Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Armenian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Armenian kanssa, vienti Armeniaan ja tuonti Armeniasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Armenia oli Yhdysvaltain 158. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 12 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 84,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Armenian kanssa oli Yhdysvalloille 93,1 tuhannen dollariln verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Armeniasta oli 13,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 6,0 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Armeniasta olivat Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), joka edusti 45,3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 17,2 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 9,4 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Armeniaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 5,9 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 26,0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 10,7 % sekä Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 10,5 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Armenian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 38,8 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 120 miljoonaan dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 80 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 40 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 33,1 prosentilla ja viennin arvo 51,8 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), arvon ollessa 30 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 6,6 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 40 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 34 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Armeniaan (AM) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,8 21,6 0,6 17,8 0,4 6,9 0,7 15,2 0,6 10,6
01. Liha ja lihatuotteet 0,8 21,6 0,6 16,7 0,3 4,9 0,6 13,6 0,6 10,5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,1 2,2 0,3 8,5 0,0 0,4 0,2 5,1 0,7 11,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,0 0,6 0,0 1,0 0,0 0,2 0,2 4,7 0,6 9,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,8 50,0 1,6 45,9 2,4 41,5 3,1 68,9 3,5 59,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,0 1,4 0,2 5,0 0,0 0,9 1,4 30,3 0,2 2,9
78. Moottoriajoneuvot 0,5 14,8 0,7 21,6 1,7 29,8 0,9 20,1 2,5 42,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,7 20,5 0,8 24,3 0,4 7,1 0,2 3,7 0,4 6,9
9. Muut tavarat 0,1 1,7 0,0 0,4 2,4 41,8 0,0 0,0 0,5 8,6
93. Erittelemätön 0,0 0,3 00 2,3 40,8 00 0,5 8,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,5 100,0 3,4 100,0 5,7 100,0 4,6 100,0 5,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Armeniasta (AM) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,9 14,4 0,4 6,5 0,5 7,4 0,8 11,5 0,5 9,0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,6 9,1 0,4 6,0 0,3 4,2 0,5 6,6 0,3 4,7
1. Juomat ja tupakka 1,2 19,1 0,6 9,5 1,0 16,5 1,3 17,5 1,3 21,7
11. Juomat 1,2 19,1 0,6 9,5 1,0 16,5 1,3 17,5 1,3 21,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,1 1,1 1,0 15,7 0,2 3,2 0,3 3,8 0,0 0,6
68. Muut metallit 00 0,9 13,6 0,2 2,9 00 00
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,8 59,8 4,2 65,2 4,2 69,7 4,5 62,2 3,9 64,6
84. Vaatteet 0,9 14,5 0,7 11,2 0,6 10,5 0,9 12,8 1,0 17,5
89. Muut valmiit tavarat 2,9 45,1 3,4 53,1 3,6 58,3 3,6 49,3 2,8 46,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6,4 100,0 6,4 100,0 6,1 100,0 7,3 100,0 6,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu