Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Liettuan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Liettuan kanssa, vienti Liettuaan ja tuonti Liettuasta vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa Liettua oli Yhdysvaltain 72. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 366 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 9,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Liettuan kanssa oli 45 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Liettuasta supistui voimakkasti eli 34,0 prosentilla edellisen vuoden kesäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 160 miljoonaa dollaria kesäkuussa 2022. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Liettuasta olivat Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet), joka edusti 20,7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc515 ( orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit) 13,3 % sekä Sitc516 (muut orgaaniset kemikaalit) 12,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Liettuaan yli kaksinkertaistui edellisen vuoden kesäkuusta. Viennin arvo oli 206 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc343 (luonnonkaasu), mikä edusti 48,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 18,5 % sekä Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 3,6 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Liettuan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-kesäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Kasvua oli peräti 46,2 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 2,6 miljardiin dollariin. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1,2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 21,0 prosentilla ja viennin arvo 91,8 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 516 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc343 (luonnonkaasu), arvon ollessa 459 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-kesäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 172 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 519 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Liettuaan (LT) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6,1 4,5 12,4 5,0 8,2 3,0 3,9 1,5 11,9 5,8
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,2 0,2 5,1 2,1 5,2 1,9 1,3 0,5 7,5 3,7
05. Hedelmät ja kasvikset 5,1 3,8 5,8 2,3 2,4 0,9 1,3 0,5 3,7 1,8
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,4 0,3 0,9 0,4 0,3 0,1 1,1 0,4 0,5 0,2
1. Juomat ja tupakka 0,4 0,3 0,4 0,2 0,9 0,3 3,1 1,2 0,3 0,2
11. Juomat 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,9 0,4 0,3 0,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 00 00 0,6 0,2 2,1 0,9 00
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,6 0,4 1,0 0,4 0,9 0,3 1,3 0,5 1,2 0,6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,4 0,3 0,3 0,1 0,4 0,1 0,4 0,2 0,5 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 34,6 25,7 71,7 28,8 155,3 55,8 151,0 60,1 99,5 48,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0,0 0,0 0,0 00 79,8 31,7 0,0 0,0
34. Kaasut 34,6 25,6 71,7 28,8 155,3 55,8 71,3 28,4 99,5 48,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 19,7 14,6 34,1 13,7 31,2 11,2 15,0 6,0 11,5 5,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,5 2,6 20,1 8,1 20,7 7,5 5,7 2,3 1,7 0,8
53. Väri- ja parkitusaineet 0,2 0,2 0,8 0,3 0,3 0,1 0,5 0,2 0,3 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,2 0,9 2,4 0,9 1,8 0,6 0,8 0,3 0,6 0,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,4 2,5 3,1 1,2 2,3 0,8 2,4 0,9 4,0 1,9
56. Lannoitteet, valmistetut 00 0,6 0,2 00 0,0 0,0 00
57. Muovit, valmistamattomat 2,8 2,1 2,1 0,9 1,8 0,6 1,7 0,7 2,5 1,2
58. Muovit, valmistetut 1,3 1,0 0,8 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7,2 5,4 4,3 1,7 3,9 1,4 3,8 1,5 2,0 1,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2,0 1,5 1,9 0,8 4,4 1,6 1,7 0,7 3,2 1,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,7 0,5 0,6 0,2 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,6 0,5 0,5 0,2 3,5 1,3 0,7 0,3 1,7 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 64,1 47,5 119,0 47,8 68,7 24,7 67,0 26,7 71,4 34,7
71. Voimakoneet ja moottorit 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,1 0,5 0,2 0,5 0,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,1 1,6 4,5 1,8 2,6 1,0 5,4 2,1 13,8 6,7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,5 1,8 2,3 0,9 1,3 0,5 1,1 0,4 2,8 1,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,0 0,8 0,6 0,3 2,2 0,8 1,2 0,5 3,1 1,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3,9 2,9 1,0 0,4 0,8 0,3 0,4 0,2 1,1 0,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,9 3,6 2,4 1,0 2,3 0,8 3,0 1,2 3,0 1,5
78. Moottoriajoneuvot 48,1 35,6 54,4 21,9 36,5 13,1 50,3 20,0 43,5 21,1
79. Muut kuljetusvälineet 1,3 1,0 53,0 21,3 22,4 8,0 5,0 2,0 3,5 1,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 6,3 4,7 6,8 2,7 6,5 2,3 6,2 2,5 5,0 2,5
82. Huonekalut 0,5 0,4 0,6 0,2 0,2 0,1 0,9 0,4 0,6 0,3
87. Kojeet,mittarit yms. 4,1 3,0 4,3 1,7 3,6 1,3 2,7 1,1 2,7 1,3
89. Muut valmiit tavarat 1,3 1,0 1,4 0,6 2,3 0,8 2,1 0,8 1,1 0,5
9. Muut tavarat 1,0 0,7 1,5 0,6 2,0 0,7 1,9 0,8 1,6 0,8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,9 0,7 1,4 0,6 1,9 0,7 1,8 0,7 1,5 0,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 134,9 100,0 248,9 100,0 278,1 100,0 251,4 100,0 205,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Liettuasta (LT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,9 1,0 2,3 1,3 2,3 0,7 3,5 1,5 3,6 2,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,2 0,4 1,0 0,6 1,0 0,3 1,3 0,6 1,5 0,9
04. Vilja ja viljatuotteet 0,4 0,1 0,4 0,3 0,5 0,2 0,7 0,3 0,9 0,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,8 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,8 0,3 0,7 0,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,3 0,1 1,0 0,6 6,9 2,0 1,5 0,6 1,0 0,6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,1 0,0 0,5 0,3 0,1 0,0 0,7 0,3 0,2 0,1
24. Puutavara ja korkki 0,3 0,1 0,3 0,2 0,9 0,3 0,8 0,3 0,5 0,3
28. Malmit ja metalliromu 00 00 5,9 1,8 00 00
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 161,9 54,8 25,6 14,6 199,7 58,9 97,2 40,8 0,1 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 161,7 54,7 25,5 14,5 199,5 58,8 97,2 40,8 0,0 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 79,3 26,8 85,4 48,6 77,0 22,7 64,0 26,9 77,6 48,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 28,8 9,7 10,0 5,7 17,6 5,2 23,7 10,0 41,7 26,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,7 0,9 2,8 1,6 6,8 2,0 5,2 2,2 8,2 5,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,4 0,1 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3
56. Lannoitteet, valmistetut 00 38,8 22,1 29,3 8,6 9,9 4,2 0,0 0,0
58. Muovit, valmistetut 1,0 0,3 0,9 0,5 0,7 0,2 0,9 0,4 1,6 1,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 46,2 15,6 32,1 18,3 22,2 6,6 23,9 10,0 25,4 15,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6,5 2,2 8,9 5,1 8,2 2,4 13,6 5,7 16,3 10,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,9 0,3 1,8 1,0 1,9 0,6 3,4 1,4 5,3 3,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,3 0,1 0,7 0,4 0,4 0,1 0,7 0,3 1,4 0,9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,0 0,3 1,6 0,9 1,1 0,3 1,0 0,4 1,6 1,0
66. Kivennäisainetuotteet 0,7 0,2 0,7 0,4 0,4 0,1 0,6 0,2 0,3 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,4 1,1 3,8 2,2 4,2 1,2 7,8 3,3 7,4 4,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 11,9 4,0 12,1 6,9 12,9 3,8 19,8 8,3 12,0 7,5
71. Voimakoneet ja moottorit 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 8,2 3,4 0,4 0,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,5 0,2 1,1 0,6 2,3 0,7 0,7 0,3 0,9 0,6
73. Metalliteollisuuskoneet 00 00 0,0 0,0 00 0,7 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,5 0,5 1,1 0,6 1,1 0,3 2,4 1,0 1,3 0,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3,2 1,1 3,5 2,0 5,7 1,7 4,6 1,9 4,4 2,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5,3 1,8 5,6 3,2 3,4 1,0 3,6 1,5 4,0 2,5
78. Moottoriajoneuvot 1,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 0,3 0,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 28,6 9,7 36,0 20,5 30,1 8,9 35,6 14,9 47,3 29,5
82. Huonekalut 16,4 5,5 21,3 12,1 17,7 5,2 22,2 9,3 33,2 20,7
84. Vaatteet 1,5 0,5 1,6 0,9 1,7 0,5 1,6 0,7 1,3 0,8
87. Kojeet,mittarit yms. 7,4 2,5 9,7 5,5 6,0 1,8 6,5 2,7 7,7 4,8
89. Muut valmiit tavarat 3,0 1,0 3,0 1,7 4,3 1,3 4,5 1,9 4,2 2,6
9. Muut tavarat 4,2 1,4 3,9 2,2 2,0 0,6 2,7 1,1 2,2 1,4
93. Erittelemätön 3,2 1,1 2,8 1,6 1,0 0,3 1,5 0,6 0,9 0,6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,0 0,3 1,1 0,6 1,0 0,3 1,2 0,5 1,3 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 295,6 100,0 175,6 100,0 339,2 100,0 238,3 100,0 160,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu