Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libanonin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.10.00.00.10.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Libanonin kanssa, vienti Libanoniin ja tuonti Libanonista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Libanon oli USAn 105. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 10 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 60 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 8.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Libanonin kanssa oli 30 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Libanonista oli 140.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 15 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Libanonista olivat Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), joka edusti 39.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc058 (hedelmäsäilykkeet ja muut hedelmävalmisteet) 13.3 % sekä Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;) 13.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Libanoniin supistui 8.9 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 45 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 36.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 8.3 % sekä Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 7.0 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Libanonin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 278 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 5.7 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 54 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 224 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 36.3 prosentilla ja viennin arvo 0.234444191560847. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), arvon ollessa 10 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 63 miljoonaa dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Libanonin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 170 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libanoniin (LB) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.0 4.6 2.8 4.4 2.8 7.7 3.8 4.6 3.3 7.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.3 0.9 1.0 0.3 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 3.7 3.3 2.1 3.3 1.8 5.0 1.5 1.8 1.6 3.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 0.6 0.4 0.6 0.6 1.6 0.8 1.0 0.7 1.4
1. Juomat ja tupakka 0.10 0.8 0.6 0.9 0 0.0 1.2 1.4 1.3 2.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.10 0.8 0.6 0.9 0 0.0 1.1 1.3 1.3 2.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 11.8 10.8 1.10 3.1 1.6 4.4 1.2 1.5 1.1 2.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 9.9 9.1 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.0
25. Paperimassa 0.8 0.7 1.2 1.9 0.7 1.7 0.6 0.7 0.4 0.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.8 0.7 0.5 0.7 0.6 1.4 0.2 0.2 0.3 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.6 1.4 0.2 0.2 0.2 0.4 20.0 24.7 0.4 0.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.6 1.4 0.2 0.2 0.2 0.4 20.0 24.7 0.4 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.10 4.5 9.4 15.0 2.4 6.8 8.5 10.4 4.7 10.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.2 2.9 7.8 12.3 1.9 5.2 6.8 8.4 3.6 7.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 0.7 0.8 1.2 0.1 0.2 0.10 1.1 0.2 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.6 0.5 1.6 2.5 0.5 1.2 1.5 1.8 1.8 3.9
62. Kumituotteet 0.1 0.1 0.5 0.8 0.1 0.0 0.5 0.5 0.10 2.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.1 0.0 0.6 0.9 0.1 0.2 0.1 0.0 0.3 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 80.6 74.0 42.9 68.2 18.9 53.7 38.5 47.5 24.9 55.3
71. Voimakoneet ja moottorit 0.4 0.3 0.8 1.1 0.3 0.8 0.3 0.3 0.4 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.5 0.4 0.6 0.9 0.7 1.8 0.5 0.5 0.4 0.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.3 3.9 0.8 1.2 0.10 2.6 1.10 2.4 1.0 2.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.7 0.6 1.0 1.6 0.5 1.2 0.4 0.4 0.7 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 1.2 0.3 0.4 0.6 1.1
78. Moottoriajoneuvot 15.1 13.8 19.3 30.6 15.10 45.3 32.7 40.3 21.1 46.9
79. Muut kuljetusvälineet 59.1 54.3 20.3 32.2 0.2 0.5 2.5 3.0 0.9 1.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.7 1.5 1.9 2.9 4.7 13.2 3.5 4.3 6.2 13.6
87. Kojeet,mittarit yms. 0.7 0.6 1.1 1.7 2.7 7.6 1.2 1.4 0.10 2.0
89. Muut valmiit tavarat 0.7 0.6 0.5 0.7 1.4 3.8 1.10 2.4 4.4 9.8
9. Muut tavarat 1.9 1.7 1.7 2.6 4.4 12.4 3.2 3.9 1.6 3.3
93. Erittelemätön 0.1 0.1 0.1 0.0 2.7 7.6 0.8 0.9 0.8 1.7
97. Kulta, ei monetaarinen 0.10 0.8 0.10 1.5 1.0 2.7 1.0 1.2 0 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.9 0.8 0.7 1.1 0.8 2.0 1.5 1.8 0.8 1.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 108.9 100.0 62.8 100.0 35.1 100.0 81.1 100.0 44.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libanonista (LB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.1 9.7 3.8 18.3 2.5 41.2 3.3 26.7 4.0 25.9
05. Hedelmät ja kasvikset 1.4 6.5 2.8 13.3 1.9 30.1 2.1 16.8 2.7 17.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 1.0 0.6 2.7 0.3 4.0 0.6 4.4 0.5 3.2
1. Juomat ja tupakka 1.1 5.0 0.9 4.0 0.2 3.2 0.4 2.8 0.9 5.5
11. Juomat 1.1 4.9 0.7 3.0 0.2 3.2 0.4 2.8 0.9 5.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.9 3.9 1.3 5.9 0.8 11.9 0.7 5.3 0.5 2.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.9 3.9 1.3 5.9 0.8 11.9 0.7 5.3 0.5 2.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.3 1.4 10.1 49.2 0.3 3.8 1.0 8.0 0.3 1.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2 2.8 0.6 4.9 0.1 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 9.4 45.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.2 0.7 0.8 3.8 0.2 2.7 0.3 1.8 0.3 1.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.1 0.2 0.7 3.0 0.1 1.0 0.2 1.3 0.2 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.4 6.5 0.6 2.8 1.1 17.8 2.2 17.8 2.3 14.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.3 5.9 0.6 2.6 0.9 13.3 1.10 15.8 2.1 13.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 14.7 68.9 2.8 13.2 0.10 15.6 4.3 35.4 7.2 46.5
89. Muut valmiit tavarat 14.3 67.1 2.4 11.6 0.6 9.3 3.5 28.4 6.3 40.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 21.2 100.0 20.5 100.0 6.1 100.0 12.1 100.0 15.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu