Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kreikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kreikan kanssa, vienti Kreikkaan ja tuonti Kreikasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Kreikka oli Yhdysvaltain 66. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 318 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 65.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Kreikan kanssa oli Yhdysvalloille 6.0 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Kreikasta oli 65.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 162 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kreikasta olivat Sitc056 (kasvisvalmisteet ja -säilykkeet), joka edusti 11.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc335 (muut kivennäisöljytuotteet) 11.4 % sekä Sitc696 (leikkaamis- ja ruokailuvälineet) 8.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Kreikkaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 156 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc343 (luonnonkaasu), mikä edusti 30.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc288 (muiden epäjalojen metallien romu) 9.1 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Kreikan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 1.8 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 14.3 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 966 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 874 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 29.7 prosentilla ja viennin arvo 1.08706662241188. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc056 (kasvisvalmisteet ja -säilykkeet), arvon ollessa 112 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc343 (luonnonkaasu), arvon ollessa 151 miljoonaa dollaria. Maiden välinen edellisen vuoden tammi-heinäkuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 92 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kreikkaan (GR) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.8 3.5 6.7 4.7 4.6 3.2 3.6 3.6 4.5 2.8
05. Hedelmät ja kasvikset 3.9 2.8 5.7 4.0 3.6 2.5 2.6 2.6 3.3 2.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5 0.3 0.5 0.5 0.4 0.2
1. Juomat ja tupakka 1.8 1.3 1.8 1.2 1.8 1.2 0.4 0.4 0.5 0.3
11. Juomat 0.8 0.5 0.3 0.2 0.4 0.2 0.4 0.3 0.4 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.1 0.7 1.6 1.1 1.5 1.0 0.1 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 24.6 18.0 29.9 21.2 29.3 20.4 33.0 33.7 17.1 10.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.4 0.2 0.7 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1
25. Paperimassa 1.4 1.0 1.4 1.0 1.1 0.7 1.3 1.3 1.6 1.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.1 0.0 0.4 0.2 0.1 0.0 0.9 0.8 0.5 0.3
28. Malmit ja metalliromu 22.5 16.5 26.8 19.0 26.8 18.6 30.2 30.8 14.3 9.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 39.2 28.7 9.0 6.4 41.6 29.0 0.2 0.1 55.4 35.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3.5 2.5 9.0 6.4 0.1 0.1 0.2 0.1 7.6 4.9
34. Kaasut 35.7 26.2 0 0.0 41.6 28.9 0 0.0 47.8 30.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 17.2 12.6 14.6 10.3 13.4 9.3 11.8 12.0 21.10 14.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.2 0.1 0.1 1.4 1.0 0.3 0.3 0.5 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.1 0.2 0.1 2.2 1.5 0.2 0.2 0.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.10 5.1 2.3 1.6 2.5 1.7 2.1 2.1 13.3 8.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.5 3.2 2.2 0.8 0.5 0.10 1.0 0.8 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 5.0 3.7 6.4 4.5 4.6 3.2 6.7 6.8 3.9 2.5
58. Muovit, valmistetut 1.1 0.8 0.4 0.2 0.7 0.4 0.7 0.7 1.9 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.10 2.1 2.0 1.4 1.3 0.9 1.0 1.0 1.6 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.10 3.6 5.6 3.9 4.8 3.3 5.0 5.1 3.2 2.0
62. Kumituotteet 0.7 0.5 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5 0.3 0.6 0.6 0.3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.1 0.8 0.6 0.4 0.6 0.4 1.3 1.2 0.9 0.5
68. Muut metallit 0.7 0.5 0.8 0.5 0.8 0.6 0.7 0.7 0.5 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.7 1.2 2.8 1.9 2.0 1.4 1.8 1.8 1.1 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 17.4 12.7 50.4 35.8 22.6 15.7 26.1 26.7 29.8 19.1
71. Voimakoneet ja moottorit 3.8 2.8 1.4 1.0 1.4 1.0 1.7 1.7 1.2 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.9 0.6 1.5 1.0 1.9 1.3 5.2 5.3 2.1 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.1 0.1 0.0 0.8 0.5 0.6 0.6 0.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.8 1.3 3.4 2.4 2.6 1.8 2.5 2.5 3.9 2.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.8 1.3 8.0 5.7 1.5 1.0 1.1 1.0 1.5 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.1 1.5 7.8 5.5 1.9 1.3 3.8 3.9 2.5 1.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.4 2.4 5.9 4.2 4.5 3.1 4.4 4.5 2.8 1.8
78. Moottoriajoneuvot 0.5 0.3 1.0 0.7 2.8 1.9 1.8 1.8 1.4 0.9
79. Muut kuljetusvälineet 3.4 2.4 21.6 15.3 5.5 3.8 5.3 5.4 14.6 9.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 22.5 16.5 18.7 13.3 20.5 14.2 13.6 13.9 19.0 12.2
84. Vaatteet 0.7 0.4 0.3 0.2 0.10 0.6 0.3 0.2 0.8 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 12.1 8.8 13.3 9.4 14.9 10.3 7.0 7.2 12.4 7.9
89. Muut valmiit tavarat 9.6 7.0 4.9 3.4 4.5 3.1 5.6 5.7 5.5 3.5
9. Muut tavarat 4.3 3.1 4.4 3.1 5.5 3.8 4.4 4.5 4.9 3.1
93. Erittelemätön 0.4 0.2 1.1 0.8 1.6 1.1 1.8 1.8 0.7 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3.7 2.7 3.4 2.4 3.8 2.6 2.6 2.7 4.2 2.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 136.4 100.0 140.6 100.0 143.7 100.0 97.8 100.0 155.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kreikasta (GR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 39.5 28.1 40.6 29.8 43.6 31.3 45.1 27.5 44.3 27.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.9 2.0 4.8 3.5 6.3 4.5 6.3 3.8 6.0 3.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.7 1.9 3.7 2.7 3.6 2.5 4.2 2.5 4.4 2.7
04. Vilja ja viljatuotteet 1.9 1.3 2.1 1.5 2.6 1.8 2.7 1.6 2.4 1.4
05. Hedelmät ja kasvikset 25.4 18.1 23.5 17.2 25.9 18.6 26.6 16.3 25.2 15.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.2 0.7 0.5 0.7 0.5 0.6 0.3 0.6 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.4 0.3 0.5 0.3 0.8 0.5 0.8 0.5 0.6 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 6.1 4.3 5.6 4.1 3.9 2.8 4.2 2.5 5.3 3.3
1. Juomat ja tupakka 4.2 2.9 2.9 2.1 3.1 2.2 7.1 4.3 4.5 2.7
11. Juomat 1.2 0.8 2.8 2.0 2.10 2.1 2.7 1.6 3.8 2.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.0 2.1 0.2 0.1 0.1 0.1 4.4 2.7 0.8 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.3 2.3 0.9 0.6 3.9 2.8 4.8 2.9 3.6 2.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.5 1.7 0.4 0.2 2.5 1.7 3.3 2.0 2.9 1.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.4 0.4 0.2 0.6 0.4 1.2 0.7 0.5 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 5.6 4.0 20.3 14.9 0.1 0.0 10.6 6.4 18.5 11.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5.6 4.0 20.3 14.9 0.1 0.0 10.6 6.4 18.5 11.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.5 3.2 5.4 3.9 4.6 3.3 4.7 2.8 4.2 2.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4.5 3.2 5.4 3.9 4.6 3.3 4.7 2.8 4.2 2.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.9 4.2 8.3 6.0 5.8 4.2 9.10 6.1 8.6 5.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 0.2 0.9 0.6 0 0.0 2.3 1.4 0.6 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.7 0.5 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.2 1.5 2.7 1.9 2.1 1.5 3.5 2.1 4.5 2.8
58. Muovit, valmistetut 1.9 1.3 2.10 2.1 2.6 1.8 2.9 1.7 2.10 1.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.7 0.4 0.9 0.6 0.5 0.4 0.2 0.1 0.3 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 45.1 32.1 38.2 28.0 46.7 33.6 41.4 25.3 47.5 29.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.9 0.6 0.10 0.7 0.7 0.5 0.7 0.4 0.8 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.6 1.1 1.9 1.4 3.2 2.3 2.4 1.4 2.3 1.4
66. Kivennäisainetuotteet 9.8 6.9 11.2 8.2 14.0 10.1 14.9 9.1 9.5 5.8
67. Rauta ja teräs 6.7 4.7 0.6 0.4 0.1 0.0 0.2 0.1 6.3 3.8
68. Muut metallit 14.8 10.5 13.8 10.1 14.1 10.1 10.3 6.3 12.3 7.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.4 8.1 9.6 7.0 14.7 10.5 12.9 7.9 16.4 10.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 14.4 10.2 9.6 7.0 15.9 11.4 16.10 10.4 14.9 9.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.4 0.1 0.0 0.7 0.5 0.1 0.0 0.4 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.3 0.2 0.7 0.5 0.3 0.1 0.9 0.5 0.7 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.7 6.9 6.7 4.9 7.1 5.1 10.7 6.5 8.3 5.1
78. Moottoriajoneuvot 1.6 1.1 0.5 0.3 5.6 4.0 3.3 2.0 3.2 2.0
79. Muut kuljetusvälineet 1.1 0.8 1.4 1.0 1.1 0.8 1.4 0.8 1.5 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.4 4.5 7.4 5.4 10.3 7.4 8.7 5.3 12.7 7.8
82. Huonekalut 0.8 0.5 1.1 0.7 1.1 0.8 1.7 1.0 0.5 0.3
84. Vaatteet 0.10 0.7 0.9 0.6 1.0 0.7 0.8 0.4 0.6 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 1.2 0.8 1.2 0.9 0.9 0.6 1.3 0.8 1.1 0.6
89. Muut valmiit tavarat 3.3 2.3 4.0 2.9 7.1 5.1 4.8 2.9 10.3 6.3
9. Muut tavarat 12.1 8.6 2.10 2.2 5.4 3.9 14.7 9.0 3.7 2.3
93. Erittelemätön 11.3 8.0 1.9 1.4 4.6 3.3 13.7 8.3 2.8 1.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.9 0.6 1.1 0.8 0.9 0.6 0.10 0.6 0.10 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 140.4 100.0 136.2 100.0 138.10 100.0 163.6 100.0 162.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu