Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Italian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä1,2 1,2 1,1 1,2 1,1
Tuonnista2,4 2,2 1,9 2,1 2,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,0 1,8 1,6 1,8 1,7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Italian kanssa, vienti Italiaan ja tuonti Italiasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Italian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2021 oli 1,7 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1,1 %:a ja 2,1 %:a tuonnista. Marraskuussa Italia oli Yhdysvaltain 14. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 7,1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 6,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Italian kanssa oli Yhdysvalloille 3,8 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Italiasta oli 7,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 5,5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Italiasta olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 7,7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 4,6 % sekä Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 4,1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Italiaan oli 3,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1,7 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 12,9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 10,1 % sekä Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 8,8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Italian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 20,1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 75,6 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 55,7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 19,9 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 25,2 prosentilla ja viennin arvo 7,7 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 3,9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 2,3 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 35,8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 26,0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Italiaan (IT) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 42,7 2,5 47,1 2,5 52,7 3,3 72,7 3,6 66,4 4,0
01. Liha ja lihatuotteet 1,7 0,1 1,9 0,1 2,6 0,2 1,5 0,1 3,7 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 12,6 0,7 12,3 0,7 6,7 0,4 5,0 0,2 5,0 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 0,4 0,0 7,8 0,4 16,3 1,0 6,7 0,3 7,3 0,4
05. Hedelmät ja kasvikset 25,2 1,5 23,1 1,2 24,6 1,5 56,7 2,8 46,4 2,8
08. Rehuaineet 0,6 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 1,4 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,0 0,1 1,2 0,1 1,3 0,1 1,8 0,1 1,9 0,1
1. Juomat ja tupakka 3,3 0,2 2,2 0,1 7,7 0,5 2,1 0,1 12,9 0,8
11. Juomat 2,0 0,1 2,1 0,1 7,7 0,5 2,1 0,1 12,1 0,7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 00 0,8 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 134,9 7,8 221,2 12,0 135,5 8,4 215,4 10,7 274,3 16,3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1,0 0,1 1,4 0,1 0,1 0,0 2,1 0,1 1,5 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2,1 0,1 0,6 0,0 40,9 2,5 58,2 2,9 148,2 8,8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,4 0,1 1,8 0,1 0,8 0,1 1,4 0,1 1,2 0,1
24. Puutavara ja korkki 4,5 0,3 5,8 0,3 4,5 0,3 5,9 0,3 6,3 0,4
25. Paperimassa 17,2 1,0 19,1 1,0 28,0 1,7 25,8 1,3 21,1 1,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,9 0,1 3,1 0,2 1,5 0,1 3,0 0,2 6,3 0,4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,9 0,2 3,3 0,2 3,5 0,2 3,4 0,2 2,1 0,1
28. Malmit ja metalliromu 101,8 5,9 185,0 10,0 53,1 3,3 111,4 5,5 83,2 5,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3,0 0,2 1,1 0,1 3,0 0,2 4,2 0,2 4,4 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 307,6 17,8 279,8 15,1 278,7 17,3 399,2 19,9 201,9 12,0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 8,5 0,5 18,2 1,0 16,5 1,0 0,1 0,0 21,2 1,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 250,0 14,5 232,8 12,6 262,2 16,3 399,1 19,9 180,6 10,8
34. Kaasut 49,1 2,8 28,8 1,6 00 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 421,9 24,4 355,8 19,3 334,1 20,7 526,3 26,2 400,7 23,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 40,2 2,3 22,1 1,2 19,1 1,2 62,9 3,1 25,3 1,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,6 0,2 5,7 0,3 3,0 0,2 5,9 0,3 4,3 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 3,0 0,2 2,4 0,1 3,6 0,2 2,3 0,1 2,2 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 285,6 16,5 216,1 11,7 212,5 13,2 356,0 17,7 273,6 16,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,1 0,4 9,8 0,5 5,7 0,4 6,5 0,3 5,0 0,3
56. Lannoitteet, valmistetut 0,2 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 1,0 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 30,8 1,8 36,4 2,0 32,1 2,0 34,3 1,7 32,0 1,9
58. Muovit, valmistetut 6,0 0,4 6,5 0,4 7,8 0,5 6,1 0,3 6,7 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 45,5 2,6 56,0 3,0 50,1 3,1 51,8 2,6 50,6 3,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 222,1 12,9 421,7 22,8 216,4 13,4 115,2 5,7 181,4 10,8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 8,1 0,5 14,4 0,8 13,3 0,8 17,2 0,9 16,0 1,0
62. Kumituotteet 5,0 0,3 3,7 0,2 5,8 0,4 4,8 0,2 4,4 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,3 0,1 1,7 0,1 1,9 0,1 1,9 0,1 1,5 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9,8 0,6 11,8 0,6 13,7 0,8 14,7 0,7 10,0 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,7 0,2 4,3 0,2 4,2 0,3 5,8 0,3 4,6 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 21,7 1,3 27,9 1,5 43,0 2,7 25,9 1,3 20,2 1,2
67. Rauta ja teräs 7,9 0,5 8,5 0,5 9,6 0,6 10,3 0,5 8,2 0,5
68. Muut metallit 149,6 8,7 335,8 18,2 108,6 6,7 15,7 0,8 97,2 5,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 14,1 0,8 13,7 0,7 16,4 1,0 19,0 0,9 19,2 1,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 384,0 22,2 327,1 17,7 370,3 23,0 424,2 21,1 337,3 20,1
71. Voimakoneet ja moottorit 57,5 3,3 58,5 3,2 87,0 5,4 68,5 3,4 64,4 3,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 27,4 1,6 41,0 2,2 31,9 2,0 39,4 2,0 39,7 2,4
73. Metalliteollisuuskoneet 6,2 0,4 3,0 0,2 3,3 0,2 6,3 0,3 6,9 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 57,0 3,3 50,9 2,8 46,6 2,9 67,0 3,3 50,4 3,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 20,9 1,2 15,5 0,8 16,7 1,0 15,8 0,8 12,8 0,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 27,5 1,6 24,3 1,3 26,6 1,7 29,2 1,5 20,4 1,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 69,8 4,0 57,0 3,1 75,1 4,7 78,7 3,9 69,9 4,2
78. Moottoriajoneuvot 16,7 1,0 21,5 1,2 19,6 1,2 39,9 2,0 29,6 1,8
79. Muut kuljetusvälineet 101,0 5,8 55,5 3,0 63,3 3,9 79,3 3,9 43,2 2,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 150,6 8,7 134,3 7,3 165,9 10,3 185,5 9,2 155,9 9,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,2 0,1 1,3 0,1 1,7 0,1 1,3 0,1 1,3 0,1
82. Huonekalut 2,0 0,1 1,1 0,1 2,2 0,1 2,2 0,1 1,4 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,6 0,0 0,8 0,0 2,0 0,1 1,3 0,1 1,2 0,1
84. Vaatteet 7,6 0,4 7,3 0,4 9,6 0,6 13,0 0,6 9,8 0,6
85. Jalkineet 0,5 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 2,4 0,1 1,6 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 71,8 4,2 65,4 3,5 76,6 4,7 67,8 3,4 68,7 4,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 16,7 1,0 15,0 0,8 16,0 1,0 13,3 0,7 10,2 0,6
89. Muut valmiit tavarat 50,2 2,9 42,7 2,3 57,3 3,6 84,1 4,2 61,7 3,7
9. Muut tavarat 59,1 3,4 58,6 3,2 51,4 3,2 68,9 3,4 49,1 2,9
93. Erittelemätön 5,2 0,3 4,4 0,2 3,3 0,2 3,9 0,2 3,3 0,2
97. Kulta, ei monetaarinen 16,5 1,0 16,8 0,9 14,2 0,9 19,9 1,0 8,6 0,5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 37,2 2,2 37,2 2,0 33,9 2,1 44,9 2,2 37,2 2,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.726,4 100,0 1.848,0 100,0 1.612,8 100,0 2.009,6 100,0 1.679,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Italiasta (IT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 224,6 3,9 242,2 4,5 211,1 4,6 261,1 4,9 248,5 4,5
01. Liha ja lihatuotteet 16,9 0,3 19,6 0,4 17,5 0,4 22,9 0,4 18,4 0,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 43,7 0,8 41,0 0,8 46,4 1,0 53,3 1,0 34,8 0,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,2 0,0 1,4 0,0 2,2 0,0 1,0 0,0 1,2 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 55,6 1,0 63,8 1,2 57,3 1,2 67,4 1,3 71,0 1,3
05. Hedelmät ja kasvikset 29,3 0,5 30,8 0,6 22,8 0,5 30,4 0,6 39,9 0,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3,1 0,1 3,3 0,1 2,1 0,0 3,6 0,1 2,9 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 17,3 0,3 17,1 0,3 21,6 0,5 23,3 0,4 20,6 0,4
08. Rehuaineet 3,0 0,1 4,4 0,1 2,2 0,0 2,6 0,0 3,2 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 54,5 0,9 60,8 1,1 39,0 0,8 56,8 1,1 56,5 1,0
1. Juomat ja tupakka 306,1 5,3 290,1 5,4 245,8 5,4 237,8 4,5 248,1 4,5
11. Juomat 305,8 5,3 288,4 5,4 244,0 5,3 237,7 4,5 248,1 4,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,3 0,0 1,7 0,0 1,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 27,7 0,5 50,5 0,9 36,4 0,8 27,6 0,5 32,4 0,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,3 0,1 2,1 0,0 3,3 0,1 2,9 0,1 3,8 0,1
24. Puutavara ja korkki 2,7 0,0 3,4 0,1 3,0 0,1 1,3 0,0 3,7 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,3 0,0 1,5 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3,5 0,1 3,9 0,1 3,2 0,1 2,9 0,1 4,2 0,1
28. Malmit ja metalliromu 1,5 0,0 26,0 0,5 10,4 0,2 7,9 0,1 2,6 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 14,1 0,2 13,5 0,3 15,8 0,3 11,6 0,2 17,3 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 222,4 3,9 75,4 1,4 97,5 2,1 214,8 4,0 212,3 3,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 222,4 3,9 75,4 1,4 97,5 2,1 214,8 4,0 212,3 3,9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 43,2 0,8 39,7 0,7 37,5 0,8 34,1 0,6 47,9 0,9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 43,1 0,8 39,6 0,7 37,5 0,8 34,1 0,6 47,9 0,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 773,0 13,5 783,1 14,7 810,9 17,7 839,5 15,7 815,9 14,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 68,0 1,2 42,3 0,8 37,1 0,8 46,3 0,9 49,8 0,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10,5 0,2 21,0 0,4 10,7 0,2 6,6 0,1 5,9 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 13,9 0,2 11,7 0,2 10,2 0,2 9,3 0,2 12,4 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 467,4 8,1 506,4 9,5 552,9 12,0 588,3 11,0 560,6 10,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 112,2 2,0 99,3 1,9 100,3 2,2 104,7 2,0 96,0 1,8
56. Lannoitteet, valmistetut 1,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 00 0,1 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 32,3 0,6 32,2 0,6 30,0 0,7 27,6 0,5 29,8 0,5
58. Muovit, valmistetut 35,9 0,6 36,2 0,7 22,4 0,5 21,5 0,4 24,8 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 31,6 0,6 33,0 0,6 47,2 1,0 35,1 0,7 36,7 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 607,2 10,6 595,6 11,2 498,9 10,9 479,9 9,0 506,8 9,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 19,3 0,3 18,2 0,3 14,9 0,3 11,6 0,2 15,9 0,3
62. Kumituotteet 42,3 0,7 34,4 0,6 25,7 0,6 31,8 0,6 32,7 0,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 15,3 0,3 13,7 0,3 13,5 0,3 8,6 0,2 12,7 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 26,0 0,5 33,8 0,6 23,8 0,5 27,2 0,5 33,8 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 55,5 1,0 56,4 1,1 42,5 0,9 51,2 1,0 51,5 0,9
66. Kivennäisainetuotteet 159,8 2,8 161,9 3,0 140,1 3,1 112,6 2,1 125,9 2,3
67. Rauta ja teräs 70,8 1,2 53,1 1,0 32,8 0,7 55,1 1,0 44,9 0,8
68. Muut metallit 86,6 1,5 83,8 1,6 79,5 1,7 68,2 1,3 61,5 1,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 131,4 2,3 140,3 2,6 126,2 2,8 113,6 2,1 128,0 2,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.791,1 31,2 1.895,5 35,6 1.454,0 31,7 1.711,5 32,1 1.763,1 32,3
71. Voimakoneet ja moottorit 223,8 3,9 209,2 3,9 162,9 3,5 204,0 3,8 191,2 3,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 294,6 5,1 338,3 6,3 204,0 4,4 217,4 4,1 268,3 4,9
73. Metalliteollisuuskoneet 87,0 1,5 82,4 1,5 70,2 1,5 66,3 1,2 84,4 1,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 581,9 10,1 551,7 10,4 495,4 10,8 497,7 9,3 565,9 10,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 20,0 0,3 23,4 0,4 17,0 0,4 13,5 0,3 18,4 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 33,6 0,6 31,1 0,6 26,9 0,6 31,1 0,6 36,1 0,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 193,6 3,4 217,4 4,1 173,0 3,8 179,6 3,4 180,9 3,3
78. Moottoriajoneuvot 278,5 4,8 345,0 6,5 213,9 4,7 350,1 6,6 340,9 6,2
79. Muut kuljetusvälineet 78,0 1,4 97,0 1,8 90,6 2,0 151,8 2,8 76,9 1,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.632,6 28,4 1.181,5 22,2 1.085,4 23,6 1.342,0 25,1 1.472,6 27,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 18,0 0,3 18,7 0,4 16,3 0,4 17,5 0,3 18,9 0,3
82. Huonekalut 147,9 2,6 159,7 3,0 134,3 2,9 112,2 2,1 130,4 2,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 181,3 3,2 152,2 2,9 143,9 3,1 167,6 3,1 208,6 3,8
84. Vaatteet 176,7 3,1 184,8 3,5 166,7 3,6 188,8 3,5 212,6 3,9
85. Jalkineet 208,2 3,6 193,6 3,6 146,0 3,2 173,2 3,2 216,5 4,0
87. Kojeet,mittarit yms. 74,5 1,3 66,2 1,2 69,1 1,5 70,5 1,3 79,6 1,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 126,1 2,2 110,9 2,1 140,1 3,1 164,0 3,1 158,0 2,9
89. Muut valmiit tavarat 699,9 12,2 295,4 5,5 269,0 5,9 448,3 8,4 447,9 8,2
9. Muut tavarat 117,3 2,0 176,1 3,3 112,7 2,5 191,4 3,6 115,2 2,1
93. Erittelemätön 59,7 1,0 116,1 2,2 61,0 1,3 134,6 2,5 58,5 1,1
97. Kulta, ei monetaarinen 0,4 0,0 8,9 0,2 0,6 0,0 1,4 0,0 0,3 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 57,1 1,0 51,1 1,0 51,0 1,1 55,4 1,0 56,3 1,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.745,2 100,0 5.329,7 100,0 4.590,2 100,0 5.339,7 100,0 5.462,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu