Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kazakstanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
Tuonnista0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,0 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kazakstanin kanssa, vienti Kazakstaniin ja tuonti Kazakstanista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Kazakstan oli Yhdysvaltain 77. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 9 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 240 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 26,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Kazakstanin kanssa oli Yhdysvalloille 28 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Kazakstanista supistui 16,9 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 134 miljoonaa dollaria marraskuussa 2021. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 51,9 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), 1 prosenttia tuonnista, Sitc274 (rikki ja pasuttamaton rikkikiisu) 1 % sekä Sitc685 (lyijy) 6 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Kazakstaniin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 106 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 41,7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 9,4 % sekä Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 7,5 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Kazakstanin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 81,2 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 2,3 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 732 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 98,1 prosentilla ja viennin arvo 53,1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 436 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 245 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 843 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 317 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kazakstaniin (KZ) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 12,1 11,8 12,4 8,3 9,5 17,6 9,8 20,0 10,6 10,0
01. Liha ja lihatuotteet 10,7 10,5 11,5 7,7 8,0 14,9 9,1 18,7 8,0 7,6
05. Hedelmät ja kasvikset 00 0,3 0,2 0,4 0,7 0,0 0,1 1,0 0,9
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,9 0,9 0,3 0,2 0,6 1,2 0,2 0,4 1,1 1,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,4 0,4 0,9 0,6 0,4 0,8 0,6 1,2 0,4 0,4
28. Malmit ja metalliromu 0,4 0,4 0,9 0,6 0,2 0,4 0,3 0,6 00
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,8 0,8 0,3 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,4 0,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,8 0,7 0,3 0,2 0,1 0,3 00 0,4 0,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9,4 9,1 1,9 1,3 3,9 7,3 2,1 4,3 2,4 2,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,3 1,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,4 2,3 0,0 0,0 00 0,1 0,2 00
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,1 2,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,9 0,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,2 1,2 0,8 0,5 0,4 0,8 0,6 1,3 0,8 0,7
57. Muovit, valmistamattomat 0,6 0,6 0,3 0,2 0,0 0,1 0,3 0,6 0,0 0,0
58. Muovit, valmistetut 1,5 1,5 0,2 0,1 1,0 1,9 0,1 0,3 0,1 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,1 0,1 0,3 0,2 1,8 3,4 0,8 1,6 0,5 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4,8 4,6 6,7 4,5 5,6 10,4 4,0 8,2 4,8 4,5
62. Kumituotteet 1,3 1,2 2,6 1,7 1,5 2,8 0,8 1,6 1,2 1,2
67. Rauta ja teräs 1,1 1,1 0,6 0,4 1,3 2,4 0,5 1,1 0,3 0,3
68. Muut metallit 1,3 1,3 1,7 1,2 1,7 3,2 1,5 3,1 2,0 1,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,0 1,0 1,4 1,0 0,9 1,6 1,0 2,0 0,9 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 68,6 67,0 123,2 82,5 30,8 57,2 28,2 57,9 80,3 75,9
71. Voimakoneet ja moottorit 7,4 7,2 8,6 5,8 4,2 7,8 3,2 6,5 3,8 3,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,2 1,2 1,8 1,2 1,9 3,5 1,3 2,6 0,8 0,7
73. Metalliteollisuuskoneet 0,6 0,6 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,3 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6,0 5,9 5,7 3,8 5,7 10,5 5,4 11,1 8,7 8,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,3 0,2 0,4 0,3 2,2 4,1 0,6 1,3 0,6 0,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,1 1,1 0,5 0,4 1,2 2,3 1,2 2,4 1,7 1,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,9 1,9 2,7 1,8 2,3 4,3 1,9 3,9 3,0 2,8
78. Moottoriajoneuvot 4,8 4,7 5,1 3,4 1,0 1,8 6,1 12,4 14,9 14,1
79. Muut kuljetusvälineet 45,3 44,2 98,3 65,8 12,1 22,6 8,5 17,5 46,6 44,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 5,9 5,8 3,4 2,3 2,3 4,3 3,6 7,3 2,6 2,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,3 0,5 0,4
87. Kojeet,mittarit yms. 2,1 2,0 1,2 0,8 1,4 2,6 1,6 3,4 1,1 1,0
89. Muut valmiit tavarat 3,7 3,6 1,4 0,9 0,5 1,0 0,8 1,6 0,6 0,6
9. Muut tavarat 0,6 0,6 0,4 0,3 1,1 2,0 0,4 0,9 4,2 4,0
93. Erittelemätön 0,1 0,1 0,1 0,0 0,8 1,4 0,1 0,2 3,8 3,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 102,4 100,0 149,3 100,0 53,8 100,0 48,7 100,0 105,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kazakstanista (KZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14,7 9,9 4,6 4,0 00 13,0 13,9 18,6 13,9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 14,7 9,9 4,6 4,0 00 13,0 13,9 18,6 13,9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 81,9 54,9 32,1 27,9 82,3 59,0 34,5 36,7 70,1 52,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 81,9 54,9 32,1 27,9 82,3 59,0 34,5 36,7 70,1 52,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3,1 2,1 17,4 15,1 4,8 3,5 1,3 1,3 2,9 2,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,1 2,1 17,3 15,0 4,2 3,0 1,1 1,2 2,9 2,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 00 0,2 0,1 0,6 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 31,1 20,8 56,4 49,0 40,0 28,7 44,2 47,0 41,7 31,1
67. Rauta ja teräs 2,8 1,9 23,9 20,7 35,7 25,6 28,6 30,4 25,1 18,7
68. Muut metallit 26,8 18,0 31,7 27,5 4,3 3,1 14,7 15,6 15,6 11,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,4 1,0 0,9 0,8 00 1,0 1,0 1,0 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,2 0,1 1,4 1,3 11,5 8,2 0,0 0,0 0,1 0,1
71. Voimakoneet ja moottorit 00 1,4 1,2 11,5 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 16,5 11,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89. Muut valmiit tavarat 16,5 11,0 00 00 00 0,0 0,0
9. Muut tavarat 1,5 1,0 2,7 2,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3
93. Erittelemätön 1,4 0,9 2,7 2,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 149,2 100,0 115,1 100,0 139,5 100,0 94,1 100,0 134,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu