Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Espanjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.81.00.80.80.8
Tuonnista0.60.60.70.60.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.60.70.70.70.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Espanjan kanssa, vienti Espanjaan ja tuonti Espanjasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Espanjan kanssa edusti vuoden 2021 huhtikuussa 0.7 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.8 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0.7 prosenttia tuonnista. Huhtikuussa Espanja oli Yhdysvaltain 26. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 2.7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 24.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Espanjan kanssa oli Yhdysvalloille 362 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Espanjasta oli 17.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1.5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Espanjasta olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 10.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 5.5 % sekä Sitc718 (muut voimakoneet ja moottorit ja niiden osat) 4.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Espanjaan oli 34.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1.2 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), mikä edusti 17.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 10.9 % sekä Sitc343 (luonnonkaasu) 10.5 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Vuoden 2021 tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 10.2 miljardiin dollariin, laskun ollessa 2.3 %. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4.7 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 2.8 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 502 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 785 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 7.6 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 869 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 335 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Espanjaan (ES) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 75.5 7.5 116.2 9.1 77.7 7.4 71.4 6.1 67.6 5.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.7 0.5 4.8 0.4 1.9 0.2 2.4 0.2 1.9 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 65.5 6.5 58.2 4.5 68.5 6.5 63.4 5.4 59.8 5.1
08. Rehuaineet 1.1 0.1 49.4 3.9 5.2 0.5 1.6 0.1 1.9 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.2 0.3 2.5 0.2 1.5 0.1 3.2 0.3 2.8 0.2
1. Juomat ja tupakka 6.9 0.7 4.0 0.3 5.2 0.5 8.0 0.7 5.6 0.5
11. Juomat 6.7 0.7 3.8 0.3 4.9 0.5 8.0 0.7 5.5 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 112.8 11.2 176.7 13.8 100.3 9.6 39.2 3.3 22.1 1.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 87.1 8.6 155.2 12.1 64.4 6.1 2.2 0.2 1.10 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.5 0.1 2.1 0.2 1.2 0.1 1.1 0.1 0.8 0.1
24. Puutavara ja korkki 2.7 0.3 2.4 0.2 2.4 0.2 2.9 0.2 2.4 0.2
25. Paperimassa 8.10 0.9 8.1 0.6 6.2 0.6 8.1 0.7 5.9 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.8 0.1 0.6 0.0 2.1 0.2 1.2 0.1 2.1 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.3 0.2 1.8 0.1 1.6 0.1 2.2 0.2 2.3 0.2
28. Malmit ja metalliromu 3.6 0.3 4.4 0.3 17.2 1.6 18.1 1.5 5.5 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 6.0 0.6 2.0 0.2 5.2 0.5 3.5 0.3 1.3 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 149.9 14.8 260.9 20.4 146.4 14.0 229.7 19.5 276.6 23.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 2.1 0.2 0.1 0.0 6.10 0.7 11.7 1.0 13.7 1.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 64.5 6.4 165.7 13.0 61.9 5.9 118.2 10.1 141.2 12.1
34. Kaasut 83.4 8.3 95.2 7.4 77.6 7.4 99.9 8.5 121.8 10.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7.3 0.7 0.3 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3 0.3 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 7.2 0.7 0.2 0.0 3.5 0.3 3.4 0.3 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 296.5 29.4 358.5 28.0 367.7 35.1 397.9 33.9 368.1 31.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 31.7 3.1 29.7 2.3 11.8 1.1 18.4 1.6 20.7 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.6 0.5 68.9 5.4 2.2 0.2 3.5 0.3 4.9 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 2.8 0.3 3.5 0.3 2.8 0.3 2.7 0.2 3.2 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 172.0 17.0 187.9 14.7 302.4 28.8 313.9 26.7 277.3 23.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10.6 1.0 5.6 0.4 6.2 0.6 8.2 0.7 6.9 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 1.1 0.1 1.8 0.1 2.0 0.2 3.7 0.3 5.2 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 17.9 1.8 26.3 2.0 20.9 2.0 22.5 1.9 26.10 2.3
58. Muovit, valmistetut 3.10 0.4 3.1 0.2 3.8 0.4 7.0 0.6 4.10 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 51.3 5.1 32.1 2.5 15.9 1.5 18.3 1.6 18.3 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 39.4 3.9 46.2 3.6 39.10 3.8 54.4 4.6 53.9 4.6
62. Kumituotteet 4.5 0.4 3.7 0.3 5.2 0.5 8.2 0.7 4.4 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.10 0.4 2.9 0.2 2.7 0.3 4.6 0.4 4.1 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.9 0.7 11.3 0.9 6.1 0.6 8.3 0.7 9.1 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.8 0.3 2.2 0.2 2.8 0.3 3.3 0.3 3.7 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 4.4 0.4 5.7 0.4 3.8 0.4 6.3 0.5 6.2 0.5
67. Rauta ja teräs 1.6 0.2 1.9 0.1 1.5 0.1 1.8 0.2 2.7 0.2
68. Muut metallit 1.5 0.1 3.1 0.2 2.9 0.3 2.5 0.2 2.7 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 14.2 1.4 15.6 1.2 15.1 1.4 19.6 1.7 21.2 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 231.1 22.9 219.9 17.2 231.0 22.0 264.6 22.5 264.7 22.8
71. Voimakoneet ja moottorit 23.4 2.3 24.5 1.9 20.9 2.0 29.1 2.5 25.7 2.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9.8 1.0 13.0 1.0 11.7 1.1 28.5 2.4 22.7 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 2.0 0.2 2.1 0.2 1.6 0.1 1.2 0.1 1.4 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 22.5 2.2 18.4 1.4 21.2 2.0 25.6 2.2 24.3 2.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10.3 1.0 8.7 0.7 8.4 0.8 9.3 0.8 13.9 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 19.8 2.0 16.1 1.3 14.7 1.4 17.9 1.5 20.5 1.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 62.9 6.2 51.9 4.1 48.7 4.6 60.6 5.2 50.4 4.3
78. Moottoriajoneuvot 27.1 2.7 32.7 2.6 46.3 4.4 43.6 3.7 48.4 4.2
79. Muut kuljetusvälineet 53.8 5.3 52.10 4.1 57.8 5.5 49.3 4.2 57.8 5.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 57.5 5.7 50.7 4.0 48.1 4.6 72.6 6.2 71.10 6.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0
82. Huonekalut 1.5 0.1 0.4 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.5 0.0
84. Vaatteet 0.9 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1 0.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 24.2 2.4 21.7 1.7 25.6 2.4 27.5 2.3 24.4 2.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.5 0.2 1.2 0.1 2.1 0.2 2.5 0.2 2.0 0.2
89. Muut valmiit tavarat 27.6 2.7 25.4 2.0 18.4 1.7 40.7 3.5 43.8 3.8
9. Muut tavarat 33.5 3.3 45.6 3.6 28.8 2.7 34.4 2.9 31.10 2.7
93. Erittelemätön 9.2 0.9 14.5 1.1 4.6 0.4 6.4 0.5 4.2 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 24.3 2.4 31.1 2.4 24.2 2.3 28.1 2.4 27.8 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,010.1 100.0 1,278.5 100.0 1,048.1 100.0 1,175.3 100.0 1,162.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Espanjasta (ES) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 101.4 8.3 91.5 7.5 87.6 6.8 109.1 7.2 110.6 7.3
00. Elävät eläimet 0.6 0.0 1.6 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 2.8 0.2 4.1 0.3 3.0 0.2 2.6 0.2 2.9 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8.6 0.7 7.3 0.6 7.3 0.6 6.6 0.4 8.9 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 10.7 0.9 9.7 0.8 12.6 1.0 16.7 1.1 16.4 1.1
04. Vilja ja viljatuotteet 7.1 0.6 6.2 0.5 5.4 0.4 7.2 0.5 8.2 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 42.4 3.4 37.3 3.1 30.5 2.4 41.6 2.8 41.8 2.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 8.3 0.7 6.1 0.5 7.9 0.6 8.5 0.6 8.2 0.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 11.10 1.0 10.3 0.8 11.1 0.9 11.4 0.8 10.6 0.7
08. Rehuaineet 1.0 0.1 1.1 0.1 1.3 0.1 1.8 0.1 1.8 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 8.2 0.7 8.3 0.7 8.3 0.6 12.6 0.8 11.9 0.8
1. Juomat ja tupakka 33.3 2.7 29.5 2.4 23.9 1.8 32.3 2.1 40.5 2.7
11. Juomat 32.8 2.7 28.8 2.4 23.6 1.8 32.1 2.1 39.4 2.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.5 0.0 0.8 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 1.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21.2 1.7 31.0 2.6 30.4 2.4 27.3 1.8 27.2 1.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.7 0.1 0.5 0.0 1.6 0.1 0.8 0.0 0.10 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.6 0.1 3.0 0.2 3.5 0.3 2.7 0.2 2.10 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.7 0.4 9.6 0.8 3.10 0.3 5.10 0.4 6.7 0.4
28. Malmit ja metalliromu 1.4 0.1 0.4 0.0 6.2 0.5 1.2 0.1 0.8 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 12.4 1.0 17.5 1.4 15.0 1.2 16.4 1.1 15.6 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 34.5 2.8 64.9 5.4 5.3 0.4 116.9 7.7 85.1 5.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 34.5 2.8 64.9 5.4 5.3 0.4 116.8 7.7 85.1 5.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 29.0 2.4 46.7 3.9 22.7 1.8 23.1 1.5 46.7 3.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 28.10 2.4 46.3 3.8 22.6 1.7 22.9 1.5 46.6 3.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 242.8 19.8 273.4 22.6 267.8 20.8 349.9 23.2 365.8 24.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 36.9 3.0 36.1 3.0 54.1 4.2 46.1 3.1 53.2 3.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.9 0.1 3.1 0.3 1.8 0.1 3.0 0.2 2.9 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 6.3 0.5 5.9 0.5 5.7 0.4 9.8 0.6 8.6 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 127.1 10.3 154.1 12.7 125.5 9.7 202.5 13.4 195.8 12.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 36.3 3.0 32.2 2.7 35.5 2.8 40.9 2.7 42.9 2.8
56. Lannoitteet, valmistetut 0.5 0.0 0.9 0.1 0.4 0.0 2.4 0.2 1.5 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 14.1 1.1 16.2 1.3 14.3 1.1 18.7 1.2 21.6 1.4
58. Muovit, valmistetut 7.3 0.6 6.9 0.6 6.7 0.5 9.3 0.6 8.4 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13.8 1.1 18.5 1.5 24.2 1.9 17.4 1.2 31.2 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 178.9 14.6 187.6 15.5 174.1 13.5 255.5 16.9 230.1 15.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.10 0.1 0.6 0.0 1.1 0.1 1.8 0.1 1.1 0.1
62. Kumituotteet 17.7 1.4 24.3 2.0 20.10 1.6 30.4 2.0 22.3 1.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 9.4 0.8 8.6 0.7 10.0 0.8 13.8 0.9 13.2 0.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9.9 0.8 13.7 1.1 9.7 0.8 14.4 1.0 13.6 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 9.6 0.8 10.2 0.8 7.10 0.6 11.5 0.8 6.9 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 78.8 6.4 74.2 6.1 67.2 5.2 89.5 5.9 90.9 6.0
67. Rauta ja teräs 12.8 1.0 9.5 0.8 12.9 1.0 28.8 1.9 17.8 1.2
68. Muut metallit 8.7 0.7 12.1 1.0 6.6 0.5 10.0 0.7 11.1 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 31.5 2.6 34.7 2.9 38.1 2.9 55.8 3.7 53.6 3.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 414.5 33.7 309.8 25.6 273.1 21.2 396.6 26.3 432.9 28.4
71. Voimakoneet ja moottorit 74.4 6.1 94.3 7.8 62.5 4.8 78.9 5.2 123.0 8.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 25.6 2.1 25.1 2.1 19.4 1.5 42.5 2.8 33.9 2.2
73. Metalliteollisuuskoneet 10.1 0.8 9.2 0.8 5.0 0.4 20.9 1.4 18.1 1.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 59.1 4.8 52.2 4.3 47.8 3.7 87.7 5.8 82.6 5.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.2 0.2 1.4 0.1 2.2 0.2 2.4 0.2 1.3 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.4 0.4 4.8 0.4 13.2 1.0 6.5 0.4 5.8 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 72.2 5.9 54.5 4.5 52.8 4.1 74.1 4.9 69.3 4.5
78. Moottoriajoneuvot 152.4 12.4 50.10 4.2 60.5 4.7 69.4 4.6 83.6 5.5
79. Muut kuljetusvälineet 13.4 1.1 17.7 1.5 10.1 0.8 14.5 1.0 15.6 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 131.3 10.7 102.5 8.5 361.9 28.1 131.9 8.7 133.6 8.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.6 0.2 2.1 0.2 1.8 0.1 2.4 0.2 2.7 0.2
82. Huonekalut 13.4 1.1 12.2 1.0 9.3 0.7 14.10 1.0 16.0 1.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 23.7 1.9 12.8 1.1 13.0 1.0 15.4 1.0 16.8 1.1
84. Vaatteet 10.2 0.8 6.4 0.5 9.4 0.7 9.9 0.7 9.4 0.6
85. Jalkineet 9.9 0.8 13.10 1.1 19.6 1.5 14.8 1.0 13.2 0.9
87. Kojeet,mittarit yms. 20.4 1.7 16.6 1.4 21.1 1.6 22.9 1.5 20.9 1.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.4 0.1 1.5 0.1 1.4 0.1 1.2 0.1 1.7 0.1
89. Muut valmiit tavarat 50.0 4.1 37.3 3.1 286.6 22.2 50.7 3.4 53.3 3.5
9. Muut tavarat 41.9 3.4 74.9 6.2 42.8 3.3 66.1 4.4 52.4 3.4
93. Erittelemätön 29.2 2.4 63.4 5.2 31.0 2.4 52.3 3.5 38.7 2.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 12.6 1.0 11.3 0.9 11.7 0.9 13.6 0.9 13.6 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,228.4 100.0 1,211.3 100.0 1,289.2 100.0 1,508.3 100.0 1,524.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu