Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Armenian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/3 - 2023/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/3
%
2023/4
%
2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Armenian kanssa, vienti Armeniaan ja tuonti Armeniasta vuoden 2023 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Armenia oli Yhdysvaltain 133. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaupan arvo oli 25 miljoonaa dollaria ja pudotusta 41,2 prosenttia. Tarkastelukuukauden kauppatase Armenian kanssa oli 8,8 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Armeniasta supistui 19,6 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 7,9 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2023. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Armeniasta olivat Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), joka edusti 45,1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 12,2 % sekä Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 7,9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Armeniaan oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 17 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2023. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 45,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 17,7 % sekä Sitc098 (muut ravintovalmisteet) 5,1 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2023 tammi-heinäkuun aikana

Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 47,3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 204 miljoonaan dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 74 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 130 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 48,4 prosentilla ja viennin arvo 46,7 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), arvon ollessa 36 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 54 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Armenian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 55 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Armeniaan (AM) jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,3 1,7 0,6 2,5 0,3 2,3 1,0 5,8 1,6 9,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,3 1,6 0,3 1,1 0,2 1,7 0,5 3,0 0,8 5,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,4 7,0 0,5 2,0 0,5 3,9 1,0 5,9 0,7 4,0
53. Väri- ja parkitusaineet 1,0 5,1 0,2 0,7 0,1 0,7 0,7 3,9 0,2 1,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,2 0,8 0,6 2,3 1,2 8,7 0,1 0,7 0,1 0,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 7,1 0,0 0,1 00
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 16,4 82,1 21,2 83,9 10,6 78,6 13,4 78,8 12,5 74,9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,3 1,6 0,7 3,0 0,0 0,3 0,5 3,2 0,1 0,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,3 1,5 1,0 4,1 0,4 2,7 0,2 1,0 0,2 0,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,5 2,3 7,8 30,8 0,6 4,2 0,4 2,6 0,3 1,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,6 3,2 1,0 4,0 0,6 4,4 0,6 3,3 1,2 7,0
78. Moottoriajoneuvot 14,4 72,2 10,3 40,8 8,8 65,2 11,3 66,5 10,6 63,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,2 6,2 1,2 4,7 0,6 4,6 1,1 6,5 1,5 9,2
84. Vaatteet 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 1,0 0,1 0,7 0,7 4,5
87. Kojeet,mittarit yms. 0,8 4,0 0,7 2,8 0,1 0,9 0,5 2,8 0,1 0,8
9. Muut tavarat 0,2 1,2 1,1 4,3 0,1 1,0 0,2 1,5 0,2 0,9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,2 1,0 1,0 3,9 0,0 0,2 0,1 0,7 0,0 0,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 20,0 100,0 25,3 100,0 13,5 100,0 17,1 100,0 16,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Armeniasta (AM) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,1 12,0 0,7 7,6 0,6 3,3 0,9 10,6 0,8 10,3
05. Hedelmät ja kasvikset 0,5 5,4 0,4 4,5 0,4 2,6 0,5 6,0 0,5 6,4
1. Juomat ja tupakka 0,4 5,0 1,3 14,2 0,6 3,3 0,9 10,8 0,7 9,3
11. Juomat 0,4 5,0 1,3 14,2 0,6 3,3 0,9 10,8 0,7 9,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2,5 28,5 5,0 53,1 10,3 60,3 4,4 52,3 3,6 45,3
66. Kivennäisainetuotteet 2,3 26,5 4,8 51,0 10,2 59,8 3,4 40,9 3,6 45,1
68. Muut metallit 00 00 00 0,9 10,8 00
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,0 11,8 0,5 5,6 0,8 5,0 0,8 9,1 0,6 8,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,0 11,4 0,5 5,4 0,8 4,4 0,8 9,0 0,6 7,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,2 24,8 1,1 11,5 4,4 26,1 1,1 13,0 1,9 23,8
84. Vaatteet 0,5 6,0 0,4 4,5 0,9 5,3 0,5 6,4 1,3 16,2
89. Muut valmiit tavarat 1,6 18,5 0,6 6,9 3,3 19,5 0,4 5,1 0,5 6,1
9. Muut tavarat 1,4 16,5 0,7 7,4 0,3 1,5 0,2 2,6 0,2 2,4
93. Erittelemätön 1,3 15,0 0,6 6,4 0,1 0,7 0,0 0,5 0,1 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 8,8 100,0 9,4 100,0 17,0 100,0 8,4 100,0 7,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu