Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Qatarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/5 - 2023/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
2023/8
%
2023/9
%
Viennistä0,2 0,2 0,1 0,3 0,3
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Qatarin kanssa, vienti Qatariin ja tuonti Qatarista vuoden 2023 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama.

Syyskuussa Qatar oli Yhdysvaltain 53. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 722 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 36,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Qatarin kanssa oli 354 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Qatarista oli 28,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 184 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Qatarista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 41,0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc333 (raakaöljy) 22,2 % sekä Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) 18,3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Qatariin oli 39,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 538 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 64,0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc741 (kuumennus- ja jäähdytyskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 6,6 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 3,7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2023 tammi-syyskuun kehitys

Tammi-syyskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 4,8 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 9,2 prosenttia. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3,3 miljardia dollaria. Vuoden 2022 tammi-syyskuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 27,5 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 825 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 1,4 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 41,2 % . Tammi-syyskuun välinen Yhdysvaltain ja Qatarin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1,8 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Qatariin (QA) jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 12,9 5,0 11,8 2,9 13,1 5,6 15,9 2,8 14,1 2,6
01. Liha ja lihatuotteet 4,1 1,6 3,7 0,9 4,7 2,0 3,8 0,7 3,4 0,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,6 0,2 0,4 0,1 1,1 0,5 1,0 0,2 0,8 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,6 0,2 0,7 0,2 0,6 0,3 0,9 0,2 0,6 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 1,9 0,7 1,7 0,4 2,6 1,1 2,6 0,5 2,4 0,5
08. Rehuaineet 3,3 1,3 3,2 0,8 2,3 1,0 5,0 0,9 5,0 0,9
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,9 0,7 1,3 0,3 1,2 0,5 1,6 0,3 1,0 0,2
1. Juomat ja tupakka 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,1
11. Juomat 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,3 0,1 0,3 0,1 0,7 0,3 0,3 0,1 0,3 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,3 0,1 0,2 0,1 7,6 3,2 0,1 0,0 0,2 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,2 0,1 0,2 0,0 7,5 3,2 0,1 0,0 0,2 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2,9 1,1 1,6 0,4 0,8 0,4 0,5 0,1 0,1 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2,9 1,1 1,6 0,4 0,8 0,4 0,5 0,1 0,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 17,8 6,8 16,3 4,0 34,8 14,9 14,2 2,5 16,0 3,0
53. Väri- ja parkitusaineet 0,9 0,3 0,2 0,1 0,5 0,2 0,5 0,1 0,3 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,1 0,8 4,5 1,1 14,7 6,3 2,6 0,5 3,2 0,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,7 0,6 1,2 0,3 1,5 0,6 0,7 0,1 1,0 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 1,2 0,5 0,8 0,2 1,1 0,5 0,3 0,0 0,9 0,2
58. Muovit, valmistetut 0,6 0,2 0,9 0,2 0,6 0,2 2,4 0,4 1,9 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11,1 4,3 8,2 2,0 16,0 6,8 7,4 1,3 8,2 1,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8,3 3,2 7,9 2,0 6,7 2,8 9,3 1,6 6,6 1,2
62. Kumituotteet 0,6 0,2 1,4 0,3 0,7 0,3 0,9 0,2 0,6 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,7 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,0 0,4 1,3 0,3 1,3 0,5 1,6 0,3 0,7 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 0,3 0,1 0,5 0,1 0,9 0,4 0,5 0,1 0,3 0,1
67. Rauta ja teräs 1,2 0,4 1,0 0,2 0,4 0,2 1,9 0,3 1,0 0,2
68. Muut metallit 1,0 0,4 0,1 0,0 0,8 0,4 0,6 0,1 0,7 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4,1 1,6 3,2 0,8 2,4 1,0 3,6 0,6 2,4 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 191,3 73,7 337,1 83,2 144,1 61,6 251,7 44,7 459,7 85,4
71. Voimakoneet ja moottorit 6,2 2,4 2,7 0,7 2,6 1,1 3,1 0,5 6,1 1,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7,0 2,7 15,6 3,8 5,6 2,4 5,8 1,0 13,3 2,5
73. Metalliteollisuuskoneet 0,6 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11,8 4,6 13,3 3,3 14,7 6,3 17,1 3,0 45,6 8,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,5 1,4 2,8 0,7 3,2 1,4 1,8 0,3 5,6 1,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,8 1,1 5,6 1,4 5,9 2,5 5,6 1,0 7,7 1,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7,6 2,9 8,6 2,1 7,4 3,2 9,5 1,7 11,2 2,1
78. Moottoriajoneuvot 28,1 10,8 18,4 4,5 34,5 14,8 17,3 3,1 25,3 4,7
79. Muut kuljetusvälineet 123,6 47,6 269,9 66,6 69,9 29,9 191,0 33,9 344,5 64,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 13,9 5,3 18,2 4,5 14,5 6,2 252,9 44,9 30,2 5,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,2 0,1 1,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0
82. Huonekalut 0,5 0,2 0,8 0,2 0,7 0,3 0,6 0,1 1,0 0,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,6 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0
84. Vaatteet 0,7 0,3 0,4 0,1 0,8 0,3 1,0 0,2 0,8 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 7,0 2,7 9,3 2,3 8,1 3,5 6,4 1,1 11,9 2,2
89. Muut valmiit tavarat 4,5 1,7 6,3 1,5 4,2 1,8 244,1 43,3 15,9 3,0
9. Muut tavarat 11,6 4,5 11,2 2,8 11,5 4,9 18,1 3,2 10,4 1,9
93. Erittelemätön 6,6 2,6 6,7 1,7 4,7 2,0 5,9 1,0 4,2 0,8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4,9 1,9 4,5 1,1 6,8 2,9 12,3 2,2 6,2 1,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 259,6 100,0 405,0 100,0 233,8 100,0 563,4 100,0 538,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Qatarista (QA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 00 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,9 00
28. Malmit ja metalliromu 00 00 00 1,4 1,9 00
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 72,9 57,5 60,0 80,6 65,3 64,2 59,4 81,4 116,4 63,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 72,9 57,5 60,0 80,6 65,3 64,2 59,4 81,4 116,4 63,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 16,6 13,1 4,4 5,9 4,7 4,7 1,5 2,1 38,3 20,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 00 2,4 3,2 0,5 0,5 00 0,5 0,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,5 1,9 1,4 1,8 3,8 3,8 1,4 2,0 3,7 2,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,1 0,1 0,6 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
56. Lannoitteet, valmistetut 14,0 11,0 00 00 00 33,7 18,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 33,9 26,8 5,7 7,7 25,9 25,5 4,0 5,5 24,2 13,2
68. Muut metallit 33,3 26,2 4,2 5,7 25,1 24,7 2,4 3,3 23,1 12,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,6 0,5 1,2 1,6 0,4 0,3 1,3 1,7 0,8 0,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,4 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,7 1,0 0,1 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,6 0,8 0,0 0,0
9. Muut tavarat 2,9 2,3 4,3 5,8 5,5 5,4 5,9 8,1 4,8 2,6
93. Erittelemätön 2,8 2,2 4,2 5,7 5,4 5,3 5,8 8,0 4,8 2,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 126,8 100,0 74,4 100,0 101,7 100,0 73,0 100,0 184,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu