Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Belgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä1,8 1,9 2,4 1,8 1,8
Tuonnista0,8 0,6 0,7 0,8 0,7
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,1 1,1 1,3 1,2 1,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Belgian kanssa, vienti Belgiaan ja tuonti Belgiasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Belgia oli Yhdysvaltain 20. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Marraskuussa 2021 Belgia edusti 1,1 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1,8 prosenttia USAn viennistä ja 0,7 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 4,5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 0,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Belgian kanssa oli 1,0 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Belgiasta supistui 10,6 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1,8 miljardia dollaria marraskuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Belgiasta olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 23,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 13,5 % sekä Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 7,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Belgiaan oli 9,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 2,8 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 9,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 7,7 % sekä Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten) 6,3 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Belgian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 50,3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 14,1 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 19,4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 30,8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 4,2 prosentilla ja viennin arvo 21,3 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 4,9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 3,1 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Belgian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 11,4 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Belgiaan (BE) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 40,1 1,6 52,5 1,9 24,1 0,7 27,9 0,9 43,6 1,6
01. Liha ja lihatuotteet 1,8 0,1 2,7 0,1 2,0 0,1 1,6 0,1 1,7 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,8 0,1 2,0 0,1 0,9 0,0 0,2 0,0 00
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,8 0,0 1,9 0,1 2,1 0,1 2,8 0,1 1,8 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 1,1 0,0 4,3 0,2 1,0 0,0 1,1 0,0 0,8 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 23,3 0,9 29,8 1,1 7,4 0,2 10,8 0,4 26,5 1,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,6 0,1 1,3 0,0 0,4 0,0 2,1 0,1 0,7 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,9 0,0 1,8 0,1 2,0 0,1 0,6 0,0 2,0 0,1
08. Rehuaineet 6,7 0,3 6,4 0,2 5,7 0,2 6,6 0,2 8,0 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,0 0,1 2,2 0,1 2,4 0,1 2,1 0,1 2,1 0,1
1. Juomat ja tupakka 3,4 0,1 5,0 0,2 4,8 0,1 4,1 0,1 4,0 0,1
11. Juomat 3,0 0,1 4,5 0,2 3,0 0,1 2,7 0,1 3,6 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,4 0,0 0,5 0,0 1,8 0,1 1,4 0,0 0,4 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 122,6 4,8 184,7 6,6 160,4 4,7 150,8 5,0 130,3 4,7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,8 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 3,0 0,1 7,7 0,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 20,7 0,8 15,0 0,5 20,1 0,6 25,5 0,8 20,2 0,7
24. Puutavara ja korkki 1,2 0,0 1,3 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,1
25. Paperimassa 5,8 0,2 6,0 0,2 10,5 0,3 12,8 0,4 5,8 0,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 10,3 0,4 9,3 0,3 6,4 0,2 8,0 0,3 6,2 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4,2 0,2 8,9 0,3 4,0 0,1 8,1 0,3 9,3 0,3
28. Malmit ja metalliromu 70,6 2,8 140,9 5,0 113,5 3,4 87,4 2,9 76,0 2,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8,8 0,3 2,5 0,1 3,8 0,1 4,5 0,2 3,6 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 117,9 4,6 141,0 5,0 95,4 2,8 137,5 4,6 191,3 6,9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 3,3 0,1 00 12,5 0,4 5,3 0,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 116,4 4,6 137,7 4,9 75,0 2,2 124,9 4,2 124,8 4,5
34. Kaasut 1,5 0,1 00 20,3 0,6 0,1 0,0 61,2 2,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5,2 0,2 4,0 0,1 2,0 0,1 5,8 0,2 4,2 0,2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 3,6 0,1 1,9 0,1 0,1 0,0 3,6 0,1 2,8 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,2 0,0 0,8 0,0 1,1 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,4 0,0 1,3 0,0 0,8 0,0 1,7 0,1 0,7 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.095,3 43,0 1.288,8 45,9 1.886,0 55,8 1.353,1 45,0 1.263,8 45,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 353,2 13,9 337,2 12,0 286,3 8,5 320,4 10,7 345,3 12,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 19,9 0,8 22,5 0,8 23,9 0,7 23,0 0,8 22,4 0,8
53. Väri- ja parkitusaineet 44,7 1,8 44,6 1,6 29,1 0,9 45,5 1,5 40,0 1,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 298,9 11,7 475,6 16,9 1.158,2 34,3 577,7 19,2 468,9 16,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 28,9 1,1 32,1 1,1 29,6 0,9 30,9 1,0 29,8 1,1
57. Muovit, valmistamattomat 224,1 8,8 250,0 8,9 238,5 7,1 239,7 8,0 240,5 8,7
58. Muovit, valmistetut 21,2 0,8 26,7 1,0 28,2 0,8 24,2 0,8 23,0 0,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 104,2 4,1 99,8 3,6 91,9 2,7 91,4 3,0 93,8 3,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 278,8 11,0 244,9 8,7 291,5 8,6 336,8 11,2 274,5 9,9
62. Kumituotteet 12,1 0,5 11,8 0,4 11,9 0,4 13,9 0,5 11,3 0,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,2 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 1,1 0,0 1,2 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10,1 0,4 11,2 0,4 9,9 0,3 10,7 0,4 8,3 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 26,0 1,0 20,3 0,7 22,0 0,6 22,3 0,7 25,0 0,9
66. Kivennäisainetuotteet 155,1 6,1 119,7 4,3 177,7 5,3 204,5 6,8 171,7 6,2
67. Rauta ja teräs 2,1 0,1 2,4 0,1 3,6 0,1 4,3 0,1 3,5 0,1
68. Muut metallit 29,0 1,1 25,7 0,9 21,3 0,6 23,4 0,8 20,4 0,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 44,2 1,7 52,8 1,9 44,2 1,3 56,6 1,9 33,1 1,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 499,2 19,6 516,2 18,4 513,9 15,2 557,3 18,6 459,8 16,6
71. Voimakoneet ja moottorit 59,7 2,3 43,9 1,6 43,7 1,3 44,2 1,5 46,2 1,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 66,2 2,6 43,9 1,6 45,8 1,4 43,7 1,5 54,4 2,0
73. Metalliteollisuuskoneet 17,9 0,7 24,2 0,9 15,6 0,5 14,9 0,5 15,6 0,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 102,3 4,0 101,0 3,6 94,5 2,8 102,8 3,4 97,0 3,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 12,0 0,5 11,1 0,4 10,9 0,3 13,9 0,5 15,4 0,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 26,9 1,1 37,8 1,3 29,5 0,9 26,0 0,9 24,2 0,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 75,0 2,9 85,4 3,0 71,0 2,1 85,2 2,8 81,1 2,9
78. Moottoriajoneuvot 119,0 4,7 152,2 5,4 158,6 4,7 170,5 5,7 116,0 4,2
79. Muut kuljetusvälineet 20,3 0,8 16,7 0,6 44,3 1,3 56,2 1,9 10,1 0,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 345,2 13,6 323,2 11,5 347,0 10,3 373,0 12,4 356,5 12,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,3 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0
82. Huonekalut 1,0 0,0 0,7 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0
84. Vaatteet 1,8 0,1 2,3 0,1 1,5 0,0 1,4 0,0 2,7 0,1
85. Jalkineet 0,1 0,0 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 235,7 9,3 215,2 7,7 229,6 6,8 236,6 7,9 212,3 7,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 8,0 0,3 7,2 0,3 4,9 0,1 8,7 0,3 7,3 0,3
89. Muut valmiit tavarat 98,1 3,9 96,2 3,4 109,6 3,2 124,5 4,1 131,9 4,8
9. Muut tavarat 37,7 1,5 45,7 1,6 54,3 1,6 57,5 1,9 42,7 1,5
93. Erittelemätön 2,5 0,1 5,6 0,2 5,1 0,2 16,4 0,5 2,3 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 34,7 1,4 39,5 1,4 48,6 1,4 40,5 1,3 39,4 1,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.545,4 100,0 2.805,9 100,0 3.379,2 100,0 3.003,8 100,0 2.770,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Belgiasta (BE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 67,6 3,7 57,7 3,7 60,0 3,6 80,8 4,1 75,2 4,3
00. Elävät eläimet 3,0 0,2 3,8 0,2 5,5 0,3 6,7 0,3 7,3 0,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,0 0,1 0,6 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 1,1 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 12,5 0,7 11,2 0,7 10,4 0,6 12,5 0,6 11,8 0,7
05. Hedelmät ja kasvikset 21,7 1,2 15,8 1,0 14,0 0,9 18,0 0,9 19,8 1,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3,2 0,2 2,3 0,1 2,4 0,1 3,4 0,2 3,8 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 15,8 0,9 16,7 1,1 21,3 1,3 32,5 1,7 24,8 1,4
08. Rehuaineet 4,0 0,2 2,8 0,2 3,4 0,2 2,1 0,1 2,3 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,3 0,3 4,6 0,3 2,1 0,1 4,8 0,2 4,1 0,2
1. Juomat ja tupakka 21,2 1,2 13,2 0,9 11,4 0,7 8,7 0,4 9,3 0,5
11. Juomat 21,1 1,2 13,2 0,9 11,4 0,7 8,4 0,4 9,3 0,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9,3 0,5 7,8 0,5 8,7 0,5 9,8 0,5 8,9 0,5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,9 0,2 3,5 0,2 3,8 0,2 4,2 0,2 3,5 0,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,9 0,2 2,3 0,2 2,4 0,1 2,0 0,1 2,5 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,7 0,0 1,0 0,1 1,4 0,1 1,0 0,0 1,4 0,1
28. Malmit ja metalliromu 1,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,1 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 1,6 0,1 0,7 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 99,4 5,5 89,9 5,8 65,5 4,0 78,0 4,0 39,4 2,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 99,4 5,5 89,9 5,8 62,7 3,8 78,0 4,0 39,4 2,2
34. Kaasut 00 00 2,8 0,2 00 00
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,3 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 828,2 45,6 732,1 47,3 837,6 50,9 993,0 50,4 929,9 52,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 76,8 4,2 108,3 7,0 129,1 7,8 160,6 8,2 123,2 7,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 19,6 1,1 23,1 1,5 19,8 1,2 22,8 1,2 31,9 1,8
53. Väri- ja parkitusaineet 8,9 0,5 6,4 0,4 7,0 0,4 9,8 0,5 8,7 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 596,8 32,9 509,9 32,9 575,7 35,0 689,2 35,0 659,8 37,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 12,6 0,7 9,2 0,6 10,7 0,6 11,9 0,6 7,8 0,4
56. Lannoitteet, valmistetut 3,1 0,2 6,8 0,4 16,5 1,0 5,1 0,3 6,0 0,3
57. Muovit, valmistamattomat 67,0 3,7 37,7 2,4 40,6 2,5 44,5 2,3 40,6 2,3
58. Muovit, valmistetut 17,7 1,0 8,1 0,5 13,8 0,8 16,1 0,8 11,7 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 25,8 1,4 22,5 1,5 24,2 1,5 32,9 1,7 40,1 2,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 360,5 19,9 291,4 18,8 291,1 17,7 354,6 18,0 282,6 16,0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,8 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
62. Kumituotteet 3,4 0,2 3,2 0,2 1,7 0,1 2,0 0,1 1,6 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4,9 0,3 3,8 0,2 3,3 0,2 5,2 0,3 3,4 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,4 0,2 3,2 0,2 3,7 0,2 3,0 0,2 4,8 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 21,4 1,2 15,1 1,0 10,5 0,6 15,1 0,8 24,4 1,4
66. Kivennäisainetuotteet 98,0 5,4 83,7 5,4 159,5 9,7 126,4 6,4 138,6 7,9
67. Rauta ja teräs 13,8 0,8 15,0 1,0 14,1 0,9 26,6 1,4 14,6 0,8
68. Muut metallit 205,6 11,3 161,5 10,4 90,5 5,5 168,8 8,6 85,6 4,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8,1 0,4 5,7 0,4 7,2 0,4 7,2 0,4 9,1 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 287,6 15,8 249,6 16,1 221,4 13,4 233,6 11,9 218,3 12,4
71. Voimakoneet ja moottorit 68,5 3,8 71,8 4,6 51,0 3,1 26,6 1,4 17,0 1,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 45,5 2,5 32,8 2,1 35,6 2,2 25,6 1,3 25,5 1,4
73. Metalliteollisuuskoneet 3,5 0,2 2,6 0,2 1,9 0,1 1,5 0,1 3,1 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 54,2 3,0 37,7 2,4 39,9 2,4 49,1 2,5 44,3 2,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5,9 0,3 5,4 0,4 7,0 0,4 6,3 0,3 4,9 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 18,1 1,0 15,1 1,0 25,8 1,6 19,3 1,0 19,7 1,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21,1 1,2 18,6 1,2 22,3 1,4 22,7 1,2 22,8 1,3
78. Moottoriajoneuvot 67,7 3,7 63,4 4,1 35,9 2,2 81,1 4,1 78,5 4,4
79. Muut kuljetusvälineet 3,1 0,2 2,1 0,1 1,9 0,1 1,5 0,1 2,5 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 58,1 3,2 49,6 3,2 70,2 4,3 80,7 4,1 110,9 6,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,9 0,1 2,4 0,2 2,3 0,1 1,6 0,1 2,5 0,1
82. Huonekalut 2,7 0,1 2,8 0,2 3,0 0,2 2,8 0,1 4,0 0,2
84. Vaatteet 0,5 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 8,5 0,5 8,6 0,6 10,8 0,7 8,0 0,4 10,7 0,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 13,0 0,7 8,2 0,5 10,7 0,7 10,7 0,5 9,1 0,5
89. Muut valmiit tavarat 31,2 1,7 26,7 1,7 42,6 2,6 56,8 2,9 83,9 4,8
9. Muut tavarat 83,5 4,6 56,1 3,6 80,6 4,9 129,5 6,6 90,2 5,1
93. Erittelemätön 75,3 4,1 48,1 3,1 72,5 4,4 114,2 5,8 82,1 4,7
97. Kulta, ei monetaarinen 00 00 00 7,1 0,4 0,2 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 8,2 0,5 8,0 0,5 8,0 0,5 8,3 0,4 7,8 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.815,7 100,0 1.547,6 100,0 1.646,9 100,0 1.969,1 100,0 1.765,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu