Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libanonin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Libanonin kanssa, vienti Libanoniin ja tuonti Libanonista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Libanon oli Yhdysvaltain 110. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 8 sijaa. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Kaupan arvo oli 56 miljoonaa dollaria ja pudotusta 32,2 prosenttia. Tarkastelukuukauden kauppatase Libanonin kanssa oli 26 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Libanonista supistui 18,5 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 15 miljoonaa dollaria marraskuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Libanonista olivat Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), joka edusti 16,5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 14,3 % sekä Sitc058 (hedelmäsäilykkeet ja muut hedelmävalmisteet) 8,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Libanoniin oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 41 miljoonaa dollaria marraskuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 42,6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 8,6 % sekä Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 4,9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Libanonin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 778 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 4,9 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 178 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 600 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 2,7 prosentilla ja viennin arvo 5,5 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), arvon ollessa 49 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 184 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Libanonin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 422 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libanoniin (LB) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,2 2,0 1,3 2,8 0,7 1,6 1,7 2,4 2,4 5,9
01. Liha ja lihatuotteet 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,7 1,0 0,6 1,6
05. Hedelmät ja kasvikset 0,3 0,5 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 1,0 2,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,5 0,8 0,6 1,4 0,4 0,9 0,5 0,7 0,5 1,2
1. Juomat ja tupakka 1,4 2,3 0,0 0,0 0,7 1,6 0,4 0,6 1,1 2,7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,3 2,2 00 0,7 1,6 00 1,1 2,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,6 2,6 1,5 3,1 0,8 1,8 19,6 27,4 1,9 4,6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 00 00 00 17,4 24,4 0,1 0,2
24. Puutavara ja korkki 0,6 1,1 0,3 0,5 0,3 0,7 0,2 0,2 0,2 0,5
25. Paperimassa 0,6 1,0 0,7 1,6 0,4 0,8 0,9 1,3 0,7 1,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,2 0,4 0,4 0,8 0,1 0,2 0,7 1,0 0,6 1,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,5 2,5 4,5 9,6 0,1 0,2 2,9 4,0 0,1 0,1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 4,2 9,0 00 00 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,5 2,5 0,3 0,6 0,1 0,2 2,9 4,0 0,1 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,8 3,0 4,3 9,1 9,5 21,4 5,7 7,9 3,8 9,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,3 0,5 3,0 6,4 8,4 18,9 4,8 6,7 0,3 0,7
57. Muovit, valmistamattomat 0,1 0,2 0,5 1,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,9 2,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,9 1,5 0,3 0,7 0,4 0,9 0,3 0,4 1,9 4,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 12,0 19,8 1,2 2,7 0,8 1,8 3,5 4,9 0,7 1,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,0 1,7 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 9,9 16,3 0,6 1,4 0,2 0,4 2,3 3,2 0,1 0,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 32,0 52,6 27,5 58,9 22,4 50,3 26,3 36,8 25,9 63,7
71. Voimakoneet ja moottorit 0,5 0,9 1,9 4,1 1,7 3,7 1,3 1,9 0,6 1,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,2 0,4 0,6 1,3 0,7 1,5 0,1 0,2 0,1 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3 0,7 0,4 0,6 0,5 1,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,2 1,9 1,0 2,2 1,8 4,1 1,6 2,3 1,6 3,8
78. Moottoriajoneuvot 23,5 38,6 22,3 47,8 16,8 37,7 19,3 27,0 22,4 55,1
79. Muut kuljetusvälineet 6,0 9,8 0,7 1,5 0,8 1,8 2,7 3,8 0,2 0,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 4,2 6,9 4,7 10,0 5,5 12,3 10,3 14,5 4,2 10,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 1,1 1,6 0,0 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 0,2 0,3 0,7 1,4 1,9 4,2 4,4 6,2 0,3 0,7
89. Muut valmiit tavarat 3,7 6,0 3,8 8,0 3,1 7,0 4,1 5,7 3,0 7,3
9. Muut tavarat 5,2 8,5 1,6 3,5 4,0 9,0 1,1 1,5 0,8 1,9
93. Erittelemätön 4,2 6,9 0,8 1,7 1,5 3,4 0,1 0,1 0,0 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 0,0 0,0 00 1,7 3,8 00 00
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,9 1,5 0,9 1,8 0,8 1,8 1,0 1,4 0,7 1,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 60,9 100,0 46,7 100,0 44,5 100,0 71,6 100,0 40,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libanonista (LB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,6 21,9 3,3 15,4 2,1 17,3 2,1 17,1 2,6 17,1
05. Hedelmät ja kasvikset 2,1 17,5 1,8 8,5 1,4 11,5 1,5 11,6 1,7 11,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,1 0,8 0,9 4,0 0,2 2,0 0,2 1,5 0,4 2,4
1. Juomat ja tupakka 0,9 7,3 0,7 3,1 0,7 5,6 0,3 2,1 0,6 3,7
11. Juomat 0,9 7,3 0,7 3,1 0,7 5,6 0,3 2,1 0,6 3,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,8 6,4 0,4 2,1 0,4 3,1 0,3 2,7 0,3 2,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,8 6,4 0,4 2,1 0,4 3,1 0,3 2,7 0,3 2,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,8 6,3 0,8 3,5 0,8 6,5 0,2 1,9 0,9 6,0
53. Väri- ja parkitusaineet 0,3 2,4 0,2 1,1 0,3 2,1 0,0 0,3 0,7 4,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,5 4,3 0,8 3,6 0,4 3,7 0,3 2,1 3,2 21,6
66. Kivennäisainetuotteet 0,2 2,0 0,5 2,3 0,3 2,9 0,1 0,8 3,0 20,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,7 5,8 0,8 3,7 0,9 8,0 0,3 2,5 1,9 12,8
71. Voimakoneet ja moottorit 00 00 00 00 1,0 6,9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,5 4,4 0,7 3,1 0,7 6,0 0,0 0,1 0,7 4,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 5,4 44,6 13,3 61,9 6,5 54,5 7,6 60,8 5,0 33,3
84. Vaatteet 0,4 3,2 0,4 1,7 0,5 4,0 0,4 3,6 0,6 3,7
89. Muut valmiit tavarat 4,7 38,9 12,3 57,0 5,7 48,0 6,8 54,4 3,9 26,1
9. Muut tavarat 0,4 3,0 1,3 6,0 0,1 1,1 1,3 10,3 0,1 0,9
93. Erittelemätön 0,0 0,2 1,2 5,5 0,0 0,3 0,1 0,5 0,0 0,2
97. Kulta, ei monetaarinen 0,2 2,0 0,0 0,0 00 1,1 8,9 00
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 12,0 100,0 21,5 100,0 11,9 100,0 12,6 100,0 15,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu