Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Unkarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuonnista0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Unkarin kanssa, vienti Unkariin ja tuonti Unkarista vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Unkari oli Yhdysvaltain 52. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 910 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 11,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Unkarin kanssa oli Yhdysvalloille 412 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Unkarista oli 18,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 661 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Unkarista olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 16,6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 10,2 % sekä Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 8,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Unkariin supistui 2,6 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 249 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), mikä edusti 21,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 9,1 % sekä Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 7,8 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 3,0 miljardiin dollariin, laskun ollessa 0,9 %. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2,2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 881 miljoonaa dollaria. Vuoden 2021 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 0,0 prosentilla ja viennin arvo 3,0 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 325 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), arvon ollessa 134 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1,3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1,2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Unkariin (HU) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,7 1,1 3,7 2,1 4,7 2,2 6,4 2,6 3,7 1,5
05. Hedelmät ja kasvikset 1,8 0,8 2,7 1,5 3,5 1,7 5,8 2,4 3,3 1,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,8 0,3 0,6 0,3 0,8 0,4 0,3 0,1 0,3 0,1
1. Juomat ja tupakka 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6 0,3 0,8 0,3 0,1 0,1
11. Juomat 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,8 0,3 0,1 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,4 0,2 1,3 0,7 0,9 0,4 1,8 0,7 0,8 0,3
28. Malmit ja metalliromu 00 0,7 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 1,3 0,5 0,3 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 27,3 11,4 14,8 8,2 26,4 12,5 20,7 8,5 23,5 9,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,6 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,6 0,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,2 0,1 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 0,8 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,6 0,3 0,6 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 14,3 6,0 2,2 1,2 16,6 7,9 7,1 2,9 12,7 5,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,6 1,1 1,5 0,9 0,9 0,4 3,9 1,6 1,1 0,4
57. Muovit, valmistamattomat 1,3 0,5 0,5 0,3 1,0 0,5 0,5 0,2 1,3 0,5
58. Muovit, valmistetut 4,8 2,0 4,5 2,5 3,1 1,5 3,6 1,5 2,4 1,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2,7 1,1 4,1 2,3 3,7 1,8 4,3 1,8 4,3 1,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8,7 3,6 8,9 5,0 9,8 4,7 14,1 5,8 13,0 5,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,1 0,1 0,6 0,3 0,5 0,2 2,9 1,2 0,9 0,4
62. Kumituotteet 0,6 0,2 0,7 0,4 1,1 0,5 0,9 0,4 1,4 0,5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,8 0,3 0,7 0,4 1,2 0,6 0,4 0,2 1,2 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,6 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 0,5 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 2,2 0,9 2,2 1,2 1,9 0,9 3,2 1,3 3,7 1,5
67. Rauta ja teräs 0,4 0,2 0,7 0,4 0,5 0,3 0,6 0,2 0,7 0,3
68. Muut metallit 0,7 0,3 0,9 0,5 1,1 0,5 1,0 0,4 0,9 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,2 1,3 2,8 1,6 3,3 1,6 4,8 2,0 3,6 1,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 159,6 66,7 128,7 71,7 131,8 62,7 166,0 68,4 172,7 69,4
71. Voimakoneet ja moottorit 53,8 22,5 28,3 15,8 18,5 8,8 39,4 16,2 53,7 21,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4,2 1,8 3,6 2,0 5,8 2,7 5,9 2,4 4,7 1,9
73. Metalliteollisuuskoneet 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,6 0,2 0,4 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9,5 4,0 12,6 7,0 12,7 6,1 10,2 4,2 11,5 4,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 17,1 7,1 10,7 5,9 35,1 16,7 32,1 13,2 31,3 12,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17,1 7,1 21,2 11,8 20,0 9,5 19,1 7,9 23,4 9,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 29,5 12,3 28,8 16,1 23,7 11,3 33,4 13,8 26,3 10,5
78. Moottoriajoneuvot 18,8 7,9 12,4 6,9 9,4 4,5 17,7 7,3 13,7 5,5
79. Muut kuljetusvälineet 9,1 3,8 10,8 6,0 6,5 3,1 7,6 3,1 7,7 3,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 33,7 14,1 16,3 9,1 30,9 14,7 25,7 10,6 28,4 11,4
87. Kojeet,mittarit yms. 10,9 4,6 9,3 5,2 8,3 3,9 13,9 5,7 6,0 2,4
89. Muut valmiit tavarat 22,2 9,3 6,6 3,7 21,7 10,3 11,5 4,8 21,6 8,7
9. Muut tavarat 6,7 2,8 5,6 3,1 4,7 2,2 7,0 2,9 6,7 2,7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 6,5 2,7 5,4 3,0 4,5 2,2 6,7 2,8 6,2 2,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 239,3 100,0 179,5 100,0 210,2 100,0 242,7 100,0 248,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Unkarista (HU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8,7 1,4 5,8 1,3 9,8 2,2 8,7 1,4 10,0 1,5
00. Elävät eläimet 0,7 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 4,4 0,7 1,5 0,3 5,6 1,3 3,2 0,5 5,7 0,9
05. Hedelmät ja kasvikset 3,1 0,5 2,2 0,5 2,6 0,6 4,4 0,7 3,0 0,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,0 0,0 0,8 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,5 0,5 1,4 0,3 2,8 0,6 2,6 0,4 1,8 0,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,4 0,1 0,2 0,0 0,6 0,1 1,1 0,2 0,7 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,1 0,3 0,3 0,1 0,6 0,1 0,0 0,0 0,9 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,6 0,1 0,8 0,2 1,6 0,4 1,1 0,2 0,0 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 172,5 26,9 70,2 15,7 32,3 7,3 90,2 15,0 123,3 18,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4,0 0,6 3,1 0,7 2,8 0,6 18,3 3,1 9,5 1,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4,9 0,8 4,3 1,0 1,7 0,4 3,2 0,5 4,1 0,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 148,4 23,1 50,0 11,2 5,7 1,3 32,0 5,3 76,2 11,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8,5 1,3 6,0 1,3 7,0 1,6 9,6 1,6 8,9 1,4
57. Muovit, valmistamattomat 3,3 0,5 4,2 0,9 13,2 3,0 22,1 3,7 21,4 3,2
58. Muovit, valmistetut 0,8 0,1 0,8 0,2 0,6 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2,4 0,4 1,7 0,4 1,2 0,3 4,4 0,7 2,7 0,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 34,9 5,4 28,1 6,3 29,8 6,7 31,2 5,2 36,8 5,6
62. Kumituotteet 7,5 1,2 10,2 2,3 8,8 2,0 6,7 1,1 11,1 1,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,4 0,1 0,6 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,0 0,2 0,4 0,1 1,3 0,3 1,6 0,3 1,1 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5,2 0,8 3,5 0,8 3,6 0,8 4,2 0,7 2,9 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 4,2 0,7 2,8 0,6 4,3 1,0 6,1 1,0 11,0 1,7
68. Muut metallit 2,9 0,4 4,6 1,0 6,4 1,5 6,1 1,0 4,2 0,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 13,7 2,1 5,6 1,3 5,1 1,1 6,0 1,0 6,0 0,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 346,6 54,1 281,8 63,0 304,5 68,9 393,9 65,7 410,7 62,1
71. Voimakoneet ja moottorit 27,5 4,3 25,9 5,8 27,2 6,2 47,0 7,8 26,0 3,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6,2 1,0 6,7 1,5 9,6 2,2 10,6 1,8 10,8 1,6
73. Metalliteollisuuskoneet 0,5 0,1 0,7 0,1 0,8 0,2 0,5 0,1 1,7 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 43,8 6,8 32,9 7,3 58,1 13,1 41,6 6,9 52,2 7,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 41,1 6,4 44,5 9,9 16,1 3,6 25,0 4,2 39,5 6,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 28,7 4,5 29,1 6,5 31,4 7,1 33,3 5,6 34,7 5,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 68,5 10,7 69,7 15,6 88,2 19,9 99,0 16,5 103,5 15,7
78. Moottoriajoneuvot 129,5 20,2 70,2 15,7 72,6 16,4 136,3 22,7 141,5 21,4
79. Muut kuljetusvälineet 0,9 0,1 2,2 0,5 0,6 0,1 0,6 0,1 0,9 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 49,4 7,7 43,7 9,8 41,7 9,4 50,4 8,4 53,9 8,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,8 0,3 1,2 0,3 2,1 0,5 1,5 0,2 2,7 0,4
82. Huonekalut 2,0 0,3 1,3 0,3 1,3 0,3 2,4 0,4 2,3 0,3
84. Vaatteet 1,6 0,2 1,1 0,2 0,9 0,2 2,6 0,4 1,6 0,2
85. Jalkineet 1,0 0,2 0,6 0,1 0,3 0,1 0,9 0,2 0,7 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 26,5 4,1 24,4 5,4 22,9 5,2 26,2 4,4 33,1 5,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,0 0,3 1,0 0,2 1,5 0,3 1,6 0,3 1,2 0,2
89. Muut valmiit tavarat 14,1 2,2 13,9 3,1 12,5 2,8 15,0 2,5 12,1 1,8
9. Muut tavarat 25,3 3,9 16,3 3,7 21,1 4,8 22,1 3,7 24,4 3,7
93. Erittelemätön 15,7 2,5 7,8 1,7 12,2 2,8 12,7 2,1 15,1 2,3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 9,2 1,4 8,6 1,9 8,6 1,9 9,4 1,6 9,2 1,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 641,2 100,0 447,6 100,0 442,2 100,0 599,4 100,0 661,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu