Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iso-Britannian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä3.53.53.83.53.3
Tuonnista2.12.02.02.12.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.72.62.72.72.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Iso-Britannian kanssa, vienti Iso-Britanniaan ja tuonti Iso-Britanniasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Iso-Britannian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 2.5 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 3.3 %:a ja 2.0 %:a tuonnista. Heinäkuussa Iso-Britannia oli Yhdysvaltain kahdeksanneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 9.5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 20.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Iso-Britannian kanssa oli 97 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Iso-Britanniasta oli 20.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 4.7 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Iso-Britanniasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 11.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 8.1 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 5.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Iso-Britanniaan oli 19.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 4.8 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), mikä edusti 14.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8.6 % sekä Sitc333 (raakaöljy) 7.7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Iso-Britannian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 67.3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 8.2 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 32.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 35.2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 11.5 prosentilla ja viennin arvo 5.44747616946907. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 4.4 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 5.4 miljardia dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Iso-Britannian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 3.1 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Iso-Britanniaan (GB) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 89.2 1.7 94.5 1.9 82.7 1.5 88.3 1.7 88.4 1.8
00. Elävät eläimet 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.10 0.0 2.5 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 1.1 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.0 0.1 3.5 0.1 3.0 0.1 1.8 0.0 1.0 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 5.1 0.1 2.3 0.0 2.4 0.0 2.7 0.1 14.2 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 5.3 0.1 3.7 0.1 3.4 0.1 6.10 0.1 7.1 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 44.0 0.8 43.5 0.9 33.7 0.6 30.10 0.6 31.4 0.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3.5 0.1 4.2 0.1 4.6 0.1 4.3 0.1 3.5 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.9 0.1 3.7 0.1 4.1 0.1 7.0 0.1 5.2 0.1
08. Rehuaineet 3.4 0.1 10.9 0.2 3.4 0.1 10.9 0.2 2.8 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 19.2 0.4 22.1 0.4 26.8 0.5 22.5 0.4 20.1 0.4
1. Juomat ja tupakka 30.7 0.6 34.3 0.7 33.0 0.6 39.5 0.8 33.4 0.7
11. Juomat 30.7 0.6 34.3 0.7 33.0 0.6 39.4 0.8 33.4 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 341.7 6.4 266.9 5.2 528.3 9.5 417.6 8.0 349.3 7.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.9 0.0 2.1 0.0 2.7 0.0 1.8 0.0 2.10 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.8 0.1 9.5 0.2 6.5 0.1 4.2 0.1 6.1 0.1
24. Puutavara ja korkki 71.2 1.3 72.2 1.4 73.7 1.3 66.8 1.3 85.9 1.8
25. Paperimassa 2.3 0.0 3.0 0.1 3.0 0.1 2.0 0.0 1.2 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.0 1.0 0.0 1.9 0.0 1.2 0.0 1.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.3 0.1 4.1 0.1 4.4 0.1 4.9 0.1 6.3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 250.6 4.7 170.4 3.3 430.2 7.8 331.10 6.3 237.0 4.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7.9 0.1 4.9 0.1 6.1 0.1 4.8 0.1 8.10 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 443.9 8.3 731.3 14.4 689.1 12.4 559.10 10.7 579.10 12.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 7.9 0.1 21.1 0.4 15.2 0.3 8.5 0.2 23.2 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 321.10 6.0 572.0 11.2 583.8 10.5 530.6 10.1 545.2 11.3
34. Kaasut 114.1 2.1 138.3 2.7 90.2 1.6 21.1 0.4 11.7 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 6.3 0.1 17.9 0.4 10.4 0.2 5.3 0.1 14.9 0.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 5.4 0.1 8.1 0.2 4.6 0.1 4.5 0.1 0.5 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.4 0.0 9.3 0.2 5.7 0.1 0.3 0.0 13.6 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 763.2 14.3 689.6 13.5 799.5 14.4 624.3 11.9 714.2 14.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 96.4 1.8 73.9 1.5 88.9 1.6 56.9 1.1 56.9 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 18.8 0.4 10.10 0.2 13.5 0.2 12.5 0.2 12.8 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 11.5 0.2 11.10 0.2 10.6 0.2 10.6 0.2 9.10 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 348.1 6.5 285.0 5.6 417.4 7.5 262.6 5.0 374.9 7.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 78.10 1.5 82.3 1.6 79.3 1.4 77.3 1.5 77.0 1.6
56. Lannoitteet, valmistetut 2.0 0.0 0.8 0.0 1.3 0.0 0.10 0.0 1.2 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 52.4 1.0 39.2 0.8 52.6 0.9 53.2 1.0 42.2 0.9
58. Muovit, valmistetut 46.2 0.9 43.4 0.9 42.8 0.8 35.8 0.7 34.6 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 109.1 2.0 142.5 2.8 93.6 1.7 114.10 2.2 105.0 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 271.3 5.1 243.0 4.8 377.2 6.8 255.1 4.9 315.4 6.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.9 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0
62. Kumituotteet 16.5 0.3 16.4 0.3 15.4 0.3 11.8 0.2 12.10 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 7.2 0.1 6.9 0.1 7.6 0.1 5.5 0.1 5.3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 19.2 0.4 18.6 0.4 24.7 0.4 21.4 0.4 23.1 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 21.5 0.4 20.5 0.4 21.1 0.4 20.3 0.4 19.2 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 52.5 1.0 51.5 1.0 55.4 1.0 52.6 1.0 59.3 1.2
67. Rauta ja teräs 23.1 0.4 14.8 0.3 11.7 0.2 9.1 0.2 12.4 0.3
68. Muut metallit 44.9 0.8 32.10 0.6 141.0 2.5 46.1 0.9 101.4 2.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 86.0 1.6 81.2 1.6 100.1 1.8 88.1 1.7 81.4 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,678.8 31.5 1,394.1 27.4 1,460.10 26.4 1,557.2 29.8 1,258.8 26.2
71. Voimakoneet ja moottorit 125.7 2.4 100.7 2.0 86.0 1.6 84.3 1.6 76.4 1.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 85.8 1.6 67.2 1.3 85.9 1.6 64.4 1.2 78.3 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 16.10 0.3 14.5 0.3 17.7 0.3 16.7 0.3 11.1 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 247.4 4.6 212.6 4.2 211.0 3.8 192.8 3.7 223.8 4.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 95.3 1.8 72.8 1.4 91.2 1.6 87.10 1.7 76.7 1.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 129.9 2.4 101.4 2.0 101.3 1.8 102.8 2.0 108.3 2.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 241.8 4.5 204.4 4.0 202.10 3.7 195.4 3.7 191.6 4.0
78. Moottoriajoneuvot 131.3 2.5 122.9 2.4 140.3 2.5 159.2 3.0 76.6 1.6
79. Muut kuljetusvälineet 605.1 11.4 497.10 9.8 524.10 9.5 653.10 12.5 416.4 8.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 736.6 13.8 553.7 10.9 657.5 11.9 619.6 11.8 512.3 10.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 8.10 0.2 3.5 0.1 5.4 0.1 5.2 0.1 6.3 0.1
82. Huonekalut 13.1 0.2 13.8 0.3 13.4 0.2 9.6 0.2 10.10 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.4 0.0 2.1 0.0 2.5 0.0 2.4 0.0 2.3 0.0
84. Vaatteet 19.4 0.4 16.2 0.3 19.2 0.3 14.2 0.3 18.4 0.4
85. Jalkineet 3.3 0.1 1.4 0.0 1.1 0.0 1.10 0.0 2.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 187.7 3.5 157.1 3.1 156.3 2.8 162.4 3.1 154.4 3.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 27.7 0.5 27.2 0.5 29.9 0.5 23.10 0.5 25.6 0.5
89. Muut valmiit tavarat 475.4 8.9 332.8 6.5 430.0 7.8 400.3 7.6 292.6 6.1
9. Muut tavarat 963.5 18.1 1,067.8 21.0 900.4 16.3 1,066.6 20.4 946.10 19.7
93. Erittelemätön 49.6 0.9 55.7 1.1 72.6 1.3 77.3 1.5 93.7 1.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 2.3 0.0 4.9 0.1 1.9 0.0 2.10 0.1 2.6 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 769.3 14.4 863.9 17.0 672.0 12.1 845.6 16.2 716.6 14.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 141.9 2.7 142.4 2.8 148.1 2.7 136.7 2.6 133.3 2.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,324.9 100.0 5,092.7 100.0 5,538.6 100.0 5,232.10 100.0 4,813.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Iso-Britanniasta (GB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 55.5 1.1 54.1 1.2 62.1 1.3 64.6 1.2 73.1 1.5
00. Elävät eläimet 1.3 0.0 2.3 0.0 3.9 0.1 1.5 0.0 2.8 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 1.10 0.0 2.5 0.1 2.3 0.0 3.4 0.1 1.9 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6.5 0.1 6.9 0.1 6.6 0.1 6.8 0.1 8.2 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 12.1 0.2 11.7 0.3 19.6 0.4 20.4 0.4 24.3 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 9.6 0.2 7.1 0.2 8.5 0.2 10.3 0.2 11.2 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 1.10 0.0 2.2 0.0 1.7 0.0 1.5 0.0 1.7 0.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.9 0.0 2.3 0.0 1.1 0.0 1.4 0.0 2.1 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.7 0.1 4.7 0.1 4.0 0.1 4.7 0.1 3.4 0.1
08. Rehuaineet 2.7 0.1 3.7 0.1 2.4 0.0 2.3 0.0 4.1 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 13.3 0.3 10.10 0.2 12.4 0.3 12.8 0.2 13.8 0.3
1. Juomat ja tupakka 117.4 2.3 139.5 3.0 143.10 3.1 145.7 2.8 113.6 2.4
11. Juomat 117.2 2.3 139.4 3.0 143.10 3.1 145.7 2.8 113.6 2.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 156.7 3.1 99.9 2.2 75.0 1.6 103.6 2.0 167.0 3.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.0 0.0 2.1 0.0 1.7 0.0 2.5 0.0 2.3 0.0
25. Paperimassa 0.8 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.0 1.0 0.0 1.1 0.0 0.10 0.0 1.2 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.9 0.0 1.8 0.0 2.2 0.0 2.1 0.0 3.0 0.1
28. Malmit ja metalliromu 150.5 3.0 93.3 2.0 67.8 1.4 96.9 1.9 157.9 3.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.7 0.0 1.4 0.0 1.5 0.0 1.2 0.0 1.10 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 233.9 4.6 154.7 3.4 164.3 3.5 332.4 6.4 307.5 6.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 233.8 4.6 154.7 3.4 164.2 3.5 332.2 6.4 307.4 6.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.1 0.0 2.2 0.0 2.7 0.1 2.9 0.1 3.0 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.7 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 1.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.4 0.0 2.1 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 1.9 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 988.2 19.4 784.9 17.0 1,175.7 25.1 1,091.6 21.1 975.0 20.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 103.2 2.0 96.10 2.1 181.5 3.9 110.5 2.1 82.1 1.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 8.3 0.2 7.1 0.2 23.3 0.5 112.3 2.2 25.10 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 15.9 0.3 15.6 0.3 15.0 0.3 18.9 0.4 16.7 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 598.8 11.8 420.2 9.1 705.8 15.0 577.0 11.2 593.0 12.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 51.7 1.0 53.7 1.2 50.3 1.1 55.9 1.1 58.5 1.2
56. Lannoitteet, valmistetut 1.5 0.0 1.0 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 27.3 0.5 28.5 0.6 29.9 0.6 33.10 0.7 34.3 0.7
58. Muovit, valmistetut 35.1 0.7 34.3 0.7 34.3 0.7 34.1 0.7 35.1 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 146.8 2.9 127.10 2.8 134.7 2.9 148.5 2.9 129.1 2.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 409.7 8.1 335.3 7.3 275.3 5.9 323.7 6.3 303.1 6.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.7 0.0 1.9 0.0 2.0 0.0 1.9 0.0 2.9 0.1
62. Kumituotteet 17.9 0.4 17.6 0.4 15.10 0.3 17.4 0.3 21.0 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.1 0.0 0.5 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 1.8 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 21.3 0.4 24.8 0.5 20.1 0.4 24.0 0.5 24.9 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 25.4 0.5 21.6 0.5 24.6 0.5 25.7 0.5 28.1 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 32.8 0.6 28.5 0.6 26.8 0.6 29.6 0.6 33.6 0.7
67. Rauta ja teräs 52.8 1.0 40.0 0.9 29.0 0.6 51.8 1.0 45.0 1.0
68. Muut metallit 194.7 3.8 137.3 3.0 89.10 1.9 104.8 2.0 73.3 1.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 62.4 1.2 63.4 1.4 65.10 1.4 67.7 1.3 72.8 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,185.9 43.0 2,036.7 44.1 1,891.8 40.3 1,969.5 38.1 1,895.4 40.2
71. Voimakoneet ja moottorit 274.3 5.4 284.2 6.2 337.10 7.2 347.6 6.7 341.1 7.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 162.7 3.2 156.4 3.4 139.8 3.0 189.4 3.7 163.0 3.5
73. Metalliteollisuuskoneet 23.10 0.5 23.8 0.5 16.5 0.4 19.8 0.4 24.9 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 269.5 5.3 264.2 5.7 276.10 5.9 285.8 5.5 266.10 5.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 51.3 1.0 40.2 0.9 49.7 1.1 59.2 1.1 42.9 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 54.4 1.1 45.0 1.0 49.3 1.1 48.6 0.9 45.3 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 200.1 3.9 177.4 3.8 170.6 3.6 186.6 3.6 184.1 3.9
78. Moottoriajoneuvot 961.7 18.9 843.1 18.3 673.6 14.4 644.5 12.5 623.8 13.2
79. Muut kuljetusvälineet 188.2 3.7 202.8 4.4 177.5 3.8 188.3 3.6 203.7 4.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 515.2 10.1 576.6 12.5 498.6 10.6 616.4 11.9 533.9 11.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6.4 0.1 7.7 0.2 7.1 0.1 7.9 0.2 7.10 0.2
82. Huonekalut 46.1 0.9 38.3 0.8 32.1 0.7 34.6 0.7 43.3 0.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.5 0.0 1.6 0.0 1.3 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0
84. Vaatteet 8.7 0.2 9.5 0.2 8.6 0.2 9.1 0.2 10.9 0.2
85. Jalkineet 3.2 0.1 2.1 0.0 1.3 0.0 2.5 0.0 2.4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 213.10 4.2 199.6 4.3 208.5 4.4 215.6 4.2 217.8 4.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 19.5 0.4 16.3 0.4 15.1 0.3 29.4 0.6 15.7 0.3
89. Muut valmiit tavarat 216.2 4.3 301.8 6.5 224.9 4.8 316.4 6.1 234.9 5.0
9. Muut tavarat 421.7 8.3 432.0 9.4 400.7 8.5 519.2 10.0 344.7 7.3
93. Erittelemätön 339.4 6.7 340.5 7.4 282.5 6.0 430.5 8.3 244.9 5.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.5 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0.5 0.0 0.6 0.0 11.5 0.2 0.3 0.0 0.4 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 43.5 0.9 43.0 0.9 42.8 0.9 44.5 0.9 44.6 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,085.7 100.0 4,615.5 100.0 4,689.7 100.0 5,169.2 100.0 4,715.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu