Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ranskan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä1.61.71.71.71.6
Tuonnista1.72.01.71.81.9
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.71.91.71.81.8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ranskan kanssa, vienti Ranskaan ja tuonti Ranskasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Ranskan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 1.8 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1.6 %:a ja 1.9 %:a tuonnista. Heinäkuussa Ranska oli Yhdysvaltain 14. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 6.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Ranskan kanssa oli Yhdysvalloille 2.3 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ranskasta supistui 3.2 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 4.6 miljardia dollaria heinäkuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ranskasta olivat Sitc112 (alkoholipitoiset juomat), joka edusti 15.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 14.0 % sekä Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 6.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Ranskaan oli 15.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 2.2 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 24.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 8.0 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 4.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Ranskan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 45.7 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 10.2 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 29.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 16.1 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 19.2 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 5.4 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 3.6 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 3.2 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 13.4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 8.1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ranskaan (FR) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 24.4 1.0 31.3 1.3 26.3 1.1 18.6 0.7 35.6 1.6
00. Elävät eläimet 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 1.7 0.1 0.1 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.0 2.2 0.1 1.5 0.1 0.5 0.0 0.9 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 7.4 0.3 12.2 0.5 7.9 0.3 3.6 0.1 19.5 0.9
04. Vilja ja viljatuotteet 1.1 0.0 1.1 0.0 0.10 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 11.0 0.4 11.0 0.4 9.9 0.4 8.2 0.3 10.7 0.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.5 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
08. Rehuaineet 1.5 0.1 1.9 0.1 1.4 0.1 1.2 0.0 1.6 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.10 0.1 1.9 0.1 3.3 0.1 2.0 0.1 1.8 0.1
1. Juomat ja tupakka 14.4 0.6 10.7 0.4 10.3 0.4 8.2 0.3 10.1 0.4
11. Juomat 13.4 0.5 10.7 0.4 9.10 0.4 7.8 0.3 9.7 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.10 0.0 0 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 18.9 0.8 14.10 0.6 22.3 0.9 21.6 0.9 30.3 1.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 2.3 0.1 2.4 0.1 6.4 0.3 2.8 0.1 1.6 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.7 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 13.3 0.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.0 0.1 0.5 0.0 2.2 0.1 3.3 0.1 1.5 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.0 0.0 0.8 0.0 1.0 0.0 0.8 0.0 1.1 0.0
25. Paperimassa 2.10 0.1 2.10 0.1 5.4 0.2 5.4 0.2 7.10 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.3 0.0 1.0 0.0 0.10 0.0 1.0 0.0 1.6 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.6 0.1 1.8 0.1 1.5 0.1 2.3 0.1 1.4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.8 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 1.4 0.1 0.8 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7.6 0.3 4.7 0.2 3.9 0.2 4.6 0.2 1.5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 440.4 17.8 367.10 15.0 258.5 10.5 318.2 12.7 270.1 12.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3.5 0.1 5.4 0.2 17.4 0.7 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 171.8 6.9 101.2 4.1 97.3 3.9 301.2 12.0 229.5 10.2
34. Kaasut 265.2 10.7 261.5 10.7 143.9 5.8 17.0 0.7 40.6 1.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.0 0.7 0.0 1.6 0.1 0.8 0.0 0.5 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0 0.0 1.3 0.0 0.2 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 389.3 15.7 410.1 16.7 413.2 16.7 387.1 15.5 366.5 16.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 54.1 2.2 80.3 3.3 67.2 2.7 55.0 2.2 39.4 1.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.3 0.3 8.9 0.4 8.3 0.3 5.6 0.2 7.5 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 2.5 0.1 6.3 0.3 5.1 0.2 7.4 0.3 9.7 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 151.6 6.1 146.2 6.0 177.1 7.2 170.8 6.8 148.8 6.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 35.10 1.5 36.2 1.5 34.9 1.4 31.8 1.3 36.5 1.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0.5 0.0 1.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 20.7 0.8 17.7 0.7 24.3 1.0 23.2 0.9 23.1 1.0
58. Muovit, valmistetut 17.2 0.7 16.8 0.7 15.0 0.6 16.9 0.7 14.5 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 99.7 4.0 96.10 3.9 81.4 3.3 76.6 3.1 87.3 3.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 158.4 6.4 149.8 6.1 138.10 5.6 157.2 6.3 135.3 6.0
62. Kumituotteet 7.2 0.3 7.0 0.3 6.4 0.3 4.2 0.2 6.5 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.8 0.1 1.6 0.1 1.9 0.1 2.6 0.1 2.4 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.1 0.2 4.9 0.2 5.0 0.2 4.7 0.2 4.9 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.9 0.2 6.2 0.3 5.2 0.2 4.9 0.2 4.9 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 59.1 2.4 58.7 2.4 48.1 1.9 46.8 1.9 37.3 1.7
67. Rauta ja teräs 6.8 0.3 6.8 0.3 6.2 0.3 23.4 0.9 4.8 0.2
68. Muut metallit 23.9 1.0 18.9 0.8 21.8 0.9 21.3 0.9 24.5 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 49.8 2.0 45.7 1.9 44.5 1.8 49.2 2.0 50.1 2.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,031.1 41.7 1,116.0 45.5 1,190.8 48.2 1,182.9 47.3 1,084.3 48.2
71. Voimakoneet ja moottorit 63.9 2.6 79.4 3.2 82.0 3.3 64.7 2.6 73.2 3.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 56.8 2.3 66.0 2.7 76.3 3.1 47.10 1.9 42.1 1.9
73. Metalliteollisuuskoneet 11.3 0.5 5.3 0.2 3.4 0.1 1.7 0.1 2.8 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 152.1 6.1 123.9 5.0 120.4 4.9 131.6 5.3 127.5 5.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 37.4 1.5 34.1 1.4 34.6 1.4 39.5 1.6 39.10 1.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 59.2 2.4 57.9 2.4 48.8 2.0 54.7 2.2 55.9 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 158.6 6.4 169.6 6.9 172.1 7.0 153.7 6.1 166.6 7.4
78. Moottoriajoneuvot 28.0 1.1 46.4 1.9 37.6 1.5 24.7 1.0 24.3 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 464.3 18.8 533.6 21.7 615.9 24.9 664.6 26.6 552.3 24.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 311.2 12.6 276.4 11.3 320.8 13.0 322.9 12.9 243.9 10.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4.5 0.2 1.6 0.1 2.5 0.1 1.7 0.1 1.8 0.1
82. Huonekalut 4.4 0.2 3.1 0.1 3.8 0.2 2.9 0.1 3.0 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2.1 0.1 2.0 0.1 3.5 0.1 1.8 0.1 1.3 0.1
84. Vaatteet 5.2 0.2 3.6 0.1 4.5 0.2 4.6 0.2 4.8 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 117.10 4.8 113.2 4.6 112.0 4.5 129.2 5.2 92.3 4.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 8.9 0.4 8.5 0.3 6.9 0.3 8.1 0.3 5.5 0.2
89. Muut valmiit tavarat 168.1 6.8 144.4 5.9 187.4 7.6 174.5 7.0 135.3 6.0
9. Muut tavarat 85.9 3.5 76.7 3.1 89.3 3.6 83.1 3.3 73.4 3.3
93. Erittelemätön 23.3 0.9 14.6 0.6 29.3 1.2 21.8 0.9 17.0 0.8
97. Kulta, ei monetaarinen 1.8 0.1 0.8 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 60.8 2.5 61.4 2.5 59.5 2.4 60.4 2.4 55.9 2.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,474.2 100.0 2,454.2 100.0 2,471.5 100.0 2,500.1 100.0 2,249.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ranskasta (FR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 95.5 2.3 97.10 2.2 84.7 2.2 96.10 2.2 121.5 2.6
00. Elävät eläimet 0.6 0.0 0.7 0.0 1.0 0.0 1.4 0.0 2.9 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 19.4 0.5 16.7 0.4 14.4 0.4 20.5 0.5 22.5 0.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.5 0.0 2.1 0.0 1.7 0.0 1.4 0.0 1.8 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 24.6 0.6 25.6 0.6 20.6 0.5 20.6 0.5 28.2 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 14.7 0.4 13.3 0.3 12.8 0.3 14.3 0.3 21.7 0.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.7 0.1 2.9 0.1 2.7 0.1 4.3 0.1 4.3 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 8.5 0.2 7.5 0.2 8.5 0.2 9.7 0.2 11.9 0.3
08. Rehuaineet 14.1 0.3 14.9 0.3 12.0 0.3 9.4 0.2 12.8 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 9.5 0.2 14.3 0.3 11.0 0.3 15.1 0.3 15.3 0.3
1. Juomat ja tupakka 442.8 10.8 447.2 10.0 545.5 14.0 595.5 13.7 714.6 15.5
11. Juomat 442.8 10.8 447.1 10.0 545.4 14.0 595.5 13.7 714.6 15.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 34.1 0.8 35.1 0.8 38.3 1.0 40.7 0.9 39.7 0.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.10 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 7.8 0.2 7.8 0.2 10.1 0.3 6.7 0.2 6.9 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.10 0.0 1.1 0.0 1.8 0.0 2.5 0.1 2.9 0.1
25. Paperimassa 1.7 0.0 1.1 0.0 1.2 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.2 0.0 1.5 0.0 0.9 0.0 1.10 0.0 0.6 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.1 0.0 2.1 0.0 1.5 0.0 2.10 0.1 3.1 0.1
28. Malmit ja metalliromu 3.1 0.1 2.4 0.1 3.8 0.1 5.6 0.1 5.8 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 18.7 0.5 19.2 0.4 19.1 0.5 19.7 0.5 19.8 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 110.4 2.7 77.4 1.7 92.5 2.4 52.4 1.2 63.5 1.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 110.3 2.7 77.3 1.7 92.5 2.4 52.2 1.2 63.2 1.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 8.8 0.2 4.3 0.1 3.6 0.1 7.1 0.2 13.5 0.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 7.6 0.2 3.4 0.1 2.4 0.1 6.5 0.1 12.10 0.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1.0 0.0 0.8 0.0 1.0 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 856.1 20.9 705.3 15.7 683.5 17.5 766.9 17.6 905.3 19.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 108.8 2.6 87.3 1.9 61.4 1.6 86.1 2.0 84.5 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 73.4 1.8 11.9 0.3 12.1 0.3 9.4 0.2 103.6 2.3
53. Väri- ja parkitusaineet 12.9 0.3 11.9 0.3 10.4 0.3 13.0 0.3 12.7 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 265.10 6.5 225.7 5.0 223.9 5.7 240.1 5.5 236.7 5.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 257.2 6.3 226.2 5.0 240.0 6.1 271.8 6.2 318.2 6.9
57. Muovit, valmistamattomat 39.10 1.0 37.4 0.8 34.5 0.9 39.9 0.9 40.5 0.9
58. Muovit, valmistetut 13.1 0.3 14.1 0.3 13.3 0.3 12.1 0.3 12.9 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 84.10 2.1 91.1 2.0 88.3 2.3 94.7 2.2 96.2 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 239.7 5.8 246.10 5.5 238.5 6.1 284.4 6.5 307.0 6.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 3.4 0.1 3.9 0.1 2.10 0.1 4.0 0.1 3.10 0.1
62. Kumituotteet 35.7 0.9 38.1 0.8 28.3 0.7 38.7 0.9 36.1 0.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5.5 0.1 5.1 0.1 6.5 0.2 13.5 0.3 50.7 1.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 28.3 0.7 24.8 0.6 25.9 0.7 28.6 0.7 23.6 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 14.4 0.3 16.6 0.4 15.0 0.4 18.3 0.4 17.4 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 34.2 0.8 35.9 0.8 39.10 1.0 46.3 1.1 38.3 0.8
67. Rauta ja teräs 20.2 0.5 23.7 0.5 25.8 0.7 36.3 0.8 26.2 0.6
68. Muut metallit 30.5 0.7 30.10 0.7 33.2 0.8 38.2 0.9 32.8 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 67.8 1.6 68.2 1.5 61.1 1.6 60.9 1.4 78.4 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,316.6 32.1 1,674.7 37.3 1,365.4 34.9 1,743.7 40.1 1,537.0 33.4
71. Voimakoneet ja moottorit 371.10 9.1 401.2 8.9 314.1 8.0 285.7 6.6 334.8 7.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 94.2 2.3 87.6 2.0 94.2 2.4 98.8 2.3 108.7 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 9.6 0.2 17.3 0.4 15.4 0.4 19.1 0.4 22.7 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 173.5 4.2 158.8 3.5 145.6 3.7 158.1 3.6 166.4 3.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 27.7 0.7 27.8 0.6 22.2 0.6 19.7 0.5 18.9 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 28.0 0.7 29.1 0.6 29.0 0.7 38.4 0.9 31.1 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 155.5 3.8 157.3 3.5 138.9 3.6 142.4 3.3 161.4 3.5
78. Moottoriajoneuvot 29.3 0.7 26.3 0.6 28.3 0.7 21.1 0.5 27.4 0.6
79. Muut kuljetusvälineet 427.2 10.4 769.6 17.1 578.1 14.8 960.10 22.1 666.1 14.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 646.10 15.8 905.3 20.2 582.6 14.9 536.6 12.3 578.7 12.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5.10 0.1 8.8 0.2 7.2 0.2 9.0 0.2 8.3 0.2
82. Huonekalut 16.0 0.4 11.4 0.3 16.8 0.4 16.7 0.4 18.4 0.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 101.10 2.5 110.2 2.5 83.3 2.1 106.0 2.4 119.1 2.6
84. Vaatteet 16.5 0.4 16.3 0.4 15.8 0.4 20.4 0.5 21.5 0.5
85. Jalkineet 2.1 0.0 1.4 0.0 2.5 0.1 2.8 0.1 2.0 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 131.6 3.2 117.9 2.6 118.7 3.0 142.2 3.3 134.2 2.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 17.7 0.4 20.1 0.4 16.5 0.4 16.8 0.4 15.1 0.3
89. Muut valmiit tavarat 355.4 8.7 619.6 13.8 322.3 8.2 223.1 5.1 260.4 5.7
9. Muut tavarat 355.1 8.6 294.10 6.6 273.1 7.0 226.5 5.2 318.6 6.9
93. Erittelemätön 318.6 7.8 254.7 5.7 238.3 6.1 190.7 4.4 280.5 6.1
97. Kulta, ei monetaarinen 1.2 0.0 2.3 0.0 1.2 0.0 0.1 0.0 1.2 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 34.7 0.8 34.6 0.8 32.8 0.8 35.3 0.8 36.1 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,105.6 100.0 4,488.7 100.0 3,907.3 100.0 4,350.3 100.0 4,599.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu