Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Liettuan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Liettuan kanssa, vienti Liettuaan ja tuonti Liettuasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Liettua oli Yhdysvaltain 67. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 304 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 137.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Liettuan kanssa oli Yhdysvalloille 36 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Liettuasta oli 133.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 170 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Liettuasta olivat Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet), joka edusti 20.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 14.4 % sekä Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) 12.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Liettuaan yli kaksinkertaistui edellisen vuoden huhtikuusta. Viennin arvo oli 134 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 22.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 20.6 % sekä Sitc343 (luonnonkaasu) 16.4 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Liettuan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 81.8 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1.1 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 730 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 410 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 115.1 prosentilla ja viennin arvo 42.5488147419361. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet), arvon ollessa 216 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 115 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 319 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 51 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Liettuaan (LT) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.4 3.6 3.0 4.4 4.7 4.3 6.4 6.4 8.7 6.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.2 0.8 0.2 0.3 0.7 0.6 2.5 2.4 4.3 3.2
05. Hedelmät ja kasvikset 3.4 2.3 2.6 3.7 3.7 3.4 3.3 3.3 4.1 3.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1 0.6 0.6 0.4 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.5 1.0 1.3 1.8 1.3 1.1 1.2 1.1 1.5 1.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 0.1 0.1 0.5 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 86.2 57.5 0.2 0.2 41.8 38.2 23.3 23.3 22.1 16.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 65.9 44.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1
34. Kaasut 20.3 13.5 0 0.0 41.7 38.2 23.0 23.0 22.0 16.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.6 3.0 7.10 11.7 7.1 6.4 7.1 7.1 11.5 8.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.4 0.3 0.9 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.8 0.5 0.9 1.2 0.6 0.5 1.0 1.0 0.7 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.10 0.6 1.7 2.4 0.8 0.7 2.4 2.3 2.4 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 0.6 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.7 1.1 4.4 6.5 4.3 3.9 2.7 2.6 6.5 4.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.4 0.9 1.5 2.2 2.0 1.8 2.0 2.0 1.10 1.5
62. Kumituotteet 0.1 0.0 0.1 0.1 0.8 0.7 0.8 0.8 0.1 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.1 0.0 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.7 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 0.4 0.6 0.8 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 44.10 30.0 49.5 73.0 46.9 42.9 52.7 52.7 78.3 58.5
71. Voimakoneet ja moottorit 0.2 0.1 0.6 0.8 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.9 4.6 7.10 11.7 4.1 3.7 4.1 4.1 6.0 4.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.2 0.8 1.5 2.2 1.6 1.5 1.5 1.5 1.7 1.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.5 2.3 2.5 3.7 2.0 1.8 0.9 0.9 1.1 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.7 1.8 0.8 1.1 0.7 0.6 1.2 1.1 1.9 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.9 1.9 1.7 2.4 1.10 1.8 2.9 2.9 2.7 2.0
78. Moottoriajoneuvot 26.6 17.7 33.2 49.0 29.2 26.7 40.4 40.5 37.1 27.7
79. Muut kuljetusvälineet 1.2 0.8 1.2 1.8 6.7 6.1 1.2 1.2 27.7 20.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.6 3.1 3.8 5.5 4.6 4.1 6.4 6.3 8.9 6.6
87. Kojeet,mittarit yms. 2.5 1.6 1.8 2.6 1.6 1.4 2.5 2.5 2.8 2.1
89. Muut valmiit tavarat 1.7 1.1 1.1 1.6 2.4 2.2 3.3 3.3 5.5 4.1
9. Muut tavarat 1.2 0.8 0.5 0.7 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.2 0.7 0.5 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 149.8 100.0 67.8 100.0 109.2 100.0 99.8 100.0 133.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Liettuasta (LT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.3 1.7 6.7 3.1 3.6 2.8 2.3 1.0 3.1 1.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.6 1.0 5.6 2.6 2.9 2.3 0.9 0.4 1.8 1.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2 0.6 0.2 0.6 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.8 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 0.5 1.1 0.5 1.1 0.8 1.8 0.8 2.6 1.5
24. Puutavara ja korkki 0.9 0.3 0.9 0.4 0.7 0.5 1.7 0.7 2.2 1.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 34.3 13.5 23.8 11.0 22.3 17.8 66.4 30.4 24.7 14.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 34.3 13.5 23.7 10.9 22.0 17.6 66.3 30.3 24.7 14.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 173.1 68.2 138.6 64.0 61.7 49.3 96.1 44.0 88.7 52.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 28.5 11.2 26.2 12.1 12.4 9.9 33.0 15.1 24.7 14.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.0 0.8 4.6 2.1 2.9 2.3 2.0 0.9 2.3 1.3
56. Lannoitteet, valmistetut 6.2 2.4 0.2 0.1 7.6 6.1 18.7 8.5 21.7 12.8
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.2 0.9 0.4 0.5 0.4 0.4 0.2 0.8 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 135.3 53.3 106.4 49.1 37.9 30.3 41.10 19.2 38.9 22.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.4 2.1 5.5 2.5 4.8 3.8 5.6 2.5 6.5 3.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.9 0.7 1.7 0.8 0.8 0.6 1.3 0.6 1.3 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.3 0.7 0.3 0.8 0.6 0.6 0.3 1.2 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.2 0.5 0.9 0.4 1.0 0.8 0.8 0.3 1.2 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.4 0.5 2.1 1.0 1.9 1.5 2.8 1.2 2.4 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.7 3.4 9.8 4.5 7.1 5.7 10.2 4.6 11.10 7.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.8 0.3 1.5 0.7 0.6 0.4 1.1 0.5 0.4 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.2 0.5 1.6 0.7 1.7 1.4 1.9 0.9 2.2 1.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.9 1.1 2.9 1.3 1.9 1.4 3.7 1.7 4.5 2.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.1 1.2 2.9 1.3 2.4 1.9 3.1 1.4 3.5 2.1
78. Moottoriajoneuvot 0.8 0.3 0.8 0.3 0.6 0.5 0.3 0.1 0.8 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 23.10 9.4 21.8 10.0 22.6 18.0 32.5 14.9 26.4 15.5
82. Huonekalut 12.2 4.8 14.3 6.6 13.9 11.1 19.8 9.0 14.2 8.3
84. Vaatteet 1.0 0.4 0.8 0.3 1.1 0.8 1.2 0.5 1.3 0.7
87. Kojeet,mittarit yms. 7.7 3.0 3.4 1.5 5.9 4.7 8.3 3.8 8.5 5.0
89. Muut valmiit tavarat 2.8 1.1 3.2 1.5 1.5 1.2 3.0 1.4 2.2 1.3
9. Muut tavarat 3.0 1.2 9.5 4.4 2.3 1.8 3.7 1.7 6.1 3.5
93. Erittelemätön 2.0 0.8 8.6 3.9 1.5 1.1 2.7 1.2 5.1 3.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.1 0.4 0.9 0.4 0.9 0.6 1.0 0.4 0.10 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 253.8 100.0 216.5 100.0 125.1 100.0 218.3 100.0 170.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu