Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bulgarian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bulgarian kanssa, vienti Bulgariaan ja tuonti Bulgariasta vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa Bulgaria oli Yhdysvaltain 84. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 5 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 200 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 48,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Kesäkuussa kauppatase Bulgarian kanssa oli Yhdysvalloille 108 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bulgariasta oli 35,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 154 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bulgariasta olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 20,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten) 6,2 % sekä Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 4,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Bulgariaan yli kaksinkertaistui edellisen vuoden kesäkuusta. Viennin arvo oli 46 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc335 (muut kivennäisöljytuotteet), mikä edusti 19,3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc573 (vinyylikloridi- yms. polymeerit alkumuodossa) 8,4 % sekä Sitc771 (muuntajat,kiinteät muuttajat,tasasuuntaajat) 5,4 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Bulgarian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-kesäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Kasvua oli peräti 53,7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1,1 miljardiin dollariin. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 716 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 334 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 33,0 prosentilla ja viennin arvo 130,8 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten), arvon ollessa 48 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 123 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-kesäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 382 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 394 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bulgariaan (BG) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,0 1,5 1,6 1,7 1,8 2,3 0,9 2,9 2,1 4,6
05. Hedelmät ja kasvikset 0,5 0,8 0,9 1,0 1,4 1,7 0,8 2,4 1,4 3,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,4 0,7 0,6 0,7 0,3 0,4 0,1 0,2 0,7 1,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 34,7 55,2 1,2 1,3 0,4 0,5 0,7 2,2 0,9 1,9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,4 0,6 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,5 0,1 0,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 1,3
28. Malmit ja metalliromu 34,1 54,1 00 00 0,3 1,1 00
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,0 0,0 8,5 9,3 0,0 0,1 8,2 25,4 8,9 19,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,0 0,0 8,5 9,3 0,0 0,1 8,2 25,4 8,9 19,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,1 3,3 3,6 3,9 2,2 2,7 2,8 8,5 6,6 14,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,0 0,0 0,7 0,8 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,0 1,6 0,9 1,0 0,8 0,9 0,5 1,4 1,7 3,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,5 0,8 0,4 0,4 0,6 0,8 0,4 1,2 0,2 0,5
57. Muovit, valmistamattomat 0,0 0,1 0,5 0,6 0,2 0,2 1,5 4,5 3,9 8,4
58. Muovit, valmistetut 0,1 0,1 0,6 0,6 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 3,7 1,1 2,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 20,9 33,3 72,6 78,7 72,0 89,6 14,7 45,6 21,8 47,2
71. Voimakoneet ja moottorit 0,4 0,7 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 1,2 0,9 2,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,2 3,6 6,6 7,1 4,8 5,9 4,3 13,3 5,9 12,8
73. Metalliteollisuuskoneet 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,3 0,7 1,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3,9 6,1 1,4 1,5 1,1 1,3 1,0 3,1 0,6 1,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,8 2,8 1,5 1,6 0,4 0,5 1,0 3,0 2,1 4,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,4 0,6 0,4 0,5 1,1 1,3 1,1 3,5 0,7 1,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5,2 8,3 3,6 3,9 3,1 3,9 3,9 12,2 6,8 14,8
78. Moottoriajoneuvot 5,6 8,9 1,2 1,3 1,8 2,3 1,1 3,5 1,6 3,6
79. Muut kuljetusvälineet 1,4 2,2 57,6 62,4 59,0 73,4 1,8 5,6 2,3 5,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,8 4,5 2,4 2,7 1,9 2,3 2,3 7,2 3,0 6,5
87. Kojeet,mittarit yms. 1,1 1,8 1,7 1,8 1,3 1,7 1,6 5,0 2,0 4,4
89. Muut valmiit tavarat 1,4 2,2 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 1,7 0,7 1,6
9. Muut tavarat 0,9 1,4 1,1 1,1 0,7 0,8 1,0 3,1 1,4 3,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,8 1,3 1,0 1,0 0,6 0,7 0,8 2,6 1,2 2,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 62,9 100,0 92,2 100,0 80,4 100,0 32,2 100,0 46,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bulgariasta (BG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4,8 4,7 5,0 3,6 7,0 6,3 5,2 4,0 6,6 4,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,9 0,8 0,8 0,6 1,9 1,7 0,8 0,6 1,3 0,8
04. Vilja ja viljatuotteet 0,9 0,9 0,9 0,7 1,7 1,6 0,9 0,7 1,3 0,9
05. Hedelmät ja kasvikset 1,7 1,7 1,8 1,3 1,9 1,7 1,7 1,3 2,3 1,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,2 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,5 0,4 0,3 0,2
08. Rehuaineet 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0 0,8 0,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,8 0,7 0,2 0,1 0,5 0,5 0,8 0,6 0,4 0,3
1. Juomat ja tupakka 2,9 2,9 10,5 7,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2,7 2,6 10,4 7,7 00 0,1 0,0 0,1 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6,2 6,1 9,1 6,7 8,3 7,4 10,4 8,0 6,9 4,5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 5,8 5,7 7,7 5,7 7,3 6,6 9,6 7,5 6,3 4,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,4 0,4 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 00 00 00 00 32,1 20,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 00 00 00 00 32,1 20,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 21,8 21,3 15,5 11,4 9,9 8,8 10,5 8,2 19,6 12,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5,2 5,1 7,2 5,3 4,3 3,9 2,5 1,9 8,9 5,8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,4 1,4 5,7 4,2 2,4 2,2 2,8 2,1 6,6 4,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11,2 11,0 1,0 0,8 1,2 1,1 2,5 1,9 1,4 0,9
58. Muovit, valmistetut 3,3 3,2 0,9 0,7 1,3 1,1 1,3 1,0 1,2 0,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 1,3 1,0 1,2 0,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 12,5 12,2 17,6 12,9 17,3 15,5 20,0 15,5 14,6 9,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5 0,5 0,2 0,1 0,5 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,7 0,6 0,6 0,5 0,9 0,8 1,1 0,9 0,9 0,6
66. Kivennäisainetuotteet 1,7 1,6 2,8 2,1 2,7 2,4 2,1 1,6 2,1 1,4
68. Muut metallit 6,4 6,2 10,7 7,9 9,5 8,5 13,4 10,4 8,2 5,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,2 3,1 2,7 2,0 3,4 3,0 2,9 2,3 2,6 1,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 27,0 26,4 37,5 27,5 31,2 28,0 31,8 24,7 36,8 23,8
71. Voimakoneet ja moottorit 1,8 1,8 1,8 1,4 3,3 2,9 2,0 1,5 2,9 1,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,8 3,8 7,6 5,6 4,0 3,6 4,2 3,2 6,9 4,5
73. Metalliteollisuuskoneet 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 0,9 0,7 0,6 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4,4 4,3 5,5 4,0 4,3 3,8 7,4 5,7 7,6 4,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2,8 2,8 7,8 5,7 2,9 2,6 5,1 4,0 3,8 2,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,9 2,9 5,5 4,1 3,5 3,1 2,4 1,9 3,0 1,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9,5 9,3 8,1 5,9 10,7 9,6 8,7 6,7 10,3 6,6
78. Moottoriajoneuvot 1,0 1,0 0,8 0,6 1,3 1,2 1,0 0,8 0,9 0,6
79. Muut kuljetusvälineet 0,4 0,4 0,2 0,2 0,8 0,7 0,1 0,1 0,8 0,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 23,6 23,1 37,8 27,7 33,9 30,4 43,9 34,1 33,7 21,8
82. Huonekalut 4,3 4,3 6,8 5,0 4,1 3,7 6,0 4,6 3,4 2,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2
84. Vaatteet 6,1 5,9 9,6 7,0 7,2 6,5 7,7 6,0 6,6 4,3
87. Kojeet,mittarit yms. 8,2 8,0 15,9 11,7 16,5 14,8 24,1 18,7 15,7 10,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,5 0,5 0,7 0,5 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 0,5
89. Muut valmiit tavarat 3,9 3,8 3,9 2,8 4,2 3,8 4,8 3,8 6,8 4,4
9. Muut tavarat 2,8 2,7 3,2 2,3 3,6 3,2 6,9 5,4 3,4 2,2
93. Erittelemätön 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 4,2 3,3 0,7 0,4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 2,1 2,1 2,6 1,9 2,5 2,3 2,5 1,9 2,6 1,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 102,1 100,0 136,2 100,0 111,4 100,0 129,0 100,0 154,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu