Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kazakstanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.00.00.00.10.0
Tuonnista0.10.00.00.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.10.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kazakstanin kanssa, vienti Kazakstaniin ja tuonti Kazakstanista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Kazakstan oli USAn 83. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 9 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 155 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 55.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Kazakstanin kanssa oli Yhdysvalloille 85 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Kazakstanista oli 270.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 120 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kazakstanista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 38.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 24.2 % sekä Sitc333 (raakaöljy) 23.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Kazakstaniin oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 35 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), mikä edusti 9.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc716 (sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat) 6.0 % sekä Sitc723 (maansiirto-, kaivuu- yms. koneet) 5.9 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Kazakstanin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 23.0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 612 miljoonaan dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 420 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 192 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 54.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 140 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 46 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 14.7 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 228 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 47 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kazakstaniin (KZ) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.6 18.1 3.1 9.6 4.5 16.4 5.10 6.0 3.6 10.3
01. Liha ja lihatuotteet 5.1 16.4 2.7 8.6 3.3 11.9 5.1 5.1 3.3 9.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.2 0.5 0.4 1.0 1.1 3.7 0.8 0.7 0.2 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.3 0.6 0.5 0.2 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.6 0 0.0 0.6 2.0 0.6 0.5 0.3 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.6 0 0.0 0.6 2.0 0.6 0.5 0.3 0.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.1 13.2 2.9 9.1 6.2 22.6 2.2 2.1 3.4 9.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.1 3.5 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.10 2.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.5 1.5 0.3 0.8 0.1 0.2 0.2 0.2 1.0 2.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.8 2.5 0.6 1.9 1.1 3.9 0.9 0.9 0.7 1.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.6 5.1 1.10 6.1 4.5 16.5 0.3 0.3 0.6 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.9 6.0 2.10 9.3 1.9 6.8 6.5 6.5 3.6 10.1
62. Kumituotteet 0.2 0.5 1.0 3.1 1.0 3.6 1.7 1.6 1.3 3.6
68. Muut metallit 0.5 1.6 1.3 4.0 0 0.0 3.3 3.3 1.6 4.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 1.9 0.5 1.4 0.6 1.9 0.8 0.8 0.5 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 14.5 47.2 19.7 62.5 11.5 42.4 79.6 80.4 21.5 61.4
71. Voimakoneet ja moottorit 1.0 3.2 1.3 3.9 2.0 7.3 9.4 9.4 4.5 12.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.10 12.9 7.7 24.4 2.2 8.0 7.4 7.5 3.6 10.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.10 16.1 4.4 13.8 3.5 12.7 9.1 9.2 7.3 20.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 1.8 0.5 1.3 0.1 0.3 0.3 0.2 0.6 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.6 1.8 0.4 1.2 0.5 1.7 0.8 0.7 0.5 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.1 3.4 1.1 3.3 1.4 5.1 2.4 2.4 1.8 4.9
78. Moottoriajoneuvot 1.4 4.4 3.4 10.6 1.1 4.0 3.2 3.2 2.1 5.9
79. Muut kuljetusvälineet 1.1 3.3 1.3 3.8 0.10 3.4 47.3 47.7 1.4 3.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.3 13.9 2.6 8.1 2.3 8.4 3.5 3.5 2.5 6.9
87. Kojeet,mittarit yms. 3.1 9.9 0.8 2.4 1.2 4.3 2.4 2.4 1.4 4.0
89. Muut valmiit tavarat 1.1 3.5 1.4 4.4 0.8 2.8 0.5 0.5 0.5 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 30.6 100.0 31.4 100.0 27.1 100.0 98.9 100.0 34.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kazakstanista (KZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.1 0.0 0 0.0 5.3 6.4 4.9 3.5 7.2 5.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0 0.0 0 0.0 5.3 6.4 4.9 3.5 7.2 5.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3.8 3.5 42.7 52.8 21.1 25.8 67.9 49.2 74.2 61.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3.8 3.5 42.7 52.8 21.1 25.8 67.9 49.2 74.2 61.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.9 5.3 4.6 5.6 2.3 2.8 1.9 1.4 4.2 3.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.10 1.8 4.5 5.5 2.1 2.5 1.7 1.2 4.1 3.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.9 3.6 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.4 7.6 20.6 25.4 17.9 21.9 62.3 45.1 4.9 4.0
67. Rauta ja teräs 0.3 0.2 17.0 21.0 15.1 18.5 33.0 23.9 0.1 0.0
68. Muut metallit 7.3 6.7 3.3 4.0 2.4 2.8 29.0 21.0 4.3 3.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.9 0.7 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.2 0.6 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 89.10 82.3 12.3 15.2 34.3 42.1 0.1 0.0 29.1 24.2
89. Muut valmiit tavarat 89.9 82.2 12.3 15.2 34.3 42.1 0 0.0 29.1 24.2
9. Muut tavarat 1.2 1.1 0.7 0.8 0.5 0.6 0.7 0.5 0.4 0.3
93. Erittelemätön 1.2 1.0 0.7 0.8 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 109.3 100.0 80.8 100.0 81.5 100.0 137.9 100.0 120.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu