Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Unkarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.20.20.20.1
Tuonnista0.30.20.20.20.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Unkarin kanssa, vienti Unkariin ja tuonti Unkarista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Unkari oli Yhdysvaltain 47. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 866 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 20.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Unkarin kanssa oli Yhdysvalloille 442 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Unkarista oli 24.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 654 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Unkarista olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 21.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 18.3 % sekä Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 5.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Unkariin oli 9.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 212 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 14.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc898 (soittimet ja niiden osat,äänitallenteet) 9.7 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8.3 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Unkarin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 40.7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 5.6 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 43.1 prosentilla ja viennin arvo 35.0718037011124. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 631 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 208 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2.3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.5 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Unkariin (HU) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.4 1.6 2.7 1.0 1.3 0.5 1.1 0.4 0.10 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 2.6 1.2 1.6 0.6 0.5 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.2 1.1 0.4 0.8 0.3 0.7 0.2 0.7 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.3 1.5 0.6 0.9 0.4 0.6 0.2 0.3 0.1
11. Juomat 0.5 0.2 0.7 0.3 0.5 0.2 0.6 0.2 0.3 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.1 0.8 0.3 0.4 0.2 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.3 0.6 0.9 0.3 1.7 0.7 0.3 0.1 0.3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.7 0.3 0.6 0.2 1.3 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26.9 12.6 43.4 16.9 25.4 10.5 20.4 6.7 22.2 10.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.3 0.6 0.5 0.2 0.8 0.3 0.8 0.2 0.8 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.4 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.7 0.2 1.3 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 13.3 6.3 29.10 11.7 7.2 3.0 4.7 1.5 6.8 3.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.6 0.7 1.6 0.6 1.3 0.5 1.5 0.5 1.10 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 1.1 0.5 0.7 0.2 0.7 0.3 1.1 0.3 1.1 0.5
58. Muovit, valmistetut 2.9 1.3 3.7 1.4 5.3 2.2 4.9 1.6 3.1 1.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.2 2.9 6.6 2.6 9.7 4.0 6.8 2.2 7.2 3.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.5 4.5 9.5 3.7 11.4 4.7 9.0 3.0 11.2 5.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.2 0.1 0.7 0.3 0.5 0.2 0.7 0.2 1.1 0.5
62. Kumituotteet 0.7 0.3 0.6 0.2 1.2 0.5 0.6 0.2 0.5 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.1 0.5 0.7 0.2 0.6 0.2 0.8 0.2 0.9 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.8 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 2.8 1.3 2.8 1.1 3.4 1.4 2.10 1.0 3.3 1.5
68. Muut metallit 1.7 0.8 1.5 0.6 1.10 0.8 0.9 0.3 1.3 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.5 1.2 2.8 1.1 3.2 1.3 2.6 0.8 3.1 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 123.10 58.3 167.10 65.7 169.0 69.9 232.1 76.6 140.6 66.4
71. Voimakoneet ja moottorit 23.6 11.1 39.2 15.3 31.3 12.9 34.2 11.3 18.2 8.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.5 4.0 7.4 2.9 4.3 1.8 12.1 4.0 7.2 3.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3 0.6 0.2 0.5 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11.0 5.2 7.7 3.0 12.3 5.1 7.3 2.4 9.3 4.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 11.4 5.3 30.1 11.8 27.6 11.4 64.8 21.4 27.2 12.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17.9 8.4 17.9 7.0 14.4 5.9 14.4 4.7 17.9 8.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 28.9 13.6 44.3 17.3 48.8 20.2 78.9 26.0 43.7 20.6
78. Moottoriajoneuvot 17.2 8.1 15.1 5.9 23.9 9.9 10.0 3.3 11.8 5.6
79. Muut kuljetusvälineet 5.4 2.5 5.10 2.3 6.1 2.5 10.2 3.3 5.2 2.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 40.4 19.0 24.3 9.5 24.7 10.2 33.6 11.1 31.10 15.1
82. Huonekalut 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.7 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 17.3 8.1 8.6 3.3 9.8 4.1 8.8 2.9 8.6 4.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.2 0.3 0.1 0.8 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1
89. Muut valmiit tavarat 21.8 10.2 14.10 5.8 13.6 5.6 24.1 7.9 22.6 10.7
9. Muut tavarat 6.4 3.0 5.9 2.3 7.7 3.2 5.9 1.9 4.7 2.2
93. Erittelemätön 0.6 0.3 0.2 0.1 1.3 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 5.9 2.7 5.7 2.2 6.4 2.6 5.6 1.8 4.7 2.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 212.4 100.0 255.8 100.0 241.8 100.0 303.0 100.0 211.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Unkarista (HU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.4 0.9 5.4 0.9 6.4 1.1 7.1 1.2 5.7 0.9
00. Elävät eläimet 0.8 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.10 0.2 0.10 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 3.0 0.4 1.8 0.3 3.8 0.7 4.4 0.7 2.10 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 1.4 0.2 1.6 0.3 0.8 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.7 0.1 0.9 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1
11. Juomat 0.2 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.7 0.2 20.1 3.6 1.4 0.2 2.8 0.5 1.7 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.1 0.0 0 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.6 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 19.6 3.5 0 0.0 0.4 0.1 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 0.2 0.4 0.1 0.6 0.1 2.5 0.4 0.5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 219.7 29.7 113.2 20.2 98.0 17.3 148.2 25.1 169.8 26.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.1 1.1 5.4 1.0 2.4 0.4 4.8 0.8 4.4 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.4 0.5 3.8 0.7 3.7 0.6 3.3 0.6 4.9 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 194.0 26.2 93.2 16.6 80.6 14.2 128.7 21.8 147.0 22.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.8 1.0 6.8 1.2 6.9 1.2 7.2 1.2 7.5 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 4.3 0.6 2.0 0.4 2.7 0.5 1.9 0.3 3.5 0.5
58. Muovit, valmistetut 0.7 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.5 0.2 1.5 0.3 1.3 0.2 1.6 0.3 1.9 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 23.2 3.1 23.5 4.2 23.4 4.1 28.9 4.9 31.3 4.8
62. Kumituotteet 8.1 1.1 4.6 0.8 4.10 0.9 11.8 2.0 10.5 1.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.0 0.9 0.2 0.7 0.1 0.6 0.1 1.4 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.3 0.2 1.3 0.2 0.7 0.1 1.2 0.2 1.3 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.9 0.4 2.7 0.5 5.5 1.0 3.10 0.7 3.3 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 3.6 0.5 6.4 1.1 4.4 0.8 4.4 0.7 5.5 0.8
68. Muut metallit 2.1 0.3 3.2 0.6 2.5 0.4 2.6 0.4 3.3 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.9 0.7 4.6 0.8 4.8 0.8 4.6 0.8 5.10 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 414.9 56.1 332.3 59.3 370.6 65.5 335.10 56.9 367.6 56.2
71. Voimakoneet ja moottorit 56.4 7.6 34.0 6.1 26.5 4.7 31.9 5.4 20.1 3.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.6 1.2 11.1 2.0 9.1 1.6 9.6 1.6 10.1 1.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 1.9 0.3 0.9 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 47.2 6.4 45.0 8.0 47.8 8.4 49.4 8.4 52.4 8.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 49.8 6.7 16.5 2.9 29.0 5.1 24.9 4.2 26.1 4.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 36.6 4.9 31.10 5.7 31.5 5.6 38.10 6.6 28.2 4.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 108.2 14.6 83.3 14.9 78.9 13.9 78.5 13.3 82.3 12.6
78. Moottoriajoneuvot 107.2 14.5 108.7 19.4 147.0 26.0 100.6 17.0 147.1 22.5
79. Muut kuljetusvälineet 0.7 0.1 1.4 0.2 0.4 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 46.9 6.3 43.8 7.8 45.1 8.0 44.8 7.6 55.5 8.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 1.6 0.2
82. Huonekalut 2.4 0.3 2.2 0.4 1.8 0.3 2.7 0.5 2.1 0.3
84. Vaatteet 1.8 0.2 0.9 0.1 1.5 0.3 1.2 0.2 2.1 0.3
85. Jalkineet 0.4 0.1 0.5 0.1 1.9 0.3 2.10 0.5 1.7 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 27.9 3.8 25.2 4.5 24.2 4.3 22.7 3.8 31.1 4.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.2 0.2 3.2 0.6 0.10 0.2 1.7 0.3 2.3 0.3
89. Muut valmiit tavarat 12.5 1.7 11.3 2.0 14.1 2.5 13.0 2.2 14.10 2.3
9. Muut tavarat 27.1 3.7 21.6 3.8 20.9 3.7 23.2 3.9 22.2 3.4
93. Erittelemätön 17.6 2.4 11.2 2.0 11.9 2.1 12.10 2.2 12.3 1.9
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 1.2 0.2 0 0.0 0.4 0.1 0 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 9.5 1.3 9.3 1.7 9.0 1.6 9.8 1.7 9.10 1.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 739.7 100.0 560.3 100.0 565.8 100.0 590.9 100.0 654.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu