Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Puolan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Tuonnista0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,4 0,3 0,3 0,3 0,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Puolan kanssa, vienti Puolaan ja tuonti Puolasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Puola oli Yhdysvaltain 38. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1,6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 48,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Puolan kanssa oli Yhdysvalloille 217 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Puolasta oli 28,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 894 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Puolasta olivat Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), joka edusti 7,9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 5,0 % sekä Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 5,0 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Puolaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 677 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc343 (luonnonkaasu), mikä edusti 16,9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 11,0 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7,5 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Puolan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 14,3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 15,3 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 8,9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5,4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 13,2 prosentilla ja viennin arvo 18,9 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), arvon ollessa 710 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 746 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 3,6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 3,4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Puolaan (PL) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 21,4 4,4 21,1 4,8 14,5 3,6 6,9 1,2 10,4 1,5
03. Kala- ja kalavalmisteet 12,1 2,5 11,3 2,6 7,9 1,9 0,1 0,0 0,2 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 0,2 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 5,5 1,1 4,5 1,0 4,0 1,0 2,6 0,5 6,7 1,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,9 0,6 4,1 0,9 2,0 0,5 3,5 0,6 2,8 0,4
1. Juomat ja tupakka 1,5 0,3 1,4 0,3 5,2 1,3 6,0 1,1 5,6 0,8
11. Juomat 1,4 0,3 1,3 0,3 5,1 1,2 5,8 1,0 5,5 0,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 26,0 5,3 28,6 6,5 23,1 5,7 32,0 5,7 32,4 4,8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,5 0,5 3,8 0,9 2,5 0,6 3,3 0,6 4,5 0,7
25. Paperimassa 9,5 1,9 11,7 2,6 9,8 2,4 13,7 2,5 14,8 2,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,0 0,4 1,3 0,3 1,4 0,4 1,3 0,2 1,6 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,6 0,1 1,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0
28. Malmit ja metalliromu 10,8 2,2 10,2 2,3 8,3 2,0 12,1 2,2 10,5 1,6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,4 0,1 0,1 0,0 0,5 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 63,9 13,1 22,5 5,1 0,4 0,1 83,9 15,1 212,6 31,4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 11,1 2,3 21,9 5,0 00 50,6 9,1 23,2 3,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,4 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 75,1 11,1
34. Kaasut 52,4 10,7 0,0 0,0 00 32,9 5,9 114,3 16,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 41,9 8,6 42,3 9,6 45,8 11,3 49,7 8,9 39,0 5,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,9 0,4 0,9 0,2 1,7 0,4 1,7 0,3 1,5 0,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7,8 1,6 5,3 1,2 7,2 1,8 8,5 1,5 7,2 1,1
53. Väri- ja parkitusaineet 1,3 0,3 2,5 0,6 0,7 0,2 1,2 0,2 1,0 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,2 0,4 2,1 0,5 2,6 0,6 3,7 0,7 1,9 0,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8,1 1,7 7,6 1,7 9,7 2,4 15,9 2,9 8,3 1,2
57. Muovit, valmistamattomat 4,0 0,8 9,8 2,2 11,0 2,7 4,3 0,8 3,8 0,6
58. Muovit, valmistetut 8,2 1,7 8,5 1,9 7,1 1,8 6,3 1,1 5,5 0,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8,5 1,7 5,6 1,3 5,9 1,4 7,9 1,4 9,9 1,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 34,0 7,0 37,2 8,4 36,6 9,0 44,3 8,0 39,6 5,9
62. Kumituotteet 3,3 0,7 3,6 0,8 2,5 0,6 2,7 0,5 4,1 0,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,0 0,6 3,9 0,9 2,7 0,7 4,8 0,9 3,2 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,4 0,9 4,4 1,0 4,0 1,0 4,4 0,8 2,9 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 4,7 1,0 5,8 1,3 6,5 1,6 8,9 1,6 6,6 1,0
67. Rauta ja teräs 1,9 0,4 1,6 0,4 2,9 0,7 2,3 0,4 1,8 0,3
68. Muut metallit 4,0 0,8 3,2 0,7 5,1 1,2 5,6 1,0 2,8 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12,4 2,5 14,5 3,3 12,7 3,1 15,4 2,8 18,0 2,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 201,5 41,3 210,2 47,6 220,4 54,3 254,9 45,7 234,3 34,6
71. Voimakoneet ja moottorit 14,2 2,9 21,8 4,9 16,3 4,0 24,8 4,4 15,7 2,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11,5 2,4 13,7 3,1 13,6 3,3 15,8 2,8 30,2 4,5
73. Metalliteollisuuskoneet 2,5 0,5 1,9 0,4 2,9 0,7 6,5 1,2 3,8 0,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 21,9 4,5 17,8 4,0 17,8 4,4 19,4 3,5 18,1 2,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6,9 1,4 6,8 1,5 10,9 2,7 15,1 2,7 9,5 1,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10,5 2,1 7,6 1,7 11,7 2,9 17,9 3,2 35,1 5,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 42,7 8,8 36,0 8,2 42,9 10,6 51,8 9,3 36,6 5,4
78. Moottoriajoneuvot 27,6 5,7 36,0 8,2 36,0 8,9 29,6 5,3 34,7 5,1
79. Muut kuljetusvälineet 63,7 13,1 68,4 15,5 68,3 16,8 74,0 13,3 50,7 7,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 83,4 17,1 56,6 12,8 45,7 11,3 60,5 10,9 84,1 12,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,3 0,1 0,7 0,2 0,9 0,2 0,8 0,1 0,3 0,0
82. Huonekalut 1,2 0,2 1,7 0,4 0,7 0,2 0,8 0,1 0,7 0,1
84. Vaatteet 0,8 0,2 0,4 0,1 0,6 0,2 1,0 0,2 1,0 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 13,8 2,8 16,3 3,7 14,5 3,6 17,6 3,2 18,0 2,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4,6 0,9 3,1 0,7 4,2 1,0 3,3 0,6 4,7 0,7
89. Muut valmiit tavarat 62,5 12,8 34,1 7,7 24,9 6,1 36,9 6,6 59,0 8,7
9. Muut tavarat 14,3 2,9 21,4 4,8 14,2 3,5 18,9 3,4 18,8 2,8
93. Erittelemätön 3,7 0,7 11,4 2,6 3,9 1,0 5,2 0,9 4,1 0,6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 00 0,0 0,0 0,8 0,2 0,8 0,1 0,0 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 0,5 0,1 0,6 0,1 1,0 0,2 0,9 0,2 0,5 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 8,9 1,8 8,1 1,8 7,4 1,8 10,0 1,8 12,9 1,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 488,0 100,0 441,3 100,0 406,1 100,0 557,2 100,0 676,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Puolasta (PL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 57,3 5,3 58,9 7,1 51,8 6,6 52,3 6,4 65,0 7,3
01. Liha ja lihatuotteet 14,1 1,3 15,8 1,9 11,1 1,4 9,1 1,1 11,5 1,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,8 0,1 0,8 0,1 0,5 0,1 0,3 0,0 0,6 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 9,9 0,9 6,9 0,8 7,4 0,9 8,7 1,1 9,7 1,1
04. Vilja ja viljatuotteet 8,8 0,8 9,0 1,1 8,4 1,1 7,7 0,9 9,8 1,1
05. Hedelmät ja kasvikset 8,6 0,8 7,7 0,9 9,1 1,2 7,8 1,0 13,7 1,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 3,4 0,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 11,2 1,0 14,7 1,8 13,0 1,7 15,1 1,8 12,9 1,4
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,3 0,3 3,3 0,4 1,5 0,2 2,7 0,3 2,6 0,3
1. Juomat ja tupakka 14,6 1,3 13,9 1,7 9,7 1,3 7,8 1,0 8,9 1,0
11. Juomat 14,4 1,3 13,9 1,7 9,1 1,2 7,8 1,0 8,8 1,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 12,3 1,1 4,1 0,5 3,9 0,5 3,3 0,4 11,4 1,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,8 0,1 0,4 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1 0,4 0,0
24. Puutavara ja korkki 2,8 0,3 1,9 0,2 1,3 0,2 0,6 0,1 1,2 0,1
28. Malmit ja metalliromu 6,4 0,6 0,8 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 8,0 0,9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,1 0,2 0,7 0,1 1,4 0,2 1,7 0,2 1,6 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 38,7 3,6 0,4 0,0 0,0 0,0 1,1 0,1 0,2 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 38,6 3,6 0,4 0,0 00 1,0 0,1 0,2 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 35,6 3,3 33,7 4,1 42,0 5,4 51,1 6,2 53,8 6,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,9 0,3 1,9 0,2 3,0 0,4 10,5 1,3 2,1 0,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,7 0,1 1,4 0,2 1,4 0,2 0,7 0,1 1,2 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 2,7 0,3 2,3 0,3 3,2 0,4 2,7 0,3 3,4 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,3 0,2 2,5 0,3 2,4 0,3 4,1 0,5 4,1 0,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,0 0,6 7,6 0,9 10,0 1,3 9,1 1,1 8,5 0,9
57. Muovit, valmistamattomat 0,9 0,1 0,7 0,1 1,2 0,2 1,6 0,2 2,5 0,3
58. Muovit, valmistetut 4,4 0,4 4,8 0,6 4,4 0,6 4,4 0,5 6,7 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 14,8 1,4 12,5 1,5 16,4 2,1 18,1 2,2 25,3 2,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 310,4 28,6 97,9 11,8 97,6 12,5 103,6 12,6 113,1 12,6
62. Kumituotteet 12,4 1,1 13,5 1,6 11,5 1,5 12,4 1,5 11,6 1,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 6,1 0,6 6,7 0,8 5,7 0,7 5,8 0,7 8,5 1,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6,2 0,6 7,0 0,8 8,9 1,1 5,0 0,6 6,4 0,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,8 0,4 4,5 0,5 5,1 0,7 2,4 0,3 4,6 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 17,1 1,6 17,7 2,1 16,8 2,2 19,4 2,4 18,7 2,1
67. Rauta ja teräs 2,6 0,2 2,2 0,3 1,9 0,3 2,9 0,4 1,6 0,2
68. Muut metallit 236,8 21,8 20,8 2,5 21,7 2,8 34,8 4,2 33,7 3,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 25,2 2,3 25,3 3,0 25,7 3,3 20,9 2,5 27,8 3,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 371,1 34,1 403,9 48,7 366,2 47,0 376,3 45,9 424,3 47,4
71. Voimakoneet ja moottorit 83,6 7,7 82,6 10,0 74,8 9,6 98,7 12,1 89,7 10,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14,9 1,4 18,4 2,2 19,2 2,5 14,0 1,7 19,4 2,2
73. Metalliteollisuuskoneet 7,1 0,6 7,0 0,8 4,3 0,5 4,3 0,5 5,5 0,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 84,4 7,8 96,6 11,6 88,7 11,4 74,7 9,1 102,2 11,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7,5 0,7 9,6 1,2 8,6 1,1 11,4 1,4 15,0 1,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 20,4 1,9 19,0 2,3 20,2 2,6 20,9 2,6 17,6 2,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 93,2 8,6 90,0 10,8 82,6 10,6 89,6 10,9 96,9 10,8
78. Moottoriajoneuvot 48,5 4,5 48,9 5,9 52,0 6,7 40,5 4,9 44,9 5,0
79. Muut kuljetusvälineet 11,5 1,1 31,8 3,8 15,7 2,0 22,0 2,7 33,0 3,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 192,9 17,7 175,1 21,1 164,8 21,2 164,4 20,1 172,3 19,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5,3 0,5 6,2 0,7 7,4 1,0 5,7 0,7 7,0 0,8
82. Huonekalut 55,0 5,1 40,7 4,9 46,3 5,9 35,6 4,3 44,4 5,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,7 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 1,3 0,2 1,0 0,1
84. Vaatteet 3,6 0,3 3,8 0,5 4,7 0,6 4,3 0,5 4,2 0,5
85. Jalkineet 0,8 0,1 1,2 0,1 0,8 0,1 1,1 0,1 0,4 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 40,9 3,8 41,6 5,0 37,4 4,8 37,0 4,5 44,1 4,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,5 0,0 0,3 0,0 0,8 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1
89. Muut valmiit tavarat 86,1 7,9 80,7 9,7 66,9 8,6 78,8 9,6 70,4 7,9
9. Muut tavarat 54,0 5,0 41,9 5,0 42,8 5,5 58,9 7,2 45,3 5,1
93. Erittelemätön 37,4 3,4 26,2 3,2 26,1 3,4 41,3 5,0 29,3 3,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,7 0,1 0,5 0,1 1,5 0,2 1,9 0,2 0,6 0,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 15,5 1,4 14,9 1,8 15,0 1,9 15,6 1,9 15,2 1,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.087,0 100,0 830,0 100,0 778,9 100,0 819,1 100,0 894,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu