Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Saksan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/11 - 2022/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/11
%
2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
Viennistä3,4 3,5 3,6 3,5 3,7
Tuonnista4,5 4,5 4,1 4,1 4,4
Tavaroiden ulkomaankaupasta4,1 4,1 3,9 3,8 4,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Saksan kanssa, vienti Saksaan ja tuonti Saksasta vuoden 2022 maaliskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Maaliskuussa Saksa oli Yhdysvaltain viidenneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kauppa Saksan kanssa edusti vuoden 2022 maaliskuussa 4,1 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 3,7 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 4,4 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 19,6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 13,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Maaliskuussa kauppatase Saksan kanssa oli Yhdysvalloille 6,4 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Saksasta oli 12,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 13,0 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Saksasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 14,9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 12,3 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 3,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Saksaan oli 15,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 6,6 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 11,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 10,8 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 6,3 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-maaliskuun aikana tavarakauppa Saksan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 49,7 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 6,4 prosenttia. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 32,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 17,2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 3,0 prosentilla ja viennin arvo 13,5 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 3,9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 1,9 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-maaliskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 15,3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 16,5 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Saksaan (DE) jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 101,8 1,9 100,0 1,8 87,6 1,7 110,7 2,1 136,8 2,1
00. Elävät eläimet 2,0 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 1,5 0,0 1,1 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 1,1 0,0 1,9 0,0 5,6 0,1 2,1 0,0 1,3 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,4 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 18,1 0,3 7,9 0,1 7,0 0,1 6,8 0,1 10,7 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 0,9 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 68,0 1,3 81,0 1,5 66,0 1,2 87,2 1,7 112,5 1,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,7 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,9 0,0 1,2 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,6 0,0 0,5 0,0 2,4 0,0 2,3 0,0 1,5 0,0
08. Rehuaineet 1,4 0,0 1,7 0,0 1,1 0,0 2,6 0,0 1,6 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 6,8 0,1 4,4 0,1 3,7 0,1 6,3 0,1 5,7 0,1
1. Juomat ja tupakka 13,8 0,3 9,0 0,2 7,2 0,1 13,8 0,3 11,5 0,2
11. Juomat 13,0 0,2 8,2 0,1 7,2 0,1 13,3 0,3 9,8 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,8 0,0 0,8 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 1,7 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 370,6 7,0 448,8 8,1 352,5 6,6 179,3 3,4 453,0 6,8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 2,3 0,0 3,2 0,1 2,4 0,0 2,6 0,0 2,7 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 143,7 2,7 175,5 3,2 114,1 2,1 1,1 0,0 36,9 0,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,6 0,1 4,2 0,1 3,4 0,1 3,3 0,1 3,5 0,1
24. Puutavara ja korkki 5,3 0,1 7,6 0,1 3,7 0,1 5,6 0,1 7,6 0,1
25. Paperimassa 37,8 0,7 20,8 0,4 28,8 0,5 19,2 0,4 33,3 0,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,3 0,0 3,4 0,1 4,3 0,1 4,4 0,1 5,2 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 8,7 0,2 6,5 0,1 6,7 0,1 7,4 0,1 7,9 0,1
28. Malmit ja metalliromu 158,7 3,0 220,8 4,0 181,6 3,4 127,8 2,4 347,8 5,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8,3 0,2 6,9 0,1 7,6 0,1 7,9 0,1 8,0 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 127,3 2,4 246,7 4,5 272,6 5,1 207,0 3,9 181,4 2,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 12,7 0,2 34,3 0,6 52,9 1,0 16,5 0,3 83,4 1,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 114,6 2,2 212,4 3,8 219,6 4,1 190,5 3,6 98,0 1,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4,7 0,1 0,5 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 4,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,6 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 906,0 17,0 1.062,1 19,2 1.072,3 20,2 1.035,5 19,7 1.255,7 19,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 85,9 1,6 101,2 1,8 175,4 3,3 105,2 2,0 159,3 2,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 40,9 0,8 38,5 0,7 52,9 1,0 51,8 1,0 47,7 0,7
53. Väri- ja parkitusaineet 13,9 0,3 13,0 0,2 10,8 0,2 18,9 0,4 21,1 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 459,9 8,6 558,2 10,1 490,5 9,2 509,3 9,7 598,5 9,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 40,4 0,8 32,4 0,6 34,2 0,6 36,5 0,7 48,6 0,7
57. Muovit, valmistamattomat 44,3 0,8 39,5 0,7 40,9 0,8 44,5 0,8 51,9 0,8
58. Muovit, valmistetut 42,0 0,8 45,6 0,8 45,3 0,9 43,2 0,8 63,7 1,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 178,4 3,4 233,5 4,2 222,2 4,2 225,9 4,3 264,8 4,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 341,7 6,4 396,1 7,2 384,6 7,2 478,7 9,1 642,3 9,7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,5 0,0 1,5 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,5 0,0
62. Kumituotteet 23,6 0,4 22,6 0,4 16,3 0,3 28,0 0,5 30,5 0,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,7 0,1 2,4 0,0 2,3 0,0 2,4 0,0 2,9 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 18,0 0,3 16,8 0,3 30,3 0,6 20,4 0,4 23,7 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 16,7 0,3 17,7 0,3 14,7 0,3 15,4 0,3 19,5 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 104,8 2,0 106,7 1,9 104,6 2,0 127,6 2,4 136,3 2,1
67. Rauta ja teräs 11,8 0,2 12,0 0,2 9,9 0,2 15,7 0,3 15,7 0,2
68. Muut metallit 90,4 1,7 134,9 2,4 132,4 2,5 182,7 3,5 306,1 4,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 73,2 1,4 81,6 1,5 73,8 1,4 85,6 1,6 107,2 1,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.660,0 50,0 2.445,4 44,2 2.329,7 43,9 2.329,0 44,2 2.870,2 43,3
71. Voimakoneet ja moottorit 87,2 1,6 81,6 1,5 123,8 2,3 81,6 1,5 118,7 1,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 183,1 3,4 133,1 2,4 161,0 3,0 152,2 2,9 164,7 2,5
73. Metalliteollisuuskoneet 17,6 0,3 12,1 0,2 13,2 0,2 21,1 0,4 16,4 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 236,8 4,4 253,2 4,6 229,9 4,3 246,9 4,7 277,2 4,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 79,3 1,5 74,7 1,3 87,8 1,7 77,8 1,5 82,2 1,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 113,8 2,1 129,3 2,3 105,4 2,0 102,2 1,9 126,5 1,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 449,1 8,4 440,8 8,0 449,0 8,5 427,4 8,1 530,2 8,0
78. Moottoriajoneuvot 844,4 15,9 660,6 11,9 602,6 11,3 709,8 13,5 814,8 12,3
79. Muut kuljetusvälineet 648,7 12,2 659,9 11,9 557,0 10,5 510,0 9,7 739,5 11,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 604,7 11,4 633,1 11,4 579,7 10,9 713,7 13,6 777,4 11,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 8,8 0,2 6,6 0,1 5,0 0,1 3,1 0,1 3,9 0,1
82. Huonekalut 3,8 0,1 5,3 0,1 4,8 0,1 3,5 0,1 6,0 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,9 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 1,1 0,0 1,7 0,0
84. Vaatteet 5,5 0,1 5,5 0,1 4,0 0,1 4,9 0,1 7,5 0,1
85. Jalkineet 1,6 0,0 0,5 0,0 1,3 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 345,0 6,5 364,1 6,6 340,7 6,4 376,6 7,2 440,0 6,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 61,4 1,2 61,2 1,1 48,8 0,9 57,3 1,1 69,5 1,0
89. Muut valmiit tavarat 177,6 3,3 188,6 3,4 173,7 3,3 266,7 5,1 248,3 3,7
9. Muut tavarat 191,1 3,6 193,5 3,5 223,0 4,2 198,1 3,8 291,9 4,4
93. Erittelemätön 31,3 0,6 38,4 0,7 30,3 0,6 41,7 0,8 67,7 1,0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 13,0 0,2 11,5 0,2 7,5 0,1 6,9 0,1 14,2 0,2
97. Kulta, ei monetaarinen 3,6 0,1 4,9 0,1 2,2 0,0 4,9 0,1 3,6 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 117,1 2,2 118,0 2,1 115,5 2,2 113,3 2,2 144,6 2,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.321,8 100,0 5.535,1 100,0 5.309,5 100,0 5.266,3 100,0 6.621,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Saksasta (DE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 168,6 1,4 159,9 1,4 154,5 1,5 144,3 1,5 177,7 1,4
00. Elävät eläimet 26,9 0,2 51,5 0,4 54,0 0,5 22,1 0,2 18,3 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 0,5 0,0 1,0 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 1,5 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6,5 0,1 3,8 0,0 5,4 0,1 6,7 0,1 9,9 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 8,2 0,1 13,0 0,1 9,6 0,1 11,7 0,1 15,8 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 26,9 0,2 15,4 0,1 12,6 0,1 28,7 0,3 15,4 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 12,7 0,1 9,1 0,1 11,0 0,1 12,2 0,1 18,9 0,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 20,8 0,2 12,9 0,1 13,6 0,1 17,9 0,2 29,4 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 31,9 0,3 27,8 0,2 25,1 0,2 23,4 0,2 33,3 0,3
08. Rehuaineet 16,0 0,1 10,1 0,1 7,9 0,1 7,5 0,1 14,3 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 18,2 0,2 15,2 0,1 14,5 0,1 13,8 0,1 20,8 0,2
1. Juomat ja tupakka 32,0 0,3 24,7 0,2 15,9 0,2 16,6 0,2 27,6 0,2
11. Juomat 30,2 0,3 22,9 0,2 14,9 0,1 15,7 0,2 26,5 0,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,8 0,0 1,8 0,0 1,0 0,0 0,8 0,0 1,1 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 134,8 1,1 156,7 1,3 101,2 1,0 146,1 1,5 182,9 1,4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 16,6 0,1 11,5 0,1 16,4 0,2 15,1 0,2 20,3 0,2
24. Puutavara ja korkki 33,9 0,3 90,7 0,8 57,0 0,6 94,9 1,0 85,0 0,7
25. Paperimassa 1,1 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0 1,5 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 10,2 0,1 9,2 0,1 8,1 0,1 7,7 0,1 5,8 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,8 0,0 1,3 0,0 3,2 0,0 1,1 0,0 1,6 0,0
28. Malmit ja metalliromu 52,2 0,4 21,7 0,2 6,8 0,1 13,9 0,1 55,7 0,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 18,9 0,2 21,3 0,2 9,1 0,1 12,5 0,1 12,6 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 22,2 0,2 32,7 0,3 18,0 0,2 59,4 0,6 20,3 0,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 22,2 0,2 32,6 0,3 18,0 0,2 59,4 0,6 20,2 0,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,2 0,0 2,1 0,0 1,6 0,0 1,1 0,0 3,1 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,9 0,0 1,8 0,0 1,1 0,0 0,7 0,0 2,8 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.777,7 23,6 2.553,1 21,9 2.381,6 23,7 1.980,8 20,8 3.192,2 24,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 276,9 2,4 288,8 2,5 216,5 2,2 216,9 2,3 284,8 2,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 66,4 0,6 134,1 1,2 143,6 1,4 61,9 0,7 63,8 0,5
53. Väri- ja parkitusaineet 60,1 0,5 59,7 0,5 49,2 0,5 45,1 0,5 56,6 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.768,4 15,0 1.504,2 12,9 1.391,4 13,8 1.116,6 11,7 2.085,7 16,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 62,0 0,5 66,7 0,6 48,9 0,5 50,2 0,5 58,4 0,5
56. Lannoitteet, valmistetut 11,9 0,1 2,7 0,0 5,7 0,1 10,7 0,1 17,0 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 180,5 1,5 171,0 1,5 179,9 1,8 199,9 2,1 196,8 1,5
58. Muovit, valmistetut 98,7 0,8 84,4 0,7 79,4 0,8 74,9 0,8 103,1 0,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 252,8 2,1 241,5 2,1 267,1 2,7 204,6 2,2 326,1 2,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.108,9 9,4 1.086,3 9,3 940,8 9,4 1.011,5 10,6 1.254,1 9,7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2,7 0,0 5,3 0,0 4,0 0,0 2,5 0,0 4,2 0,0
62. Kumituotteet 84,9 0,7 80,2 0,7 64,5 0,6 55,8 0,6 76,4 0,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 22,3 0,2 22,7 0,2 19,9 0,2 19,8 0,2 37,3 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 86,6 0,7 87,5 0,8 82,6 0,8 78,1 0,8 97,5 0,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 60,0 0,5 53,8 0,5 45,7 0,5 46,4 0,5 63,1 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 120,5 1,0 109,9 0,9 109,8 1,1 96,4 1,0 137,2 1,1
67. Rauta ja teräs 128,2 1,1 139,7 1,2 111,1 1,1 130,1 1,4 143,6 1,1
68. Muut metallit 345,3 2,9 357,5 3,1 283,3 2,8 368,8 3,9 421,4 3,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 258,4 2,2 229,6 2,0 220,0 2,2 213,4 2,2 273,5 2,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5.642,6 47,9 5.824,0 50,0 4.910,0 48,8 4.556,6 47,9 6.313,7 48,6
71. Voimakoneet ja moottorit 501,7 4,3 603,0 5,2 530,6 5,3 491,1 5,2 556,2 4,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 845,8 7,2 726,6 6,2 680,7 6,8 672,1 7,1 777,1 6,0
73. Metalliteollisuuskoneet 153,1 1,3 170,5 1,5 130,2 1,3 125,5 1,3 138,9 1,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.026,3 8,7 993,2 8,5 923,7 9,2 835,6 8,8 1.002,5 7,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 90,0 0,8 91,7 0,8 75,2 0,7 108,1 1,1 150,4 1,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 108,0 0,9 120,0 1,0 97,6 1,0 113,0 1,2 132,8 1,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 785,2 6,7 784,2 6,7 710,9 7,1 742,0 7,8 884,7 6,8
78. Moottoriajoneuvot 2.048,4 17,4 2.242,9 19,2 1.658,5 16,5 1.252,8 13,2 2.477,4 19,1
79. Muut kuljetusvälineet 83,9 0,7 91,9 0,8 102,6 1,0 216,4 2,3 193,9 1,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.265,0 10,7 1.237,1 10,6 979,7 9,7 1.026,7 10,8 1.169,9 9,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 23,3 0,2 20,8 0,2 20,1 0,2 17,5 0,2 24,6 0,2
82. Huonekalut 51,2 0,4 49,8 0,4 42,0 0,4 39,0 0,4 49,3 0,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2,6 0,0 2,4 0,0 1,8 0,0 1,0 0,0 2,1 0,0
84. Vaatteet 4,4 0,0 4,0 0,0 3,5 0,0 3,8 0,0 4,2 0,0
85. Jalkineet 62,4 0,5 44,8 0,4 31,9 0,3 29,4 0,3 36,9 0,3
87. Kojeet,mittarit yms. 653,2 5,5 662,7 5,7 525,9 5,2 529,8 5,6 628,7 4,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 82,7 0,7 114,7 1,0 94,3 0,9 75,0 0,8 103,2 0,8
89. Muut valmiit tavarat 385,2 3,3 338,0 2,9 260,2 2,6 331,2 3,5 320,9 2,5
9. Muut tavarat 629,9 5,3 575,1 4,9 552,6 5,5 560,1 5,9 639,8 4,9
93. Erittelemätön 478,2 4,1 424,0 3,6 407,8 4,1 420,5 4,4 484,3 3,7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,3 0,0 2,0 0,0 1,4 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 16,5 0,1 15,9 0,1 17,3 0,2 14,5 0,2 12,2 0,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 130,1 1,1 126,2 1,1 123,7 1,2 121,6 1,3 140,5 1,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 11.782,9 100,0 11.651,6 100,0 10.055,9 100,0 9.503,0 100,0 12.981,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2022 tammi-maaliskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2022 tammi-maaliskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu