Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Portugalin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.20.10.20.10.1
Tuonnista0.10.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.10.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Portugalin kanssa, vienti Portugaliin ja tuonti Portugalista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Portugali oli Yhdysvaltain 56. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 565 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 33.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Portugalin kanssa oli Yhdysvalloille 327 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Portugalista oli 52.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 446 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Portugalista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 23.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc633 (korkkituotteet) 5.5 % sekä Sitc625 (ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat, vannenauhat) 4.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Portugaliin supistui 8.8 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 119 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc343 (luonnonkaasu), mikä edusti 36.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 10.4 % sekä Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 8.7 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Portugalin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 2.2 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 13.1 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 623 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 13.1 prosentilla ja viennin arvo 13.0761690629209. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 278 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 158 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 936 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 828 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Portugaliin (PT) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.6 2.2 1.9 1.3 5.5 2.6 3.4 2.2 5.8 4.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.4 0.2 0.4 0.3 0.5 0.2 1.3 0.8 1.4 1.1
04. Vilja ja viljatuotteet 2.3 1.1 0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 2.0 1.7
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 0.3 0.8 0.5 1.2 0.5 0.4 0.2 1.2 0.9
08. Rehuaineet 0.8 0.4 0.4 0.3 3.1 1.4 0.10 0.6 0.7 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 66.2 32.0 23.3 17.0 3.2 1.5 5.1 3.3 5.1 4.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 62.7 30.3 21.4 15.6 0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1
24. Puutavara ja korkki 2.7 1.3 0.8 0.6 1.6 0.7 2.3 1.5 2.4 2.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.2 0.6 0.4 0.8 0.3 1.2 0.8 1.4 1.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.1 0.6 0.4 0.6 0.3 1.3 0.8 1.1 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 75.3 36.5 57.1 41.6 124.3 58.1 65.1 42.5 54.1 45.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 32.10 16.0 35.1 25.5 0.2 0.0 48.0 31.4 0.1 0.1
34. Kaasut 42.4 20.5 22.0 16.0 124.2 58.1 17.1 11.1 54.0 45.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.0 2.4 7.2 5.2 19.9 9.3 16.1 10.5 8.6 7.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.5 0.2 1.4 1.0 5.3 2.5 0.1 0.0 0.7 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 0.2 0.4 0.3 6.9 3.2 10.1 6.6 0.3 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.1 0.7 0.5 0.9 0.4 0.7 0.4 3.7 3.0
57. Muovit, valmistamattomat 2.6 1.3 2.5 1.8 5.4 2.5 2.7 1.7 2.4 1.9
58. Muovit, valmistetut 0.3 0.1 0.5 0.3 0.2 0.1 0.7 0.4 0.4 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.7 0.3 1.3 0.9 0.8 0.4 1.7 1.1 0.8 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.9 1.9 6.3 4.6 4.2 2.0 4.8 3.1 4.8 4.0
62. Kumituotteet 0.3 0.1 1.5 1.0 0.2 0.1 0.7 0.5 0.2 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.2 1.1 0.8 0.9 0.4 0.8 0.5 0.5 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 0.5 0.3 0.7 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 1.1 0.5 1.3 0.9 0.7 0.3 0.6 0.4 0.7 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.3 0.6 1.9 1.3 1.9 0.9 1.4 0.9 2.2 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 28.8 14.0 29.6 21.5 44.4 20.7 46.9 30.7 31.8 26.6
71. Voimakoneet ja moottorit 6.8 3.3 4.10 3.6 6.8 3.1 12.6 8.2 12.7 10.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.1 0.5 0.7 0.5 1.4 0.6 1.5 1.0 1.3 1.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.6 1.3 3.5 2.5 2.8 1.3 2.9 1.9 3.10 3.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.7 0.3 0.8 0.5 1.1 0.5 2.3 1.5 0.9 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.9 1.4 1.9 1.4 1.5 0.7 2.10 1.9 1.8 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.9 1.9 3.7 2.7 3.3 1.5 2.5 1.6 3.8 3.1
78. Moottoriajoneuvot 2.4 1.2 1.4 1.0 2.4 1.1 2.2 1.4 2.9 2.4
79. Muut kuljetusvälineet 8.6 4.2 12.9 9.4 25.3 11.8 20.1 13.1 4.8 4.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 16.9 8.2 7.1 5.1 6.4 3.0 7.4 4.8 5.5 4.6
84. Vaatteet 0.6 0.3 0.6 0.4 0.5 0.2 0.6 0.4 0.9 0.7
87. Kojeet,mittarit yms. 3.5 1.7 3.6 2.6 2.3 1.0 3.3 2.1 2.7 2.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.1 0.4 0.3 0.3 0.1 0.6 0.3 0.5 0.4
89. Muut valmiit tavarat 12.3 5.9 2.5 1.8 3.2 1.5 2.7 1.7 1.4 1.1
9. Muut tavarat 5.8 2.8 5.1 3.7 6.2 2.9 4.3 2.8 3.7 3.1
93. Erittelemätön 1.7 0.8 1.8 1.3 1.4 0.6 1.2 0.8 0.9 0.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4.2 2.0 3.3 2.4 4.8 2.2 3.1 2.0 2.8 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 206.5 100.0 137.3 100.0 213.8 100.0 152.8 100.0 119.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Portugalista (PT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.6 1.4 4.1 1.1 3.2 0.9 5.8 1.4 4.9 1.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.2 0.5 0.1 0.2 0.1 0.9 0.2 0.3 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.7 0.5 1.7 0.5 0.8 0.2 2.2 0.5 2.3 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.3 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.9 0.2 0.4 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.5 0.5 1.1 0.3 1.1 0.3 1.3 0.3 1.7 0.4
1. Juomat ja tupakka 8.1 2.5 10.6 2.9 7.7 2.2 12.3 3.0 13.1 2.9
11. Juomat 8.1 2.5 10.6 2.9 7.7 2.2 12.3 3.0 13.1 2.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.2 1.0 3.3 0.9 3.6 1.0 3.8 0.9 5.6 1.2
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2 0.9 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.5 0.5 1.9 0.5 2.5 0.7 2.3 0.6 3.4 0.8
28. Malmit ja metalliromu 1.2 0.3 0.10 0.3 0.8 0.2 0.6 0.1 1.1 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 43.7 13.8 47.3 12.9 68.8 20.1 60.2 14.9 103.0 23.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 43.7 13.8 47.3 12.9 68.8 20.1 60.2 14.9 103.0 23.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7.3 2.3 11.9 3.2 5.9 1.7 15.6 3.8 14.8 3.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 7.3 2.3 11.9 3.2 5.9 1.7 15.6 3.8 14.8 3.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 32.4 10.2 47.6 13.0 34.4 10.0 51.6 12.7 34.1 7.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 11.2 3.5 14.3 3.9 8.1 2.4 14.2 3.5 11.8 2.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 17.7 5.5 29.2 8.0 22.3 6.5 32.3 8.0 17.8 4.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.5 0.1 0.8 0.2 0.6 0.2 0.9 0.2 0.7 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.1 0.3 1.2 0.3 0.9 0.3 1.3 0.3 1.4 0.3
58. Muovit, valmistetut 1.7 0.5 1.4 0.4 1.7 0.5 2.5 0.6 1.6 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.4 0.1 0.6 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1 0.9 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 94.8 29.8 105.6 28.8 88.2 25.8 99.1 24.5 121.5 27.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.8 0.2 0.10 0.3 0.9 0.3 0.10 0.2 1.2 0.3
62. Kumituotteet 21.5 6.7 21.8 5.9 13.2 3.8 13.6 3.4 19.1 4.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 18.0 5.7 16.5 4.5 16.5 4.8 21.6 5.3 26.4 5.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9.4 2.9 8.8 2.4 6.7 1.9 8.8 2.2 13.2 2.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 20.4 6.4 26.10 7.3 23.4 6.8 23.4 5.8 28.4 6.4
66. Kivennäisainetuotteet 14.4 4.5 17.5 4.8 14.8 4.3 15.4 3.8 18.6 4.2
67. Rauta ja teräs 2.4 0.8 2.5 0.7 2.2 0.6 4.8 1.2 3.3 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.1 2.5 10.9 3.0 10.8 3.2 10.8 2.7 11.6 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 55.6 17.5 70.10 19.4 53.4 15.6 71.6 17.7 59.9 13.4
71. Voimakoneet ja moottorit 13.7 4.3 24.4 6.7 4.9 1.4 13.7 3.4 0.8 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.4 0.7 3.4 0.9 3.0 0.9 3.3 0.8 4.1 0.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.1 0.8 0.2 0.9 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.8 2.4 10.10 3.0 10.5 3.1 10.5 2.6 18.9 4.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 0.1 0.9 0.2 0.6 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.9 3.1 11.0 3.0 14.6 4.2 14.9 3.7 11.10 2.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 16.5 5.2 13.10 3.8 15.8 4.6 21.7 5.4 18.2 4.1
78. Moottoriajoneuvot 4.5 1.4 4.9 1.3 2.8 0.8 5.9 1.5 4.6 1.0
79. Muut kuljetusvälineet 0.6 0.2 0.10 0.3 0.8 0.2 0.7 0.2 0.4 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 60.7 19.1 58.2 15.9 63.8 18.7 74.5 18.4 77.2 17.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
82. Huonekalut 7.5 2.3 6.5 1.8 7.0 2.0 9.9 2.4 12.6 2.8
84. Vaatteet 23.1 7.3 20.8 5.7 23.8 6.9 25.6 6.3 26.7 6.0
85. Jalkineet 10.8 3.4 12.8 3.5 11.8 3.5 11.4 2.8 10.0 2.2
87. Kojeet,mittarit yms. 10.4 3.2 11.3 3.1 14.2 4.1 19.5 4.8 16.6 3.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0
89. Muut valmiit tavarat 8.1 2.5 6.3 1.7 6.4 1.9 7.3 1.8 10.6 2.4
9. Muut tavarat 7.7 2.4 6.10 1.9 13.2 3.9 10.6 2.6 12.6 2.8
93. Erittelemätön 3.7 1.1 3.4 0.9 9.4 2.7 5.10 1.5 7.9 1.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4.1 1.3 3.7 1.0 3.9 1.1 4.6 1.1 4.7 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 317.7 100.0 366.1 100.0 341.8 100.0 404.5 100.0 446.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu