Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kreikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kreikan kanssa, vienti Kreikkaan ja tuonti Kreikasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Kreikka oli Yhdysvaltain 68. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 335 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 70,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Kreikan kanssa oli 24 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Kreikasta oli 75,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 156 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kreikasta olivat Sitc056 (kasvisvalmisteet ja -säilykkeet), joka edusti 11,9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc684 (alumiini) 10,6 % sekä Sitc335 (muut kivennäisöljytuotteet) 10,1 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Kreikkaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 179 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc343 (luonnonkaasu), mikä edusti 26,7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 16,9 % sekä Sitc335 (muut kivennäisöljytuotteet) 10,6 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Kreikan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 21,2 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 3,0 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1,4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 31,7 prosentilla ja viennin arvo 11,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc056 (kasvisvalmisteet ja -säilykkeet), arvon ollessa 178 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc343 (luonnonkaasu), arvon ollessa 289 miljoonaa dollaria. Maiden välinen edellisen vuoden tammi-marraskuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 123 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kreikkaan (GR) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4,4 2,8 4,4 4,0 3,8 4,4 5,8 3,5 6,7 3,7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,1 0,1 0,6 0,5 0,2 0,2 0,6 0,4 0,3 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 3,3 2,1 2,9 2,6 2,8 3,3 4,6 2,8 5,1 2,9
08. Rehuaineet 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9 0,5
1. Juomat ja tupakka 0,4 0,3 0,1 0,1 4,0 4,6 0,4 0,2 0,5 0,3
11. Juomat 0,4 0,2 0,1 0,1 0,8 1,0 0,4 0,2 0,5 0,3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,0 0,0 00 3,1 3,6 00 00
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17,0 10,9 26,2 23,6 9,1 10,5 24,0 14,6 25,5 14,2
25. Paperimassa 1,5 1,0 1,4 1,3 1,4 1,7 0,7 0,4 0,4 0,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,4 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,3 0,0 0,0
28. Malmit ja metalliromu 14,2 9,1 23,5 21,1 6,9 8,0 22,2 13,5 23,2 12,9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 1,1 0,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 55,3 35,5 29,0 26,0 17,7 20,5 75,0 45,7 97,2 54,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 7,6 4,9 0,1 0,1 5,0 5,8 26,6 16,2 19,1 10,6
34. Kaasut 47,7 30,6 28,8 25,9 12,7 14,8 48,4 29,5 78,1 43,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 21,9 14,1 10,5 9,4 8,7 10,1 9,3 5,7 8,7 4,8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 13,3 8,5 4,5 4,0 2,1 2,4 2,2 1,4 2,0 1,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,7 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,5 1,2 0,7
57. Muovit, valmistamattomat 3,9 2,5 3,6 3,2 4,0 4,7 4,8 2,9 2,5 1,4
58. Muovit, valmistetut 1,9 1,2 0,0 0,0 0,5 0,6 0,2 0,1 0,6 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,5 1,0 1,3 1,2 1,0 1,2 0,9 0,6 1,8 1,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3,2 2,0 2,9 2,6 2,6 3,1 5,9 3,6 3,7 2,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,8 0,5 0,7 0,6 0,8 1,0 1,0 0,6 0,8 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 0,2 0,2 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1
68. Muut metallit 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 2,7 1,6 0,9 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,1 0,7 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1 0,7 1,1 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 29,8 19,1 18,9 17,0 15,4 17,9 22,1 13,5 19,9 11,1
71. Voimakoneet ja moottorit 1,1 0,7 0,2 0,2 1,2 1,4 0,9 0,5 0,5 0,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,0 1,3 2,9 2,6 1,7 2,0 1,6 1,0 2,6 1,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3,8 2,4 1,6 1,4 1,8 2,1 2,8 1,7 1,2 0,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,4 0,9 1,5 1,4 1,3 1,5 2,5 1,5 2,3 1,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,5 1,6 2,4 2,1 1,5 1,7 2,6 1,6 2,1 1,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,8 1,8 3,3 3,0 3,6 4,2 4,1 2,5 3,4 1,9
78. Moottoriajoneuvot 1,4 0,9 1,5 1,3 1,8 2,0 1,1 0,7 4,2 2,3
79. Muut kuljetusvälineet 14,6 9,4 5,3 4,8 2,6 3,0 6,2 3,8 3,4 1,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 19,0 12,2 14,9 13,4 22,1 25,6 16,7 10,2 11,4 6,4
84. Vaatteet 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 12,3 7,9 11,2 10,1 10,9 12,7 11,4 6,9 8,2 4,6
89. Muut valmiit tavarat 5,5 3,5 3,3 2,9 10,7 12,5 4,9 3,0 2,8 1,6
9. Muut tavarat 4,9 3,1 4,1 3,6 2,8 3,3 5,0 3,0 5,5 3,1
93. Erittelemätön 0,7 0,4 1,1 1,0 0,5 0,5 0,2 0,2 0,7 0,4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4,2 2,7 3,0 2,7 2,3 2,7 4,7 2,9 4,9 2,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 155,9 100,0 111,3 100,0 86,2 100,0 164,2 100,0 179,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kreikasta (GR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 44,2 27,3 38,4 24,1 39,8 30,5 41,8 33,0 43,5 27,9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6,0 3,7 4,4 2,7 3,9 3,0 5,1 4,1 3,7 2,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 4,3 2,7 3,2 2,0 3,8 2,9 4,6 3,7 5,2 3,3
04. Vilja ja viljatuotteet 2,3 1,4 2,2 1,4 2,5 1,9 2,6 2,0 2,3 1,5
05. Hedelmät ja kasvikset 25,2 15,5 23,8 14,9 23,0 17,7 23,3 18,4 25,8 16,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,6 0,4 0,4 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,6 0,4 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,3 3,3 4,3 2,7 5,8 4,5 5,2 4,1 5,7 3,6
1. Juomat ja tupakka 4,4 2,7 2,9 1,8 2,7 2,1 5,5 4,4 6,3 4,0
11. Juomat 3,7 2,3 2,6 1,6 1,4 1,1 2,1 1,6 1,5 1,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,7 0,5 0,3 0,2 1,3 1,0 3,5 2,7 4,7 3,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,5 2,2 2,7 1,7 0,4 0,3 0,3 0,2 2,9 1,8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,8 1,7 2,7 1,7 0,1 0,1 0,2 0,1 2,4 1,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 18,4 11,4 19,7 12,4 2,0 1,5 00 15,8 10,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 18,4 11,4 19,7 12,4 2,0 1,5 00 15,8 10,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4,1 2,6 5,0 3,1 3,1 2,3 4,5 3,5 4,4 2,8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4,1 2,6 5,0 3,1 3,1 2,3 4,5 3,5 4,4 2,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8,6 5,3 8,8 5,5 9,8 7,5 14,1 11,1 10,0 6,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,5 0,3 0,4 0,3 1,7 1,3 1,1 0,8 1,5 1,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,2 0,1 0,8 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4,5 2,8 4,3 2,7 4,8 3,7 7,6 6,0 4,7 3,0
57. Muovit, valmistamattomat 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,5 0,4 0,1 0,1
58. Muovit, valmistetut 2,9 1,8 1,9 1,2 2,5 1,9 3,5 2,8 2,9 1,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 47,5 29,3 51,9 32,6 44,7 34,3 31,3 24,7 41,9 27,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,7 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,7 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,3 1,4 1,4 0,9 2,2 1,7 1,2 1,0 1,4 0,9
66. Kivennäisainetuotteet 9,4 5,8 18,7 11,8 12,9 9,9 5,6 4,4 8,3 5,3
67. Rauta ja teräs 6,2 3,8 0,5 0,3 0,4 0,3 0,7 0,6 0,4 0,2
68. Muut metallit 12,3 7,6 17,1 10,8 14,0 10,7 10,6 8,3 19,1 12,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 16,4 10,1 13,4 8,4 14,2 10,9 12,1 9,6 11,8 7,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 14,8 9,2 18,3 11,5 14,3 10,9 13,3 10,5 15,9 10,2
73. Metalliteollisuuskoneet 0,3 0,2 0,5 0,3 0,1 0,0 00 0,0 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,4 0,3 0,8 0,5 1,0 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,6 0,4 1,1 0,7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8,3 5,1 12,6 7,9 10,5 8,0 9,6 7,6 12,9 8,3
78. Moottoriajoneuvot 3,2 2,0 1,5 1,0 1,3 1,0 0,3 0,2 0,7 0,4
79. Muut kuljetusvälineet 1,5 0,9 1,3 0,8 0,9 0,7 2,3 1,8 1,1 0,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 12,6 7,8 6,5 4,1 9,8 7,5 11,8 9,3 11,9 7,6
82. Huonekalut 0,4 0,3 0,7 0,5 1,0 0,8 0,6 0,4 0,7 0,4
84. Vaatteet 0,6 0,4 0,8 0,5 1,6 1,3 2,0 1,6 1,3 0,8
87. Kojeet,mittarit yms. 1,0 0,6 1,3 0,8 0,4 0,3 1,2 0,9 3,3 2,1
89. Muut valmiit tavarat 10,3 6,3 3,2 2,0 6,7 5,1 7,8 6,2 6,1 3,9
9. Muut tavarat 3,7 2,3 5,1 3,2 4,0 3,1 4,1 3,2 3,1 2,0
93. Erittelemätön 2,7 1,7 4,3 2,7 3,2 2,5 3,1 2,4 2,2 1,4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,9 0,6 0,8 0,5 0,8 0,6 1,0 0,8 0,8 0,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 162,0 100,0 159,1 100,0 130,5 100,0 126,6 100,0 155,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu