Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Puolan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.30.30.30.30.3
Tuonnista0.30.30.30.40.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.30.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Puolan kanssa, vienti Puolaan ja tuonti Puolasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Puola oli Yhdysvaltain 39. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1.2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 19.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Puolan kanssa oli Yhdysvalloille 302 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Puolasta oli 16.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 753 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Puolasta olivat Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), joka edusti 7.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 5.9 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 5.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Puolaan oli 25.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 451 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 16.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 5.0 % sekä Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 4.2 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Puolan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 4.6 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 3.7 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 2.0 prosentilla ja viennin arvo 6.64653286949966. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), arvon ollessa 239 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 279 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Puolaan (PL) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.4 1.2 7.5 1.8 6.1 1.4 7.0 1.5 11.5 2.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 3.6 0.8 5.1 1.3 3.3 0.7 4.3 0.9 7.1 1.6
08. Rehuaineet 0.3 0.0 0.6 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.6 0.3 1.8 0.4 2.4 0.5 1.7 0.4 3.3 0.7
1. Juomat ja tupakka 1.7 0.4 1.5 0.4 1.9 0.4 4.3 0.9 1.9 0.4
11. Juomat 1.7 0.4 1.5 0.4 1.8 0.4 4.3 0.9 1.8 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 15.6 3.4 18.0 4.4 17.4 4.0 19.2 4.0 19.4 4.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.7 0.4 2.2 0.5 2.3 0.5 1.7 0.3 1.9 0.4
25. Paperimassa 8.2 1.8 8.10 2.2 8.1 1.9 7.7 1.6 9.6 2.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.2 0.3 0.8 0.2 0.8 0.2 1.6 0.3 1.4 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.1 0.5 0.1 0.8 0.2 0.7 0.1 0.6 0.1
28. Malmit ja metalliromu 2.7 0.6 4.4 1.1 4.9 1.1 6.9 1.4 5.1 1.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.2 0.3 1.3 0.3 0.4 0.1 0.7 0.1 0.9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 62.7 13.8 26.6 6.6 45.3 10.5 36.0 7.5 35.9 7.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 14.1 3.1 16.1 4.0 1.5 0.3 12.6 2.6 12.7 2.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.7 0.2
34. Kaasut 48.1 10.6 10.1 2.5 43.4 10.0 23.0 4.8 22.6 5.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 39.3 8.7 39.9 9.8 39.8 9.2 39.9 8.4 44.9 9.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.3 0.3 1.5 0.3 1.4 0.3 1.4 0.3 1.2 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.6 0.8 4.10 1.2 3.0 0.7 4.9 1.0 4.1 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.2 0.9 0.2 1.5 0.3 1.6 0.3 2.0 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.6 0.3 2.7 0.7 4.3 1.0 2.2 0.5 2.10 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.6 1.2 7.0 1.7 7.4 1.7 7.0 1.5 8.10 2.0
57. Muovit, valmistamattomat 5.2 1.1 6.1 1.5 4.5 1.0 4.9 1.0 3.4 0.7
58. Muovit, valmistetut 5.7 1.2 8.5 2.1 6.5 1.5 8.7 1.8 10.6 2.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 15.4 3.4 8.5 2.1 11.4 2.6 9.4 2.0 12.1 2.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 26.2 5.8 32.0 7.9 34.2 7.9 37.3 7.8 39.10 8.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.9 0.2
62. Kumituotteet 2.8 0.6 2.5 0.6 3.7 0.8 2.7 0.6 3.7 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.2 0.7 4.6 1.1 4.3 1.0 4.7 1.0 4.2 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.9 0.6 3.6 0.9 4.7 1.1 4.9 1.0 4.3 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 5.5 1.2 7.10 2.0 7.0 1.6 8.8 1.8 7.8 1.7
67. Rauta ja teräs 0.8 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3 1.8 0.4 3.1 0.7
68. Muut metallit 1.10 0.4 1.4 0.3 1.8 0.4 2.7 0.6 2.5 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.0 2.0 10.9 2.7 11.4 2.6 11.10 2.5 13.8 3.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 240.8 53.0 220.4 54.4 219.9 50.9 263.8 55.3 231.1 51.2
71. Voimakoneet ja moottorit 27.8 6.1 12.2 3.0 18.4 4.3 18.7 3.9 15.3 3.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10.9 2.4 11.8 2.9 14.2 3.3 20.3 4.3 11.1 2.5
73. Metalliteollisuuskoneet 6.5 1.4 1.3 0.3 2.3 0.5 2.0 0.4 3.6 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27.5 6.1 31.1 7.7 49.3 11.4 20.1 4.2 24.4 5.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 20.7 4.5 17.8 4.4 8.1 1.9 13.1 2.7 12.10 2.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 12.7 2.8 14.7 3.6 7.4 1.7 7.10 1.7 15.1 3.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 38.9 8.6 43.1 10.6 43.3 10.0 54.9 11.5 46.3 10.3
78. Moottoriajoneuvot 36.8 8.1 25.8 6.4 24.1 5.6 37.10 8.0 27.0 6.0
79. Muut kuljetusvälineet 59.4 13.1 63.1 15.6 53.2 12.3 88.10 18.7 75.5 16.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 45.8 10.1 46.3 11.4 55.0 12.7 53.9 11.3 51.1 11.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.0 0.4 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1
82. Huonekalut 1.4 0.3 0.8 0.2 0.6 0.1 0.8 0.2 1.0 0.2
84. Vaatteet 1.0 0.2 0.7 0.2 0.5 0.1 1.3 0.3 0.7 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 14.0 3.1 19.2 4.7 12.1 2.8 18.0 3.8 11.2 2.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.5 0.8 3.9 0.9 4.2 1.0 3.4 0.7 4.4 1.0
89. Muut valmiit tavarat 25.7 5.7 21.6 5.3 37.2 8.6 29.8 6.3 33.7 7.5
9. Muut tavarat 16.7 3.7 13.0 3.2 12.8 2.9 15.7 3.3 15.5 3.4
93. Erittelemätön 7.1 1.5 3.8 0.9 3.8 0.9 4.5 0.9 5.10 1.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 1.3 0.3 0.1 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0.3 0.1 1.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 8.5 1.9 7.3 1.8 8.2 1.9 8.5 1.8 8.2 1.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 453.9 100.0 404.8 100.0 431.10 100.0 476.6 100.0 451.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Puolasta (PL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 52.8 7.3 53.0 8.4 41.4 6.4 50.9 6.1 54.2 7.2
00. Elävät eläimet 0.3 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 9.1 1.2 10.1 1.6 8.6 1.3 11.3 1.3 12.3 1.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.3 0.2 0.4 0.1 1.1 0.2 0.7 0.1 0.9 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 12.5 1.7 8.7 1.4 6.8 1.0 11.8 1.4 12.6 1.7
04. Vilja ja viljatuotteet 3.9 0.5 4.2 0.7 3.6 0.5 4.6 0.5 5.8 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 10.5 1.4 9.2 1.5 8.1 1.2 8.8 1.0 7.9 1.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.5 0.1 6.7 1.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 12.9 1.8 9.5 1.5 10.8 1.7 9.1 1.1 10.9 1.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.2 0.3 3.6 0.6 2.4 0.4 4.4 0.5 3.2 0.4
1. Juomat ja tupakka 5.6 0.8 5.5 0.9 6.10 1.1 10.9 1.3 13.3 1.8
11. Juomat 5.3 0.7 5.2 0.8 6.8 1.0 10.7 1.3 13.2 1.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.6 0.3 2.7 0.4 6.2 0.9 10.1 1.2 10.4 1.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.4 0.0 0.4 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 1.1 0.1 0.6 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0.1 0.0 3.1 0.5 5.9 0.7 7.5 1.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 0.2 1.5 0.2 1.8 0.3 2.0 0.2 1.4 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0 0.0 3.3 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 3.3 0.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 31.2 4.3 33.6 5.3 33.1 5.1 38.5 4.6 33.4 4.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.10 0.3 0.10 0.1 0.9 0.1 5.7 0.7 1.8 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.1 0.1 1.1 0.2 1.2 0.2 1.2 0.1 1.3 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1.9 0.3 2.4 0.4 0.7 0.1 1.7 0.2 1.4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.9 0.3 1.9 0.3 3.4 0.5 3.6 0.4 1.8 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8.9 1.2 7.0 1.1 8.2 1.3 7.9 0.9 9.0 1.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.1 0.3 0.0 0.8 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
58. Muovit, valmistetut 2.3 0.3 3.7 0.6 3.10 0.6 3.10 0.5 4.2 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 12.7 1.7 16.6 2.6 14.2 2.2 14.4 1.7 13.7 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 79.3 10.9 76.2 12.1 100.9 15.5 109.5 13.1 107.8 14.3
62. Kumituotteet 9.7 1.3 9.2 1.5 8.2 1.3 10.9 1.3 10.5 1.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4.0 0.5 5.0 0.8 4.0 0.6 6.2 0.7 7.0 0.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.7 0.5 2.5 0.4 4.1 0.6 5.5 0.7 5.5 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.8 0.8 4.5 0.7 4.6 0.7 8.3 1.0 4.7 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 14.5 2.0 16.5 2.6 12.5 1.9 16.5 2.0 18.5 2.4
67. Rauta ja teräs 2.0 0.3 1.9 0.3 0.8 0.1 2.5 0.3 5.6 0.7
68. Muut metallit 19.5 2.7 19.5 3.1 52.1 8.0 39.7 4.8 36.6 4.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 20.3 2.8 17.3 2.7 14.9 2.3 20.1 2.4 19.6 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 357.4 49.3 295.5 46.9 290.1 44.7 404.4 48.5 350.2 46.5
71. Voimakoneet ja moottorit 70.8 9.8 69.10 11.1 72.4 11.1 88.4 10.6 74.5 9.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 26.2 3.6 9.3 1.5 12.1 1.9 15.2 1.8 17.6 2.3
73. Metalliteollisuuskoneet 4.3 0.6 3.9 0.6 1.8 0.3 5.2 0.6 4.9 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 119.0 16.4 77.9 12.4 65.1 10.0 101.7 12.2 84.0 11.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7.1 1.0 3.6 0.6 12.3 1.9 5.3 0.6 7.2 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 15.9 2.2 18.4 2.9 20.1 3.1 22.7 2.7 19.0 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 62.2 8.6 62.6 9.9 57.6 8.9 84.1 10.1 76.3 10.1
78. Moottoriajoneuvot 34.9 4.8 35.10 5.7 31.9 4.9 43.7 5.2 45.5 6.0
79. Muut kuljetusvälineet 17.4 2.4 14.3 2.3 17.1 2.6 38.5 4.6 21.4 2.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 161.7 22.3 133.8 21.2 139.1 21.4 177.9 21.3 145.2 19.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6.10 1.0 4.0 0.6 11.7 1.8 7.1 0.8 8.4 1.1
82. Huonekalut 33.8 4.7 32.6 5.2 33.6 5.2 49.1 5.9 44.2 5.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.7 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1
84. Vaatteet 2.4 0.3 1.10 0.3 2.7 0.4 3.3 0.4 2.9 0.4
85. Jalkineet 0.3 0.0 0.5 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.7 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 46.0 6.3 33.4 5.3 38.8 6.0 51.8 6.2 34.9 4.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.10 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 70.9 9.8 60.5 9.6 51.2 7.9 64.5 7.7 53.0 7.0
9. Muut tavarat 33.5 4.6 29.7 4.7 32.1 4.9 31.6 3.8 34.9 4.6
93. Erittelemätön 20.0 2.8 17.4 2.7 19.4 3.0 16.7 2.0 20.0 2.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 13.5 1.9 12.3 1.9 12.2 1.9 14.6 1.7 14.4 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 724.3 100.0 630.3 100.0 649.7 100.0 833.6 100.0 753.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu