Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Armenian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Armenian kanssa, vienti Armeniaan ja tuonti Armeniasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Armenia oli Yhdysvaltain 151. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 12 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 96.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Armenian kanssa oli Yhdysvalloille 7.2 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Armeniasta oli 83.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 9.7 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Armeniasta olivat Sitc684 (alumiini), joka edusti 45.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 23.6 % sekä Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 6.3 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Armeniaan yli kaksinkertaistui edellisen vuoden huhtikuusta. Viennin arvo oli 2.5 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), mikä edusti 23.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 17.5 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 10.8 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Armenian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 45.1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 41 miljoonaan dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 31 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 10 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 50.7 prosentilla ja viennin arvo 30.2984925370455. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 13 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 2.1 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 21 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 13 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Armeniaan (AM) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.3 15.2 0.5 19.1 0.1 3.8 0.6 12.5 0.3 8.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.9 47.4 0.10 36.2 0.6 58.1 1.1 25.5 1.3 48.4
78. Moottoriajoneuvot 0.5 25.1 0.4 14.2 0.3 25.4 0.7 16.6 0.7 27.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.3 13.8 0.10 35.6 0.2 18.8 0.3 5.2 0.2 7.5
9. Muut tavarat 0.3 13.5 0.1 3.8 0.1 3.0 1.9 46.9 0.7 25.9
93. Erittelemätön 0.1 0.8 0.1 3.8 0 0.0 1.9 46.9 0.1 2.8
97. Kulta, ei monetaarinen 0.3 12.7 0 0.0 0.1 2.9 0 0.0 0.6 23.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.9 100.0 2.7 100.0 1.0 100.0 4.1 100.0 2.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Armeniasta (AM) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.8 9.8 0.6 9.8 0.9 11.5 0.4 3.7 0.8 7.7
05. Hedelmät ja kasvikset 0.5 5.0 0.4 5.5 0.6 8.3 0.3 2.5 0.6 5.5
1. Juomat ja tupakka 1.4 16.7 0.9 13.6 0.6 8.4 0.2 2.4 0.7 6.7
11. Juomat 1.4 16.7 0.9 13.6 0.6 8.4 0.2 2.4 0.7 6.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.8 34.1 2.8 45.9 2.0 27.9 4.0 48.4 4.6 46.5
68. Muut metallit 2.8 33.8 2.7 43.7 1.9 26.6 3.6 43.8 4.5 45.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.9 35.3 1.7 27.7 3.4 46.8 3.3 39.3 3.3 33.6
89. Muut valmiit tavarat 2.4 29.7 1.4 22.0 3.0 42.0 2.9 34.5 2.8 28.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 8.1 100.0 6.1 100.0 7.1 100.0 8.2 100.0 9.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu