Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Unkarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.10.20.10.10.2
Tuonnista0.30.20.20.30.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Unkarin kanssa, vienti Unkariin ja tuonti Unkarista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Unkari oli USAn 48. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 816 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 48.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Unkarin kanssa oli Yhdysvalloille 305 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Unkarista oli 61.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 560 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Unkarista olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 15.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 15.0 % sekä Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 7.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Unkariin oli 26.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 256 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), mikä edusti 14.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 12.2 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 11.2 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Unkarin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 28.1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 3.1 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 908 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 30.1 prosentilla ja viennin arvo 23.6598441131341. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 309 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), arvon ollessa 105 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 913 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Unkariin (HU) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.0 1.2 2.3 0.9 4.4 2.4 3.4 1.6 2.7 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.4 0.8 1.6 0.6 3.1 1.7 2.6 1.2 1.6 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.3 0.7 0.2 0.10 0.5 0.6 0.2 1.1 0.4
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.2 0.8 0.3 1.7 0.9 0.7 0.3 1.5 0.6
11. Juomat 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2 0.7 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0.6 0.2 1.6 0.9 0.2 0.1 0.8 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.5 1.4 4.3 1.6 5.9 3.2 1.3 0.6 0.9 0.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.2 1.3 3.10 1.5 5.2 2.8 0 0.0 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.2 0.7 0.3 0.6 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 18.0 10.6 24.10 9.7 30.7 16.8 26.9 12.6 43.4 16.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.2 0.1 0.9 0.3 0.3 0.2 1.3 0.6 0.5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 8.1 4.8 15.3 5.9 21.5 11.8 13.3 6.3 29.10 11.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.2 0.7 2.4 0.9 1.3 0.7 1.6 0.7 1.6 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.3 0.8 0.3 0.8 0.4 1.1 0.5 0.7 0.2
58. Muovit, valmistetut 2.6 1.5 2.6 1.0 2.5 1.3 2.9 1.3 3.7 1.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.2 3.1 2.6 1.0 3.8 2.1 6.2 2.9 6.6 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.5 5.6 8.3 3.2 9.5 5.2 9.5 4.5 9.5 3.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.7 0.3
62. Kumituotteet 1.2 0.7 0.7 0.3 0.10 0.5 0.7 0.3 0.6 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.3 0.7 0.3 0.6 0.3 1.1 0.5 0.7 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 4.4 2.6 1.6 0.6 3.4 1.9 2.8 1.3 2.8 1.1
68. Muut metallit 0.5 0.2 1.9 0.7 1.2 0.6 1.7 0.8 1.5 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.2 1.3 2.3 0.9 2.5 1.4 2.5 1.2 2.8 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 113.6 67.3 174.2 67.5 109.6 60.1 123.10 58.3 167.10 65.7
71. Voimakoneet ja moottorit 14.7 8.7 24.10 9.7 24.3 13.3 23.6 11.1 39.2 15.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.4 2.6 3.5 1.3 5.5 3.0 8.5 4.0 7.4 2.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.2 0.4 0.1 0.8 0.4 0.4 0.2 0.7 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.3 4.3 7.5 2.9 9.1 5.0 11.0 5.2 7.7 3.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 17.8 10.5 48.5 18.8 12.6 6.9 11.4 5.3 30.1 11.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 15.5 9.2 25.2 9.7 10.4 5.7 17.9 8.4 17.9 7.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19.6 11.6 50.2 19.4 25.9 14.2 28.9 13.6 44.3 17.3
78. Moottoriajoneuvot 13.10 8.2 10.8 4.2 12.0 6.6 17.2 8.1 15.1 5.9
79. Muut kuljetusvälineet 20.4 12.0 3.6 1.4 9.4 5.2 5.4 2.5 5.10 2.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 18.1 10.7 37.7 14.6 15.5 8.5 40.4 19.0 24.3 9.5
87. Kojeet,mittarit yms. 9.1 5.3 9.2 3.5 7.1 3.9 17.3 8.1 8.6 3.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 0.1 0.5 0.2 0.3 0.1
89. Muut valmiit tavarat 8.4 4.9 27.5 10.6 7.6 4.2 21.8 10.2 14.10 5.8
9. Muut tavarat 4.10 2.9 5.5 2.1 5.1 2.8 6.4 3.0 5.9 2.3
93. Erittelemätön 0.1 0.0 0.7 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3 0.2 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4.9 2.9 4.9 1.9 5.0 2.7 5.9 2.7 5.7 2.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 168.8 100.0 257.9 100.0 182.4 100.0 212.4 100.0 255.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Unkarista (HU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.9 0.9 5.8 1.3 3.2 0.8 6.4 0.9 5.4 0.9
00. Elävät eläimet 0.8 0.1 0.7 0.1 0.7 0.2 0.8 0.1 0.7 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 1.6 0.3 3.0 0.7 1.2 0.3 3.0 0.4 1.8 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 1.7 0.3 1.3 0.3 0.8 0.2 1.4 0.2 1.6 0.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1
11. Juomat 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.6 0.1 3.1 0.7 0.5 0.1 1.7 0.2 20.1 3.6
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 1.7 0.4 0.1 0.0 0 0.0 19.6 3.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.0 1.2 0.3 0.2 0.0 1.6 0.2 0.4 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 36.2 6.6 25.5 5.8 24.1 6.0 219.7 29.7 113.2 20.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 11.4 2.1 4.3 1.0 3.4 0.8 8.1 1.1 5.4 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.3 0.6 2.8 0.6 2.2 0.5 3.4 0.5 3.8 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 12.3 2.2 10.3 2.3 9.3 2.3 194.0 26.2 93.2 16.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.10 1.3 4.7 1.1 6.0 1.5 7.8 1.0 6.8 1.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 0.2 1.9 0.4 1.8 0.4 4.3 0.6 2.0 0.4
58. Muovit, valmistetut 0.4 0.1 0.5 0.1 0.7 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.10 0.2 1.1 0.2 0.9 0.2 1.5 0.2 1.5 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 26.6 4.9 23.9 5.4 17.6 4.4 23.2 3.1 23.5 4.2
62. Kumituotteet 7.7 1.4 7.7 1.7 4.5 1.1 8.1 1.1 4.6 0.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.4 0.0 0.9 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.4 0.2 0.6 0.1 1.1 0.3 1.3 0.2 1.3 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.4 0.8 3.4 0.8 2.3 0.6 2.9 0.4 2.7 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 6.7 1.2 7.3 1.6 4.3 1.1 3.6 0.5 6.4 1.1
68. Muut metallit 2.10 0.5 2.2 0.5 1.8 0.4 2.1 0.3 3.2 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.2 0.6 2.6 0.6 3.2 0.8 4.9 0.7 4.6 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 411.10 75.6 319.3 72.5 301.6 74.8 414.9 56.1 332.3 59.3
71. Voimakoneet ja moottorit 41.2 7.5 24.6 5.6 57.7 14.3 56.4 7.6 34.0 6.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.5 0.8 5.8 1.3 5.2 1.3 8.6 1.2 11.1 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.1 1.3 0.3 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 41.1 7.5 41.8 9.5 47.7 11.8 47.2 6.4 45.0 8.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 24.9 4.6 35.7 8.1 13.5 3.3 49.8 6.7 16.5 2.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 35.2 6.5 27.3 6.2 32.2 8.0 36.6 4.9 31.10 5.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 87.2 16.0 81.7 18.5 66.6 16.5 108.2 14.6 83.3 14.9
78. Moottoriajoneuvot 177.0 32.5 101.5 23.0 77.6 19.2 107.2 14.5 108.7 19.4
79. Muut kuljetusvälineet 0.6 0.1 0.2 0.0 1.0 0.2 0.7 0.1 1.4 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 36.4 6.7 36.4 8.3 33.6 8.3 46.9 6.3 43.8 7.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
82. Huonekalut 1.9 0.3 2.1 0.5 1.7 0.4 2.4 0.3 2.2 0.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.2 0.0 0.8 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.1
84. Vaatteet 2.2 0.4 1.4 0.3 1.8 0.4 1.8 0.2 0.9 0.1
85. Jalkineet 0.7 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 17.6 3.2 21.8 4.9 21.1 5.2 27.9 3.8 25.2 4.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.4 0.4 0.7 0.1 1.8 0.4 1.2 0.2 3.2 0.6
89. Muut valmiit tavarat 11.4 2.1 9.1 2.1 6.6 1.6 12.5 1.7 11.3 2.0
9. Muut tavarat 28.1 5.1 26.5 6.0 22.6 5.6 27.1 3.7 21.6 3.8
93. Erittelemätön 18.9 3.5 18.1 4.1 14.5 3.6 17.6 2.4 11.2 2.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0.2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.2 0.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 9.1 1.7 8.4 1.9 8.1 2.0 9.5 1.3 9.3 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 544.9 100.0 440.3 100.0 403.1 100.0 739.7 100.0 560.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu