Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Alankomaiden ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä3,1 3,0 3,1 3,0 2,9
Tuonnista1,4 1,4 1,6 1,2 1,3
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,0 2,0 2,1 1,9 1,9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Alankomaiden kanssa, vienti Alankomaihin ja tuonti Alankomaista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Alankomaiden osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2021 oli 1,9 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 2,9 %:a ja 1,3 %:a tuonnista. Marraskuussa Alankomaat oli Yhdysvaltain 13. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 7,9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 23,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Alankomaiden kanssa oli 1,4 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Alankomaista oli 33,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 3,3 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Alankomaista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 28,0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 15,4 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 7,6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Alankomaihin oli 17,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 4,6 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 17,3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten) 7,1 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 5,9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Alankomaiden kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 21,6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 80,4 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 32,0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 48,4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 28,5 prosentilla ja viennin arvo 17,5 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 9,8 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 6,4 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Alankomaiden välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 16,5 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Alankomaihin (NL) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 139,3 3,2 178,3 4,0 131,9 3,0 143,2 2,9 188,8 4,1
01. Liha ja lihatuotteet 12,0 0,3 13,5 0,3 11,6 0,3 15,1 0,3 13,5 0,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,9 0,1 0,9 0,0 1,9 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 24,5 0,6 69,7 1,6 37,7 0,9 38,0 0,8 50,4 1,1
04. Vilja ja viljatuotteet 3,4 0,1 4,0 0,1 2,7 0,1 2,9 0,1 5,3 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 43,5 1,0 37,7 0,9 32,0 0,7 45,2 0,9 65,6 1,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,5 0,1 2,8 0,1 3,1 0,1 2,4 0,0 4,0 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6,4 0,1 5,0 0,1 3,7 0,1 5,7 0,1 3,3 0,1
08. Rehuaineet 4,2 0,1 6,6 0,1 4,9 0,1 4,4 0,1 8,8 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 39,7 0,9 38,1 0,9 34,3 0,8 29,1 0,6 36,9 0,8
1. Juomat ja tupakka 17,9 0,4 19,1 0,4 22,1 0,5 22,2 0,4 24,4 0,5
11. Juomat 16,5 0,4 19,1 0,4 21,7 0,5 22,1 0,4 24,0 0,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 97,5 2,2 142,6 3,2 190,7 4,4 104,7 2,1 142,3 3,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 11,0 0,2 2,3 0,1 68,7 1,6 2,6 0,1 2,5 0,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 7,9 0,2 8,3 0,2 9,9 0,2 8,8 0,2 9,4 0,2
24. Puutavara ja korkki 12,9 0,3 41,0 0,9 20,6 0,5 7,3 0,1 15,6 0,3
25. Paperimassa 17,8 0,4 19,4 0,4 19,6 0,5 24,5 0,5 21,5 0,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 10,8 0,2 10,7 0,2 7,9 0,2 7,3 0,1 14,1 0,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3,0 0,1 5,1 0,1 6,7 0,2 4,3 0,1 7,1 0,2
28. Malmit ja metalliromu 24,1 0,5 45,9 1,0 42,2 1,0 34,5 0,7 51,3 1,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9,8 0,2 9,7 0,2 15,1 0,3 15,4 0,3 20,2 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.075,3 24,3 990,3 22,4 1.150,1 26,5 1.404,2 28,1 1.143,4 24,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 69,9 1,6 43,1 1,0 43,1 1,0 139,0 2,8 56,5 1,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 873,4 19,8 850,6 19,2 940,5 21,7 1.069,8 21,4 886,2 19,2
34. Kaasut 132,0 3,0 96,6 2,2 166,5 3,8 195,4 3,9 200,7 4,3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 10,6 0,2 8,7 0,2 11,1 0,3 4,0 0,1 8,5 0,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4,5 0,1 4,0 0,1 10,0 0,2 1,4 0,0 4,6 0,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 5,9 0,1 4,6 0,1 0,8 0,0 2,2 0,0 3,5 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 969,2 21,9 1.030,6 23,3 875,7 20,2 1.152,9 23,1 1.107,4 24,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 202,0 4,6 221,8 5,0 134,9 3,1 197,8 4,0 185,6 4,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 16,6 0,4 27,8 0,6 7,4 0,2 21,5 0,4 12,0 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 12,0 0,3 10,9 0,2 9,3 0,2 13,6 0,3 12,6 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 395,4 8,9 448,8 10,1 404,7 9,3 592,0 11,8 524,7 11,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 64,9 1,5 63,7 1,4 60,1 1,4 67,6 1,4 62,0 1,3
56. Lannoitteet, valmistetut 0,8 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 88,9 2,0 93,7 2,1 81,6 1,9 83,4 1,7 94,6 2,1
58. Muovit, valmistetut 29,4 0,7 25,2 0,6 27,8 0,6 26,9 0,5 35,5 0,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 159,2 3,6 137,9 3,1 149,5 3,4 149,7 3,0 179,4 3,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 108,9 2,5 101,1 2,3 81,8 1,9 92,6 1,9 82,9 1,8
62. Kumituotteet 6,0 0,1 5,8 0,1 6,2 0,1 7,6 0,2 7,2 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,8 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 1,3 0,0 1,0 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 18,7 0,4 16,7 0,4 13,8 0,3 15,2 0,3 15,1 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 11,5 0,3 12,3 0,3 10,8 0,2 11,2 0,2 9,3 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 13,6 0,3 8,7 0,2 9,2 0,2 9,6 0,2 7,4 0,2
67. Rauta ja teräs 8,5 0,2 7,3 0,2 8,3 0,2 9,4 0,2 7,9 0,2
68. Muut metallit 17,3 0,4 20,2 0,5 3,5 0,1 5,1 0,1 4,1 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 31,5 0,7 29,1 0,7 29,1 0,7 32,9 0,7 30,7 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.131,6 25,6 1.153,1 26,1 1.018,3 23,5 1.129,2 22,6 1.026,2 22,2
71. Voimakoneet ja moottorit 18,2 0,4 82,7 1,9 27,9 0,6 24,0 0,5 74,2 1,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 140,8 3,2 137,8 3,1 116,8 2,7 117,8 2,4 141,5 3,1
73. Metalliteollisuuskoneet 15,3 0,3 21,4 0,5 12,5 0,3 17,4 0,3 13,3 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 117,7 2,7 111,4 2,5 94,3 2,2 113,1 2,3 116,9 2,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 285,8 6,5 211,6 4,8 175,4 4,0 233,1 4,7 178,4 3,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 209,6 4,7 187,9 4,2 209,2 4,8 224,1 4,5 182,4 4,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 230,0 5,2 218,6 4,9 218,4 5,0 249,5 5,0 206,3 4,5
78. Moottoriajoneuvot 68,1 1,5 59,2 1,3 56,1 1,3 73,0 1,5 53,9 1,2
79. Muut kuljetusvälineet 46,0 1,0 122,4 2,8 107,8 2,5 77,3 1,5 59,2 1,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 792,4 17,9 727,3 16,4 779,6 18,0 855,4 17,1 811,8 17,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4,1 0,1 3,2 0,1 3,4 0,1 3,3 0,1 3,0 0,1
82. Huonekalut 8,4 0,2 3,7 0,1 3,9 0,1 4,2 0,1 3,8 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2,9 0,1 1,8 0,0 2,1 0,0 2,2 0,0 2,4 0,1
84. Vaatteet 7,5 0,2 8,1 0,2 6,3 0,1 7,0 0,1 8,9 0,2
85. Jalkineet 1,4 0,0 1,0 0,0 1,5 0,0 1,7 0,0 1,8 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 440,6 10,0 430,7 9,7 445,2 10,3 465,8 9,3 454,6 9,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 15,4 0,3 14,7 0,3 11,2 0,3 18,9 0,4 14,2 0,3
89. Muut valmiit tavarat 312,2 7,1 264,1 6,0 306,1 7,1 352,2 7,0 323,1 7,0
9. Muut tavarat 76,3 1,7 71,9 1,6 72,7 1,7 92,2 1,8 77,5 1,7
93. Erittelemätön 20,5 0,5 13,8 0,3 15,5 0,4 22,8 0,5 14,0 0,3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 55,5 1,3 57,5 1,3 56,2 1,3 68,5 1,4 62,8 1,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.418,9 100,0 4.423,0 100,0 4.334,1 100,0 5.000,6 100,0 4.613,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Alankomaista (NL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 114,8 3,4 119,8 3,6 100,6 2,6 111,9 3,8 136,4 4,2
00. Elävät eläimet 13,8 0,4 12,6 0,4 15,4 0,4 11,6 0,4 11,8 0,4
01. Liha ja lihatuotteet 4,8 0,1 4,4 0,1 3,4 0,1 3,9 0,1 9,6 0,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 9,5 0,3 14,7 0,4 11,2 0,3 13,8 0,5 13,7 0,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 19,6 0,6 18,7 0,6 13,5 0,4 15,8 0,5 20,7 0,6
04. Vilja ja viljatuotteet 4,6 0,1 4,1 0,1 4,6 0,1 5,1 0,2 6,7 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 24,0 0,7 20,8 0,6 15,9 0,4 17,0 0,6 19,9 0,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4,7 0,1 5,6 0,2 4,8 0,1 5,1 0,2 6,7 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 20,5 0,6 23,4 0,7 19,0 0,5 24,9 0,8 30,0 0,9
08. Rehuaineet 4,4 0,1 3,5 0,1 3,4 0,1 2,8 0,1 5,9 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 8,8 0,3 12,0 0,4 9,4 0,2 12,1 0,4 11,4 0,3
1. Juomat ja tupakka 100,5 3,0 96,4 2,9 115,4 3,0 107,6 3,6 97,5 3,0
11. Juomat 100,1 3,0 96,1 2,9 115,3 3,0 107,2 3,6 97,4 3,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 51,6 1,5 46,9 1,4 53,5 1,4 79,2 2,7 72,1 2,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,3 0,0 0,9 0,0 0,5 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,3 0,1 3,4 0,1 0,7 0,0 1,1 0,0 2,8 0,1
24. Puutavara ja korkki 2,2 0,1 3,0 0,1 1,9 0,0 2,1 0,1 2,5 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,1 0,1 0,7 0,0 1,5 0,0 3,0 0,1 1,3 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,0 0,0 0,9 0,0 3,0 0,1 2,9 0,1 0,9 0,0
28. Malmit ja metalliromu 22,4 0,7 2,8 0,1 3,4 0,1 20,6 0,7 19,5 0,6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 21,3 0,6 35,1 1,0 42,4 1,1 48,7 1,6 44,7 1,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 441,7 13,1 384,7 11,5 476,2 12,3 229,7 7,7 254,9 7,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,6 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,9 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 441,1 13,1 384,5 11,5 476,1 12,3 229,3 7,7 253,9 7,8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3,2 0,1 1,8 0,1 4,6 0,1 2,7 0,1 2,7 0,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 00 0,6 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3,1 0,1 1,8 0,1 3,9 0,1 2,5 0,1 2,6 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 656,3 19,4 525,8 15,7 793,8 20,5 652,4 21,9 854,1 26,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 88,3 2,6 71,9 2,1 442,5 11,4 125,3 4,2 70,1 2,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 70,0 2,1 44,7 1,3 78,4 2,0 94,7 3,2 53,8 1,6
53. Väri- ja parkitusaineet 13,6 0,4 15,0 0,4 17,1 0,4 15,4 0,5 15,7 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 375,0 11,1 301,1 9,0 147,0 3,8 302,6 10,2 587,5 18,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10,9 0,3 9,8 0,3 9,4 0,2 9,0 0,3 8,6 0,3
56. Lannoitteet, valmistetut 7,5 0,2 6,2 0,2 11,0 0,3 4,7 0,2 15,3 0,5
57. Muovit, valmistamattomat 29,6 0,9 30,8 0,9 40,9 1,1 45,7 1,5 43,1 1,3
58. Muovit, valmistetut 8,8 0,3 6,1 0,2 4,9 0,1 7,7 0,3 8,7 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 52,7 1,6 40,3 1,2 42,6 1,1 47,3 1,6 51,3 1,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 152,2 4,5 140,2 4,2 164,6 4,3 140,3 4,7 210,5 6,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,0 0,0 1,2 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 1,0 0,0
62. Kumituotteet 4,3 0,1 3,4 0,1 2,6 0,1 3,2 0,1 3,4 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3,2 0,1 3,2 0,1 1,9 0,0 2,3 0,1 3,3 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 13,6 0,4 12,8 0,4 10,1 0,3 13,2 0,4 17,5 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 26,2 0,8 21,6 0,6 19,6 0,5 20,0 0,7 27,1 0,8
66. Kivennäisainetuotteet 10,2 0,3 9,1 0,3 9,8 0,3 10,1 0,3 9,5 0,3
67. Rauta ja teräs 56,4 1,7 56,8 1,7 87,0 2,2 54,3 1,8 110,3 3,4
68. Muut metallit 8,0 0,2 9,1 0,3 7,1 0,2 8,3 0,3 10,0 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 29,2 0,9 23,0 0,7 25,6 0,7 28,3 1,0 28,4 0,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 497,2 14,7 661,2 19,7 515,1 13,3 493,8 16,6 559,7 17,2
71. Voimakoneet ja moottorit 22,5 0,7 15,5 0,5 16,0 0,4 16,3 0,5 24,0 0,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 146,5 4,3 272,3 8,1 122,2 3,2 140,6 4,7 170,6 5,2
73. Metalliteollisuuskoneet 9,7 0,3 11,2 0,3 6,4 0,2 7,3 0,2 8,3 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 103,3 3,1 103,9 3,1 91,9 2,4 109,9 3,7 89,9 2,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 26,4 0,8 32,7 1,0 81,0 2,1 31,6 1,1 65,7 2,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 18,3 0,5 20,4 0,6 22,2 0,6 18,7 0,6 45,3 1,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 82,7 2,4 132,6 4,0 107,0 2,8 95,4 3,2 79,7 2,4
78. Moottoriajoneuvot 48,9 1,4 41,3 1,2 27,5 0,7 37,6 1,3 44,4 1,4
79. Muut kuljetusvälineet 38,9 1,2 31,4 0,9 41,0 1,1 36,4 1,2 31,8 1,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 106,9 3,2 125,4 3,7 102,3 2,6 138,2 4,6 144,4 4,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 7,5 0,2 8,0 0,2 4,6 0,1 5,3 0,2 4,6 0,1
82. Huonekalut 5,1 0,2 5,0 0,1 3,8 0,1 4,7 0,2 9,1 0,3
84. Vaatteet 0,6 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0
85. Jalkineet 1,2 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 34,2 1,0 53,6 1,6 42,0 1,1 36,8 1,2 41,0 1,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6,8 0,2 5,3 0,2 6,2 0,2 8,0 0,3 9,0 0,3
89. Muut valmiit tavarat 51,0 1,5 51,9 1,5 44,1 1,1 81,5 2,7 79,0 2,4
9. Muut tavarat 1.253,0 37,1 1.252,0 37,3 1.539,7 39,8 1.016,6 34,2 930,6 28,5
93. Erittelemätön 1.239,7 36,7 1.239,7 37,0 1.527,4 39,5 1.003,1 33,7 915,1 28,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 12,6 0,4 12,3 0,4 12,2 0,3 13,4 0,5 13,2 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.377,2 100,0 3.354,3 100,0 3.865,9 100,0 2.972,4 100,0 3.263,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu