Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Portugalin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Tuonnista0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Portugalin kanssa, vienti Portugaliin ja tuonti Portugalista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Portugali oli Yhdysvaltain 56. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 604 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 40,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Portugalin kanssa oli Yhdysvalloille 225 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Portugalista oli 28,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 415 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Portugalista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 12,5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 5,1 % sekä Sitc658 (muut valmiit tekstiilituotteet, pl. vaatteet) 5,0 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Portugaliin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 190 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc343 (luonnonkaasu), mikä edusti 30,0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 17,5 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 10,7 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Portugalin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 35,5 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 6,7 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2,1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 32,5 prosentilla ja viennin arvo 42,7 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 849 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc343 (luonnonkaasu), arvon ollessa 496 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2,5 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2,0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Portugaliin (PT) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,5 1,3 5,9 3,1 2,6 1,5 3,2 0,8 3,3 1,8
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,3 0,2 1,8 1,0 1,2 0,7 2,1 0,5 0,9 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 0,7 0,4 0,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,1 0,5 0,3
08. Rehuaineet 0,5 0,2 3,4 1,8 0,6 0,3 0,1 0,0 1,2 0,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,6 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2
1. Juomat ja tupakka 0,3 0,2 00 0,0 0,0 0,9 0,2 0,3 0,2
11. Juomat 0,3 0,2 00 0,0 0,0 0,9 0,2 0,3 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,4 0,8 2,4 1,2 1,5 0,9 14,5 3,7 36,0 19,0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,0 0,0 0,3 0,1 00 0,6 0,1 0,1 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 11,7 3,0 33,1 17,5
24. Puutavara ja korkki 1,1 0,6 1,6 0,8 1,3 0,8 1,6 0,4 1,4 0,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 131,7 69,8 120,5 63,3 82,7 48,6 291,5 74,1 73,5 38,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 99,0 52,5 58,4 30,7 43,0 25,2 75,3 19,1 0,2 0,1
34. Kaasut 32,7 17,3 62,1 32,6 39,8 23,4 216,2 55,0 73,3 38,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11,1 5,9 7,1 3,7 15,3 9,0 24,2 6,2 11,7 6,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,2 1,2 0,2 0,1 8,5 5,0 1,0 0,2 0,6 0,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,0 0,0 0,3 0,2 1,0 0,6 15,7 4,0 0,2 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,8 1,5 0,4 0,2 0,7 0,4 0,4 0,1 4,9 2,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,2 0,1 0,7 0,4 0,4 0,3 0,7 0,2 0,2 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 4,9 2,6 3,7 1,9 3,7 2,2 4,8 1,2 4,6 2,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,3 0,2 1,2 0,6 0,3 0,2 0,9 0,2 0,7 0,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3,2 1,7 3,9 2,0 9,3 5,5 4,3 1,1 3,9 2,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,6 0,3 0,4 0,2 0,6 0,3 0,6 0,2 1,1 0,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,2 0,1 0,5 0,3 0,3 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,6 0,2 0,7 0,4
67. Rauta ja teräs 0,2 0,1 0,2 0,1 6,5 3,8 0,3 0,1 0,0 0,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,8 0,4 1,7 0,9 0,9 0,5 1,5 0,4 1,2 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 25,9 13,8 39,2 20,6 27,7 16,3 38,6 9,8 43,8 23,1
71. Voimakoneet ja moottorit 9,1 4,8 4,5 2,4 4,8 2,8 9,6 2,4 7,8 4,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,8 0,4 1,1 0,6 1,6 0,9 0,6 0,2 5,3 2,8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4,3 2,3 2,6 1,3 3,2 1,9 2,7 0,7 3,3 1,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,7 0,4 1,5 0,8 3,2 1,9 0,8 0,2 0,5 0,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,3 0,7 3,1 1,6 2,7 1,6 2,4 0,6 1,2 0,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,0 2,1 6,8 3,6 4,5 2,6 6,3 1,6 3,6 1,9
78. Moottoriajoneuvot 1,1 0,6 3,7 1,9 2,8 1,7 1,8 0,5 1,7 0,9
79. Muut kuljetusvälineet 4,4 2,3 15,9 8,3 4,9 2,9 14,3 3,6 20,3 10,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 6,5 3,4 5,7 3,0 26,5 15,6 5,8 1,5 11,0 5,8
84. Vaatteet 0,5 0,3 0,5 0,3 1,0 0,6 0,4 0,1 0,5 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 3,5 1,9 2,3 1,2 2,7 1,6 3,0 0,8 2,9 1,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,6 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,5 0,1 0,4 0,2
89. Muut valmiit tavarat 1,6 0,9 2,3 1,2 22,0 12,9 1,8 0,5 7,0 3,7
9. Muut tavarat 5,9 3,1 5,9 3,1 4,5 2,6 10,2 2,6 6,1 3,2
93. Erittelemätön 1,2 0,6 1,4 0,7 0,9 0,5 1,0 0,2 1,6 0,8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4,7 2,5 4,5 2,4 3,6 2,1 9,2 2,3 4,2 2,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 188,6 100,0 190,5 100,0 170,2 100,0 393,2 100,0 189,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Portugalista (PT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6,1 1,5 8,3 1,7 8,6 1,9 8,8 2,3 13,6 3,3
00. Elävät eläimet 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,4 0,1 0,5 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,2 0,0 0,4 0,1 0,4 0,1 0,6 0,2 0,5 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,8 0,4 3,0 0,6 2,1 0,5 2,1 0,5 4,5 1,1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,6 0,1 2,0 0,4 3,4 0,7 4,0 1,0 4,3 1,0
05. Hedelmät ja kasvikset 2,1 0,5 2,0 0,4 2,2 0,5 1,2 0,3 2,8 0,7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,7 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1
1. Juomat ja tupakka 12,0 2,9 13,2 2,7 12,4 2,7 9,6 2,5 12,3 3,0
11. Juomat 12,0 2,9 13,2 2,7 12,4 2,7 9,6 2,5 12,3 3,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,0 1,0 4,4 0,9 2,2 0,5 3,1 0,8 13,9 3,4
24. Puutavara ja korkki 0,5 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,6 0,2 0,8 0,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,1 0,5 2,3 0,5 1,0 0,2 1,4 0,4 0,5 0,1
28. Malmit ja metalliromu 0,9 0,2 1,2 0,2 0,3 0,1 1,0 0,3 12,2 2,9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 61,6 15,0 105,6 22,0 122,4 26,3 72,9 18,9 51,8 12,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 61,6 15,0 105,6 22,0 122,4 26,3 72,9 18,9 51,8 12,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 8,4 2,0 5,8 1,2 4,7 1,0 6,5 1,7 3,1 0,7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 8,4 2,0 5,8 1,2 4,7 1,0 6,5 1,7 3,1 0,7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 31,8 7,8 38,7 8,0 41,4 8,9 46,7 12,1 35,0 8,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7,3 1,8 3,6 0,7 3,1 0,7 6,1 1,6 7,8 1,9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 18,4 4,5 29,9 6,2 33,4 7,2 26,8 7,0 21,9 5,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,8 0,2 1,0 0,2 1,2 0,3 0,9 0,2 0,8 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 0,9 0,2 2,0 0,4 0,7 0,1 6,3 1,6 1,5 0,4
58. Muovit, valmistetut 1,9 0,5 1,5 0,3 2,0 0,4 1,8 0,5 2,1 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2,1 0,5 0,5 0,1 1,0 0,2 4,3 1,1 0,6 0,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 137,1 33,5 141,8 29,5 124,6 26,8 93,0 24,2 119,2 28,7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,5 0,4 1,1 0,2 1,5 0,3 1,5 0,4 1,1 0,3
62. Kumituotteet 32,8 8,0 32,6 6,8 33,6 7,2 20,7 5,4 19,4 4,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 28,7 7,0 23,3 4,9 18,4 4,0 8,7 2,2 13,8 3,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10,6 2,6 14,0 2,9 16,0 3,4 10,7 2,8 19,9 4,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 25,8 6,3 31,5 6,6 28,5 6,1 20,6 5,4 32,2 7,8
66. Kivennäisainetuotteet 19,5 4,8 19,8 4,1 12,9 2,8 14,4 3,7 14,8 3,6
67. Rauta ja teräs 3,4 0,8 4,3 0,9 3,8 0,8 3,8 1,0 4,3 1,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 14,7 3,6 15,1 3,1 9,8 2,1 12,5 3,2 13,7 3,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 60,0 14,7 54,8 11,4 61,1 13,1 57,7 15,0 58,0 14,0
71. Voimakoneet ja moottorit 12,8 3,1 0,8 0,2 1,0 0,2 1,5 0,4 0,8 0,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,0 0,7 4,6 1,0 5,8 1,2 5,7 1,5 3,7 0,9
73. Metalliteollisuuskoneet 0,5 0,1 0,6 0,1 1,5 0,3 0,2 0,0 1,7 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12,8 3,1 13,9 2,9 15,3 3,3 13,6 3,5 11,9 2,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,6 0,2 1,8 0,4 0,8 0,2 1,2 0,3 0,7 0,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11,4 2,8 7,2 1,5 11,7 2,5 11,9 3,1 12,8 3,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 15,5 3,8 19,3 4,0 21,2 4,6 17,2 4,5 22,0 5,3
78. Moottoriajoneuvot 3,1 0,8 6,0 1,2 3,4 0,7 5,8 1,5 4,1 1,0
79. Muut kuljetusvälineet 0,3 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,8 0,2 0,4 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 80,1 19,6 94,6 19,7 75,5 16,2 74,3 19,3 88,0 21,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,5 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,5 0,1
82. Huonekalut 10,5 2,6 13,5 2,8 11,4 2,5 9,4 2,4 11,1 2,7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,7 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,3 0,1
84. Vaatteet 28,8 7,0 37,0 7,7 28,6 6,1 28,4 7,4 33,2 8,0
85. Jalkineet 17,5 4,3 23,0 4,8 14,8 3,2 12,2 3,2 16,0 3,9
87. Kojeet,mittarit yms. 13,7 3,3 12,3 2,6 14,5 3,1 16,5 4,3 16,3 3,9
89. Muut valmiit tavarat 8,1 2,0 8,1 1,7 5,7 1,2 7,2 1,9 10,4 2,5
9. Muut tavarat 8,6 2,1 13,8 2,9 12,1 2,6 12,6 3,3 19,8 4,8
93. Erittelemätön 3,6 0,9 9,0 1,9 7,5 1,6 8,0 2,1 14,8 3,6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 5,0 1,2 4,8 1,0 4,6 1,0 4,6 1,2 5,0 1,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 409,7 100,0 481,0 100,0 465,0 100,0 385,2 100,0 414,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu