Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Espanjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.80.80.80.80.7
Tuonnista0.60.70.70.70.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.70.70.80.70.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Espanjan kanssa, vienti Espanjaan ja tuonti Espanjasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa 2021 Espanja edusti 0.7 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.7 prosenttia USAn viennistä ja 0.7 prosenttia tuonnista. Heinäkuussa Espanja oli Yhdysvaltain 25. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 2.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 14.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Espanjan kanssa oli Yhdysvalloille 504 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Espanjasta oli 10.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.6 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Espanjasta olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 5.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 4.8 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 4.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Espanjaan oli 21.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.1 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 11.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 10.8 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7.2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Espanjan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 18.6 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 10.2 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 10.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8.1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 15.2 prosentilla ja viennin arvo 4.45196841033863. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 795 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 1.3 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2.3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.3 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Espanjaan (ES) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 71.4 6.1 67.6 5.8 71.4 5.9 76.3 6.4 84.8 8.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.4 0.2 1.9 0.2 1.7 0.1 12.9 1.1 3.8 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.4 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.8 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 63.4 5.4 59.8 5.1 63.3 5.2 51.4 4.3 75.3 7.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.0 0.5 0.0 0.8 0.1 0.5 0.0 0.6 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
08. Rehuaineet 1.6 0.1 1.9 0.2 1.1 0.1 6.8 0.6 1.4 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.2 0.3 2.8 0.2 3.7 0.3 4.1 0.3 2.10 0.3
1. Juomat ja tupakka 8.0 0.7 5.6 0.5 10.8 0.9 11.6 1.0 6.5 0.6
11. Juomat 8.0 0.7 5.5 0.5 10.7 0.9 11.6 1.0 6.5 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 39.2 3.3 22.1 1.9 33.10 2.8 32.9 2.8 32.2 3.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.2 0.2 1.10 0.2 2.6 0.2 2.10 0.2 1.6 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.1 0.1 0.8 0.1 2.2 0.2 1.3 0.1 1.7 0.2
24. Puutavara ja korkki 2.9 0.2 2.4 0.2 2.1 0.2 2.8 0.2 2.6 0.2
25. Paperimassa 8.1 0.7 5.9 0.5 9.4 0.8 8.7 0.7 11.6 1.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.2 0.1 2.1 0.2 2.0 0.2 0.5 0.0 1.7 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.2 0.2 2.3 0.2 2.2 0.2 1.8 0.1 1.8 0.2
28. Malmit ja metalliromu 18.1 1.5 5.5 0.5 11.3 0.9 12.10 1.1 10.6 1.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.5 0.3 1.3 0.1 2.5 0.2 2.0 0.2 0.9 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 229.7 19.5 276.6 23.8 180.9 14.9 327.5 27.5 251.0 23.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 11.7 1.0 13.7 1.2 2.7 0.2 4.1 0.3 14.5 1.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 118.2 10.1 141.2 12.1 60.10 5.0 259.8 21.8 157.3 14.9
34. Kaasut 99.9 8.5 121.8 10.5 117.3 9.7 63.7 5.3 79.4 7.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.5 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.4 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 397.9 33.9 368.1 31.7 461.1 38.1 373.6 31.4 296.2 28.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 18.4 1.6 20.7 1.8 29.3 2.4 27.3 2.3 30.7 2.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.5 0.3 4.9 0.4 5.2 0.4 4.2 0.4 3.4 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 2.7 0.2 3.2 0.3 4.9 0.4 4.5 0.4 2.6 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 313.9 26.7 277.3 23.8 355.8 29.4 274.3 23.0 174.0 16.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8.2 0.7 6.9 0.6 10.2 0.8 7.4 0.6 7.6 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 3.7 0.3 5.2 0.4 1.5 0.1 1.6 0.1 0.5 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 22.5 1.9 26.10 2.3 30.9 2.6 39.4 3.3 35.3 3.3
58. Muovit, valmistetut 7.0 0.6 4.10 0.4 8.8 0.7 3.4 0.3 3.9 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 18.3 1.6 18.3 1.6 14.9 1.2 11.9 1.0 38.5 3.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 54.4 4.6 53.9 4.6 57.0 4.7 64.6 5.4 48.3 4.6
62. Kumituotteet 8.2 0.7 4.4 0.4 6.9 0.6 3.8 0.3 8.1 0.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4.6 0.4 4.1 0.3 4.9 0.4 3.8 0.3 3.3 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8.3 0.7 9.1 0.8 13.5 1.1 9.3 0.8 11.9 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.3 0.3 3.7 0.3 1.9 0.2 2.1 0.2 2.6 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 6.3 0.5 6.2 0.5 7.5 0.6 8.0 0.7 7.3 0.7
67. Rauta ja teräs 1.8 0.2 2.7 0.2 2.10 0.2 17.10 1.5 0.9 0.1
68. Muut metallit 2.5 0.2 2.7 0.2 2.8 0.2 2.8 0.2 2.3 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 19.6 1.7 21.2 1.8 16.7 1.4 17.0 1.4 12.2 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 264.6 22.5 264.7 22.8 299.6 24.8 203.7 17.1 237.3 22.5
71. Voimakoneet ja moottorit 29.1 2.5 25.7 2.2 28.10 2.4 21.9 1.8 12.1 1.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 28.5 2.4 22.7 2.0 14.9 1.2 11.7 1.0 28.4 2.7
73. Metalliteollisuuskoneet 1.2 0.1 1.4 0.1 2.1 0.2 1.7 0.1 3.1 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 25.6 2.2 24.3 2.1 24.9 2.1 29.0 2.4 32.5 3.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9.3 0.8 13.9 1.2 21.2 1.8 8.10 0.8 14.4 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17.9 1.5 20.5 1.8 23.8 2.0 22.1 1.9 20.1 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 60.6 5.2 50.4 4.3 34.1 2.8 37.2 3.1 27.7 2.6
78. Moottoriajoneuvot 43.6 3.7 48.4 4.2 58.7 4.8 18.0 1.5 21.1 2.0
79. Muut kuljetusvälineet 49.3 4.2 57.8 5.0 91.4 7.5 53.5 4.5 78.4 7.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 72.6 6.2 71.10 6.2 63.4 5.2 65.5 5.5 66.8 6.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.8 0.1 0.4 0.0
82. Huonekalut 0.4 0.0 0.5 0.0 1.2 0.1 0.8 0.1 0.5 0.0
84. Vaatteet 1.1 0.1 0.6 0.0 0.9 0.1 1.3 0.1 0.9 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 27.5 2.3 24.4 2.1 29.1 2.4 30.4 2.6 22.7 2.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.5 0.2 2.0 0.2 2.1 0.2 2.2 0.2 1.8 0.2
89. Muut valmiit tavarat 40.7 3.5 43.8 3.8 29.4 2.4 29.7 2.5 39.10 3.8
9. Muut tavarat 34.4 2.9 31.10 2.7 32.1 2.7 34.3 2.9 29.7 2.8
93. Erittelemätön 6.4 0.5 4.2 0.4 3.8 0.3 5.8 0.5 5.1 0.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 28.1 2.4 27.8 2.4 28.3 2.3 28.3 2.4 24.6 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,175.3 100.0 1,162.5 100.0 1,210.2 100.0 1,190.1 100.0 1,052.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Espanjasta (ES) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 109.1 7.2 110.6 7.3 127.5 7.7 150.1 8.8 128.9 8.3
00. Elävät eläimet 0.6 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 2.6 0.2 2.9 0.2 3.8 0.2 7.2 0.4 9.0 0.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6.6 0.4 8.9 0.6 10.4 0.6 11.6 0.7 6.7 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 16.7 1.1 16.4 1.1 21.4 1.3 22.2 1.3 18.9 1.2
04. Vilja ja viljatuotteet 7.2 0.5 8.2 0.5 9.3 0.6 9.9 0.6 6.4 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 41.6 2.8 41.8 2.7 42.1 2.5 52.1 3.1 46.9 3.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 8.5 0.6 8.2 0.5 12.6 0.8 14.0 0.8 12.6 0.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 11.4 0.8 10.6 0.7 13.9 0.8 19.0 1.1 12.6 0.8
08. Rehuaineet 1.8 0.1 1.8 0.1 1.1 0.1 2.4 0.1 2.6 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 12.6 0.8 11.9 0.8 12.9 0.8 11.4 0.7 13.3 0.9
1. Juomat ja tupakka 32.3 2.1 40.5 2.7 45.9 2.8 54.3 3.2 46.0 3.0
11. Juomat 32.1 2.1 39.4 2.6 45.7 2.8 53.9 3.2 45.7 2.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.0 1.2 0.1 0.2 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 27.3 1.8 27.2 1.8 39.8 2.4 47.7 2.8 50.6 3.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.8 0.0 0.10 0.1 1.2 0.1 0.10 0.1 0.7 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.7 0.2 2.10 0.2 4.3 0.3 1.9 0.1 3.9 0.2
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 1.4 0.1 0.7 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.10 0.4 6.7 0.4 5.2 0.3 14.5 0.8 6.6 0.4
28. Malmit ja metalliromu 1.2 0.1 0.8 0.1 6.7 0.4 0.3 0.0 21.6 1.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 16.4 1.1 15.6 1.0 21.10 1.3 27.9 1.6 16.9 1.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 116.9 7.7 85.1 5.6 148.3 9.0 68.8 4.0 82.9 5.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 116.8 7.7 85.1 5.6 148.3 9.0 68.8 4.0 82.9 5.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 23.1 1.5 46.7 3.1 59.0 3.6 51.8 3.0 32.2 2.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 22.9 1.5 46.6 3.1 58.8 3.6 51.4 3.0 31.8 2.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 349.9 23.2 365.8 24.0 321.9 19.5 351.10 20.6 271.1 17.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 46.1 3.1 53.2 3.5 33.4 2.0 48.5 2.8 39.10 2.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.0 0.2 2.9 0.2 1.0 0.1 1.2 0.1 4.8 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 9.8 0.6 8.6 0.6 10.2 0.6 10.1 0.6 8.10 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 202.5 13.4 195.8 12.8 186.6 11.3 190.4 11.2 115.3 7.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 40.9 2.7 42.9 2.8 50.1 3.0 58.7 3.4 54.4 3.5
56. Lannoitteet, valmistetut 2.4 0.2 1.5 0.1 1.6 0.1 0.5 0.0 4.9 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 18.7 1.2 21.6 1.4 14.10 0.9 17.3 1.0 18.5 1.2
58. Muovit, valmistetut 9.3 0.6 8.4 0.6 9.4 0.6 11.1 0.6 8.2 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17.4 1.2 31.2 2.0 14.9 0.9 14.6 0.9 16.6 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 255.5 16.9 230.1 15.1 265.6 16.1 305.5 17.9 260.1 16.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.8 0.1 1.1 0.1 1.8 0.1 1.2 0.1 1.7 0.1
62. Kumituotteet 30.4 2.0 22.3 1.5 26.8 1.6 23.9 1.4 23.4 1.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 13.8 0.9 13.2 0.9 18.5 1.1 17.5 1.0 17.0 1.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 14.4 1.0 13.6 0.9 19.3 1.2 21.7 1.3 13.1 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 11.5 0.8 6.9 0.5 10.0 0.6 9.8 0.6 8.4 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 89.5 5.9 90.9 6.0 91.3 5.5 118.9 7.0 117.1 7.5
67. Rauta ja teräs 28.8 1.9 17.8 1.2 26.8 1.6 30.4 1.8 9.7 0.6
68. Muut metallit 10.0 0.7 11.1 0.7 14.8 0.9 13.6 0.8 11.7 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 55.8 3.7 53.6 3.5 56.6 3.4 69.0 4.0 58.3 3.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 396.6 26.3 432.9 28.4 453.5 27.5 443.10 26.0 428.9 27.5
71. Voimakoneet ja moottorit 78.9 5.2 123.0 8.1 117.4 7.1 111.1 6.5 136.6 8.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 42.5 2.8 33.9 2.2 30.3 1.8 40.8 2.4 33.4 2.1
73. Metalliteollisuuskoneet 20.9 1.4 18.1 1.2 21.6 1.3 25.0 1.5 17.7 1.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 87.7 5.8 82.6 5.4 97.8 5.9 122.2 7.2 98.8 6.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.4 0.2 1.3 0.1 4.1 0.2 4.5 0.3 2.5 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.5 0.4 5.8 0.4 6.6 0.4 8.4 0.5 5.6 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 74.1 4.9 69.3 4.5 64.2 3.9 71.4 4.2 90.0 5.8
78. Moottoriajoneuvot 69.4 4.6 83.6 5.5 96.7 5.9 41.4 2.4 28.8 1.8
79. Muut kuljetusvälineet 14.5 1.0 15.6 1.0 15.2 0.9 19.4 1.1 15.9 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 131.9 8.7 133.6 8.8 135.7 8.2 164.4 9.6 151.8 9.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.4 0.2 2.7 0.2 3.2 0.2 3.5 0.2 3.2 0.2
82. Huonekalut 14.10 1.0 16.0 1.0 17.9 1.1 20.7 1.2 21.2 1.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 15.4 1.0 16.8 1.1 16.0 1.0 18.1 1.1 17.1 1.1
84. Vaatteet 9.9 0.7 9.4 0.6 8.3 0.5 10.0 0.6 9.0 0.6
85. Jalkineet 14.8 1.0 13.2 0.9 17.6 1.1 23.6 1.4 16.5 1.1
87. Kojeet,mittarit yms. 22.9 1.5 20.9 1.4 14.9 0.9 19.8 1.2 16.2 1.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.2 0.1 1.7 0.1 1.7 0.1 1.6 0.1 1.6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 50.7 3.4 53.3 3.5 56.5 3.4 67.3 3.9 67.4 4.3
9. Muut tavarat 66.1 4.4 52.4 3.4 53.6 3.2 67.0 3.9 104.10 6.7
93. Erittelemätön 52.3 3.5 38.7 2.5 39.7 2.4 51.7 3.0 90.5 5.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 13.6 0.9 13.6 0.9 13.8 0.8 14.9 0.9 14.4 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,508.3 100.0 1,524.5 100.0 1,650.6 100.0 1,705.1 100.0 1,556.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu