Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Liettuan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Liettuan kanssa, vienti Liettuaan ja tuonti Liettuasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Liettua oli Yhdysvaltain 71. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 7 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 312 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 35,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Liettuan kanssa oli Yhdysvalloille 118 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Liettuasta oli 56,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 215 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Liettuasta olivat Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet), joka edusti 19,2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 15,3 % sekä Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) 14,2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Liettuaan oli 5,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 97 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 41,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc515 ( orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit) 8,4 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 5,6 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Liettuan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 58,5 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 3,1 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2,0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1,1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 80,0 prosentilla ja viennin arvo 31,7 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet), arvon ollessa 427 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 339 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 811 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 217 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Liettuaan (LT) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4,0 3,4 10,1 13,1 16,1 13,9 10,3 10,8 11,6 12,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,0 1,7 6,6 8,5 13,2 11,4 7,1 7,5 4,5 4,7
05. Hedelmät ja kasvikset 1,6 1,4 2,0 2,6 1,2 1,0 1,9 2,1 5,5 5,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,4 0,3 0,5 0,6 1,3 1,1 0,9 0,9 1,3 1,3
1. Juomat ja tupakka 0,7 0,6 1,1 1,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
11. Juomat 0,7 0,6 1,1 1,4 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,3 1,1 1,5 1,9 1,4 1,2 1,5 1,6 2,0 2,1
24. Puutavara ja korkki 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,6 0,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,4 0,3 0,7 0,9 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,7 0,7 0,8 0,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 45,5 38,9 0,0 0,0 27,5 23,7 0,0 0,0 0,1 0,1
34. Kaasut 45,5 38,9 00 27,4 23,6 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 10,3 8,8 10,2 13,1 8,3 7,1 10,6 11,1 17,4 18,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,3 2,8 0,5 0,7 0,5 0,5 4,0 4,2 8,2 8,5
53. Väri- ja parkitusaineet 0,3 0,2 0,6 0,7 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,8 0,7 1,0 1,3 0,9 0,8 0,9 1,0 1,3 1,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,6 0,6 4,4 5,7 0,9 0,8 1,3 1,4 2,4 2,5
57. Muovit, valmistamattomat 0,3 0,2 0,9 1,1 0,7 0,6 1,4 1,5 0,6 0,6
58. Muovit, valmistetut 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,5 3,9 2,3 2,9 4,6 4,0 2,2 2,3 3,9 4,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,7 1,4 1,2 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6 1,1 1,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,5 0,4 0,3 0,4 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 47,6 40,7 49,5 64,0 55,6 47,9 63,5 66,9 58,6 60,6
71. Voimakoneet ja moottorit 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4,8 4,1 3,2 4,1 3,5 3,0 3,9 4,2 4,1 4,3
73. Metalliteollisuuskoneet 0,0 0,0 0,2 0,3 0,6 0,5 0,4 0,4 0,0 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,5 1,3 2,1 2,7 3,0 2,6 2,3 2,4 1,3 1,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,6 1,4 0,9 1,1 2,5 2,1 3,3 3,5 1,5 1,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,1 1,0 2,3 3,0 1,8 1,6 2,5 2,7 0,8 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,8 1,5 7,6 9,8 2,9 2,5 5,1 5,4 2,6 2,7
78. Moottoriajoneuvot 34,9 29,8 31,9 41,2 39,2 33,7 44,1 46,4 46,2 47,7
79. Muut kuljetusvälineet 1,3 1,1 0,9 1,2 1,7 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 4,9 4,2 3,2 4,1 4,6 4,0 6,3 6,7 4,9 5,0
87. Kojeet,mittarit yms. 3,0 2,5 1,5 2,0 2,8 2,4 3,6 3,8 2,2 2,3
89. Muut valmiit tavarat 1,6 1,4 1,1 1,4 1,2 1,1 2,1 2,2 2,1 2,2
9. Muut tavarat 0,9 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,8 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 117,0 100,0 77,4 100,0 116,1 100,0 94,9 100,0 96,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Liettuasta (LT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7,1 5,9 3,7 2,9 3,6 2,4 3,0 1,9 5,1 2,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6,0 4,9 2,0 1,6 1,9 1,3 1,7 1,1 3,3 1,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,1 0,1 0,6 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,3 0,3 0,3 0,2 0,9 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,3 3,6 3,7 2,9 2,8 1,8 0,6 0,4 0,9 0,4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,2 0,1 0,7 0,5 0,8 0,6 00 00
24. Puutavara ja korkki 4,1 3,4 3,0 2,4 1,9 1,2 0,5 0,4 0,9 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 8,5 7,0 0,2 0,2 34,8 23,1 29,6 19,2 33,1 15,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 8,3 6,9 0,1 0,1 34,7 23,1 29,6 19,2 32,9 15,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 43,3 35,7 66,3 52,3 56,3 37,4 69,0 44,7 111,9 52,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 17,5 14,4 23,5 18,5 22,1 14,7 25,5 16,5 30,7 14,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3,9 3,2 3,0 2,3 1,7 1,2 3,9 2,6 5,1 2,4
56. Lannoitteet, valmistetut 0,1 0,1 11,5 9,1 0,2 0,1 0,0 0,0 30,5 14,2
57. Muovit, valmistamattomat 0,0 0,0 1,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58. Muovit, valmistetut 1,5 1,2 1,1 0,8 1,0 0,7 0,7 0,4 1,1 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 19,9 16,4 25,3 20,0 30,9 20,5 38,5 25,0 43,7 20,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8,6 7,1 8,9 7,0 8,2 5,4 5,6 3,6 9,8 4,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,1 1,7 3,1 2,5 1,4 0,9 1,5 1,0 1,8 0,8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,1 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,8 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,9 0,8 1,4 1,1 0,7 0,5 0,8 0,5 1,6 0,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4,2 3,5 3,3 2,6 5,3 3,5 2,7 1,8 5,2 2,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 10,0 8,2 8,0 6,3 10,4 6,9 11,6 7,5 8,8 4,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,5 0,4 0,6 0,4 1,0 0,7 1,3 0,8 0,8 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,5 1,3 1,2 0,9 1,5 1,0 1,6 1,0 1,4 0,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3,1 2,6 2,9 2,3 3,6 2,4 4,1 2,7 2,6 1,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,1 3,4 2,7 2,2 3,0 2,0 3,5 2,2 2,5 1,2
78. Moottoriajoneuvot 0,2 0,2 0,3 0,2 0,8 0,6 0,9 0,6 1,0 0,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 32,4 26,7 32,6 25,7 32,4 21,5 28,0 18,2 39,8 18,5
82. Huonekalut 18,1 14,9 17,8 14,0 19,7 13,1 15,2 9,8 19,2 8,9
84. Vaatteet 1,2 1,0 1,8 1,4 1,5 1,0 1,5 1,0 1,6 0,8
87. Kojeet,mittarit yms. 9,3 7,7 9,3 7,3 7,4 4,9 7,9 5,1 7,0 3,3
89. Muut valmiit tavarat 3,3 2,7 3,2 2,5 3,2 2,2 2,7 1,8 11,5 5,4
9. Muut tavarat 6,9 5,7 3,1 2,5 1,8 1,2 6,6 4,3 5,2 2,4
93. Erittelemätön 6,0 4,9 2,2 1,7 0,9 0,6 5,6 3,6 4,3 2,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 0,6 1,0 0,6 1,0 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 121,2 100,0 126,7 100,0 150,5 100,0 154,2 100,0 214,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu