Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Italian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/6 - 2022/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/6
%
2022/7
%
2022/8
%
2022/9
%
2022/10
%
Viennistä1,4 1,6 1,0 1,2 1,3
Tuonnista2,2 2,1 2,2 1,8 2,3
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,9 1,9 1,8 1,6 1,9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Italian kanssa, vienti Italiaan ja tuonti Italiasta vuoden 2022 lokakuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Lokakuussa 2022 Italia edusti 1,9 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1,3 prosenttia USAn viennistä ja 2,3 prosenttia tuonnista. Lokakuussa Italia oli Yhdysvaltain 14. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 8,8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 20,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Lokakuussa kauppatase Italian kanssa oli Yhdysvalloille 4,0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Italiasta oli 20,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa, ollen suuruudeltaan 6,4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Italiasta olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 8,0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 5,4 % sekä Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 4,0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Italiaan oli 22,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa, ollen suuruudeltaan 2,4 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 19,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 9,0 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 7,8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2022 tammi-lokakuun kehitys

Tammi-lokakuun aikana tavarakauppa Italian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-lokakuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 80,3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 17,3 prosenttia. Tammi-lokakuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 57,0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 23,3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 13,4 prosentilla ja viennin arvo 28,0 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 4,2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 4,7 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-lokakuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 33,7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 32,1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Italiaan (IT) jaksolla 2022/6 - 2022/10

2022 / 62022 / 72022 / 82022 / 92022 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 55,6 2,2 36,2 1,3 51,6 2,7 85,9 4,2 43,0 1,8
01. Liha ja lihatuotteet 1,3 0,1 3,3 0,1 3,4 0,2 3,1 0,2 2,2 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 6,4 0,3 12,5 0,5 10,7 0,6 10,9 0,5 7,6 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 18,0 0,7 0,4 0,0 9,7 0,5 45,6 2,2 4,7 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 26,7 1,0 17,9 0,6 26,0 1,4 24,2 1,2 24,7 1,0
08. Rehuaineet 1,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,4 0,1 1,7 0,1 1,5 0,1 1,3 0,1 2,4 0,1
1. Juomat ja tupakka 9,9 0,4 2,2 0,1 12,4 0,7 4,7 0,2 13,2 0,5
11. Juomat 9,9 0,4 2,1 0,1 11,7 0,6 3,2 0,2 12,1 0,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 1,5 0,1 1,0 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 158,3 6,2 106,4 3,8 125,9 6,7 150,7 7,3 230,0 9,6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 3,5 0,1 0,6 0,0 1,0 0,1 3,6 0,2 3,5 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,4 0,0 0,4 0,0 22,3 1,2 33,4 1,6 74,0 3,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,0 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 1,8 0,1 1,8 0,1
24. Puutavara ja korkki 11,3 0,4 5,7 0,2 7,3 0,4 5,4 0,3 9,2 0,4
25. Paperimassa 17,3 0,7 26,9 1,0 28,3 1,5 13,5 0,7 26,3 1,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,9 0,1 1,1 0,0 1,7 0,1 1,1 0,1 1,4 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4,1 0,2 3,6 0,1 3,2 0,2 2,9 0,1 2,9 0,1
28. Malmit ja metalliromu 115,5 4,5 65,5 2,4 59,1 3,1 85,6 4,2 105,4 4,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,4 0,1 2,1 0,1 2,1 0,1 3,3 0,2 5,5 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 881,8 34,6 1.159,9 42,0 534,1 28,4 258,1 12,5 526,5 22,0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 22,9 0,9 54,6 2,0 11,2 0,6 35,7 1,7 28,8 1,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 714,3 28,0 1.013,5 36,7 401,9 21,4 122,1 5,9 488,5 20,4
34. Kaasut 144,7 5,7 91,8 3,3 120,9 6,4 100,3 4,9 9,2 0,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 438,0 17,2 470,3 17,0 249,4 13,3 421,2 20,4 375,7 15,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 31,8 1,2 32,7 1,2 29,2 1,6 33,2 1,6 15,7 0,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7,5 0,3 3,7 0,1 4,2 0,2 3,8 0,2 4,0 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 2,5 0,1 2,5 0,1 2,0 0,1 2,4 0,1 2,0 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 282,4 11,1 309,7 11,2 98,0 5,2 289,6 14,1 237,8 9,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,5 0,3 8,0 0,3 7,2 0,4 8,3 0,4 8,9 0,4
56. Lannoitteet, valmistetut 0,2 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 37,2 1,5 46,3 1,7 50,8 2,7 24,5 1,2 41,7 1,7
58. Muovit, valmistetut 6,3 0,2 7,1 0,3 4,2 0,2 6,5 0,3 7,1 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 62,5 2,4 60,0 2,2 53,4 2,8 52,1 2,5 58,2 2,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 246,6 9,7 260,7 9,4 338,8 18,0 320,5 15,6 347,2 14,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 13,5 0,5 6,2 0,2 13,6 0,7 6,1 0,3 8,8 0,4
62. Kumituotteet 4,8 0,2 5,7 0,2 5,6 0,3 4,3 0,2 4,2 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,0 0,1 1,3 0,0 2,1 0,1 1,3 0,1 1,5 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 16,3 0,6 19,1 0,7 19,8 1,1 8,3 0,4 18,6 0,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5,8 0,2 5,0 0,2 5,9 0,3 5,4 0,3 5,6 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 30,3 1,2 26,2 0,9 22,2 1,2 37,2 1,8 39,6 1,7
67. Rauta ja teräs 12,5 0,5 12,7 0,5 10,6 0,6 14,6 0,7 19,3 0,8
68. Muut metallit 140,8 5,5 163,9 5,9 241,9 12,9 225,7 11,0 226,5 9,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 20,6 0,8 20,6 0,7 17,1 0,9 17,7 0,9 22,9 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 490,4 19,2 433,4 15,7 340,3 18,1 539,8 26,2 583,0 24,4
71. Voimakoneet ja moottorit 98,2 3,9 76,0 2,8 47,3 2,5 93,3 4,5 97,1 4,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 44,8 1,8 39,6 1,4 31,0 1,6 32,8 1,6 41,4 1,7
73. Metalliteollisuuskoneet 3,9 0,2 4,7 0,2 5,0 0,3 5,7 0,3 7,1 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 53,8 2,1 66,3 2,4 49,9 2,7 73,9 3,6 72,9 3,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 21,9 0,9 18,7 0,7 15,9 0,8 20,8 1,0 15,7 0,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 32,2 1,3 34,9 1,3 29,5 1,6 34,2 1,7 45,6 1,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 77,2 3,0 78,5 2,8 74,6 4,0 87,1 4,2 88,5 3,7
78. Moottoriajoneuvot 21,2 0,8 28,1 1,0 29,7 1,6 49,8 2,4 38,7 1,6
79. Muut kuljetusvälineet 137,2 5,4 86,6 3,1 57,5 3,1 142,1 6,9 175,9 7,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 201,3 7,9 177,8 6,4 152,8 8,1 210,7 10,2 191,9 8,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,5 0,1 1,5 0,1 1,2 0,1 1,2 0,1 1,3 0,1
82. Huonekalut 1,8 0,1 2,0 0,1 1,4 0,1 1,7 0,1 1,2 0,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2,2 0,1 3,1 0,1 1,9 0,1 4,2 0,2 1,9 0,1
84. Vaatteet 11,6 0,5 13,8 0,5 13,9 0,7 14,7 0,7 14,7 0,6
85. Jalkineet 0,7 0,0 1,3 0,0 1,3 0,1 1,9 0,1 1,3 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 95,1 3,7 79,1 2,9 70,9 3,8 95,3 4,6 94,8 4,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 15,4 0,6 14,2 0,5 13,9 0,7 14,7 0,7 13,6 0,6
89. Muut valmiit tavarat 73,0 2,9 62,8 2,3 48,2 2,6 77,0 3,7 63,3 2,6
9. Muut tavarat 68,0 2,7 116,8 4,2 72,7 3,9 68,3 3,3 83,1 3,5
93. Erittelemätön 5,7 0,2 3,7 0,1 8,7 0,5 4,5 0,2 8,7 0,4
97. Kulta, ei monetaarinen 6,3 0,2 51,6 1,9 11,1 0,6 12,0 0,6 11,1 0,5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 55,9 2,2 61,3 2,2 50,1 2,7 51,8 2,5 63,0 2,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.550,2 100,0 2.764,0 100,0 1.878,1 100,0 2.060,3 100,0 2.393,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Italiasta (IT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/6 - 2022/10

2022 / 62022 / 72022 / 82022 / 92022 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 316,5 5,0 262,1 4,6 319,7 5,0 228,2 4,6 336,5 5,2
01. Liha ja lihatuotteet 21,9 0,3 20,3 0,4 26,1 0,4 16,5 0,3 23,8 0,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 49,9 0,8 34,0 0,6 54,6 0,9 29,3 0,6 48,4 0,8
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,5 0,0 1,3 0,0 1,4 0,0 1,5 0,0 1,1 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 86,7 1,4 79,6 1,4 97,4 1,5 81,7 1,6 115,9 1,8
05. Hedelmät ja kasvikset 37,7 0,6 28,3 0,5 33,6 0,5 24,2 0,5 36,6 0,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 5,0 0,1 5,4 0,1 5,4 0,1 4,3 0,1 3,8 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 24,0 0,4 24,3 0,4 26,4 0,4 21,0 0,4 27,0 0,4
08. Rehuaineet 4,5 0,1 6,3 0,1 5,8 0,1 4,0 0,1 3,3 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 85,2 1,3 62,5 1,1 68,9 1,1 45,7 0,9 76,5 1,2
1. Juomat ja tupakka 343,6 5,4 274,1 4,8 343,7 5,4 204,2 4,1 289,4 4,5
11. Juomat 342,9 5,4 274,1 4,8 342,2 5,4 203,5 4,1 289,3 4,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,7 0,0 0,1 0,0 1,5 0,0 0,7 0,0 0,1 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 58,2 0,9 29,4 0,5 43,0 0,7 26,0 0,5 21,3 0,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6,9 0,1 3,0 0,1 4,8 0,1 2,1 0,0 1,8 0,0
24. Puutavara ja korkki 3,3 0,1 3,3 0,1 4,5 0,1 3,4 0,1 2,0 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,8 0,0 1,3 0,0 2,2 0,0 1,4 0,0 1,8 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5,4 0,1 3,7 0,1 3,2 0,1 2,4 0,0 1,8 0,0
28. Malmit ja metalliromu 18,1 0,3 5,7 0,1 8,6 0,1 2,2 0,0 2,5 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 22,4 0,4 12,1 0,2 19,7 0,3 14,4 0,3 11,4 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 298,4 4,7 195,7 3,4 215,9 3,4 198,3 4,0 348,7 5,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 298,3 4,7 195,3 3,4 215,0 3,4 198,2 4,0 347,9 5,4
34. Kaasut 0,1 0,0 0,3 0,0 0,9 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 77,9 1,2 55,0 1,0 74,1 1,2 37,8 0,8 62,7 1,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 00 0,6 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 77,8 1,2 54,3 1,0 73,8 1,2 37,8 0,8 62,4 1,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 813,2 12,8 837,0 14,7 946,0 14,9 795,0 16,0 1.062,4 16,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 74,7 1,2 64,4 1,1 89,6 1,4 60,6 1,2 51,6 0,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 12,8 0,2 11,6 0,2 16,4 0,3 15,1 0,3 23,2 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 17,2 0,3 14,3 0,3 18,3 0,3 10,8 0,2 14,4 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 451,6 7,1 510,4 8,9 567,3 8,9 507,0 10,2 699,4 10,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 136,3 2,1 118,4 2,1 129,1 2,0 106,7 2,1 147,8 2,3
56. Lannoitteet, valmistetut 0,5 0,0 0,2 0,0 1,7 0,0 1,1 0,0 7,4 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 34,9 0,5 35,1 0,6 34,8 0,5 31,0 0,6 36,3 0,6
58. Muovit, valmistetut 32,4 0,5 32,7 0,6 35,7 0,6 22,3 0,4 27,9 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 53,0 0,8 49,9 0,9 53,2 0,8 40,3 0,8 54,4 0,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 742,2 11,6 653,6 11,4 786,9 12,4 608,6 12,2 657,5 10,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 23,2 0,4 22,8 0,4 19,4 0,3 15,7 0,3 13,5 0,2
62. Kumituotteet 41,8 0,7 40,4 0,7 59,6 0,9 36,2 0,7 39,7 0,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 18,4 0,3 18,3 0,3 19,1 0,3 13,2 0,3 13,4 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 35,4 0,6 35,4 0,6 45,1 0,7 34,5 0,7 56,1 0,9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 68,1 1,1 58,8 1,0 63,9 1,0 46,0 0,9 47,9 0,7
66. Kivennäisainetuotteet 197,6 3,1 169,4 3,0 202,8 3,2 141,6 2,8 157,1 2,4
67. Rauta ja teräs 111,2 1,7 93,7 1,6 137,1 2,2 107,7 2,2 103,3 1,6
68. Muut metallit 83,8 1,3 79,1 1,4 84,9 1,3 91,6 1,8 89,8 1,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 162,7 2,6 135,7 2,4 155,1 2,4 122,0 2,5 136,8 2,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.131,5 33,4 1.879,8 32,9 2.180,8 34,4 1.559,2 31,4 1.995,4 31,1
71. Voimakoneet ja moottorit 208,7 3,3 233,9 4,1 230,1 3,6 157,9 3,2 212,8 3,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 352,3 5,5 308,4 5,4 379,7 6,0 238,3 4,8 282,8 4,4
73. Metalliteollisuuskoneet 61,0 1,0 65,7 1,2 85,2 1,3 69,5 1,4 100,5 1,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 584,4 9,2 564,5 9,9 650,4 10,3 482,2 9,7 548,6 8,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 27,2 0,4 21,9 0,4 23,3 0,4 22,3 0,4 22,2 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 41,3 0,6 31,9 0,6 37,9 0,6 34,9 0,7 36,1 0,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 230,5 3,6 211,5 3,7 224,6 3,5 204,4 4,1 246,2 3,8
78. Moottoriajoneuvot 539,9 8,5 351,1 6,1 420,0 6,6 289,7 5,8 352,1 5,5
79. Muut kuljetusvälineet 86,2 1,4 90,9 1,6 129,6 2,0 60,0 1,2 194,3 3,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.413,3 22,2 1.391,5 24,4 1.290,6 20,3 1.185,1 23,8 1.483,0 23,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 19,8 0,3 20,2 0,4 23,6 0,4 16,2 0,3 19,8 0,3
82. Huonekalut 200,9 3,2 178,2 3,1 204,8 3,2 154,5 3,1 146,9 2,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 176,1 2,8 191,5 3,4 142,2 2,2 141,7 2,9 172,0 2,7
84. Vaatteet 213,3 3,3 215,3 3,8 207,8 3,3 206,6 4,2 231,9 3,6
85. Jalkineet 227,9 3,6 216,6 3,8 204,1 3,2 160,6 3,2 210,9 3,3
87. Kojeet,mittarit yms. 84,9 1,3 81,2 1,4 86,6 1,4 63,8 1,3 80,6 1,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 153,4 2,4 137,0 2,4 101,3 1,6 139,5 2,8 168,2 2,6
89. Muut valmiit tavarat 337,1 5,3 351,4 6,2 320,2 5,0 302,2 6,1 452,7 7,1
9. Muut tavarat 181,8 2,9 133,7 2,3 141,8 2,2 126,9 2,6 155,6 2,4
93. Erittelemätön 121,2 1,9 75,5 1,3 92,9 1,5 73,4 1,5 96,0 1,5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 60,3 0,9 56,3 1,0 48,1 0,8 53,2 1,1 59,1 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6.376,6 100,0 5.711,9 100,0 6.342,5 100,0 4.969,3 100,0 6.412,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu