Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kazakstanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.00.00.00.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.00.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kazakstanin kanssa, vienti Kazakstaniin ja tuonti Kazakstanista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Kazakstan oli Yhdysvaltain 74. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 252 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 90.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Kazakstanin kanssa oli Yhdysvalloille 47 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Kazakstanista oli 54.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 149 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 52.6 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), 14.5 prosenttia tuonnista, Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 11.0 % sekä Sitc274 (rikki ja pasuttamaton rikkikiisu) 9.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Kazakstaniin yli kaksinkertaistui edellisen vuoden heinäkuusta. Viennin arvo oli 102 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 40.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 10.4 % sekä Sitc713 (mäntämoottorit ja niiden osat) 4.4 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Kazakstanin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 81.4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1.5 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 375 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 132.7 prosentilla ja viennin arvo 10.4791236805682. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 328 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 88 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 717 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 130 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kazakstaniin (KZ) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.10 6.0 3.6 10.3 5.6 14.1 6.7 16.2 12.1 11.8
01. Liha ja lihatuotteet 5.1 5.1 3.3 9.3 4.2 10.7 5.9 14.3 10.8 10.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0.1 0.1 0 0.0 1.1 2.6 0.1 0.1 0 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.8 0.7 0.2 0.5 0.3 0.7 0.6 1.4 0.9 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.6 0.5 0.2 0.3 0.4 0.9 0.3 0.7 0.4 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.6 0.5 0.3 0.6 0.3 0.5 0.5 1.0 0.8 0.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.6 0.5 0.3 0.6 0.3 0.5 0.5 1.0 0.8 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.2 2.1 3.4 9.5 2.9 7.2 2.3 5.5 9.4 9.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.0 0.10 2.7 0.7 1.6 0.6 1.3 1.3 1.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0 0.0 2.5 2.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.2 0.2 1.0 2.9 0.7 1.8 0.4 0.9 2.2 2.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.9 0.9 0.7 1.9 0.7 1.6 0.5 1.2 1.2 1.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.5 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.7 0.6
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.7 0.2 0.4 1.6 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.3 0.3 0.6 1.6 0.4 0.9 0.7 1.5 0.2 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.5 6.5 3.6 10.1 3.6 9.1 3.9 9.3 4.8 4.6
62. Kumituotteet 1.7 1.6 1.3 3.6 1.7 4.2 0.8 1.8 1.3 1.2
67. Rauta ja teräs 0.3 0.3 0.2 0.6 0.2 0.3 0.4 0.8 1.1 1.1
68. Muut metallit 3.3 3.3 1.6 4.3 1.2 3.0 2.3 5.6 1.4 1.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.8 0.8 0.5 1.3 0.5 1.3 0.4 0.9 1.0 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 79.6 80.4 21.5 61.4 24.1 61.5 24.2 59.0 68.7 67.0
71. Voimakoneet ja moottorit 9.4 9.4 4.5 12.8 6.1 15.6 6.6 16.0 7.5 7.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.4 7.5 3.6 10.2 3.5 8.9 2.1 5.0 1.3 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.1 0 0.0 0.9 2.2 0.2 0.3 0.6 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9.1 9.2 7.3 20.9 6.0 15.3 5.8 14.1 6.1 5.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 0.2 0.6 1.7 0.3 0.6 1.7 4.1 0.3 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.8 0.7 0.5 1.2 0.4 0.8 0.3 0.7 1.2 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.4 2.4 1.8 4.9 1.6 4.1 2.5 5.9 1.10 1.9
78. Moottoriajoneuvot 3.2 3.2 2.1 5.9 2.2 5.4 1.7 4.1 4.8 4.7
79. Muut kuljetusvälineet 47.3 47.7 1.4 3.8 3.4 8.7 3.7 9.0 45.3 44.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.5 3.5 2.5 6.9 2.3 5.8 2.2 5.2 5.10 5.8
87. Kojeet,mittarit yms. 2.4 2.4 1.4 4.0 1.3 3.1 1.1 2.7 2.1 2.0
89. Muut valmiit tavarat 0.5 0.5 0.5 1.2 0.7 1.7 0.8 1.8 3.7 3.6
9. Muut tavarat 0.4 0.4 0.3 0.8 0.4 0.8 1.2 2.7 0.6 0.6
93. Erittelemätön 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.9 2.0 0.2 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 98.9 100.0 34.9 100.0 39.1 100.0 41.0 100.0 102.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kazakstanista (KZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.9 3.5 7.2 5.9 8.7 3.0 8.7 3.7 14.8 9.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.9 3.5 7.2 5.9 8.7 3.0 8.7 3.7 14.8 9.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 67.9 49.2 74.2 61.8 221.10 76.4 106.2 45.7 81.9 54.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 67.9 49.2 74.2 61.8 221.10 76.4 106.2 45.7 81.9 54.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.9 1.4 4.2 3.5 7.2 2.5 0.10 0.4 3.2 2.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.7 1.2 4.1 3.4 7.1 2.4 0.7 0.3 3.2 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 62.3 45.1 4.9 4.0 38.8 13.3 83.2 35.8 31.1 20.8
67. Rauta ja teräs 33.0 23.9 0.1 0.0 20.6 7.1 48.5 20.9 2.9 1.9
68. Muut metallit 29.0 21.0 4.3 3.5 17.6 6.0 33.8 14.5 26.9 18.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.3 0.2 0.6 0.5 0.7 0.2 1.0 0.4 1.5 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.1 0.0 29.1 24.2 0.1 0.0 32.4 14.0 16.5 11.0
89. Muut valmiit tavarat 0 0.0 29.1 24.2 0.1 0.0 32.4 14.0 16.5 11.0
9. Muut tavarat 0.7 0.5 0.4 0.3 13.6 4.7 0.8 0.3 1.5 1.0
93. Erittelemätön 0.6 0.4 0.4 0.3 13.6 4.7 0.7 0.3 1.5 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 137.9 100.0 120.1 100.0 290.7 100.0 232.1 100.0 149.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu