Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Alankomaiden ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä3.12.93.32.93.3
Tuonnista1.20.91.01.11.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.91.71.91.82.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Alankomaiden kanssa, vienti Alankomaihin ja tuonti Alankomaista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Alankomaiden osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta huhtikuussa 2021 oli 2.1 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 3.3 %:a ja 1.3 %:a tuonnista. Huhtikuussa Alankomaat oli Yhdysvaltain 11. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 7.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 32.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Alankomaiden kanssa oli 1.6 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Alankomaista oli 18.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 3.1 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Alankomaista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 31.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 15.7 % sekä Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 6.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Alankomaihin oli 43.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 4.7 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 15.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten) 7.5 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 5.9 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Vuoden 2021 tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 26.3 miljardiin dollariin, laskun ollessa 0.7 %. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 9.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 16.9 miljardia dollaria. Vuoden 2020 tammi-huhtikuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 4.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 2.4 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 2.0 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 1.4 % . Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Alankomaiden välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 7.5 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Alankomaihin (NL) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 109.9 2.7 110.5 3.0 141.10 3.4 176.6 4.1 163.4 3.5
00. Elävät eläimet 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 1.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 9.1 0.2 8.9 0.2 5.9 0.1 8.3 0.2 10.8 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.0 0.6 0.0 1.1 0.0 1.8 0.0 6.1 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.6 0.1 8.7 0.2 13.6 0.3 31.5 0.7 29.7 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 2.4 0.1 3.6 0.1 1.9 0.0 2.8 0.1 3.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 53.1 1.3 45.5 1.2 68.3 1.6 75.9 1.7 63.2 1.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.0 0.0 2.3 0.1 2.4 0.1 2.3 0.1 2.1 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.4 0.1 3.4 0.1 3.0 0.1 4.2 0.1 7.7 0.2
08. Rehuaineet 2.2 0.1 8.6 0.2 4.4 0.1 3.6 0.1 4.10 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 34.6 0.8 29.1 0.8 41.9 1.0 46.5 1.1 34.9 0.7
1. Juomat ja tupakka 19.10 0.5 10.3 0.3 11.7 0.3 14.4 0.3 19.9 0.4
11. Juomat 19.8 0.5 9.4 0.3 10.9 0.3 14.3 0.3 18.2 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0 1.7 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 264.10 6.5 324.8 8.7 274.9 6.6 102.4 2.4 93.8 2.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 154.9 3.8 199.4 5.3 181.8 4.4 2.7 0.1 2.7 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5.6 0.1 10.7 0.3 7.9 0.2 10.3 0.2 10.4 0.2
24. Puutavara ja korkki 10.6 0.3 7.3 0.2 18.9 0.5 15.9 0.4 15.6 0.3
25. Paperimassa 10.9 0.3 12.8 0.3 13.6 0.3 8.8 0.2 13.9 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 15.1 0.4 10.2 0.3 10.5 0.3 10.4 0.2 7.3 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.4 0.1 6.8 0.2 1.9 0.0 6.6 0.2 4.5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 35.10 0.9 54.9 1.5 22.8 0.5 34.6 0.8 27.1 0.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 26.10 0.7 22.7 0.6 17.6 0.4 13.5 0.3 12.6 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 660.0 16.2 460.5 12.3 982.2 23.7 611.8 14.1 1,161.3 24.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 43.7 1.1 52.0 1.4 53.1 1.3 36.6 0.8 58.2 1.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 538.0 13.2 362.5 9.7 799.9 19.3 398.3 9.2 916.9 19.5
34. Kaasut 78.4 1.9 46.0 1.2 129.3 3.1 177.0 4.1 186.3 4.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.9 0.1 1.9 0.0 4.2 0.1 1.8 0.0 30.10 0.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.7 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 3.6 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.10 0.1 0.9 0.0 0.6 0.0 0.10 0.0 26.7 0.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.3 0.0 0.8 0.0 3.6 0.1 0.8 0.0 0.8 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 917.6 22.5 1,058.4 28.4 869.10 21.0 983.4 22.7 970.5 20.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 130.8 3.2 214.1 5.7 140.3 3.4 184.8 4.3 195.4 4.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 13.2 0.3 12.1 0.3 12.6 0.3 10.5 0.2 16.8 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 9.5 0.2 9.4 0.2 10.3 0.2 12.10 0.3 10.8 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 438.2 10.7 517.3 13.9 408.1 9.8 419.2 9.7 416.2 8.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 67.2 1.6 53.2 1.4 65.3 1.6 71.6 1.6 63.8 1.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 65.7 1.6 80.8 2.2 65.6 1.6 75.3 1.7 85.9 1.8
58. Muovit, valmistetut 24.3 0.6 20.9 0.6 20.10 0.5 30.8 0.7 30.2 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 168.6 4.1 150.4 4.0 146.4 3.5 178.2 4.1 151.2 3.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 79.8 2.0 71.9 1.9 78.4 1.9 89.10 2.1 94.10 2.0
62. Kumituotteet 6.4 0.2 5.3 0.1 8.6 0.2 8.7 0.2 8.5 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.9 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 1.0 0.0 0.8 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 14.0 0.3 12.6 0.3 13.8 0.3 10.10 0.3 10.5 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 9.5 0.2 10.9 0.3 10.9 0.3 11.6 0.3 14.6 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 8.10 0.2 7.4 0.2 8.5 0.2 10.9 0.2 15.10 0.3
67. Rauta ja teräs 8.9 0.2 5.9 0.2 6.7 0.2 7.10 0.2 7.5 0.2
68. Muut metallit 4.8 0.1 4.4 0.1 4.4 0.1 4.7 0.1 4.8 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 26.6 0.7 25.2 0.7 25.3 0.6 34.2 0.8 32.6 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,172.2 28.7 966.8 25.9 1,006.1 24.3 1,446.5 33.3 1,265.10 26.9
71. Voimakoneet ja moottorit 23.9 0.6 18.4 0.5 14.10 0.4 49.2 1.1 24.3 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 151.0 3.7 140.2 3.8 154.7 3.7 184.3 4.2 147.3 3.1
73. Metalliteollisuuskoneet 11.4 0.3 9.8 0.3 11.3 0.3 12.3 0.3 13.7 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 151.10 3.7 109.5 2.9 101.7 2.5 121.10 2.8 112.9 2.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 184.6 4.5 181.9 4.9 198.7 4.8 171.7 4.0 205.3 4.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 195.6 4.8 203.4 5.5 184.9 4.5 188.2 4.3 191.7 4.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 208.1 5.1 198.3 5.3 195.6 4.7 268.8 6.2 240.2 5.1
78. Moottoriajoneuvot 80.0 2.0 49.7 1.3 93.8 2.3 69.3 1.6 180.4 3.8
79. Muut kuljetusvälineet 166.0 4.1 55.10 1.5 50.8 1.2 381.0 8.8 150.6 3.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 778.4 19.1 663.10 17.8 710.6 17.1 840.7 19.4 821.1 17.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.8 0.1 2.5 0.1 2.9 0.1 2.6 0.1 3.10 0.1
82. Huonekalut 2.10 0.1 4.9 0.1 3.3 0.1 3.3 0.1 2.3 0.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2.4 0.1 1.8 0.0 2.1 0.0 3.3 0.1 4.2 0.1
84. Vaatteet 7.2 0.2 10.5 0.3 6.4 0.2 8.0 0.2 7.2 0.2
85. Jalkineet 0.6 0.0 0.9 0.0 1.4 0.0 1.6 0.0 1.9 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 489.9 12.0 365.8 9.8 419.10 10.1 505.3 11.6 480.6 10.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 14.1 0.3 14.9 0.4 12.4 0.3 14.8 0.3 14.2 0.3
89. Muut valmiit tavarat 258.7 6.3 263.0 7.1 262.5 6.3 302.2 7.0 306.10 6.5
9. Muut tavarat 70.8 1.7 60.8 1.6 66.5 1.6 71.7 1.7 80.7 1.7
93. Erittelemätön 17.4 0.4 11.8 0.3 10.7 0.3 19.5 0.4 20.1 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 52.4 1.3 47.6 1.3 55.4 1.3 51.4 1.2 60.5 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,079.1 100.0 3,729.2 100.0 4,146.2 100.0 4,338.8 100.0 4,702.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Alankomaista (NL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 102.5 4.0 92.4 5.2 84.9 4.2 102.3 4.0 102.9 3.4
00. Elävät eläimet 14.2 0.6 14.10 0.8 10.6 0.5 11.3 0.4 10.1 0.3
01. Liha ja lihatuotteet 4.5 0.2 3.8 0.2 2.3 0.1 3.5 0.1 3.3 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 10.1 0.4 4.9 0.3 7.4 0.4 11.0 0.4 9.7 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 14.5 0.6 13.6 0.8 12.6 0.6 18.0 0.7 18.0 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 4.6 0.2 3.1 0.2 4.1 0.2 3.6 0.1 5.3 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 16.9 0.7 18.7 1.0 14.9 0.7 21.4 0.8 20.0 0.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.0 0.2 5.7 0.3 2.1 0.1 2.8 0.1 5.4 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 17.4 0.7 11.0 0.6 17.3 0.9 16.3 0.6 16.4 0.5
08. Rehuaineet 4.1 0.2 2.6 0.1 2.9 0.1 3.0 0.1 3.4 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 12.6 0.5 14.6 0.8 11.2 0.6 11.8 0.5 11.6 0.4
1. Juomat ja tupakka 93.1 3.7 88.3 4.9 71.9 3.6 86.2 3.4 108.2 3.5
11. Juomat 92.2 3.6 88.3 4.9 71.7 3.6 86.2 3.4 107.6 3.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.9 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 52.7 2.1 43.3 2.4 50.7 2.5 63.1 2.5 74.4 2.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.4 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.7 0.1 3.2 0.2 1.9 0.1 3.2 0.1 2.4 0.1
24. Puutavara ja korkki 3.9 0.2 1.10 0.1 1.2 0.1 2.2 0.1 1.8 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.6 0.0 1.4 0.1 1.10 0.1 2.0 0.1 2.6 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.6 0.1 2.9 0.2 1.8 0.1 4.1 0.2 0.8 0.0
28. Malmit ja metalliromu 10.4 0.4 0.3 0.0 0.5 0.0 16.9 0.7 36.6 1.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 32.5 1.3 33.2 1.9 43.2 2.1 34.5 1.3 29.9 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 238.4 9.4 180.3 10.1 206.7 10.3 460.4 17.9 486.4 15.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 237.10 9.4 179.9 10.1 206.4 10.3 459.10 17.9 485.9 15.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.1 0.1 2.4 0.1 3.7 0.2 2.0 0.1 2.8 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.9 0.1 2.3 0.1 3.3 0.2 1.7 0.1 2.8 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 438.10 17.3 379.9 21.2 479.9 23.9 538.3 21.0 389.3 12.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 120.8 4.8 55.8 3.1 58.6 2.9 255.7 10.0 42.1 1.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 75.9 3.0 83.1 4.6 88.9 4.4 42.3 1.6 27.5 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 10.8 0.4 9.7 0.5 8.1 0.4 11.8 0.5 10.4 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 137.6 5.4 144.2 8.1 235.3 11.7 135.1 5.3 209.2 6.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.3 0.3 7.1 0.4 5.6 0.3 6.6 0.3 8.4 0.3
56. Lannoitteet, valmistetut 3.3 0.1 8.9 0.5 3.6 0.2 11.3 0.4 17.0 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 27.1 1.1 26.10 1.5 26.9 1.3 29.10 1.2 35.7 1.2
58. Muovit, valmistetut 9.1 0.4 7.10 0.4 7.2 0.4 6.3 0.2 7.8 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 47.5 1.9 36.5 2.0 46.1 2.3 39.7 1.5 31.6 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 126.2 5.0 79.9 4.5 90.1 4.5 120.4 4.7 98.6 3.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.5 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0
62. Kumituotteet 4.1 0.2 3.3 0.2 4.1 0.2 4.4 0.2 3.6 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.2 0.1 2.5 0.1 1.8 0.1 2.3 0.1 3.1 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8.7 0.3 7.2 0.4 7.3 0.4 9.6 0.4 10.10 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 18.7 0.7 16.8 0.9 16.9 0.8 18.6 0.7 21.5 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 5.4 0.2 4.2 0.2 5.4 0.3 6.2 0.2 8.1 0.3
67. Rauta ja teräs 59.10 2.4 5.3 0.3 30.2 1.5 36.10 1.4 22.7 0.7
68. Muut metallit 5.8 0.2 7.7 0.4 3.9 0.2 16.3 0.6 6.10 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 21.2 0.8 32.9 1.8 20.6 1.0 26.2 1.0 21.4 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 552.6 21.8 383.7 21.5 480.2 23.9 582.10 22.7 683.7 22.4
71. Voimakoneet ja moottorit 18.2 0.7 19.2 1.1 16.8 0.8 13.5 0.5 36.4 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 191.6 7.6 114.8 6.4 128.2 6.4 203.8 7.9 258.8 8.5
73. Metalliteollisuuskoneet 9.7 0.4 7.3 0.4 10.8 0.5 5.1 0.2 7.5 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 109.4 4.3 101.4 5.7 88.5 4.4 93.5 3.6 102.9 3.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 25.2 1.0 22.3 1.2 86.2 4.3 93.8 3.7 98.6 3.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 30.6 1.2 18.8 1.0 24.10 1.2 22.2 0.9 12.8 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 68.1 2.7 57.7 3.2 64.5 3.2 79.7 3.1 76.8 2.5
78. Moottoriajoneuvot 60.6 2.4 23.4 1.3 30.8 1.5 40.3 1.6 56.0 1.8
79. Muut kuljetusvälineet 39.6 1.6 19.3 1.1 29.8 1.5 31.3 1.2 34.3 1.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 109.8 4.3 84.6 4.7 82.7 4.1 95.6 3.7 127.0 4.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6.4 0.3 4.7 0.3 3.7 0.2 3.10 0.2 4.10 0.2
82. Huonekalut 3.4 0.1 2.5 0.1 2.3 0.1 2.8 0.1 3.6 0.1
84. Vaatteet 0.5 0.0 1.6 0.1 2.2 0.1 1.5 0.1 0.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 44.3 1.7 33.7 1.9 27.4 1.4 35.7 1.4 42.1 1.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.9 0.2 4.4 0.2 4.2 0.2 5.9 0.2 7.9 0.3
89. Muut valmiit tavarat 49.9 2.0 37.3 2.1 42.7 2.1 45.2 1.8 67.4 2.2
9. Muut tavarat 814.9 32.2 453.5 25.4 461.6 22.9 514.9 20.1 980.3 32.1
93. Erittelemätön 804.0 31.8 443.5 24.8 450.6 22.4 502.4 19.6 967.7 31.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 10.10 0.4 10.1 0.6 10.9 0.5 12.5 0.5 12.5 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,530.9 100.0 1,787.8 100.0 2,011.7 100.0 2,565.8 100.0 3,053.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu