Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Liettuan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Liettuan kanssa, vienti Liettuaan ja tuonti Liettuasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Liettua oli Yhdysvaltain 75. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 238 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 27.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Liettuan kanssa oli Yhdysvalloille 4.2 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Liettuasta oli 47.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 121 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Liettuasta olivat Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet), joka edusti 14.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet) 14.8 % sekä Sitc516 (muut orgaaniset kemikaalit) 9.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Liettuaan oli 11.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 117 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc343 (luonnonkaasu), mikä edusti 38.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 25.3 % sekä Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet) 3.7 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Liettuan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 88.6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 2.1 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 762 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 134.3 prosentilla ja viennin arvo 41.1609930841104. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet), arvon ollessa 300 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 204 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 550 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 20 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Liettuaan (LT) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.4 6.4 8.7 6.5 4.4 3.0 3.10 4.3 4.1 3.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.5 2.4 4.3 3.2 1.4 1.0 0.9 1.0 2.0 1.7
05. Hedelmät ja kasvikset 3.3 3.3 4.1 3.0 2.5 1.7 2.2 2.4 1.7 1.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.6 0.4 0.2 0.5 0.3 0.8 0.9 0.4 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.2 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 0.4 0.8 0.6
11. Juomat 0.2 0.2 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 0.4 0.8 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 1.1 1.5 1.1 1.5 1.0 1.2 1.3 1.4 1.1
24. Puutavara ja korkki 0.4 0.3 0.4 0.2 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.3 0.5 0.5 0.4 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 23.3 23.3 22.1 16.5 49.8 34.5 22.9 25.3 45.6 38.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.3 0.2 0.1 0.1 36.7 25.4 0.2 0.1 0.1 0.0
34. Kaasut 23.0 23.0 22.0 16.4 13.1 9.1 22.8 25.2 45.6 38.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.1 7.1 11.5 8.6 7.3 5.1 7.1 7.8 10.4 8.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.4 0.4 0.6 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 3.3 2.8
53. Väri- ja parkitusaineet 0.4 0.3 0.9 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.0 1.0 0.7 0.5 0.10 0.6 0.9 0.9 0.9 0.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.4 2.3 2.4 1.7 2.6 1.8 2.2 2.3 0.7 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 0.3 0.2 0.3 0.2 0.9 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.2 0.7 0.7 0.5 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.7 2.6 6.5 4.8 1.8 1.2 2.7 3.0 4.6 3.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.0 2.0 1.10 1.5 1.9 1.3 1.3 1.4 1.7 1.4
62. Kumituotteet 0.8 0.8 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.5 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.3 0.2 0.7 0.5 0.1 0.0 0.3 0.3 0.3 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 0.5 0.6 0.4 1.2 0.8 0.6 0.6 0.6 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 52.7 52.7 78.3 58.5 70.3 48.8 46.8 51.7 47.7 40.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0.6 0.6 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.1 4.1 6.0 4.5 2.10 2.0 5.1 5.6 4.9 4.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.5 1.5 1.7 1.2 2.9 1.9 1.6 1.7 1.6 1.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.9 0.9 1.1 0.7 2.3 1.6 0.8 0.9 1.6 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.2 1.1 1.9 1.4 1.0 0.7 4.3 4.7 1.2 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.9 2.9 2.7 2.0 1.9 1.3 3.6 3.9 1.9 1.5
78. Moottoriajoneuvot 40.4 40.5 37.1 27.7 53.4 37.0 29.6 32.7 34.10 29.8
79. Muut kuljetusvälineet 1.2 1.2 27.7 20.7 5.4 3.7 1.4 1.5 1.4 1.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.4 6.3 8.9 6.6 7.5 5.2 6.5 7.1 4.10 4.2
87. Kojeet,mittarit yms. 2.5 2.5 2.8 2.1 3.2 2.2 4.2 4.6 3.0 2.5
89. Muut valmiit tavarat 3.3 3.3 5.5 4.1 3.8 2.6 1.8 1.9 1.6 1.4
9. Muut tavarat 0.9 0.9 0.9 0.6 1.2 0.8 0.7 0.7 0.9 0.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.8 0.7 0.8 0.6 1.1 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 99.8 100.0 133.9 100.0 144.0 100.0 90.5 100.0 117.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Liettuasta (LT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.3 1.0 3.1 1.8 2.6 1.2 3.5 1.4 7.1 5.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.9 0.4 1.8 1.0 1.4 0.6 2.1 0.8 6.0 4.9
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.2 0.6 0.3 0.5 0.2 0.5 0.2 0.4 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.8 0.8 2.6 1.5 3.1 1.4 5.8 2.3 4.4 3.6
24. Puutavara ja korkki 1.7 0.7 2.2 1.3 2.7 1.2 4.10 2.0 4.2 3.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 66.4 30.4 24.7 14.5 58.7 26.9 85.0 35.0 8.6 7.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 66.3 30.3 24.7 14.5 58.6 26.9 84.9 34.9 8.4 6.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 96.1 44.0 88.7 52.2 98.7 45.3 89.4 36.8 43.3 35.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 33.0 15.1 24.7 14.5 35.7 16.4 38.10 16.0 17.5 14.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.0 0.9 2.3 1.3 6.8 3.1 3.2 1.3 3.9 3.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.1 0.0 0.4 0.2 0.6 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 18.7 8.5 21.7 12.8 12.10 5.9 16.8 6.9 0.2 0.1
58. Muovit, valmistetut 0.4 0.2 0.8 0.5 0.7 0.3 1.4 0.5 1.6 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 41.10 19.2 38.9 22.9 42.0 19.3 28.10 11.9 19.10 16.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.6 2.5 6.5 3.8 8.10 4.1 6.5 2.6 8.7 7.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.3 0.6 1.3 0.7 1.8 0.8 1.3 0.5 2.1 1.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.3 1.2 0.7 0.10 0.4 1.0 0.4 1.1 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.3 1.2 0.7 1.6 0.7 1.3 0.5 0.10 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.1 0.5 0.3 0.9 0.4 0.10 0.4 0.3 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.8 1.2 2.4 1.4 3.8 1.7 2.0 0.8 4.3 3.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 10.2 4.6 11.10 7.0 8.5 3.9 13.5 5.5 10.0 8.2
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.0 0.5 0.3 0.4 0.2 3.1 1.3 0.2 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.1 0.5 0.4 0.2 0.5 0.2 0.6 0.2 0.5 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.9 0.9 2.2 1.3 0.10 0.4 1.5 0.6 1.6 1.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.7 1.7 4.5 2.6 2.7 1.2 4.4 1.8 3.1 2.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.1 1.4 3.5 2.1 3.1 1.4 3.1 1.2 4.2 3.4
78. Moottoriajoneuvot 0.3 0.1 0.8 0.4 0.8 0.4 0.9 0.4 0.3 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 32.5 14.9 26.4 15.5 34.9 16.0 36.3 14.9 32.4 26.7
82. Huonekalut 19.8 9.0 14.2 8.3 20.0 9.2 23.5 9.7 18.2 14.9
84. Vaatteet 1.2 0.5 1.3 0.7 0.10 0.4 1.2 0.5 1.2 1.0
87. Kojeet,mittarit yms. 8.3 3.8 8.5 5.0 9.9 4.5 8.7 3.6 9.3 7.7
89. Muut valmiit tavarat 3.0 1.4 2.2 1.3 3.9 1.8 2.7 1.1 3.4 2.7
9. Muut tavarat 3.7 1.7 6.1 3.5 2.7 1.2 3.2 1.3 6.9 5.7
93. Erittelemätön 2.7 1.2 5.1 3.0 1.8 0.8 2.2 0.9 6.0 4.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.0 0.4 0.10 0.5 0.10 0.4 0.10 0.4 0.9 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 218.3 100.0 170.0 100.0 217.9 100.0 242.10 100.0 121.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu