Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Unkarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Tuonnista0,3 0,3 0,2 0,3 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Unkarin kanssa, vienti Unkariin ja tuonti Unkarista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Unkari oli Yhdysvaltain 51. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 838 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 21,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Unkarin kanssa oli Yhdysvalloille 381 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Unkarista oli 28,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 609 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Unkarista olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 15,0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 14,4 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 4,9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Unkariin oli 6,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 229 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 17,3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 12,4 % sekä Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 9,4 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Unkarin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 36,2 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 9,1 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 6,4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2,7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 35,7 prosentilla ja viennin arvo 37,5 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 1,0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), arvon ollessa 315 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 3,8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2,8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Unkariin (HU) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,9 0,4 2,0 0,7 0,7 0,3 1,1 0,5 1,9 0,8
05. Hedelmät ja kasvikset 0,2 0,1 0,4 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 0,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,6 0,3 1,6 0,6 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2
1. Juomat ja tupakka 0,2 0,1 0,5 0,2 0,7 0,3 0,7 0,3 1,1 0,5
11. Juomat 0,2 0,1 0,5 0,2 0,5 0,2 0,6 0,2 1,1 0,5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 22,2 10,5 50,8 18,8 64,2 24,3 57,3 23,6 27,3 11,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,8 0,4 0,4 0,2 0,8 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 1,3 0,6 0,5 0,2 0,6 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6,7 3,2 35,1 13,0 48,9 18,5 41,1 16,9 15,2 6,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,9 0,9 1,8 0,7 2,7 1,0 1,9 0,8 1,3 0,6
57. Muovit, valmistamattomat 1,0 0,5 1,0 0,4 0,9 0,3 1,3 0,5 0,7 0,3
58. Muovit, valmistetut 3,0 1,4 4,4 1,6 6,3 2,4 7,6 3,1 5,1 2,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7,2 3,4 7,3 2,7 3,8 1,4 4,4 1,8 4,0 1,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 11,1 5,2 10,2 3,8 9,1 3,4 8,9 3,7 10,0 4,4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,0 0,5 1,5 0,6 0,0 0,0 0,8 0,3 0,8 0,4
62. Kumituotteet 0,5 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,5 0,2 0,7 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,9 0,4 1,0 0,4 0,4 0,2 1,2 0,5 1,0 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,8 0,4 0,3 0,1 0,7 0,2 0,4 0,2 0,6 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 3,3 1,5 2,5 0,9 3,3 1,3 2,2 0,9 1,8 0,8
68. Muut metallit 1,2 0,6 0,9 0,3 0,4 0,1 1,2 0,5 1,5 0,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,1 1,4 3,3 1,2 3,4 1,3 2,3 0,9 3,2 1,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 140,6 66,4 167,4 62,1 157,2 59,5 150,0 61,8 160,8 70,2
71. Voimakoneet ja moottorit 18,1 8,6 48,1 17,8 33,3 12,6 32,4 13,4 23,5 10,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7,2 3,4 10,9 4,0 3,5 1,3 5,0 2,1 4,7 2,1
73. Metalliteollisuuskoneet 0,5 0,2 0,7 0,3 0,9 0,3 0,7 0,3 0,4 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9,2 4,4 8,3 3,1 9,6 3,6 9,8 4,0 9,9 4,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 27,2 12,8 29,8 11,0 25,7 9,7 17,0 7,0 31,5 13,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17,8 8,4 12,9 4,8 28,1 10,6 23,6 9,7 18,0 7,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 43,6 20,6 31,4 11,7 38,4 14,5 41,2 17,0 55,8 24,4
78. Moottoriajoneuvot 11,8 5,6 9,8 3,6 13,3 5,0 11,5 4,8 13,2 5,8
79. Muut kuljetusvälineet 5,2 2,4 15,5 5,8 4,4 1,7 8,7 3,6 3,8 1,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 31,9 15,1 21,9 8,1 25,8 9,8 18,5 7,6 21,7 9,5
82. Huonekalut 0,6 0,3 0,1 0,0 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 8,6 4,0 7,4 2,7 8,5 3,2 10,8 4,4 9,0 3,9
89. Muut valmiit tavarat 22,6 10,7 14,0 5,2 16,1 6,1 7,3 3,0 12,3 5,4
9. Muut tavarat 4,6 2,2 16,4 6,1 6,2 2,3 5,5 2,3 5,8 2,5
93. Erittelemätön 0,0 0,0 1,0 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,8 0,3
97. Kulta, ei monetaarinen 0,0 0,0 8,3 3,1 00 0,0 0,0 00
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4,6 2,2 7,1 2,6 6,1 2,3 5,4 2,2 5,1 2,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 211,9 100,0 269,5 100,0 264,5 100,0 242,6 100,0 229,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Unkarista (HU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5,6 0,9 8,2 1,3 8,1 1,6 6,7 0,9 10,6 1,7
00. Elävät eläimet 0,9 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1 0,8 0,1 0,5 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 2,9 0,4 4,9 0,8 4,8 0,9 2,8 0,4 5,9 1,0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,8 0,1 1,7 0,3 2,0 0,4 1,2 0,2 2,6 0,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 1,1 0,1 0,9 0,2
1. Juomat ja tupakka 0,6 0,1 0,5 0,1 0,9 0,2 0,4 0,0 0,4 0,1
11. Juomat 0,6 0,1 0,5 0,1 0,9 0,2 0,4 0,0 0,4 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,7 0,3 3,4 0,6 1,8 0,3 1,9 0,3 3,8 0,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,4 0,1 0,8 0,1 0,3 0,1 00 0,8 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,6 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,9 0,1 1,0 0,2
28. Malmit ja metalliromu 00 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,7 0,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0,1 1,8 0,3 0,9 0,2 0,7 0,1 0,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 169,7 26,0 154,0 24,8 70,3 13,6 227,7 30,8 126,9 20,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4,3 0,7 15,4 2,5 11,9 2,3 13,5 1,8 7,7 1,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4,8 0,7 5,6 0,9 3,5 0,7 3,1 0,4 5,4 0,9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 147,0 22,5 119,9 19,3 41,7 8,0 196,6 26,6 97,6 16,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,4 1,1 7,9 1,3 7,3 1,4 7,8 1,1 10,0 1,6
57. Muovit, valmistamattomat 3,4 0,5 3,3 0,5 3,5 0,7 4,2 0,6 3,1 0,5
58. Muovit, valmistetut 0,7 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,8 0,1 1,5 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,9 0,3 1,4 0,2 1,9 0,4 1,6 0,2 1,5 0,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 31,2 4,8 24,5 4,0 28,2 5,4 36,5 4,9 45,8 7,5
62. Kumituotteet 10,4 1,6 9,3 1,5 4,6 0,9 8,3 1,1 7,6 1,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,3 0,2 1,1 0,2 1,2 0,2 0,6 0,1 0,8 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,3 0,2 1,2 0,2 0,8 0,1 1,3 0,2 1,5 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,3 0,5 3,1 0,5 4,0 0,8 2,5 0,3 6,2 1,0
66. Kivennäisainetuotteet 5,4 0,8 3,1 0,5 3,3 0,6 4,8 0,7 3,4 0,6
68. Muut metallit 3,3 0,5 1,9 0,3 2,0 0,4 2,5 0,3 3,9 0,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5,9 0,9 4,7 0,8 12,3 2,4 16,4 2,2 22,5 3,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 367,5 56,2 350,3 56,5 333,6 64,4 390,1 52,8 337,6 55,4
71. Voimakoneet ja moottorit 20,0 3,1 21,5 3,5 27,3 5,3 75,1 10,2 16,6 2,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10,1 1,5 9,3 1,5 11,4 2,2 7,1 1,0 10,0 1,6
73. Metalliteollisuuskoneet 0,9 0,1 0,8 0,1 0,4 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 52,3 8,0 44,4 7,2 51,3 9,9 46,7 6,3 55,7 9,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 26,0 4,0 15,6 2,5 39,9 7,7 29,6 4,0 36,3 6,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 28,2 4,3 34,0 5,5 38,5 7,4 32,9 4,5 29,2 4,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 82,3 12,6 106,6 17,2 87,0 16,8 70,3 9,5 73,2 12,0
78. Moottoriajoneuvot 147,0 22,5 116,5 18,8 76,8 14,8 126,2 17,1 114,6 18,8
79. Muut kuljetusvälineet 0,8 0,1 1,5 0,2 1,1 0,2 1,2 0,2 1,2 0,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 55,5 8,5 51,5 8,3 49,1 9,5 50,1 6,8 50,1 8,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,5 0,2 1,8 0,3 1,2 0,2 1,1 0,2 1,1 0,2
82. Huonekalut 2,1 0,3 2,9 0,5 2,2 0,4 1,9 0,3 2,1 0,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,1 0,0 0,5 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1
84. Vaatteet 2,0 0,3 1,6 0,3 1,5 0,3 1,5 0,2 1,6 0,3
85. Jalkineet 1,6 0,2 4,4 0,7 3,2 0,6 0,8 0,1 1,4 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 31,0 4,7 26,7 4,3 25,9 5,0 26,5 3,6 24,8 4,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,2 0,3 1,8 0,3 2,1 0,4 2,5 0,3 1,9 0,3
89. Muut valmiit tavarat 14,9 2,3 11,7 1,9 12,6 2,4 15,3 2,1 16,7 2,7
9. Muut tavarat 22,2 3,4 27,4 4,4 26,3 5,1 25,2 3,4 34,0 5,6
93. Erittelemätön 12,3 1,9 17,2 2,8 16,1 3,1 15,1 2,0 23,8 3,9
97. Kulta, ei monetaarinen 00 0,3 0,1 00 0,2 0,0 0,7 0,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 9,9 1,5 9,9 1,6 10,2 2,0 9,8 1,3 9,5 1,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 654,1 100,0 619,9 100,0 518,3 100,0 738,6 100,0 609,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu