Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Espanjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/5 - 2023/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
2023/8
%
2023/9
%
Viennistä1,3 1,1 1,3 1,2 1,3
Tuonnista0,8 0,8 0,8 0,7 0,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,0 0,9 1,0 0,9 0,9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Espanjan kanssa, vienti Espanjaan ja tuonti Espanjasta vuoden 2023 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama.

Syyskuussa Espanja oli Yhdysvaltain 23. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Syyskuussa 2023 Espanja edusti 0,9 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1,3 prosenttia USAn viennistä ja 0,6 prosenttia tuonnista. Kuukauden 3,8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2,9 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Espanjan kanssa oli 544 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Espanjasta supistui 3,4 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1,6 miljardia dollaria syyskuussa 2023. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Espanjasta olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 10,4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 8,7 % sekä Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet) 6,2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Espanjaan supistui 2,6 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2,2 miljardia dollaria syyskuussa 2023. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 26,6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 23,1 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 6,6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2023 tammi-syyskuun kehitys

Vuoden 2023 tammi-syyskuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 36,3 miljardiin dollariin, laskun ollessa 4,0 %. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 17,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 18,8 miljardia dollaria. Vuoden 2022 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 0,4 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 1,5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 4,2 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 7,7 % . Tammi-syyskuun välinen Yhdysvaltain ja Espanjan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1,3 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Espanjaan (ES) jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 54,9 2,6 73,0 3,9 88,6 4,4 78,7 3,7 62,4 2,8
01. Liha ja lihatuotteet 2,6 0,1 1,2 0,1 1,3 0,1 1,2 0,1 0,7 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,2 0,2 7,5 0,4 7,2 0,4 8,3 0,4 4,8 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 0,2 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 12,5 0,6 0,7 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 42,4 2,0 42,7 2,3 48,0 2,4 44,7 2,1 36,2 1,7
08. Rehuaineet 0,6 0,0 17,6 0,9 24,5 1,2 7,1 0,3 12,9 0,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,0 0,2 3,2 0,2 6,9 0,3 4,2 0,2 6,3 0,3
1. Juomat ja tupakka 14,1 0,7 6,6 0,4 8,2 0,4 10,0 0,5 9,0 0,4
11. Juomat 13,9 0,7 6,6 0,4 8,0 0,4 9,9 0,5 8,7 0,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 30,1 1,4 25,0 1,3 81,4 4,0 58,4 2,7 75,4 3,4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2,3 0,1 2,5 0,1 35,6 1,8 1,9 0,1 3,5 0,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,6 0,1 1,7 0,1 0,7 0,0 1,5 0,1 1,2 0,1
24. Puutavara ja korkki 3,5 0,2 3,1 0,2 1,6 0,1 2,9 0,1 3,0 0,1
25. Paperimassa 10,9 0,5 9,0 0,5 12,6 0,6 10,7 0,5 7,8 0,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3,7 0,2 2,5 0,1 1,6 0,1 2,3 0,1 1,7 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,0 0,1 1,1 0,1 1,7 0,1 1,8 0,1 1,6 0,1
28. Malmit ja metalliromu 4,9 0,2 3,0 0,2 26,5 1,3 29,6 1,4 46,9 2,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,1 0,1 2,1 0,1 1,0 0,0 7,6 0,4 9,5 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 957,6 45,3 622,8 33,3 784,4 38,6 700,7 32,8 784,8 35,9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 11,7 0,6 29,4 1,6 23,1 1,1 5,8 0,3 14,3 0,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 795,0 37,6 423,7 22,7 501,6 24,7 532,0 24,9 594,6 27,2
34. Kaasut 150,9 7,1 169,6 9,1 259,7 12,8 162,9 7,6 175,9 8,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 486,2 23,0 621,2 33,3 538,1 26,5 770,9 36,0 740,7 33,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 16,7 0,8 14,1 0,8 24,9 1,2 31,7 1,5 17,1 0,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,2 0,1 5,3 0,3 10,1 0,5 4,2 0,2 0,7 0,0
53. Väri- ja parkitusaineet 4,7 0,2 2,8 0,1 2,2 0,1 2,9 0,1 4,2 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 396,5 18,8 538,7 28,8 440,4 21,7 676,8 31,6 649,4 29,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,4 0,4 8,8 0,5 8,9 0,4 8,8 0,4 7,8 0,4
56. Lannoitteet, valmistetut 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 2,3 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 40,0 1,9 35,5 1,9 32,5 1,6 31,9 1,5 39,9 1,8
58. Muovit, valmistetut 4,8 0,2 4,7 0,3 4,6 0,2 4,7 0,2 4,9 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13,3 0,6 10,8 0,6 14,1 0,7 9,2 0,4 14,3 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 58,5 2,8 61,7 3,3 59,0 2,9 53,2 2,5 60,3 2,8
62. Kumituotteet 2,9 0,1 1,8 0,1 2,8 0,1 3,4 0,2 6,6 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 6,9 0,3 6,4 0,3 3,8 0,2 7,5 0,3 5,8 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9,7 0,5 9,0 0,5 6,1 0,3 8,5 0,4 7,6 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5,0 0,2 4,1 0,2 3,1 0,2 2,8 0,1 3,6 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 8,7 0,4 8,6 0,5 8,8 0,4 6,5 0,3 8,4 0,4
67. Rauta ja teräs 4,1 0,2 11,5 0,6 13,0 0,6 1,5 0,1 2,4 0,1
68. Muut metallit 4,7 0,2 3,8 0,2 6,4 0,3 6,5 0,3 3,9 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 16,3 0,8 16,3 0,9 15,0 0,7 16,4 0,8 21,8 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 379,5 18,0 328,7 17,6 344,8 17,0 331,7 15,5 272,3 12,4
71. Voimakoneet ja moottorit 43,4 2,1 14,5 0,8 18,8 0,9 21,6 1,0 37,0 1,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 22,8 1,1 22,9 1,2 17,1 0,8 24,1 1,1 17,2 0,8
73. Metalliteollisuuskoneet 2,7 0,1 4,5 0,2 3,7 0,2 2,4 0,1 1,4 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 30,5 1,4 30,1 1,6 35,4 1,7 37,6 1,8 26,3 1,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5,6 0,3 15,6 0,8 10,0 0,5 5,7 0,3 12,3 0,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 18,9 0,9 25,2 1,3 20,3 1,0 22,3 1,0 17,3 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 42,8 2,0 45,3 2,4 45,5 2,2 42,6 2,0 46,7 2,1
78. Moottoriajoneuvot 65,6 3,1 37,7 2,0 46,0 2,3 64,3 3,0 40,8 1,9
79. Muut kuljetusvälineet 147,2 7,0 132,8 7,1 148,1 7,3 111,1 5,2 73,5 3,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 76,7 3,6 73,7 3,9 72,8 3,6 72,2 3,4 117,7 5,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,6 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0
82. Huonekalut 2,0 0,1 1,4 0,1 0,9 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,5 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0
84. Vaatteet 1,5 0,1 3,7 0,2 0,4 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 28,5 1,3 34,2 1,8 33,2 1,6 31,7 1,5 45,8 2,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,8 0,1 2,6 0,1 2,6 0,1 4,0 0,2 3,1 0,1
89. Muut valmiit tavarat 40,5 1,9 30,4 1,6 34,3 1,7 33,7 1,6 66,1 3,0
9. Muut tavarat 55,9 2,6 54,5 2,9 55,8 2,7 63,4 3,0 65,8 3,0
93. Erittelemätön 6,5 0,3 8,7 0,5 5,7 0,3 10,6 0,5 6,7 0,3
97. Kulta, ei monetaarinen 0,2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 49,2 2,3 45,8 2,5 49,3 2,4 52,8 2,5 58,9 2,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.113,9 100,0 1.867,6 100,0 2.033,3 100,0 2.139,4 100,0 2.188,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Espanjasta (ES) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 149,5 6,9 151,4 7,4 155,4 7,2 158,3 8,2 137,2 8,3
00. Elävät eläimet 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 10,1 0,5 6,9 0,3 7,7 0,4 8,3 0,4 9,6 0,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 16,0 0,7 15,0 0,7 16,3 0,8 15,5 0,8 14,8 0,9
03. Kala- ja kalavalmisteet 25,8 1,2 23,0 1,1 25,4 1,2 24,2 1,2 23,9 1,5
04. Vilja ja viljatuotteet 9,2 0,4 9,3 0,5 11,3 0,5 9,5 0,5 7,1 0,4
05. Hedelmät ja kasvikset 46,3 2,1 49,1 2,4 46,4 2,1 48,1 2,5 45,1 2,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 13,8 0,6 15,6 0,8 14,9 0,7 15,4 0,8 9,7 0,6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 17,0 0,8 19,1 0,9 20,3 0,9 25,0 1,3 16,5 1,0
08. Rehuaineet 1,4 0,1 1,5 0,1 1,4 0,1 0,9 0,0 0,7 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 9,7 0,5 11,7 0,6 11,4 0,5 11,3 0,6 9,2 0,6
1. Juomat ja tupakka 40,1 1,9 38,2 1,9 37,6 1,7 37,6 1,9 28,8 1,8
11. Juomat 39,7 1,8 37,9 1,9 37,1 1,7 37,1 1,9 28,6 1,7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,4 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 46,8 2,2 51,5 2,5 37,8 1,7 32,6 1,7 20,2 1,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,3 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,3 0,1 1,6 0,1 1,3 0,1 1,6 0,1 0,4 0,0
24. Puutavara ja korkki 0,7 0,0 0,4 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0
25. Paperimassa 0,1 0,0 00 0,3 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,9 0,1 0,7 0,0 1,5 0,1 0,7 0,0 0,1 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 11,9 0,6 10,0 0,5 13,9 0,6 9,4 0,5 7,9 0,5
28. Malmit ja metalliromu 15,3 0,7 24,6 1,2 0,5 0,0 4,1 0,2 0,1 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 14,1 0,7 13,9 0,7 18,8 0,9 15,1 0,8 10,6 0,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 158,0 7,3 261,0 12,8 249,9 11,5 121,7 6,3 175,8 10,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 158,0 7,3 260,5 12,8 249,9 11,5 121,7 6,3 175,8 10,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 73,3 3,4 46,4 2,3 56,0 2,6 52,3 2,7 65,8 4,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 72,9 3,4 46,1 2,3 55,9 2,6 52,2 2,7 65,7 4,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 590,5 27,4 370,6 18,2 515,0 23,8 424,5 21,9 400,4 24,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 68,3 3,2 46,3 2,3 44,1 2,0 89,3 4,6 32,5 2,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,6 0,1 3,6 0,2 5,6 0,3 5,6 0,3 3,0 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 12,0 0,6 10,9 0,5 9,8 0,5 9,4 0,5 7,3 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 356,4 16,5 180,3 8,8 270,8 12,5 154,1 7,9 161,5 9,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 67,7 3,1 86,6 4,2 97,2 4,5 97,0 5,0 66,2 4,0
56. Lannoitteet, valmistetut 1,5 0,1 2,8 0,1 1,4 0,1 0,9 0,0 4,9 0,3
57. Muovit, valmistamattomat 15,9 0,7 14,5 0,7 18,5 0,9 11,1 0,6 12,8 0,8
58. Muovit, valmistetut 9,3 0,4 8,3 0,4 9,3 0,4 7,6 0,4 8,0 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 56,9 2,6 17,5 0,9 58,2 2,7 49,5 2,6 104,2 6,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 305,8 14,2 301,2 14,8 315,1 14,5 282,8 14,6 214,1 13,0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,9 0,0 1,2 0,1 1,2 0,1 1,3 0,1 0,6 0,0
62. Kumituotteet 27,6 1,3 33,7 1,7 27,3 1,3 27,6 1,4 28,2 1,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 14,3 0,7 11,8 0,6 17,6 0,8 13,7 0,7 6,8 0,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12,0 0,6 15,3 0,8 14,7 0,7 14,4 0,7 10,2 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8,1 0,4 7,5 0,4 10,2 0,5 8,9 0,5 5,5 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 84,3 3,9 98,5 4,8 94,4 4,4 92,6 4,8 72,3 4,4
67. Rauta ja teräs 76,3 3,5 43,8 2,1 71,1 3,3 41,6 2,1 10,3 0,6
68. Muut metallit 9,5 0,4 12,3 0,6 12,0 0,6 9,3 0,5 7,6 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 72,7 3,4 77,1 3,8 66,7 3,1 73,3 3,8 72,5 4,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 527,9 24,5 532,3 26,1 535,1 24,7 608,8 31,4 406,0 24,7
71. Voimakoneet ja moottorit 94,9 4,4 82,2 4,0 67,7 3,1 66,9 3,4 72,6 4,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 49,3 2,3 46,7 2,3 48,4 2,2 63,5 3,3 33,4 2,0
73. Metalliteollisuuskoneet 20,0 0,9 18,9 0,9 20,9 1,0 23,2 1,2 14,7 0,9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 95,7 4,4 97,7 4,8 90,7 4,2 90,8 4,7 64,4 3,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4,8 0,2 8,2 0,4 4,4 0,2 5,4 0,3 7,5 0,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5,7 0,3 7,8 0,4 5,7 0,3 13,4 0,7 11,7 0,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 115,2 5,3 146,6 7,2 132,6 6,1 168,6 8,7 77,2 4,7
78. Moottoriajoneuvot 112,2 5,2 91,4 4,5 126,4 5,8 150,9 7,8 106,6 6,5
79. Muut kuljetusvälineet 30,2 1,4 32,8 1,6 38,2 1,8 26,0 1,3 18,1 1,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 176,1 8,2 161,2 7,9 155,3 7,2 167,6 8,6 110,2 6,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4,6 0,2 4,5 0,2 3,9 0,2 5,6 0,3 2,9 0,2
82. Huonekalut 20,6 1,0 22,8 1,1 21,3 1,0 19,5 1,0 15,9 1,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 16,0 0,7 13,7 0,7 13,0 0,6 10,5 0,5 9,3 0,6
84. Vaatteet 7,1 0,3 6,6 0,3 7,1 0,3 8,0 0,4 5,3 0,3
85. Jalkineet 19,4 0,9 20,9 1,0 18,4 0,8 17,5 0,9 10,5 0,6
87. Kojeet,mittarit yms. 16,6 0,8 22,5 1,1 21,1 1,0 21,0 1,1 17,9 1,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,8 0,0 1,2 0,1 3,0 0,1 1,5 0,1 1,2 0,1
89. Muut valmiit tavarat 90,9 4,2 69,1 3,4 67,4 3,1 84,0 4,3 47,2 2,9
9. Muut tavarat 90,8 4,2 127,5 6,2 109,4 5,1 54,9 2,8 86,4 5,3
93. Erittelemätön 69,6 3,2 112,3 5,5 95,1 4,4 39,6 2,0 73,7 4,5
97. Kulta, ei monetaarinen 0,2 0,0 1,7 0,1 0,1 0,0 1,8 0,1 0,0 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 21,0 1,0 13,4 0,7 13,3 0,6 13,4 0,7 12,2 0,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.158,6 100,0 2.041,3 100,0 2.166,7 100,0 1.941,2 100,0 1.644,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu