Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iso-Britannian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Iso-Britanniaan (GB) 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet363.0 388.1 -6.5
00. Elävät eläimet2.4 2.4 2.3
01. Liha ja lihatuotteet2.4 4.6 -48.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat12.6 11.2 13.0
03. Kala- ja kalavalmisteet15.9 34.4 -53.8
04. Vilja ja viljatuotteet23.5 25.10 -9.6
05. Hedelmät ja kasvikset151.2 159.9 -5.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja12.7 10.4 21.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä15.9 17.0 -6.3
08. Rehuaineet51.7 48.0 7.6
09. Erinäiset elintarvikkeet75.1 74.6 0.7
1. Juomat ja tupakka106.2 105.7 0.4
11. Juomat106.1 105.7 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 112.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,239.9 1,033.0 20.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.4 0.7 -43.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet6.10 4.3 62.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi23.3 10.3 125.5
24. Puutavara ja korkki270.6 276.0 -2.0
25. Paperimassa8.0 4.3 88.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet5.6 6.10 -19.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat14.10 18.2 -17.6
28. Malmit ja metalliromu882.9 685.4 28.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet27.6 27.2 1.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2,115.3 2,628.9 -19.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.63.4 49.9 27.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1,423.5 2,068.4 -31.2
34. Kaasut628.5 510.7 23.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat33.8 23.7 43.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat19.6 12.2 61.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat1.8 3.9 -54.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.12.5 7.7 62.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet2,773.7 2,124.8 30.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet308.9 227.3 35.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet56.8 56.4 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet43.1 40.8 5.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1,245.8 936.4 33.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet284.0 255.6 11.1
56. Lannoitteet, valmistetut5.1 3.6 42.7
57. Muovit, valmistamattomat182.6 156.5 16.6
58. Muovit, valmistetut172.3 144.2 19.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet475.5 304.3 56.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,130.7 1,337.9 -15.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat2.4 2.7 -11.6
62. Kumituotteet57.5 53.7 7.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut24.1 31.8 -24.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä73.7 93.8 -21.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet78.0 83.0 -6.0
66. Kivennäisainetuotteet223.10 245.4 -8.7
67. Rauta ja teräs61.7 76.3 -19.1
68. Muut metallit285.4 399.3 -28.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista324.2 352.3 -8.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet5,756.2 6,929.0 -16.9
71. Voimakoneet ja moottorit404.7 399.2 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet280.10 283.7 -1.0
73. Metalliteollisuuskoneet58.3 36.8 58.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet824.5 954.6 -13.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet327.1 346.3 -5.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet406.3 408.7 -0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet813.5 988.8 -17.7
78. Moottoriajoneuvot474.1 786.1 -39.7
79. Muut kuljetusvälineet2,167.1 2,725.2 -20.5
8. Erinäiset valmiit tavarat2,206.6 2,374.8 -7.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet19.7 21.7 -9.3
82. Huonekalut45.10 56.3 -18.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.6.10 8.9 -21.5
84. Vaatteet61.9 97.9 -36.8
85. Jalkineet8.1 7.1 13.0
87. Kojeet,mittarit yms.612.3 648.7 -5.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot99.9 105.5 -5.3
89. Muut valmiit tavarat1,352.1 1,429.1 -5.4
9. Muut tavarat3,902.9 4,181.8 -6.7
93. Erittelemätön228.8 416.3 -45.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)12.7 2.7 374.9
97. Kulta, ei monetaarinen3,121.6 3,165.1 -1.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain529.6 591.3 -10.4
Kaikki ryhmät yhteensä19,627.8 21,127.3 -7.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Iso-Britanniasta (GB) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet195.6 193.8 0.9
00. Elävät eläimet6.1 5.5 11.3
01. Liha ja lihatuotteet7.7 4.9 56.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat23.6 17.7 33.5
03. Kala- ja kalavalmisteet40.8 29.10 36.2
04. Vilja ja viljatuotteet30.7 43.4 -29.4
05. Hedelmät ja kasvikset8.4 10.4 -19.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja7.5 18.5 -59.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä18.4 13.5 36.7
08. Rehuaineet10.8 7.1 53.1
09. Erinäiset elintarvikkeet42.1 43.3 -2.9
1. Juomat ja tupakka423.0 517.3 -18.2
11. Juomat422.6 517.1 -18.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.5 0.3 106.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat467.8 291.6 60.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -93.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.3 -73.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi5.2 4.7 10.9
24. Puutavara ja korkki0.4 0.5 -15.7
25. Paperimassa1.6 0.9 78.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.8 5.7 -32.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat7.3 7.5 -2.4
28. Malmit ja metalliromu444.4 265.6 67.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet5.4 6.9 -22.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta606.5 516.4 17.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -27.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet606.3 516.1 17.5
34. Kaasut0.2 0.3 -25.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat7.9 4.6 70.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.9 2.5 -64.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat6.9 1.10 257.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.2 -30.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet3,288.9 4,613.3 -28.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet367.3 1,340.9 -72.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet29.6 62.2 -52.5
53. Väri- ja parkitusaineet61.3 52.0 17.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1,893.3 2,430.5 -22.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet188.7 167.10 12.4
56. Lannoitteet, valmistetut3.10 4.9 -20.2
57. Muovit, valmistamattomat101.7 106.7 -4.7
58. Muovit, valmistetut122.10 105.10 16.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet520.5 342.5 52.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,488.5 944.9 57.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat6.0 7.9 -23.5
62. Kumituotteet63.7 72.9 -12.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.8 3.4 -16.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä82.3 81.2 1.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet79.6 90.10 -12.5
66. Kivennäisainetuotteet104.2 98.8 5.5
67. Rauta ja teräs153.5 105.2 45.9
68. Muut metallit766.8 222.7 244.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista230.1 262.3 -12.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet7,542.10 7,417.7 1.7
71. Voimakoneet ja moottorit1,085.4 1,375.1 -21.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet623.5 475.3 31.2
73. Metalliteollisuuskoneet88.9 54.6 62.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet948.8 892.1 6.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet186.5 170.4 9.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet179.4 206.3 -13.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet668.4 702.6 -4.9
78. Moottoriajoneuvot2,993.7 2,761.6 8.4
79. Muut kuljetusvälineet768.9 780.0 -1.4
8. Erinäiset valmiit tavarat2,012.7 1,918.9 4.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet23.10 22.1 8.4
82. Huonekalut156.1 213.8 -27.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.4.8 3.5 38.8
84. Vaatteet34.7 30.4 14.2
85. Jalkineet8.5 7.2 18.6
87. Kojeet,mittarit yms.747.8 752.1 -0.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot64.4 99.5 -35.3
89. Muut valmiit tavarat972.8 790.7 23.0
9. Muut tavarat1,487.6 1,914.5 -22.3
93. Erittelemätön1,194.8 1,413.0 -15.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)1.9 1.4 33.7
97. Kulta, ei monetaarinen2.5 293.2 -99.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta157.4 151.9 3.7
Kaikki ryhmät yhteensä17,521.1 18,332.8 -4.4

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu