Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tšekin tasavallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/5 - 2023/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
2023/8
%
2023/9
%
Viennistä0,3 0,2 0,2 0,3 0,2
Tuonnista0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,3 0,2 0,2 0,3 0,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tšekin tasavallan kanssa, vienti Tšekin tasavaltaan ja tuonti Tšekin tasavallasta vuoden 2023 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama.

Syyskuussa Tšekin tasavalta oli Yhdysvaltain 48. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden 969 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 6,8 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Syyskuussa kauppatase Tšekin tasavallan kanssa oli Yhdysvalloille 206 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Tšekin tasavallasta supistui 15,2 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 587 miljoonaa dollaria syyskuussa 2023. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Tšekin tasavallasta olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 5,9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 5,5 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 4,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Tšekin tasavaltaan oli 10,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 382 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 21,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 13,5 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 7,3 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2023 tammi-syyskuun kehitys

Tammi-syyskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 8,9 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 7,2 prosenttia. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3,4 miljardia dollaria. Vuoden 2022 tammi-syyskuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 0,4 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 365 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 621 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 22,5 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-syyskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2,2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2022 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2,8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tšekin tasavaltaan (CZ) jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,8 0,4 2,1 0,5 1,5 0,5 2,5 0,5 1,7 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 1,0 0,2 1,3 0,3 1,2 0,4 0,7 0,1 0,8 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 1,5 0,3 0,2 0,0
1. Juomat ja tupakka 0,7 0,2 1,5 0,4 0,8 0,3 0,8 0,1 0,6 0,2
11. Juomat 0,7 0,2 0,7 0,2 0,8 0,3 0,8 0,1 0,6 0,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 00 0,0 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,4 1,0 6,3 1,6 3,6 1,2 3,0 0,6 5,8 1,5
25. Paperimassa 1,8 0,4 5,0 1,3 2,8 1,0 2,5 0,5 5,0 1,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,5 0,4 0,7 0,2 0,5 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 27,8 6,5 24,0 6,3 26,5 9,0 32,1 6,0 31,2 8,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,7 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,5 0,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,3 0,1 0,6 0,1 1,2 0,4 0,2 0,0 0,6 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 0,3 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,7 0,1 0,3 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,0 0,5 1,0 0,3 1,1 0,4 0,8 0,1 0,8 0,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4,9 1,2 4,8 1,2 5,6 1,9 8,2 1,5 9,1 2,4
57. Muovit, valmistamattomat 2,3 0,5 2,4 0,6 2,8 1,0 4,5 0,8 3,8 1,0
58. Muovit, valmistetut 3,6 0,8 2,3 0,6 2,0 0,7 2,6 0,5 2,1 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13,8 3,3 12,1 3,2 13,2 4,5 15,0 2,8 14,0 3,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 23,8 5,6 19,6 5,1 18,7 6,3 20,6 3,9 21,4 5,6
62. Kumituotteet 2,3 0,5 1,5 0,4 2,9 1,0 2,0 0,4 1,7 0,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,8 1,1 3,3 0,9 2,1 0,7 2,5 0,5 2,7 0,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,5 0,3 1,8 0,5 1,8 0,6 1,4 0,3 1,2 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 2,5 0,6 1,9 0,5 1,5 0,5 1,7 0,3 3,6 0,9
67. Rauta ja teräs 1,0 0,2 1,1 0,3 1,3 0,4 1,6 0,3 0,8 0,2
68. Muut metallit 2,3 0,5 2,1 0,5 1,8 0,6 3,2 0,6 2,0 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9,0 2,1 7,9 2,1 6,8 2,3 8,0 1,5 9,1 2,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 311,7 73,4 258,6 67,6 194,6 65,9 402,4 75,5 264,6 69,3
71. Voimakoneet ja moottorit 29,3 6,9 28,1 7,4 23,2 7,8 34,0 6,4 57,4 15,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 25,0 5,9 21,6 5,6 16,9 5,7 18,7 3,5 15,7 4,1
73. Metalliteollisuuskoneet 2,9 0,7 3,6 0,9 3,7 1,2 3,1 0,6 1,9 0,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 15,9 3,7 16,5 4,3 12,3 4,2 17,1 3,2 18,7 4,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 51,4 12,1 84,2 22,0 35,7 12,1 42,9 8,0 41,5 10,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 15,2 3,6 35,5 9,3 22,6 7,7 13,1 2,4 14,2 3,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 38,1 9,0 37,3 9,8 33,3 11,3 42,3 7,9 28,5 7,5
78. Moottoriajoneuvot 3,6 0,8 4,6 1,2 7,2 2,4 7,1 1,3 5,3 1,4
79. Muut kuljetusvälineet 130,3 30,7 27,1 7,1 39,7 13,4 224,1 42,0 81,3 21,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 35,6 8,4 46,9 12,3 34,3 11,6 45,3 8,5 36,6 9,6
84. Vaatteet 1,1 0,3 0,3 0,1 0,9 0,3 0,8 0,1 0,5 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 18,3 4,3 18,4 4,8 17,2 5,8 20,3 3,8 20,6 5,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,1 0,3 0,8 0,2 1,0 0,3 1,4 0,3 1,2 0,3
89. Muut valmiit tavarat 14,4 3,4 26,9 7,0 14,7 5,0 21,5 4,0 13,9 3,6
9. Muut tavarat 19,0 4,5 23,4 6,1 15,2 5,1 26,3 4,9 19,2 5,0
93. Erittelemätön 2,2 0,5 2,5 0,7 0,4 0,1 0,2 0,0 0,8 0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 16,5 3,9 20,8 5,4 14,7 5,0 26,0 4,9 18,4 4,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 424,8 100,0 382,6 100,0 295,5 100,0 533,3 100,0 381,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tšekin tasavallasta (CZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,3 0,2 1,6 0,3 1,2 0,2 1,7 0,3 1,3 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
1. Juomat ja tupakka 0,8 0,1 0,5 0,1 0,9 0,1 1,2 0,2 0,8 0,1
11. Juomat 0,8 0,1 0,5 0,1 0,9 0,1 1,2 0,2 0,8 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,2 0,6 5,5 0,8 3,4 0,5 4,1 0,7 3,9 0,7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,8 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0
24. Puutavara ja korkki 2,2 0,3 2,3 0,4 1,2 0,2 2,2 0,4 2,0 0,3
28. Malmit ja metalliromu 0,0 0,0 1,2 0,2 0,4 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,9 0,1 1,3 0,2 1,0 0,2 0,8 0,1 0,9 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,4 0,1 0,3 0,0 12,1 1,9 0,4 0,1 0,4 0,1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 00 10,5 1,7 00 00
34. Kaasut 00 00 1,2 0,2 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 51,9 8,0 53,0 8,1 46,8 7,5 37,4 6,2 48,9 8,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,0 0,5 3,3 0,5 2,5 0,4 2,8 0,5 3,8 0,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,4 0,5 4,7 0,7 4,0 0,6 3,4 0,6 3,2 0,5
53. Väri- ja parkitusaineet 1,5 0,2 0,9 0,1 1,8 0,3 0,9 0,1 1,3 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 25,5 3,9 21,6 3,3 21,4 3,4 14,3 2,4 27,9 4,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,7 0,3 1,5 0,2 1,7 0,3 1,5 0,3 1,2 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 3,8 0,6 5,3 0,8 3,5 0,6 2,3 0,4 3,4 0,6
58. Muovit, valmistetut 7,8 1,2 6,8 1,0 6,4 1,0 7,0 1,1 5,7 1,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5,1 0,8 8,8 1,3 5,5 0,9 5,3 0,9 2,3 0,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 102,4 15,7 93,9 14,4 94,6 15,1 89,0 14,7 81,3 13,8
62. Kumituotteet 24,7 3,8 26,4 4,0 30,0 4,8 25,4 4,2 21,5 3,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,2 0,3 3,4 0,5 2,5 0,4 2,1 0,3 2,1 0,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,4 0,7 7,3 1,1 4,1 0,7 6,1 1,0 7,0 1,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 9,3 1,4 8,9 1,4 7,0 1,1 6,4 1,0 6,3 1,1
66. Kivennäisainetuotteet 10,6 1,6 10,4 1,6 9,6 1,5 11,2 1,9 10,3 1,8
67. Rauta ja teräs 21,6 3,3 7,4 1,1 13,8 2,2 8,3 1,4 8,9 1,5
68. Muut metallit 7,4 1,1 7,3 1,1 5,4 0,9 6,6 1,1 4,0 0,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 22,0 3,4 22,7 3,5 22,3 3,6 22,9 3,8 21,0 3,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 344,5 52,8 321,0 49,2 330,9 52,8 343,2 56,6 309,1 52,6
71. Voimakoneet ja moottorit 30,1 4,6 25,4 3,9 26,3 4,2 27,7 4,6 28,7 4,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 45,2 6,9 42,0 6,4 47,4 7,6 38,7 6,4 27,5 4,7
73. Metalliteollisuuskoneet 11,7 1,8 5,5 0,8 8,7 1,4 8,8 1,4 19,0 3,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 88,6 13,6 88,3 13,5 84,8 13,5 96,5 15,9 77,8 13,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 13,7 2,1 16,8 2,6 23,5 3,8 17,6 2,9 21,6 3,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 48,2 7,4 30,3 4,6 42,5 6,8 42,4 7,0 36,1 6,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 72,4 11,1 78,6 12,1 66,6 10,6 75,6 12,5 64,5 11,0
78. Moottoriajoneuvot 27,5 4,2 26,0 4,0 25,0 4,0 29,7 4,9 28,4 4,8
79. Muut kuljetusvälineet 7,0 1,1 8,2 1,3 6,0 1,0 6,2 1,0 5,5 0,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 115,5 17,7 134,1 20,6 106,5 17,0 94,1 15,5 111,6 19,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3,9 0,6 4,3 0,7 4,1 0,7 2,8 0,5 3,4 0,6
82. Huonekalut 13,5 2,1 11,0 1,7 14,9 2,4 12,8 2,1 11,8 2,0
85. Jalkineet 0,0 0,0 0,9 0,1 0,7 0,1 0,9 0,2 0,7 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 52,4 8,0 67,9 10,4 46,5 7,4 36,9 6,1 53,7 9,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,7 0,3 1,4 0,2 0,9 0,1 1,4 0,2 1,5 0,3
89. Muut valmiit tavarat 43,6 6,7 48,4 7,4 39,0 6,2 38,8 6,4 40,0 6,8
9. Muut tavarat 31,7 4,9 42,2 6,5 30,2 4,8 35,7 5,9 30,0 5,1
93. Erittelemätön 18,0 2,8 28,1 4,3 16,8 2,7 21,2 3,5 16,1 2,7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 13,6 2,1 14,1 2,2 13,4 2,1 14,5 2,4 13,8 2,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 652,5 100,0 652,2 100,0 626,7 100,0 606,8 100,0 587,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu