Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Alankomaiden ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä2.93.32.93.03.1
Tuonnista1.11.31.21.21.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.82.11.91.92.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Alankomaiden kanssa, vienti Alankomaihin ja tuonti Alankomaista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Alankomaiden osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 2.0 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 3.1 %:a ja 1.4 %:a tuonnista. Heinäkuussa Alankomaat oli Yhdysvaltain 11. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 7.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 54.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Alankomaiden kanssa oli 1.0 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Alankomaista oli 98.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 3.4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Alankomaista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 36.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 12.8 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 10.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Alankomaihin oli 32.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 4.4 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 14.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten) 6.9 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 6.7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Alankomaiden kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 48.6 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 17.7 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 18.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 30.1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 20.9 prosentilla ja viennin arvo 15.8373001253089. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 5.1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 3.5 miljardia dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Alankomaiden välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 11.6 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Alankomaihin (NL) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 176.6 4.1 163.4 3.5 134.3 3.2 129.8 2.9 139.3 3.2
00. Elävät eläimet 0.2 0.0 1.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 8.3 0.2 10.8 0.2 6.8 0.2 8.1 0.2 12.0 0.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.8 0.0 6.1 0.1 4.7 0.1 2.3 0.0 2.10 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 31.5 0.7 29.7 0.6 12.0 0.3 19.9 0.4 24.6 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 2.8 0.1 3.2 0.1 2.5 0.1 2.4 0.1 3.4 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 75.9 1.7 63.2 1.3 54.2 1.3 50.2 1.1 43.5 1.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.3 0.1 2.1 0.0 2.5 0.1 1.7 0.0 2.5 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.2 0.1 7.7 0.2 4.7 0.1 4.8 0.1 6.5 0.1
08. Rehuaineet 3.6 0.1 4.10 0.1 6.6 0.2 5.9 0.1 4.3 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 46.5 1.1 34.9 0.7 40.5 0.9 34.8 0.8 39.7 0.9
1. Juomat ja tupakka 14.4 0.3 19.9 0.4 26.0 0.6 20.3 0.5 17.9 0.4
11. Juomat 14.3 0.3 18.2 0.4 21.7 0.5 19.5 0.4 16.6 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.0 1.7 0.0 4.4 0.1 0.9 0.0 1.4 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 102.4 2.4 93.8 2.0 104.9 2.5 128.7 2.9 97.5 2.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.7 0.1 2.7 0.1 5.1 0.1 4.9 0.1 11.0 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 10.3 0.2 10.4 0.2 9.10 0.2 7.0 0.2 7.10 0.2
24. Puutavara ja korkki 15.9 0.4 15.6 0.3 7.6 0.2 19.8 0.4 12.10 0.3
25. Paperimassa 8.8 0.2 13.9 0.3 14.4 0.3 13.9 0.3 17.8 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 10.4 0.2 7.3 0.2 7.8 0.2 8.5 0.2 10.9 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 6.6 0.2 4.5 0.1 6.3 0.1 6.1 0.1 3.0 0.1
28. Malmit ja metalliromu 34.6 0.8 27.1 0.6 43.9 1.0 53.3 1.2 24.2 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 13.5 0.3 12.6 0.3 9.10 0.2 15.1 0.3 9.8 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 611.8 14.1 1,161.3 24.7 886.9 20.8 882.6 19.7 1,075.3 24.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 36.6 0.8 58.2 1.2 62.7 1.5 51.8 1.2 69.10 1.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 398.3 9.2 916.9 19.5 570.4 13.4 782.7 17.5 873.4 19.8
34. Kaasut 177.0 4.1 186.3 4.0 253.9 6.0 48.1 1.1 132.0 3.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.8 0.0 30.10 0.7 4.4 0.1 7.2 0.2 10.6 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 3.6 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.10 0.0 26.7 0.6 3.4 0.1 6.2 0.1 4.5 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.8 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 5.9 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 983.4 22.7 970.5 20.6 1,039.1 24.4 1,146.1 25.6 969.3 21.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 184.8 4.3 195.4 4.2 241.3 5.7 237.0 5.3 202.1 4.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10.5 0.2 16.8 0.4 13.6 0.3 41.5 0.9 16.7 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 12.10 0.3 10.8 0.2 12.7 0.3 14.5 0.3 12.0 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 419.2 9.7 416.2 8.8 411.5 9.7 503.2 11.2 395.5 8.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 71.6 1.6 63.8 1.4 76.5 1.8 86.5 1.9 64.10 1.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0.4 0.0 0.6 0.0 6.1 0.1 0.3 0.0 0.8 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 75.3 1.7 85.9 1.8 85.6 2.0 89.2 2.0 88.9 2.0
58. Muovit, valmistetut 30.8 0.7 30.2 0.6 28.0 0.7 25.6 0.6 29.5 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 178.2 4.1 151.2 3.2 164.2 3.9 148.6 3.3 159.2 3.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 89.10 2.1 94.10 2.0 100.3 2.4 84.7 1.9 108.10 2.5
62. Kumituotteet 8.7 0.2 8.5 0.2 11.2 0.3 7.9 0.2 6.0 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.0 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10.10 0.3 10.5 0.2 16.7 0.4 18.4 0.4 18.8 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 11.6 0.3 14.6 0.3 11.1 0.3 11.2 0.2 11.5 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 10.9 0.2 15.10 0.3 17.3 0.4 10.4 0.2 13.7 0.3
67. Rauta ja teräs 7.10 0.2 7.5 0.2 6.9 0.2 6.3 0.1 8.5 0.2
68. Muut metallit 4.7 0.1 4.8 0.1 6.1 0.1 4.10 0.1 17.4 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 34.2 0.8 32.6 0.7 30.4 0.7 24.1 0.5 31.6 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,446.5 33.3 1,265.10 26.9 1,053.2 24.7 1,185.4 26.5 1,131.6 25.6
71. Voimakoneet ja moottorit 49.2 1.1 24.3 0.5 47.8 1.1 27.9 0.6 18.2 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 184.3 4.2 147.3 3.1 153.9 3.6 140.6 3.1 140.9 3.2
73. Metalliteollisuuskoneet 12.3 0.3 13.7 0.3 13.6 0.3 18.6 0.4 15.4 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 121.10 2.8 112.9 2.4 102.4 2.4 151.5 3.4 117.8 2.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 171.7 4.0 205.3 4.4 171.8 4.0 208.8 4.7 285.9 6.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 188.2 4.3 191.7 4.1 177.7 4.2 200.2 4.5 209.7 4.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 268.8 6.2 240.2 5.1 224.5 5.3 232.5 5.2 230.1 5.2
78. Moottoriajoneuvot 69.3 1.6 180.4 3.8 66.4 1.6 52.3 1.2 68.1 1.5
79. Muut kuljetusvälineet 381.0 8.8 150.6 3.2 95.4 2.2 153.3 3.4 46.1 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 840.7 19.4 821.1 17.5 828.3 19.5 815.3 18.2 792.5 17.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.6 0.1 3.10 0.1 3.1 0.1 3.4 0.1 4.1 0.1
82. Huonekalut 3.3 0.1 2.3 0.0 2.6 0.1 5.5 0.1 8.5 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 3.3 0.1 4.2 0.1 2.1 0.0 2.9 0.1 2.9 0.1
84. Vaatteet 8.0 0.2 7.2 0.2 8.7 0.2 4.9 0.1 7.5 0.2
85. Jalkineet 1.6 0.0 1.9 0.0 1.6 0.0 1.10 0.0 1.4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 505.3 11.6 480.6 10.2 481.8 11.3 494.1 11.0 440.6 10.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 14.8 0.3 14.2 0.3 12.9 0.3 15.7 0.3 15.5 0.3
89. Muut valmiit tavarat 302.2 7.0 306.10 6.5 315.8 7.4 287.2 6.4 312.2 7.1
9. Muut tavarat 71.7 1.7 80.7 1.7 79.9 1.9 76.2 1.7 76.3 1.7
93. Erittelemätön 19.5 0.4 20.1 0.4 23.6 0.6 19.8 0.4 20.5 0.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 51.4 1.2 60.5 1.3 55.8 1.3 55.10 1.2 55.6 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,338.8 100.0 4,702.2 100.0 4,257.0 100.0 4,475.8 100.0 4,418.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Alankomaista (NL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 102.3 4.0 102.9 3.4 98.3 3.6 124.4 4.2 114.8 3.4
00. Elävät eläimet 11.3 0.4 10.1 0.3 11.3 0.4 13.4 0.4 13.8 0.4
01. Liha ja lihatuotteet 3.5 0.1 3.3 0.1 4.8 0.2 4.7 0.2 4.8 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 11.0 0.4 9.7 0.3 10.5 0.4 17.2 0.6 9.5 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 18.0 0.7 18.0 0.6 13.7 0.5 16.1 0.5 19.6 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 3.6 0.1 5.3 0.2 3.9 0.1 4.7 0.2 4.7 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 21.4 0.8 20.0 0.7 22.1 0.8 23.7 0.8 24.1 0.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.8 0.1 5.4 0.2 4.7 0.2 6.4 0.2 4.8 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 16.3 0.6 16.4 0.5 14.8 0.5 18.5 0.6 20.5 0.6
08. Rehuaineet 3.0 0.1 3.4 0.1 5.6 0.2 3.9 0.1 4.5 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 11.8 0.5 11.6 0.4 7.3 0.3 16.2 0.5 8.9 0.3
1. Juomat ja tupakka 86.2 3.4 108.2 3.5 113.6 4.1 119.7 4.0 100.6 3.0
11. Juomat 86.2 3.4 107.6 3.5 113.5 4.1 118.9 4.0 100.2 3.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 63.1 2.5 74.4 2.4 48.9 1.8 53.5 1.8 51.6 1.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.5 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3.2 0.1 2.4 0.1 1.2 0.0 2.5 0.1 2.4 0.1
24. Puutavara ja korkki 2.2 0.1 1.8 0.1 2.8 0.1 2.0 0.1 2.3 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.0 0.1 2.6 0.1 1.0 0.0 2.4 0.1 2.1 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.1 0.2 0.8 0.0 3.3 0.1 4.0 0.1 1.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 16.9 0.7 36.6 1.2 15.5 0.6 13.8 0.5 22.4 0.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 34.5 1.3 29.9 1.0 24.8 0.9 28.4 1.0 21.4 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 460.4 17.9 486.4 15.9 469.6 17.2 477.6 16.0 441.7 13.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.5 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 459.10 17.9 485.9 15.9 469.3 17.1 477.3 16.0 441.1 13.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.0 0.1 2.8 0.1 2.2 0.1 1.10 0.1 3.2 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.7 0.1 2.8 0.1 2.2 0.1 1.9 0.1 3.2 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 538.3 21.0 389.3 12.8 447.2 16.3 567.9 19.1 656.4 19.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 255.7 10.0 42.1 1.4 32.4 1.2 246.7 8.3 88.3 2.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 42.3 1.6 27.5 0.9 66.8 2.4 48.1 1.6 70.0 2.1
53. Väri- ja parkitusaineet 11.8 0.5 10.4 0.3 14.1 0.5 16.9 0.6 13.6 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 135.1 5.3 209.2 6.9 239.6 8.8 155.4 5.2 375.1 11.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.6 0.3 8.4 0.3 6.8 0.2 10.3 0.3 10.9 0.3
56. Lannoitteet, valmistetut 11.3 0.4 17.0 0.6 9.10 0.4 9.7 0.3 7.5 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 29.10 1.2 35.7 1.2 35.8 1.3 29.5 1.0 29.7 0.9
58. Muovit, valmistetut 6.3 0.2 7.8 0.3 7.9 0.3 8.1 0.3 8.8 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 39.7 1.5 31.6 1.0 34.1 1.2 43.6 1.5 52.7 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 120.4 4.7 98.6 3.2 145.6 5.3 158.1 5.3 152.2 4.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.4 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 1.1 0.0
62. Kumituotteet 4.4 0.2 3.6 0.1 3.4 0.1 3.7 0.1 4.4 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.3 0.1 3.1 0.1 2.9 0.1 2.9 0.1 3.3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9.6 0.4 10.10 0.4 11.2 0.4 11.8 0.4 13.6 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 18.6 0.7 21.5 0.7 23.6 0.9 21.1 0.7 26.3 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 6.2 0.2 8.1 0.3 8.1 0.3 11.4 0.4 10.3 0.3
67. Rauta ja teräs 36.10 1.4 22.7 0.7 59.9 2.2 68.5 2.3 56.5 1.7
68. Muut metallit 16.3 0.6 6.10 0.2 9.7 0.4 10.5 0.4 8.0 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 26.2 1.0 21.4 0.7 26.5 1.0 27.7 0.9 29.2 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 582.10 22.7 683.7 22.4 505.5 18.5 624.10 21.0 497.2 14.7
71. Voimakoneet ja moottorit 13.5 0.5 36.4 1.2 15.6 0.6 22.3 0.7 22.5 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 203.8 7.9 258.8 8.5 154.6 5.6 234.2 7.9 146.6 4.3
73. Metalliteollisuuskoneet 5.1 0.2 7.5 0.2 7.1 0.3 10.9 0.4 9.7 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 93.5 3.6 102.9 3.4 115.4 4.2 119.6 4.0 103.3 3.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 93.8 3.7 98.6 3.2 37.9 1.4 28.1 0.9 26.4 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 22.2 0.9 12.8 0.4 13.3 0.5 17.3 0.6 18.3 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 79.7 3.1 76.8 2.5 79.8 2.9 120.3 4.0 82.8 2.4
78. Moottoriajoneuvot 40.3 1.6 56.0 1.8 51.5 1.9 35.10 1.2 48.10 1.4
79. Muut kuljetusvälineet 31.3 1.2 34.3 1.1 30.7 1.1 36.7 1.2 38.10 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 95.6 3.7 127.0 4.2 125.2 4.6 109.7 3.7 106.9 3.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.10 0.2 4.10 0.2 5.3 0.2 6.5 0.2 7.6 0.2
82. Huonekalut 2.8 0.1 3.6 0.1 4.1 0.1 4.1 0.1 5.2 0.2
84. Vaatteet 1.5 0.1 0.6 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0
85. Jalkineet 0.4 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 1.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 35.7 1.4 42.1 1.4 40.8 1.5 44.4 1.5 34.3 1.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5.9 0.2 7.9 0.3 4.5 0.2 6.8 0.2 6.8 0.2
89. Muut valmiit tavarat 45.2 1.8 67.4 2.2 69.3 2.5 46.1 1.5 51.1 1.5
9. Muut tavarat 514.9 20.1 980.3 32.1 781.5 28.6 741.5 24.9 1,253.0 37.1
93. Erittelemätön 502.4 19.6 967.7 31.7 769.7 28.1 728.8 24.5 1,239.8 36.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 12.5 0.5 12.5 0.4 11.7 0.4 12.8 0.4 12.6 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,565.8 100.0 3,053.2 100.0 2,737.1 100.0 2,978.9 100.0 3,377.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu