Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bulgarian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Bulgariaan (BG) 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet4.2 6.3 -32.4
00. Elävät eläimet0.1 0..
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.2 -87.0
03. Kala- ja kalavalmisteet0.1 0.1 -81.4
04. Vilja ja viljatuotteet0.2 0.2 -29.8
05. Hedelmät ja kasvikset2.5 4.7 -46.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja00.1 ..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.1 412.0
08. Rehuaineet0.1 0.1 -51.6
09. Erinäiset elintarvikkeet1.5 1.2 25.5
1. Juomat ja tupakka1.4 1.1 27.9
11. Juomat1.4 1.1 27.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat4.8 4.3 13.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet2.5 1.3 103.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0..
24. Puutavara ja korkki0.1 0.2 -50.6
25. Paperimassa0.1 0.1 15.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.2 0.7 -77.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0.2 -60.6
28. Malmit ja metalliromu1.4 1.5 -5.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.5 0.5 -4.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta9.2 4.5 103.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet9.2 4.5 103.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet8.0 8.8 -9.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.4 1.6 -80.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 0.1 151.3
53. Väri- ja parkitusaineet0.6 0.5 26.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.8 1.5 17.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.7 1.3 36.8
56. Lannoitteet, valmistetut0.3 0.3 14.0
57. Muovit, valmistamattomat0.2 2.1 -92.6
58. Muovit, valmistetut0.6 1.0 -40.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet2.6 0.8 231.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan3.2 3.5 -10.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -25.1
62. Kumituotteet0.3 0.6 -44.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.1 47.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.7 0.5 47.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.5 0.5 11.9
66. Kivennäisainetuotteet0.8 0.10 -21.5
67. Rauta ja teräs0.1 0.1 -37.2
68. Muut metallit0.1 0.1 30.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.9 1.1 -18.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet50.2 85.7 -41.4
71. Voimakoneet ja moottorit1.2 1.4 -11.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet9.6 17.8 -46.2
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.10 -89.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet4.5 31.8 -86.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet5.0 3.1 63.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet2.2 3.8 -42.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet13.5 14.1 -4.2
78. Moottoriajoneuvot9.8 6.10 40.9
79. Muut kuljetusvälineet4.7 6.2 -25.0
8. Erinäiset valmiit tavarat7.6 8.1 -6.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 -22.6
82. Huonekalut0.3 0.1 465.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.00.1 ..
84. Vaatteet0.1 0.2 -44.0
85. Jalkineet0.2 0.2 23.0
87. Kojeet,mittarit yms.5.4 5.5 -3.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.4 0.3 25.6
89. Muut valmiit tavarat1.4 1.10 -27.7
9. Muut tavarat2.10 3.9 -23.0
93. Erittelemätön0.7 0.5 22.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain2.4 3.4 -29.6
Kaikki ryhmät yhteensä91.3 125.8 -27.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bulgariasta (BG) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet16.4 14.1 16.8
00. Elävät eläimet0.1 0.1 28.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat4.1 3.10 2.3
03. Kala- ja kalavalmisteet0.5 0.1 569.2
04. Vilja ja viljatuotteet3.6 1.9 92.6
05. Hedelmät ja kasvikset6.3 6.2 2.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.6 0.6 -0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.8 0.6 32.2
08. Rehuaineet0.1 0.4 -76.2
09. Erinäiset elintarvikkeet0.7 0.6 19.9
1. Juomat ja tupakka13.3 13.7 -3.1
11. Juomat0.8 0.8 -7.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet12.6 12.10 -2.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat20.6 30.9 -33.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet16.4 27.4 -40.3
24. Puutavara ja korkki00.1 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.2 0.1 ..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0.1 -85.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet4.1 3.5 20.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.1 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 76.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 76.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet58.4 43.2 35.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet10.7 20.9 -49.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet00.1 ..
53. Väri- ja parkitusaineet0.3 0.1 314.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet11.3 5.7 99.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet10.10 9.7 14.0
56. Lannoitteet, valmistetut14.2 0..
57. Muovit, valmistamattomat0.4 0.5 -26.6
58. Muovit, valmistetut8.1 4.9 65.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet2.8 1.7 66.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan29.9 22.1 35.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 508.4
62. Kumituotteet1.0 0.9 7.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.2 0.1 206.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.8 0.1 ..
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.7 1.6 4.5
66. Kivennäisainetuotteet6.4 5.5 17.6
67. Rauta ja teräs0.2 0.1 200.1
68. Muut metallit12.4 7.3 71.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista7.5 6.9 9.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet86.5 68.1 27.0
71. Voimakoneet ja moottorit5.7 5.4 5.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet11.6 10.2 14.1
73. Metalliteollisuuskoneet1.7 1.9 -12.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet14.6 12.3 18.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet8.3 7.1 16.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet9.4 4.0 136.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet29.6 23.6 25.2
78. Moottoriajoneuvot4.3 3.6 19.6
79. Muut kuljetusvälineet1.9 0.4 386.4
8. Erinäiset valmiit tavarat95.4 76.2 25.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.5 0.2 351.7
82. Huonekalut11.7 4.1 185.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.2 0.8 59.6
84. Vaatteet16.9 22.3 -24.3
85. Jalkineet0.4 1.3 -72.1
87. Kojeet,mittarit yms.49.7 31.3 58.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.3 1.7 -19.1
89. Muut valmiit tavarat13.9 14.9 -6.4
9. Muut tavarat9.4 8.5 10.7
93. Erittelemätön1.4 1.5 -9.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta8.1 7.0 15.0
Kaikki ryhmät yhteensä329.6 276.5 19.2

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu