Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Qatarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.50.10.10.10.2
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Qatarin kanssa, vienti Qatariin ja tuonti Qatarista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Qatar oli Yhdysvaltain 62. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Kuukauden 398 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 39.2 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Qatarin kanssa oli 50 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Qatarista oli 14.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 174 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Qatarista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 46.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) 40.8 % sekä Sitc684 (alumiini) 9.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Qatariin supistui rajusti (55.4 prosentilla) edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 224 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 33.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 9.2 % sekä Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet) 7.1 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-36.6 %) vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 1.2 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 551 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 657 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 1.2 prosentilla ja viennin arvo 51.2 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 279 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 118 miljoonaa dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Qatarin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 106 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Qatariin (QA) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.7 1.3 10.6 6.8 9.2 7.7 13.4 8.4 9.7 4.3
00. Elävät eläimet 0.8 0.1 0.1 0.0 0.9 0.7 0.1 0.0 0 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 1.8 0.2 2.7 1.7 1.8 1.5 3.2 2.0 2.8 1.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.7 0.1 1.2 0.7 0.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.9 0.1 1.8 1.1 1.3 1.1 1.2 0.7 1.1 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 1.5 0.2 1.7 1.1 2.2 1.8 2.0 1.2 1.5 0.6
08. Rehuaineet 2.4 0.3 1.2 0.7 0.10 0.8 4.5 2.8 1.5 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.6 0.2 1.5 1.0 1.3 1.0 1.5 0.9 1.7 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.0 7.6 4.9 0.1 0.1 7.6 4.7 0.5 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.0 7.6 4.9 0.1 0.0 7.6 4.7 0.5 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.2 0.2 1.3 0.8 0.8 0.6 0.2 0.1 1.6 0.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.2 0.2 1.3 0.8 0.8 0.6 0.2 0.1 1.6 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 13.2 1.8 11.2 7.2 18.9 15.7 14.3 9.0 25.3 11.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.1 0.6 0.3 0.5 0.4 0.7 0.4 0.8 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.3 0.0 0.5 0.3 0.2 0.2 0.10 0.6 0.5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.7 0.7 2.1 1.3 5.4 4.4 1.9 1.2 4.7 2.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.1 1.2 0.8 1.1 0.9 1.10 1.2 0.9 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 1.9 0.3 2.1 1.3 0.7 0.5 1.9 1.1 0.4 0.2
58. Muovit, valmistetut 1.0 0.1 1.6 1.0 0.9 0.7 1.2 0.7 0.7 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.8 0.5 3.2 2.0 10.2 8.5 5.6 3.5 17.3 7.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.4 1.0 5.7 3.6 6.9 5.8 7.6 4.8 7.9 3.5
62. Kumituotteet 0.7 0.1 0.6 0.3 0.8 0.7 1.1 0.7 1.3 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.4 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 1.1 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.1 0.3 0.2 0.5 0.4 1.1 0.6 0.8 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.1 0.4 0.3 1.1 0.9 0.6 0.3 0.7 0.3
67. Rauta ja teräs 1.4 0.2 0.5 0.3 0.5 0.4 0.8 0.5 0.5 0.2
68. Muut metallit 0.4 0.0 0.3 0.2 0.7 0.5 0.6 0.4 0.3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.1 0.4 3.7 2.3 3.1 2.5 3.6 2.2 3.5 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 615.1 86.0 92.9 60.0 58.5 48.9 87.7 55.3 146.7 65.5
71. Voimakoneet ja moottorit 7.8 1.1 2.4 1.5 3.6 2.9 15.8 9.9 1.3 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.2 0.9 3.8 2.4 4.4 3.6 4.8 3.0 4.6 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.0 0.2 0.1 0.9 0.7 0.2 0.1 0.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 15.4 2.2 13.7 8.8 12.5 10.4 14.6 9.2 11.0 4.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.7 0.5 3.6 2.3 1.8 1.4 1.6 1.0 7.9 3.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.7 0.6 33.1 21.3 2.6 2.1 7.8 4.9 75.8 33.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8.10 1.2 13.8 8.9 10.5 8.8 9.4 5.9 11.2 5.0
78. Moottoriajoneuvot 41.8 5.8 11.6 7.4 12.6 10.5 28.5 17.9 24.3 10.9
79. Muut kuljetusvälineet 526.5 73.6 11.2 7.2 10.1 8.4 5.4 3.4 10.8 4.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 56.10 8.0 17.5 11.3 17.2 14.4 19.6 12.3 20.6 9.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.9 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 1.1 0.7 0.7 0.3
82. Huonekalut 2.4 0.3 2.1 1.4 2.10 2.4 2.5 1.5 1.6 0.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.9 0.1 1.2 0.8 0.1 0.1 0.2 0.1 0.7 0.3
84. Vaatteet 0.10 0.1 1.1 0.7 0.7 0.6 0.9 0.5 0.10 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 42.9 6.0 8.0 5.1 7.9 6.6 9.6 6.0 10.7 4.8
89. Muut valmiit tavarat 8.8 1.2 4.5 2.9 5.0 4.2 4.6 2.9 5.10 2.6
9. Muut tavarat 11.4 1.6 7.9 5.1 7.9 6.5 8.1 5.0 11.3 5.0
93. Erittelemätön 4.4 0.6 3.6 2.3 4.6 3.8 3.8 2.4 4.10 2.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 7.0 1.0 4.3 2.8 3.3 2.7 4.3 2.7 6.3 2.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 715.3 100.0 154.8 100.0 119.5 100.0 158.7 100.0 223.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Qatarista (QA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 70.3 64.6 70.3 58.0 62.8 61.4 66.3 43.1 80.1 46.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 70.3 64.6 70.3 58.0 62.8 61.4 66.3 43.1 80.1 46.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 19.8 18.2 33.3 27.4 19.4 18.9 65.9 42.8 73.8 42.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.0 6.8 5.5 6.4 6.2 0.1 0.0 0 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.7 5.2 2.2 1.8 1.4 1.3 0.8 0.5 2.2 1.2
56. Lannoitteet, valmistetut 13.3 12.1 24.4 20.1 11.6 11.3 64.7 42.1 71.1 40.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 0.7 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.4 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13.4 12.3 13.10 11.5 17.2 16.8 14.7 9.5 16.9 9.7
68. Muut metallit 13.3 12.2 13.9 11.5 17.2 16.8 14.7 9.5 16.9 9.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.4 0.3 0.8 0.6 0.9 0.8 0.6 0.3 0.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.2 0.2 0.6 0.5 0.8 0.7 0.5 0.3 0.2 0.1
9. Muut tavarat 5.1 4.6 2.8 2.3 2.1 2.0 6.5 4.2 3.1 1.8
93. Erittelemätön 5.0 4.6 2.7 2.2 2.1 2.0 6.4 4.1 3.0 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 108.8 100.0 121.1 100.0 102.2 100.0 153.9 100.0 174.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu