Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bulgarian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bulgarian kanssa, vienti Bulgariaan ja tuonti Bulgariasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Bulgaria oli Yhdysvaltain 90. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 122 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 30.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Bulgarian kanssa oli Yhdysvalloille 75 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bulgariasta oli 36.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 99 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bulgariasta olivat Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten), joka edusti 10.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 5.8 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 5.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bulgariaan oli 11.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 23 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc335 (muut kivennäisöljytuotteet), mikä edusti 16.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 9.0 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 7.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Bulgarian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 805 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 19.6 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 637 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 168 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 37.6 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten), arvon ollessa 59 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 19 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 20.2 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 469 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 253 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bulgariaan (BG) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.2 4.4 1.9 6.2 1.1 3.1 0.9 3.8 0.10 4.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.10 3.4 1.2 3.8 0.6 1.7 0.6 2.5 0.6 2.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.2 0.7 0.6 2.0 0.5 1.3 0.3 1.0 0.4 1.3
1. Juomat ja tupakka 0.6 2.0 0.7 2.2 0.2 0.5 0 0.0 0.3 1.0
11. Juomat 0.6 2.0 0.7 2.2 0.2 0.5 0 0.0 0.3 1.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.4 5.1 1.1 3.7 0.7 2.1 1.7 7.5 0.8 3.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.7 2.3 0.4 1.2 0.2 0.5 0.2 0.8 0.1 0.4
28. Malmit ja metalliromu 0.6 2.1 0.4 1.3 0.1 0.3 1.0 4.4 0.1 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3.0 11.2 3.4 11.4 0.1 0.1 0.1 0.1 3.9 16.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3.0 11.2 3.4 11.4 0.1 0.1 0.1 0.1 3.9 16.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.3 8.4 3.3 10.8 1.8 5.5 1.10 9.0 1.4 6.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.2 4.2 0.5 1.4 0.3 0.7 0.4 1.4 0.2 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 2.5 0.4 1.3 0.4 1.1 0.2 0.9 0.4 1.6
57. Muovit, valmistamattomat 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 1.3 0.6 2.8 0.2 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.2 0.6 2.1 6.8 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.6 1.9 0.9 2.8 1.1 3.3 0.7 3.2 0.7 2.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 14.1 53.3 15.5 52.3 24.6 76.2 13.9 64.4 13.0 56.3
71. Voimakoneet ja moottorit 0.6 2.1 0.3 0.8 0.4 1.0 0.3 1.2 0.2 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.4 8.8 4.0 13.5 2.3 7.0 2.7 12.4 1.8 7.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.9 3.3 1.8 6.1 0.8 2.2 1.5 7.0 1.0 4.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.5 5.5 1.4 4.6 1.6 4.7 0.6 2.4 0.9 3.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.6 2.0 0.6 1.9 0.5 1.5 0.9 4.1 2.2 9.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.2 15.8 3.3 10.9 2.7 8.4 3.6 16.5 4.1 17.6
78. Moottoriajoneuvot 2.6 9.8 3.5 11.5 3.9 12.0 3.2 14.5 2.0 8.5
79. Muut kuljetusvälineet 1.6 5.9 0.9 3.0 12.8 39.4 1.4 6.3 1.2 5.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.6 9.7 2.3 7.7 2.4 7.3 2.0 9.3 1.7 7.3
87. Kojeet,mittarit yms. 1.9 7.0 1.7 5.4 1.7 5.1 1.3 5.9 0.9 3.8
89. Muut valmiit tavarat 0.4 1.5 0.4 1.3 0.6 1.7 0.6 2.4 0.7 3.0
9. Muut tavarat 1.1 4.0 0.9 2.9 0.6 1.9 0.6 2.7 0.7 2.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.7 2.6 0.8 2.6 0.6 1.6 0.6 2.5 0.6 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 26.5 100.0 29.6 100.0 32.3 100.0 21.5 100.0 23.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bulgariasta (BG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.9 3.9 5.7 6.2 4.10 5.2 6.9 6.0 6.0 6.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.10 0.9 1.3 1.4 1.3 1.3 1.5 1.3 1.3 1.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.10 0.9 1.6 1.7 1.0 1.0 0.9 0.7 1.0 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.5 1.5 1.9 2.1 1.10 2.0 2.9 2.5 2.3 2.3
08. Rehuaineet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.3 1.0 0.9 0.7 0.7
1. Juomat ja tupakka 7.3 7.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.5 0.4 0.7 0.6
11. Juomat 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.5 0.4 0.6 0.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 7.0 6.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.6 3.6 6.1 6.7 7.3 7.6 6.8 5.9 4.6 4.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 3.1 3.1 5.0 5.4 5.7 6.0 6.2 5.4 4.2 4.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.5 1.1 1.2 1.6 1.6 0.6 0.5 0.4 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 27.7 27.6 9.1 9.9 18.2 19.1 15.1 13.2 12.4 12.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.3 2.2 2.5 2.7 8.2 8.5 6.8 5.9 6.1 6.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7.1 7.1 1.2 1.2 3.8 4.0 4.6 4.0 3.1 3.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.9 0.8 2.3 2.4 4.3 4.4 0.9 0.7 0.7 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 14.2 14.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
58. Muovit, valmistetut 2.4 2.4 1.9 2.1 2.0 2.1 2.4 2.1 2.4 2.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.7 0.7 1.2 1.3 0.1 0.0 0.5 0.4 0.1 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.9 7.9 8.4 9.2 10.9 11.4 16.6 14.5 14.2 14.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 1.5 1.4 1.8 1.9 2.2 2.3 2.4 2.0 3.9 3.9
68. Muut metallit 3.5 3.5 3.5 3.7 6.2 6.4 10.8 9.4 7.1 7.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.9 1.9 2.2 2.4 1.6 1.6 2.3 2.0 2.2 2.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 22.3 22.3 27.1 29.5 23.3 24.4 27.5 24.1 26.4 26.7
71. Voimakoneet ja moottorit 1.2 1.2 1.7 1.8 1.10 2.0 1.10 1.7 1.8 1.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.3 2.3 3.9 4.3 2.3 2.4 4.7 4.1 2.7 2.7
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.2 0.2 0.1 0.9 0.9 0.5 0.4 0.6 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.0 4.0 4.5 4.8 2.10 3.1 4.10 4.3 3.7 3.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.1 2.1 3.4 3.7 3.0 3.1 4.0 3.5 5.3 5.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.10 2.9 2.4 2.5 1.9 1.9 2.1 1.8 1.7 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8.0 8.0 9.7 10.5 8.5 8.9 8.3 7.2 9.3 9.4
78. Moottoriajoneuvot 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 0.8 0.7 1.1 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.6 0.6 0.7 0.7 1.0 1.0 0.5 0.4 0.6 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 25.3 25.2 32.5 35.5 27.10 29.3 38.4 33.6 32.2 32.6
82. Huonekalut 3.5 3.5 4.2 4.5 4.2 4.4 4.3 3.7 4.4 4.4
84. Vaatteet 4.9 4.8 4.0 4.4 5.1 5.3 4.2 3.7 5.8 5.9
87. Kojeet,mittarit yms. 13.4 13.3 18.8 20.5 14.7 15.4 24.4 21.3 16.4 16.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5
89. Muut valmiit tavarat 2.9 2.8 4.6 5.0 3.1 3.3 4.4 3.8 4.7 4.7
9. Muut tavarat 2.4 2.4 2.7 2.9 2.6 2.7 2.7 2.3 2.5 2.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 2.2 2.2 2.3 2.5 2.4 2.5 2.6 2.2 2.3 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 100.2 100.0 91.6 100.0 95.3 100.0 114.0 100.0 98.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu