Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Qatarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Qatarin kanssa, vienti Qatariin ja tuonti Qatarista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Qatar oli Yhdysvaltain 60. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 7 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 509 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 83,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Qatarin kanssa oli 97 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Qatarista oli 121,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 206 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) edustaen 69,9 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), 15,0 prosenttia tuonnista ja Sitc684 (alumiini) 9,7 %.

Vienti Qatariin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 303 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 39,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 16,2 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 5,1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Qatarin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 3,8 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 0,1 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2,1 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 59,9 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 920 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 451 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 23,6 % . Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Qatarin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 344 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Qatariin (QA) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11,1 8,9 10,1 7,2 9,8 5,6 13,7 7,1 11,5 3,8
01. Liha ja lihatuotteet 3,9 3,1 3,6 2,6 3,6 2,1 6,6 3,4 4,4 1,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,0 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 1,2 0,9 0,9 0,6 0,7 0,4 0,5 0,3 1,1 0,3
05. Hedelmät ja kasvikset 2,4 1,9 2,6 1,9 2,4 1,4 3,1 1,6 2,8 0,9
08. Rehuaineet 1,0 0,8 0,7 0,5 1,1 0,6 1,5 0,8 0,9 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,2 1,0 1,1 0,8 0,8 0,5 1,0 0,5 1,3 0,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,8 0,7 1,0 0,7 0,6 0,4 0,6 0,3 1,0 0,3
24. Puutavara ja korkki 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,6 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,1 0,0 7,5 5,4 0,1 0,0 0,1 0,0 10,5 3,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0,0 7,5 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 3,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,1 0,9 1,3 0,9 1,0 0,6 2,1 1,1 0,9 0,3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,1 0,9 1,3 0,9 1,0 0,6 2,1 1,1 0,9 0,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11,5 9,2 12,1 8,7 17,8 10,2 21,4 11,0 11,9 3,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,5 0,4 0,1 0,1 0,4 0,2 0,4 0,2 0,7 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 0,4 0,3 0,7 0,5 0,6 0,4 0,4 0,2 0,4 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,6 2,1 4,4 3,1 9,3 5,3 3,8 2,0 2,1 0,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,9 1,5 1,4 1,0 0,8 0,5 1,1 0,6 1,3 0,4
57. Muovit, valmistamattomat 1,6 1,3 0,1 0,1 0,5 0,3 0,6 0,3 0,5 0,2
58. Muovit, valmistetut 1,5 1,2 0,4 0,3 1,5 0,9 0,3 0,1 1,4 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2,9 2,3 4,8 3,4 4,4 2,5 14,7 7,5 5,3 1,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6,9 5,6 6,4 4,6 5,9 3,4 8,5 4,4 7,5 2,5
62. Kumituotteet 1,0 0,8 0,7 0,5 0,7 0,4 1,0 0,5 0,5 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,6 0,5 1,0 0,7 1,2 0,7 0,5 0,3 1,3 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 0,7 0,6 0,2 0,1 0,3 0,2 0,7 0,3 0,9 0,3
67. Rauta ja teräs 0,6 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 1,2 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,8 3,1 3,7 2,7 2,7 1,6 5,2 2,7 3,3 1,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 68,7 55,0 74,1 53,1 114,8 65,8 114,9 59,1 177,1 58,4
71. Voimakoneet ja moottorit 2,3 1,8 3,4 2,5 4,8 2,7 9,5 4,9 3,6 1,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,7 2,2 3,1 2,2 4,3 2,5 4,5 2,3 5,5 1,8
73. Metalliteollisuuskoneet 0,3 0,3 1,0 0,7 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11,2 9,0 13,0 9,3 12,9 7,4 15,0 7,7 9,2 3,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,2 2,6 4,0 2,9 2,3 1,3 6,4 3,3 2,7 0,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7,7 6,2 7,2 5,2 26,7 15,3 4,9 2,5 4,0 1,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8,2 6,6 9,7 7,0 11,7 6,7 8,4 4,3 8,7 2,9
78. Moottoriajoneuvot 7,8 6,3 14,1 10,1 19,8 11,4 16,5 8,5 24,4 8,0
79. Muut kuljetusvälineet 25,2 20,2 18,6 13,3 32,1 18,4 49,3 25,4 118,6 39,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 16,7 13,4 17,7 12,7 15,5 8,9 22,9 11,8 63,9 21,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,3 0,2 0,8 0,6 0,3 0,2 0,8 0,4 0,4 0,1
82. Huonekalut 0,8 0,6 1,4 1,0 0,8 0,4 1,1 0,6 0,9 0,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,1 0,1 0,6 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
84. Vaatteet 0,6 0,5 0,7 0,5 0,7 0,4 1,0 0,5 1,0 0,3
87. Kojeet,mittarit yms. 10,5 8,4 10,6 7,6 8,5 4,9 10,0 5,2 8,5 2,8
89. Muut valmiit tavarat 4,2 3,4 3,2 2,3 4,9 2,8 9,6 4,9 52,7 17,4
9. Muut tavarat 7,7 6,1 9,1 6,5 9,1 5,2 10,0 5,1 18,8 6,2
93. Erittelemätön 4,5 3,6 5,3 3,8 4,9 2,8 4,4 2,3 11,9 3,9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3,2 2,6 3,8 2,7 4,2 2,4 5,5 2,8 6,8 2,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 124,8 100,0 139,5 100,0 174,6 100,0 194,3 100,0 303,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Qatarista (QA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 82,1 49,9 157,2 78,8 113,7 59,9 55,2 37,6 143,8 69,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 54,4 33,1 157,2 78,8 113,7 59,9 55,2 37,6 143,8 69,9
34. Kaasut 27,7 16,8 00 00 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 52,1 31,7 25,0 12,5 47,7 25,1 61,9 42,1 39,1 19,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4,9 3,0 00 00 00 00
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,9 2,4 3,3 1,6 4,0 2,1 1,8 1,2 7,5 3,7
56. Lannoitteet, valmistetut 43,3 26,3 21,0 10,6 42,9 22,6 60,0 40,8 30,9 15,0
57. Muovit, valmistamattomat 00 0,6 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,6 0,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 20,3 12,4 14,9 7,5 25,5 13,4 26,4 18,0 20,1 9,8
68. Muut metallit 20,3 12,4 14,9 7,5 25,5 13,4 26,4 18,0 20,0 9,7
9. Muut tavarat 9,5 5,7 2,0 1,0 2,7 1,4 2,9 2,0 2,4 1,2
93. Erittelemätön 9,4 5,7 2,0 1,0 2,6 1,4 2,9 2,0 2,3 1,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 164,6 100,0 199,4 100,0 189,8 100,0 147,0 100,0 205,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu