Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bulgarian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Bulgariaan (BG) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet6,10 7,9 -12.1
00. Elävät eläimet0,1 0..
01. Liha ja lihatuotteet0,1 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,1 0,2 -87.0
03. Kala- ja kalavalmisteet0,1 0,1 -43.7
04. Vilja ja viljatuotteet0,2 0,2 -23.6
05. Hedelmät ja kasvikset4,2 5,9 -29.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,1 0,1 28.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0,1 0,1 302.0
08. Rehuaineet0,2 0,2 5.3
09. Erinäiset elintarvikkeet2,4 1,5 57.5
1. Juomat ja tupakka1,8 1,6 10.5
11. Juomat1,8 1,6 9.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat7,9 38,4 -79.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet2,9 1,6 88.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,4 0,1 ..
24. Puutavara ja korkki0,2 0,3 -37.9
25. Paperimassa0,2 0,2 66.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,8 2,4 -68.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,2 0,3 -21.8
28. Malmit ja metalliromu2,5 33,3 -92.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0,9 0,8 26.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta13,1 6,1 117.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet13,1 6,1 117.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0,1 0..
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,1 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet13,1 11,4 14.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet0,4 1,8 -79.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0,9 0,2 664.7
53. Väri- ja parkitusaineet1,3 0,8 68.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2,5 1,9 32.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2,6 1,8 43.9
56. Lannoitteet, valmistetut0,3 0,3 14.0
57. Muovit, valmistamattomat1,3 2,4 -45.9
58. Muovit, valmistetut1,1 1,2 -7.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet2,10 1,4 112.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan5,6 5,10 -6.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,1 0,1 -56.2
62. Kumituotteet0,6 0,7 -20.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,2 0,1 172.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0,10 0,8 21.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1,2 1,7 -32.5
66. Kivennäisainetuotteet1,2 1,2 0.2
67. Rauta ja teräs0,2 0,1 137.1
68. Muut metallit0,1 0,1 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista1,4 1,5 -3.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet101,6 119,5 -15.0
71. Voimakoneet ja moottorit1,10 2,2 -12.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet16,2 26,2 -38.1
73. Metalliteollisuuskoneet0,2 1,7 -92.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet7,6 34,6 -78.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet7,9 4,3 83.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet5,7 6,7 -14.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet23,8 20,8 14.4
78. Moottoriajoneuvot18,8 13,2 41.8
79. Muut kuljetusvälineet19,9 10,1 96.6
8. Erinäiset valmiit tavarat13,7 12,9 5.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,1 0,1 -44.2
82. Huonekalut0,4 0,6 -42.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,1 0,1 20.2
84. Vaatteet0,3 0,3 -3.0
85. Jalkineet0,2 0,3 -31.2
87. Kojeet,mittarit yms.9,2 8,6 7.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,6 0,5 32.5
89. Muut valmiit tavarat3,2 2,8 12.4
9. Muut tavarat4,8 7,1 -32.3
93. Erittelemätön0,8 1,5 -46.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00,1 ..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain4,0 5,6 -28.5
Kaikki ryhmät yhteensä168,1 210,5 -20.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bulgariasta (BG) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet34,1 28,6 19.5
00. Elävät eläimet0,1 0,1 -13.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat8,0 7,2 12.0
03. Kala- ja kalavalmisteet1,0 0,4 219.8
04. Vilja ja viljatuotteet6,3 3,6 79.4
05. Hedelmät ja kasvikset13,4 12,6 6.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1,1 1,1 0.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1,1 0,7 46.9
08. Rehuaineet2,1 2,1 1.3
09. Erinäiset elintarvikkeet1,3 1,2 7.5
1. Juomat ja tupakka14,7 14,8 -1.0
11. Juomat2,1 1,6 29.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet12,7 13,3 -4.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat39,1 53,7 -27.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet32,4 47,10 -32.6
24. Puutavara ja korkki00,1 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,2 0,1 ..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,1 0,1 -41.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet6,5 5,6 15.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0,1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0,1 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0,2 0,3 -50.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,2 0,3 -50.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet103,9 81,5 27.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet31,6 34,6 -8.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet00,1 ..
53. Väri- ja parkitusaineet0,4 0,1 429.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet22,7 9,3 145.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet16,7 24,6 -32.4
56. Lannoitteet, valmistetut14,2 0..
57. Muovit, valmistamattomat0,6 0,5 11.7
58. Muovit, valmistetut14,8 9,7 53.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet3,3 2,10 11.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan71,4 39,8 79.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,2 0,1 352.5
62. Kumituotteet1,6 1,4 16.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,5 0,5 8.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1,2 0,5 154.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet3,4 3,9 -11.9
66. Kivennäisainetuotteet14,8 9,5 56.1
67. Rauta ja teräs0,4 0,1 300.0
68. Muut metallit36,3 12,10 180.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista13,4 11,4 18.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet163,5 117,2 39.5
71. Voimakoneet ja moottorit11,2 8,6 30.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet21,1 17,1 23.9
73. Metalliteollisuuskoneet3,5 4,2 -18.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet26,1 20,7 25.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet20,5 12,4 65.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet15,0 9,2 63.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet55,5 38,6 44.1
78. Moottoriajoneuvot7,1 5,6 26.7
79. Muut kuljetusvälineet3,9 1,2 223.8
8. Erinäiset valmiit tavarat193,8 113,9 70.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1,0 0,2 650.5
82. Huonekalut24,5 7,2 242.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.2,2 1,4 67.2
84. Vaatteet31,9 35,3 -9.5
85. Jalkineet0,5 1,4 -64.4
87. Kojeet,mittarit yms.105,0 42,8 145.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2,9 2,7 7.4
89. Muut valmiit tavarat25,10 23,3 11.3
9. Muut tavarat17,1 13,7 24.6
93. Erittelemätön1,9 2,2 -13.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00,1 ..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta15,3 11,6 31.7
Kaikki ryhmät yhteensä637,4 463,2 37.6

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu