Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Armenian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Armenian kanssa, vienti Armeniaan ja tuonti Armeniasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Armenia oli Yhdysvaltain 163. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 9.9 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 33.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Armenian kanssa oli Yhdysvalloille 2.9 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Armeniasta oli 45.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 6.4 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Armeniasta olivat Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), joka edusti 40.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 13.6 % sekä Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 9.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Armeniaan oli 16.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 3.5 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), mikä edusti 21.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 12.2 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 11.7 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Armenian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 45.0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 74 miljoonaan dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 54 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 20 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 50.7 prosentilla ja viennin arvo 31.4192031015604. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), arvon ollessa 17 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 3.0 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 34 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 21 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Armeniaan (AM) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.1 1.1 0.1 0.3 0 0.0 0.1 3.0 0.8 21.6
01. Liha ja lihatuotteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 2.6 0.8 21.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.3 6.3 0.2 5.5 0.7 18.5 0.1 1.3 0.1 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.6 12.5 0.3 8.2 0.6 16.6 0.2 4.2 0.1 2.7
62. Kumituotteet 0.5 10.5 0.1 2.1 0.6 14.9 0 0.0 0 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.1 25.5 1.3 48.4 1.7 49.3 1.8 57.3 1.8 50.0
78. Moottoriajoneuvot 0.7 16.6 0.7 27.2 1.2 33.6 1.1 33.3 0.6 14.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.3 5.2 0.2 7.5 0.5 13.3 0.8 23.2 0.8 20.5
9. Muut tavarat 1.9 46.9 0.7 25.9 0.1 0.0 0.3 7.4 0.1 1.7
93. Erittelemätön 1.9 46.9 0.1 2.8 0 0.0 0.3 7.4 0.1 0.3
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0.6 23.0 0 0.0 0 0.0 0.1 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.1 100.0 2.6 100.0 3.4 100.0 3.1 100.0 3.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Armeniasta (AM) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.4 3.7 0.8 7.7 0.9 9.5 0.10 11.6 0.10 14.4
05. Hedelmät ja kasvikset 0.3 2.5 0.6 5.5 0.5 5.6 0.6 6.7 0.6 9.1
1. Juomat ja tupakka 0.2 2.4 0.7 6.7 1.1 12.2 1.3 15.6 1.3 19.1
11. Juomat 0.2 2.4 0.7 6.7 1.1 12.2 1.3 15.6 1.3 19.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.0 48.4 4.6 46.5 3.0 34.4 0.5 5.3 0.1 1.1
68. Muut metallit 3.6 43.8 4.5 45.9 3.0 34.0 0.4 4.4 0 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.3 39.3 3.3 33.6 3.0 34.3 5.1 62.9 3.9 59.8
84. Vaatteet 0.2 2.1 0.5 4.6 0.4 4.3 1.2 15.0 0.10 14.5
89. Muut valmiit tavarat 2.9 34.5 2.8 28.7 2.6 29.7 3.8 47.5 2.9 45.1
9. Muut tavarat 0.4 4.4 0.3 2.6 0.8 9.1 0.4 4.0 0.3 4.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 8.2 100.0 9.8 100.0 8.8 100.0 8.0 100.0 6.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu