Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Italian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä1,2 1,4 1,4 1,3 1,4
Tuonnista2,0 2,0 1,9 1,9 2,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,7 1,7 1,7 1,7 1,8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Italian kanssa, vienti Italiaan ja tuonti Italiasta vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Italia oli Yhdysvaltain 15. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kauppa Italian kanssa edusti vuoden 2022 huhtikuussa 1,8 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1,4 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 2,1 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 8,0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 16,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Italian kanssa oli Yhdysvalloille 3,2 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Italiasta oli 13,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 5,6 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Italiasta olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 6,2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 4,5 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 4,2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Italiaan oli 26,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 2,4 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 18,3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 10,4 % sekä Sitc343 (luonnonkaasu) 8,7 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Italian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 29,8 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 18,0 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 20,8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 9,0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 14,0 prosentilla ja viennin arvo 28,5 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 1,7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 1,5 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 11,7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 11,2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Italiaan (IT) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 83,7 4,5 43,9 2,1 56,8 2,6 50,8 2,1 85,6 3,5
01. Liha ja lihatuotteet 0,1 0,0 1,9 0,1 1,2 0,1 3,1 0,1 4,5 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 12,8 0,7 4,1 0,2 4,3 0,2 4,9 0,2 5,2 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 25,6 1,4 0,8 0,0 7,8 0,4 0,7 0,0 40,6 1,7
05. Hedelmät ja kasvikset 41,9 2,2 33,9 1,6 40,6 1,9 38,3 1,6 32,9 1,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,1 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 0,3 0,0
08. Rehuaineet 0,8 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 1,0 0,0 0,4 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,3 0,1 1,8 0,1 1,8 0,1 1,7 0,1 1,4 0,1
1. Juomat ja tupakka 2,0 0,1 7,0 0,3 2,9 0,1 10,3 0,4 2,5 0,1
11. Juomat 1,6 0,1 7,0 0,3 2,9 0,1 9,8 0,4 2,0 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 143,9 7,7 312,7 15,2 129,9 6,0 181,8 7,6 165,0 6,8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,2 0,0 2,5 0,1 0,4 0,0 5,8 0,2 3,4 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 32,0 1,7 199,4 9,7 17,7 0,8 0,4 0,0 0,3 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,0 0,1 1,8 0,1 1,9 0,1 1,6 0,1 1,7 0,1
24. Puutavara ja korkki 5,9 0,3 6,6 0,3 8,1 0,4 10,6 0,4 8,8 0,4
25. Paperimassa 23,2 1,2 20,6 1,0 12,0 0,6 29,3 1,2 19,5 0,8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,9 0,0 2,0 0,1 1,7 0,1 3,1 0,1 1,9 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3,4 0,2 2,4 0,1 2,8 0,1 3,3 0,1 3,5 0,1
28. Malmit ja metalliromu 67,3 3,6 72,5 3,5 75,9 3,5 117,0 4,9 122,8 5,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 10,1 0,5 4,9 0,2 9,4 0,4 10,7 0,4 3,3 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 446,2 23,9 448,2 21,8 681,4 31,6 425,5 17,9 718,7 29,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 50,1 2,7 61,0 3,0 47,5 2,2 63,2 2,7 38,2 1,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 384,5 20,6 320,5 15,6 448,6 20,8 303,4 12,7 470,6 19,5
34. Kaasut 11,5 0,6 66,7 3,2 185,3 8,6 58,9 2,5 209,9 8,7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 322,8 17,3 329,5 16,0 370,3 17,2 553,5 23,2 475,7 19,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 31,8 1,7 30,2 1,5 20,9 1,0 38,4 1,6 28,8 1,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,7 0,1 3,8 0,2 3,9 0,2 5,0 0,2 4,8 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 2,6 0,1 3,4 0,2 2,3 0,1 2,9 0,1 3,5 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 187,2 10,0 187,2 9,1 238,9 11,1 376,9 15,8 308,6 12,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5,0 0,3 6,3 0,3 5,8 0,3 10,0 0,4 9,3 0,4
57. Muovit, valmistamattomat 35,2 1,9 35,9 1,7 35,1 1,6 43,9 1,8 46,8 1,9
58. Muovit, valmistetut 6,7 0,4 5,6 0,3 6,8 0,3 8,3 0,3 7,0 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 51,3 2,7 56,8 2,8 56,1 2,6 67,7 2,8 66,4 2,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 220,5 11,8 273,0 13,3 232,0 10,8 274,8 11,5 220,1 9,1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 10,8 0,6 14,2 0,7 6,2 0,3 10,5 0,4 13,0 0,5
62. Kumituotteet 7,6 0,4 4,8 0,2 4,9 0,2 9,0 0,4 4,8 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,1 0,1 1,8 0,1 2,1 0,1 2,3 0,1 1,8 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 16,5 0,9 19,1 0,9 10,7 0,5 22,2 0,9 16,5 0,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,8 0,3 6,0 0,3 5,6 0,3 6,3 0,3 7,8 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 23,7 1,3 35,9 1,7 44,5 2,1 41,8 1,8 25,8 1,1
67. Rauta ja teräs 7,6 0,4 9,5 0,5 9,2 0,4 12,0 0,5 13,1 0,5
68. Muut metallit 133,6 7,1 162,3 7,9 123,4 5,7 144,9 6,1 113,6 4,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 14,8 0,8 19,4 0,9 25,4 1,2 25,8 1,1 23,7 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 424,1 22,7 434,0 21,1 446,3 20,7 531,4 22,3 472,3 19,5
71. Voimakoneet ja moottorit 67,9 3,6 108,2 5,3 70,8 3,3 91,4 3,8 72,4 3,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 39,9 2,1 64,7 3,2 54,0 2,5 62,0 2,6 54,0 2,2
73. Metalliteollisuuskoneet 5,6 0,3 4,4 0,2 5,2 0,2 8,5 0,4 6,8 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 53,6 2,9 52,5 2,6 60,7 2,8 64,5 2,7 67,1 2,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 17,9 1,0 16,1 0,8 15,9 0,7 18,1 0,8 13,7 0,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 23,7 1,3 25,9 1,3 39,4 1,8 28,1 1,2 23,3 1,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 79,3 4,2 65,2 3,2 74,7 3,5 86,7 3,6 84,4 3,5
78. Moottoriajoneuvot 34,6 1,9 18,5 0,9 61,9 2,9 31,0 1,3 70,4 2,9
79. Muut kuljetusvälineet 101,6 5,4 78,4 3,8 63,8 3,0 141,1 5,9 80,2 3,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 169,9 9,1 147,9 7,2 165,3 7,7 273,9 11,5 198,6 8,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,8 0,0 0,9 0,0 1,6 0,1 1,9 0,1 1,5 0,1
82. Huonekalut 2,2 0,1 2,3 0,1 1,9 0,1 2,7 0,1 2,0 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,1 0,1 1,0 0,0 0,7 0,0 2,0 0,1 1,2 0,0
84. Vaatteet 10,9 0,6 8,0 0,4 9,1 0,4 15,5 0,7 9,9 0,4
85. Jalkineet 1,5 0,1 0,8 0,0 0,8 0,0 1,3 0,1 1,4 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 83,9 4,5 63,3 3,1 60,2 2,8 90,8 3,8 92,4 3,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 7,4 0,4 9,3 0,5 18,8 0,9 15,8 0,7 12,4 0,5
89. Muut valmiit tavarat 62,1 3,3 62,3 3,0 72,1 3,3 143,9 6,0 77,8 3,2
9. Muut tavarat 56,2 3,0 57,4 2,8 71,0 3,3 80,8 3,4 80,4 3,3
93. Erittelemätön 4,4 0,2 3,2 0,2 6,3 0,3 5,3 0,2 12,4 0,5
97. Kulta, ei monetaarinen 12,5 0,7 9,5 0,5 16,6 0,8 24,2 1,0 12,9 0,5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 39,1 2,1 44,3 2,2 47,7 2,2 51,0 2,1 54,0 2,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.869,2 100,0 2.053,6 100,0 2.156,1 100,0 2.383,0 100,0 2.418,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Italiasta (IT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 226,9 4,3 248,8 5,1 182,3 4,0 263,5 4,6 280,3 5,0
00. Elävät eläimet 0,1 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 12,6 0,2 15,9 0,3 15,4 0,3 24,8 0,4 20,3 0,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 33,2 0,6 42,0 0,9 30,1 0,7 45,0 0,8 49,8 0,9
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,6 0,0 1,2 0,0 1,3 0,0 1,0 0,0 1,8 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 62,9 1,2 64,0 1,3 48,6 1,1 70,4 1,2 72,7 1,3
05. Hedelmät ja kasvikset 32,0 0,6 29,6 0,6 25,4 0,6 38,8 0,7 37,2 0,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,6 0,0 3,3 0,1 2,0 0,0 2,8 0,0 4,2 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 20,6 0,4 19,4 0,4 11,8 0,3 20,7 0,4 20,0 0,4
08. Rehuaineet 2,4 0,0 3,9 0,1 2,8 0,1 2,5 0,0 5,3 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 58,9 1,1 69,3 1,4 44,4 1,0 57,2 1,0 69,0 1,2
1. Juomat ja tupakka 219,6 4,2 217,0 4,5 177,1 3,9 244,4 4,2 288,0 5,1
11. Juomat 219,4 4,2 216,8 4,5 176,7 3,9 243,6 4,2 287,8 5,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 36,1 0,7 23,5 0,5 34,2 0,8 50,3 0,9 40,8 0,7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,2 0,0 3,6 0,1 3,9 0,1 3,3 0,1 4,7 0,1
24. Puutavara ja korkki 1,9 0,0 2,5 0,1 2,2 0,0 1,8 0,0 2,4 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,0 0,0 1,3 0,0 1,5 0,0 1,2 0,0 2,3 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,8 0,1 3,6 0,1 2,1 0,0 2,7 0,0 3,8 0,1
28. Malmit ja metalliromu 7,3 0,1 2,4 0,0 4,3 0,1 10,4 0,2 7,2 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 20,6 0,4 9,8 0,2 20,0 0,4 30,6 0,5 20,1 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 93,6 1,8 34,5 0,7 111,4 2,5 160,4 2,8 106,8 1,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 93,6 1,8 34,3 0,7 111,2 2,5 160,3 2,8 106,4 1,9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 46,7 0,9 47,0 1,0 35,5 0,8 58,7 1,0 64,9 1,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 46,7 0,9 47,0 1,0 35,2 0,8 58,4 1,0 64,9 1,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 655,3 12,4 914,4 18,9 695,3 15,4 1.038,5 18,0 790,4 14,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 55,4 1,1 46,4 1,0 41,5 0,9 75,6 1,3 62,6 1,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 12,9 0,2 6,6 0,1 7,3 0,2 7,2 0,1 6,6 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 11,5 0,2 9,6 0,2 9,3 0,2 12,9 0,2 16,0 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 365,7 6,9 658,1 13,6 458,1 10,2 713,9 12,4 460,8 8,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 103,7 2,0 101,2 2,1 85,5 1,9 104,7 1,8 119,5 2,1
56. Lannoitteet, valmistetut 0,8 0,0 00 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 24,6 0,5 24,2 0,5 23,7 0,5 34,7 0,6 32,8 0,6
58. Muovit, valmistetut 28,0 0,5 26,8 0,6 28,3 0,6 29,5 0,5 35,3 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 52,8 1,0 41,5 0,9 41,5 0,9 59,7 1,0 56,7 1,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 566,6 10,7 532,0 11,0 516,9 11,5 585,5 10,1 617,4 11,0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 18,4 0,3 15,8 0,3 18,3 0,4 20,1 0,3 17,2 0,3
62. Kumituotteet 30,2 0,6 31,4 0,6 30,4 0,7 30,9 0,5 39,3 0,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 11,2 0,2 11,1 0,2 12,7 0,3 12,7 0,2 14,5 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 26,2 0,5 29,2 0,6 21,9 0,5 23,1 0,4 25,1 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 52,0 1,0 50,7 1,0 48,6 1,1 60,2 1,0 66,7 1,2
66. Kivennäisainetuotteet 138,4 2,6 121,6 2,5 130,0 2,9 134,7 2,3 149,8 2,7
67. Rauta ja teräs 54,3 1,0 55,6 1,1 74,2 1,6 85,2 1,5 74,4 1,3
68. Muut metallit 103,8 2,0 101,8 2,1 67,4 1,5 92,8 1,6 92,6 1,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 132,2 2,5 114,6 2,4 113,3 2,5 125,8 2,2 137,7 2,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.805,4 34,2 1.561,9 32,2 1.446,7 32,1 1.865,0 32,3 1.892,3 33,7
71. Voimakoneet ja moottorit 193,6 3,7 182,5 3,8 138,4 3,1 233,5 4,0 195,1 3,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 242,7 4,6 256,5 5,3 266,8 5,9 289,6 5,0 321,9 5,7
73. Metalliteollisuuskoneet 52,0 1,0 57,4 1,2 69,5 1,5 67,4 1,2 89,0 1,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 457,8 8,7 441,4 9,1 412,3 9,1 478,0 8,3 551,5 9,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 20,9 0,4 13,0 0,3 16,0 0,4 17,9 0,3 20,0 0,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 40,5 0,8 27,6 0,6 27,9 0,6 33,5 0,6 33,8 0,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 186,0 3,5 175,0 3,6 171,9 3,8 207,7 3,6 215,9 3,8
78. Moottoriajoneuvot 519,2 9,8 273,5 5,6 275,3 6,1 444,3 7,7 354,9 6,3
79. Muut kuljetusvälineet 92,7 1,8 135,0 2,8 68,6 1,5 93,3 1,6 110,3 2,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.359,0 25,8 1.142,3 23,6 1.199,9 26,6 1.398,3 24,2 1.372,2 24,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 15,5 0,3 17,5 0,4 13,5 0,3 14,5 0,3 17,6 0,3
82. Huonekalut 133,4 2,5 143,8 3,0 137,2 3,0 150,3 2,6 181,5 3,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 232,1 4,4 179,5 3,7 144,3 3,2 194,1 3,4 178,0 3,2
84. Vaatteet 212,9 4,0 181,3 3,7 187,3 4,2 196,9 3,4 188,3 3,4
85. Jalkineet 211,2 4,0 190,3 3,9 190,0 4,2 216,6 3,7 180,0 3,2
87. Kojeet,mittarit yms. 69,3 1,3 73,9 1,5 69,9 1,6 74,7 1,3 68,6 1,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 150,0 2,8 95,8 2,0 130,4 2,9 188,3 3,3 142,8 2,5
89. Muut valmiit tavarat 334,5 6,3 260,4 5,4 327,1 7,3 362,8 6,3 415,3 7,4
9. Muut tavarat 262,9 5,0 129,2 2,7 108,9 2,4 112,8 2,0 167,6 3,0
93. Erittelemätön 207,5 3,9 76,7 1,6 58,2 1,3 53,5 0,9 109,6 1,9
97. Kulta, ei monetaarinen 0,4 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 55,0 1,0 51,5 1,1 50,4 1,1 58,8 1,0 57,3 1,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.272,1 100,0 4.850,5 100,0 4.508,1 100,0 5.777,3 100,0 5.620,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu