Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tsekin tasavallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/11 - 2022/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/11
%
2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
Viennistä0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tuonnista0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tsekin tasavallan kanssa, vienti Tsekin tasavaltaan ja tuonti Tsekin tasavallasta vuoden 2022 maaliskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Maaliskuussa Tsekin tasavalta oli Yhdysvaltain 48. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 979 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 20,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Maaliskuussa kauppatase Tsekin tasavallan kanssa oli Yhdysvalloille 342 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Tsekin tasavallasta oli 27,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 660 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Tsekin tasavallasta olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 10,3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 6,1 % sekä Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 4,3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Tsekin tasavaltaan oli 8,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 319 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 17,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 11,7 % sekä Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 5,8 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-maaliskuun aikana tavarakauppa Tsekin tasavallan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 2,5 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 17,0 prosenttia. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 785 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 26,3 prosentilla ja viennin arvo 0,9 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 191 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 80 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-maaliskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 915 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 569 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tsekin tasavaltaan (CZ) jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,6 0,5 1,8 0,6 1,0 0,5 0,9 0,4 2,0 0,6
05. Hedelmät ja kasvikset 1,0 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4 0,2 0,9 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,5 0,1 1,1 0,3 0,1 0,0 0,3 0,1 0,5 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,0 0,9 3,8 1,2 5,1 2,3 0,9 0,4 1,4 0,4
25. Paperimassa 2,3 0,7 3,4 1,0 4,8 2,1 0,6 0,3 1,0 0,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 21,0 6,5 18,0 5,6 20,1 8,9 19,3 8,1 21,0 6,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,4 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,6 0,3 1,0 0,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,8 1,2 3,1 1,0 5,1 2,2 2,2 0,9 3,3 1,0
53. Väri- ja parkitusaineet 0,2 0,1 0,9 0,3 0,3 0,1 0,5 0,2 0,6 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,9 0,3 0,6 0,2 1,9 0,8 0,5 0,2 1,3 0,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,9 2,4 5,6 1,7 6,1 2,7 7,2 3,0 6,9 2,2
57. Muovit, valmistamattomat 1,2 0,4 1,3 0,4 1,4 0,6 1,6 0,7 1,6 0,5
58. Muovit, valmistetut 3,1 1,0 2,4 0,7 2,4 1,0 2,3 1,0 2,3 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,5 1,1 3,7 1,2 3,0 1,3 4,3 1,8 4,1 1,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16,2 5,1 19,8 6,2 19,4 8,6 21,8 9,1 33,6 10,5
62. Kumituotteet 0,9 0,3 1,4 0,4 1,2 0,5 1,2 0,5 1,0 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,5 0,8 4,1 1,3 5,7 2,5 4,0 1,7 13,8 4,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,9 0,6 1,9 0,6 1,7 0,7 1,6 0,7 2,2 0,7
66. Kivennäisainetuotteet 2,1 0,7 1,6 0,5 1,6 0,7 2,0 0,8 1,3 0,4
67. Rauta ja teräs 0,6 0,2 0,6 0,2 1,1 0,5 2,0 0,8 0,9 0,3
68. Muut metallit 1,6 0,5 1,4 0,5 1,3 0,6 2,2 0,9 2,8 0,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6,2 1,9 8,7 2,7 6,9 3,0 8,7 3,6 11,1 3,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 231,1 72,0 229,2 71,3 130,5 57,6 150,7 63,0 201,6 63,2
71. Voimakoneet ja moottorit 17,3 5,4 19,1 5,9 18,0 7,9 28,5 11,9 24,2 7,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11,8 3,7 9,6 3,0 7,5 3,3 10,1 4,2 11,0 3,4
73. Metalliteollisuuskoneet 1,3 0,4 2,3 0,7 0,6 0,3 1,6 0,7 1,3 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12,4 3,9 14,0 4,3 11,6 5,1 14,1 5,9 15,0 4,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 43,3 13,5 36,8 11,4 32,6 14,4 34,4 14,4 41,4 13,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 27,7 8,6 19,4 6,0 14,7 6,5 15,3 6,4 11,0 3,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 57,5 17,9 34,5 10,7 34,9 15,4 27,2 11,4 33,6 10,5
78. Moottoriajoneuvot 4,6 1,4 3,2 1,0 2,9 1,3 3,8 1,6 6,9 2,2
79. Muut kuljetusvälineet 55,2 17,2 90,2 28,1 7,7 3,4 15,8 6,6 57,2 17,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 35,9 11,2 37,2 11,6 39,4 17,4 31,5 13,2 42,7 13,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,9 0,4 0,1 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 11,7 3,6 14,3 4,4 13,1 5,8 12,6 5,3 17,5 5,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,3 0,7 2,4 0,7 1,4 0,6 1,7 0,7 2,0 0,6
89. Muut valmiit tavarat 21,2 6,6 19,6 6,1 24,5 10,8 15,7 6,6 22,6 7,1
9. Muut tavarat 12,1 3,8 11,0 3,4 10,4 4,6 13,7 5,7 15,9 5,0
93. Erittelemätön 0,5 0,1 0,4 0,1 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 1,5 0,5 00 00 00 0,8 0,2
97. Kulta, ei monetaarinen 00 00 00 2,1 0,9 2,0 0,6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 10,0 3,1 10,6 3,3 9,4 4,2 11,1 4,6 12,7 4,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 321,2 100,0 321,6 100,0 226,4 100,0 239,3 100,0 318,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tsekin tasavallasta (CZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,5 0,2 1,4 0,2 1,3 0,3 2,6 0,5 5,5 0,8
00. Elävät eläimet 0,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,5 0,1 0,8 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,4 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0 1,0 0,2 3,5 0,5
1. Juomat ja tupakka 1,0 0,2 1,1 0,2 0,8 0,1 0,8 0,2 2,6 0,4
11. Juomat 1,0 0,2 1,1 0,2 0,8 0,1 0,8 0,2 2,6 0,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7,5 1,2 6,5 1,1 5,0 1,0 7,5 1,4 10,3 1,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,1 0,5 2,2 0,4 2,4 0,5 2,9 0,6 3,1 0,5
24. Puutavara ja korkki 3,3 0,5 3,0 0,5 1,9 0,4 4,0 0,8 5,6 0,8
28. Malmit ja metalliromu 0,4 0,1 0,0 0,0 0,6 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,7 0,1 1,2 0,2 0,1 0,0 0,3 0,1 1,3 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,5 0,1 4,2 0,7 00 0,2 0,0 0,5 0,1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 3,8 0,6 00 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 53,6 8,7 50,0 8,4 43,2 8,4 56,4 10,8 68,6 10,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,0 0,5 4,7 0,8 2,5 0,5 5,7 1,1 5,7 0,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,3 0,5 2,4 0,4 3,5 0,7 3,3 0,6 6,4 1,0
53. Väri- ja parkitusaineet 2,5 0,4 2,2 0,4 1,6 0,3 1,5 0,3 3,0 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 26,6 4,3 25,2 4,3 21,7 4,2 27,8 5,3 30,0 4,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,9 0,1 1,0 0,2 0,8 0,1 1,3 0,3 1,9 0,3
57. Muovit, valmistamattomat 4,5 0,7 4,7 0,8 4,8 0,9 4,9 0,9 5,2 0,8
58. Muovit, valmistetut 5,1 0,8 4,8 0,8 3,1 0,6 4,6 0,9 5,0 0,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7,7 1,3 5,0 0,8 5,3 1,0 7,1 1,4 11,1 1,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 96,6 15,7 84,6 14,3 82,3 15,9 76,7 14,7 93,9 14,2
62. Kumituotteet 29,6 4,8 25,0 4,2 26,2 5,1 21,2 4,1 16,3 2,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,9 0,3 1,5 0,2 1,4 0,3 2,1 0,4 2,7 0,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,7 0,6 3,1 0,5 2,4 0,5 2,4 0,5 4,5 0,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 9,3 1,5 6,7 1,1 8,7 1,7 8,1 1,6 9,3 1,4
66. Kivennäisainetuotteet 12,6 2,1 10,2 1,7 10,0 1,9 10,0 1,9 14,2 2,2
67. Rauta ja teräs 3,3 0,5 8,9 1,5 7,8 1,5 5,6 1,1 13,3 2,0
68. Muut metallit 4,0 0,6 4,1 0,7 4,8 0,9 5,6 1,1 3,0 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 32,0 5,2 25,1 4,2 21,0 4,1 21,6 4,1 30,5 4,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 322,6 52,4 280,6 47,4 277,8 53,8 254,5 48,7 311,8 47,2
71. Voimakoneet ja moottorit 24,5 4,0 18,4 3,1 15,9 3,1 16,8 3,2 23,6 3,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 35,8 5,8 31,2 5,3 26,8 5,2 27,6 5,3 21,9 3,3
73. Metalliteollisuuskoneet 6,1 1,0 6,0 1,0 2,7 0,5 4,0 0,8 8,0 1,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 82,3 13,4 64,9 11,0 66,5 12,9 69,0 13,2 66,6 10,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 33,7 5,5 26,5 4,5 13,3 2,6 10,3 2,0 27,1 4,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 62,9 10,2 48,1 8,1 83,1 16,1 40,9 7,8 68,7 10,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 51,4 8,3 59,3 10,0 47,9 9,3 65,1 12,5 62,0 9,4
78. Moottoriajoneuvot 22,9 3,7 22,4 3,8 18,8 3,6 18,0 3,4 22,3 3,4
79. Muut kuljetusvälineet 3,2 0,5 3,8 0,6 2,9 0,6 2,7 0,5 11,5 1,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 99,1 16,1 107,4 18,1 75,2 14,6 86,6 16,5 111,5 16,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3,1 0,5 2,7 0,5 2,7 0,5 4,4 0,8 3,0 0,5
82. Huonekalut 14,9 2,4 14,1 2,4 7,9 1,5 13,7 2,6 15,8 2,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
84. Vaatteet 0,7 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 0,4 0,1
85. Jalkineet 0,2 0,0 0,6 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 28,7 4,7 43,1 7,3 31,4 6,1 26,5 5,1 44,8 6,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,2 0,2 1,4 0,2 0,8 0,2 1,1 0,2 1,9 0,3
89. Muut valmiit tavarat 49,2 8,0 44,9 7,6 32,0 6,2 40,3 7,7 45,3 6,9
9. Muut tavarat 33,4 5,4 55,7 9,4 30,7 5,9 37,8 7,2 55,9 8,5
93. Erittelemätön 18,8 3,0 41,3 7,0 17,0 3,3 24,4 4,7 40,0 6,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 14,6 2,4 14,3 2,4 13,7 2,6 13,4 2,6 15,8 2,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 615,8 100,0 592,0 100,0 516,3 100,0 523,1 100,0 660,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2022 tammi-maaliskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2022 tammi-maaliskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu