Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ranskan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä2,1 2,2 2,1 2,3 2,3
Tuonnista1,7 1,6 2,0 1,6 1,8
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,9 1,8 2,0 1,9 2,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ranskan kanssa, vienti Ranskaan ja tuonti Ranskasta vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Ranskan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta kesäkuussa 2022 oli 2,0 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 2,3 %:a ja 1,8 %:a tuonnista. Kesäkuussa Ranska oli Yhdysvaltain 12. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 9,4 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 36,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Kesäkuussa kauppatase Ranskan kanssa oli Yhdysvalloille 919 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ranskasta oli 17,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 5,1 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ranskasta olivat Sitc112 (alkoholipitoiset juomat), joka edusti 12,6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8,7 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 7,6 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Ranskaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden kesäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 4,2 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 24,5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 14,3 % sekä Sitc343 (luonnonkaasu) 12,9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Ranskan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-kesäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Kasvua oli peräti 29,1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 50,0 miljardiin dollariin. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 27,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 22,4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 10,9 prosentilla ja viennin arvo 62,1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc112 (alkoholipitoiset juomat), arvon ollessa 3,0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 4,3 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-kesäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 5,2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 11,1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ranskaan (FR) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 31,4 1,0 35,6 0,9 28,3 0,8 22,2 0,5 26,3 0,6
00. Elävät eläimet 0,6 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,4 0,0 2,2 0,1 1,1 0,0 0,7 0,0 1,1 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 8,3 0,3 13,6 0,3 8,0 0,2 5,8 0,1 9,8 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 2,6 0,1 1,3 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 14,1 0,4 13,3 0,3 12,7 0,3 9,1 0,2 8,7 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,4 0,0 1,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,8 0,0
08. Rehuaineet 1,8 0,1 1,1 0,0 2,9 0,1 1,9 0,0 1,3 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,8 0,1 2,3 0,1 1,9 0,1 3,0 0,1 3,4 0,1
1. Juomat ja tupakka 13,5 0,4 10,5 0,3 9,9 0,3 10,0 0,2 20,1 0,5
11. Juomat 12,2 0,4 10,3 0,3 7,6 0,2 10,0 0,2 18,3 0,4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,3 0,0 0,3 0,0 2,3 0,1 00 1,9 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 33,4 1,0 29,2 0,8 27,1 0,7 31,3 0,8 18,9 0,4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 8,0 0,2 4,3 0,1 4,0 0,1 5,4 0,1 1,1 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1,2 0,0 1,3 0,0 2,1 0,1 0,9 0,0 0,4 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,4 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 1,4 0,0 2,0 0,0
24. Puutavara ja korkki 1,1 0,0 1,8 0,0 0,9 0,0 2,3 0,1 1,3 0,0
25. Paperimassa 6,9 0,2 7,9 0,2 6,0 0,2 9,3 0,2 7,1 0,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,0 0,1 2,3 0,1 1,1 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,5 0,0 1,8 0,0 0,7 0,0 1,6 0,0 1,8 0,0
28. Malmit ja metalliromu 1,7 0,1 0,6 0,0 1,1 0,0 6,1 0,1 0,7 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9,6 0,3 7,4 0,2 9,5 0,3 2,8 0,1 3,0 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 920,6 28,5 1.345,0 34,5 1.182,5 32,3 1.295,8 31,5 1.302,6 30,9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 32,3 1,0 56,5 1,5 79,0 2,2 20,1 0,5 28,8 0,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 357,3 11,1 515,0 13,2 485,2 13,3 625,1 15,2 640,2 15,2
34. Kaasut 531,0 16,4 773,5 19,9 618,3 16,9 650,6 15,8 633,6 15,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 404,6 12,5 439,0 11,3 394,8 10,8 410,1 10,0 501,8 11,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 80,3 2,5 69,6 1,8 79,2 2,2 48,6 1,2 92,5 2,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10,4 0,3 7,4 0,2 13,7 0,4 9,8 0,2 10,1 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 3,1 0,1 4,4 0,1 5,6 0,2 3,3 0,1 4,3 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 149,7 4,6 176,9 4,5 134,8 3,7 141,3 3,4 197,6 4,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 38,5 1,2 31,8 0,8 31,4 0,9 35,1 0,9 30,1 0,7
56. Lannoitteet, valmistetut 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 23,2 0,6 5,6 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 21,2 0,7 31,5 0,8 28,8 0,8 33,5 0,8 33,2 0,8
58. Muovit, valmistetut 18,7 0,6 20,0 0,5 19,4 0,5 19,6 0,5 21,2 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 82,7 2,6 97,1 2,5 81,4 2,2 95,7 2,3 107,1 2,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 252,8 7,8 185,3 4,8 216,3 5,9 328,4 8,0 233,0 5,5
62. Kumituotteet 7,6 0,2 7,7 0,2 6,8 0,2 10,0 0,2 10,1 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,2 0,1 2,1 0,1 2,3 0,1 2,8 0,1 2,4 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,4 0,1 5,2 0,1 5,0 0,1 4,4 0,1 4,7 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5,6 0,2 6,5 0,2 6,6 0,2 6,5 0,2 6,6 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 136,1 4,2 53,4 1,4 73,5 2,0 200,1 4,9 103,8 2,5
67. Rauta ja teräs 7,4 0,2 8,0 0,2 16,2 0,4 8,6 0,2 6,3 0,1
68. Muut metallit 32,3 1,0 38,1 1,0 38,9 1,1 31,8 0,8 35,4 0,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 57,9 1,8 64,1 1,6 66,8 1,8 64,1 1,6 63,5 1,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.160,0 35,9 1.350,9 34,7 1.342,8 36,7 1.385,8 33,7 1.670,4 39,6
71. Voimakoneet ja moottorit 60,6 1,9 76,5 2,0 71,9 2,0 56,6 1,4 67,9 1,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 56,1 1,7 89,6 2,3 93,0 2,5 101,0 2,5 75,2 1,8
73. Metalliteollisuuskoneet 3,0 0,1 4,6 0,1 2,5 0,1 2,8 0,1 4,9 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 154,3 4,8 176,3 4,5 182,6 5,0 151,4 3,7 170,9 4,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 42,8 1,3 34,3 0,9 34,4 0,9 29,5 0,7 49,0 1,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 52,3 1,6 62,5 1,6 53,3 1,5 47,0 1,1 53,0 1,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 166,3 5,1 201,3 5,2 183,4 5,0 205,4 5,0 181,4 4,3
78. Moottoriajoneuvot 27,8 0,9 31,5 0,8 24,8 0,7 33,9 0,8 30,3 0,7
79. Muut kuljetusvälineet 596,8 18,5 674,2 17,3 696,8 19,0 758,2 18,4 1.037,8 24,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 315,7 9,8 365,0 9,4 338,7 9,2 512,3 12,4 320,2 7,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2,8 0,1 3,6 0,1 3,0 0,1 2,2 0,1 1,5 0,0
82. Huonekalut 3,8 0,1 3,9 0,1 5,3 0,1 4,2 0,1 3,2 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,8 0,1 2,2 0,1 2,6 0,1 3,9 0,1 2,6 0,1
84. Vaatteet 5,6 0,2 6,9 0,2 8,0 0,2 8,1 0,2 6,1 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 108,7 3,4 145,7 3,7 126,8 3,5 108,9 2,6 113,4 2,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 10,1 0,3 8,5 0,2 9,9 0,3 9,7 0,2 10,8 0,3
89. Muut valmiit tavarat 182,6 5,6 193,8 5,0 182,9 5,0 374,8 9,1 182,3 4,3
9. Muut tavarat 99,3 3,1 132,4 3,4 120,5 3,3 120,5 2,9 126,4 3,0
93. Erittelemätön 19,3 0,6 30,6 0,8 25,9 0,7 25,1 0,6 28,2 0,7
97. Kulta, ei monetaarinen 0,7 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 79,0 2,4 98,7 2,5 91,1 2,5 93,6 2,3 97,0 2,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.232,1 100,0 3.893,9 100,0 3.661,6 100,0 4.117,0 100,0 4.220,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ranskasta (FR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 86,9 2,2 110,7 2,4 113,2 2,1 112,9 2,4 125,0 2,4
00. Elävät eläimet 1,3 0,0 0,9 0,0 1,0 0,0 1,3 0,0 1,2 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 0,3 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 14,9 0,4 21,5 0,5 21,8 0,4 15,5 0,3 24,5 0,5
03. Kala- ja kalavalmisteet 4,8 0,1 1,1 0,0 1,7 0,0 2,1 0,0 1,8 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 21,6 0,6 24,7 0,5 28,4 0,5 25,6 0,5 33,4 0,7
05. Hedelmät ja kasvikset 20,3 0,5 19,8 0,4 20,8 0,4 21,6 0,5 20,2 0,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,6 0,1 4,3 0,1 4,4 0,1 3,1 0,1 4,5 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6,8 0,2 9,9 0,2 10,3 0,2 12,3 0,3 13,2 0,3
08. Rehuaineet 6,4 0,2 16,0 0,3 11,0 0,2 18,5 0,4 11,4 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 8,0 0,2 11,9 0,3 13,5 0,3 12,6 0,3 14,5 0,3
1. Juomat ja tupakka 348,1 8,9 531,1 11,3 598,3 11,2 542,7 11,6 681,8 13,3
11. Juomat 348,1 8,9 531,1 11,3 598,3 11,2 542,7 11,6 681,5 13,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 42,1 1,1 44,7 1,0 52,8 1,0 50,6 1,1 52,3 1,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2,5 0,1 0,7 0,0 0,8 0,0 1,2 0,0 0,4 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 14,1 0,4 10,1 0,2 20,8 0,4 13,7 0,3 12,9 0,3
24. Puutavara ja korkki 1,1 0,0 2,1 0,0 1,8 0,0 3,0 0,1 3,5 0,1
25. Paperimassa 1,1 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0 0,5 0,0 0,9 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,3 0,0 1,5 0,0 1,2 0,0 2,0 0,0 2,5 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,2 0,0 3,3 0,1 1,6 0,0 1,0 0,0 1,5 0,0
28. Malmit ja metalliromu 3,3 0,1 8,1 0,2 3,5 0,1 6,6 0,1 10,6 0,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 17,3 0,4 18,5 0,4 21,9 0,4 22,6 0,5 20,0 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 74,4 1,9 99,8 2,1 114,9 2,2 130,7 2,8 237,1 4,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 74,2 1,9 99,8 2,1 114,8 2,2 130,5 2,8 237,1 4,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 16,1 0,4 22,7 0,5 27,5 0,5 10,9 0,2 4,2 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 15,6 0,4 22,0 0,5 27,0 0,5 9,5 0,2 2,5 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,4 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 1,3 0,0 1,4 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 702,0 18,0 916,5 19,5 854,0 16,0 1.003,3 21,4 951,6 18,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 71,9 1,8 110,8 2,4 88,9 1,7 108,0 2,3 108,4 2,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 14,9 0,4 12,2 0,3 16,7 0,3 12,6 0,3 22,4 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 10,3 0,3 12,8 0,3 11,3 0,2 11,7 0,2 13,9 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 230,9 5,9 302,6 6,4 300,0 5,6 418,8 8,9 306,2 6,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 243,6 6,2 302,6 6,4 270,5 5,1 264,8 5,7 315,2 6,1
56. Lannoitteet, valmistetut 0,0 0,0 0,3 0,0 1,7 0,0 1,1 0,0 2,3 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 29,3 0,8 50,2 1,1 43,9 0,8 48,6 1,0 49,8 1,0
58. Muovit, valmistetut 15,0 0,4 13,6 0,3 16,9 0,3 18,0 0,4 15,6 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 86,1 2,2 111,3 2,4 104,1 2,0 119,8 2,6 117,8 2,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 309,4 7,9 292,1 6,2 308,2 5,8 341,1 7,3 384,1 7,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 4,0 0,1 5,1 0,1 4,0 0,1 4,0 0,1 4,6 0,1
62. Kumituotteet 39,6 1,0 36,4 0,8 40,3 0,8 40,6 0,9 37,7 0,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5,9 0,2 6,0 0,1 10,5 0,2 15,8 0,3 50,4 1,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 23,2 0,6 21,0 0,4 26,9 0,5 29,4 0,6 30,6 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 18,4 0,5 19,9 0,4 19,7 0,4 23,2 0,5 19,1 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 83,3 2,1 58,0 1,2 60,8 1,1 52,8 1,1 77,4 1,5
67. Rauta ja teräs 41,1 1,1 27,4 0,6 28,9 0,5 48,2 1,0 38,9 0,8
68. Muut metallit 33,0 0,8 43,9 0,9 40,5 0,8 44,1 0,9 45,4 0,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 60,9 1,6 74,5 1,6 76,6 1,4 83,0 1,8 80,0 1,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.512,7 38,7 1.659,8 35,3 1.603,1 30,1 1.493,4 31,9 1.438,5 28,0
71. Voimakoneet ja moottorit 419,7 10,8 509,9 10,9 462,7 8,7 481,0 10,3 404,8 7,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 94,7 2,4 115,1 2,5 118,5 2,2 128,1 2,7 109,3 2,1
73. Metalliteollisuuskoneet 5,7 0,1 8,4 0,2 7,2 0,1 8,8 0,2 9,9 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 165,0 4,2 179,1 3,8 205,4 3,9 201,9 4,3 195,7 3,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 17,2 0,4 21,5 0,5 25,3 0,5 19,1 0,4 19,2 0,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 36,2 0,9 42,2 0,9 33,0 0,6 33,0 0,7 37,6 0,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 146,8 3,8 175,2 3,7 167,8 3,1 161,3 3,4 159,4 3,1
78. Moottoriajoneuvot 24,8 0,6 39,0 0,8 54,7 1,0 37,2 0,8 40,1 0,8
79. Muut kuljetusvälineet 602,6 15,4 569,3 12,1 528,5 9,9 422,9 9,0 462,6 9,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 593,1 15,2 674,5 14,4 1.199,7 22,5 662,4 14,1 832,4 16,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 7,1 0,2 9,4 0,2 7,8 0,1 9,5 0,2 10,0 0,2
82. Huonekalut 15,3 0,4 16,1 0,3 20,0 0,4 25,2 0,5 23,8 0,5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 97,5 2,5 139,8 3,0 141,5 2,7 118,0 2,5 114,4 2,2
84. Vaatteet 27,3 0,7 32,6 0,7 22,7 0,4 24,8 0,5 26,3 0,5
85. Jalkineet 4,0 0,1 3,3 0,1 4,2 0,1 3,3 0,1 2,8 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 132,3 3,4 147,4 3,1 138,1 2,6 129,2 2,8 144,5 2,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 16,9 0,4 18,2 0,4 21,5 0,4 20,6 0,4 17,2 0,3
89. Muut valmiit tavarat 292,7 7,5 307,7 6,6 843,8 15,8 331,8 7,1 493,4 9,6
9. Muut tavarat 219,4 5,6 344,9 7,3 456,2 8,6 334,0 7,1 432,6 8,4
93. Erittelemätön 177,3 4,5 307,4 6,5 417,0 7,8 295,6 6,3 390,8 7,6
97. Kulta, ei monetaarinen 3,0 0,1 0,0 0,0 1,3 0,0 1,8 0,0 3,6 0,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 31,4 0,8 37,3 0,8 35,7 0,7 35,6 0,8 37,7 0,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.904,1 100,0 4.696,8 100,0 5.327,8 100,0 4.682,0 100,0 5.139,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu