Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kazakstanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/8 - 2023/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/8
%
2023/9
%
2023/10
%
2023/11
%
2023/12
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Tuonnista0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kazakstaniin (KZ) jaksolla 2023/8 - 2023/12

2023 / 82023 / 92023 / 102023 / 112023 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4,9 7,3 2,4 3,6 4,8 6,6 2,4 3,3 1,8 1,9
01. Liha ja lihatuotteet 2,4 3,6 1,5 2,1 2,8 3,8 0,9 1,2 0,7 0,8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,5 0,7 00 0,4 0,5 0,0 0,0 00
08. Rehuaineet 00 0,5 0,7 00 0,6 0,9 0,1 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,9 2,7 0,4 0,7 1,4 1,9 0,6 0,8 0,3 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,4 0,5 0,2 0,3 1,2 1,6 1,6 2,2 2,4 2,7
28. Malmit ja metalliromu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,8 0,9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,1 0,2 0,1 0,2 1,2 1,6 1,5 2,1 1,6 1,7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 0,8 0,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 0,8 0,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 10,2 14,9 10,0 14,6 7,5 10,2 7,1 9,7 4,2 4,6
53. Väri- ja parkitusaineet 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,7 0,8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,2 0,3 1,7 2,5 0,3 0,4 2,2 3,1 0,2 0,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4,4 6,4 2,0 3,0 2,3 3,1 3,0 4,1 1,7 1,8
57. Muovit, valmistamattomat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1
58. Muovit, valmistetut 0,7 1,0 0,1 0,1 1,0 1,3 0,2 0,3 0,5 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,3 6,3 5,9 8,7 3,0 4,0 1,4 2,0 1,0 1,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6,4 9,4 6,4 9,4 5,2 7,1 4,3 5,9 6,3 6,9
62. Kumituotteet 1,8 2,6 2,1 3,1 1,3 1,7 0,6 0,8 2,3 2,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,3 0,4 0,2 0,3 0,7 0,9 0,2 0,3 0,1 0,1
67. Rauta ja teräs 0,7 1,0 0,7 1,0 0,5 0,7 0,3 0,4 0,4 0,5
68. Muut metallit 2,0 2,9 1,0 1,5 1,2 1,6 1,7 2,4 2,0 2,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,5 2,2 2,0 3,0 1,3 1,8 1,1 1,5 1,2 1,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 38,6 56,6 39,8 58,3 44,5 60,5 47,4 65,0 59,8 65,7
71. Voimakoneet ja moottorit 6,2 9,1 7,7 11,2 13,2 18,0 15,3 20,9 6,9 7,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6,4 9,4 3,9 5,7 1,7 2,3 4,6 6,4 1,6 1,8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8,6 12,6 11,5 16,8 9,8 13,4 9,5 13,0 8,3 9,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,9 1,3 0,9 1,3 0,5 0,7 1,1 1,5 0,8 0,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4,5 6,6 3,3 4,8 1,2 1,6 2,9 4,0 3,6 4,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3,9 5,7 4,6 6,7 8,1 11,0 3,4 4,7 4,4 4,8
78. Moottoriajoneuvot 2,7 4,0 3,0 4,4 2,0 2,8 2,9 4,0 2,8 3,1
79. Muut kuljetusvälineet 5,3 7,7 5,0 7,3 7,3 10,0 7,5 10,3 31,2 34,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 6,2 9,2 8,3 12,1 7,4 10,0 8,1 11,2 11,2 12,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,5 0,8 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
84. Vaatteet 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8
87. Kojeet,mittarit yms. 2,7 4,0 5,1 7,5 3,5 4,8 3,9 5,4 5,0 5,5
89. Muut valmiit tavarat 2,3 3,4 2,2 3,3 2,7 3,7 3,2 4,3 4,4 4,9
9. Muut tavarat 1,3 2,0 0,8 1,2 2,6 3,5 1,5 2,0 4,5 4,9
93. Erittelemätön 0,7 1,0 0,1 0,2 1,9 2,6 0,9 1,2 3,6 4,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,6 0,9 0,7 1,0 0,6 0,9 0,6 0,8 0,8 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 68,1 100,0 68,2 100,0 73,5 100,0 72,9 100,0 91,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kazakstanista (KZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/8 - 2023/12

2023 / 82023 / 92023 / 102023 / 112023 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,9 1,0 1,0 0,5 1,8 1,8 1,4 0,8 1,5 1,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,9 1,0 1,0 0,5 1,8 1,8 1,4 0,8 1,5 1,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,8 2,0 1,0 0,5 0,6 0,6 0,1 0,0 0,1 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1,8 2,0 1,0 0,5 0,6 0,6 0,1 0,0 0,1 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 57,8 65,5 154,5 71,6 48,5 49,5 134,2 82,9 94,8 64,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 57,8 65,5 154,5 71,6 48,5 49,5 134,2 82,9 94,8 64,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,8 2,0 12,9 6,0 2,3 2,4 5,1 3,1 2,8 1,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,3 1,5 12,8 6,0 1,9 1,9 3,6 2,2 2,0 1,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,4 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3 1,4 0,9 0,8 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 23,9 27,1 44,2 20,5 42,3 43,2 18,1 11,2 26,4 17,9
67. Rauta ja teräs 19,1 21,7 10,5 4,9 29,8 30,5 11,0 6,8 22,4 15,2
68. Muut metallit 4,1 4,6 33,2 15,4 11,7 12,0 6,3 3,9 3,2 2,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,6 0,3 0,6 0,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,9 1,0 0,3 0,1 0,5 0,5 0,2 0,1 0,3 0,2
78. Moottoriajoneuvot 0,8 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 00 0,2 0,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,6 0,7 0,5 0,2 0,9 0,9 0,6 0,4 17,7 12,0
89. Muut valmiit tavarat 0,1 0,1 0,4 0,2 0,5 0,5 0,4 0,3 17,4 11,8
9. Muut tavarat 0,5 0,5 1,2 0,5 1,1 1,1 2,3 1,4 3,5 2,4
93. Erittelemätön 0,4 0,5 1,1 0,5 1,0 1,0 2,2 1,4 3,5 2,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 88,1 100,0 215,6 100,0 97,9 100,0 161,9 100,0 147,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu