Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ranskan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä1.71.51.61.61.7
Tuonnista1.81.82.21.72.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.81.72.01.71.9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ranskan kanssa, vienti Ranskaan ja tuonti Ranskasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Ranskan kanssa edusti vuoden 2021 huhtikuussa 1.9 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1.7 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 2.0 prosenttia tuonnista. Huhtikuussa Ranska oli Yhdysvaltain 12. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 6.9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 50.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Ranskan kanssa oli Yhdysvalloille 2.0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ranskasta oli 46.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 4.5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ranskasta olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), joka edusti 16.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 9.5 % sekä Sitc896 (taideteokset,kokoelma- ja antiikkiesineet) 9.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Ranskaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuussa nähden. Viennin arvo oli 2.5 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 21.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 8.6 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 4.2 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Vuoden 2021 tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 25.6 miljardiin dollariin, laskun ollessa 1.0 %. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 16.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8.9 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 15.1 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 3.3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 1.8 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 21.6 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 7.8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 3.1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ranskaan (FR) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 43.2 2.0 28.5 1.5 26.5 1.3 24.4 1.0 31.3 1.3
00. Elävät eläimet 7.1 0.3 0.7 0.0 1.2 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.0 1.7 0.1 1.5 0.1 0.5 0.0 2.2 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.5 0.4 2.4 0.1 4.6 0.2 7.4 0.3 12.2 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 2.8 0.1 2.5 0.1 1.2 0.1 1.1 0.0 1.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 20.7 0.9 14.9 0.8 15.0 0.7 11.0 0.4 11.0 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.3 0.1 0.8 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
08. Rehuaineet 1.3 0.1 3.0 0.2 0.8 0.0 1.5 0.1 1.9 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.1 0.0 2.4 0.1 2.1 0.1 1.10 0.1 1.9 0.1
1. Juomat ja tupakka 8.6 0.4 9.2 0.5 14.4 0.7 14.4 0.6 10.7 0.4
11. Juomat 8.6 0.4 8.1 0.4 13.6 0.7 13.4 0.5 10.7 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 1.2 0.1 0.8 0.0 0.10 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 26.4 1.2 24.9 1.3 22.7 1.1 18.9 0.8 14.10 0.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 2.3 0.1 3.0 0.2 3.1 0.2 2.3 0.1 2.4 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 9.5 0.4 4.2 0.2 2.8 0.1 0.7 0.0 0.4 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.9 0.0 1.4 0.1 1.9 0.1 2.0 0.1 0.5 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.4 0.0 1.1 0.1 0.9 0.0 1.0 0.0 0.8 0.0
25. Paperimassa 3.5 0.2 5.4 0.3 3.5 0.2 2.10 0.1 2.10 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 1.0 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.10 0.0 1.3 0.1 1.5 0.1 1.6 0.1 1.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.6 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8.2 0.4 8.3 0.4 8.3 0.4 7.6 0.3 4.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 198.8 9.0 168.5 8.6 296.3 14.6 440.4 17.8 367.10 15.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 13.2 0.7 7.2 0.4 3.5 0.1 5.4 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 154.7 7.0 129.7 6.6 157.1 7.7 171.8 6.9 101.2 4.1
34. Kaasut 44.2 2.0 25.7 1.3 132.0 6.5 265.2 10.7 261.5 10.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 420.5 19.1 380.9 19.5 355.9 17.5 389.3 15.7 410.1 16.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 64.0 2.9 73.5 3.8 71.2 3.5 54.1 2.2 80.3 3.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10.0 0.5 7.1 0.4 7.7 0.4 7.3 0.3 8.9 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 1.9 0.1 3.7 0.2 2.7 0.1 2.5 0.1 6.3 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 195.1 8.9 124.1 6.4 120.1 5.9 151.6 6.1 146.2 6.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 35.10 1.6 32.2 1.6 27.4 1.3 35.10 1.5 36.2 1.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 1.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 20.1 0.9 25.5 1.3 19.2 0.9 20.7 0.8 17.7 0.7
58. Muovit, valmistetut 12.2 0.6 13.3 0.7 12.3 0.6 17.2 0.7 16.8 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 81.3 3.7 101.7 5.2 95.4 4.7 99.7 4.0 96.10 3.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 159.8 7.3 122.6 6.3 131.2 6.5 158.4 6.4 149.8 6.1
62. Kumituotteet 5.1 0.2 4.5 0.2 6.9 0.3 7.2 0.3 7.0 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.3 0.1 1.0 0.0 1.2 0.1 1.8 0.1 1.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.4 0.2 6.9 0.3 7.8 0.4 5.1 0.2 4.9 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.8 0.2 3.3 0.2 4.7 0.2 4.9 0.2 6.2 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 67.9 3.1 45.0 2.3 30.3 1.5 59.1 2.4 58.7 2.4
67. Rauta ja teräs 12.0 0.5 3.10 0.2 6.4 0.3 6.8 0.3 6.8 0.3
68. Muut metallit 19.5 0.9 16.1 0.8 21.1 1.0 23.9 1.0 18.9 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 44.8 2.0 41.8 2.1 52.9 2.6 49.8 2.0 45.7 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,014.6 46.1 890.2 45.6 887.10 43.8 1,031.1 41.7 1,116.0 45.5
71. Voimakoneet ja moottorit 74.5 3.4 46.4 2.4 60.5 3.0 63.9 2.6 79.4 3.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 47.3 2.1 71.9 3.7 52.5 2.6 56.8 2.3 66.0 2.7
73. Metalliteollisuuskoneet 3.9 0.2 2.5 0.1 1.3 0.1 11.3 0.5 5.3 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 134.7 6.1 118.3 6.1 119.7 5.9 152.1 6.1 123.9 5.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 46.3 2.1 37.2 1.9 37.2 1.8 37.4 1.5 34.1 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 65.2 3.0 56.2 2.9 52.8 2.6 59.2 2.4 57.9 2.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 136.7 6.2 130.10 6.7 146.5 7.2 158.6 6.4 169.6 6.9
78. Moottoriajoneuvot 28.3 1.3 20.1 1.0 27.4 1.4 28.0 1.1 46.4 1.9
79. Muut kuljetusvälineet 478.2 21.7 407.0 20.8 390.4 19.3 464.3 18.8 533.6 21.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 259.0 11.8 262.5 13.4 226.1 11.1 311.2 12.6 276.4 11.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.3 0.1 1.3 0.1 3.7 0.2 4.5 0.2 1.6 0.1
82. Huonekalut 3.2 0.1 3.3 0.2 3.6 0.2 4.4 0.2 3.1 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.2 0.1 1.7 0.1 1.5 0.1 2.1 0.1 2.0 0.1
84. Vaatteet 2.10 0.1 4.3 0.2 3.5 0.2 5.2 0.2 3.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 113.6 5.2 114.10 5.9 111.8 5.5 117.10 4.8 113.2 4.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 9.6 0.4 7.1 0.4 6.5 0.3 8.9 0.4 8.5 0.3
89. Muut valmiit tavarat 126.2 5.7 129.8 6.6 95.6 4.7 168.1 6.8 144.4 5.9
9. Muut tavarat 69.8 3.2 65.8 3.4 66.6 3.3 85.9 3.5 76.7 3.1
93. Erittelemätön 16.4 0.7 16.3 0.8 14.9 0.7 23.3 0.9 14.6 0.6
97. Kulta, ei monetaarinen 0.8 0.0 1.2 0.1 0.6 0.0 1.8 0.1 0.8 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 52.2 2.4 48.2 2.5 50.8 2.5 60.8 2.5 61.4 2.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,200.9 100.0 1,953.3 100.0 2,027.9 100.0 2,474.2 100.0 2,454.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ranskasta (FR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 80.10 2.1 72.7 1.9 70.8 1.6 95.5 2.3 97.10 2.2
00. Elävät eläimet 1.0 0.0 1.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 18.9 0.5 17.6 0.5 8.9 0.2 19.4 0.5 16.7 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.0 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 1.5 0.0 2.1 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 18.3 0.5 16.5 0.4 17.8 0.4 24.6 0.6 25.6 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 9.7 0.2 10.1 0.3 9.1 0.2 14.7 0.4 13.3 0.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.9 0.1 2.4 0.1 1.9 0.0 2.7 0.1 2.9 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 8.5 0.2 6.3 0.2 7.7 0.2 8.5 0.2 7.5 0.2
08. Rehuaineet 12.3 0.3 7.7 0.2 14.5 0.3 14.1 0.3 14.9 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 8.6 0.2 9.9 0.3 9.2 0.2 9.5 0.2 14.3 0.3
1. Juomat ja tupakka 375.5 9.6 345.3 9.1 295.7 6.8 442.8 10.8 447.2 10.0
11. Juomat 373.10 9.6 345.3 9.1 295.7 6.8 442.8 10.8 447.1 10.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 37.6 1.0 47.5 1.3 35.2 0.8 34.1 0.8 35.1 0.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0.8 0.0 0.10 0.0 0.2 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 9.5 0.2 13.1 0.3 10.4 0.2 7.8 0.2 7.8 0.2
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.0 1.4 0.0 0.8 0.0 0.10 0.0 1.1 0.0
25. Paperimassa 1.1 0.0 1.9 0.0 0.8 0.0 1.7 0.0 1.1 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.10 0.0 1.5 0.0 0.7 0.0 0.2 0.0 1.5 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.4 0.1 3.5 0.1 1.2 0.0 1.1 0.0 2.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 4.5 0.1 3.8 0.1 5.1 0.1 3.1 0.1 2.4 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 17.9 0.5 22.7 0.6 15.6 0.4 18.7 0.5 19.2 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 52.10 1.4 44.6 1.2 33.2 0.8 110.4 2.7 77.4 1.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 52.9 1.4 44.5 1.2 32.10 0.8 110.3 2.7 77.3 1.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.9 0.1 2.10 0.1 7.0 0.2 8.8 0.2 4.3 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.3 0.1 2.5 0.1 6.7 0.2 7.6 0.2 3.4 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.5 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 1.0 0.0 0.8 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 881.3 22.5 716.9 19.0 558.3 12.9 856.1 20.9 705.3 15.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 89.3 2.3 77.7 2.1 65.9 1.5 108.8 2.6 87.3 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 92.2 2.4 10.2 0.3 9.1 0.2 73.4 1.8 11.9 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 11.1 0.3 9.8 0.3 8.8 0.2 12.9 0.3 11.9 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 296.4 7.6 305.9 8.1 187.7 4.3 265.10 6.5 225.7 5.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 274.2 7.0 187.10 5.0 174.9 4.0 257.2 6.3 226.2 5.0
57. Muovit, valmistamattomat 30.5 0.8 32.10 0.9 23.2 0.5 39.10 1.0 37.4 0.8
58. Muovit, valmistetut 12.7 0.3 12.5 0.3 10.0 0.2 13.1 0.3 14.1 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 75.0 1.9 80.1 2.1 78.9 1.8 84.10 2.1 91.1 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 201.0 5.1 194.5 5.2 221.0 5.1 239.7 5.8 246.10 5.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 4.1 0.1 3.0 0.1 3.6 0.1 3.4 0.1 3.9 0.1
62. Kumituotteet 29.4 0.8 30.7 0.8 36.8 0.8 35.7 0.9 38.1 0.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4.4 0.1 5.10 0.2 5.3 0.1 5.5 0.1 5.1 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 16.4 0.4 19.6 0.5 15.3 0.4 28.3 0.7 24.8 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 14.5 0.4 12.9 0.3 13.7 0.3 14.4 0.3 16.6 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 33.4 0.9 30.4 0.8 54.8 1.3 34.2 0.8 35.9 0.8
67. Rauta ja teräs 20.2 0.5 15.9 0.4 17.8 0.4 20.2 0.5 23.7 0.5
68. Muut metallit 23.0 0.6 24.2 0.6 18.4 0.4 30.5 0.7 30.10 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 55.9 1.4 52.3 1.4 55.9 1.3 67.8 1.6 68.2 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,373.7 35.1 1,529.2 40.5 2,048.6 47.3 1,316.6 32.1 1,674.7 37.3
71. Voimakoneet ja moottorit 205.2 5.2 261.10 6.9 361.2 8.3 371.10 9.1 401.2 8.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 77.9 2.0 92.0 2.4 63.5 1.5 94.2 2.3 87.6 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 15.8 0.4 5.6 0.1 7.10 0.2 9.6 0.2 17.3 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 144.6 3.7 123.10 3.3 127.7 2.9 173.5 4.2 158.8 3.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 15.9 0.4 14.0 0.4 17.6 0.4 27.7 0.7 27.8 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 30.1 0.8 21.10 0.6 20.2 0.5 28.0 0.7 29.1 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 141.2 3.6 127.4 3.4 131.8 3.0 155.5 3.8 157.3 3.5
78. Moottoriajoneuvot 46.1 1.2 40.8 1.1 25.8 0.6 29.3 0.7 26.3 0.6
79. Muut kuljetusvälineet 697.2 17.8 841.8 22.3 1,293.2 29.9 427.2 10.4 769.6 17.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 605.4 15.5 521.2 13.8 830.9 19.2 646.10 15.8 905.3 20.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6.1 0.2 5.1 0.1 5.9 0.1 5.10 0.1 8.8 0.2
82. Huonekalut 13.5 0.3 9.6 0.3 13.5 0.3 16.0 0.4 11.4 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 135.9 3.5 92.1 2.4 84.0 1.9 101.10 2.5 110.2 2.5
84. Vaatteet 16.9 0.4 14.8 0.4 17.3 0.4 16.5 0.4 16.3 0.4
85. Jalkineet 1.9 0.0 0.9 0.0 1.7 0.0 2.1 0.0 1.4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 117.5 3.0 105.1 2.8 101.0 2.3 131.6 3.2 117.9 2.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 17.3 0.4 12.8 0.3 12.9 0.3 17.7 0.4 20.1 0.4
89. Muut valmiit tavarat 296.6 7.6 281.2 7.4 594.8 13.7 355.4 8.7 619.6 13.8
9. Muut tavarat 300.2 7.7 300.3 8.0 230.4 5.3 355.1 8.6 294.10 6.6
93. Erittelemätön 267.6 6.8 268.8 7.1 199.6 4.6 318.6 7.8 254.7 5.7
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 2.8 0.1 1.3 0.0 1.2 0.0 2.3 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 32.3 0.8 28.1 0.7 29.4 0.7 34.7 0.8 34.6 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,911.1 100.0 3,774.7 100.0 4,330.7 100.0 4,105.6 100.0 4,488.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu