Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Espanjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,7 0,8 1,2 1,1 0,9
Tuonnista0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,7 0,8 0,8 0,8 0,7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Espanjan kanssa, vienti Espanjaan ja tuonti Espanjasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Espanja oli Yhdysvaltain 25. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Espanjan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2021 oli 0,7 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0,9 %:a ja 0,6 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 3,0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 32,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Espanjan kanssa oli Yhdysvalloille 47 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Espanjasta oli 13,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1,5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Espanjasta olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 7,4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 6,5 % sekä Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät') 3,6 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Espanjaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 1,5 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), mikä edusti 14,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 13,8 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 11,5 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Espanjan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 20,1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 31,1 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 16,9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 14,3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 19,8 prosentilla ja viennin arvo 20,4 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 1,3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 2,1 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2,6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2,2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Espanjaan (ES) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 84,8 8,1 71,5 5,9 60,5 3,6 94,8 5,4 83,7 5,7
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,8 0,4 4,2 0,3 5,6 0,3 12,7 0,7 16,4 1,1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,7 0,1 0,4 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 75,2 7,1 52,2 4,3 30,8 1,8 69,9 4,0 60,6 4,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,5 0,1 0,6 0,1 0,9 0,1 0,2 0,0 0,7 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,1 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0
08. Rehuaineet 1,4 0,1 11,2 0,9 19,0 1,1 8,0 0,5 1,9 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,9 0,3 2,2 0,2 2,8 0,2 2,3 0,1 2,7 0,2
1. Juomat ja tupakka 6,5 0,6 4,6 0,4 10,5 0,6 10,9 0,6 14,4 1,0
11. Juomat 6,4 0,6 4,3 0,4 10,5 0,6 10,7 0,6 14,3 1,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 32,2 3,1 59,5 4,9 106,3 6,3 87,7 5,0 70,5 4,8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1,5 0,1 1,7 0,1 35,3 2,1 47,5 2,7 31,7 2,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,6 0,2 1,7 0,1 1,2 0,1 1,8 0,1 1,8 0,1
24. Puutavara ja korkki 2,6 0,2 2,7 0,2 3,0 0,2 3,1 0,2 4,6 0,3
25. Paperimassa 11,5 1,1 11,0 0,9 8,8 0,5 5,9 0,3 10,5 0,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,7 0,2 1,7 0,1 1,1 0,1 1,5 0,1 1,1 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,8 0,2 2,2 0,2 0,9 0,1 2,2 0,1 1,5 0,1
28. Malmit ja metalliromu 10,6 1,0 37,1 3,1 54,7 3,2 17,1 1,0 12,8 0,9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,8 0,1 1,3 0,1 1,1 0,1 8,5 0,5 6,2 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 251,0 23,8 326,4 27,1 649,5 38,3 589,8 33,3 436,0 29,5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 14,4 1,4 6,3 0,5 0,1 0,0 17,5 1,0 19,9 1,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 157,2 14,9 196,7 16,3 403,9 23,8 280,4 15,8 205,5 13,9
34. Kaasut 79,3 7,5 123,4 10,3 245,4 14,5 291,9 16,5 210,6 14,3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,8 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 296,1 28,1 384,1 31,9 463,4 27,3 458,8 25,9 467,0 31,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 30,6 2,9 22,4 1,9 43,3 2,6 29,3 1,7 28,9 2,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,4 0,3 22,2 1,8 2,0 0,1 24,1 1,4 3,1 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 2,6 0,2 3,1 0,3 3,9 0,2 2,5 0,1 3,3 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 174,0 16,5 272,3 22,6 364,6 21,5 344,3 19,5 380,1 25,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,6 0,7 7,3 0,6 6,9 0,4 7,4 0,4 8,2 0,6
56. Lannoitteet, valmistetut 0,5 0,0 1,2 0,1 0,3 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 35,3 3,3 31,6 2,6 27,6 1,6 35,5 2,0 26,8 1,8
58. Muovit, valmistetut 3,9 0,4 3,1 0,3 3,2 0,2 4,6 0,3 4,7 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 38,4 3,7 20,8 1,7 11,6 0,7 10,9 0,6 11,6 0,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 48,3 4,6 53,0 4,4 54,1 3,2 62,3 3,5 50,8 3,4
62. Kumituotteet 8,1 0,8 3,8 0,3 5,8 0,3 5,8 0,3 3,4 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3,3 0,3 3,5 0,3 3,4 0,2 3,7 0,2 3,1 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 11,8 1,1 13,6 1,1 10,4 0,6 11,4 0,6 8,9 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,5 0,2 1,9 0,2 2,6 0,2 3,4 0,2 2,2 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 7,3 0,7 7,3 0,6 6,1 0,4 15,0 0,8 9,1 0,6
67. Rauta ja teräs 0,9 0,1 1,6 0,1 2,0 0,1 1,4 0,1 3,5 0,2
68. Muut metallit 2,3 0,2 2,9 0,2 2,8 0,2 3,4 0,2 3,9 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12,1 1,2 18,2 1,5 20,8 1,2 18,1 1,0 16,5 1,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 237,2 22,5 212,8 17,7 236,8 14,0 335,0 18,9 251,3 17,0
71. Voimakoneet ja moottorit 12,0 1,1 13,4 1,1 28,7 1,7 28,3 1,6 29,2 2,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 28,3 2,7 19,8 1,6 9,1 0,5 12,9 0,7 11,7 0,8
73. Metalliteollisuuskoneet 3,1 0,3 0,8 0,1 2,2 0,1 1,6 0,1 2,8 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 32,5 3,1 26,7 2,2 25,4 1,5 39,8 2,3 26,3 1,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 14,3 1,4 8,3 0,7 7,9 0,5 10,7 0,6 8,7 0,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 20,1 1,9 27,5 2,3 17,5 1,0 26,9 1,5 15,9 1,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 27,7 2,6 23,1 1,9 28,9 1,7 37,3 2,1 28,7 1,9
78. Moottoriajoneuvot 21,0 2,0 37,8 3,1 68,1 4,0 73,7 4,2 51,8 3,5
79. Muut kuljetusvälineet 78,3 7,4 55,4 4,6 49,1 2,9 103,7 5,9 76,2 5,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 66,7 6,3 57,9 4,8 69,7 4,1 85,3 4,8 64,4 4,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0
82. Huonekalut 0,4 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0
84. Vaatteet 0,9 0,1 1,2 0,1 0,8 0,0 1,0 0,1 1,4 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 22,6 2,1 21,7 1,8 27,4 1,6 28,3 1,6 28,7 1,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,7 0,2 2,3 0,2 3,1 0,2 2,0 0,1 1,8 0,1
89. Muut valmiit tavarat 39,9 3,8 31,4 2,6 37,3 2,2 52,7 3,0 30,8 2,1
9. Muut tavarat 29,7 2,8 33,4 2,8 45,1 2,7 44,5 2,5 38,2 2,6
93. Erittelemätön 5,1 0,5 7,4 0,6 6,8 0,4 5,1 0,3 5,3 0,4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 24,6 2,3 25,9 2,2 38,3 2,3 39,2 2,2 32,8 2,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.052,5 100,0 1.203,2 100,0 1.696,1 100,0 1.769,3 100,0 1.477,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Espanjasta (ES) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 128,9 8,3 142,2 7,8 122,5 7,8 137,6 9,1 130,3 8,6
00. Elävät eläimet 0,3 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 9,0 0,6 8,0 0,4 9,0 0,6 9,8 0,6 8,4 0,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6,7 0,4 11,2 0,6 10,9 0,7 8,6 0,6 8,8 0,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 18,9 1,2 23,1 1,3 20,4 1,3 24,6 1,6 25,8 1,7
04. Vilja ja viljatuotteet 6,3 0,4 8,2 0,4 6,4 0,4 8,2 0,5 7,0 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 46,8 3,0 47,9 2,6 36,2 2,3 44,1 2,9 45,3 3,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 12,6 0,8 17,4 1,0 11,1 0,7 11,7 0,8 9,2 0,6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 12,6 0,8 13,1 0,7 11,1 0,7 13,8 0,9 13,9 0,9
08. Rehuaineet 2,5 0,2 2,1 0,1 4,8 0,3 3,4 0,2 1,6 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 13,3 0,9 11,1 0,6 12,1 0,8 12,8 0,8 9,8 0,6
1. Juomat ja tupakka 46,0 3,0 50,5 2,8 41,9 2,7 43,2 2,9 37,4 2,5
11. Juomat 45,6 2,9 49,5 2,7 41,7 2,7 43,2 2,9 36,4 2,4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,3 0,0 1,0 0,1 0,3 0,0 00 1,0 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 50,5 3,2 38,3 2,1 51,5 3,3 62,3 4,1 32,1 2,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,6 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,8 0,2 5,8 0,3 4,7 0,3 2,0 0,1 3,4 0,2
24. Puutavara ja korkki 0,4 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,7 0,0 1,5 0,1 0,8 0,1 1,4 0,1 1,4 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 6,5 0,4 9,5 0,5 8,2 0,5 8,0 0,5 8,9 0,6
28. Malmit ja metalliromu 21,6 1,4 1,6 0,1 22,5 1,4 35,1 2,3 0,1 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 16,8 1,1 18,6 1,0 14,2 0,9 14,8 1,0 17,1 1,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 82,8 5,3 77,0 4,2 186,0 11,9 123,8 8,2 117,6 7,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 82,8 5,3 77,0 4,2 186,0 11,9 123,8 8,2 117,6 7,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 32,2 2,1 43,6 2,4 43,0 2,8 40,0 2,6 58,6 3,8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 31,7 2,0 43,2 2,4 42,7 2,7 39,7 2,6 58,5 3,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 271,1 17,4 505,7 27,8 276,0 17,7 299,4 19,8 327,6 21,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 39,9 2,6 59,9 3,3 36,0 2,3 37,7 2,5 52,0 3,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4,8 0,3 1,7 0,1 1,6 0,1 2,7 0,2 3,6 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 8,9 0,6 9,3 0,5 9,4 0,6 5,7 0,4 6,4 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 115,3 7,4 338,5 18,6 101,5 6,5 113,6 7,5 140,8 9,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 54,3 3,5 52,3 2,9 51,9 3,3 42,7 2,8 44,6 2,9
56. Lannoitteet, valmistetut 4,8 0,3 1,3 0,1 1,3 0,1 16,9 1,1 1,0 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 18,4 1,2 16,7 0,9 19,1 1,2 19,1 1,3 23,8 1,6
58. Muovit, valmistetut 8,1 0,5 10,3 0,6 7,7 0,5 9,3 0,6 8,7 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 16,5 1,1 15,8 0,9 47,6 3,0 51,8 3,4 46,7 3,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 260,0 16,7 267,5 14,7 210,7 13,5 227,8 15,1 244,6 16,1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,6 0,1 2,8 0,2 0,6 0,0 1,9 0,1 0,8 0,1
62. Kumituotteet 23,3 1,5 23,3 1,3 25,1 1,6 31,3 2,1 22,2 1,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 17,0 1,1 14,8 0,8 9,2 0,6 13,1 0,9 14,8 1,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 13,0 0,8 13,3 0,7 13,2 0,8 13,4 0,9 19,5 1,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8,4 0,5 12,2 0,7 5,2 0,3 8,1 0,5 8,8 0,6
66. Kivennäisainetuotteet 117,1 7,5 102,0 5,6 91,3 5,8 81,0 5,4 96,3 6,3
67. Rauta ja teräs 9,7 0,6 32,1 1,8 9,1 0,6 14,1 0,9 33,8 2,2
68. Muut metallit 11,7 0,8 14,8 0,8 9,7 0,6 10,4 0,7 7,9 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 58,3 3,7 52,2 2,9 47,2 3,0 54,5 3,6 40,5 2,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 428,9 27,5 492,6 27,1 404,8 25,9 369,2 24,5 345,0 22,6
71. Voimakoneet ja moottorit 136,5 8,8 151,7 8,4 138,7 8,9 87,2 5,8 75,0 4,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 33,3 2,1 47,3 2,6 30,9 2,0 28,4 1,9 31,4 2,1
73. Metalliteollisuuskoneet 17,6 1,1 9,0 0,5 6,4 0,4 8,4 0,6 8,7 0,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 98,8 6,3 127,2 7,0 68,0 4,4 59,4 3,9 58,4 3,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2,4 0,2 8,2 0,5 3,0 0,2 1,7 0,1 3,5 0,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5,6 0,4 5,5 0,3 4,5 0,3 6,4 0,4 8,6 0,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 90,0 5,8 94,8 5,2 82,3 5,3 71,2 4,7 57,4 3,8
78. Moottoriajoneuvot 28,8 1,8 32,2 1,8 59,0 3,8 91,7 6,1 86,6 5,7
79. Muut kuljetusvälineet 15,8 1,0 16,5 0,9 12,0 0,8 14,7 1,0 15,3 1,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 151,8 9,7 145,6 8,0 116,9 7,5 144,8 9,6 168,5 11,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3,2 0,2 2,9 0,2 2,6 0,2 3,0 0,2 3,1 0,2
82. Huonekalut 21,1 1,4 20,8 1,1 12,5 0,8 20,1 1,3 20,6 1,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 17,1 1,1 15,4 0,9 16,6 1,1 19,0 1,3 21,0 1,4
84. Vaatteet 9,0 0,6 9,1 0,5 7,9 0,5 9,1 0,6 11,7 0,8
85. Jalkineet 16,5 1,1 21,7 1,2 9,2 0,6 12,2 0,8 13,9 0,9
87. Kojeet,mittarit yms. 16,1 1,0 24,0 1,3 20,8 1,3 15,3 1,0 22,1 1,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,5 0,1 2,0 0,1 1,4 0,1 1,2 0,1 1,6 0,1
89. Muut valmiit tavarat 67,3 4,3 49,6 2,7 46,0 2,9 65,0 4,3 74,5 4,9
9. Muut tavarat 104,9 6,7 53,1 2,9 109,8 7,0 61,7 4,1 62,0 4,1
93. Erittelemätön 90,4 5,8 39,4 2,2 96,9 6,2 47,7 3,2 48,3 3,2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 14,3 0,9 13,5 0,7 12,7 0,8 13,8 0,9 13,5 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.556,9 100,0 1.816,1 100,0 1.563,0 100,0 1.509,9 100,0 1.523,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu