Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bulgarian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bulgarian kanssa, vienti Bulgariaan ja tuonti Bulgariasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Bulgaria oli Yhdysvaltain 90. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 128 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 0,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Bulgarian kanssa oli Yhdysvalloille 85 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bulgariasta oli 44,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 106 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bulgariasta olivat Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten), joka edusti 14,1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 7,8 % sekä Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 6,8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bulgariaan supistui rajusti (59,7 prosentilla) edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 21 miljoonaa dollaria marraskuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 10,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 7,8 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 6,9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Bulgarian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 22,6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1,4 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 302 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 38,9 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten), arvon ollessa 100 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 67 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 13,1 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 753 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 412 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bulgariaan (BG) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,9 4,0 0,8 1,7 0,4 1,3 1,3 4,3 0,9 4,4
05. Hedelmät ja kasvikset 0,6 2,6 0,5 1,0 0,1 0,2 0,7 2,2 0,5 2,4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,3 1,3 0,3 0,7 0,4 1,1 0,6 2,0 0,4 2,0
1. Juomat ja tupakka 0,2 1,0 0,4 0,7 0,6 1,7 0,5 1,8 0,3 1,6
11. Juomat 0,2 1,0 0,4 0,7 0,6 1,7 0,5 1,8 0,3 1,6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,7 3,2 0,8 1,6 1,2 3,5 0,2 0,6 0,5 2,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,2 0,8 0,3 0,7 0,8 2,5 0,1 0,2 0,3 1,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3,8 16,6 0,1 0,3 5,3 15,8 7,3 23,5 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3,8 16,6 0,1 0,3 5,3 15,8 7,3 23,5 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,4 6,0 1,8 3,8 1,7 5,1 3,1 10,1 1,8 8,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,1 0,2 0,3 0,7 0,0 0,1 0,9 3,0 0,1 0,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,4 1,6 0,7 1,5 0,6 1,7 1,2 4,0 0,3 1,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,7 2,8 0,7 1,6 0,4 1,3 1,0 3,3 0,6 2,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 13,0 56,3 41,1 86,1 20,0 59,7 14,9 48,0 12,5 58,3
71. Voimakoneet ja moottorit 0,1 0,6 0,2 0,4 0,3 0,8 0,6 2,0 0,3 1,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,7 7,5 1,1 2,4 2,5 7,5 3,3 10,6 1,7 7,9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,0 4,1 0,8 1,6 1,0 3,0 1,2 3,8 1,9 8,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,9 3,7 1,0 2,2 0,4 1,3 1,3 4,1 0,6 2,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,1 9,2 0,6 1,3 0,5 1,3 0,9 3,0 0,5 2,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,1 17,6 3,2 6,7 2,9 8,5 3,6 11,5 3,4 16,0
78. Moottoriajoneuvot 2,0 8,5 1,5 3,1 1,9 5,5 2,1 6,7 1,8 8,5
79. Muut kuljetusvälineet 1,1 5,0 32,6 68,3 10,6 31,7 1,9 6,2 2,3 10,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,7 7,3 1,6 3,3 3,3 9,8 1,8 5,9 4,0 18,7
87. Kojeet,mittarit yms. 0,9 3,8 1,1 2,3 2,7 8,1 1,2 3,8 2,3 10,6
89. Muut valmiit tavarat 0,7 3,0 0,3 0,7 0,5 1,5 0,4 1,3 1,6 7,3
9. Muut tavarat 0,6 2,8 0,4 0,9 0,6 1,9 0,8 2,5 0,8 3,5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,6 2,6 0,4 0,8 0,6 1,8 0,8 2,5 0,5 2,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 23,1 100,0 47,8 100,0 33,6 100,0 31,0 100,0 21,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bulgariasta (BG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6,0 6,1 6,4 6,1 6,2 6,3 4,4 4,1 4,7 4,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,3 1,3 1,0 1,0 1,2 1,2 0,6 0,6 1,2 1,1
04. Vilja ja viljatuotteet 1,0 1,0 1,1 1,0 1,2 1,2 0,7 0,7 1,1 1,1
05. Hedelmät ja kasvikset 2,3 2,3 2,8 2,6 2,1 2,2 1,3 1,2 1,4 1,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,0 0,0 0,3 0,3 0,7 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2
08. Rehuaineet 0,7 0,7 0,3 0,3 00 1,0 0,9 00
1. Juomat ja tupakka 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 1,4 1,3 0,2 0,2
11. Juomat 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,1 0,1 0,0 0,0 00 1,1 1,0 00
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,5 4,6 7,9 7,4 5,9 6,0 3,2 3,0 8,1 7,6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4,2 4,2 7,5 7,1 5,3 5,4 2,7 2,5 7,5 7,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 0,9 0,9 00 0,0 0,0 0,2 0,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 0,9 0,9 00 0,0 0,0 0,2 0,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 12,3 12,5 14,2 13,4 16,3 16,6 13,8 12,8 8,5 8,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6,0 6,1 6,4 6,1 2,1 2,1 1,6 1,5 1,8 1,7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3,1 3,1 2,2 2,1 1,0 1,0 2,9 2,7 0,4 0,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,6 0,6 3,4 3,3 9,5 9,6 8,5 7,9 4,6 4,3
58. Muovit, valmistetut 2,4 2,4 1,8 1,7 3,5 3,6 0,4 0,4 1,4 1,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 14,1 14,3 13,1 12,4 10,5 10,6 10,2 9,5 13,0 12,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,6 0,6 0,9 0,8 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 3,8 3,9 2,2 2,1 1,4 1,4 1,7 1,6 2,7 2,5
68. Muut metallit 7,0 7,1 6,6 6,3 5,6 5,6 5,3 5,0 7,2 6,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,1 2,1 2,6 2,5 2,3 2,3 2,1 1,9 2,0 1,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 26,3 26,7 28,8 27,3 26,6 27,1 26,7 24,9 28,5 26,8
71. Voimakoneet ja moottorit 1,7 1,7 1,5 1,5 1,8 1,8 1,6 1,5 2,0 1,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,6 2,7 4,2 3,9 2,5 2,6 2,2 2,0 5,3 5,0
73. Metalliteollisuuskoneet 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3,7 3,7 5,4 5,1 4,0 4,0 4,4 4,1 3,2 3,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5,3 5,3 4,0 3,7 4,8 4,8 4,9 4,5 3,2 3,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,7 1,7 2,0 1,9 2,3 2,3 2,4 2,2 3,1 2,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9,2 9,4 9,5 8,9 8,8 8,9 9,4 8,8 9,8 9,2
78. Moottoriajoneuvot 1,1 1,1 1,3 1,2 1,7 1,7 1,1 1,0 0,6 0,6
79. Muut kuljetusvälineet 0,6 0,6 0,7 0,7 0,4 0,4 0,2 0,2 0,7 0,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 32,1 32,6 31,2 29,5 29,2 29,7 43,2 40,3 40,4 38,0
82. Huonekalut 4,3 4,4 7,4 7,0 5,0 5,1 6,2 5,8 8,3 7,8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4
84. Vaatteet 5,8 5,9 7,4 7,0 7,3 7,4 6,9 6,4 4,8 4,5
87. Kojeet,mittarit yms. 16,4 16,6 8,5 8,1 9,6 9,7 23,4 21,8 21,8 20,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4
89. Muut valmiit tavarat 4,6 4,7 6,3 5,9 5,5 5,6 5,4 5,0 4,5 4,2
9. Muut tavarat 2,5 2,5 2,7 2,6 3,2 3,3 4,4 4,1 2,8 2,6
93. Erittelemätön 0,2 0,2 0,5 0,4 0,8 0,8 1,9 1,8 0,5 0,5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 2,3 2,3 2,3 2,1 2,4 2,5 2,5 2,3 2,3 2,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 98,6 100,0 105,8 100,0 98,3 100,0 107,2 100,0 106,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu