Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libanonin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Libanonin kanssa, vienti Libanoniin ja tuonti Libanonista vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa Libanon oli Yhdysvaltain 103. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Libanoniin. Kuukauden suuruudeltaan 83 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 1,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Libanonin kanssa oli 56 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Libanonista supistui voimakkasti eli 54,3 prosentilla edellisen vuoden kesäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 13 miljoonaa dollaria kesäkuussa 2022. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Libanonista olivat Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), joka edusti 46,1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc058 (hedelmäsäilykkeet ja muut hedelmävalmisteet) 9,7 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 4,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Libanoniin oli 32,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 69 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 36,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7,3 % sekä Sitc593 (räjähdysaineet ja pyrotekniset tuotteet) 6,5 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Libanonin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 448 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 1,7 prosenttia. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 94 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 354 miljoonaa dollaria. Vuoden 2021 tammi-kesäkuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 10,3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), arvon ollessa 34 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 147 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 5,5 % . Tammi-kesäkuun välinen Yhdysvaltain ja Libanonin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 259 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libanoniin (LB) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,4 4,3 3,3 4,9 3,4 5,7 2,6 4,0 3,1 4,5
05. Hedelmät ja kasvikset 1,6 2,9 2,2 3,3 2,6 4,3 1,0 1,5 2,0 2,8
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,4 0,7 0,5 0,7 0,4 0,6 1,2 1,8 0,4 0,6
1. Juomat ja tupakka 1,8 3,1 0,4 0,6 3,5 5,8 1,1 1,8 1,4 2,1
11. Juomat 00 0,0 0,0 1,2 2,0 0,1 0,1 0,1 0,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,8 3,1 0,4 0,5 2,3 3,8 1,1 1,7 1,3 1,9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,4 2,5 2,4 3,6 1,3 2,3 1,0 1,6 3,7 5,3
24. Puutavara ja korkki 0,3 0,6 0,2 0,4 0,3 0,6 0,3 0,4 0,6 0,9
25. Paperimassa 0,7 1,3 1,6 2,4 0,6 1,0 0,4 0,6 1,9 2,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,6 0,2 0,3 0,9 1,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2,8 5,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 4,4 6,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2,8 5,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 4,4 6,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,6 4,6 3,5 5,3 3,0 5,1 4,1 6,3 8,5 12,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,0 1,7 1,5 2,2 0,7 1,1 1,0 1,6 1,8 2,5
57. Muovit, valmistamattomat 0,8 1,4 0,7 1,0 1,3 2,2 1,9 3,0 1,2 1,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,2 0,4 0,6 0,9 0,2 0,3 0,3 0,4 5,0 7,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,1 1,9 5,8 8,7 1,3 2,2 4,1 6,4 0,7 1,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,1 0,2 2,4 3,6 0,3 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 0,6 1,1 0,3 0,4 0,6 1,0 0,3 0,4 0,0 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,2 0,3 2,5 3,8 0,1 0,2 3,2 4,9 0,1 0,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 35,2 62,4 37,1 55,9 39,2 66,0 41,8 64,7 37,8 54,4
71. Voimakoneet ja moottorit 0,6 1,1 1,6 2,4 0,9 1,5 1,5 2,3 1,1 1,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,6 1,0 0,6 0,9 0,4 0,7 0,3 0,4 0,3 0,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,8 1,4 1,6 2,4 1,6 2,8 1,3 2,0 1,0 1,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,5 0,8 1,2 1,8 3,3 5,6 0,1 0,1 1,9 2,8
78. Moottoriajoneuvot 32,0 56,7 31,7 47,8 31,7 53,4 32,4 50,2 27,4 39,5
79. Muut kuljetusvälineet 0,1 0,2 0,1 0,2 1,1 1,8 5,7 8,8 5,1 7,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 8,0 14,2 8,0 12,1 5,5 9,3 5,7 8,8 8,5 12,2
87. Kojeet,mittarit yms. 1,0 1,7 1,1 1,7 0,9 1,5 1,0 1,5 1,8 2,6
89. Muut valmiit tavarat 6,3 11,2 6,1 9,2 4,0 6,7 4,2 6,5 5,9 8,6
9. Muut tavarat 1,0 1,8 5,8 8,7 1,8 3,0 3,7 5,7 1,2 1,8
93. Erittelemätön 0,1 0,1 4,7 7,1 0,7 1,2 2,5 3,9 00
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,0 1,7 1,1 1,6 1,1 1,8 1,2 1,8 1,2 1,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 56,4 100,0 66,3 100,0 59,4 100,0 64,6 100,0 69,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libanonista (LB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5,1 32,2 1,1 7,1 4,5 19,2 4,6 27,0 2,9 21,4
05. Hedelmät ja kasvikset 3,0 19,3 0,8 4,9 3,0 12,8 3,2 18,9 1,8 13,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,4 2,8 0,1 0,4 0,5 2,2 0,3 1,9 0,4 3,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,1 6,9 0,1 0,8 0,4 1,6 0,7 3,9 0,3 2,3
1. Juomat ja tupakka 0,4 2,6 0,6 3,7 1,1 4,6 1,0 5,8 0,7 4,9
11. Juomat 0,4 2,6 0,6 3,7 1,1 4,6 1,0 5,8 0,7 4,9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,0 6,3 0,5 3,0 0,1 0,4 0,2 0,9 0,1 0,4
28. Malmit ja metalliromu 1,0 6,3 0,5 3,0 00 00 00
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,0 6,6 0,3 2,2 0,9 3,7 0,6 3,7 0,4 2,8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,0 6,6 0,3 2,1 0,9 3,7 0,6 3,7 0,4 2,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,6 3,9 0,1 0,8 0,1 0,5 0,8 4,8 0,6 4,5
53. Väri- ja parkitusaineet 0,2 1,4 0,0 0,2 00 0,5 3,1 0,3 1,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,4 2,7 0,6 3,7 0,6 2,5 0,4 2,5 0,4 3,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,3 8,4 1,2 7,7 1,2 5,2 1,4 8,3 0,6 4,5
71. Voimakoneet ja moottorit 00 0,8 5,4 0,0 0,0 00 0,2 1,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,0 6,6 0,1 0,5 0,7 3,1 1,1 6,8 0,0 0,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 5,7 36,2 9,2 59,0 13,4 57,2 7,7 45,5 7,5 56,0
82. Huonekalut 0,4 2,5 0,2 1,1 0,6 2,6 0,2 0,9 0,1 0,6
84. Vaatteet 0,5 3,4 1,0 6,7 1,0 4,2 0,5 3,0 0,7 5,0
85. Jalkineet 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 0,5 3,3 0,2 1,1 0,5 2,1 0,3 1,7 0,2 1,4
89. Muut valmiit tavarat 4,2 26,8 7,5 48,0 10,7 45,5 6,4 38,1 6,5 48,5
9. Muut tavarat 0,2 1,1 2,0 12,8 1,6 6,7 0,3 1,5 0,3 2,2
93. Erittelemätön 0,0 0,1 1,9 12,0 1,4 5,8 0,1 0,6 0,1 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 15,7 100,0 15,5 100,0 23,4 100,0 16,9 100,0 13,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu