Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tsekin tasavallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.30.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tsekin tasavallan kanssa, vienti Tsekin tasavaltaan ja tuonti Tsekin tasavallasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Tsekin tasavalta oli Yhdysvaltain 45. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 867 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 28.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Tsekin tasavallan kanssa oli Yhdysvalloille 242 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Tsekin tasavallasta oli 27.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 554 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Tsekin tasavallasta olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 13.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 4.7 % sekä Sitc742 (nestepumput, myös mittauslaittein; neste-elevaattorit; näiden laitteiden osat) 4.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Tsekin tasavaltaan oli 29.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 313 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 11.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 10.7 % sekä Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 9.4 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Tsekin tasavallan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 3.0 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 5.4 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 4.5 prosentilla ja viennin arvo 7.1232254927804. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 183 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 109 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 810 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 802 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tsekin tasavaltaan (CZ) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.3 0.8 2.0 0.9 0.8 0.3 1.9 0.6 1.7 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 1.3 0.4 1.5 0.6 0.1 0.0 0.9 0.3 0.7 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.8 0.2 0.4 0.1 0.5 0.2 0.6 0.2 0.7 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 0.4 2.3 1.0 4.6 1.8 2.0 0.7 3.7 1.2
25. Paperimassa 0.9 0.3 2.1 0.9 3.10 1.6 1.4 0.4 2.8 0.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.3 4.9 17.10 7.7 19.1 7.6 21.9 7.4 19.9 6.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.6 0.5 1.7 0.7 2.10 1.2 3.9 1.3 7.2 2.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.1 0.4 0.5 0.2 0.8 0.3 2.4 0.8 0.6 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.7 1.9 7.4 3.1 9.3 3.7 7.9 2.7 4.9 1.6
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.2 1.8 0.8 0.8 0.3 1.5 0.5 1.4 0.4
58. Muovit, valmistetut 1.10 0.7 3.6 1.5 2.9 1.1 3.1 1.0 2.6 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.7 0.9 2.5 1.0 1.9 0.8 2.8 0.9 2.7 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 17.10 6.2 16.2 6.9 17.9 7.2 18.3 6.2 20.0 6.4
62. Kumituotteet 1.3 0.4 1.3 0.5 1.4 0.5 1.1 0.4 1.6 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.7 1.9 4.1 1.7 3.5 1.4 3.2 1.1 3.1 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.4 0.5 1.9 0.8 2.0 0.8 2.0 0.7 2.7 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 1.7 0.6 1.4 0.6 1.9 0.8 1.10 0.7 1.2 0.4
67. Rauta ja teräs 0.6 0.2 0.5 0.2 0.8 0.3 0.6 0.2 0.7 0.2
68. Muut metallit 1.6 0.5 1.5 0.6 1.8 0.7 1.3 0.4 1.7 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.9 2.0 5.6 2.4 6.7 2.7 8.1 2.7 9.3 2.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 206.9 71.2 150.6 64.5 162.0 65.0 189.2 64.2 205.7 65.8
71. Voimakoneet ja moottorit 19.1 6.6 15.4 6.6 18.9 7.6 21.9 7.4 35.7 11.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.2 2.4 8.7 3.7 14.0 5.6 13.3 4.5 20.1 6.4
73. Metalliteollisuuskoneet 3.1 1.0 0.10 0.4 8.10 3.6 1.6 0.5 0.9 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.10 4.4 11.3 4.8 14.1 5.6 12.5 4.2 15.6 5.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 45.1 15.5 43.10 18.8 29.10 12.0 55.8 18.9 47.9 15.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 24.5 8.4 19.6 8.4 20.8 8.3 24.3 8.2 14.5 4.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 36.7 12.6 40.2 17.2 46.2 18.5 43.3 14.7 54.6 17.4
78. Moottoriajoneuvot 3.2 1.1 2.6 1.1 3.3 1.3 5.4 1.8 3.3 1.0
79. Muut kuljetusvälineet 55.5 19.1 8.1 3.5 6.2 2.5 11.6 3.9 13.7 4.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 36.9 12.7 35.3 15.1 34.7 13.9 48.3 16.4 48.4 15.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.3 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.2 0.5 0.2
82. Huonekalut 1.5 0.5 0.3 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 13.9 4.8 11.0 4.7 11.4 4.5 15.2 5.2 14.3 4.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.2 0.4 1.3 0.5 1.1 0.4 1.3 0.4 2.5 0.8
89. Muut valmiit tavarat 19.9 6.8 22.4 9.6 21.9 8.8 30.7 10.4 30.8 9.8
9. Muut tavarat 11.2 3.8 9.1 3.9 9.8 3.9 12.6 4.2 13.2 4.2
93. Erittelemätön 1.6 0.5 0.5 0.2 0.4 0.1 1.1 0.4 0.7 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 9.7 3.3 8.7 3.7 9.2 3.7 11.5 3.9 11.10 3.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 290.7 100.0 233.6 100.0 249.2 100.0 294.6 100.0 312.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tsekin tasavallasta (CZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.4 0.4 3.1 0.7 2.0 0.5 2.5 0.5 2.3 0.4
00. Elävät eläimet 0.6 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.1 0.0 1.6 0.4 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
08. Rehuaineet 0.6 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.10 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.1 0.2 0.0 0.8 0.2 0.8 0.1 0.3 0.0
1. Juomat ja tupakka 1.0 0.2 0.8 0.2 0.4 0.1 0.10 0.2 0.6 0.1
11. Juomat 1.0 0.2 0.8 0.2 0.4 0.1 0.10 0.2 0.6 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.2 0.7 5.3 1.3 4.1 1.0 4.5 0.8 7.8 1.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.6 0.3 1.3 0.3 2.4 0.6 1.9 0.3 2.6 0.5
24. Puutavara ja korkki 1.3 0.2 1.0 0.2 1.3 0.3 1.9 0.4 1.2 0.2
28. Malmit ja metalliromu 0.3 0.0 2.7 0.7 0.2 0.0 0.3 0.0 3.3 0.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.0 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1 0.7 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 50.4 9.1 35.0 8.6 52.9 12.6 55.5 10.7 51.3 9.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.9 0.9 2.8 0.7 4.4 1.0 5.5 1.0 4.5 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.0 0.4 2.3 0.6 4.3 1.0 3.8 0.7 2.1 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 2.3 0.4 1.7 0.4 1.3 0.3 2.2 0.4 1.8 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 30.5 5.5 14.9 3.6 29.2 7.0 29.5 5.7 27.8 5.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.8 0.1 0.9 0.2 0.8 0.2 0.8 0.1 1.3 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 2.3 0.4 4.3 1.0 3.3 0.8 4.4 0.8 3.2 0.6
58. Muovit, valmistetut 4.3 0.8 3.8 0.9 2.5 0.6 3.9 0.7 5.8 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.7 0.7 4.6 1.1 7.4 1.8 5.8 1.1 4.9 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 64.1 11.5 59.3 14.5 51.8 12.3 79.3 15.3 84.8 15.3
62. Kumituotteet 21.2 3.8 20.0 4.9 12.8 3.0 23.0 4.4 16.5 3.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.10 0.2 0.7 0.2 1.2 0.3 1.5 0.3 1.6 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.2 0.4 1.7 0.4 1.6 0.4 2.10 0.6 2.9 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7.2 1.3 6.3 1.5 6.3 1.5 6.5 1.2 7.4 1.3
66. Kivennäisainetuotteet 7.2 1.3 7.7 1.9 6.4 1.5 8.4 1.6 11.8 2.1
67. Rauta ja teräs 8.5 1.5 7.1 1.7 8.5 2.0 14.6 2.8 22.9 4.1
68. Muut metallit 1.8 0.3 1.1 0.3 2.0 0.5 2.9 0.6 3.8 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 15.2 2.7 14.10 3.7 13.3 3.2 19.8 3.8 18.3 3.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 304.8 55.0 225.1 55.1 212.6 50.7 255.7 49.3 291.7 52.6
71. Voimakoneet ja moottorit 19.8 3.6 16.3 4.0 19.4 4.6 18.10 3.6 21.2 3.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 25.10 4.7 23.3 5.7 17.8 4.2 38.4 7.4 29.4 5.3
73. Metalliteollisuuskoneet 5.1 0.9 5.2 1.3 5.4 1.3 2.9 0.6 3.5 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 59.1 10.7 55.2 13.5 58.10 14.1 65.9 12.7 70.6 12.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 20.3 3.7 14.3 3.5 10.6 2.5 13.4 2.6 13.3 2.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 100.1 18.1 43.8 10.7 31.2 7.4 35.6 6.8 76.6 13.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 49.1 8.8 42.0 10.3 47.1 11.2 54.10 10.6 48.6 8.8
78. Moottoriajoneuvot 20.9 3.8 22.2 5.4 20.8 4.9 22.9 4.4 25.6 4.6
79. Muut kuljetusvälineet 4.7 0.8 3.1 0.7 1.7 0.4 3.1 0.6 3.3 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 97.9 17.6 58.2 14.2 73.2 17.4 91.7 17.7 90.2 16.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.3 0.2 0.8 0.2 2.1 0.5 1.7 0.3 1.5 0.3
82. Huonekalut 9.1 1.6 7.7 1.9 8.5 2.0 9.7 1.9 12.5 2.2
84. Vaatteet 0.3 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 42.9 7.7 26.7 6.5 29.5 7.0 38.7 7.5 30.9 5.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.4 0.2 1.0 0.2 1.6 0.4 1.3 0.2 1.0 0.2
89. Muut valmiit tavarat 42.9 7.7 21.8 5.3 31.4 7.5 39.8 7.7 43.6 7.9
9. Muut tavarat 29.10 5.4 21.9 5.4 22.6 5.4 28.3 5.5 25.9 4.7
93. Erittelemätön 17.4 3.1 10.1 2.5 10.5 2.5 14.1 2.7 11.7 2.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 12.7 2.3 11.8 2.9 12.2 2.9 14.1 2.7 14.3 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 554.5 100.0 408.5 100.0 419.2 100.0 518.4 100.0 554.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu