Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kuwaitin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kuwaitin kanssa, vienti Kuwaitiin ja tuonti Kuwaitista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Kuwait oli Yhdysvaltain 70. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 7 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 316 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 11,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Kuwaitin kanssa oli 86 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Kuwaitista oli 73,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 115 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kuwaitista olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 49,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 44,0 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 4,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Kuwaitiin supistui 7,8 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 201 miljoonaa dollaria marraskuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 21,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc699 (muut tavarat epäjalosta metallista) 15,7 % sekä Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 11,7 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Kuwaitin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 37,8 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 3,8 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 913 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 2,8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 30,2 prosentilla ja viennin arvo 40,5 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 507 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 477 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Kuwaitin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1,9 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kuwaitiin (KW) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 14,7 8,0 14,2 5,6 16,0 5,1 14,3 5,9 16,8 8,3
01. Liha ja lihatuotteet 1,7 0,9 2,7 1,1 4,8 1,5 2,8 1,2 6,2 3,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,7 0,9 1,2 0,5 1,1 0,3 0,7 0,3 1,0 0,5
04. Vilja ja viljatuotteet 1,5 0,8 1,2 0,5 1,6 0,5 1,4 0,6 1,2 0,6
05. Hedelmät ja kasvikset 5,1 2,8 5,0 2,0 4,4 1,4 4,4 1,8 4,3 2,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,8 0,5 0,4 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,5 0,2
08. Rehuaineet 0,8 0,4 1,2 0,5 0,9 0,3 1,0 0,4 1,3 0,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,7 1,5 2,0 0,8 2,2 0,7 3,1 1,3 2,0 1,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,6 0,3 1,0 0,4 1,0 0,3 0,7 0,3 1,0 0,5
28. Malmit ja metalliromu 0,4 0,2 0,7 0,3 0,5 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,1 0,1 56,4 22,3 113,5 36,0 62,8 25,8 0,5 0,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,5 0,3
34. Kaasut 0,0 0,0 56,0 22,2 113,4 36,0 62,6 25,7 0,0 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,3 0,1 16,4 6,5 0,2 0,1 0,6 0,3 0,3 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,2 0,1 16,4 6,5 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 15,6 8,5 13,7 5,4 24,9 7,9 13,3 5,5 9,7 4,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,4 0,2 0,7 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,6 0,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,2 0,1 0,0 0,0 1,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,4 1,3 4,0 1,6 14,0 4,4 7,0 2,9 1,8 0,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,0 1,1 2,2 0,9 1,5 0,5 1,7 0,7 1,5 0,8
57. Muovit, valmistamattomat 1,2 0,7 1,2 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 0,6 0,3
58. Muovit, valmistetut 0,7 0,4 0,7 0,3 0,6 0,2 1,2 0,5 1,1 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8,4 4,6 4,8 1,9 6,9 2,2 2,6 1,1 3,7 1,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4,9 2,7 5,2 2,1 4,8 1,5 5,2 2,1 35,4 17,6
62. Kumituotteet 1,2 0,7 1,1 0,4 1,0 0,3 1,5 0,6 0,5 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,6 1,4 3,1 1,2 2,4 0,8 2,6 1,1 33,8 16,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 63,5 34,7 95,0 37,6 103,0 32,7 100,2 41,2 91,7 45,6
71. Voimakoneet ja moottorit 1,5 0,8 2,5 1,0 3,9 1,2 1,6 0,7 1,5 0,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 13,6 7,5 25,6 10,2 2,1 0,7 2,7 1,1 6,1 3,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11,5 6,3 8,1 3,2 5,2 1,7 6,5 2,7 8,5 4,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,9 0,5 1,1 0,4 1,7 0,5 2,5 1,0 1,3 0,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,4 0,8 11,2 4,4 1,2 0,4 1,2 0,5 4,1 2,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6,2 3,4 8,7 3,4 8,6 2,7 10,9 4,5 10,2 5,1
78. Moottoriajoneuvot 25,9 14,2 33,0 13,1 77,5 24,6 70,7 29,1 58,7 29,2
79. Muut kuljetusvälineet 2,5 1,4 4,8 1,9 2,7 0,8 3,9 1,6 1,0 0,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 78,7 43,1 44,8 17,8 44,7 14,2 40,7 16,7 41,7 20,7
82. Huonekalut 1,9 1,0 0,2 0,1 1,3 0,4 1,7 0,7 1,8 0,9
84. Vaatteet 1,1 0,6 1,0 0,4 1,0 0,3 1,5 0,6 1,4 0,7
87. Kojeet,mittarit yms. 20,7 11,3 16,6 6,6 24,9 7,9 16,4 6,7 11,5 5,7
89. Muut valmiit tavarat 54,3 29,7 26,4 10,4 17,0 5,4 20,8 8,5 26,7 13,3
9. Muut tavarat 4,2 2,3 5,4 2,1 6,7 2,1 5,4 2,2 4,1 2,0
93. Erittelemätön 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5 0,2 0,3 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3,6 2,0 5,1 2,0 6,4 2,0 4,7 1,9 3,9 1,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 182,7 100,0 252,3 100,0 315,0 100,0 243,4 100,0 201,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kuwaitista (KW) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 75,6 96,5 103,6 91,5 108,0 92,8 124,7 97,2 107,9 93,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 75,6 96,5 103,6 91,5 108,0 92,8 124,7 97,2 107,9 93,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,4 0,4 1,4 1,3 1,1 1,0 00 1,7 1,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,0 0,0 1,4 1,2 1,1 0,9 00 1,7 1,5
9. Muut tavarat 2,3 2,9 8,1 7,1 7,1 6,1 3,5 2,7 5,3 4,6
93. Erittelemätön 2,2 2,9 8,0 7,1 7,0 6,0 3,4 2,6 5,2 4,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 78,3 100,0 113,2 100,0 116,3 100,0 128,3 100,0 115,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu