Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Liettuan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/5 - 2023/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
2023/8
%
2023/9
%
Viennistä0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Liettuan kanssa, vienti Liettuaan ja tuonti Liettuasta vuoden 2023 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama.

Syyskuussa Liettua oli Yhdysvaltain 72. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 11 sijaa. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kaupan arvo oli 361 miljoonaa dollaria ja pudotusta 18,2 prosenttia. Tarkastelukuukauden kauppatase Liettuan kanssa oli 66 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Liettuasta supistui 23,4 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 147 miljoonaa dollaria syyskuussa 2023. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Liettuasta olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 28,2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet) 17,1 % sekä Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 13,0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Liettuaan supistui 14,1 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 214 miljoonaa dollaria syyskuussa 2023. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 39,9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 20,3 % sekä Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 10,4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2023 tammi-syyskuun kehitys

Vuoden 2023 tammi-syyskuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 3,8 miljardiin dollariin, laskun ollessa 0,7 %. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2,2 miljardia dollaria. Vuoden 2022 tammi-syyskuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 12,8 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 706 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 723 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 11,1 % . Tammi-syyskuun välinen Yhdysvaltain ja Liettuan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 517 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Liettuaan (LT) jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 22,1 10,5 12,9 7,2 13,9 5,3 26,6 9,7 27,9 13,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 13,0 6,1 6,9 3,8 6,4 2,4 21,6 7,9 23,3 10,9
05. Hedelmät ja kasvikset 6,7 3,2 2,5 1,4 3,0 1,2 2,2 0,8 1,9 0,9
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,3 1,1 3,2 1,8 4,1 1,6 2,7 1,0 2,4 1,1
1. Juomat ja tupakka 0,9 0,4 0,7 0,4 0,5 0,2 0,7 0,3 0,7 0,3
11. Juomat 0,9 0,4 0,7 0,4 0,5 0,2 0,7 0,3 0,7 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,9 0,9 1,4 0,8 1,0 0,4 1,0 0,4 1,1 0,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,0 0,5 0,8 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 0,6 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 45,8 21,6 19,3 10,8 111,3 42,8 103,7 37,7 43,5 20,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 34,9 16,4 0,1 0,1 90,0 34,6 63,5 23,1 0,1 0,1
34. Kaasut 10,9 5,2 19,2 10,7 21,2 8,2 40,2 14,6 43,4 20,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 10,6 5,0 17,1 9,6 6,9 2,7 8,7 3,2 18,6 8,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,5 0,2 1,9 1,1 0,4 0,1 0,3 0,1 1,5 0,7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,0 1,0 2,4 1,3 0,6 0,2 1,9 0,7 3,4 1,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,6 1,7 2,7 1,5 2,0 0,8 1,7 0,6 3,2 1,5
56. Lannoitteet, valmistetut 00 4,3 2,4 00 00 2,6 1,2
57. Muovit, valmistamattomat 1,9 0,9 1,7 1,0 0,7 0,3 1,9 0,7 3,1 1,5
58. Muovit, valmistetut 0,6 0,3 0,5 0,3 0,3 0,1 0,6 0,2 0,3 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,7 0,8 3,3 1,9 2,7 1,0 1,8 0,6 4,3 2,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2,3 1,1 1,8 1,0 3,6 1,4 3,8 1,4 2,9 1,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,6 0,3 0,5 0,3 0,6 0,2 0,8 0,3 0,2 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,4 0,2 0,3 0,2 0,5 0,2 0,8 0,3 0,2 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 1,1 0,4 1,1 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,7 0,3 0,6 0,4 1,9 0,7 0,8 0,3 1,2 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 120,4 56,8 116,6 65,1 114,5 44,0 122,9 44,6 109,3 51,1
71. Voimakoneet ja moottorit 1,2 0,6 0,2 0,1 0,6 0,2 0,4 0,1 0,3 0,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4,9 2,3 5,4 3,0 5,8 2,2 4,4 1,6 2,2 1,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,6 0,8 1,9 1,0 1,5 0,6 1,8 0,7 1,4 0,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,9 0,9 2,1 1,2 1,9 0,7 1,2 0,4 0,7 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,4 0,6 1,1 0,6 0,5 0,2 0,9 0,3 1,0 0,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,7 1,3 2,8 1,6 3,2 1,2 2,0 0,7 2,0 0,9
78. Moottoriajoneuvot 100,2 47,3 98,9 55,2 97,1 37,3 94,7 34,4 93,6 43,8
79. Muut kuljetusvälineet 6,5 3,1 4,2 2,4 3,8 1,5 17,3 6,3 8,0 3,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 5,6 2,6 7,0 3,9 6,1 2,3 5,3 1,9 7,3 3,4
84. Vaatteet 0,3 0,1 1,5 0,8 0,1 0,0 0,2 0,1 0,3 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 3,1 1,5 3,1 1,7 2,9 1,1 2,4 0,9 2,9 1,4
89. Muut valmiit tavarat 1,6 0,7 1,9 1,0 2,7 1,0 2,2 0,8 3,4 1,6
9. Muut tavarat 2,2 1,0 2,2 1,2 2,4 0,9 2,6 0,9 2,4 1,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2,0 0,9 1,9 1,0 2,2 0,9 2,3 0,9 2,0 1,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 211,9 100,0 179,0 100,0 260,2 100,0 275,3 100,0 213,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Liettuasta (LT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4,4 2,1 3,8 2,1 4,0 2,8 5,8 2,0 1,8 1,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,3 1,1 1,2 0,6 2,3 1,7 3,2 1,1 0,4 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 0,7 0,3 0,6 0,3 0,5 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,7 0,3 1,0 0,5 0,1 0,1 0,5 0,2 0,0 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 1,1 0,4 0,6 0,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,5 1,2 1,2 0,6 1,6 1,1 1,6 0,5 1,1 0,8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1,2 0,6 0,5 0,3 0,8 0,6 0,8 0,3 0,5 0,3
24. Puutavara ja korkki 1,1 0,5 0,6 0,3 0,7 0,5 0,8 0,3 0,6 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 92,2 43,5 76,7 41,3 32,3 23,0 177,8 60,8 41,7 28,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 92,2 43,5 76,6 41,2 32,2 23,0 177,8 60,8 41,6 28,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 41,8 19,8 37,7 20,3 38,7 27,6 43,2 14,8 38,5 26,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8,0 3,8 6,6 3,5 6,3 4,5 5,7 2,0 7,2 4,9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3,4 1,6 8,2 4,4 5,9 4,2 3,3 1,1 2,0 1,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,2 0,6 1,0 0,5 0,8 0,6 1,2 0,4 0,8 0,5
58. Muovit, valmistetut 0,9 0,4 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,1 0,5 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 28,0 13,2 20,9 11,3 24,5 17,5 32,2 11,0 27,8 18,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 11,8 5,6 11,1 6,0 10,2 7,3 11,9 4,1 10,2 6,9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,2 0,6 1,0 0,5 1,5 1,0 1,4 0,5 1,3 0,9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,6 0,3 0,4 0,2 0,6 0,4 0,4 0,1 0,2 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,3 0,6 1,3 0,7 0,9 0,7 1,5 0,5 0,9 0,6
66. Kivennäisainetuotteet 0,7 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,5 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7,9 3,7 7,9 4,2 6,8 4,8 8,1 2,8 7,2 4,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 16,7 7,9 16,9 9,1 12,3 8,7 12,9 4,4 19,3 13,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,7 0,8 1,4 0,8 0,8 0,6 0,9 0,3 2,5 1,7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,2 0,5 1,8 1,0 1,0 0,7 1,1 0,4 1,5 1,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4,8 2,3 7,9 4,3 4,8 3,4 3,6 1,2 4,8 3,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7,8 3,7 5,2 2,8 4,8 3,4 6,1 2,1 9,5 6,5
78. Moottoriajoneuvot 0,5 0,2 0,2 0,1 0,6 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 38,3 18,1 35,3 19,0 35,4 25,3 34,8 11,9 31,7 21,6
82. Huonekalut 23,0 10,9 19,0 10,2 21,6 15,4 22,0 7,5 19,2 13,0
84. Vaatteet 1,5 0,7 1,4 0,8 1,8 1,3 1,5 0,5 1,1 0,8
87. Kojeet,mittarit yms. 9,5 4,5 8,6 4,6 7,6 5,5 6,2 2,1 6,2 4,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,2 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0,6 0,4
89. Muut valmiit tavarat 3,8 1,8 5,6 3,0 4,0 2,8 4,5 1,5 4,5 3,0
9. Muut tavarat 3,8 1,8 3,0 1,6 5,5 3,9 4,3 1,5 2,6 1,8
93. Erittelemätön 2,3 1,1 1,7 0,9 4,4 3,1 3,1 1,1 1,2 0,8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,5 0,7 1,3 0,7 1,2 0,8 1,2 0,4 1,4 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 211,9 100,0 185,8 100,0 140,2 100,0 292,5 100,0 147,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu