Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Puolan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.30.30.40.30.3
Tuonnista0.40.30.30.30.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.40.30.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Puolan kanssa, vienti Puolaan ja tuonti Puolasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Puola oli Yhdysvaltain 34. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 1.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 43.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Puolan kanssa oli Yhdysvalloille 599 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Puolasta oli 42.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.1 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Puolasta olivat Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), joka edusti 21.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 6.2 % sekä Sitc899 (muut valmiit tavarat) 5.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Puolaan oli 44.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 488 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 13.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 10.7 % sekä Sitc899 (muut valmiit tavarat) 6.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Puolan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 8.9 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 11.2 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 10.7 prosentilla ja viennin arvo 12.2006894746288. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), arvon ollessa 437 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 486 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2.3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2.1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Puolaan (PL) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.0 1.5 11.5 2.5 9.4 1.8 10.3 2.1 21.5 4.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.7 0.1 0.2 0.0 0 0.0 1.4 0.3 12.1 2.5
05. Hedelmät ja kasvikset 4.3 0.9 7.1 1.6 4.9 0.9 5.4 1.1 5.6 1.1
08. Rehuaineet 0.3 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.7 0.4 3.3 0.7 3.7 0.7 2.8 0.6 2.10 0.6
1. Juomat ja tupakka 4.3 0.9 1.9 0.4 1.9 0.3 2.4 0.5 1.5 0.3
11. Juomat 4.3 0.9 1.8 0.4 1.5 0.3 2.2 0.5 1.5 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 19.2 4.0 19.4 4.3 26.2 4.9 22.6 4.7 26.1 5.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.7 0.3 1.9 0.4 2.5 0.5 2.8 0.6 2.5 0.5
25. Paperimassa 7.7 1.6 9.6 2.1 7.10 1.5 10.5 2.2 9.5 1.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.6 0.3 1.4 0.3 1.6 0.3 1.3 0.3 2.0 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.7 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 1.0 0.2 0.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 6.9 1.4 5.1 1.1 12.8 2.4 5.9 1.2 10.9 2.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.1 0.9 0.2 0.8 0.1 1.1 0.2 0.4 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 36.0 7.5 35.9 7.9 79.0 14.7 92.9 19.3 63.10 13.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 12.6 2.6 12.7 2.8 19.2 3.6 11.7 2.4 11.2 2.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.6 0.1 0.7 0.2 35.4 6.6 0.6 0.1 0.4 0.1
34. Kaasut 23.0 4.8 22.6 5.0 24.5 4.6 80.7 16.8 52.5 10.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 39.9 8.4 44.9 9.9 52.9 9.9 41.6 8.6 41.10 8.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.4 0.3 1.2 0.3 1.7 0.3 1.2 0.2 1.9 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.9 1.0 4.1 0.9 6.3 1.2 6.0 1.2 7.9 1.6
53. Väri- ja parkitusaineet 1.6 0.3 2.0 0.4 0.8 0.1 1.3 0.3 1.4 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.2 0.5 2.10 0.6 4.9 0.9 3.4 0.7 2.2 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.0 1.5 8.10 2.0 7.5 1.4 7.5 1.6 8.1 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 4.9 1.0 3.4 0.7 14.10 2.8 10.9 2.3 4.0 0.8
58. Muovit, valmistetut 8.7 1.8 10.6 2.3 7.8 1.5 6.8 1.4 8.3 1.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9.4 2.0 12.1 2.7 9.2 1.7 4.7 1.0 8.6 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 37.3 7.8 39.10 8.8 37.3 6.9 33.6 7.0 34.0 7.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.1 0.0 0.9 0.2 0.1 0.0 0.5 0.1 0.2 0.0
62. Kumituotteet 2.7 0.6 3.7 0.8 3.4 0.6 2.8 0.6 3.3 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.7 1.0 4.2 0.9 4.7 0.9 4.2 0.9 3.1 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.9 1.0 4.3 0.9 6.4 1.2 4.4 0.9 4.5 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 8.8 1.8 7.8 1.7 7.1 1.3 6.8 1.4 4.7 1.0
67. Rauta ja teräs 1.8 0.4 3.1 0.7 1.2 0.2 1.6 0.3 1.9 0.4
68. Muut metallit 2.7 0.6 2.5 0.6 3.4 0.6 4.0 0.8 4.0 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.10 2.5 13.8 3.0 11.3 2.1 9.6 2.0 12.5 2.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 263.8 55.3 231.1 51.2 259.4 48.4 199.6 41.5 201.6 41.3
71. Voimakoneet ja moottorit 18.7 3.9 15.3 3.4 28.9 5.4 14.3 3.0 14.3 2.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 20.3 4.3 11.1 2.5 17.9 3.3 9.8 2.0 11.6 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 2.0 0.4 3.6 0.8 2.7 0.5 2.9 0.6 2.5 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 20.1 4.2 24.4 5.4 23.1 4.3 27.6 5.7 21.9 4.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 13.1 2.7 12.10 2.9 10.3 1.9 7.10 1.7 6.10 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.10 1.7 15.1 3.3 9.2 1.7 12.6 2.6 10.5 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 54.9 11.5 46.3 10.3 47.9 8.9 40.5 8.4 42.8 8.8
78. Moottoriajoneuvot 37.10 8.0 27.0 6.0 33.8 6.3 26.7 5.5 27.7 5.7
79. Muut kuljetusvälineet 88.10 18.7 75.5 16.7 86.0 16.0 57.6 12.0 63.8 13.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 53.9 11.3 51.1 11.3 53.7 10.0 64.10 13.5 83.4 17.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.4 0.1
82. Huonekalut 0.8 0.2 1.0 0.2 1.1 0.2 0.5 0.1 1.2 0.2
84. Vaatteet 1.3 0.3 0.7 0.1 1.6 0.3 0.8 0.2 0.8 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 18.0 3.8 11.2 2.5 12.7 2.4 12.3 2.5 13.9 2.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.4 0.7 4.4 1.0 3.8 0.7 4.4 0.9 4.6 0.9
89. Muut valmiit tavarat 29.8 6.3 33.7 7.5 34.4 6.4 46.7 9.7 62.6 12.8
9. Muut tavarat 15.7 3.3 15.5 3.4 16.3 3.0 13.6 2.8 14.3 2.9
93. Erittelemätön 4.5 0.9 5.10 1.3 5.8 1.1 3.5 0.7 3.7 0.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 1.3 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 8.5 1.8 8.2 1.8 9.7 1.8 9.2 1.9 8.10 1.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 476.6 100.0 451.1 100.0 535.9 100.0 481.1 100.0 488.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Puolasta (PL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 50.9 6.1 54.2 7.2 39.10 5.0 47.6 5.6 57.4 5.3
01. Liha ja lihatuotteet 11.3 1.3 12.3 1.6 8.6 1.1 15.8 1.9 14.1 1.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.7 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 1.0 0.1 0.8 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 11.8 1.4 12.6 1.7 8.0 1.0 7.2 0.8 9.10 0.9
04. Vilja ja viljatuotteet 4.6 0.5 5.8 0.8 2.9 0.4 3.5 0.4 8.9 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 8.8 1.0 7.9 1.0 7.6 0.9 6.7 0.8 8.6 0.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 9.1 1.1 10.9 1.4 7.8 1.0 9.1 1.1 11.3 1.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.4 0.5 3.2 0.4 4.0 0.5 3.10 0.5 3.3 0.3
1. Juomat ja tupakka 10.9 1.3 13.3 1.8 16.1 2.0 13.6 1.6 14.6 1.3
11. Juomat 10.7 1.3 13.2 1.7 15.10 2.0 13.5 1.6 14.4 1.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 10.1 1.2 10.4 1.4 9.8 1.2 15.3 1.8 12.4 1.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.8 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.1 0.1 0.6 0.1 1.6 0.2 1.3 0.2 2.8 0.3
28. Malmit ja metalliromu 5.9 0.7 7.5 1.0 5.9 0.7 10.4 1.2 6.5 0.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.0 0.2 1.4 0.2 1.4 0.2 2.7 0.3 2.1 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 3.3 0.4 8.7 1.1 1.3 0.1 38.7 3.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 3.3 0.4 8.7 1.1 1.3 0.1 38.7 3.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 38.5 4.6 33.4 4.4 32.4 4.0 43.6 5.2 35.7 3.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.7 0.7 1.8 0.2 1.7 0.2 3.8 0.4 2.9 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.2 0.1 1.3 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.7 0.2 1.4 0.2 0.10 0.1 1.10 0.2 2.8 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.6 0.4 1.8 0.2 1.4 0.2 3.2 0.4 2.3 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.9 0.9 9.0 1.2 5.1 0.6 9.5 1.1 7.0 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.1 0.6 0.1 1.2 0.1 0.4 0.0 0.10 0.1
58. Muovit, valmistetut 3.10 0.5 4.2 0.6 3.9 0.5 4.3 0.5 4.5 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 14.4 1.7 13.7 1.8 17.9 2.2 20.1 2.4 14.8 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 109.5 13.1 107.8 14.3 112.3 14.0 121.5 14.4 310.5 28.6
62. Kumituotteet 10.9 1.3 10.5 1.4 10.10 1.4 12.6 1.5 12.5 1.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 6.2 0.7 7.0 0.9 5.10 0.7 5.9 0.7 6.2 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.5 0.7 5.5 0.7 6.2 0.8 6.1 0.7 6.3 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8.3 1.0 4.7 0.6 4.6 0.6 4.1 0.5 3.9 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 16.5 2.0 18.5 2.4 16.7 2.1 16.2 1.9 17.1 1.6
67. Rauta ja teräs 2.5 0.3 5.6 0.7 2.3 0.3 2.1 0.2 2.6 0.2
68. Muut metallit 39.7 4.8 36.6 4.8 43.4 5.4 54.4 6.4 236.9 21.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 20.1 2.4 19.6 2.6 22.4 2.8 20.3 2.4 25.3 2.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 404.4 48.5 350.2 46.5 361.2 45.1 380.6 45.1 371.1 34.1
71. Voimakoneet ja moottorit 88.4 10.6 74.5 9.9 85.9 10.7 85.8 10.2 83.6 7.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 15.2 1.8 17.6 2.3 23.0 2.9 15.2 1.8 14.9 1.4
73. Metalliteollisuuskoneet 5.2 0.6 4.9 0.6 4.4 0.5 4.3 0.5 7.1 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 101.7 12.2 84.0 11.2 93.8 11.7 99.6 11.8 84.5 7.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.3 0.6 7.2 1.0 7.1 0.9 6.3 0.7 7.5 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 22.7 2.7 19.0 2.5 15.0 1.9 15.7 1.9 20.5 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 84.1 10.1 76.3 10.1 70.3 8.8 79.8 9.5 93.2 8.6
78. Moottoriajoneuvot 43.7 5.2 45.5 6.0 42.6 5.3 47.2 5.6 48.6 4.5
79. Muut kuljetusvälineet 38.5 4.6 21.4 2.8 19.5 2.4 27.1 3.2 11.5 1.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 177.9 21.3 145.2 19.3 180.2 22.5 179.2 21.3 192.9 17.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 7.1 0.8 8.4 1.1 4.7 0.6 10.6 1.2 5.3 0.5
82. Huonekalut 49.1 5.9 44.2 5.9 48.1 6.0 49.4 5.9 55.1 5.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.9 0.1 0.9 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0 0.7 0.1
84. Vaatteet 3.3 0.4 2.9 0.4 1.9 0.2 2.9 0.3 3.7 0.3
85. Jalkineet 0.6 0.1 0.7 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1 0.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 51.8 6.2 34.9 4.6 46.2 5.8 41.3 4.9 40.9 3.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.9 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.0
89. Muut valmiit tavarat 64.5 7.7 53.0 7.0 78.1 9.7 73.8 8.7 86.1 7.9
9. Muut tavarat 31.6 3.8 34.9 4.6 41.2 5.1 40.8 4.8 54.1 5.0
93. Erittelemätön 16.7 2.0 20.0 2.6 27.1 3.4 24.7 2.9 37.4 3.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 0.8 0.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 14.6 1.7 14.4 1.9 13.10 1.7 15.4 1.8 15.6 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 833.6 100.0 753.0 100.0 801.5 100.0 843.0 100.0 1,087.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu