Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Portugalin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Portugalin kanssa, vienti Portugaliin ja tuonti Portugalista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Portugali oli Yhdysvaltain 58. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 598 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 49.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Portugalin kanssa oli Yhdysvalloille 221 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Portugalista oli 34.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 410 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Portugalista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 15.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc625 (ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat, vannenauhat) 7.9 % sekä Sitc633 (korkkituotteet) 6.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Portugaliin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 189 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 52.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 12.9 % sekä Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 4.5 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Portugalin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 35.0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 4.0 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 33.0 prosentilla ja viennin arvo 40.4222665222425. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 497 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 229 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.3 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Portugaliin (PT) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.4 2.2 5.8 4.8 1.5 0.9 2.1 1.3 2.6 1.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.3 0.8 1.4 1.1 0.4 0.2 0.6 0.4 0.4 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.0 2.0 1.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.4 0.2 1.2 0.9 0.3 0.2 0.3 0.2 0.7 0.4
08. Rehuaineet 0.10 0.6 0.7 0.6 0.2 0.1 0.5 0.3 0.5 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.3 0.5 0.3 0.4 0.2 0.5 0.3 0.7 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.1 3.3 5.1 4.3 4.3 2.7 5.2 3.3 1.5 0.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.7 0.4 0.5 0.3 0.1 0.1
24. Puutavara ja korkki 2.3 1.5 2.4 2.0 2.7 1.7 1.10 1.2 1.2 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.2 0.8 1.4 1.1 0.8 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 2.3 1.4 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.3 0.8 1.1 0.9 0.1 0.0 0.4 0.2 0.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 65.1 42.5 54.1 45.4 66.9 42.3 86.7 54.6 131.8 69.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 48.0 31.4 0.1 0.1 0.1 0.0 50.6 31.8 99.1 52.5
34. Kaasut 17.1 11.1 54.0 45.3 66.9 42.3 36.2 22.7 32.7 17.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 16.1 10.5 8.6 7.2 9.1 5.8 11.10 7.5 11.1 5.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.0 0.7 0.6 2.4 1.5 3.4 2.1 2.3 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10.1 6.6 0.3 0.2 0.2 0.1 1.10 1.2 0.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.7 0.4 3.7 3.0 0.8 0.5 1.2 0.7 2.8 1.5
57. Muovit, valmistamattomat 2.7 1.7 2.4 1.9 4.3 2.7 3.10 2.5 4.9 2.6
58. Muovit, valmistetut 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.5 0.3 0.5 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.7 1.1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.9 0.5 0.4 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.8 3.1 4.8 4.0 5.8 3.6 5.3 3.3 3.3 1.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.5 0.3 0.5 0.4 0.6 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1
62. Kumituotteet 0.7 0.5 0.2 0.1 0.6 0.4 0.5 0.3 0.2 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.8 0.5 0.5 0.3 1.3 0.8 1.8 1.1 0.6 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.3 0.7 0.5 0.4 0.2 0.7 0.4 0.3 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.4 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.4 0.9 2.2 1.8 1.7 1.1 1.1 0.7 0.8 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 46.9 30.7 31.8 26.6 48.10 31.0 37.6 23.7 25.10 13.8
71. Voimakoneet ja moottorit 12.6 8.2 12.7 10.7 12.7 8.0 6.10 4.4 9.2 4.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.5 1.0 1.3 1.1 2.7 1.7 3.1 1.9 0.8 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.9 1.9 3.10 3.3 3.7 2.3 3.4 2.1 4.4 2.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.3 1.5 0.9 0.7 1.10 1.2 1.3 0.8 0.8 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.10 1.9 1.8 1.5 1.4 0.9 1.3 0.8 1.3 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.5 1.6 3.8 3.1 4.4 2.8 3.8 2.4 4.1 2.1
78. Moottoriajoneuvot 2.2 1.4 2.9 2.4 1.7 1.0 2.0 1.2 1.2 0.6
79. Muut kuljetusvälineet 20.1 13.1 4.8 4.0 20.6 13.0 15.9 10.0 4.4 2.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.4 4.8 5.5 4.6 6.8 4.3 5.8 3.6 6.5 3.4
84. Vaatteet 0.6 0.4 0.9 0.7 0.9 0.5 0.7 0.4 0.5 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 3.3 2.1 2.7 2.2 2.8 1.7 2.3 1.4 3.6 1.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.3 0.5 0.4 0.6 0.4 0.6 0.3 0.7 0.3
89. Muut valmiit tavarat 2.7 1.7 1.4 1.1 2.3 1.4 2.1 1.3 1.7 0.9
9. Muut tavarat 4.3 2.8 3.7 3.1 14.6 9.2 4.4 2.7 5.9 3.1
93. Erittelemätön 1.2 0.8 0.9 0.7 11.1 7.0 0.6 0.3 1.2 0.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3.1 2.0 2.8 2.3 3.5 2.2 3.9 2.4 4.7 2.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 152.8 100.0 119.2 100.0 158.0 100.0 158.8 100.0 188.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Portugalista (PT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.8 1.4 4.9 1.1 6.9 1.7 6.6 1.4 6.1 1.5
00. Elävät eläimet 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.9 0.2 0.3 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.2 0.5 2.3 0.5 2.9 0.7 3.6 0.8 1.9 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.9 0.2 0.4 0.1 0.9 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.3 0.3 1.7 0.4 1.4 0.3 1.4 0.3 2.1 0.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2
1. Juomat ja tupakka 12.3 3.0 13.1 2.9 14.3 3.5 17.2 3.7 12.0 2.9
11. Juomat 12.3 3.0 13.1 2.9 14.3 3.5 17.2 3.7 12.0 2.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.8 0.9 5.6 1.2 4.6 1.1 4.6 1.0 4.0 1.0
24. Puutavara ja korkki 0.7 0.2 0.9 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.3 0.6 3.4 0.8 3.1 0.8 2.8 0.6 2.2 0.5
28. Malmit ja metalliromu 0.6 0.1 1.1 0.2 0.9 0.2 0.6 0.1 0.9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 60.2 14.9 103.0 23.1 65.0 15.9 92.4 20.0 61.6 15.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 60.2 14.9 103.0 23.1 65.0 15.9 92.4 20.0 61.6 15.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 15.6 3.8 14.8 3.3 12.1 3.0 8.2 1.8 8.4 2.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 15.6 3.8 14.8 3.3 12.1 2.9 8.2 1.8 8.4 2.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 51.6 12.7 34.1 7.6 43.4 10.6 33.6 7.3 31.9 7.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 14.2 3.5 11.8 2.6 7.3 1.8 1.10 0.4 7.3 1.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 32.3 8.0 17.8 4.0 31.3 7.7 27.7 6.0 18.5 4.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.9 0.2 0.7 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 1.3 0.3 1.4 0.3 1.6 0.4 1.4 0.3 0.10 0.2
58. Muovit, valmistetut 2.5 0.6 1.6 0.3 1.6 0.4 1.3 0.3 1.9 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.1 0.9 0.2 0.6 0.1 0.5 0.1 2.1 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 99.1 24.5 121.5 27.2 113.8 27.9 131.10 28.5 137.1 33.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.10 0.2 1.2 0.3 1.6 0.4 1.6 0.3 1.5 0.4
62. Kumituotteet 13.6 3.4 19.1 4.3 16.9 4.1 22.2 4.8 32.9 8.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 21.6 5.3 26.4 5.9 22.9 5.6 29.8 6.4 28.8 7.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8.8 2.2 13.2 2.9 14.9 3.6 13.10 3.0 10.6 2.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 23.4 5.8 28.4 6.4 23.8 5.8 24.8 5.4 25.9 6.3
66. Kivennäisainetuotteet 15.4 3.8 18.6 4.2 16.5 4.0 18.9 4.1 19.6 4.8
67. Rauta ja teräs 4.8 1.2 3.3 0.7 3.8 0.9 3.3 0.7 3.4 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.8 2.7 11.6 2.6 13.8 3.4 17.8 3.8 14.8 3.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 71.6 17.7 59.9 13.4 65.8 16.1 75.10 16.4 60.1 14.7
71. Voimakoneet ja moottorit 13.7 3.4 0.8 0.2 5.9 1.4 16.6 3.6 12.9 3.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.3 0.8 4.1 0.9 3.3 0.8 4.2 0.9 3.1 0.7
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.2 0.8 0.2 0.6 0.1 1.2 0.3 0.6 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 10.5 2.6 18.9 4.2 15.4 3.8 11.1 2.4 12.8 3.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.1 0.5 0.1 1.3 0.3 0.5 0.1 0.7 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 14.9 3.7 11.10 2.7 15.6 3.8 12.2 2.6 11.5 2.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21.7 5.4 18.2 4.1 18.2 4.4 19.6 4.2 15.6 3.8
78. Moottoriajoneuvot 5.9 1.5 4.6 1.0 5.5 1.3 10.3 2.2 3.1 0.8
79. Muut kuljetusvälineet 0.7 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.8 0.2 0.3 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 74.5 18.4 77.2 17.3 72.4 17.7 82.2 17.8 80.2 19.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
82. Huonekalut 9.9 2.4 12.6 2.8 10.6 2.6 12.10 2.8 10.6 2.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.4 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1 0.7 0.2
84. Vaatteet 25.6 6.3 26.7 6.0 28.3 6.9 30.0 6.5 28.8 7.0
85. Jalkineet 11.4 2.8 10.0 2.2 12.4 3.0 19.8 4.3 17.6 4.3
87. Kojeet,mittarit yms. 19.5 4.8 16.6 3.7 12.5 3.1 11.5 2.5 13.7 3.3
89. Muut valmiit tavarat 7.3 1.8 10.6 2.4 7.10 1.9 7.3 1.6 8.1 2.0
9. Muut tavarat 10.6 2.6 12.6 2.8 10.1 2.5 10.4 2.2 8.7 2.1
93. Erittelemätön 5.10 1.5 7.9 1.8 5.3 1.3 5.6 1.2 3.7 0.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4.6 1.1 4.7 1.0 4.8 1.2 4.9 1.0 5.0 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 404.5 100.0 446.4 100.0 408.1 100.0 462.7 100.0 409.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu