Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Qatarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Qatarin kanssa, vienti Qatariin ja tuonti Qatarista vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa Qatar oli Yhdysvaltain 68. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 470 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 0,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Qatarin kanssa oli 78 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Qatarista oli 37,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 196 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Qatarista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 39,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) 21,4 % sekä Sitc684 (alumiini) 15,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Qatariin supistui 15,6 prosentilla edellisen vuoden kesäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 274 miljoonaa dollaria kesäkuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 38,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 7,2 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 5,2 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Qatarin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-kesäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Kasvua oli peräti 56,8 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 3,0 miljardiin dollariin. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1,5 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 89,0 prosentilla ja viennin arvo 33,4 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 782 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet), arvon ollessa 189 miljoonaa dollaria. Maiden välinen edellisen vuoden tammi-kesäkuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 42 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Qatariin (QA) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10,1 6,2 12,5 4,6 12,0 3,4 12,4 7,2 14,0 5,1
01. Liha ja lihatuotteet 3,3 2,0 4,3 1,6 4,3 1,2 1,9 1,1 2,8 1,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,9 0,6 0,4 0,2 1,3 0,4 1,1 0,6 1,1 0,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,3 0,2 0,7 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,6 0,3 1,0 0,4 1,3 0,4 1,4 0,8 1,7 0,6
05. Hedelmät ja kasvikset 1,5 0,9 1,8 0,6 1,5 0,4 2,4 1,4 2,6 1,0
08. Rehuaineet 1,7 1,0 2,5 0,9 0,9 0,2 2,3 1,3 2,8 1,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,4 0,9 1,6 0,6 2,0 0,6 2,4 1,4 1,9 0,7
1. Juomat ja tupakka 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,5 0,3 0,5 0,2
11. Juomat 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,5 0,3 0,4 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,6 0,4 0,7 0,3 1,1 0,3 0,6 0,4 1,4 0,5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 12,3 7,5 6,0 2,2 0,4 0,1 0,5 0,3 0,0 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 12,3 7,5 6,0 2,2 0,4 0,1 0,5 0,3 0,0 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,4 0,3 1,2 0,5 1,0 0,3 2,0 1,2 3,0 1,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,4 0,3 1,2 0,4 1,0 0,3 2,0 1,2 3,0 1,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11,8 7,2 13,4 4,9 21,8 6,2 12,4 7,2 17,0 6,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,2 0,1 1,0 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,8 0,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 1,1 0,6 0,2 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 0,2 0,1 1,4 0,5 0,4 0,1 0,8 0,5 0,4 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,7 1,6 2,6 1,0 13,7 3,9 1,5 0,9 7,0 2,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,1 0,7 1,2 0,4 1,1 0,3 1,3 0,8 1,0 0,4
57. Muovit, valmistamattomat 0,3 0,2 1,3 0,5 0,8 0,2 0,0 0,0 0,4 0,1
58. Muovit, valmistetut 1,1 0,7 1,7 0,6 0,6 0,2 1,3 0,8 0,7 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5,9 3,6 4,1 1,5 5,0 1,4 6,2 3,6 6,6 2,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7,6 4,6 9,2 3,4 14,3 4,1 11,6 6,7 9,3 3,4
62. Kumituotteet 0,9 0,6 0,9 0,3 0,9 0,3 1,3 0,8 0,8 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,7 1,0 1,3 0,5 1,2 0,4 0,8 0,5 0,3 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 0,5 0,3 0,7 0,3 0,7 0,2 3,1 1,8 0,5 0,2
67. Rauta ja teräs 0,9 0,6 0,6 0,2 4,6 1,3 1,6 0,9 0,9 0,3
68. Muut metallit 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 2,4 0,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,9 1,7 5,2 1,9 6,3 1,8 4,2 2,4 4,2 1,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 84,3 51,3 171,1 62,9 110,4 31,5 93,9 54,5 180,8 66,0
71. Voimakoneet ja moottorit 1,8 1,1 35,4 13,0 17,7 5,1 2,3 1,3 2,9 1,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,9 2,4 7,2 2,6 2,6 0,7 4,0 2,3 6,6 2,4
73. Metalliteollisuuskoneet 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 2,5 1,4 0,2 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11,3 6,9 13,1 4,8 9,2 2,6 10,9 6,3 12,9 4,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10,5 6,4 2,9 1,1 2,7 0,8 6,2 3,6 14,8 5,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,2 3,8 5,3 1,9 33,2 9,5 12,8 7,4 7,4 2,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 20,6 12,6 74,5 27,4 8,2 2,3 14,5 8,4 11,3 4,1
78. Moottoriajoneuvot 21,6 13,2 22,2 8,2 28,5 8,1 22,9 13,3 17,0 6,2
79. Muut kuljetusvälineet 8,1 4,9 10,3 3,8 8,0 2,3 17,8 10,3 107,6 39,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 27,7 16,9 42,6 15,7 166,7 47,5 31,0 18,0 36,3 13,3
82. Huonekalut 1,0 0,6 1,8 0,7 1,8 0,5 0,7 0,4 0,8 0,3
84. Vaatteet 1,0 0,6 0,8 0,3 0,7 0,2 0,7 0,4 1,0 0,4
87. Kojeet,mittarit yms. 16,9 10,3 8,7 3,2 8,9 2,5 6,9 4,0 7,7 2,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,1 0,1 0,6 0,2 0,5 0,1 1,1 0,6 0,7 0,2
89. Muut valmiit tavarat 8,4 5,1 30,3 11,2 154,3 44,0 21,1 12,3 25,7 9,4
9. Muut tavarat 9,4 5,7 14,7 5,4 23,0 6,6 7,3 4,2 11,5 4,2
93. Erittelemätön 4,8 2,9 6,9 2,6 14,2 4,1 2,9 1,7 5,7 2,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4,6 2,8 7,7 2,8 8,8 2,5 4,4 2,5 5,8 2,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 164,4 100,0 271,9 100,0 350,8 100,0 172,3 100,0 273,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Qatarista (QA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 138,9 54,0 76,7 46,8 74,4 37,1 137,2 44,2 78,1 39,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 138,9 54,0 76,7 46,8 74,4 37,1 137,2 44,2 78,1 39,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 101,5 39,5 65,9 40,3 94,1 46,9 87,3 28,1 58,8 30,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 00 00 00 17,6 5,7 00
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,0 0,8 6,0 3,6 11,7 5,8 3,4 1,1 16,9 8,6
56. Lannoitteet, valmistetut 99,5 38,7 57,9 35,3 82,4 41,0 66,3 21,4 41,9 21,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 00 2,1 1,3 0,0 0,0 00 00
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10,1 3,9 17,8 10,9 28,8 14,3 39,1 12,6 53,5 27,3
66. Kivennäisainetuotteet 00 00 00 2,0 0,6 00
67. Rauta ja teräs 00 00 0,6 0,3 00 22,6 11,5
68. Muut metallit 10,1 3,9 17,8 10,9 28,2 14,0 37,1 12,0 30,9 15,7
9. Muut tavarat 6,0 2,3 3,1 1,9 3,2 1,6 46,4 15,0 5,3 2,7
93. Erittelemätön 6,0 2,3 3,0 1,8 3,1 1,6 46,4 14,9 5,2 2,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 257,1 100,0 163,8 100,0 200,7 100,0 310,5 100,0 196,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu