Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Italian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä1.11.41.21.21.3
Tuonnista2.32.12.12.02.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.81.91.81.71.9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Italian kanssa, vienti Italiaan ja tuonti Italiasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa 2021 Italia edusti 1.9 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1.3 prosenttia USAn viennistä ja 2.2 prosenttia tuonnista. Huhtikuussa Italia oli Yhdysvaltain 13. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 6.9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 46.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Italian kanssa oli Yhdysvalloille 3.0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Italiasta oli 42.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 5.0 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Italiasta olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 5.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 4.9 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 3.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Italiaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuussa nähden. Viennin arvo oli 1.9 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 12.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 9.9 % sekä Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 8.0 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Italian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 25.3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 8.8 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 18.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 7.1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 11.7 prosentilla ja viennin arvo 1.76243842154381. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 1.4 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 856 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 11.2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 9.4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Italiaan (IT) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 75.3 5.3 40.5 2.2 72.1 4.7 42.8 2.4 40.8 2.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.1 0.0 1.7 0.1 1.1 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 9.2 0.6 4.2 0.2 2.1 0.1 2.3 0.1 1.3 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 20.6 1.4 0.5 0.0 9.7 0.6 1.1 0.1 0.9 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 42.7 3.0 31.8 1.7 37.1 2.4 34.4 1.9 33.10 1.8
08. Rehuaineet 0.9 0.1 0.7 0.0 21.3 1.4 0.9 0.0 1.1 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.10 0.1 1.5 0.1 0.7 0.0 2.6 0.1 2.2 0.1
1. Juomat ja tupakka 2.2 0.1 0.4 0.0 1.8 0.1 2.0 0.1 8.4 0.4
11. Juomat 2.2 0.1 0.4 0.0 1.8 0.1 2.0 0.1 8.4 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 117.6 8.3 173.6 9.6 130.5 8.5 114.10 6.4 225.6 11.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.3 0.0 3.1 0.2 2.2 0.1 1.7 0.1 1.4 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 10.2 0.7 54.6 3.0 14.5 0.9 0.9 0.0 0.6 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.2 0.1 1.10 0.1 1.5 0.1 1.3 0.1 1.5 0.1
24. Puutavara ja korkki 3.8 0.3 4.4 0.2 4.5 0.3 5.6 0.3 4.9 0.3
25. Paperimassa 13.2 0.9 18.5 1.0 12.6 0.8 20.3 1.1 17.8 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.1 1.6 0.1 3.6 0.2 1.3 0.1 3.9 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.4 0.2 3.1 0.2 3.4 0.2 3.2 0.2 8.3 0.4
28. Malmit ja metalliromu 78.2 5.5 79.4 4.4 79.3 5.2 75.7 4.2 183.7 9.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7.5 0.5 7.2 0.4 9.3 0.6 5.2 0.3 3.9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 200.2 14.1 180.4 9.9 130.4 8.5 214.5 12.0 317.0 16.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 8.1 0.6 7.5 0.4 10.0 0.7 13.9 0.8 9.3 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 185.5 13.1 161.4 8.9 115.9 7.6 129.6 7.2 252.5 13.1
34. Kaasut 6.8 0.5 11.6 0.6 4.6 0.3 71.2 4.0 55.3 2.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 270.10 19.1 396.2 21.8 354.2 23.2 430.9 24.1 332.3 17.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 14.2 1.0 23.7 1.3 24.6 1.6 30.6 1.7 21.9 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.7 0.3 2.8 0.1 4.9 0.3 3.9 0.2 5.10 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 3.10 0.3 3.7 0.2 3.6 0.2 4.9 0.3 3.0 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 159.8 11.3 264.8 14.6 235.6 15.4 288.9 16.2 213.1 11.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.6 0.4 4.2 0.2 5.2 0.3 6.3 0.4 4.9 0.3
56. Lannoitteet, valmistetut 5.8 0.4 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 22.6 1.6 30.9 1.7 25.10 1.7 34.2 1.9 26.9 1.4
58. Muovit, valmistetut 7.1 0.5 10.2 0.6 6.10 0.5 7.4 0.4 9.10 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 47.5 3.3 56.1 3.1 47.5 3.1 54.8 3.1 46.7 2.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 167.6 11.8 490.7 27.0 277.6 18.2 200.1 11.2 263.2 13.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 4.4 0.3 6.5 0.4 7.0 0.5 9.0 0.5 8.7 0.5
62. Kumituotteet 3.2 0.2 4.9 0.3 5.3 0.3 3.9 0.2 3.2 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.4 0.1 1.5 0.1 1.4 0.1 2.6 0.1 2.3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.10 0.5 18.7 1.0 11.6 0.8 15.6 0.9 11.10 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.0 0.3 3.6 0.2 4.4 0.3 6.2 0.3 6.8 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 23.5 1.7 30.3 1.7 22.5 1.5 22.10 1.3 38.1 2.0
67. Rauta ja teräs 8.9 0.6 9.4 0.5 6.8 0.4 9.6 0.5 14.4 0.7
68. Muut metallit 96.2 6.8 396.0 21.8 203.9 13.3 110.9 6.2 159.3 8.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 19.4 1.4 20.3 1.1 15.2 1.0 19.6 1.1 18.8 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 387.5 27.3 347.6 19.1 367.7 24.0 524.7 29.3 500.6 26.1
71. Voimakoneet ja moottorit 122.4 8.6 71.2 3.9 64.5 4.2 91.7 5.1 71.1 3.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 25.4 1.8 25.2 1.4 32.7 2.1 32.8 1.8 37.4 1.9
73. Metalliteollisuuskoneet 3.7 0.3 4.6 0.3 4.5 0.3 3.8 0.2 5.7 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 47.3 3.3 55.8 3.1 57.4 3.8 68.3 3.8 62.2 3.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 15.1 1.1 15.9 0.9 16.3 1.1 19.5 1.1 26.5 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 18.5 1.3 19.2 1.1 31.3 2.0 23.8 1.3 30.7 1.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 59.7 4.2 54.8 3.0 58.2 3.8 67.5 3.8 63.6 3.3
78. Moottoriajoneuvot 49.2 3.5 37.9 2.1 30.9 2.0 38.2 2.1 62.7 3.3
79. Muut kuljetusvälineet 46.7 3.3 63.4 3.5 72.4 4.7 179.6 10.0 141.1 7.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 143.6 10.1 120.1 6.6 147.1 9.6 189.1 10.6 169.6 8.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.0 1.2 0.1 1.4 0.1 1.1 0.1 1.3 0.1
82. Huonekalut 1.2 0.1 1.4 0.1 1.6 0.1 1.5 0.1 2.1 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.1 0.1 1.5 0.1 1.2 0.1 2.9 0.2 0.8 0.0
84. Vaatteet 9.1 0.6 10.1 0.6 8.7 0.6 7.8 0.4 10.9 0.6
85. Jalkineet 0.6 0.0 1.3 0.1 0.6 0.0 1.2 0.1 1.1 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 74.7 5.3 55.8 3.1 59.0 3.9 93.9 5.3 63.2 3.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 8.7 0.6 12.1 0.7 13.7 0.9 16.5 0.9 15.2 0.8
89. Muut valmiit tavarat 47.10 3.4 37.0 2.0 61.2 4.0 64.4 3.6 75.3 3.9
9. Muut tavarat 53.2 3.7 65.7 3.6 48.0 3.1 68.9 3.9 63.0 3.3
93. Erittelemätön 4.5 0.3 5.8 0.3 3.9 0.2 7.1 0.4 4.10 0.3
97. Kulta, ei monetaarinen 18.5 1.3 25.2 1.4 13.2 0.9 24.9 1.4 19.6 1.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 30.1 2.1 34.5 1.9 30.7 2.0 36.6 2.0 38.5 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,417.9 100.0 1,815.1 100.0 1,529.1 100.0 1,787.6 100.0 1,920.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Italiasta (IT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 207.9 4.2 209.1 4.8 193.6 4.6 204.0 4.4 249.3 5.0
01. Liha ja lihatuotteet 13.3 0.3 10.4 0.2 13.5 0.3 14.0 0.3 16.0 0.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 31.3 0.6 34.4 0.8 31.5 0.8 30.9 0.7 38.6 0.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.6 0.0 2.3 0.1 1.5 0.0 0.10 0.0 1.5 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 63.9 1.3 60.4 1.4 51.6 1.2 54.10 1.2 61.6 1.2
05. Hedelmät ja kasvikset 32.10 0.7 30.3 0.7 27.10 0.7 33.9 0.7 35.4 0.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.9 0.0 2.2 0.0 1.8 0.0 2.10 0.1 2.7 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 11.10 0.2 10.4 0.2 14.4 0.3 8.9 0.2 19.5 0.4
08. Rehuaineet 1.7 0.0 1.9 0.0 2.10 0.1 2.8 0.1 2.7 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 49.8 1.0 57.3 1.3 48.7 1.2 54.9 1.2 71.7 1.4
1. Juomat ja tupakka 210.3 4.3 215.10 4.9 196.4 4.7 185.0 4.0 271.10 5.5
11. Juomat 209.7 4.3 215.8 4.9 196.1 4.7 184.8 3.9 271.1 5.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.7 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 34.3 0.7 22.9 0.5 23.1 0.6 24.2 0.5 33.8 0.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.5 0.0 1.9 0.0 2.2 0.1 2.8 0.1 1.8 0.0
24. Puutavara ja korkki 1.10 0.0 1.10 0.0 2.2 0.1 1.10 0.0 1.10 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 1.4 0.0 2.2 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.1 0.1 2.9 0.1 1.9 0.0 2.2 0.0 3.1 0.1
28. Malmit ja metalliromu 9.7 0.2 5.10 0.1 5.2 0.1 6.5 0.1 9.4 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 15.1 0.3 9.7 0.2 10.8 0.3 9.6 0.2 15.4 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 61.8 1.3 102.2 2.3 66.7 1.6 84.7 1.8 108.9 2.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 61.8 1.3 102.2 2.3 66.7 1.6 84.6 1.8 108.9 2.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 42.6 0.9 46.3 1.1 40.8 1.0 40.9 0.9 59.5 1.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 42.6 0.9 46.2 1.1 40.8 1.0 40.9 0.9 59.4 1.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 851.7 17.3 944.10 21.5 628.5 15.1 742.4 15.9 724.0 14.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 64.9 1.3 47.5 1.1 39.7 1.0 48.3 1.0 57.1 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.4 0.1 8.3 0.2 9.3 0.2 3.2 0.1 9.7 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 8.1 0.2 7.10 0.2 7.9 0.2 10.7 0.2 10.4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 608.7 12.4 715.8 16.3 431.3 10.4 513.9 11.0 455.1 9.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 76.3 1.6 71.1 1.6 69.1 1.7 75.6 1.6 102.8 2.1
56. Lannoitteet, valmistetut 1.3 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 25.5 0.5 20.5 0.5 20.2 0.5 27.4 0.6 25.7 0.5
58. Muovit, valmistetut 29.1 0.6 27.6 0.6 21.5 0.5 25.6 0.5 27.2 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 32.7 0.7 46.2 1.1 29.2 0.7 37.6 0.8 35.8 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 485.1 9.9 474.2 10.8 482.7 11.6 549.9 11.7 578.1 11.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 18.2 0.4 17.3 0.4 19.4 0.5 20.8 0.4 19.7 0.4
62. Kumituotteet 28.3 0.6 26.6 0.6 21.5 0.5 31.3 0.7 30.2 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 10.2 0.2 12.3 0.3 9.1 0.2 8.6 0.2 14.0 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 19.2 0.4 18.5 0.4 19.10 0.5 20.6 0.4 23.10 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 41.4 0.8 40.10 0.9 41.4 1.0 46.2 1.0 54.2 1.1
66. Kivennäisainetuotteet 117.1 2.4 115.3 2.6 92.5 2.2 102.6 2.2 140.9 2.8
67. Rauta ja teräs 39.5 0.8 41.2 0.9 29.7 0.7 41.3 0.9 46.2 0.9
68. Muut metallit 98.8 2.0 97.10 2.2 152.6 3.7 169.0 3.6 124.3 2.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 112.8 2.3 104.5 2.4 96.8 2.3 109.9 2.3 124.10 2.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,921.2 39.1 1,448.9 33.0 1,452.2 34.9 1,730.8 37.0 1,739.1 35.0
71. Voimakoneet ja moottorit 144.2 2.9 186.9 4.3 168.8 4.1 167.1 3.6 218.5 4.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 253.7 5.2 241.4 5.5 173.3 4.2 232.4 5.0 263.9 5.3
73. Metalliteollisuuskoneet 89.10 1.8 56.6 1.3 48.8 1.2 54.0 1.2 59.4 1.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 426.0 8.7 464.8 10.6 452.9 10.9 529.3 11.3 519.2 10.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 16.10 0.3 15.1 0.3 12.2 0.3 16.8 0.4 19.9 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 28.3 0.6 22.4 0.5 29.3 0.7 36.5 0.8 33.3 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 171.3 3.5 166.6 3.8 153.1 3.7 174.6 3.7 177.6 3.6
78. Moottoriajoneuvot 689.9 14.0 205.7 4.7 328.5 7.9 425.2 9.1 295.9 6.0
79. Muut kuljetusvälineet 101.2 2.1 89.7 2.0 85.8 2.1 95.3 2.0 151.9 3.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 973.8 19.8 834.3 19.0 923.2 22.2 995.7 21.3 1,069.2 21.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 13.8 0.3 14.8 0.3 12.2 0.3 14.4 0.3 18.4 0.4
82. Huonekalut 121.7 2.5 132.2 3.0 100.7 2.4 115.1 2.5 143.1 2.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 128.6 2.6 102.4 2.3 111.7 2.7 122.6 2.6 146.7 3.0
84. Vaatteet 149.1 3.0 112.4 2.6 138.9 3.3 129.1 2.8 129.9 2.6
85. Jalkineet 150.1 3.1 128.4 2.9 149.1 3.6 136.0 2.9 160.4 3.2
87. Kojeet,mittarit yms. 60.3 1.2 51.3 1.2 56.5 1.4 65.7 1.4 65.4 1.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 86.6 1.8 58.8 1.3 98.7 2.4 118.1 2.5 125.6 2.5
89. Muut valmiit tavarat 263.9 5.4 234.5 5.3 255.8 6.1 295.0 6.3 280.2 5.6
9. Muut tavarat 127.3 2.6 92.4 2.1 158.10 3.8 123.3 2.6 133.6 2.7
93. Erittelemätön 77.5 1.6 49.3 1.1 113.8 2.7 69.2 1.5 78.3 1.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 49.5 1.0 42.10 1.0 44.9 1.1 52.10 1.1 55.0 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,915.4 100.0 4,390.9 100.0 4,165.6 100.0 4,680.5 100.0 4,967.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu