Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bulgarian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bulgarian kanssa, vienti Bulgariaan ja tuonti Bulgariasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Bulgaria oli Yhdysvaltain 89. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 121 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 8.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Bulgarian kanssa oli Yhdysvalloille 62 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bulgariasta oli 42.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 92 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bulgariasta olivat Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten), joka edusti 11.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 8.8 % sekä Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 7.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bulgariaan oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 30 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc335 (muut kivennäisöljytuotteet), mikä edusti 11.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 9.9 % sekä Sitc722 (traktorit (muut kuin nimikkeisiin 74414 ja 74415 kuuluvat)) 8.7 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Bulgarian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 421 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 4.6 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 330 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 91 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 19.2 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet), arvon ollessa 27 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc335 (muut kivennäisöljytuotteet), arvon ollessa 9.1 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 27.4 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 238 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 151 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bulgariaan (BG) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.1 3.8 0.7 3.6 0.6 3.2 1.2 4.4 1.9 6.2
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 2.3 0.4 2.1 0.1 0.5 0.10 3.4 1.2 3.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.4 1.3 0.2 1.1 0.5 2.4 0.2 0.7 0.6 2.0
1. Juomat ja tupakka 0.5 1.6 0.2 0.7 0.1 0.3 0.6 2.0 0.7 2.2
11. Juomat 0.5 1.6 0.2 0.7 0.1 0.3 0.6 2.0 0.7 2.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.3 4.6 1.5 8.2 0.10 5.2 1.4 5.1 1.1 3.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.3 0.7 1.3 7.0 0.3 1.6 0.7 2.3 0.4 1.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 2.4 0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.2 0.1 0.4 0.4 2.1 0.6 2.1 0.4 1.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.4 2.7 15.2 0.2 0.8 3.0 11.2 3.4 11.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.4 2.7 15.2 0.2 0.8 3.0 11.2 3.4 11.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.10 6.8 1.3 6.9 1.4 7.6 2.3 8.4 3.3 10.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.2 0.7 0.1 0.4 0.2 0.7 1.2 4.2 0.5 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.9 3.0 0.3 1.5 0.4 1.9 0.7 2.5 0.4 1.3
58. Muovit, valmistetut 0.6 2.1 0.2 0.6 0.4 1.8 0.1 0.2 0.1 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.2 0.5 0.2 0.9 0.2 1.0 0.2 0.6 2.1 6.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.1 3.7 0.7 3.7 1.2 6.3 0.6 1.9 0.9 2.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 19.9 71.2 9.2 52.1 11.5 64.8 14.1 53.3 15.5 52.3
71. Voimakoneet ja moottorit 0.3 0.8 0.2 1.0 0.3 1.2 0.6 2.1 0.3 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.9 3.1 0.7 3.8 2.6 14.6 2.4 8.8 4.0 13.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.7 9.6 0.8 4.4 1.0 5.6 0.9 3.3 1.8 6.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.4 4.7 1.1 5.8 1.2 6.4 1.5 5.5 1.4 4.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.4 4.9 0.4 2.1 0.7 3.9 0.6 2.0 0.6 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.3 11.5 3.1 17.4 3.0 16.9 4.2 15.8 3.3 10.9
78. Moottoriajoneuvot 2.5 8.8 2.1 11.9 1.7 9.5 2.6 9.8 3.5 11.5
79. Muut kuljetusvälineet 7.7 27.6 1.0 5.6 1.2 6.7 1.6 5.9 0.9 3.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.4 4.8 1.2 6.6 1.6 8.9 2.6 9.7 2.3 7.7
87. Kojeet,mittarit yms. 0.8 2.5 0.10 5.2 1.0 5.4 1.9 7.0 1.7 5.4
89. Muut valmiit tavarat 0.6 2.0 0.2 1.1 0.5 2.3 0.4 1.5 0.4 1.3
9. Muut tavarat 0.9 3.0 0.6 2.9 0.6 2.9 1.1 4.0 0.9 2.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.6 1.9 0.5 2.6 0.5 2.5 0.7 2.6 0.8 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 27.10 100.0 17.7 100.0 17.7 100.0 26.5 100.0 29.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bulgariasta (BG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.0 5.6 4.0 6.4 2.9 3.7 3.9 3.9 5.7 6.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.8 2.0 1.2 1.8 0.8 0.9 0.10 0.9 1.3 1.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.5 0.6 0.9 0.5 0.6 0.10 0.9 1.6 1.7
05. Hedelmät ja kasvikset 1.7 1.8 1.7 2.7 1.3 1.6 1.5 1.5 1.9 2.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.7 0.7 0.5 0.7 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2
1. Juomat ja tupakka 3.8 4.3 0.10 1.5 4.10 6.5 7.3 7.2 0.2 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.7 4.1 0.8 1.2 4.9 6.4 7.0 6.9 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.7 5.2 4.6 7.3 6.3 8.3 3.6 3.6 6.1 6.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 3.7 4.1 3.3 5.2 5.1 6.7 3.1 3.1 5.0 5.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.0 1.1 1.4 2.1 1.2 1.6 0.5 0.5 1.1 1.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 16.9 19.1 10.8 17.2 11.0 14.5 27.7 27.6 9.1 9.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.4 2.7 2.2 3.4 3.9 5.1 2.3 2.2 2.5 2.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.4 1.6 0.8 1.2 2.3 3.0 7.1 7.1 1.2 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9.5 10.7 5.6 8.9 2.4 3.1 0.9 0.8 2.3 2.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14.2 14.2 0 0.0
58. Muovit, valmistetut 1.10 2.2 1.8 2.9 2.0 2.6 2.4 2.4 1.9 2.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.8 2.0 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 1.2 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.3 9.3 6.4 10.1 7.3 9.6 7.9 7.9 8.4 9.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.5 0.3 0.4 0.6 0.7 0.4 0.4 0.5 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 1.9 2.1 1.6 2.6 1.6 2.1 1.5 1.4 1.8 1.9
68. Muut metallit 4.2 4.7 2.6 4.0 2.10 3.9 3.5 3.5 3.5 3.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.3 1.4 1.5 2.4 1.10 2.5 1.9 1.9 2.2 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 20.9 23.6 18.4 29.4 18.9 25.0 22.3 22.3 27.1 29.5
71. Voimakoneet ja moottorit 0.8 0.9 1.6 2.5 1.3 1.6 1.2 1.2 1.7 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.1 2.3 3.0 4.8 2.5 3.2 2.3 2.3 3.9 4.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.1 1.1 1.7 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.5 2.8 2.10 4.7 3.2 4.2 4.0 4.0 4.5 4.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.8 7.7 1.6 2.5 1.3 1.6 2.1 2.1 3.4 3.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.1 2.3 1.5 2.3 2.7 3.5 2.10 2.9 2.4 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.6 6.3 5.5 8.7 6.5 8.6 8.0 8.0 9.7 10.5
78. Moottoriajoneuvot 0.8 0.9 0.9 1.4 1.2 1.5 1.2 1.1 1.0 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.3 0.3 0.5 0.7 0.3 0.3 0.6 0.6 0.7 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 26.8 30.3 15.6 24.9 22.1 29.2 25.3 25.2 32.5 35.5
82. Huonekalut 1.6 1.8 2.3 3.7 1.8 2.3 3.5 3.5 4.2 4.5
84. Vaatteet 4.8 5.4 3.4 5.3 4.8 6.3 4.9 4.8 4.0 4.4
87. Kojeet,mittarit yms. 13.7 15.4 6.5 10.4 11.2 14.7 13.4 13.3 18.8 20.5
89. Muut valmiit tavarat 5.8 6.5 2.8 4.4 3.8 4.9 2.9 2.8 4.6 5.0
9. Muut tavarat 2.3 2.6 2.1 3.2 2.4 3.1 2.4 2.4 2.7 2.9
93. Erittelemätön 0.4 0.3 0.2 0.3 0.6 0.7 0.3 0.2 0.5 0.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 2.0 2.2 1.9 2.9 1.8 2.4 2.2 2.2 2.3 2.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 88.5 100.0 62.4 100.0 75.5 100.0 100.2 100.0 91.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu