Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libanonin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Libanonin kanssa, vienti Libanoniin ja tuonti Libanonista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Libanon oli Yhdysvaltain 100. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Libanoniin. Kuukauden suuruudeltaan 73 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 57.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Libanonin kanssa oli 49 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Libanonista supistui voimakkasti eli 36.0 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 12 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Libanonista olivat Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), joka edusti 35.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc058 (hedelmäsäilykkeet ja muut hedelmävalmisteet) 11.9 % sekä Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät') 6.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Libanoniin yli kaksinkertaistui edellisen vuoden heinäkuusta. Viennin arvo oli 61 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 32.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 16.2 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 9.6 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Libanonin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 24.3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 514 miljoonaan dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 117 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 397 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 46.8 prosentilla ja viennin arvo 18.8878803526626. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), arvon ollessa 35 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 123 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Libanonin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 280 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libanoniin (LB) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.8 4.6 3.3 7.1 2.7 4.5 1.5 2.8 1.3 2.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.9 1.0 0.3 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 1.5 1.8 1.6 3.5 1.6 2.6 0.3 0.5 0.4 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.8 1.0 0.7 1.4 0.6 1.0 0.8 1.4 0.5 0.8
1. Juomat ja tupakka 1.2 1.4 1.3 2.9 0 0.0 0.8 1.5 1.4 2.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.1 1.3 1.3 2.8 0 0.0 0.8 1.5 1.4 2.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 1.5 1.1 2.4 2.8 4.5 2.7 5.0 1.6 2.6
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.2 0.3 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 0.7 1.1
25. Paperimassa 0.6 0.7 0.4 0.8 1.9 3.1 1.7 3.1 0.7 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 20.0 24.7 0.4 0.7 0.4 0.5 0.5 0.8 1.6 2.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 20.0 24.7 0.4 0.7 0.4 0.5 0.5 0.8 1.6 2.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.5 10.4 4.7 10.4 4.1 6.7 1.1 1.9 1.8 3.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.8 8.4 3.6 7.8 2.6 4.2 0.2 0.4 0.4 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 0.10 1.1 0.2 0.4 0.6 1.0 0.1 0.1 0.1 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.4 0.4 0.4 0.8 0.3 0.4 0.4 0.6 0.9 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.5 1.8 1.8 3.9 1.3 2.0 1.4 2.5 12.1 19.8
62. Kumituotteet 0.5 0.5 0.10 2.0 0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 1.1 1.7
66. Kivennäisainetuotteet 0.1 0.0 0.3 0.6 0.2 0.2 0.1 0.2 9.10 16.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 38.5 47.5 24.9 55.3 39.3 65.4 26.5 50.7 32.1 52.6
71. Voimakoneet ja moottorit 0.3 0.3 0.4 0.7 0.5 0.8 0.9 1.6 0.6 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.5 0.5 0.4 0.9 0.5 0.8 0.7 1.2 0.4 0.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.10 2.4 1.0 2.2 1.4 2.3 1.2 2.3 1.2 1.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.4 0.4 0.7 1.4 0.5 0.7 0.5 0.8 0.2 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.3 0.4 0.6 1.1 0.7 1.0 0.3 0.4 0.2 0.2
78. Moottoriajoneuvot 32.7 40.3 21.1 46.9 32.6 54.2 22.9 43.8 23.6 38.6
79. Muut kuljetusvälineet 2.5 3.0 0.9 1.9 3.0 4.9 0.3 0.5 6.0 9.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.5 4.3 6.2 13.6 8.6 14.3 11.5 21.9 4.3 6.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.1 0.2 1.2 1.9 0.1 0.0 0.1 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 1.2 1.4 0.10 2.0 2.8 4.6 0.7 1.2 0.3 0.3
89. Muut valmiit tavarat 1.10 2.4 4.4 9.8 4.2 6.9 10.1 19.3 3.7 6.0
9. Muut tavarat 3.2 3.9 1.6 3.3 1.1 1.8 6.7 12.8 5.2 8.5
93. Erittelemätön 0.8 0.9 0.8 1.7 0.1 0.1 5.4 10.2 4.3 6.9
97. Kulta, ei monetaarinen 1.0 1.2 0 0.0 0 0.0 0.4 0.7 0.1 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.5 1.8 0.8 1.6 1.1 1.8 1.0 1.9 0.10 1.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 81.1 100.0 44.10 100.0 60.0 100.0 52.2 100.0 60.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libanonista (LB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.3 26.7 4.0 25.9 2.5 11.1 3.8 12.8 2.7 21.9
05. Hedelmät ja kasvikset 2.1 16.8 2.7 17.6 1.7 7.7 2.2 7.5 2.2 17.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 4.4 0.5 3.2 0.2 0.8 0.8 2.6 0.1 0.8
1. Juomat ja tupakka 0.4 2.8 0.9 5.5 0.5 2.1 0.8 2.7 0.9 7.3
11. Juomat 0.4 2.8 0.9 5.5 0.5 2.1 0.8 2.7 0.9 7.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.7 5.3 0.5 2.7 0.4 1.8 0.7 2.3 0.8 6.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.7 5.3 0.5 2.7 0.4 1.8 0.7 2.3 0.8 6.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.0 8.0 0.3 1.8 12.9 59.3 13.7 46.4 0.8 6.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 4.9 0.1 0.6 0.1 0.4 0.2 0.5 0.4 2.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 12.6 58.2 13.3 45.0 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.3 1.8 0.3 1.3 0.2 0.9 0.6 1.9 0.6 4.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.2 17.8 2.3 14.5 0.7 3.2 1.2 3.9 0.7 5.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.10 15.8 2.1 13.3 0.6 2.4 1.1 3.5 0.6 4.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.3 35.4 7.2 46.5 4.0 18.5 8.3 27.9 5.4 44.6
89. Muut valmiit tavarat 3.5 28.4 6.3 40.5 3.2 14.5 7.7 26.1 4.7 38.9
9. Muut tavarat 0.3 1.8 0.2 1.3 0.6 2.5 0.5 1.5 0.4 3.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 12.1 100.0 15.4 100.0 21.7 100.0 29.5 100.0 12.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu