Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tsekin tasavallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.20.20.20.20.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tsekin tasavallan kanssa, vienti Tsekin tasavaltaan ja tuonti Tsekin tasavallasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Tsekin tasavalta oli Yhdysvaltain 45. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 927 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 36.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Tsekin tasavallan kanssa oli Yhdysvalloille 270 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Tsekin tasavallasta oli 26.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 599 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Tsekin tasavallasta olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 11.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 6.8 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 4.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Tsekin tasavaltaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 329 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 14.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 11.0 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 9.5 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Tsekin tasavallan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 5.5 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 16.1 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 14.1 prosentilla ja viennin arvo 19.7011452204727. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 343 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 229 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.5 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tsekin tasavaltaan (CZ) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.9 0.6 1.7 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 2.0 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.3 0.7 0.2 0.6 0.2 0.7 0.2 0.9 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.2 0.7 0.2 0.8 0.3 0.8 0.2 0.9 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.6 0.2 0.6 0.2
11. Juomat 0.4 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.6 0.2 0.6 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.0 0.7 3.7 1.2 2.6 0.9 2.4 0.8 1.6 0.5
25. Paperimassa 1.4 0.4 2.8 0.9 1.9 0.7 1.3 0.4 1.2 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 21.9 7.4 19.9 6.3 21.4 7.9 17.2 5.9 16.6 5.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.1 0.4 0.1 0.10 0.3 0.5 0.1 0.3 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.9 1.3 7.2 2.3 4.2 1.5 3.8 1.3 2.5 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.4 0.8 0.6 0.2 1.3 0.5 1.0 0.3 0.5 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.9 2.7 4.9 1.6 6.7 2.5 6.6 2.3 6.4 1.9
57. Muovit, valmistamattomat 1.5 0.5 1.4 0.4 1.6 0.6 0.6 0.2 1.3 0.4
58. Muovit, valmistetut 3.1 1.0 2.6 0.8 3.1 1.1 2.4 0.8 2.8 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.8 0.9 2.7 0.9 3.4 1.2 2.4 0.8 2.8 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 18.3 6.2 20.0 6.4 23.8 8.8 24.1 8.2 20.5 6.2
62. Kumituotteet 1.1 0.4 1.6 0.5 1.4 0.5 0.9 0.3 1.1 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.2 1.1 3.1 1.0 7.7 2.8 7.7 2.6 5.8 1.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.0 0.7 2.7 0.9 2.8 1.0 3.1 1.1 2.2 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 1.10 0.7 1.2 0.4 1.4 0.5 1.10 0.7 1.4 0.4
67. Rauta ja teräs 0.6 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2
68. Muut metallit 1.3 0.4 1.7 0.5 2.2 0.8 1.7 0.6 2.3 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.1 2.7 9.3 2.9 7.9 2.9 8.2 2.8 7.2 2.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 189.2 64.2 205.7 65.8 168.10 62.6 190.7 65.4 223.7 68.1
71. Voimakoneet ja moottorit 21.9 7.4 35.7 11.4 24.6 9.1 20.3 6.9 28.3 8.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 13.3 4.5 20.1 6.4 15.9 5.9 12.3 4.2 15.4 4.7
73. Metalliteollisuuskoneet 1.6 0.5 0.9 0.3 1.9 0.7 1.1 0.4 0.9 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.5 4.2 15.6 5.0 12.9 4.8 13.10 4.8 14.3 4.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 55.8 18.9 47.9 15.3 33.9 12.5 50.7 17.4 67.7 20.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 24.3 8.2 14.5 4.6 14.4 5.3 15.8 5.4 18.6 5.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 43.3 14.7 54.6 17.4 53.9 20.0 60.9 20.9 64.7 19.7
78. Moottoriajoneuvot 5.4 1.8 3.3 1.0 3.3 1.2 5.6 1.9 4.4 1.3
79. Muut kuljetusvälineet 11.6 3.9 13.7 4.3 8.6 3.2 10.4 3.6 9.9 3.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 48.3 16.4 48.4 15.4 37.9 14.0 40.3 13.8 51.9 15.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.2 0.5 0.2 1.9 0.7 0.10 0.3 0.5 0.1
82. Huonekalut 0.3 0.1 0.1 0.0 0.6 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
84. Vaatteet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2 0.5 0.2 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 15.2 5.2 14.3 4.6 14.6 5.4 13.9 4.7 12.9 3.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.3 0.4 2.5 0.8 1.8 0.6 2.3 0.8 1.4 0.4
89. Muut valmiit tavarat 30.7 10.4 30.8 9.8 18.6 6.9 22.7 7.8 36.10 11.2
9. Muut tavarat 12.6 4.2 13.2 4.2 13.7 5.1 15.1 5.2 12.0 3.6
93. Erittelemätön 1.1 0.4 0.7 0.2 2.7 1.0 0.8 0.3 0.3 0.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 3.9 1.3 0 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 11.5 3.9 11.10 3.8 10.7 3.9 10.5 3.6 11.8 3.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 294.6 100.0 312.8 100.0 269.9 100.0 291.7 100.0 328.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tsekin tasavallasta (CZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.5 0.5 2.3 0.4 1.6 0.3 2.4 0.5 2.1 0.4
00. Elävät eläimet 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
08. Rehuaineet 0.7 0.1 0.10 0.2 0.7 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.8 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.8 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.10 0.2 0.6 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 1.4 0.2
11. Juomat 0.10 0.2 0.6 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 1.4 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.5 0.8 7.8 1.4 6.3 1.2 6.9 1.3 10.2 1.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.9 0.3 2.6 0.5 2.5 0.5 3.5 0.7 2.8 0.5
24. Puutavara ja korkki 1.9 0.4 1.2 0.2 1.6 0.3 2.2 0.4 6.1 1.0
28. Malmit ja metalliromu 0.3 0.0 3.3 0.6 0.4 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.1 0.7 0.1 1.8 0.3 1.1 0.2 1.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.0 0.2 0.0 5.3 1.0 0.2 0.0 0.1 0.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 5.1 0.9 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 55.5 10.7 51.3 9.2 48.4 8.9 50.2 9.8 41.5 6.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.5 1.0 4.5 0.8 3.8 0.7 5.3 1.0 4.9 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.8 0.7 2.1 0.4 3.8 0.7 3.1 0.6 4.6 0.8
53. Väri- ja parkitusaineet 2.2 0.4 1.8 0.3 1.8 0.3 2.5 0.5 3.0 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 29.5 5.7 27.8 5.0 20.8 3.8 24.3 4.7 10.8 1.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.8 0.1 1.3 0.2 1.2 0.2 0.8 0.2 0.10 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 4.4 0.8 3.2 0.6 4.9 0.9 3.7 0.7 2.7 0.4
58. Muovit, valmistetut 3.9 0.7 5.8 1.0 4.4 0.8 3.7 0.7 5.6 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.8 1.1 4.9 0.9 7.10 1.5 7.1 1.4 9.3 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 79.3 15.3 84.8 15.3 62.0 11.4 63.5 12.4 78.1 13.0
62. Kumituotteet 23.0 4.4 16.5 3.0 15.6 2.9 19.10 3.9 25.4 4.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.5 0.3 1.6 0.3 1.2 0.2 1.4 0.3 1.6 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.10 0.6 2.9 0.5 3.6 0.7 2.6 0.5 2.10 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.5 1.2 7.4 1.3 6.10 1.3 7.0 1.4 10.1 1.7
66. Kivennäisainetuotteet 8.4 1.6 11.8 2.1 10.4 1.9 10.2 2.0 10.3 1.7
67. Rauta ja teräs 14.6 2.8 22.9 4.1 7.0 1.3 5.3 1.0 4.6 0.8
68. Muut metallit 2.9 0.6 3.8 0.7 2.1 0.4 2.5 0.5 3.5 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 19.8 3.8 18.3 3.3 15.4 2.8 14.8 2.9 19.10 3.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 255.7 49.3 291.7 52.6 296.6 54.7 247.2 48.1 325.8 54.4
71. Voimakoneet ja moottorit 18.10 3.6 21.2 3.8 16.10 3.1 18.8 3.6 17.9 3.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 38.4 7.4 29.4 5.3 45.3 8.3 24.10 4.9 29.5 4.9
73. Metalliteollisuuskoneet 2.9 0.6 3.5 0.6 2.3 0.4 4.4 0.9 4.0 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 65.9 12.7 70.6 12.7 72.8 13.4 71.1 13.8 73.8 12.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 13.4 2.6 13.3 2.4 21.6 4.0 14.7 2.9 31.7 5.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 35.6 6.8 76.6 13.8 57.7 10.6 35.10 7.0 71.3 11.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 54.10 10.6 48.6 8.8 55.3 10.2 50.3 9.8 71.5 11.9
78. Moottoriajoneuvot 22.9 4.4 25.6 4.6 20.8 3.8 23.4 4.6 22.7 3.8
79. Muut kuljetusvälineet 3.1 0.6 3.3 0.6 4.1 0.8 3.9 0.7 3.7 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 91.7 17.7 90.2 16.3 81.1 15.0 111.3 21.7 109.4 18.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.7 0.3 1.5 0.3 1.5 0.3 4.9 1.0 5.9 1.0
82. Huonekalut 9.7 1.9 12.5 2.2 12.9 2.4 13.8 2.7 17.5 2.9
84. Vaatteet 0.6 0.1 0.7 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
85. Jalkineet 0.1 0.0 0.2 0.0 0.10 0.2 0.8 0.1 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 38.7 7.5 30.9 5.6 28.8 5.3 46.4 9.0 40.1 6.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.3 0.2 1.0 0.2 1.5 0.3 1.5 0.3 1.2 0.2
89. Muut valmiit tavarat 39.8 7.7 43.6 7.9 35.0 6.4 43.7 8.5 43.9 7.3
9. Muut tavarat 28.3 5.5 25.9 4.7 40.6 7.5 31.2 6.1 30.3 5.1
93. Erittelemätön 14.1 2.7 11.7 2.1 26.6 4.9 15.6 3.0 15.5 2.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 14.1 2.7 14.3 2.6 13.9 2.6 15.7 3.0 14.8 2.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 518.4 100.0 554.4 100.0 542.4 100.0 513.3 100.0 598.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu