Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Saksan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä3.83.93.73.93.6
Tuonnista4.94.94.84.84.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta4.44.54.44.54.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Saksan kanssa, vienti Saksaan ja tuonti Saksasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Saksan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 4.3 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 3.6 %:a ja 4.8 %:a tuonnista. Heinäkuussa Saksa oli Yhdysvaltain viidenneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 16.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 21.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Saksan kanssa oli Yhdysvalloille 6.1 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Saksasta oli 29.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 11.3 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Saksasta olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 12.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 10.0 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 4.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Saksaan oli 8.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 5.2 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 11.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 11.5 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 6.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Saksan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 114.0 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 19.3 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 76.8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 37.2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 21.3 prosentilla ja viennin arvo 15.5199199083638. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 8.7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 4.5 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 39.6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 31.1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Saksaan (DE) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 114.10 2.0 123.1 2.2 99.6 1.8 82.9 1.4 100.3 1.9
00. Elävät eläimet 1.3 0.0 1.1 0.0 1.4 0.0 0.7 0.0 1.5 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.7 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 1.6 0.0 0.3 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 18.3 0.3 12.2 0.2 8.4 0.2 2.3 0.0 9.3 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 1.2 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 83.9 1.5 95.9 1.7 77.5 1.4 66.1 1.1 78.4 1.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.8 0.0 0.10 0.0 0.6 0.0 1.2 0.0 0.9 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.5 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 3.2 0.1 1.3 0.0
08. Rehuaineet 1.10 0.0 2.6 0.0 1.3 0.0 1.7 0.0 1.5 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.4 0.1 6.7 0.1 7.0 0.1 5.3 0.1 6.6 0.1
1. Juomat ja tupakka 13.8 0.2 14.1 0.2 10.6 0.2 7.2 0.1 8.4 0.2
11. Juomat 13.2 0.2 13.1 0.2 8.4 0.2 6.10 0.1 7.7 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.0 1.0 0.0 2.3 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 440.3 7.7 401.2 7.1 311.8 5.8 324.5 5.6 263.8 5.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 3.7 0.1 4.3 0.1 2.6 0.0 3.3 0.1 0.1 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.5 0.0 0.6 0.0 1.3 0.0 1.3 0.0 0.6 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5.9 0.1 8.9 0.2 7.9 0.1 5.9 0.1 6.4 0.1
24. Puutavara ja korkki 5.2 0.1 4.3 0.1 6.3 0.1 4.8 0.1 5.9 0.1
25. Paperimassa 19.6 0.3 17.7 0.3 24.3 0.4 17.0 0.3 27.8 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.2 0.0 1.2 0.0 2.4 0.0 1.9 0.0 1.6 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 10.1 0.2 9.9 0.2 9.2 0.2 8.10 0.2 8.7 0.2
28. Malmit ja metalliromu 387.10 6.8 345.10 6.2 252.1 4.7 277.4 4.8 209.1 4.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5.4 0.1 8.8 0.2 6.1 0.1 4.3 0.1 3.9 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 91.8 1.6 190.5 3.4 207.6 3.9 366.6 6.3 143.6 2.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 18.1 0.3 23.1 0.4 12.6 0.2 12.8 0.2 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 73.8 1.3 167.4 3.0 192.6 3.6 353.8 6.1 143.6 2.8
34. Kaasut 0 0.0 0.1 0.0 2.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.10 0.1 0.7 0.0 4.7 0.1 0.9 0.0 0.7 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.4 0.0 0.1 0.0 3.7 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,059.2 18.4 1,057.3 18.8 1,085.1 20.2 1,030.9 17.7 1,094.1 21.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 112.2 2.0 139.7 2.5 89.10 1.7 101.3 1.7 122.9 2.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 64.4 1.1 31.1 0.6 62.9 1.2 56.8 1.0 67.7 1.3
53. Väri- ja parkitusaineet 11.7 0.2 15.3 0.3 23.3 0.4 13.2 0.2 12.10 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 502.4 8.7 533.7 9.5 549.8 10.2 546.4 9.4 526.5 10.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 38.9 0.7 38.6 0.7 47.9 0.9 35.8 0.6 35.4 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 39.0 0.7 38.5 0.7 43.3 0.8 43.10 0.8 39.5 0.8
58. Muovit, valmistetut 48.6 0.8 47.1 0.8 53.9 1.0 46.5 0.8 47.5 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 242.3 4.2 213.6 3.8 214.2 4.0 187.2 3.2 241.9 4.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 485.6 8.5 418.1 7.4 470.9 8.7 488.5 8.4 413.0 7.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.8 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0
62. Kumituotteet 26.1 0.5 33.4 0.6 31.3 0.6 25.4 0.4 29.4 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.5 0.0 3.4 0.1 3.1 0.1 3.4 0.1 3.1 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 15.4 0.3 17.1 0.3 19.8 0.4 17.3 0.3 17.2 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 20.7 0.4 22.5 0.4 19.7 0.4 23.2 0.4 18.5 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 116.6 2.0 103.7 1.8 103.1 1.9 100.2 1.7 98.4 1.9
67. Rauta ja teräs 15.9 0.3 15.9 0.3 12.9 0.2 12.4 0.2 12.5 0.2
68. Muut metallit 206.2 3.6 142.3 2.5 203.4 3.8 220.4 3.8 154.10 3.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 81.8 1.4 79.7 1.4 77.7 1.4 85.6 1.5 78.8 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,636.2 45.9 2,575.4 45.8 2,310.6 42.9 2,717.1 46.6 2,326.2 44.6
71. Voimakoneet ja moottorit 90.2 1.6 108.4 1.9 85.9 1.6 100.5 1.7 70.2 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 123.1 2.1 175.3 3.1 137.10 2.6 190.9 3.3 129.1 2.5
73. Metalliteollisuuskoneet 15.3 0.3 13.5 0.2 14.9 0.3 14.6 0.3 13.3 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 242.7 4.2 230.7 4.1 247.1 4.6 221.5 3.8 236.6 4.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 108.9 1.9 73.2 1.3 80.2 1.5 76.6 1.3 74.4 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 111.9 1.9 102.8 1.8 101.1 1.9 98.4 1.7 89.2 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 448.6 7.8 423.8 7.5 406.4 7.6 401.8 6.9 433.4 8.3
78. Moottoriajoneuvot 779.1 13.6 798.1 14.2 683.6 12.7 711.4 12.2 678.3 13.0
79. Muut kuljetusvälineet 716.10 12.5 649.10 11.6 553.10 10.3 901.8 15.5 602.2 11.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 690.0 12.0 662.7 11.8 670.8 12.5 616.3 10.6 637.2 12.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.0 0.1 4.5 0.1 5.2 0.1 3.4 0.1 4.7 0.1
82. Huonekalut 6.4 0.1 4.8 0.1 8.4 0.2 7.4 0.1 5.9 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.4 0.0 1.6 0.0 1.2 0.0 1.5 0.0 0.10 0.0
84. Vaatteet 6.6 0.1 4.7 0.1 4.8 0.1 4.3 0.1 4.2 0.1
85. Jalkineet 0.8 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 385.8 6.7 356.4 6.3 373.4 6.9 344.9 5.9 356.9 6.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 71.4 1.2 65.3 1.2 66.0 1.2 67.2 1.2 63.1 1.2
89. Muut valmiit tavarat 214.9 3.7 225.5 4.0 211.9 3.9 187.8 3.2 201.2 3.9
9. Muut tavarat 206.9 3.6 179.3 3.2 210.5 3.9 194.3 3.3 231.2 4.4
93. Erittelemätön 35.9 0.6 34.1 0.6 46.4 0.9 31.1 0.5 37.2 0.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 16.4 0.3 9.0 0.2 11.8 0.2 15.3 0.3 15.0 0.3
97. Kulta, ei monetaarinen 1.7 0.0 1.9 0.0 3.3 0.1 2.4 0.0 7.7 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 127.3 2.2 121.5 2.2 117.3 2.2 123.10 2.1 114.2 2.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,741.3 100.0 5,621.10 100.0 5,381.8 100.0 5,828.8 100.0 5,218.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Saksasta (DE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 113.8 1.0 131.7 1.2 122.2 1.1 134.2 1.2 146.4 1.3
00. Elävät eläimet 10.3 0.1 12.4 0.1 10.5 0.1 16.9 0.1 10.4 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 1.3 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 1.0 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.2 0.0 4.4 0.0 4.1 0.0 4.9 0.0 6.9 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 10.2 0.1 9.5 0.1 9.2 0.1 10.3 0.1 8.7 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 13.5 0.1 11.4 0.1 12.0 0.1 14.9 0.1 19.2 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 11.8 0.1 18.10 0.2 11.2 0.1 13.7 0.1 13.4 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 17.1 0.1 24.7 0.2 25.2 0.2 21.3 0.2 22.9 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 16.10 0.1 20.10 0.2 23.1 0.2 27.0 0.2 31.10 0.3
08. Rehuaineet 8.6 0.1 9.3 0.1 6.6 0.1 7.4 0.1 13.2 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 20.3 0.2 19.3 0.2 19.10 0.2 17.4 0.2 19.2 0.2
1. Juomat ja tupakka 17.7 0.2 21.6 0.2 31.6 0.3 36.6 0.3 47.1 0.4
11. Juomat 17.2 0.1 20.5 0.2 30.4 0.3 35.2 0.3 45.10 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.5 0.0 1.2 0.0 1.3 0.0 1.5 0.0 1.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 189.0 1.6 178.5 1.6 242.2 2.2 254.3 2.2 210.1 1.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 1.0 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 18.0 0.2 13.9 0.1 16.8 0.2 17.2 0.1 16.4 0.1
24. Puutavara ja korkki 92.8 0.8 90.6 0.8 87.10 0.8 116.3 1.0 72.8 0.6
25. Paperimassa 1.6 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0 0.10 0.0 0.9 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 9.3 0.1 9.8 0.1 8.4 0.1 9.4 0.1 11.3 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.1 0.0 2.5 0.0 2.6 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0
28. Malmit ja metalliromu 50.1 0.4 41.9 0.4 109.1 1.0 91.2 0.8 89.9 0.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 15.2 0.1 18.9 0.2 16.7 0.1 17.6 0.2 16.5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 21.9 0.2 23.3 0.2 35.5 0.3 30.3 0.3 31.4 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 21.7 0.2 23.2 0.2 35.5 0.3 30.2 0.3 31.3 0.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.9 0.0 2.1 0.0 2.3 0.0 2.1 0.0 2.10 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2.1 0.0 1.5 0.0 1.9 0.0 1.2 0.0 2.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,590.2 22.5 2,449.1 22.0 2,552.9 22.9 3,013.1 26.1 2,822.2 24.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 267.1 2.3 215.2 1.9 260.2 2.3 248.5 2.1 267.3 2.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 77.3 0.7 88.7 0.8 92.2 0.8 60.6 0.5 124.6 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 59.10 0.5 61.7 0.6 54.0 0.5 53.3 0.5 60.1 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,644.0 14.3 1,511.3 13.6 1,623.4 14.5 2,114.2 18.3 1,827.2 16.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 53.1 0.5 61.6 0.6 58.5 0.5 64.9 0.6 62.6 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 9.8 0.1 5.8 0.1 2.2 0.0 11.10 0.1 2.5 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 161.3 1.4 153.7 1.4 161.9 1.4 140.4 1.2 162.8 1.4
58. Muovit, valmistetut 80.6 0.7 96.8 0.9 80.3 0.7 89.3 0.8 96.6 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 237.4 2.1 254.6 2.3 220.5 2.0 230.3 2.0 218.9 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,212.10 10.5 1,237.5 11.1 1,027.9 9.2 1,216.6 10.5 1,097.10 9.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 4.7 0.0 3.2 0.0 4.4 0.0 4.8 0.0 5.4 0.0
62. Kumituotteet 76.3 0.7 75.8 0.7 71.3 0.6 79.8 0.7 86.4 0.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 21.3 0.2 19.8 0.2 23.4 0.2 20.3 0.2 22.7 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 72.6 0.6 87.5 0.8 79.2 0.7 72.6 0.6 76.4 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 58.5 0.5 59.6 0.5 60.10 0.5 61.5 0.5 66.7 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 99.4 0.9 96.6 0.9 98.6 0.9 100.9 0.9 103.6 0.9
67. Rauta ja teräs 113.6 1.0 81.8 0.7 126.9 1.1 122.5 1.1 107.9 1.0
68. Muut metallit 513.4 4.5 560.6 5.0 322.3 2.9 508.5 4.4 365.5 3.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 253.7 2.2 253.0 2.3 241.3 2.2 246.1 2.1 263.9 2.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5,592.4 48.6 5,495.5 49.4 5,541.10 49.6 5,184.2 44.9 5,276.9 46.5
71. Voimakoneet ja moottorit 563.2 4.9 520.9 4.7 546.6 4.9 625.9 5.4 556.0 4.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 789.4 6.9 761.7 6.8 696.4 6.2 706.1 6.1 762.8 6.7
73. Metalliteollisuuskoneet 136.2 1.2 167.4 1.5 152.9 1.4 130.7 1.1 148.1 1.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 977.6 8.5 953.8 8.6 991.2 8.9 979.4 8.5 1,004.3 8.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 87.1 0.8 69.1 0.6 80.4 0.7 85.3 0.7 87.4 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 122.5 1.1 116.9 1.1 112.5 1.0 127.8 1.1 114.1 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 833.3 7.2 790.4 7.1 819.2 7.3 847.2 7.3 873.1 7.7
78. Moottoriajoneuvot 1,965.6 17.1 1,947.6 17.5 2,056.8 18.4 1,475.9 12.8 1,650.2 14.6
79. Muut kuljetusvälineet 117.10 1.0 168.1 1.5 86.5 0.8 206.5 1.8 81.2 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,101.9 9.6 1,098.7 9.9 995.6 8.9 1,111.8 9.6 1,161.1 10.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 22.4 0.2 25.5 0.2 22.0 0.2 19.6 0.2 18.8 0.2
82. Huonekalut 43.3 0.4 46.4 0.4 47.5 0.4 50.4 0.4 53.6 0.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.6 0.0 2.1 0.0 1.10 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0
84. Vaatteet 3.9 0.0 2.8 0.0 3.3 0.0 4.1 0.0 3.9 0.0
85. Jalkineet 21.2 0.2 37.6 0.3 21.3 0.2 35.10 0.3 26.9 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 606.6 5.3 579.2 5.2 553.1 5.0 632.2 5.5 619.6 5.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 73.1 0.6 70.5 0.6 78.6 0.7 73.9 0.6 85.6 0.8
89. Muut valmiit tavarat 330.2 2.9 334.10 3.0 268.2 2.4 293.9 2.5 350.9 3.1
9. Muut tavarat 667.5 5.8 489.9 4.4 620.2 5.6 573.6 5.0 542.6 4.8
93. Erittelemätön 517.5 4.5 317.3 2.9 471.7 4.2 408.6 3.5 385.9 3.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 1.1 0.0 1.0 0.0 2.5 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 11.6 0.1 32.3 0.3 12.1 0.1 24.2 0.2 18.4 0.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 135.1 1.2 129.8 1.2 129.3 1.2 137.2 1.2 136.2 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 11,509.9 100.0 11,127.6 100.011,171.10 100.0 11,556.3 100.0 11,338.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu