Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Belgian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä1,8 2,0 1,8 1,7 1,8
Tuonnista0,8 0,8 0,9 0,7 0,8
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,2 1,2 1,2 1,1 1,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Belgian kanssa, vienti Belgiaan ja tuonti Belgiasta vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Belgian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta kesäkuussa 2022 oli 1,2 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1,8 %:a ja 0,8 %:a tuonnista. Kesäkuussa Belgia oli Yhdysvaltain 20. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 5,5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 14,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Belgian kanssa oli 963 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Belgiasta oli 16,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 2,3 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Belgiasta olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 18,6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 16,7 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 14,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Belgiaan oli 13,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 3,2 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 8,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 8,7 % sekä Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 7,4 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Belgian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 31,0 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 14,4 prosenttia. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 12,4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 18,6 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 16,0 prosentilla ja viennin arvo 13,4 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 3,0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), arvon ollessa 1,4 miljardia dollaria. Tammi-kesäkuun välinen Yhdysvaltain ja Belgian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 6,1 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Belgiaan (BE) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 41,8 1,5 86,8 2,4 63,5 2,0 75,7 2,5 67,8 2,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,8 0,0 0,7 0,0 0,1 0,0 1,7 0,1 0,1 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,3 0,0 1,0 0,0 1,7 0,1 1,6 0,1 2,0 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,3 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 28,5 1,0 67,6 1,9 46,0 1,4 62,5 2,0 50,9 1,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,3 0,1 2,5 0,1 1,5 0,0 1,1 0,0 2,1 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,0 0,0 5,1 0,1 0,2 0,0 1,2 0,0 0,2 0,0
08. Rehuaineet 5,1 0,2 7,4 0,2 11,4 0,4 4,2 0,1 7,7 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,3 0,1 1,6 0,0 1,5 0,0 2,5 0,1 3,5 0,1
1. Juomat ja tupakka 3,1 0,1 4,1 0,1 3,9 0,1 3,6 0,1 14,4 0,4
11. Juomat 1,9 0,1 2,7 0,1 2,0 0,1 1,2 0,0 5,4 0,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,3 0,0 1,4 0,0 1,9 0,1 2,4 0,1 9,1 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 141,7 5,1 171,6 4,8 178,4 5,6 195,1 6,4 135,9 4,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4,9 0,2 1,0 0,0 10,8 0,3 1,2 0,0 0,1 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 27,6 1,0 23,5 0,7 30,6 1,0 38,3 1,3 29,6 0,9
24. Puutavara ja korkki 7,9 0,3 4,7 0,1 1,3 0,0 21,9 0,7 1,2 0,0
25. Paperimassa 15,2 0,6 11,9 0,3 10,5 0,3 15,5 0,5 13,9 0,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,9 0,0 1,6 0,0 1,9 0,1 1,9 0,1 2,8 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 9,0 0,3 9,7 0,3 13,3 0,4 10,0 0,3 8,1 0,3
28. Malmit ja metalliromu 72,1 2,6 113,9 3,2 101,2 3,2 103,8 3,4 74,0 2,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,0 0,1 5,3 0,1 8,6 0,3 2,6 0,1 6,1 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 181,4 6,6 539,9 15,1 394,3 12,4 240,5 7,9 473,1 14,6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 11,2 0,4 9,0 0,3 38,6 1,2 5,6 0,2 18,7 0,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 102,2 3,7 165,4 4,6 210,4 6,6 119,2 3,9 125,4 3,9
34. Kaasut 68,0 2,5 365,5 10,2 145,4 4,6 115,7 3,8 329,0 10,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5,5 0,2 3,2 0,1 6,4 0,2 1,3 0,0 2,4 0,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 2,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 5,0 0,2 0,1 0,0 6,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,5 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0 0,5 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.199,6 43,6 1.269,5 35,5 1.262,9 39,6 1.170,7 38,3 1.184,7 36,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 488,4 17,7 442,5 12,4 426,5 13,4 410,9 13,4 339,3 10,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 21,7 0,8 27,7 0,8 33,5 1,1 43,5 1,4 28,2 0,9
53. Väri- ja parkitusaineet 37,4 1,4 29,6 0,8 56,4 1,8 34,1 1,1 36,6 1,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 269,9 9,8 346,8 9,7 293,8 9,2 253,8 8,3 384,4 11,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 32,0 1,2 36,5 1,0 32,7 1,0 38,2 1,2 38,5 1,2
56. Lannoitteet, valmistetut 16,1 0,6 0,2 0,0 16,2 0,5 0,1 0,0 11,5 0,4
57. Muovit, valmistamattomat 225,4 8,2 255,7 7,1 284,7 8,9 269,0 8,8 234,2 7,2
58. Muovit, valmistetut 18,8 0,7 30,0 0,8 25,3 0,8 29,2 1,0 24,5 0,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 89,9 3,3 100,4 2,8 93,8 2,9 91,9 3,0 87,5 2,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 287,3 10,4 433,5 12,1 250,2 7,9 330,3 10,8 381,2 11,8
62. Kumituotteet 12,6 0,5 12,7 0,4 11,6 0,4 12,6 0,4 15,0 0,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,8 0,0 2,2 0,1 1,2 0,0 0,7 0,0 1,4 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7,9 0,3 13,5 0,4 8,9 0,3 7,4 0,2 8,0 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 17,7 0,6 20,5 0,6 19,6 0,6 20,2 0,7 16,4 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 202,5 7,4 306,1 8,6 167,5 5,3 241,1 7,9 289,0 8,9
67. Rauta ja teräs 3,4 0,1 5,7 0,2 4,2 0,1 3,6 0,1 3,6 0,1
68. Muut metallit 26,3 1,0 51,4 1,4 15,0 0,5 23,3 0,8 27,5 0,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 16,0 0,6 21,3 0,6 22,1 0,7 21,3 0,7 20,2 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 464,1 16,9 624,9 17,5 603,3 18,9 614,9 20,1 584,3 18,1
71. Voimakoneet ja moottorit 47,1 1,7 48,1 1,3 53,1 1,7 54,2 1,8 51,5 1,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 54,5 2,0 54,1 1,5 46,5 1,5 63,3 2,1 82,8 2,6
73. Metalliteollisuuskoneet 16,7 0,6 14,6 0,4 18,8 0,6 23,9 0,8 26,6 0,8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 112,4 4,1 118,1 3,3 119,0 3,7 120,1 3,9 111,5 3,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 11,4 0,4 36,7 1,0 19,2 0,6 46,9 1,5 21,6 0,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 24,2 0,9 40,5 1,1 45,8 1,4 25,8 0,8 27,3 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 70,4 2,6 75,0 2,1 75,7 2,4 85,2 2,8 78,1 2,4
78. Moottoriajoneuvot 114,1 4,1 177,6 5,0 211,2 6,6 162,0 5,3 166,3 5,1
79. Muut kuljetusvälineet 13,4 0,5 60,4 1,7 14,1 0,4 33,6 1,1 18,4 0,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 388,0 14,1 392,2 11,0 375,6 11,8 381,3 12,5 342,4 10,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,3 0,0 0,7 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0
82. Huonekalut 0,7 0,0 1,1 0,0 0,6 0,0 1,5 0,0 1,0 0,0
84. Vaatteet 2,2 0,1 2,7 0,1 2,7 0,1 2,7 0,1 3,3 0,1
85. Jalkineet 0,6 0,0 1,1 0,0 0,2 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 204,1 7,4 232,1 6,5 239,7 7,5 219,8 7,2 203,0 6,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5,0 0,2 9,8 0,3 6,8 0,2 7,6 0,2 7,4 0,2
89. Muut valmiit tavarat 174,5 6,3 144,4 4,0 124,7 3,9 148,0 4,8 126,6 3,9
9. Muut tavarat 39,8 1,4 52,6 1,5 46,7 1,5 45,7 1,5 47,0 1,5
93. Erittelemätön 2,0 0,1 3,0 0,1 2,3 0,1 2,1 0,1 2,4 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 0,5 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,4 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 37,1 1,3 48,3 1,4 44,0 1,4 41,9 1,4 44,1 1,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.752,3 100,0 3.578,3 100,0 3.185,3 100,0 3.059,0 100,0 3.233,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Belgiasta (BE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 48,2 2,6 55,5 2,4 61,5 2,6 64,8 3,2 61,8 2,7
00. Elävät eläimet 7,8 0,4 3,6 0,2 4,2 0,2 4,1 0,2 5,6 0,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,1 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 9,5 0,5 10,5 0,5 12,5 0,5 12,8 0,6 13,3 0,6
05. Hedelmät ja kasvikset 11,0 0,6 18,4 0,8 21,1 0,9 22,6 1,1 20,4 0,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,5 0,1 3,1 0,1 2,9 0,1 2,9 0,1 3,1 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 12,2 0,6 12,1 0,5 12,5 0,5 13,1 0,6 12,0 0,5
08. Rehuaineet 1,2 0,1 3,3 0,1 2,8 0,1 3,2 0,2 2,8 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,4 0,2 3,5 0,2 4,8 0,2 5,4 0,3 4,4 0,2
1. Juomat ja tupakka 3,0 0,2 5,4 0,2 6,8 0,3 7,0 0,3 5,6 0,2
11. Juomat 3,0 0,2 5,2 0,2 6,4 0,3 6,8 0,3 5,5 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,8 0,3 5,8 0,3 5,8 0,2 9,1 0,4 5,1 0,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,9 0,1 0,7 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0
24. Puutavara ja korkki 1,4 0,1 1,4 0,1 1,4 0,1 2,4 0,1 1,3 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,9 0,0 1,7 0,1 1,6 0,1 2,5 0,1 1,6 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,6 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 1,1 0,1 1,1 0,0
28. Malmit ja metalliromu 00 0,2 0,0 0,4 0,0 1,2 0,1 0,1 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,8 0,0 0,7 0,0 1,2 0,0 1,1 0,1 0,4 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 93,1 4,9 71,2 3,1 57,3 2,4 118,8 5,9 374,0 16,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 93,1 4,9 71,2 3,1 57,3 2,4 118,8 5,9 374,0 16,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,2 0,0 1,0 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 00 0,8 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 744,4 39,4 1.086,4 47,4 1.164,7 49,4 900,5 44,5 840,7 37,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 118,7 6,3 183,4 8,0 134,1 5,7 97,1 4,8 91,5 4,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 19,3 1,0 34,6 1,5 19,5 0,8 30,9 1,5 32,6 1,4
53. Väri- ja parkitusaineet 5,2 0,3 8,1 0,4 5,4 0,2 8,7 0,4 5,7 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 515,7 27,3 739,7 32,3 861,5 36,6 650,8 32,2 604,0 26,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6,7 0,4 10,7 0,5 8,2 0,3 9,5 0,5 10,5 0,5
56. Lannoitteet, valmistetut 13,4 0,7 22,4 1,0 24,4 1,0 19,3 1,0 5,3 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 26,2 1,4 43,5 1,9 62,7 2,7 45,3 2,2 39,2 1,7
58. Muovit, valmistetut 10,9 0,6 12,7 0,6 12,5 0,5 12,3 0,6 17,5 0,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 28,2 1,5 31,3 1,4 36,3 1,5 26,7 1,3 34,2 1,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 658,4 34,9 523,2 22,8 444,9 18,9 445,7 22,0 561,0 24,7
62. Kumituotteet 2,1 0,1 1,1 0,0 1,2 0,0 1,6 0,1 2,0 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,7 0,1 5,2 0,2 3,9 0,2 5,4 0,3 5,2 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,8 0,1 5,4 0,2 4,7 0,2 4,5 0,2 3,6 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 17,8 0,9 21,9 1,0 22,9 1,0 20,8 1,0 17,1 0,8
66. Kivennäisainetuotteet 443,0 23,5 276,5 12,1 214,3 9,1 267,7 13,2 384,8 17,0
67. Rauta ja teräs 17,2 0,9 22,5 1,0 26,9 1,1 29,4 1,5 16,8 0,7
68. Muut metallit 164,5 8,7 177,9 7,8 158,6 6,7 98,6 4,9 120,5 5,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8,0 0,4 12,2 0,5 12,1 0,5 17,7 0,9 11,0 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 209,6 11,1 319,5 13,9 390,6 16,6 350,6 17,3 289,8 12,8
71. Voimakoneet ja moottorit 9,3 0,5 21,8 1,0 19,6 0,8 38,8 1,9 14,6 0,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 29,2 1,5 46,2 2,0 58,4 2,5 51,2 2,5 52,2 2,3
73. Metalliteollisuuskoneet 6,5 0,3 1,8 0,1 1,7 0,1 1,4 0,1 4,4 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 37,0 2,0 41,1 1,8 59,4 2,5 48,2 2,4 56,2 2,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4,8 0,3 3,6 0,2 4,7 0,2 3,8 0,2 5,4 0,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16,0 0,8 20,8 0,9 16,0 0,7 23,0 1,1 19,7 0,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 17,6 0,9 21,5 0,9 19,1 0,8 21,7 1,1 25,4 1,1
78. Moottoriajoneuvot 86,5 4,6 160,5 7,0 209,8 8,9 160,0 7,9 110,1 4,9
79. Muut kuljetusvälineet 2,6 0,1 2,0 0,1 1,9 0,1 2,5 0,1 1,9 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 56,9 3,0 70,8 3,1 114,0 4,8 64,3 3,2 62,0 2,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2,2 0,1 3,7 0,2 2,5 0,1 2,7 0,1 2,3 0,1
82. Huonekalut 2,1 0,1 2,4 0,1 3,2 0,1 3,0 0,1 2,9 0,1
84. Vaatteet 1,1 0,1 0,6 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 8,7 0,5 11,7 0,5 9,0 0,4 9,0 0,4 10,6 0,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 10,4 0,6 13,0 0,6 11,6 0,5 14,8 0,7 7,6 0,3
89. Muut valmiit tavarat 32,0 1,7 39,0 1,7 87,1 3,7 34,2 1,7 38,2 1,7
9. Muut tavarat 70,1 3,7 154,9 6,8 109,3 4,6 62,6 3,1 69,4 3,1
93. Erittelemätön 63,1 3,3 146,6 6,4 100,7 4,3 54,2 2,7 60,4 2,7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 7,0 0,4 8,3 0,4 8,6 0,4 8,4 0,4 8,9 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.888,8 100,0 2.293,7 100,0 2.355,6 100,0 2.023,9 100,0 2.270,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu