Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Qatarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.20.10.20.1
Tuonnista0.10.10.00.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Qatarin kanssa, vienti Qatariin ja tuonti Qatarista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Qatar oli Yhdysvaltain 68. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaupan arvo oli 289 miljoonaa dollaria ja pudotusta 19.6 prosenttia. Heinäkuussa kauppatase Qatarin kanssa oli Yhdysvalloille 40 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Qatarista oli 617.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 165 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Qatarista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 33.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) 26.3 % sekä Sitc343 (luonnonkaasu) 16.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Qatariin supistui rajusti (63.0 prosentilla) edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 125 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 19.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 5.9 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 5.3 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Alkuvuoden 2021 tammi-heinäkuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 2.2 miljardiin dollariin, laskun ollessa 18.6 %. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 972 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 1.2 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 32.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 450 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 239 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 37.3 % . Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Qatarin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 275 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Qatariin (QA) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 13.4 8.4 9.7 4.3 13.2 9.2 9.8 3.0 11.2 8.9
01. Liha ja lihatuotteet 3.2 2.0 2.8 1.2 2.6 1.8 2.2 0.7 3.10 3.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.5 0.8 0.4 1.5 1.0 0.10 0.3 1.0 0.8
04. Vilja ja viljatuotteet 1.2 0.7 1.1 0.5 1.4 0.9 0.9 0.3 1.2 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 2.0 1.2 1.5 0.6 2.5 1.7 2.6 0.8 2.4 1.9
08. Rehuaineet 4.5 2.8 1.5 0.7 3.8 2.6 1.5 0.4 1.1 0.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.9 1.7 0.7 1.2 0.8 1.4 0.4 1.3 1.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.5 0.3 0.5 0.2 0.5 0.3 0.6 0.2 0.9 0.7
24. Puutavara ja korkki 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.6 0.2 0.3 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 7.6 4.7 0.5 0.2 8.1 5.6 0.3 0.1 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 7.6 4.7 0.5 0.2 8.1 5.6 0.3 0.1 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.1 1.6 0.7 1.7 1.2 1.1 0.3 1.2 0.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.1 1.6 0.7 1.7 1.2 1.1 0.3 1.2 0.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.3 9.0 25.3 11.3 15.2 10.6 25.6 7.9 11.6 9.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.7 0.4 0.8 0.4 0.2 0.1 0.3 0.1 0.5 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.10 0.6 0.5 0.2 1.3 0.8 0.8 0.2 0.4 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.9 1.2 4.7 2.1 2.2 1.5 7.3 2.2 2.7 2.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.10 1.2 0.9 0.4 1.8 1.2 0.7 0.2 1.9 1.5
57. Muovit, valmistamattomat 1.9 1.1 0.4 0.2 0.7 0.4 0.6 0.2 1.6 1.3
58. Muovit, valmistetut 1.2 0.7 0.7 0.3 0.8 0.5 0.10 0.3 1.5 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.6 3.5 17.3 7.7 8.3 5.8 15.0 4.6 2.10 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.6 4.8 7.9 3.5 6.10 4.9 6.8 2.1 6.10 5.6
62. Kumituotteet 1.1 0.7 1.3 0.6 1.9 1.3 1.4 0.4 1.0 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.2 0.1 1.1 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.1 0.6 0.8 0.3 0.6 0.4 0.5 0.1 0.7 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.3 0.7 0.3 0.7 0.4 0.5 0.1 0.8 0.6
67. Rauta ja teräs 0.8 0.5 0.5 0.2 0.4 0.3 0.9 0.3 0.7 0.5
68. Muut metallit 0.6 0.4 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.6 2.2 3.5 1.6 3.2 2.2 3.2 1.0 3.9 3.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 87.7 55.3 146.7 65.5 70.9 49.7 238.3 73.7 68.7 55.0
71. Voimakoneet ja moottorit 15.8 9.9 1.3 0.5 0.9 0.6 7.4 2.3 2.3 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.8 3.0 4.6 2.0 5.10 4.1 3.4 1.0 2.8 2.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 14.6 9.2 11.0 4.9 11.7 8.2 15.1 4.7 11.2 9.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.6 1.0 7.9 3.5 1.4 1.0 2.5 0.7 3.2 2.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.8 4.9 75.8 33.8 13.9 9.7 9.8 3.0 7.7 6.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.4 5.9 11.2 5.0 4.1 2.8 11.6 3.6 8.3 6.6
78. Moottoriajoneuvot 28.5 17.9 24.3 10.9 23.6 16.6 16.5 5.1 7.9 6.3
79. Muut kuljetusvälineet 5.4 3.4 10.8 4.8 9.4 6.6 171.10 53.2 25.3 20.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 19.6 12.3 20.6 9.2 16.10 11.9 31.0 9.6 16.8 13.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.1 0.7 0.7 0.3 0.4 0.2 0.4 0.1 0.3 0.2
82. Huonekalut 2.5 1.5 1.6 0.7 1.2 0.8 1.0 0.3 0.8 0.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.2 0.1 0.7 0.3 0.2 0.1 1.2 0.4 0.1 0.1
84. Vaatteet 0.9 0.5 0.10 0.4 0.7 0.4 0.7 0.2 0.7 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 9.6 6.0 10.7 4.8 7.2 5.0 8.2 2.5 10.5 8.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.3 0.3 0.1 1.7 1.2 0.6 0.2 0.2 0.2
89. Muut valmiit tavarat 4.6 2.9 5.10 2.6 5.10 4.1 19.1 5.9 4.3 3.4
9. Muut tavarat 8.1 5.0 11.3 5.0 9.2 6.5 9.9 3.1 7.7 6.1
93. Erittelemätön 3.8 2.4 4.10 2.2 5.3 3.7 5.0 1.5 4.5 3.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4.3 2.7 6.3 2.8 3.10 2.8 4.9 1.5 3.2 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 158.7 100.0 223.10 100.0 142.6 100.0 323.2 100.0 124.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Qatarista (QA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 66.3 43.1 80.1 46.0 32.3 28.4 83.7 58.5 82.2 49.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 66.3 43.1 80.1 46.0 32.3 28.4 83.7 58.5 54.5 33.1
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 27.7 16.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 65.9 42.8 73.8 42.4 54.1 47.6 41.5 29.0 52.2 31.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.0 0 0.0 13.2 11.6 0 0.0 4.10 3.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.8 0.5 2.2 1.2 3.8 3.3 0.9 0.6 3.9 2.4
56. Lannoitteet, valmistetut 64.7 42.1 71.1 40.8 36.8 32.4 40.5 28.3 43.3 26.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 14.7 9.5 16.9 9.7 22.1 19.4 15.4 10.8 20.4 12.4
68. Muut metallit 14.7 9.5 16.9 9.7 22.1 19.4 15.4 10.7 20.4 12.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.6 0.3 0.3 0.1 0.6 0.5 0.2 0.1 0.3 0.2
9. Muut tavarat 6.5 4.2 3.1 1.8 4.5 3.9 2.2 1.5 9.5 5.7
93. Erittelemätön 6.4 4.1 3.0 1.7 4.4 3.9 2.1 1.4 9.4 5.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 153.9 100.0 174.1 100.0 113.5 100.0 143.1 100.0 164.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu