Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kuwaitin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.00.00.00.00.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kuwaitin kanssa, vienti Kuwaitiin ja tuonti Kuwaitista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Kuwait oli Yhdysvaltain 61. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 411 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 133.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Kuwaitin kanssa oli 150 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Kuwaitista oli 1473.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 131 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 84.9 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) vastaten 11.7 prosentin osuutta tuonnista.

Vienti Kuwaitiin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuussa nähden. Viennin arvo oli 280 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot), mikä edusti 29.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 12.3 % sekä Sitc343 (luonnonkaasu) 7.6 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Kuwaitin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 1.3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 8.9 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 202 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 1.1 miljardia dollaria. Vuoden 2020 tammi-huhtikuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 33.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 151 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot), arvon ollessa 212 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 23.6 % . Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Kuwaitin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 866 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kuwaitiin (KW) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 19.3 9.7 18.9 7.9 19.8 9.9 30.6 8.8 18.6 6.6
01. Liha ja lihatuotteet 3.2 1.6 3.8 1.6 4.3 2.1 2.3 0.6 5.8 2.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.3 0.6 2.10 1.2 1.7 0.8 1.9 0.5 1.8 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 2.5 1.3 1.9 0.8 3.2 1.6 12.6 3.6 2.5 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 6.4 3.2 4.4 1.8 3.8 1.9 5.9 1.7 4.1 1.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.1 0.6 0.2 0.4 0.2 0.8 0.2 0.2 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.7 0.3 0.6 0.2 0.7 0.3 0.9 0.3 0.4 0.1
08. Rehuaineet 1.3 0.6 1.1 0.5 1.6 0.8 2.6 0.7 1.1 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.9 1.9 3.7 1.5 4.2 2.1 3.8 1.1 3.1 1.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.2 3.1 5.8 2.4 1.1 0.5 1.4 0.4 1.3 0.4
28. Malmit ja metalliromu 5.9 2.9 5.4 2.3 0.6 0.3 0.9 0.2 0.3 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.6 0.3 0.7 0.3 0.8 0.4 0.2 0.0 21.8 7.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.6 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.2 0.0 0.6 0.2
34. Kaasut 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 21.3 7.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.2 12.6 5.3 0.2 0.1 0.8 0.2 15.2 5.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.1 12.6 5.3 0.2 0.1 0.8 0.2 15.2 5.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 19.8 10.0 12.5 5.2 14.2 7.1 16.3 4.6 13.6 4.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.2 0.1 0.9 0.4 0.8 0.4 0.7 0.2 0.9 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.4 0.5 0.2 1.5 0.7 0.2 0.0 0.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 8.7 4.4 2.7 1.1 4.10 2.5 5.7 1.6 3.8 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.7 1.3 0.9 0.3 1.1 0.5 2.1 0.6 1.1 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 0.4 2.4 1.0 0.9 0.4 0.3 0.1 1.3 0.5
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.3 0.5 0.2 0.8 0.4 0.8 0.2 0.5 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.0 3.0 4.7 2.0 4.4 2.2 6.7 1.9 5.7 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.9 3.5 3.9 1.6 4.5 2.2 50.7 14.5 5.5 1.9
62. Kumituotteet 0.7 0.3 0.4 0.2 0.5 0.2 1.2 0.3 1.1 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.3 1.1 0.8 0.3 0.3 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.5 1.7 2.1 0.9 2.9 1.4 48.2 13.8 3.4 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 117.5 59.2 115.4 48.5 123.3 61.7 195.2 55.9 167.2 59.6
71. Voimakoneet ja moottorit 3.2 1.6 4.2 1.8 4.5 2.2 4.0 1.1 3.8 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.6 2.8 5.0 2.1 5.6 2.8 5.0 1.4 4.0 1.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.7 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 19.10 10.0 20.1 8.4 8.6 4.3 12.6 3.6 19.6 7.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.3 0.6 1.3 0.5 1.9 0.9 1.7 0.5 4.2 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.3 2.6 2.4 1.0 8.2 4.1 2.0 0.6 2.8 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7.5 3.8 6.5 2.7 6.8 3.4 6.6 1.9 12.1 4.3
78. Moottoriajoneuvot 71.4 36.0 73.7 31.0 84.3 42.2 160.1 45.8 118.6 42.3
79. Muut kuljetusvälineet 3.4 1.7 2.5 1.0 3.6 1.8 3.2 0.9 1.7 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 23.7 11.9 62.8 26.4 30.8 15.4 46.8 13.4 30.8 11.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1
82. Huonekalut 4.10 2.5 2.1 0.9 1.4 0.7 1.8 0.5 1.2 0.4
84. Vaatteet 1.6 0.8 1.6 0.7 1.0 0.5 1.1 0.3 1.5 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 10.8 5.4 49.6 20.8 23.3 11.7 35.5 10.1 18.6 6.6
89. Muut valmiit tavarat 5.0 2.5 8.10 3.8 4.5 2.2 7.8 2.2 9.1 3.2
9. Muut tavarat 4.5 2.3 5.4 2.2 5.4 2.7 7.5 2.1 6.8 2.4
93. Erittelemätön 0.8 0.4 0.5 0.2 1.2 0.6 0.5 0.1 1.1 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3.7 1.9 4.8 2.0 3.9 1.9 7.1 2.0 5.6 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 198.6 100.0 237.8 100.0 199.7 100.0 349.3 100.0 280.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kuwaitista (KW) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0 0.0 42.9 88.4 3.2 18.8 110.9 84.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0 0.0 42.9 88.4 3.2 18.8 110.9 84.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.5 41.7 0.2 2.7 0 0.0 8.4 49.5 15.7 12.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8.4 49.2 0 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15.3 11.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.5 41.7 0.2 2.7 0 0.0 0 0.0 0.5 0.4
9. Muut tavarat 7.6 57.4 5.4 96.0 5.4 11.0 5.4 31.4 3.9 3.0
93. Erittelemätön 7.5 56.8 5.4 95.3 5.3 10.9 5.3 31.1 3.9 2.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 13.2 100.0 5.6 100.0 48.5 100.0 16.9 100.0 130.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu