Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Belgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä1.61.82.11.91.8
Tuonnista0.80.80.70.80.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.11.21.21.21.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Belgian kanssa, vienti Belgiaan ja tuonti Belgiasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Belgia oli Yhdysvaltain 20. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Belgian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 1.1 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1.8 %:a ja 0.8 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 4.4 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 13.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Belgian kanssa oli 730 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Belgiasta oli 17.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.8 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Belgiasta olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 19.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 12.9 % sekä Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 10.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Belgiaan oli 11.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 2.5 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten), mikä edusti 7.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 7.7 % sekä Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 5.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Belgian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 31.4 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 13.7 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 12.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 18.9 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 8.5 prosentilla ja viennin arvo 17.4645373348672. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 3.1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 2.3 miljardia dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Belgian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 6.3 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Belgiaan (BE) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 49.5 2.0 53.4 2.1 52.3 1.7 41.5 1.5 40.1 1.6
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0 0.0 1.5 0.1 1.9 0.1 1.1 0.0 1.8 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.7 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 1.8 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.3 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.9 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 2.1 0.1 1.5 0.1 1.8 0.1 1.0 0.0 1.2 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 34.10 1.4 35.0 1.4 34.1 1.1 26.0 0.9 23.3 0.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.1 0.0 0.6 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.7 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.10 0.1 2.10 0.1 1.8 0.1 2.7 0.1 0.10 0.0
08. Rehuaineet 6.5 0.3 9.3 0.4 8.4 0.3 5.8 0.2 6.8 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.1 0.1 1.6 0.1 2.9 0.1 3.1 0.1 2.0 0.1
1. Juomat ja tupakka 7.0 0.3 8.7 0.3 9.9 0.3 4.7 0.2 3.5 0.1
11. Juomat 3.5 0.1 4.4 0.2 4.0 0.1 3.3 0.1 3.1 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.6 0.1 4.4 0.2 5.9 0.2 1.4 0.0 0.4 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 111.5 4.5 94.8 3.7 126.10 4.1 118.4 4.2 122.6 4.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 16.5 0.7 0.2 0.0 0.5 0.0 4.3 0.2 0.9 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 16.6 0.7 19.4 0.8 23.8 0.8 20.1 0.7 20.8 0.8
24. Puutavara ja korkki 5.4 0.2 0.10 0.0 1.2 0.0 5.2 0.2 1.2 0.0
25. Paperimassa 7.8 0.3 8.2 0.3 9.0 0.3 8.3 0.3 5.9 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 8.5 0.3 6.10 0.3 9.2 0.3 8.9 0.3 10.4 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.3 0.2 5.4 0.2 6.5 0.2 4.4 0.2 4.3 0.2
28. Malmit ja metalliromu 47.9 1.9 49.10 1.9 73.3 2.4 64.7 2.3 70.7 2.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.8 0.1 3.10 0.2 3.8 0.1 2.9 0.1 8.9 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 90.8 3.6 147.2 5.7 100.4 3.2 200.4 7.1 117.10 4.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.1 0.0 0 0.0 5.5 0.2 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 63.4 2.5 111.9 4.3 50.4 1.6 165.1 5.8 116.5 4.6
34. Kaasut 27.5 1.1 35.3 1.4 44.6 1.4 35.3 1.2 1.6 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 6.3 0.3 4.9 0.2 2.2 0.1 1.1 0.0 5.2 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 4.0 0.2 0.1 0.0 0.9 0.0 0.1 0.0 3.7 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.8 0.1 4.4 0.2 0.3 0.0 0.4 0.0 1.2 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.6 0.0 0.5 0.0 1.1 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 897.4 35.9 976.4 37.9 1,194.9 38.4 1,165.4 41.2 1,095.4 43.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 243.2 9.7 295.0 11.4 377.7 12.1 336.4 11.9 353.2 13.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 21.9 0.9 29.10 1.2 22.2 0.7 18.8 0.7 19.10 0.8
53. Väri- ja parkitusaineet 44.6 1.8 35.3 1.4 55.10 1.8 37.3 1.3 44.7 1.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 246.5 9.9 279.1 10.8 311.2 10.0 387.6 13.7 298.10 11.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 35.10 1.4 24.1 0.9 25.2 0.8 23.6 0.8 28.10 1.1
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.3 0.0 7.3 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 200.10 8.0 196.5 7.6 272.9 8.8 246.5 8.7 224.1 8.8
58. Muovit, valmistetut 25.9 1.0 21.3 0.8 27.1 0.9 22.10 0.8 21.3 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 78.6 3.1 95.3 3.7 95.9 3.1 92.4 3.3 104.2 4.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 300.6 12.0 214.6 8.3 240.7 7.7 339.6 12.0 278.9 11.0
62. Kumituotteet 13.7 0.5 8.9 0.3 9.8 0.3 13.0 0.5 12.1 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.10 0.0 0.4 0.0 1.1 0.0 0.9 0.0 0.3 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9.8 0.4 10.2 0.4 11.3 0.4 10.5 0.4 10.1 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 14.9 0.6 23.8 0.9 23.7 0.8 27.9 1.0 26.0 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 233.3 9.3 131.9 5.1 130.6 4.2 224.6 7.9 155.2 6.1
67. Rauta ja teräs 2.5 0.1 2.1 0.1 2.1 0.1 2.1 0.1 2.1 0.1
68. Muut metallit 7.6 0.3 20.3 0.8 22.9 0.7 8.4 0.3 29.0 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 18.1 0.7 17.2 0.7 39.5 1.3 52.3 1.8 44.3 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 650.10 26.0 676.1 26.2 964.0 31.0 553.3 19.6 499.3 19.6
71. Voimakoneet ja moottorit 50.7 2.0 44.7 1.7 56.4 1.8 47.2 1.7 59.8 2.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 65.7 2.6 55.7 2.2 91.2 2.9 67.8 2.4 66.2 2.6
73. Metalliteollisuuskoneet 36.7 1.5 19.7 0.8 26.5 0.9 20.8 0.7 17.10 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 99.9 4.0 96.3 3.7 98.6 3.2 98.8 3.5 102.4 4.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 12.1 0.5 14.6 0.6 12.3 0.4 25.9 0.9 12.1 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 21.8 0.9 22.6 0.9 23.9 0.8 25.5 0.9 26.10 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 84.5 3.4 69.10 2.7 71.7 2.3 62.7 2.2 75.0 2.9
78. Moottoriajoneuvot 266.1 10.6 334.7 13.0 552.8 17.8 181.9 6.4 119.0 4.7
79. Muut kuljetusvälineet 13.9 0.6 18.2 0.7 30.10 1.0 23.2 0.8 20.3 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 350.3 14.0 361.6 14.0 370.4 11.9 360.3 12.7 345.2 13.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
82. Huonekalut 1.0 0.0 1.2 0.0 1.3 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0
84. Vaatteet 2.5 0.1 2.4 0.1 1.8 0.1 1.10 0.1 1.9 0.1
85. Jalkineet 0.6 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 237.7 9.5 242.8 9.4 257.7 8.3 229.8 8.1 235.7 9.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6.7 0.3 7.5 0.3 8.0 0.3 8.2 0.3 8.0 0.3
89. Muut valmiit tavarat 101.3 4.0 106.7 4.1 100.3 3.2 118.4 4.2 98.1 3.9
9. Muut tavarat 36.6 1.5 39.5 1.5 47.2 1.5 42.5 1.5 37.8 1.5
93. Erittelemätön 2.9 0.1 2.3 0.1 2.4 0.1 2.9 0.1 2.5 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0.7 0.0 1.1 0.0 0.6 0.0 1.1 0.0 0.6 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 33.1 1.3 36.1 1.4 44.3 1.4 38.6 1.4 34.7 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,500.7 100.0 2,576.8 100.0 3,108.6 100.0 2,826.8 100.0 2,545.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Belgiasta (BE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 53.8 2.9 60.7 3.4 55.6 3.5 57.5 2.9 67.7 3.7
00. Elävät eläimet 3.4 0.2 2.7 0.1 3.4 0.2 3.5 0.2 3.1 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 1.0 0.1 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.0 0.1 1.0 0.1 0.9 0.1 1.2 0.1 2.1 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 7.10 0.4 8.9 0.5 9.7 0.6 11.6 0.6 12.6 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 19.9 1.1 23.6 1.3 21.9 1.4 19.1 1.0 21.7 1.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.1 0.1 3.2 0.2 2.8 0.2 3.2 0.2 3.3 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 12.7 0.7 13.9 0.8 10.10 0.7 10.10 0.6 15.8 0.9
08. Rehuaineet 3.0 0.2 2.9 0.2 2.9 0.2 3.3 0.2 4.0 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.0 0.2 4.8 0.3 3.3 0.2 4.10 0.3 5.3 0.3
1. Juomat ja tupakka 28.3 1.5 25.1 1.4 26.1 1.7 18.3 0.9 21.2 1.2
11. Juomat 28.2 1.5 24.9 1.4 26.1 1.7 18.3 0.9 21.2 1.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8.9 0.5 7.2 0.4 6.10 0.4 8.2 0.4 9.4 0.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.7 0.1 2.10 0.2 1.6 0.1 2.0 0.1 3.10 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.8 0.1 1.7 0.1 2.4 0.2 2.2 0.1 2.10 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.2 0.1 1.4 0.1 1.6 0.1 1.1 0.1 0.8 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 2.0 0.1 1.1 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.0 0.10 0.1 0.5 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 76.7 4.1 179.9 10.0 205.3 13.1 320.10 16.4 99.4 5.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 76.7 4.1 179.9 10.0 205.3 13.1 320.10 16.4 99.4 5.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.9 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 916.3 49.6 794.3 44.2 609.1 38.7 744.10 38.2 828.2 45.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 130.0 7.0 108.7 6.1 78.7 5.0 149.7 7.7 76.8 4.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 25.7 1.4 17.10 1.0 19.2 1.2 18.5 0.9 19.6 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 11.2 0.6 8.9 0.5 8.0 0.5 7.9 0.4 8.9 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 649.2 35.2 568.4 31.7 429.8 27.3 488.1 25.0 596.9 32.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.4 0.3 7.5 0.4 7.9 0.5 10.4 0.5 12.7 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 0.8 0.0 15.6 0.9 3.6 0.2 1.7 0.1 3.1 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 42.6 2.3 32.6 1.8 30.9 2.0 32.1 1.6 67.0 3.7
58. Muovit, valmistetut 14.6 0.8 11.9 0.7 13.4 0.8 10.8 0.5 17.7 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 36.1 2.0 23.1 1.3 17.9 1.1 26.3 1.3 25.8 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 321.4 17.4 288.2 16.1 294.10 18.8 366.10 18.8 360.5 19.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.3 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0
62. Kumituotteet 4.6 0.2 2.6 0.1 2.9 0.2 2.1 0.1 3.5 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.10 0.2 3.5 0.2 4.4 0.3 3.9 0.2 4.10 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.7 0.1 2.10 0.2 2.5 0.2 3.9 0.2 4.5 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 16.5 0.9 21.3 1.2 18.7 1.2 20.4 1.0 21.4 1.2
66. Kivennäisainetuotteet 157.1 8.5 51.2 2.9 127.1 8.1 99.10 5.1 98.0 5.4
67. Rauta ja teräs 9.2 0.5 10.5 0.6 14.1 0.9 10.3 0.5 13.9 0.8
68. Muut metallit 117.0 6.3 187.1 10.4 115.6 7.3 218.3 11.2 205.6 11.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.4 0.6 8.8 0.5 9.6 0.6 8.1 0.4 8.1 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 330.9 17.9 283.2 15.8 246.4 15.7 318.7 16.3 287.7 15.8
71. Voimakoneet ja moottorit 14.9 0.8 21.1 1.2 43.2 2.7 38.5 2.0 68.6 3.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 56.0 3.0 42.5 2.4 28.3 1.8 61.10 3.2 45.6 2.5
73. Metalliteollisuuskoneet 2.10 0.2 3.6 0.2 4.8 0.3 1.5 0.1 3.5 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 43.2 2.3 51.4 2.9 42.0 2.7 46.3 2.4 54.3 3.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.3 0.2 5.3 0.3 5.3 0.3 5.8 0.3 5.9 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17.8 1.0 20.4 1.1 15.5 1.0 20.8 1.1 18.1 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 29.8 1.6 27.9 1.6 21.5 1.4 27.7 1.4 21.2 1.2
78. Moottoriajoneuvot 160.7 8.7 109.7 6.1 84.2 5.3 113.9 5.8 67.7 3.7
79. Muut kuljetusvälineet 1.6 0.1 1.7 0.1 1.9 0.1 2.7 0.1 3.2 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 51.0 2.8 70.2 3.9 65.0 4.1 53.7 2.7 58.2 3.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.1 0.1 2.0 0.1 1.8 0.1 2.4 0.1 1.10 0.1
82. Huonekalut 2.7 0.1 2.0 0.1 2.7 0.2 2.7 0.1 2.7 0.1
84. Vaatteet 0.7 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 11.6 0.6 9.7 0.5 11.3 0.7 11.6 0.6 8.5 0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 8.6 0.5 11.9 0.7 5.9 0.4 10.9 0.6 13.0 0.7
89. Muut valmiit tavarat 25.2 1.4 44.3 2.5 42.7 2.7 25.4 1.3 31.2 1.7
9. Muut tavarat 59.2 3.2 85.10 4.8 63.1 4.0 62.4 3.2 83.6 4.6
93. Erittelemätön 51.7 2.8 77.8 4.3 55.0 3.5 53.6 2.7 75.3 4.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 7.5 0.4 8.2 0.5 8.1 0.5 8.8 0.4 8.3 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,846.3 100.0 1,795.3 100.0 1,572.6 100.0 1,951.6 100.0 1,815.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu