Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kuwaitin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.20.20.20.20.1
Tuonnista0.00.10.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kuwaitin kanssa, vienti Kuwaitiin ja tuonti Kuwaitista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Kuwait oli Yhdysvaltain 72. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 261 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 3.7 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Kuwaitin kanssa oli 104 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Kuwaitista supistui voimakkasti eli 46.5 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 78 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 95.2 prosentin osuutta.

Viennin arvo Kuwaitiin oli 46.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 183 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet), mikä edusti 28.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 10.2 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 8.8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Kuwaitin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 34.1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 2.3 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 440 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 1.8 miljardia dollaria. Vuoden 2020 tammi-heinäkuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 9.9 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 247 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot), arvon ollessa 313 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 52.1 % . Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Kuwaitin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.4 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kuwaitiin (KW) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 30.6 8.8 18.6 6.6 15.2 5.0 14.5 5.3 14.7 8.0
01. Liha ja lihatuotteet 2.3 0.6 5.8 2.1 2.4 0.8 2.5 0.9 1.7 0.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.9 0.5 1.8 0.6 1.9 0.6 1.2 0.4 1.7 0.9
04. Vilja ja viljatuotteet 12.6 3.6 2.5 0.9 2.3 0.7 1.4 0.5 1.5 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 5.9 1.7 4.1 1.4 4.5 1.5 5.7 2.1 5.1 2.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.8 0.2 0.2 0.0 0.7 0.2 0.7 0.3 0.5 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.9 0.3 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.2 0.9 0.5
08. Rehuaineet 2.6 0.7 1.1 0.4 1.3 0.4 0.7 0.2 0.9 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.8 1.1 3.1 1.1 2.0 0.7 2.1 0.8 2.8 1.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.4 0.4 1.3 0.4 1.8 0.6 1.6 0.6 0.7 0.3
28. Malmit ja metalliromu 0.9 0.2 0.3 0.1 1.3 0.4 0.9 0.3 0.5 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.0 21.8 7.8 25.2 8.3 46.4 17.0 0.2 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.0 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.2 0.1
34. Kaasut 0 0.0 21.3 7.6 24.6 8.1 45.8 16.8 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.2 15.2 5.4 0.4 0.1 14.9 5.5 0.3 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.2 15.2 5.4 0.4 0.1 14.9 5.5 0.3 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 16.3 4.6 13.6 4.8 19.1 6.3 21.5 7.9 15.7 8.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.7 0.2 0.9 0.3 0.3 0.1 0.9 0.3 0.4 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.0 0.4 0.1 0.6 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.7 1.6 3.8 1.4 3.7 1.2 7.0 2.6 2.4 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.1 0.6 1.1 0.4 1.10 0.6 1.2 0.4 2.0 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.3 0.1 1.3 0.5 0.5 0.1 1.5 0.5 1.3 0.7
58. Muovit, valmistetut 0.8 0.2 0.5 0.2 0.8 0.3 0.7 0.2 0.8 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.7 1.9 5.7 2.0 11.4 3.7 10.0 3.7 8.4 4.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 50.7 14.5 5.5 1.9 5.10 2.0 12.0 4.4 4.10 2.7
62. Kumituotteet 1.2 0.3 1.1 0.4 0.7 0.2 0.7 0.2 1.3 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 0.0 0.3 0.1
67. Rauta ja teräs 0.3 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.6 0.2 0.3 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 48.2 13.8 3.4 1.2 3.7 1.2 10.1 3.7 2.7 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 195.2 55.9 167.2 59.6 148.3 48.9 105.2 38.5 63.5 34.7
71. Voimakoneet ja moottorit 4.0 1.1 3.8 1.3 1.6 0.5 2.2 0.8 1.5 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.0 1.4 4.0 1.4 8.7 2.9 1.9 0.7 13.7 7.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.3 0.1 0.7 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.6 3.6 19.6 7.0 9.7 3.2 8.6 3.1 11.5 6.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.7 0.5 4.2 1.5 1.2 0.4 1.6 0.6 0.10 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.0 0.6 2.8 1.0 2.2 0.7 1.8 0.6 1.5 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6.6 1.9 12.1 4.3 16.5 5.4 9.4 3.4 6.2 3.4
78. Moottoriajoneuvot 160.1 45.8 118.6 42.3 105.7 34.9 74.9 27.4 25.10 14.2
79. Muut kuljetusvälineet 3.2 0.9 1.7 0.6 3.0 1.0 4.9 1.8 2.6 1.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 46.8 13.4 30.8 11.0 80.9 26.7 51.1 18.7 78.8 43.1
82. Huonekalut 1.8 0.5 1.2 0.4 2.4 0.8 1.2 0.4 1.9 1.0
84. Vaatteet 1.1 0.3 1.5 0.5 1.4 0.5 0.9 0.3 1.2 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 35.5 10.1 18.6 6.6 29.0 9.6 27.8 10.2 20.7 11.3
89. Muut valmiit tavarat 7.8 2.2 9.1 3.2 47.4 15.6 20.7 7.6 54.4 29.7
9. Muut tavarat 7.5 2.1 6.8 2.4 6.4 2.1 5.9 2.2 4.3 2.3
93. Erittelemätön 0.5 0.1 1.1 0.4 0.3 0.1 0.4 0.1 0.6 0.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 7.1 2.0 5.6 2.0 6.1 2.0 5.4 2.0 3.7 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 349.3 100.0 280.5 100.0 303.1 100.0 272.9 100.0 182.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kuwaitista (KW) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3.2 18.8 110.9 84.9 44.6 90.6 100.8 90.6 75.6 96.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3.2 18.8 110.9 84.9 44.6 90.6 100.8 90.6 75.6 96.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.4 49.5 15.7 12.0 0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.4 49.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 15.3 11.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9. Muut tavarat 5.4 31.4 3.9 3.0 4.4 8.9 10.2 9.2 2.3 2.9
93. Erittelemätön 5.3 31.1 3.9 2.9 4.4 8.9 10.2 9.1 2.3 2.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 16.9 100.0 130.6 100.0 49.2 100.0 111.2 100.0 78.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu