Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Espanjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä1,1 1,4 1,3 1,3 1,3
Tuonnista0,7 0,6 0,7 0,7 0,7
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,8 0,9 0,9 0,9 0,9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Espanjan kanssa, vienti Espanjaan ja tuonti Espanjasta vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Espanja oli Yhdysvaltain 22. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kauppa Espanjan kanssa edusti vuoden 2022 huhtikuussa 0,9 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1,3 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0,7 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 4,1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 50,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Espanjan kanssa oli 498 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Espanjasta oli 19,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1,8 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Espanjasta olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 7,3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc896 (taideteokset,kokoelma- ja antiikkiesineet) 6,9 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 6,9 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Espanjaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuuhun nähden. Viennin arvo oli 2,3 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 29,9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 14,4 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 12,7 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Espanjan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 49,6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 15,5 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 6,9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8,6 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 24,0 prosentilla ja viennin arvo 79,1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 579 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc343 (luonnonkaasu), arvon ollessa 1,7 miljardia dollaria. Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-huhtikuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 1,7 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Espanjaan (ES) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 86,1 5,0 77,8 3,8 94,2 4,8 160,7 7,0 218,8 9,5
01. Liha ja lihatuotteet 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 1,3 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 6,4 0,4 5,6 0,3 5,8 0,3 6,5 0,3 4,1 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 0,2 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 63,9 2,8 121,1 5,2
05. Hedelmät ja kasvikset 58,0 3,4 48,2 2,4 83,1 4,2 84,4 3,7 79,3 3,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,7 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0 1,0 0,0 0,4 0,0
08. Rehuaineet 18,9 1,1 19,9 1,0 0,4 0,0 1,8 0,1 9,3 0,4
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,6 0,1 2,5 0,1 2,9 0,1 2,4 0,1 2,9 0,1
1. Juomat ja tupakka 11,6 0,7 9,7 0,5 11,1 0,6 15,7 0,7 8,4 0,4
11. Juomat 11,4 0,7 9,7 0,5 10,8 0,6 15,5 0,7 8,0 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 164,5 9,5 25,1 1,2 77,4 3,9 39,4 1,7 38,7 1,7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 129,6 7,5 1,7 0,1 42,8 2,2 1,5 0,1 1,4 0,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,4 0,0 0,9 0,0 3,1 0,2 2,9 0,1 1,8 0,1
24. Puutavara ja korkki 2,8 0,2 3,0 0,1 3,3 0,2 4,7 0,2 3,5 0,2
25. Paperimassa 9,4 0,5 9,1 0,4 9,7 0,5 10,2 0,4 10,4 0,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,3 0,1 1,0 0,1 3,3 0,2 2,0 0,1 2,5 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,4 0,1 1,2 0,1 1,3 0,1 1,9 0,1 2,2 0,1
28. Malmit ja metalliromu 10,1 0,6 5,2 0,3 8,5 0,4 12,1 0,5 13,4 0,6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9,3 0,5 2,8 0,1 5,2 0,3 3,9 0,2 3,5 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 561,0 32,4 895,2 44,0 733,8 37,3 953,4 41,7 1.120,6 48,5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3,7 0,2 11,7 0,6 30,5 1,6 86,7 3,8 0,0 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 228,5 13,2 319,4 15,7 274,2 13,9 326,4 14,3 718,0 31,0
34. Kaasut 328,7 19,0 564,1 27,7 429,1 21,8 540,2 23,7 402,6 17,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 4,9 0,2 0,3 0,0 4,0 0,2 0,2 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 4,9 0,2 0,2 0,0 4,0 0,2 0,2 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 506,0 29,2 623,4 30,6 631,1 32,1 579,5 25,4 479,9 20,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 30,6 1,8 68,4 3,4 53,6 2,7 48,0 2,1 56,4 2,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10,1 0,6 3,8 0,2 7,9 0,4 2,4 0,1 7,3 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 3,6 0,2 1,8 0,1 3,7 0,2 4,4 0,2 4,2 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 399,8 23,1 471,4 23,2 490,0 24,9 438,6 19,2 328,5 14,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6,9 0,4 6,4 0,3 7,6 0,4 9,8 0,4 10,3 0,4
56. Lannoitteet, valmistetut 0,5 0,0 2,3 0,1 1,2 0,1 0,7 0,0 0,5 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 38,5 2,2 44,7 2,2 48,6 2,5 48,2 2,1 50,1 2,2
58. Muovit, valmistetut 4,4 0,3 4,5 0,2 5,1 0,3 5,1 0,2 9,5 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11,7 0,7 20,3 1,0 13,5 0,7 22,2 1,0 13,3 0,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 50,4 2,9 59,1 2,9 44,5 2,3 61,6 2,7 77,7 3,4
62. Kumituotteet 3,8 0,2 3,5 0,2 3,3 0,2 3,2 0,1 5,0 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3,0 0,2 2,8 0,1 2,5 0,1 3,8 0,2 4,6 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 11,5 0,7 13,2 0,7 10,1 0,5 17,4 0,8 14,5 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,9 0,1 2,0 0,1 1,9 0,1 3,0 0,1 3,4 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 8,3 0,5 6,5 0,3 5,9 0,3 12,2 0,5 9,2 0,4
67. Rauta ja teräs 4,1 0,2 13,9 0,7 4,3 0,2 1,6 0,1 18,0 0,8
68. Muut metallit 6,1 0,4 3,6 0,2 3,7 0,2 5,9 0,3 6,8 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11,5 0,7 13,4 0,7 12,7 0,6 14,3 0,6 16,0 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 232,1 13,4 223,6 11,0 265,7 13,5 310,0 13,6 232,3 10,0
71. Voimakoneet ja moottorit 20,7 1,2 23,9 1,2 27,1 1,4 29,8 1,3 21,9 0,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12,8 0,7 10,7 0,5 13,1 0,7 18,6 0,8 18,2 0,8
73. Metalliteollisuuskoneet 8,1 0,5 2,8 0,1 1,7 0,1 2,2 0,1 1,8 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 38,8 2,2 28,8 1,4 27,0 1,4 32,8 1,4 33,4 1,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 13,8 0,8 8,0 0,4 7,9 0,4 11,6 0,5 8,2 0,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 23,3 1,3 16,9 0,8 15,0 0,8 19,9 0,9 16,7 0,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 32,6 1,9 31,7 1,6 33,4 1,7 42,6 1,9 44,6 1,9
78. Moottoriajoneuvot 44,6 2,6 52,4 2,6 60,7 3,1 50,8 2,2 43,1 1,9
79. Muut kuljetusvälineet 37,6 2,2 48,2 2,4 79,8 4,1 101,6 4,5 44,4 1,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 69,4 4,0 64,6 3,2 59,9 3,0 99,0 4,3 71,5 3,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,6 0,0 0,5 0,0 0,9 0,0 1,0 0,0 1,2 0,1
82. Huonekalut 0,5 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,2 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0
84. Vaatteet 0,9 0,1 0,7 0,0 1,1 0,1 1,1 0,0 0,9 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 30,8 1,8 26,8 1,3 24,5 1,2 27,6 1,2 31,9 1,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,0 0,1 1,3 0,1 1,6 0,1 1,6 0,1 2,5 0,1
89. Muut valmiit tavarat 34,1 2,0 34,4 1,7 30,8 1,6 67,0 2,9 33,8 1,5
9. Muut tavarat 48,9 2,8 52,5 2,6 50,0 2,5 60,5 2,6 64,7 2,8
93. Erittelemätön 7,6 0,4 5,2 0,3 3,9 0,2 8,8 0,4 12,2 0,5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 41,2 2,4 47,3 2,3 45,9 2,3 51,5 2,3 52,5 2,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.730,3 100,0 2.035,8 100,0 1.967,9 100,0 2.283,8 100,0 2.312,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Espanjasta (ES) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 131,9 7,7 123,5 8,8 118,9 7,5 165,3 8,0 128,9 7,1
00. Elävät eläimet 0,4 0,0 0,3 0,0 0,9 0,1 0,5 0,0 0,9 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 6,3 0,4 4,9 0,3 6,3 0,4 10,3 0,5 8,6 0,5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 7,7 0,4 7,6 0,5 10,7 0,7 9,8 0,5 8,8 0,5
03. Kala- ja kalavalmisteet 25,0 1,5 22,0 1,6 23,8 1,5 25,5 1,2 20,8 1,1
04. Vilja ja viljatuotteet 7,7 0,4 9,3 0,7 4,7 0,3 12,2 0,6 9,3 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 50,9 3,0 41,9 3,0 41,8 2,7 50,6 2,4 38,4 2,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9,5 0,6 7,4 0,5 7,7 0,5 15,2 0,7 9,9 0,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 10,9 0,6 12,3 0,9 13,0 0,8 16,9 0,8 17,5 1,0
08. Rehuaineet 3,6 0,2 5,1 0,4 1,5 0,1 9,7 0,5 2,2 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 10,0 0,6 12,7 0,9 8,6 0,5 14,6 0,7 12,5 0,7
1. Juomat ja tupakka 34,5 2,0 24,3 1,7 31,2 2,0 35,2 1,7 28,9 1,6
11. Juomat 34,4 2,0 24,0 1,7 31,0 2,0 34,9 1,7 28,7 1,6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 35,1 2,0 31,0 2,2 36,1 2,3 52,3 2,5 58,5 3,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,5 0,0 0,8 0,1 1,4 0,1 1,2 0,1 0,3 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 7,2 0,4 1,6 0,1 2,5 0,2 4,7 0,2 2,7 0,1
24. Puutavara ja korkki 0,7 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,0 0,0 0,6 0,0 1,7 0,1 3,1 0,2 2,4 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4,2 0,2 7,9 0,6 4,1 0,3 9,8 0,5 6,7 0,4
28. Malmit ja metalliromu 0,4 0,0 0,5 0,0 11,8 0,7 5,7 0,3 21,8 1,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 22,0 1,3 19,3 1,4 14,4 0,9 27,3 1,3 23,8 1,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 58,7 3,4 64,9 4,6 112,2 7,1 160,1 7,7 134,3 7,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 58,7 3,4 64,9 4,6 112,2 7,1 160,1 7,7 134,3 7,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 46,0 2,7 49,5 3,5 59,1 3,7 63,0 3,0 65,2 3,6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 46,0 2,7 49,0 3,5 59,1 3,7 62,7 3,0 64,8 3,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 600,7 34,9 380,7 27,2 383,1 24,3 655,8 31,7 413,1 22,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 41,6 2,4 45,9 3,3 41,6 2,6 47,0 2,3 44,6 2,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,1 0,1 9,0 0,6 0,8 0,1 3,2 0,2 6,9 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 10,5 0,6 8,3 0,6 6,2 0,4 12,6 0,6 8,2 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 392,1 22,8 218,1 15,6 242,5 15,4 439,6 21,3 227,9 12,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 47,6 2,8 49,7 3,6 47,5 3,0 56,0 2,7 58,1 3,2
56. Lannoitteet, valmistetut 2,5 0,1 0,9 0,1 1,4 0,1 2,5 0,1 2,8 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 18,0 1,0 18,3 1,3 14,9 0,9 21,3 1,0 23,1 1,3
58. Muovit, valmistetut 11,2 0,6 6,8 0,5 9,3 0,6 11,6 0,6 9,9 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 76,2 4,4 23,8 1,7 18,9 1,2 62,0 3,0 31,7 1,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 260,4 15,1 236,1 16,9 244,4 15,5 267,5 12,9 259,0 14,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,7 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0
62. Kumituotteet 24,8 1,4 22,6 1,6 25,0 1,6 28,2 1,4 22,9 1,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 13,9 0,8 13,5 1,0 12,8 0,8 18,8 0,9 19,4 1,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 17,2 1,0 12,6 0,9 19,9 1,3 22,1 1,1 19,1 1,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7,0 0,4 7,1 0,5 8,3 0,5 10,7 0,5 6,5 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 96,1 5,6 88,2 6,3 90,7 5,8 84,8 4,1 75,5 4,2
67. Rauta ja teräs 42,0 2,4 34,3 2,4 35,2 2,2 36,8 1,8 60,4 3,3
68. Muut metallit 9,6 0,6 8,6 0,6 5,5 0,3 11,0 0,5 8,3 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 49,1 2,9 48,9 3,5 46,4 2,9 54,2 2,6 46,2 2,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 303,2 17,6 315,1 22,5 400,6 25,4 415,8 20,1 397,3 21,9
71. Voimakoneet ja moottorit 57,7 3,3 62,3 4,4 50,4 3,2 55,0 2,7 63,6 3,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 28,4 1,6 23,6 1,7 33,8 2,1 45,5 2,2 37,4 2,1
73. Metalliteollisuuskoneet 19,0 1,1 8,2 0,6 15,7 1,0 9,0 0,4 12,0 0,7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 63,5 3,7 65,5 4,7 79,1 5,0 68,1 3,3 68,9 3,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4,2 0,2 4,6 0,3 10,1 0,6 6,5 0,3 6,4 0,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,4 0,4 4,8 0,3 5,2 0,3 6,6 0,3 5,5 0,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 46,0 2,7 55,4 4,0 58,7 3,7 88,2 4,3 77,5 4,3
78. Moottoriajoneuvot 61,9 3,6 64,9 4,6 127,6 8,1 118,8 5,7 102,6 5,7
79. Muut kuljetusvälineet 16,2 0,9 25,9 1,9 20,0 1,3 18,1 0,9 23,4 1,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 152,2 8,8 137,4 9,8 147,1 9,3 188,2 9,1 266,4 14,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2,6 0,2 2,2 0,2 2,5 0,2 3,3 0,2 3,8 0,2
82. Huonekalut 24,7 1,4 20,4 1,5 18,0 1,1 22,1 1,1 22,3 1,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 20,3 1,2 11,3 0,8 12,0 0,8 18,6 0,9 18,6 1,0
84. Vaatteet 10,9 0,6 5,1 0,4 8,6 0,5 10,4 0,5 8,4 0,5
85. Jalkineet 17,1 1,0 18,3 1,3 18,4 1,2 31,1 1,5 19,0 1,0
87. Kojeet,mittarit yms. 20,8 1,2 20,2 1,4 15,3 1,0 29,3 1,4 19,4 1,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,5 0,1 1,4 0,1 1,1 0,1 2,0 0,1 1,6 0,1
89. Muut valmiit tavarat 54,3 3,2 58,5 4,2 71,2 4,5 71,5 3,5 173,3 9,5
9. Muut tavarat 99,4 5,8 36,9 2,6 45,0 2,9 63,9 3,1 63,5 3,5
93. Erittelemätön 85,9 5,0 24,2 1,7 32,5 2,1 49,6 2,4 50,1 2,8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 12,9 0,7 11,8 0,8 12,1 0,8 14,1 0,7 13,1 0,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.722,2 100,0 1.399,5 100,0 1.577,8 100,0 2.067,1 100,0 1.815,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu