,4 0,5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,3 0,1 1,0 0,1 1,4 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1
84. Vaatteet 7,4 0,4 6,4 0,4 6,8 0,5 6,6 0,4 6,7 0,4
85. Jalkineet 0,9 0,0 0,6 0,0 0,8 0,1 0,5 0,0 0,7 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 45,4 2,4 88,0 5,7 34,7 2,3 47,9 3,2 40,8 2,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 7,8 0,4 10,4 0,7 9,5 0,6 9,0 0,6 8,1 0,5
89. Muut valmiit tavarat 63,9 3,4 114,1 7,3 116,0 7,9 61,1 4,0 121,9 8,0
9. Muut tavarat 66,2 3,5 81,0 5,2 62,2 4,2 74,6 4,9 80,7 5,3
93. Erittelemätön 28,1 1,5 28,9 1,9 24,1 1,6 28,9 1,9 39,1 2,6
97. Kulta, ei monetaarinen 10,3 0,6 27,6 1,8 13,2 0,9 18,2 1,2 13,3 0,9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 27,8 1,5 24,5 1,6 24,8 1,7 27,4 1,8 28,3 1,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.865,6 100,0 1.552,0 100,0 1.476,0 100,0 1.516,6 100,0 1.524,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista (AE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3,7 0,6 5,7 1,3 6,1 1,4 6,0 1,0 6,0 0,7
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,5 0,3 2,5 0,6 2,2 0,5 1,2 0,2 3,2 0,4
04. Vilja ja viljatuotteet 0,3 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 1,0 0,2 0,3 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,5 0,1 1,6 0,4 1,7 0,4 1,3 0,2 1,1 0,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,7 0,1 0,3 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,1 0,2 0,7 0,2 1,4 0,3 1,5 0,3 1,0 0,1
1. Juomat ja tupakka 5,4 1,0 4,1 1,0 7,6 1,8 2,5 0,4 9,2 1,1
11. Juomat 0,3 0,1 1,0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,5 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 5,1 0,9 3,1 0,7 7,3 1,7 2,4 0,4 8,7 1,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,4 0,6 6,1 1,4 3,5 0,8 10,2 1,7 3,3 0,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,2 0,0 0,9 0,2 0,7 0,2 0,7 0,1 0,6 0,1
28. Malmit ja metalliromu 3,1 0,5 5,1 1,2 2,8 0,6 9,5 1,6 2,5 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 106,1 18,6 106,1 25,1 48,8 11,2 51,7 8,8 424,3 52,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 106,1 18,6 106,1 25,1 48,8 11,2 51,7 8,8 424,2 52,7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 15,9 2,8 21,1 5,0 19,9 4,6 26,9 4,6 22,5 2,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,2 0,0 0,0 0,0 5,1 1,2 00 0,2 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,3 0,1 0,6 0,1 00 0,4 0,1 0,3 0,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8,7 1,5 12,9 3,0 8,1 1,9 17,2 2,9 12,0 1,5
57. Muovit, valmistamattomat 2,3 0,4 1,6 0,4 0,6 0,1 3,5 0,6 3,7 0,5
58. Muovit, valmistetut 4,0 0,7 5,4 1,3 5,8 1,3 5,1 0,9 5,7 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 226,8 39,8 181,2 42,8 224,6 51,7 269,7 46,0 214,2 26,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,3 0,8 2,9 0,7 3,9 0,9 4,4 0,7 2,2 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6,7 1,2 6,4 1,5 4,0 0,9 1,7 0,3 4,6 0,6
66. Kivennäisainetuotteet 6,2 1,1 8,1 1,9 69,2 15,9 36,5 6,2 13,4 1,7
67. Rauta ja teräs 52,4 9,2 39,8 9,4 49,4 11,4 37,1 6,3 20,9 2,6
68. Muut metallit 137,4 24,1 107,1 25,3 81,6 18,8 163,0 27,8 143,4 17,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 19,5 3,4 16,8 4,0 16,2 3,7 26,7 4,6 29,2 3,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 52,8 9,3 17,4 4,1 35,9 8,3 36,0 6,1 32,0 4,0
71. Voimakoneet ja moottorit 1,6 0,3 1,0 0,2 2,8 0,6 4,5 0,8 1,5 0,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,0 0,5 2,9 0,7 2,0 0,5 3,0 0,5 4,2 0,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 36,8 6,5 6,8 1,6 15,4 3,5 15,3 2,6 13,3 1,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,5 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 1,5 0,3 0,7 0,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,5 0,3 1,2 0,3 1,2 0,3 0,9 0,1 1,1 0,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,5 0,8 2,4 0,6 3,2 0,7 4,8 0,8 8,1 1,0
78. Moottoriajoneuvot 1,9 0,3 2,0 0,5 1,4 0,3 2,5 0,4 2,4 0,3
79. Muut kuljetusvälineet 2,9 0,5 0,9 0,2 9,2 2,1 3,3 0,6 0,5 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 23,3 4,1 16,8 4,0 21,0 4,8 25,5 4,3 21,1 2,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3,3 0,6 1,5 0,4 1,4 0,3 4,6 0,8 3,1 0,4
82. Huonekalut 4,9 0,9 1,4 0,3 0,8 0,2 3,6 0,6 3,6 0,4
84. Vaatteet 1,5 0,3 2,0 0,5 1,4 0,3 1,6 0,3 1,5 0,2
85. Jalkineet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 0,3 0,0 1,0 0,2 0,9 0,2 1,4 0,2 0,4 0,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,0 0,0 0,4 0,1 1,2 0,3 0,6 0,1 0,1 0,0
89. Muut valmiit tavarat 13,1 2,3 10,5 2,5 15,2 3,5 13,4 2,3 11,8 1,5
9. Muut tavarat 133,1 23,3 64,8 15,3 67,3 15,5 157,6 26,9 72,7 9,0
93. Erittelemätön 131,5 23,1 63,4 15,0 65,8 15,1 155,9 26,6 70,7 8,8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,4 0,2 1,4 0,3 1,3 0,3 1,7 0,3 1,6 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 570,5 100,0 423,3 100,0 434,7 100,0 586,2 100,0 805,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu