Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kreikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kreikan kanssa, vienti Kreikkaan ja tuonti Kreikasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Kreikka oli Yhdysvaltain 68. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 277 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 62.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Kreikan kanssa oli 4.5 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Kreikasta oli 30.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 136 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kreikasta olivat Sitc335 (muut kivennäisöljytuotteet), joka edusti 14.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc056 (kasvisvalmisteet ja -säilykkeet) 10.4 % sekä Sitc661 (kalkki,sementti yms. rakennusaineet (paitsi lasi ja savi)) 7.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Kreikkaan yli kaksinkertaistui edellisen vuoden huhtikuusta. Viennin arvo oli 141 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 15.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc282 (rauta- ja teräsromu) 10.4 % sekä Sitc288 (muiden epäjalojen metallien romu) 8.7 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Vuoden 2021 tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 979 miljoonaan dollariin, laskun ollessa 4.9 %. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 502 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 477 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 10.2 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc056 (kasvisvalmisteet ja -säilykkeet), arvon ollessa 57 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc343 (luonnonkaasu), arvon ollessa 62 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 16.9 % . Maiden välinen edellisen vuoden tammi-huhtikuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 25 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kreikkaan (GR) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.4 4.2 3.7 4.4 4.4 3.7 4.8 3.5 6.7 4.7
05. Hedelmät ja kasvikset 3.3 3.0 2.8 3.3 2.8 2.4 3.9 2.8 5.7 4.0
08. Rehuaineet 0.6 0.5 0.5 0.5 0.10 0.8 0.2 0.1 0.1 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.4 0.3 0.3 0.6 0.4 0.7 0.5 0.6 0.4
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.2 0.4 0.4 0.1 0.1 1.8 1.3 1.8 1.2
11. Juomat 0.2 0.2 0.4 0.4 0.1 0.1 0.8 0.5 0.3 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.1 0.7 1.6 1.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 26.2 24.8 27.1 32.3 27.3 23.5 24.6 18.0 29.9 21.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.1 15.6 18.6 12.7 10.9 0.1 0.1 0.4 0.2
24. Puutavara ja korkki 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 0.2 0.7 0.4
25. Paperimassa 1.1 0.9 1.1 1.2 1.3 1.1 1.4 1.0 1.4 1.0
28. Malmit ja metalliromu 23.3 22.0 8.9 10.6 11.7 10.1 22.5 16.5 26.8 19.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.2 1.0 0.10 1.1 1.2 1.0 0.2 0.1 0.4 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 23.6 22.3 6.8 8.1 24.7 21.2 39.2 28.7 9.0 6.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.6 2.4 3.5 4.1 2.0 1.7 3.5 2.5 9.0 6.4
34. Kaasut 21.0 19.8 3.4 4.0 22.7 19.5 35.7 26.2 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9.8 9.2 12.7 15.0 6.9 5.9 17.2 12.6 14.6 10.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.2 0.8 0.8 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.4 2.2 5.3 6.3 1.9 1.6 6.10 5.1 2.3 1.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.10 0.9 0.7 0.8 0.5 0.4 0.7 0.5 3.2 2.2
57. Muovit, valmistamattomat 3.2 3.0 4.1 4.9 2.2 1.8 5.0 3.7 6.4 4.5
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.4 1.1 0.8 0.4 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.8 2.6 1.3 1.5 1.2 1.0 2.10 2.1 2.0 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.1 2.9 3.3 3.9 3.10 3.4 4.10 3.6 5.6 3.9
62. Kumituotteet 0.3 0.2 0.6 0.7 0.3 0.2 0.7 0.5 0.7 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.6 0.4 0.6 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.5 0.8 0.9 0.9 0.7 1.1 0.8 0.6 0.4
68. Muut metallit 0.1 0.0 0.4 0.4 0.8 0.7 0.7 0.5 0.8 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.5 1.4 0.8 0.9 1.5 1.2 1.7 1.2 2.8 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 21.6 20.4 15.7 18.6 21.9 18.8 17.4 12.7 50.4 35.8
71. Voimakoneet ja moottorit 3.5 3.3 1.3 1.5 0.9 0.7 3.8 2.8 1.4 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.10 1.8 1.9 2.2 1.0 0.8 0.9 0.6 1.5 1.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.8 2.6 3.0 3.5 1.3 1.1 1.8 1.3 3.4 2.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.2 3.9 3.5 4.1 2.8 2.3 1.8 1.3 8.0 5.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.2 3.0 2.2 2.6 3.9 3.3 2.1 1.5 7.8 5.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.6 1.4 2.1 2.4 10.4 9.0 3.4 2.4 5.9 4.2
78. Moottoriajoneuvot 1.8 1.7 0.2 0.2 0.2 0.1 0.5 0.3 1.0 0.7
79. Muut kuljetusvälineet 2.7 2.6 1.7 2.0 1.3 1.1 3.4 2.4 21.6 15.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 13.5 12.7 12.3 14.6 22.5 19.4 22.5 16.5 18.7 13.3
84. Vaatteet 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 10.5 9.9 9.5 11.3 15.10 13.7 12.1 8.8 13.3 9.4
89. Muut valmiit tavarat 2.7 2.5 2.7 3.2 6.3 5.4 9.6 7.0 4.9 3.4
9. Muut tavarat 3.7 3.5 2.3 2.7 4.7 4.0 4.3 3.1 4.4 3.1
93. Erittelemätön 0.9 0.8 0.1 0.0 1.6 1.3 0.4 0.2 1.1 0.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2.8 2.6 2.3 2.7 3.1 2.7 3.7 2.7 3.4 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 105.7 100.0 83.10 100.0 115.10 100.0 136.4 100.0 140.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kreikasta (GR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 42.3 32.0 41.1 38.3 32.1 27.1 39.5 28.1 40.6 29.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.6 1.9 2.4 2.2 1.6 1.3 2.9 2.0 4.8 3.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.7 2.0 2.4 2.1 2.3 1.9 2.7 1.9 3.7 2.7
04. Vilja ja viljatuotteet 1.8 1.3 1.9 1.7 1.8 1.5 1.9 1.3 2.1 1.5
05. Hedelmät ja kasvikset 29.2 22.1 29.4 27.4 21.1 17.8 25.4 18.1 23.5 17.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.4 0.3 0.3 0.2 0.5 0.4 0.3 0.2 0.7 0.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.3 4.0 4.6 4.2 4.6 3.8 6.1 4.3 5.6 4.1
1. Juomat ja tupakka 6.2 4.7 1.6 1.4 2.8 2.3 4.2 2.9 2.9 2.1
11. Juomat 0.9 0.7 1.5 1.3 0.9 0.7 1.2 0.8 2.8 2.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 5.3 4.0 0.2 0.1 1.9 1.5 3.0 2.1 0.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.3 1.7 0.7 0.6 4.3 3.6 3.3 2.3 0.9 0.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.1 1.6 0.7 0.6 3.1 2.6 2.5 1.7 0.4 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.2 0.1 0.0 1.2 1.0 0.7 0.4 0.4 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.0 1.5 0.1 0.0 15.3 12.9 5.6 4.0 20.3 14.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.0 1.5 0.1 0.0 15.3 12.9 5.6 4.0 20.3 14.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.1 2.3 2.9 2.6 4.2 3.5 4.5 3.2 5.4 3.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.1 2.3 2.9 2.6 4.2 3.5 4.5 3.2 5.4 3.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.9 3.7 8.2 7.6 5.2 4.4 5.9 4.2 8.3 6.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.5 0.4 2.1 1.9 0.2 0.1 0.4 0.2 0.9 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.2 0.1 0.1 0.6 0.5 0.7 0.5 0.6 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.8 1.3 2.7 2.5 2.1 1.8 2.2 1.5 2.7 1.9
58. Muovit, valmistetut 1.7 1.3 2.1 2.0 2.1 1.8 1.9 1.3 2.10 2.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.4 0.2 0.8 0.7 0.1 0.1 0.7 0.4 0.9 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 32.2 24.4 31.1 28.9 33.2 28.1 45.1 32.1 38.2 28.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.4 0.5 0.4 0.2 0.2 0.9 0.6 0.10 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.5 1.1 1.0 0.9 0.10 0.8 1.6 1.1 1.9 1.4
66. Kivennäisainetuotteet 8.4 6.4 10.4 9.7 10.9 9.2 9.8 6.9 11.2 8.2
67. Rauta ja teräs 0.2 0.1 0.1 0.0 0.4 0.3 6.7 4.7 0.6 0.4
68. Muut metallit 9.4 7.1 9.10 9.2 9.7 8.1 14.8 10.5 13.8 10.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.2 9.2 8.9 8.2 11.2 9.4 11.4 8.1 9.6 7.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 24.0 18.2 15.1 14.0 12.6 10.6 14.4 10.2 9.6 7.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 1.7 1.5 0.1 0.0 0.6 0.4 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.1 2.3 0.8 0.7 1.0 0.8 0.4 0.2 0.4 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.6 1.9 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.7 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11.7 8.8 7.6 7.0 6.10 5.9 9.7 6.9 6.7 4.9
78. Moottoriajoneuvot 3.6 2.7 3.7 3.4 2.6 2.1 1.6 1.1 0.5 0.3
79. Muut kuljetusvälineet 2.8 2.1 0.7 0.6 1.5 1.2 1.1 0.8 1.4 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 9.1 6.9 5.3 4.8 6.3 5.3 6.4 4.5 7.4 5.4
82. Huonekalut 1.1 0.8 1.2 1.0 0.7 0.5 0.8 0.5 1.1 0.7
84. Vaatteet 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.10 0.7 0.9 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 1.2 0.9 0.3 0.2 0.10 0.8 1.2 0.8 1.2 0.9
89. Muut valmiit tavarat 5.9 4.5 3.2 2.9 4.1 3.5 3.3 2.3 4.0 2.9
9. Muut tavarat 6.2 4.7 1.7 1.5 2.7 2.3 12.1 8.6 2.10 2.2
93. Erittelemätön 5.4 4.0 1.1 1.0 2.1 1.8 11.3 8.0 1.9 1.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.9 0.6 0.6 0.5 0.7 0.5 0.9 0.6 1.1 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 131.9 100.0 107.3 100.0 118.2 100.0 140.4 100.0 136.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu