Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Alankomaiden ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä3,6 3,4 3,6 3,4 3,5
Tuonnista1,2 1,3 1,2 1,3 1,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Alankomaiden kanssa, vienti Alankomaihin ja tuonti Alankomaista vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa 2022 Alankomaat edusti 2,1 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 3,5 prosenttia USAn viennistä ja 1,2 prosenttia tuonnista. Kesäkuussa Alankomaat oli Yhdysvaltain 11. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 9,7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 32,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Alankomaiden kanssa oli 3,0 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Alankomaista oli 14,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 3,4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Alankomaista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 28,3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 18,1 % sekä Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 5,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Alankomaihin oli 44,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 6,4 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 19,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 8,3 % sekä Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten) 6,5 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Alankomaiden kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-kesäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Kasvua oli peräti 31,8 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 53,3 miljardiin dollariin. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 19,0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 34,3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 26,3 prosentilla ja viennin arvo 35,1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 4,7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 5,4 miljardia dollaria. Tammi-kesäkuun välinen Yhdysvaltain ja Alankomaiden välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 15,3 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Alankomaihin (NL) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 158,3 2,9 224,9 3,6 177,8 2,9 143,4 2,4 208,7 3,3
00. Elävät eläimet 0,1 0,0 3,1 0,0 2,7 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 10,6 0,2 17,3 0,3 17,3 0,3 20,5 0,3 24,0 0,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,3 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 2,1 0,0 2,9 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 29,8 0,5 62,1 1,0 28,8 0,5 8,4 0,1 55,6 0,9
04. Vilja ja viljatuotteet 3,0 0,1 4,1 0,1 16,3 0,3 2,5 0,0 3,8 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 65,9 1,2 80,8 1,3 66,1 1,1 64,0 1,1 71,5 1,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,9 0,1 3,6 0,1 2,9 0,0 3,7 0,1 4,8 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5,8 0,1 10,2 0,2 3,9 0,1 6,1 0,1 3,9 0,1
08. Rehuaineet 5,7 0,1 8,3 0,1 8,1 0,1 8,4 0,1 6,6 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 33,1 0,6 35,1 0,6 31,1 0,5 27,3 0,4 35,1 0,6
1. Juomat ja tupakka 11,7 0,2 19,6 0,3 15,8 0,3 16,1 0,3 21,4 0,3
11. Juomat 11,2 0,2 17,4 0,3 14,8 0,2 15,8 0,3 18,7 0,3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,5 0,0 2,2 0,0 1,0 0,0 0,3 0,0 2,7 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 234,1 4,3 135,0 2,2 176,3 2,9 190,8 3,1 199,4 3,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 72,8 1,3 3,7 0,1 35,7 0,6 59,8 1,0 2,5 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 8,2 0,1 8,5 0,1 12,0 0,2 12,4 0,2 8,5 0,1
24. Puutavara ja korkki 6,5 0,1 18,2 0,3 12,8 0,2 21,5 0,4 38,8 0,6
25. Paperimassa 23,4 0,4 20,0 0,3 19,8 0,3 18,1 0,3 15,5 0,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 8,4 0,2 8,6 0,1 12,1 0,2 10,4 0,2 11,7 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3,9 0,1 6,0 0,1 9,2 0,1 10,0 0,2 5,5 0,1
28. Malmit ja metalliromu 91,9 1,7 53,4 0,9 64,0 1,0 49,4 0,8 109,6 1,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 19,0 0,3 16,6 0,3 10,6 0,2 9,2 0,2 7,2 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.700,3 31,1 1.939,9 31,4 2.188,9 35,4 1.908,3 31,4 2.141,9 33,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 112,7 2,1 267,8 4,3 303,6 4,9 168,7 2,8 125,4 2,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.092,8 20,0 1.348,3 21,8 1.500,5 24,3 1.269,0 20,9 1.426,4 22,4
34. Kaasut 494,9 9,0 323,9 5,2 384,8 6,2 470,6 7,7 590,1 9,3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2,4 0,0 4,5 0,1 13,2 0,2 2,1 0,0 9,6 0,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,4 0,0 1,8 0,0 1,2 0,0 0,7 0,0 7,9 0,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,8 0,0 2,4 0,0 11,8 0,2 1,1 0,0 1,6 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.309,3 23,9 1.311,6 21,2 1.299,4 21,0 1.526,7 25,1 1.414,2 22,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 301,7 5,5 256,8 4,2 248,6 4,0 336,1 5,5 260,6 4,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 21,1 0,4 22,5 0,4 27,8 0,4 60,7 1,0 13,6 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 9,4 0,2 12,9 0,2 10,3 0,2 8,6 0,1 14,2 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 654,0 11,9 634,9 10,3 586,8 9,5 750,4 12,3 754,1 11,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 55,2 1,0 69,0 1,1 73,5 1,2 69,8 1,1 60,5 1,0
56. Lannoitteet, valmistetut 1,7 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0 0,9 0,0 0,7 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 89,4 1,6 96,8 1,6 105,1 1,7 105,6 1,7 101,4 1,6
58. Muovit, valmistetut 21,6 0,4 30,3 0,5 30,7 0,5 26,9 0,4 32,7 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 155,2 2,8 187,4 3,0 215,9 3,5 167,6 2,8 176,4 2,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 100,0 1,8 120,1 1,9 126,5 2,0 118,8 2,0 127,8 2,0
62. Kumituotteet 7,4 0,1 7,0 0,1 8,3 0,1 9,9 0,2 8,4 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,6 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 1,3 0,0 1,0 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12,3 0,2 17,0 0,3 23,9 0,4 21,8 0,4 18,1 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 12,7 0,2 12,7 0,2 14,9 0,2 16,8 0,3 11,8 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 10,2 0,2 12,3 0,2 10,5 0,2 10,2 0,2 9,8 0,2
67. Rauta ja teräs 7,1 0,1 9,0 0,1 9,3 0,2 11,5 0,2 9,4 0,1
68. Muut metallit 4,0 0,1 5,2 0,1 5,6 0,1 3,1 0,1 3,7 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 45,7 0,8 56,2 0,9 53,2 0,9 44,1 0,7 65,4 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.038,2 19,0 1.328,3 21,5 1.167,9 18,9 1.205,1 19,8 1.100,0 17,3
71. Voimakoneet ja moottorit 33,7 0,6 34,6 0,6 25,7 0,4 48,4 0,8 27,3 0,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 138,3 2,5 164,9 2,7 170,9 2,8 153,9 2,5 147,2 2,3
73. Metalliteollisuuskoneet 10,8 0,2 13,4 0,2 14,4 0,2 10,1 0,2 10,4 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 119,3 2,2 151,9 2,5 184,1 3,0 105,9 1,7 104,9 1,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 199,3 3,6 308,9 5,0 171,3 2,8 314,9 5,2 235,6 3,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 159,4 2,9 182,8 3,0 164,4 2,7 166,4 2,7 188,0 3,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 221,0 4,0 311,7 5,0 267,4 4,3 268,1 4,4 242,8 3,8
78. Moottoriajoneuvot 60,4 1,1 72,8 1,2 60,3 1,0 63,3 1,0 54,9 0,9
79. Muut kuljetusvälineet 95,9 1,8 87,2 1,4 109,5 1,8 74,1 1,2 89,0 1,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 830,0 15,2 977,1 15,8 868,3 14,0 862,5 14,2 1.024,0 16,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4,0 0,1 3,7 0,1 2,7 0,0 3,6 0,1 4,3 0,1
82. Huonekalut 2,8 0,1 3,6 0,1 3,8 0,1 5,6 0,1 5,3 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2,2 0,0 3,3 0,1 3,5 0,1 3,6 0,1 4,0 0,1
84. Vaatteet 7,5 0,1 9,0 0,1 7,3 0,1 7,8 0,1 9,7 0,2
85. Jalkineet 2,6 0,0 4,0 0,1 3,4 0,1 4,5 0,1 2,9 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 472,3 8,6 603,2 9,7 538,7 8,7 516,4 8,5 576,7 9,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 18,7 0,3 14,2 0,2 20,0 0,3 19,5 0,3 19,8 0,3
89. Muut valmiit tavarat 319,9 5,8 336,0 5,4 288,9 4,7 301,5 5,0 401,4 6,3
9. Muut tavarat 89,0 1,6 126,0 2,0 148,6 2,4 109,4 1,8 109,0 1,7
93. Erittelemätön 16,0 0,3 40,3 0,7 60,6 1,0 25,3 0,4 23,3 0,4
97. Kulta, ei monetaarinen 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 71,8 1,3 82,3 1,3 85,5 1,4 82,3 1,4 84,6 1,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.473,3 100,0 6.187,0 100,0 6.182,6 100,0 6.083,1 100,0 6.355,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Alankomaista (NL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 103,6 3,8 135,3 3,5 130,1 4,0 127,1 3,6 128,8 3,8
00. Elävät eläimet 15,3 0,6 10,7 0,3 10,9 0,3 12,3 0,3 9,2 0,3
01. Liha ja lihatuotteet 9,9 0,4 8,8 0,2 8,2 0,3 4,5 0,1 4,7 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8,5 0,3 11,7 0,3 16,1 0,5 14,7 0,4 16,7 0,5
03. Kala- ja kalavalmisteet 17,0 0,6 21,2 0,6 17,4 0,5 14,8 0,4 16,1 0,5
04. Vilja ja viljatuotteet 3,5 0,1 5,0 0,1 3,9 0,1 5,0 0,1 6,4 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 15,0 0,5 18,6 0,5 19,1 0,6 20,6 0,6 21,3 0,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4,6 0,2 6,4 0,2 7,0 0,2 7,2 0,2 7,4 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 15,7 0,6 31,4 0,8 28,7 0,9 29,7 0,8 34,5 1,0
08. Rehuaineet 3,7 0,1 5,3 0,1 5,4 0,2 4,9 0,1 3,3 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 10,3 0,4 16,2 0,4 13,4 0,4 13,4 0,4 9,0 0,3
1. Juomat ja tupakka 74,3 2,7 102,9 2,7 118,9 3,7 129,4 3,6 126,2 3,8
11. Juomat 74,2 2,7 102,9 2,7 118,6 3,7 129,3 3,6 125,7 3,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 48,0 1,7 46,7 1,2 43,3 1,3 81,9 2,3 62,0 1,8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,5 0,0 1,2 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,6 0,1 4,7 0,1 3,8 0,1 7,4 0,2 2,2 0,1
24. Puutavara ja korkki 1,4 0,0 2,7 0,1 2,0 0,1 2,5 0,1 2,8 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,1 0,0 1,2 0,0 2,0 0,1 2,0 0,1 2,1 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5,7 0,2 2,3 0,1 3,1 0,1 2,8 0,1 4,3 0,1
28. Malmit ja metalliromu 0,8 0,0 1,3 0,0 0,4 0,0 28,5 0,8 21,6 0,6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 36,0 1,3 33,4 0,9 31,4 1,0 38,0 1,1 28,4 0,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 294,0 10,7 370,8 9,6 289,4 9,0 660,5 18,5 627,2 18,6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,4 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 293,6 10,6 370,3 9,6 288,4 9,0 659,9 18,5 626,5 18,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2,4 0,1 4,1 0,1 2,6 0,1 2,0 0,1 5,6 0,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2,0 0,1 3,9 0,1 2,6 0,1 1,9 0,1 5,6 0,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 838,7 30,4 1.431,5 37,1 963,5 29,9 766,8 21,5 518,3 15,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 65,9 2,4 83,2 2,2 143,3 4,5 191,3 5,4 125,7 3,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 121,0 4,4 23,0 0,6 119,5 3,7 96,2 2,7 36,3 1,1
53. Väri- ja parkitusaineet 10,0 0,4 9,5 0,2 16,0 0,5 14,7 0,4 15,6 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 530,2 19,2 1.164,6 30,2 552,7 17,2 352,8 9,9 224,2 6,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,9 0,3 10,0 0,3 9,9 0,3 9,9 0,3 9,9 0,3
56. Lannoitteet, valmistetut 13,3 0,5 21,6 0,6 13,9 0,4 7,7 0,2 9,5 0,3
57. Muovit, valmistamattomat 34,5 1,2 63,5 1,6 50,7 1,6 37,5 1,0 45,3 1,3
58. Muovit, valmistetut 6,4 0,2 7,9 0,2 6,5 0,2 7,7 0,2 6,6 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 49,4 1,8 48,4 1,3 51,1 1,6 48,8 1,4 45,2 1,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 127,8 4,6 131,5 3,4 161,0 5,0 191,1 5,4 186,5 5,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,7 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0
62. Kumituotteet 3,8 0,1 4,0 0,1 4,2 0,1 3,1 0,1 4,2 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,8 0,1 2,3 0,1 3,8 0,1 5,0 0,1 3,9 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 11,6 0,4 11,9 0,3 15,3 0,5 16,3 0,5 20,0 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 18,0 0,7 22,0 0,6 26,9 0,8 23,4 0,7 23,8 0,7
66. Kivennäisainetuotteet 7,8 0,3 6,8 0,2 8,3 0,3 8,3 0,2 7,8 0,2
67. Rauta ja teräs 53,6 1,9 47,7 1,2 67,0 2,1 92,9 2,6 85,3 2,5
68. Muut metallit 7,3 0,3 8,5 0,2 9,0 0,3 11,5 0,3 9,8 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 22,3 0,8 27,4 0,7 25,6 0,8 30,0 0,8 31,2 0,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 432,0 15,7 619,9 16,1 532,7 16,6 587,1 16,5 614,7 18,3
71. Voimakoneet ja moottorit 18,5 0,7 20,3 0,5 16,6 0,5 22,0 0,6 21,7 0,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 120,9 4,4 259,1 6,7 143,4 4,5 214,7 6,0 257,1 7,6
73. Metalliteollisuuskoneet 2,7 0,1 9,3 0,2 7,2 0,2 8,3 0,2 13,2 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 84,4 3,1 102,9 2,7 95,9 3,0 117,3 3,3 100,8 3,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 33,8 1,2 31,3 0,8 86,8 2,7 28,8 0,8 32,9 1,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11,6 0,4 19,5 0,5 28,6 0,9 16,8 0,5 10,1 0,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 88,2 3,2 87,1 2,3 91,5 2,8 98,6 2,8 107,2 3,2
78. Moottoriajoneuvot 50,0 1,8 40,6 1,1 30,2 0,9 39,9 1,1 38,1 1,1
79. Muut kuljetusvälineet 22,0 0,8 49,6 1,3 32,5 1,0 40,7 1,1 33,5 1,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 107,9 3,9 113,2 2,9 123,6 3,8 119,6 3,4 124,6 3,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4,9 0,2 5,7 0,1 5,0 0,2 5,7 0,2 4,9 0,1
82. Huonekalut 4,2 0,2 4,0 0,1 3,9 0,1 5,1 0,1 7,4 0,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,5 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0
84. Vaatteet 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0
85. Jalkineet 0,5 0,0 0,6 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 1,0 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 36,4 1,3 51,9 1,3 52,5 1,6 41,8 1,2 55,5 1,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4,6 0,2 6,7 0,2 8,1 0,3 8,8 0,2 7,5 0,2
89. Muut valmiit tavarat 56,3 2,0 43,3 1,1 51,7 1,6 56,3 1,6 47,3 1,4
9. Muut tavarat 729,8 26,5 899,4 23,3 853,0 26,5 902,7 25,3 970,5 28,8
93. Erittelemätön 717,9 26,0 880,4 22,8 832,4 25,9 887,0 24,9 952,2 28,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 00 2,4 0,1 1,1 0,0 00 00
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 11,8 0,4 13,4 0,3 13,1 0,4 13,3 0,4 13,2 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.758,5 100,0 3.855,4 100,0 3.218,0 100,0 3.568,3 100,0 3.364,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu