Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ranskan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä1,6 1,6 1,9 1,9 1,6
Tuonnista1,9 1,6 1,7 1,8 1,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,8 1,6 1,8 1,8 1,6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ranskan kanssa, vienti Ranskaan ja tuonti Ranskasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Ranskan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2021 oli 1,6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1,6 %:a ja 1,6 %:a tuonnista. Marraskuussa Ranska oli Yhdysvaltain 16. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 6,7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 16,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Ranskan kanssa oli Yhdysvalloille 1,6 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ranskasta oli 10,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 4,2 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ranskasta olivat Sitc112 (alkoholipitoiset juomat), joka edusti 11,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 7,3 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 7,1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Ranskaan oli 28,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 2,5 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 23,0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 12,1 % sekä Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 3,5 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Ranskan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 73,1 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 14,0 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 46,2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 26,9 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 18,5 prosentilla ja viennin arvo 7,0 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 7,2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 6,2 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 19,4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 13,9 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ranskaan (FR) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 35,5 1,6 35,2 1,5 32,8 1,2 28,2 0,9 30,6 1,2
00. Elävät eläimet 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 2,6 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,8 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 1,5 0,0 0,9 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 19,5 0,9 17,9 0,7 21,4 0,8 14,1 0,4 12,0 0,5
04. Vilja ja viljatuotteet 0,6 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 1,3 0,0 1,1 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 10,6 0,5 10,9 0,4 4,1 0,2 7,2 0,2 8,4 0,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,2 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,4 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0
08. Rehuaineet 1,6 0,1 1,3 0,1 1,3 0,0 0,8 0,0 2,0 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,8 0,1 2,1 0,1 2,6 0,1 1,5 0,0 2,4 0,1
1. Juomat ja tupakka 10,0 0,4 15,0 0,6 15,6 0,6 15,5 0,5 11,3 0,4
11. Juomat 9,7 0,4 13,7 0,6 13,2 0,5 15,1 0,5 11,3 0,4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,4 0,0 1,2 0,1 2,4 0,1 0,3 0,0 00
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 30,3 1,3 22,5 0,9 20,7 0,8 29,2 0,9 38,5 1,5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1,6 0,1 4,9 0,2 00 6,2 0,2 1,9 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 13,3 0,6 0,4 0,0 0,1 0,0 3,0 0,1 21,7 0,8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,4 0,1 1,1 0,0 1,4 0,1 1,8 0,1 1,1 0,0
24. Puutavara ja korkki 1,0 0,0 1,2 0,1 0,7 0,0 1,3 0,0 1,0 0,0
25. Paperimassa 7,9 0,4 5,3 0,2 10,1 0,4 9,3 0,3 5,7 0,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,6 0,1 1,6 0,1 0,6 0,0 1,2 0,0 0,9 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,3 0,1 1,4 0,1 1,7 0,1 1,5 0,0 1,7 0,1
28. Malmit ja metalliromu 0,7 0,0 1,3 0,1 0,7 0,0 1,1 0,0 1,0 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,5 0,1 5,2 0,2 5,4 0,2 3,9 0,1 3,6 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 270,0 12,0 311,2 12,8 304,4 11,6 520,7 16,7 439,0 17,2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 19,4 0,8 0,0 0,0 11,1 0,4 6,2 0,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 229,4 10,2 236,0 9,7 216,6 8,2 345,3 11,1 325,1 12,7
34. Kaasut 40,6 1,8 55,8 2,3 87,9 3,3 164,4 5,3 107,7 4,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,5 0,0 0,9 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,3 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 366,4 16,3 414,9 17,1 467,5 17,8 486,3 15,6 317,9 12,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 39,4 1,7 66,0 2,7 81,2 3,1 80,6 2,6 38,0 1,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7,4 0,3 6,7 0,3 6,8 0,3 10,8 0,3 6,0 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 9,7 0,4 9,4 0,4 7,7 0,3 8,0 0,3 6,2 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 148,8 6,6 179,2 7,4 210,8 8,0 215,5 6,9 106,0 4,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 36,5 1,6 41,1 1,7 37,3 1,4 38,8 1,2 38,3 1,5
57. Muovit, valmistamattomat 23,0 1,0 22,0 0,9 20,9 0,8 21,9 0,7 21,5 0,8
58. Muovit, valmistetut 14,4 0,6 15,3 0,6 14,0 0,5 15,3 0,5 13,4 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 87,2 3,9 74,9 3,1 88,8 3,4 95,2 3,0 88,4 3,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 135,2 6,0 124,5 5,1 221,1 8,4 163,6 5,2 190,1 7,5
62. Kumituotteet 6,5 0,3 7,2 0,3 8,6 0,3 4,8 0,2 3,7 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,3 0,1 2,0 0,1 2,5 0,1 1,8 0,1 1,0 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,8 0,2 5,1 0,2 3,8 0,1 4,7 0,2 4,2 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,8 0,2 4,0 0,2 4,5 0,2 5,1 0,2 4,8 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 37,2 1,7 26,8 1,1 97,8 3,7 68,2 2,2 100,2 3,9
67. Rauta ja teräs 4,8 0,2 4,7 0,2 30,0 1,1 5,2 0,2 4,6 0,2
68. Muut metallit 24,4 1,1 21,6 0,9 23,0 0,9 22,8 0,7 16,7 0,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 50,0 2,2 53,0 2,2 50,8 1,9 50,8 1,6 54,7 2,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.084,3 48,2 1.154,8 47,6 1.196,6 45,5 1.373,1 44,0 1.184,8 46,5
71. Voimakoneet ja moottorit 73,1 3,3 64,8 2,7 67,7 2,6 91,0 2,9 61,1 2,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 42,0 1,9 55,5 2,3 48,5 1,8 59,8 1,9 42,6 1,7
73. Metalliteollisuuskoneet 2,8 0,1 3,4 0,1 2,6 0,1 7,0 0,2 5,9 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 127,4 5,7 133,4 5,5 145,8 5,5 153,8 4,9 181,1 7,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 39,9 1,8 33,6 1,4 31,7 1,2 32,9 1,1 28,3 1,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 55,9 2,5 49,8 2,1 50,1 1,9 66,0 2,1 50,9 2,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 166,6 7,4 187,8 7,7 166,5 6,3 177,0 5,7 181,7 7,1
78. Moottoriajoneuvot 24,3 1,1 35,4 1,5 34,8 1,3 39,2 1,3 45,1 1,8
79. Muut kuljetusvälineet 552,3 24,5 591,0 24,4 649,0 24,7 746,3 23,9 588,1 23,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 243,8 10,8 264,7 10,9 287,9 10,9 408,7 13,1 259,4 10,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,7 0,1 1,9 0,1 1,7 0,1 1,9 0,1 2,0 0,1
82. Huonekalut 3,0 0,1 2,6 0,1 3,9 0,1 4,3 0,1 3,0 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,3 0,1 1,8 0,1 2,6 0,1 2,5 0,1 1,3 0,1
84. Vaatteet 4,7 0,2 5,0 0,2 4,1 0,2 5,2 0,2 6,5 0,3
85. Jalkineet 0,3 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 1,2 0,0 0,8 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 92,3 4,1 105,7 4,4 103,1 3,9 111,9 3,6 106,3 4,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5,4 0,2 15,6 0,6 7,4 0,3 10,2 0,3 6,9 0,3
89. Muut valmiit tavarat 135,2 6,0 131,3 5,4 164,7 6,3 271,6 8,7 132,7 5,2
9. Muut tavarat 73,4 3,3 83,4 3,4 83,8 3,2 97,6 3,1 77,4 3,0
93. Erittelemätön 17,0 0,8 18,7 0,8 19,4 0,7 21,6 0,7 17,9 0,7
97. Kulta, ei monetaarinen 0,3 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 55,9 2,5 63,4 2,6 63,5 2,4 74,5 2,4 59,1 2,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.249,6 100,0 2.427,1 100,0 2.631,6 100,0 3.123,6 100,0 2.549,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ranskasta (FR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 121,5 2,6 109,0 2,8 101,7 2,4 127,8 2,9 116,9 2,8
00. Elävät eläimet 2,9 0,1 3,8 0,1 1,7 0,0 1,8 0,0 8,0 0,2
01. Liha ja lihatuotteet 0,5 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 22,5 0,5 17,0 0,4 18,9 0,4 25,2 0,6 24,6 0,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,7 0,0 2,8 0,1 2,2 0,1 2,1 0,0 2,0 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 28,2 0,6 25,3 0,7 23,0 0,5 25,2 0,6 24,0 0,6
05. Hedelmät ja kasvikset 21,6 0,5 19,0 0,5 14,0 0,3 20,7 0,5 20,1 0,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4,3 0,1 2,6 0,1 2,9 0,1 4,4 0,1 3,1 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 11,8 0,3 13,7 0,4 9,2 0,2 12,7 0,3 8,2 0,2
08. Rehuaineet 12,7 0,3 12,2 0,3 20,1 0,5 21,4 0,5 13,6 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 15,3 0,3 12,3 0,3 9,1 0,2 13,9 0,3 13,0 0,3
1. Juomat ja tupakka 714,6 15,5 499,8 13,1 499,5 11,9 540,7 12,1 512,4 12,3
11. Juomat 714,6 15,5 499,8 13,1 499,5 11,9 540,6 12,1 512,4 12,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 39,6 0,9 41,8 1,1 36,7 0,9 43,7 1,0 52,8 1,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6,8 0,1 13,6 0,4 13,9 0,3 6,6 0,1 16,5 0,4
24. Puutavara ja korkki 2,8 0,1 2,1 0,1 1,0 0,0 0,6 0,0 1,1 0,0
25. Paperimassa 0,7 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 1,2 0,0 0,5 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,6 0,0 1,6 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 2,4 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3,1 0,1 0,9 0,0 1,2 0,0 0,8 0,0 2,3 0,1
28. Malmit ja metalliromu 5,8 0,1 5,1 0,1 4,6 0,1 8,6 0,2 4,2 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 19,8 0,4 17,6 0,5 15,3 0,4 25,5 0,6 25,7 0,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 63,4 1,4 73,7 1,9 55,1 1,3 50,7 1,1 144,8 3,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 63,1 1,4 73,5 1,9 55,0 1,3 50,7 1,1 144,7 3,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 13,5 0,3 10,9 0,3 2,6 0,1 2,4 0,1 13,2 0,3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 12,9 0,3 10,5 0,3 2,3 0,1 1,7 0,0 12,7 0,3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,4 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 905,2 19,7 723,2 18,9 848,0 20,1 765,5 17,1 871,3 20,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 84,5 1,8 112,2 2,9 74,9 1,8 70,3 1,6 78,2 1,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 103,6 2,3 11,6 0,3 11,3 0,3 11,2 0,3 12,7 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 12,6 0,3 9,7 0,3 10,0 0,2 12,9 0,3 10,0 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 236,6 5,1 150,6 3,9 290,1 6,9 254,9 5,7 336,3 8,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 318,1 6,9 292,9 7,7 322,3 7,6 280,5 6,3 267,0 6,4
56. Lannoitteet, valmistetut 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 40,4 0,9 37,7 1,0 40,0 0,9 38,2 0,9 43,8 1,0
58. Muovit, valmistetut 12,9 0,3 12,5 0,3 13,5 0,3 10,4 0,2 11,7 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 96,2 2,1 95,9 2,5 85,9 2,0 87,0 1,9 110,6 2,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 307,0 6,7 297,7 7,8 281,3 6,7 229,8 5,1 293,3 7,0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 3,9 0,1 2,6 0,1 2,9 0,1 4,0 0,1 4,2 0,1
62. Kumituotteet 36,0 0,8 35,5 0,9 36,8 0,9 29,1 0,6 42,9 1,0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 50,6 1,1 38,1 1,0 36,1 0,9 8,8 0,2 10,6 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 23,6 0,5 24,8 0,6 21,1 0,5 25,4 0,6 27,7 0,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 17,4 0,4 18,2 0,5 14,8 0,4 16,4 0,4 17,0 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 38,2 0,8 37,3 1,0 52,8 1,3 28,3 0,6 38,5 0,9
67. Rauta ja teräs 26,1 0,6 40,0 1,0 29,3 0,7 26,6 0,6 45,1 1,1
68. Muut metallit 32,7 0,7 37,2 1,0 32,7 0,8 27,5 0,6 28,5 0,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 78,4 1,7 64,0 1,7 54,7 1,3 63,7 1,4 78,7 1,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.537,0 33,4 1.319,6 34,5 1.377,2 32,7 1.414,9 31,6 1.149,1 27,5
71. Voimakoneet ja moottorit 334,8 7,3 320,2 8,4 345,7 8,2 346,2 7,7 363,9 8,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 108,7 2,4 101,9 2,7 84,4 2,0 87,9 2,0 86,0 2,1
73. Metalliteollisuuskoneet 22,6 0,5 11,6 0,3 6,4 0,2 9,4 0,2 11,2 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 166,3 3,6 153,2 4,0 152,3 3,6 160,5 3,6 169,3 4,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 18,8 0,4 28,0 0,7 16,6 0,4 21,1 0,5 21,6 0,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 31,0 0,7 31,9 0,8 29,4 0,7 28,2 0,6 30,9 0,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 161,3 3,5 141,5 3,7 143,1 3,4 153,4 3,4 153,0 3,7
78. Moottoriajoneuvot 27,4 0,6 37,7 1,0 32,6 0,8 42,9 1,0 40,7 1,0
79. Muut kuljetusvälineet 666,1 14,5 493,6 12,9 566,8 13,4 565,5 12,6 272,3 6,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 578,7 12,6 543,5 14,2 776,0 18,4 811,2 18,1 688,0 16,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 8,3 0,2 7,3 0,2 7,2 0,2 8,7 0,2 7,8 0,2
82. Huonekalut 18,4 0,4 15,5 0,4 14,7 0,3 14,9 0,3 17,1 0,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 119,0 2,6 82,8 2,2 100,4 2,4 121,2 2,7 121,9 2,9
84. Vaatteet 21,4 0,5 22,0 0,6 19,0 0,5 19,6 0,4 23,8 0,6
85. Jalkineet 2,0 0,0 1,9 0,0 2,0 0,0 1,6 0,0 3,2 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 134,2 2,9 128,2 3,4 132,3 3,1 129,2 2,9 129,8 3,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 15,0 0,3 16,4 0,4 19,4 0,5 18,4 0,4 19,4 0,5
89. Muut valmiit tavarat 260,3 5,7 269,4 7,0 481,0 11,4 497,6 11,1 365,0 8,7
9. Muut tavarat 318,5 6,9 206,7 5,4 236,5 5,6 484,2 10,8 333,6 8,0
93. Erittelemätön 280,5 6,1 151,0 3,9 188,9 4,5 447,7 10,0 297,9 7,1
97. Kulta, ei monetaarinen 1,2 0,0 1,5 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 36,0 0,8 32,0 0,8 32,6 0,8 36,1 0,8 34,4 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.599,0 100,0 3.825,9 100,0 4.214,5 100,0 4.471,0 100,0 4.175,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu