Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Saksan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä3.63.53.93.83.9
Tuonnista5.15.34.84.94.9
Tavaroiden ulkomaankaupasta4.54.64.44.44.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Saksan kanssa, vienti Saksaan ja tuonti Saksasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Saksan kanssa edusti vuoden 2021 huhtikuussa 4.5 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 3.9 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 4.9 prosenttia tuonnista. Huhtikuussa Saksa oli Yhdysvaltain viidenneksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 16.7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 34.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Saksan kanssa oli Yhdysvalloille 5.5 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Saksasta oli 31.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 11.1 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Saksasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 12.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 7.1 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 6.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Saksaan oli 39.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 5.6 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 12.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 11.5 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 6.0 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Saksan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 63.5 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 7.1 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 42.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 20.8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 8.0 prosentilla ja viennin arvo 5.07210389904265. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 5.1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 2.5 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 22.0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 19.8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Saksaan (DE) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 106.3 2.2 95.9 2.1 109.4 2.2 114.10 2.0 123.1 2.2
00. Elävät eläimet 0.5 0.0 1.7 0.0 1.8 0.0 1.3 0.0 1.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.4 0.0 0.9 0.0 1.0 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 6.1 0.1 4.6 0.1 4.7 0.1 18.3 0.3 12.2 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.0 1.5 0.0 0.6 0.0 1.2 0.0 0.9 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 91.4 1.9 77.4 1.7 90.1 1.8 83.9 1.5 95.9 1.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.8 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.10 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.5 0.0 1.8 0.0 2.3 0.0 1.5 0.0 2.2 0.0
08. Rehuaineet 1.1 0.0 1.6 0.0 1.2 0.0 1.10 0.0 2.6 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.0 0.1 5.5 0.1 7.0 0.1 5.4 0.1 6.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 10.6 0.2 6.3 0.1 14.4 0.3 13.8 0.2 14.1 0.2
11. Juomat 10.1 0.2 6.3 0.1 14.1 0.3 13.2 0.2 13.1 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 1.0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 229.9 4.8 119.10 2.7 201.9 4.1 440.3 7.7 401.2 7.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1.3 0.0 0.10 0.0 1.8 0.0 3.7 0.1 4.3 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.1 0.0 1.0 0.0 38.5 0.8 0.5 0.0 0.6 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.2 0.1 4.4 0.1 4.5 0.1 5.9 0.1 8.9 0.2
24. Puutavara ja korkki 3.5 0.1 4.0 0.1 5.2 0.1 5.2 0.1 4.3 0.1
25. Paperimassa 14.6 0.3 20.4 0.4 28.2 0.6 19.6 0.3 17.7 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.0 0.0 2.7 0.1 2.6 0.1 2.2 0.0 1.2 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.10 0.1 7.7 0.2 6.5 0.1 10.1 0.2 9.9 0.2
28. Malmit ja metalliromu 187.1 3.9 70.3 1.6 107.6 2.2 387.10 6.8 345.10 6.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 10.3 0.2 8.9 0.2 7.5 0.2 5.4 0.1 8.8 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 116.5 2.4 83.5 1.8 156.5 3.2 91.8 1.6 190.5 3.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 10.5 0.2 12.3 0.3 18.1 0.3 23.1 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 116.5 2.4 72.10 1.6 141.4 2.9 73.8 1.3 167.4 3.0
34. Kaasut 0 0.0 0.1 0.0 2.8 0.1 0 0.0 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 2.10 0.1 0.7 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 2.4 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 993.9 20.6 950.0 21.0 957.5 19.6 1,059.2 18.4 1,057.3 18.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 108.8 2.3 114.2 2.5 145.8 3.0 112.2 2.0 139.7 2.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 34.4 0.7 68.2 1.5 31.1 0.6 64.4 1.1 31.1 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 10.8 0.2 13.0 0.3 14.3 0.3 11.7 0.2 15.3 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 513.7 10.7 406.7 9.0 454.1 9.3 502.4 8.7 533.7 9.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 38.7 0.8 37.3 0.8 33.3 0.7 38.9 0.7 38.6 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 33.1 0.7 37.9 0.8 33.5 0.7 39.0 0.7 38.5 0.7
58. Muovit, valmistetut 40.9 0.8 44.8 1.0 41.0 0.8 48.6 0.8 47.1 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 213.6 4.4 227.9 5.0 204.2 4.2 242.3 4.2 213.6 3.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 381.8 7.9 392.1 8.7 399.6 8.2 485.6 8.5 418.1 7.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0
62. Kumituotteet 19.1 0.4 20.9 0.5 31.0 0.6 26.1 0.5 33.4 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.1 0.0 2.4 0.1 2.7 0.1 2.5 0.0 3.4 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 15.8 0.3 15.6 0.3 14.0 0.3 15.4 0.3 17.1 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 18.1 0.4 19.8 0.4 24.5 0.5 20.7 0.4 22.5 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 92.4 1.9 107.5 2.4 114.8 2.3 116.6 2.0 103.7 1.8
67. Rauta ja teräs 13.8 0.3 12.3 0.3 12.7 0.3 15.9 0.3 15.9 0.3
68. Muut metallit 161.3 3.3 140.8 3.1 127.9 2.6 206.2 3.6 142.3 2.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 58.9 1.2 72.5 1.6 71.7 1.5 81.8 1.4 79.7 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,187.7 45.4 2,072.8 45.9 2,252.8 46.1 2,636.2 45.9 2,575.4 45.8
71. Voimakoneet ja moottorit 79.4 1.6 90.6 2.0 81.1 1.7 90.2 1.6 108.4 1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 115.6 2.4 107.2 2.4 104.0 2.1 123.1 2.1 175.3 3.1
73. Metalliteollisuuskoneet 11.2 0.2 16.6 0.4 12.1 0.2 15.3 0.3 13.5 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 169.3 3.5 202.4 4.5 210.4 4.3 242.7 4.2 230.7 4.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 93.7 1.9 89.7 2.0 68.10 1.4 108.9 1.9 73.2 1.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 105.2 2.2 106.5 2.4 95.1 1.9 111.9 1.9 102.8 1.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 373.6 7.7 348.9 7.7 368.6 7.5 448.6 7.8 423.8 7.5
78. Moottoriajoneuvot 746.6 15.5 502.7 11.1 772.2 15.8 779.1 13.6 798.1 14.2
79. Muut kuljetusvälineet 493.7 10.2 608.7 13.5 540.8 11.1 716.10 12.5 649.10 11.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 588.10 12.2 586.4 13.0 610.9 12.5 690.0 12.0 662.7 11.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5.9 0.1 2.2 0.0 2.10 0.1 3.0 0.1 4.5 0.1
82. Huonekalut 5.5 0.1 5.4 0.1 6.5 0.1 6.4 0.1 4.8 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.4 0.0 1.4 0.0 1.2 0.0 1.4 0.0 1.6 0.0
84. Vaatteet 5.6 0.1 4.4 0.1 3.9 0.1 6.6 0.1 4.7 0.1
85. Jalkineet 0.4 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 324.5 6.7 320.4 7.1 318.1 6.5 385.8 6.7 356.4 6.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 60.9 1.3 59.5 1.3 58.9 1.2 71.4 1.2 65.3 1.2
89. Muut valmiit tavarat 185.1 3.8 192.9 4.3 219.1 4.5 214.9 3.7 225.5 4.0
9. Muut tavarat 205.9 4.3 209.8 4.6 184.4 3.8 206.9 3.6 179.3 3.2
93. Erittelemätön 28.8 0.6 30.2 0.7 31.6 0.6 35.9 0.6 34.1 0.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 6.7 0.1 13.1 0.3 15.8 0.3 16.4 0.3 9.0 0.2
97. Kulta, ei monetaarinen 11.6 0.2 2.5 0.1 1.6 0.0 1.7 0.0 1.9 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 107.7 2.2 98.5 2.2 108.1 2.2 127.3 2.2 121.5 2.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,821.6 100.0 4,516.8 100.0 4,887.0 100.0 5,741.3 100.0 5,621.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Saksasta (DE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 131.1 1.2 132.9 1.2 105.4 1.1 113.8 1.0 131.7 1.2
00. Elävät eläimet 16.8 0.2 38.9 0.4 12.8 0.1 10.3 0.1 12.4 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.9 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 1.3 0.0 1.2 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.10 0.0 5.4 0.0 3.1 0.0 4.2 0.0 4.4 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 11.1 0.1 7.9 0.1 6.3 0.1 10.2 0.1 9.5 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 15.3 0.1 13.2 0.1 12.6 0.1 13.5 0.1 11.4 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 14.7 0.1 13.3 0.1 14.0 0.2 11.8 0.1 18.10 0.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 19.6 0.2 13.3 0.1 15.0 0.2 17.1 0.1 24.7 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 19.3 0.2 17.8 0.2 14.8 0.2 16.10 0.1 20.10 0.2
08. Rehuaineet 7.0 0.1 6.2 0.1 5.1 0.1 8.6 0.1 9.3 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 22.8 0.2 17.0 0.2 21.4 0.2 20.3 0.2 19.3 0.2
1. Juomat ja tupakka 21.8 0.2 17.9 0.2 17.4 0.2 17.7 0.2 21.6 0.2
11. Juomat 20.8 0.2 16.9 0.2 16.8 0.2 17.2 0.1 20.5 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.1 0.0 1.1 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 1.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 148.1 1.4 124.6 1.1 106.5 1.2 189.0 1.6 178.5 1.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 11.3 0.1 13.1 0.1 11.9 0.1 18.0 0.2 13.9 0.1
24. Puutavara ja korkki 77.1 0.7 55.4 0.5 47.8 0.5 92.8 0.8 90.6 0.8
25. Paperimassa 0.10 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0 1.6 0.0 0.8 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7.4 0.1 8.1 0.1 6.4 0.1 9.3 0.1 9.8 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.3 0.0 1.1 0.0 1.7 0.0 2.1 0.0 2.5 0.0
28. Malmit ja metalliromu 37.8 0.3 32.8 0.3 26.8 0.3 50.1 0.4 41.9 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 12.5 0.1 13.3 0.1 11.6 0.1 15.2 0.1 18.9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 10.6 0.1 13.0 0.1 13.10 0.2 21.9 0.2 23.3 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 10.4 0.1 12.10 0.1 13.8 0.1 21.7 0.2 23.2 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.3 0.0 0.9 0.0 2.1 0.0 2.9 0.0 2.1 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 3.9 0.0 0.7 0.0 1.7 0.0 2.1 0.0 1.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,871.5 17.1 3,372.6 31.1 2,151.4 23.3 2,590.2 22.5 2,449.1 22.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 220.5 2.0 195.10 1.8 194.3 2.1 267.1 2.3 215.2 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 88.4 0.8 81.0 0.7 70.4 0.8 77.3 0.7 88.7 0.8
53. Väri- ja parkitusaineet 52.2 0.5 43.7 0.4 44.1 0.5 59.10 0.5 61.7 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,027.8 9.4 2,620.6 24.2 1,431.2 15.5 1,644.0 14.3 1,511.3 13.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 57.6 0.5 47.8 0.4 43.7 0.5 53.1 0.5 61.6 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 8.1 0.1 18.5 0.2 2.9 0.0 9.8 0.1 5.8 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 110.9 1.0 109.0 1.0 117.8 1.3 161.3 1.4 153.7 1.4
58. Muovit, valmistetut 82.2 0.7 66.7 0.6 67.8 0.7 80.6 0.7 96.8 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 224.2 2.0 189.8 1.7 179.5 1.9 237.4 2.1 254.6 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,101.9 10.1 896.10 8.3 929.0 10.0 1,212.10 10.5 1,237.5 11.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 3.6 0.0 1.6 0.0 3.0 0.0 4.7 0.0 3.2 0.0
62. Kumituotteet 82.4 0.8 64.8 0.6 59.5 0.6 76.3 0.7 75.8 0.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 18.1 0.2 18.4 0.2 18.5 0.2 21.3 0.2 19.8 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 77.1 0.7 66.9 0.6 55.7 0.6 72.6 0.6 87.5 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 48.9 0.4 46.4 0.4 43.1 0.5 58.5 0.5 59.6 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 83.1 0.8 77.0 0.7 73.6 0.8 99.4 0.9 96.6 0.9
67. Rauta ja teräs 84.8 0.8 47.8 0.4 77.9 0.8 113.6 1.0 81.8 0.7
68. Muut metallit 481.4 4.4 378.5 3.5 401.6 4.3 513.4 4.5 560.6 5.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 222.10 2.0 195.10 1.8 196.6 2.1 253.7 2.2 253.0 2.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5,974.3 54.5 4,874.7 45.0 4,516.2 48.8 5,592.4 48.6 5,495.5 49.4
71. Voimakoneet ja moottorit 509.3 4.6 392.5 3.6 449.4 4.9 563.2 4.9 520.9 4.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 649.4 5.9 711.10 6.6 502.9 5.4 789.4 6.9 761.7 6.8
73. Metalliteollisuuskoneet 176.3 1.6 138.0 1.3 138.8 1.5 136.2 1.2 167.4 1.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 934.3 8.5 867.1 8.0 797.0 8.6 977.6 8.5 953.8 8.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 100.3 0.9 76.1 0.7 61.4 0.7 87.1 0.8 69.1 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 108.1 1.0 84.2 0.8 105.2 1.1 122.5 1.1 116.9 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 746.4 6.8 613.2 5.7 720.5 7.8 833.3 7.2 790.4 7.1
78. Moottoriajoneuvot 2,591.1 23.7 1,660.9 15.3 1,424.7 15.4 1,965.6 17.1 1,947.6 17.5
79. Muut kuljetusvälineet 159.4 1.5 331.2 3.1 316.7 3.4 117.10 1.0 168.1 1.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,177.0 10.7 817.10 7.5 920.0 9.9 1,101.9 9.6 1,098.7 9.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 19.7 0.2 14.2 0.1 19.7 0.2 22.4 0.2 25.5 0.2
82. Huonekalut 43.10 0.4 33.8 0.3 36.1 0.4 43.3 0.4 46.4 0.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.2 0.0 1.4 0.0 1.3 0.0 1.6 0.0 2.1 0.0
84. Vaatteet 2.7 0.0 3.1 0.0 3.9 0.0 3.9 0.0 2.8 0.0
85. Jalkineet 34.7 0.3 26.1 0.2 29.0 0.3 21.2 0.2 37.6 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 626.9 5.7 433.2 4.0 534.0 5.8 606.6 5.3 579.2 5.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 56.9 0.5 69.0 0.6 53.6 0.6 73.1 0.6 70.5 0.6
89. Muut valmiit tavarat 391.3 3.6 237.4 2.2 242.8 2.6 330.2 2.9 334.10 3.0
9. Muut tavarat 514.4 4.7 593.5 5.5 486.1 5.3 667.5 5.8 489.9 4.4
93. Erittelemätön 375.8 3.4 484.9 4.5 340.4 3.7 517.5 4.5 317.3 2.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.3 0.0 0.2 0.0 2.1 0.0 1.1 0.0 1.0 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 19.2 0.2 3.9 0.0 25.7 0.3 11.6 0.1 32.3 0.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 118.0 1.1 104.6 1.0 115.8 1.3 135.1 1.2 129.8 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 10,954.7 100.0 10,844.5 100.0 9,247.8 100.0 11,509.9 100.0 11,127.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu