Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Italian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä1.21.31.41.31.2
Tuonnista2.02.22.22.42.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.71.91.92.02.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Italian kanssa, vienti Italiaan ja tuonti Italiasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Italia oli Yhdysvaltain 12. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Heinäkuussa 2021 Italia edusti 2.0 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1.2 prosenttia USAn viennistä ja 2.4 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 7.5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 28.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Italian kanssa oli Yhdysvalloille 4.0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Italiasta oli 40.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 5.7 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Italiasta olivat Sitc896 (taideteokset,kokoelma- ja antiikkiesineet), joka edusti 7.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 6.8 % sekä Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 4.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Italiaan supistui 0.7 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.7 miljardia dollaria heinäkuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 14.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 13.0 % sekä Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 8.3 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Italian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 23.9 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 47.7 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 35.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 12.7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 30.3 prosentilla ja viennin arvo 8.99755335451062. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 2.4 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 1.5 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 22.3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 15.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Italiaan (IT) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 42.8 2.4 40.8 2.1 70.6 3.5 47.4 2.5 42.7 2.5
01. Liha ja lihatuotteet 1.3 0.1 1.2 0.1 2.4 0.1 1.2 0.1 1.8 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.3 0.1 1.3 0.1 3.4 0.2 5.5 0.3 12.7 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 1.1 0.1 0.9 0.0 32.5 1.6 11.7 0.6 0.4 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 34.4 1.9 33.10 1.8 28.8 1.4 25.9 1.4 25.3 1.5
08. Rehuaineet 0.9 0.0 1.1 0.1 0.7 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.6 0.1 2.2 0.1 2.8 0.1 2.2 0.1 2.0 0.1
1. Juomat ja tupakka 2.0 0.1 8.4 0.4 1.7 0.1 12.1 0.6 3.3 0.2
11. Juomat 2.0 0.1 8.4 0.4 1.7 0.1 10.4 0.5 2.0 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 1.7 0.1 1.3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 114.10 6.4 225.6 11.7 171.4 8.4 142.5 7.4 134.10 7.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1.7 0.1 1.4 0.1 0.10 0.0 1.4 0.1 1.1 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.9 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 2.2 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.3 0.1 1.5 0.1 1.1 0.1 1.4 0.1 1.5 0.1
24. Puutavara ja korkki 5.6 0.3 4.9 0.3 5.8 0.3 5.6 0.3 4.5 0.3
25. Paperimassa 20.3 1.1 17.8 0.9 21.1 1.0 18.8 1.0 17.2 1.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.3 0.1 3.9 0.2 2.9 0.1 1.7 0.1 0.10 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.2 0.2 8.3 0.4 4.4 0.2 2.9 0.2 2.10 0.2
28. Malmit ja metalliromu 75.7 4.2 183.7 9.6 130.1 6.4 107.7 5.6 101.9 5.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5.2 0.3 3.9 0.2 4.8 0.2 2.8 0.1 3.1 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 214.5 12.0 317.0 16.5 347.3 17.0 184.2 9.6 307.7 17.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 13.9 0.8 9.3 0.5 6.1 0.3 16.5 0.9 8.5 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 129.6 7.2 252.5 13.1 297.10 14.6 152.7 8.0 250.1 14.5
34. Kaasut 71.2 4.0 55.3 2.9 43.3 2.1 15.1 0.8 49.2 2.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 430.9 24.1 332.3 17.3 372.5 18.3 448.7 23.5 421.10 24.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 30.6 1.7 21.9 1.1 34.6 1.7 33.3 1.7 40.3 2.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.9 0.2 5.10 0.3 6.9 0.3 4.4 0.2 3.6 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 4.9 0.3 3.0 0.2 3.1 0.2 3.5 0.2 3.0 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 288.9 16.2 213.1 11.1 217.6 10.7 303.3 15.9 285.6 16.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.3 0.4 4.9 0.3 6.7 0.3 6.5 0.3 7.1 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 34.2 1.9 26.9 1.4 40.3 2.0 35.8 1.9 30.9 1.8
58. Muovit, valmistetut 7.4 0.4 9.10 0.5 8.3 0.4 7.9 0.4 6.1 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 54.8 3.1 46.7 2.4 54.10 2.7 54.2 2.8 45.5 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 200.1 11.2 263.2 13.7 347.6 17.0 317.8 16.6 222.2 12.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 9.0 0.5 8.7 0.5 9.7 0.5 16.3 0.8 8.1 0.5
62. Kumituotteet 3.9 0.2 3.2 0.2 5.1 0.2 4.8 0.2 5.0 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.6 0.1 2.3 0.1 1.7 0.1 1.7 0.1 2.4 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 15.6 0.9 11.10 0.6 14.5 0.7 12.5 0.6 9.9 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.2 0.3 6.8 0.4 6.4 0.3 5.8 0.3 3.8 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 22.10 1.3 38.1 2.0 31.8 1.6 35.7 1.9 21.8 1.3
67. Rauta ja teräs 9.6 0.5 14.4 0.7 11.7 0.6 8.8 0.5 7.9 0.5
68. Muut metallit 110.9 6.2 159.3 8.3 247.8 12.1 214.8 11.2 149.7 8.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 19.6 1.1 18.8 1.0 19.4 0.9 17.8 0.9 14.1 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 524.7 29.3 500.6 26.1 477.10 23.4 558.6 29.2 384.1 22.2
71. Voimakoneet ja moottorit 91.7 5.1 71.1 3.7 76.0 3.7 137.0 7.2 57.5 3.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 32.8 1.8 37.4 1.9 34.6 1.7 31.7 1.7 27.5 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 3.8 0.2 5.7 0.3 3.8 0.2 2.10 0.2 6.3 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 68.3 3.8 62.2 3.2 70.2 3.4 63.7 3.3 57.0 3.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 19.5 1.1 26.5 1.4 19.8 1.0 20.0 1.0 20.10 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 23.8 1.3 30.7 1.6 29.1 1.4 27.1 1.4 27.6 1.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 67.5 3.8 63.6 3.3 77.0 3.8 70.10 3.7 69.8 4.0
78. Moottoriajoneuvot 38.2 2.1 62.7 3.3 48.0 2.4 28.4 1.5 16.8 1.0
79. Muut kuljetusvälineet 179.6 10.0 141.1 7.3 119.8 5.9 177.1 9.3 101.0 5.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 189.1 10.6 169.6 8.8 164.8 8.1 147.4 7.7 150.7 8.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.1 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1 2.0 0.1 1.2 0.1
82. Huonekalut 1.5 0.1 2.1 0.1 2.4 0.1 2.2 0.1 2.0 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2.9 0.2 0.8 0.0 0.9 0.0 1.1 0.1 0.6 0.0
84. Vaatteet 7.8 0.4 10.9 0.6 8.2 0.4 7.3 0.4 7.7 0.4
85. Jalkineet 1.2 0.1 1.1 0.1 0.8 0.0 1.1 0.1 0.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 93.9 5.3 63.2 3.3 77.0 3.8 69.2 3.6 71.9 4.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 16.5 0.9 15.2 0.8 15.6 0.8 15.6 0.8 16.8 1.0
89. Muut valmiit tavarat 64.4 3.6 75.3 3.9 58.10 2.9 49.2 2.6 50.2 2.9
9. Muut tavarat 68.9 3.9 63.0 3.3 86.6 4.2 53.4 2.8 59.1 3.4
93. Erittelemätön 7.1 0.4 4.10 0.3 5.7 0.3 3.4 0.2 5.3 0.3
97. Kulta, ei monetaarinen 24.9 1.4 19.6 1.0 37.0 1.8 11.8 0.6 16.6 1.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 36.6 2.0 38.5 2.0 43.8 2.1 38.2 2.0 37.2 2.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,787.6 100.0 1,920.2 100.0 2,040.1 100.0 1,912.1 100.0 1,726.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Italiasta (IT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 204.0 4.4 249.3 5.0 231.1 4.5 271.6 4.6 224.7 3.9
01. Liha ja lihatuotteet 14.0 0.3 16.0 0.3 15.6 0.3 19.9 0.3 16.10 0.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 30.9 0.7 38.6 0.8 41.8 0.8 51.5 0.9 43.7 0.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.10 0.0 1.5 0.0 1.4 0.0 2.2 0.0 1.3 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 54.10 1.2 61.6 1.2 57.9 1.1 66.5 1.1 55.7 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 33.9 0.7 35.4 0.7 30.6 0.6 37.2 0.6 29.3 0.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.10 0.1 2.7 0.1 3.4 0.1 3.4 0.1 3.1 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 8.9 0.2 19.5 0.4 17.2 0.3 17.1 0.3 17.3 0.3
08. Rehuaineet 2.8 0.1 2.7 0.1 3.4 0.1 4.9 0.1 3.1 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 54.9 1.2 71.7 1.4 60.1 1.2 69.3 1.2 54.6 0.9
1. Juomat ja tupakka 185.0 4.0 271.10 5.5 262.0 5.1 334.3 5.7 306.2 5.3
11. Juomat 184.8 3.9 271.1 5.5 261.9 5.1 333.3 5.7 305.9 5.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.0 0.9 0.0 0.2 0.0 1.1 0.0 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 24.2 0.5 33.8 0.7 29.9 0.6 38.10 0.7 27.8 0.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.8 0.1 1.8 0.0 2.8 0.1 4.5 0.1 3.4 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.10 0.0 1.10 0.0 2.4 0.0 3.2 0.1 2.8 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.4 0.0 2.2 0.0 0.9 0.0 1.9 0.0 2.4 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.2 0.0 3.1 0.1 3.0 0.1 3.9 0.1 3.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 6.5 0.1 9.4 0.2 7.8 0.2 14.7 0.2 1.6 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9.6 0.2 15.4 0.3 13.0 0.3 11.0 0.2 14.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 84.7 1.8 108.9 2.2 124.6 2.4 168.3 2.9 222.4 3.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 84.6 1.8 108.9 2.2 124.6 2.4 168.3 2.9 222.4 3.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 40.9 0.9 59.5 1.2 60.8 1.2 61.2 1.0 43.3 0.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 40.9 0.9 59.4 1.2 60.7 1.2 61.2 1.0 43.2 0.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 742.4 15.9 724.0 14.6 781.10 15.1 849.1 14.4 773.1 13.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 48.3 1.0 57.1 1.1 61.4 1.2 74.2 1.3 68.0 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.2 0.1 9.7 0.2 5.1 0.1 7.4 0.1 10.6 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 10.7 0.2 10.4 0.2 13.5 0.3 15.3 0.3 13.10 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 513.9 11.0 455.1 9.2 511.1 9.9 532.5 9.0 467.5 8.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 75.6 1.6 102.8 2.1 99.1 1.9 114.9 2.0 112.3 2.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0.5 0.0 0.8 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.2 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 27.4 0.6 25.7 0.5 26.7 0.5 33.1 0.6 32.3 0.6
58. Muovit, valmistetut 25.6 0.5 27.2 0.5 30.3 0.6 35.7 0.6 35.10 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 37.6 0.8 35.8 0.7 34.1 0.7 35.3 0.6 31.7 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 549.9 11.7 578.1 11.6 546.6 10.6 639.9 10.9 607.2 10.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 20.8 0.4 19.7 0.4 21.5 0.4 24.9 0.4 19.4 0.3
62. Kumituotteet 31.3 0.7 30.2 0.6 32.7 0.6 35.10 0.6 42.4 0.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 8.6 0.2 14.0 0.3 11.10 0.2 13.4 0.2 15.4 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 20.6 0.4 23.10 0.5 25.4 0.5 29.4 0.5 26.1 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 46.2 1.0 54.2 1.1 54.10 1.1 57.3 1.0 55.6 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 102.6 2.2 140.9 2.8 123.3 2.4 162.6 2.8 159.9 2.8
67. Rauta ja teräs 41.3 0.9 46.2 0.9 40.9 0.8 68.8 1.2 70.8 1.2
68. Muut metallit 169.0 3.6 124.3 2.5 112.3 2.2 110.2 1.9 86.7 1.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 109.9 2.3 124.10 2.5 123.9 2.4 137.7 2.3 131.5 2.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,730.8 37.0 1,739.1 35.0 1,794.7 34.7 2,104.0 35.8 1,791.1 31.2
71. Voimakoneet ja moottorit 167.1 3.6 218.5 4.4 180.5 3.5 237.6 4.0 223.8 3.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 232.4 5.0 263.9 5.3 305.4 5.9 347.1 5.9 294.7 5.1
73. Metalliteollisuuskoneet 54.0 1.2 59.4 1.2 85.7 1.7 63.1 1.1 87.1 1.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 529.3 11.3 519.2 10.5 474.3 9.2 588.2 10.0 581.9 10.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 16.8 0.4 19.9 0.4 18.4 0.4 21.2 0.4 20.1 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 36.5 0.8 33.3 0.7 39.2 0.8 40.5 0.7 33.7 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 174.6 3.7 177.6 3.6 200.9 3.9 210.7 3.6 193.6 3.4
78. Moottoriajoneuvot 425.2 9.1 295.9 6.0 384.10 7.5 412.9 7.0 278.6 4.8
79. Muut kuljetusvälineet 95.3 2.0 151.9 3.1 105.8 2.0 183.2 3.1 78.1 1.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 995.7 21.3 1,069.2 21.5 1,185.5 22.9 1,295.2 22.0 1,632.7 28.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 14.4 0.3 18.4 0.4 17.1 0.3 19.7 0.3 18.1 0.3
82. Huonekalut 115.1 2.5 143.1 2.9 144.3 2.8 172.6 2.9 147.10 2.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 122.6 2.6 146.7 3.0 155.9 3.0 163.2 2.8 181.4 3.2
84. Vaatteet 129.1 2.8 129.9 2.6 146.8 2.8 163.3 2.8 176.7 3.1
85. Jalkineet 136.0 2.9 160.4 3.2 185.2 3.6 203.3 3.5 208.2 3.6
87. Kojeet,mittarit yms. 65.7 1.4 65.4 1.3 73.6 1.4 73.1 1.2 74.6 1.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 118.1 2.5 125.6 2.5 148.9 2.9 147.1 2.5 126.1 2.2
89. Muut valmiit tavarat 295.0 6.3 280.2 5.6 314.0 6.1 353.3 6.0 699.9 12.2
9. Muut tavarat 123.3 2.6 133.6 2.7 148.6 2.9 121.4 2.1 117.3 2.0
93. Erittelemätön 69.2 1.5 78.3 1.6 72.7 1.4 62.5 1.1 59.7 1.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0.2 0.0 0.3 0.0 21.9 0.4 0.4 0.0 0.4 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 52.10 1.1 55.0 1.1 54.0 1.0 58.5 1.0 57.2 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,680.5 100.0 4,967.1 100.0 5,165.3 100.0 5,883.7 100.0 5,745.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu