Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Puolan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä0,5 0,4 0,6 0,6 0,5
Tuonnista0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,4 0,3 0,4 0,4 0,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Puolan kanssa, vienti Puolaan ja tuonti Puolasta vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa Puola oli Yhdysvaltain 37. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 1,9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 43,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Kesäkuussa kauppatase Puolan kanssa oli Yhdysvalloille 169 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Puolasta oli 24,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 1,0 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Puolasta olivat Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), joka edusti 7,0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 6,8 % sekä Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 4,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Puolaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden kesäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 877 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc343 (luonnonkaasu), mikä edusti 31,6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc321 (kivihiili, ei agglomeroitu) 9,0 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8,4 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Puolan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-kesäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Kasvua oli peräti 45,4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 10,6 miljardiin dollariin. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5,8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4,8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 28,7 prosentilla ja viennin arvo 72,3 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), arvon ollessa 400 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc343 (luonnonkaasu), arvon ollessa 970 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-kesäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 968 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1,7 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Puolaan (PL) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10,6 1,5 12,1 1,8 11,4 1,2 16,6 1,6 16,9 1,9
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,0 0,0 1,5 0,2 1,1 0,1 1,3 0,1 4,4 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 7,3 1,0 5,0 0,7 3,8 0,4 5,2 0,5 7,0 0,8
08. Rehuaineet 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,0 0,8 0,1 0,4 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,6 0,4 4,3 0,6 5,8 0,6 8,8 0,9 4,8 0,5
1. Juomat ja tupakka 1,0 0,1 4,0 0,6 5,7 0,6 1,9 0,2 5,2 0,6
11. Juomat 0,9 0,1 3,7 0,5 2,3 0,2 1,3 0,1 5,2 0,6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,1 0,0 0,3 0,0 3,4 0,4 0,6 0,1 00
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 40,1 5,7 29,8 4,3 27,0 2,8 33,7 3,3 37,6 4,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,4 0,5 1,4 0,2 3,9 0,4 3,0 0,3 2,6 0,3
25. Paperimassa 19,6 2,8 13,7 2,0 8,7 0,9 10,8 1,1 17,0 1,9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5,0 0,7 3,9 0,6 3,1 0,3 5,7 0,6 5,0 0,6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,3 0,0 0,6 0,1 0,3 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0
28. Malmit ja metalliromu 10,7 1,5 9,2 1,3 10,3 1,1 12,9 1,3 11,3 1,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,6 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,5 0,0 1,1 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 216,1 30,7 109,3 15,9 390,6 40,9 420,5 41,1 355,6 40,5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 19,8 2,8 58,5 8,5 58,2 6,1 40,2 3,9 78,5 9,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 115,0 16,3 22,4 3,3 85,5 9,0 72,6 7,1 0,3 0,0
34. Kaasut 81,3 11,5 28,4 4,1 246,8 25,8 307,7 30,1 276,8 31,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 41,8 5,9 55,8 8,1 62,3 6,5 56,3 5,5 58,1 6,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,7 0,2 2,3 0,3 2,1 0,2 1,5 0,1 2,7 0,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6,1 0,9 5,5 0,8 4,7 0,5 7,1 0,7 8,8 1,0
53. Väri- ja parkitusaineet 1,7 0,2 1,4 0,2 2,0 0,2 2,2 0,2 1,7 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,6 0,4 7,2 1,1 13,9 1,5 4,7 0,5 3,3 0,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,2 1,0 5,8 0,8 6,5 0,7 7,1 0,7 9,2 1,0
57. Muovit, valmistamattomat 9,3 1,3 13,1 1,9 15,5 1,6 15,5 1,5 15,4 1,8
58. Muovit, valmistetut 8,1 1,2 7,9 1,1 7,9 0,8 7,1 0,7 7,5 0,9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,8 0,7 12,6 1,8 9,6 1,0 10,9 1,1 9,5 1,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 40,0 5,7 53,0 7,7 60,6 6,3 70,1 6,9 56,9 6,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,2 0,0 00 0,9 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0
62. Kumituotteet 2,8 0,4 3,7 0,5 4,2 0,4 4,1 0,4 2,8 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,7 0,7 6,3 0,9 9,9 1,0 23,9 2,3 12,0 1,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,7 0,5 7,6 1,1 10,5 1,1 5,8 0,6 5,8 0,7
66. Kivennäisainetuotteet 6,8 1,0 12,0 1,7 10,4 1,1 6,6 0,6 6,2 0,7
67. Rauta ja teräs 2,1 0,3 2,2 0,3 3,3 0,3 3,1 0,3 3,7 0,4
68. Muut metallit 3,5 0,5 3,0 0,4 3,1 0,3 5,0 0,5 4,9 0,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 16,2 2,3 18,2 2,7 18,0 1,9 21,1 2,1 21,3 2,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 275,2 39,1 292,9 42,6 279,2 29,2 310,5 30,4 237,2 27,0
71. Voimakoneet ja moottorit 13,7 2,0 22,0 3,2 16,2 1,7 23,9 2,3 14,7 1,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 20,3 2,9 24,3 3,5 20,2 2,1 33,8 3,3 22,9 2,6
73. Metalliteollisuuskoneet 2,7 0,4 4,8 0,7 2,4 0,2 9,5 0,9 7,4 0,8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 30,7 4,4 31,2 4,5 26,4 2,8 31,7 3,1 30,9 3,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9,8 1,4 8,8 1,3 13,3 1,4 12,4 1,2 7,6 0,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10,2 1,4 20,0 2,9 14,8 1,6 12,5 1,2 14,3 1,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 41,8 5,9 45,5 6,6 37,2 3,9 46,9 4,6 40,2 4,6
78. Moottoriajoneuvot 22,6 3,2 30,1 4,4 38,2 4,0 59,7 5,8 24,6 2,8
79. Muut kuljetusvälineet 123,3 17,5 106,2 15,5 110,5 11,6 80,2 7,8 74,6 8,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 54,2 7,7 83,6 12,2 79,8 8,4 69,4 6,8 72,8 8,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,6 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,3 0,0 0,7 0,1
82. Huonekalut 0,6 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1
84. Vaatteet 0,7 0,1 13,1 1,9 8,3 0,9 6,4 0,6 1,3 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 17,6 2,5 27,6 4,0 21,7 2,3 17,7 1,7 17,9 2,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3,2 0,5 4,2 0,6 4,3 0,4 3,7 0,4 2,4 0,3
89. Muut valmiit tavarat 31,2 4,4 36,7 5,3 43,7 4,6 40,2 3,9 49,7 5,7
9. Muut tavarat 25,2 3,6 46,3 6,7 39,1 4,1 43,4 4,2 36,8 4,2
93. Erittelemätön 10,3 1,5 29,5 4,3 23,4 2,5 22,3 2,2 18,5 2,1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 1,3 0,2 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 00
97. Kulta, ei monetaarinen 0,5 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 12,5 1,8 12,2 1,8 14,8 1,5 19,8 1,9 17,1 1,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 704,2 100,0 687,2 100,0 955,7 100,0 1.022,4 100,0 877,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Puolasta (PL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 63,5 7,3 57,4 6,0 64,4 6,3 66,0 6,4 53,2 5,1
00. Elävät eläimet 0,6 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 10,0 1,1 11,0 1,2 17,0 1,7 14,2 1,4 13,6 1,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,5 0,1 1,3 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 0,8 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 12,3 1,4 14,3 1,5 13,3 1,3 10,9 1,1 10,9 1,0
04. Vilja ja viljatuotteet 4,9 0,6 6,9 0,7 6,9 0,7 6,2 0,6 4,9 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 14,0 1,6 11,6 1,2 11,5 1,1 13,9 1,3 10,9 1,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,3 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,6 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 17,5 2,0 8,8 0,9 10,2 1,0 14,6 1,4 8,2 0,8
08. Rehuaineet 0,5 0,1 0,5 0,1 0,9 0,1 0,5 0,1 1,0 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,0 0,3 2,0 0,2 3,1 0,3 3,7 0,4 1,6 0,2
1. Juomat ja tupakka 4,9 0,6 8,1 0,9 8,4 0,8 11,2 1,1 11,6 1,1
11. Juomat 4,7 0,5 7,9 0,8 8,3 0,8 10,7 1,0 11,5 1,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,6 0,1 0,2 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8,1 0,9 4,3 0,5 4,2 0,4 23,0 2,2 8,5 0,8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,2 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,3 0,0 0,8 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 1,0 0,1
24. Puutavara ja korkki 0,6 0,1 0,2 0,0 1,5 0,2 1,9 0,2 2,5 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,5 0,1 0,4 0,0 0,5 0,0 0,6 0,1 0,4 0,0
28. Malmit ja metalliromu 5,7 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 17,9 1,7 2,5 0,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,8 0,1 2,4 0,2 1,2 0,1 1,2 0,1 2,0 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,4 0,0 1,1 0,1 50,7 5,0 0,0 0,0 8,5 0,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,3 0,0 1,0 0,1 50,6 5,0 0,0 0,0 8,4 0,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 38,8 4,4 56,1 5,9 56,6 5,5 60,9 5,9 52,0 5,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,7 0,3 1,8 0,2 8,9 0,9 1,8 0,2 1,3 0,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,5 0,2 2,2 0,2 4,4 0,4 1,5 0,1 2,9 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 1,6 0,2 2,0 0,2 1,3 0,1 3,7 0,4 3,2 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 10,9 1,2 9,6 1,0 5,6 0,5 8,3 0,8 3,2 0,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6,2 0,7 8,4 0,9 6,3 0,6 8,1 0,8 6,5 0,6
57. Muovit, valmistamattomat 0,8 0,1 2,1 0,2 1,2 0,1 2,3 0,2 2,2 0,2
58. Muovit, valmistetut 3,0 0,3 4,1 0,4 6,4 0,6 7,3 0,7 5,8 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 12,0 1,4 25,8 2,7 22,5 2,2 27,8 2,7 26,6 2,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 89,4 10,2 108,6 11,4 105,9 10,4 123,6 11,9 157,9 15,1
62. Kumituotteet 16,8 1,9 15,5 1,6 16,9 1,7 18,7 1,8 15,7 1,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4,2 0,5 5,4 0,6 7,2 0,7 8,0 0,8 10,9 1,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5,3 0,6 4,4 0,5 4,2 0,4 5,6 0,5 7,4 0,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,2 0,4 5,2 0,6 3,7 0,4 4,8 0,5 4,5 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 14,0 1,6 20,7 2,2 19,5 1,9 22,1 2,1 25,4 2,4
67. Rauta ja teräs 2,4 0,3 3,5 0,4 1,7 0,2 2,4 0,2 2,2 0,2
68. Muut metallit 20,3 2,3 22,5 2,4 22,5 2,2 24,2 2,3 53,9 5,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 23,0 2,6 31,2 3,3 30,1 3,0 37,8 3,6 37,6 3,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 488,1 55,9 484,1 50,9 510,9 50,1 519,3 50,1 502,8 48,1
71. Voimakoneet ja moottorit 82,4 9,4 96,6 10,1 91,7 9,0 86,9 8,4 100,6 9,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14,8 1,7 21,0 2,2 24,2 2,4 25,3 2,4 25,5 2,4
73. Metalliteollisuuskoneet 2,5 0,3 4,7 0,5 4,0 0,4 6,4 0,6 3,5 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 86,3 9,9 99,1 10,4 118,9 11,7 121,1 11,7 131,5 12,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 100,5 11,5 23,7 2,5 8,9 0,9 12,8 1,2 14,0 1,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 30,1 3,5 34,4 3,6 33,4 3,3 30,6 3,0 24,2 2,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 91,9 10,5 130,8 13,7 143,7 14,1 139,4 13,4 117,3 11,2
78. Moottoriajoneuvot 47,8 5,5 48,7 5,1 47,1 4,6 55,8 5,4 50,3 4,8
79. Muut kuljetusvälineet 31,8 3,6 25,2 2,6 39,0 3,8 41,1 4,0 35,9 3,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 145,7 16,7 187,9 19,7 175,5 17,2 193,8 18,7 211,1 20,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4,4 0,5 5,0 0,5 5,2 0,5 6,6 0,6 6,6 0,6
82. Huonekalut 41,0 4,7 44,3 4,7 47,6 4,7 63,5 6,1 70,7 6,8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,7 0,1 1,2 0,1 0,2 0,0 0,9 0,1 0,8 0,1
84. Vaatteet 3,4 0,4 4,7 0,5 3,8 0,4 3,6 0,3 2,8 0,3
85. Jalkineet 0,4 0,1 0,4 0,0 0,5 0,0 0,9 0,1 0,7 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 33,3 3,8 51,8 5,4 51,8 5,1 48,3 4,7 55,7 5,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,6 0,1 1,2 0,1 1,0 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1
89. Muut valmiit tavarat 61,8 7,1 79,4 8,3 65,4 6,4 69,3 6,7 73,1 7,0
9. Muut tavarat 33,4 3,8 43,8 4,6 43,7 4,3 38,6 3,7 40,5 3,9
93. Erittelemätön 16,7 1,9 26,5 2,8 26,4 2,6 21,8 2,1 23,7 2,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 2,1 0,2 0,6 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 13,9 1,6 16,6 1,7 16,3 1,6 16,6 1,6 16,2 1,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 872,6 100,0 951,6 100,0 1.020,5 100,0 1.036,7 100,0 1.046,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu