Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iso-Britannian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä3,3 3,7 3,6 3,5 3,8
Tuonnista2,1 1,6 1,7 1,9 2,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,5 2,4 2,5 2,5 2,7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Iso-Britannian kanssa, vienti Iso-Britanniaan ja tuonti Iso-Britanniasta vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Iso-Britannian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta huhtikuussa 2022 oli 2,7 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 3,8 %:a ja 2,0 %:a tuonnista. Huhtikuussa Iso-Britannia oli Yhdysvaltain kahdeksanneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 12,1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 24,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Iso-Britannian kanssa oli 1,2 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Iso-Britanniasta oli 18,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 5,5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Iso-Britanniasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 7,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 7,3 % sekä Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 6,4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Iso-Britanniaan oli 30,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 6,6 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 16,0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 11,7 % sekä Sitc971 (kulta, ei monetaarinen) 8,9 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Iso-Britannian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 43,0 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 15,7 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 19,2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 23,8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 9,8 prosentilla ja viennin arvo 20,9 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 1,7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 3,1 miljardia dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Iso-Britannian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 4,6 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Iso-Britanniaan (GB) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 79,4 1,5 87,1 1,6 77,6 1,4 90,0 1,4 87,1 1,3
00. Elävät eläimet 2,6 0,0 7,3 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 0,5 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,1 0,0 0,6 0,0 1,2 0,0 2,7 0,0 0,8 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 5,2 0,1 3,0 0,1 7,3 0,1 4,4 0,1 5,3 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 4,6 0,1 4,3 0,1 3,8 0,1 6,2 0,1 15,7 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 23,6 0,5 32,4 0,6 32,3 0,6 38,8 0,6 36,6 0,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,6 0,0 3,4 0,1 2,3 0,0 9,6 0,2 3,1 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5,9 0,1 5,2 0,1 5,8 0,1 6,1 0,1 3,5 0,1
08. Rehuaineet 17,8 0,3 15,3 0,3 3,3 0,1 3,4 0,1 2,4 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 15,6 0,3 14,9 0,3 20,5 0,4 18,0 0,3 18,7 0,3
1. Juomat ja tupakka 19,2 0,4 21,7 0,4 28,9 0,5 34,1 0,5 37,3 0,6
11. Juomat 19,2 0,4 21,6 0,4 28,8 0,5 30,3 0,5 35,4 0,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 00 0,1 0,0 0,2 0,0 3,8 0,1 1,9 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 267,4 5,1 252,2 4,7 231,4 4,2 227,0 3,6 258,5 3,9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 35,5 0,7 30,1 0,6 2,2 0,0 2,3 0,0 1,9 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 7,1 0,1 3,2 0,1 4,0 0,1 5,0 0,1 4,9 0,1
24. Puutavara ja korkki 67,9 1,3 82,7 1,5 69,3 1,3 87,3 1,4 130,2 2,0
25. Paperimassa 1,8 0,0 1,6 0,0 1,7 0,0 0,8 0,0 3,3 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,9 0,0 0,7 0,0 1,7 0,0 2,1 0,0 1,0 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4,2 0,1 4,1 0,1 5,5 0,1 4,4 0,1 4,9 0,1
28. Malmit ja metalliromu 145,3 2,8 123,6 2,3 140,6 2,6 117,1 1,9 101,9 1,5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,6 0,1 6,2 0,1 6,3 0,1 7,9 0,1 10,2 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.101,4 21,0 1.056,6 19,6 1.057,8 19,3 1.302,5 20,6 1.623,4 24,5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 58,3 1,1 7,7 0,1 26,8 0,5 11,7 0,2 36,9 0,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 554,1 10,6 591,1 11,0 791,9 14,4 874,7 13,8 1.103,7 16,7
34. Kaasut 489,0 9,3 457,8 8,5 239,1 4,4 416,0 6,6 482,9 7,3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 12,8 0,2 13,7 0,3 11,9 0,2 0,6 0,0 0,7 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 4,4 0,1 4,2 0,1 8,8 0,2 0,2 0,0 0,3 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,2 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 8,2 0,2 8,8 0,2 2,6 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 655,1 12,5 760,6 14,1 985,4 18,0 1.007,9 15,9 899,0 13,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 95,6 1,8 109,2 2,0 103,3 1,9 83,8 1,3 139,2 2,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 12,3 0,2 9,3 0,2 15,2 0,3 18,3 0,3 11,8 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 8,1 0,2 7,2 0,1 8,3 0,2 10,5 0,2 10,4 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 295,6 5,6 372,6 6,9 618,8 11,3 613,4 9,7 462,9 7,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 67,5 1,3 62,6 1,2 67,5 1,2 72,8 1,2 68,6 1,0
56. Lannoitteet, valmistetut 0,2 0,0 2,0 0,0 0,7 0,0 1,6 0,0 3,3 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 51,7 1,0 50,1 0,9 47,4 0,9 58,4 0,9 57,7 0,9
58. Muovit, valmistetut 33,3 0,6 41,2 0,8 42,5 0,8 44,8 0,7 45,4 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 90,9 1,7 106,4 2,0 81,8 1,5 104,2 1,6 99,8 1,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 422,3 8,0 379,0 7,0 442,6 8,1 428,9 6,8 371,8 5,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,6 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0
62. Kumituotteet 11,4 0,2 10,1 0,2 13,8 0,3 16,1 0,3 18,3 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5,4 0,1 3,8 0,1 5,0 0,1 5,6 0,1 9,6 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 17,7 0,3 25,2 0,5 17,1 0,3 23,8 0,4 21,2 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 13,2 0,3 15,5 0,3 17,4 0,3 21,1 0,3 16,9 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 88,9 1,7 153,1 2,8 136,1 2,5 101,6 1,6 52,6 0,8
67. Rauta ja teräs 12,6 0,2 21,7 0,4 13,8 0,3 19,6 0,3 25,9 0,4
68. Muut metallit 194,8 3,7 72,3 1,3 155,0 2,8 145,0 2,3 128,5 1,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 77,5 1,5 76,5 1,4 83,9 1,5 95,3 1,5 98,2 1,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.278,3 24,4 1.353,2 25,1 1.373,4 25,0 1.599,1 25,3 1.766,5 26,7
71. Voimakoneet ja moottorit 102,1 1,9 86,3 1,6 69,5 1,3 134,7 2,1 99,1 1,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 63,9 1,2 63,3 1,2 55,9 1,0 69,2 1,1 77,1 1,2
73. Metalliteollisuuskoneet 15,5 0,3 11,3 0,2 16,4 0,3 11,8 0,2 9,6 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 232,3 4,4 205,6 3,8 191,1 3,5 284,8 4,5 245,8 3,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 82,0 1,6 57,4 1,1 65,1 1,2 85,3 1,3 111,2 1,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 99,8 1,9 99,8 1,9 92,0 1,7 134,0 2,1 129,3 2,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 189,6 3,6 196,7 3,7 196,5 3,6 247,1 3,9 213,8 3,2
78. Moottoriajoneuvot 72,9 1,4 77,1 1,4 107,6 2,0 84,8 1,3 101,8 1,5
79. Muut kuljetusvälineet 420,1 8,0 555,7 10,3 579,4 10,6 547,4 8,7 778,7 11,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 532,0 10,1 644,1 12,0 637,6 11,6 726,0 11,5 741,9 11,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4,5 0,1 5,0 0,1 4,4 0,1 7,0 0,1 5,7 0,1
82. Huonekalut 11,0 0,2 10,0 0,2 13,1 0,2 13,5 0,2 15,0 0,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2,2 0,0 2,3 0,0 1,9 0,0 2,2 0,0 2,3 0,0
84. Vaatteet 26,2 0,5 17,6 0,3 15,9 0,3 18,5 0,3 20,0 0,3
85. Jalkineet 2,7 0,1 1,8 0,0 2,7 0,0 2,8 0,0 2,7 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 159,3 3,0 132,7 2,5 163,8 3,0 220,2 3,5 165,9 2,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 21,7 0,4 25,2 0,5 29,5 0,5 29,8 0,5 26,3 0,4
89. Muut valmiit tavarat 304,3 5,8 449,6 8,3 406,2 7,4 432,1 6,8 504,1 7,6
9. Muut tavarat 881,3 16,8 819,6 15,2 640,1 11,7 903,6 14,3 839,3 12,7
93. Erittelemätön 56,1 1,1 62,9 1,2 91,7 1,7 68,8 1,1 65,2 1,0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 5,6 0,1 4,3 0,1 1,7 0,0 6,2 0,1 2,8 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 670,1 12,8 605,7 11,2 393,1 7,2 660,8 10,5 590,5 8,9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 147,2 2,8 141,5 2,6 143,4 2,6 165,9 2,6 176,1 2,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.249,1 100,0 5.387,9 100,0 5.486,8 100,0 6.319,7 100,0 6.625,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Iso-Britanniasta (GB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 54,0 1,0 53,3 1,3 42,2 1,0 62,8 1,1 59,6 1,1
00. Elävät eläimet 3,8 0,1 8,8 0,2 1,5 0,0 1,5 0,0 1,7 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 4,2 0,1 4,4 0,1 4,0 0,1 6,6 0,1 4,8 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 7,5 0,1 7,4 0,2 5,6 0,1 8,6 0,2 7,0 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 5,3 0,1 6,3 0,2 5,0 0,1 7,4 0,1 11,5 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 9,8 0,2 10,2 0,3 9,1 0,2 13,0 0,2 11,4 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 1,3 0,0 2,4 0,1 1,5 0,0 1,4 0,0 2,2 0,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,8 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 1,1 0,0 0,8 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5,2 0,1 3,2 0,1 5,2 0,1 5,4 0,1 3,1 0,1
08. Rehuaineet 4,3 0,1 2,0 0,0 0,8 0,0 4,5 0,1 3,7 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 11,9 0,2 8,1 0,2 8,8 0,2 13,2 0,2 13,2 0,2
1. Juomat ja tupakka 128,5 2,4 121,2 3,0 91,4 2,3 136,0 2,4 156,8 2,9
11. Juomat 128,5 2,4 121,0 3,0 91,4 2,3 135,7 2,4 156,8 2,9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 61,3 1,2 28,5 0,7 64,4 1,6 63,7 1,1 62,0 1,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,6 0,0 2,0 0,1 2,1 0,1 2,5 0,0 3,5 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,1 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 1,5 0,0 1,1 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,0 0,0 1,8 0,0 2,4 0,1 2,8 0,0 1,8 0,0
28. Malmit ja metalliromu 54,8 1,0 22,6 0,6 57,5 1,4 54,6 1,0 53,0 1,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,7 0,0 1,1 0,0 1,6 0,0 2,2 0,0 2,1 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 482,3 9,1 267,4 6,7 204,5 5,0 166,9 2,9 321,4 5,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 482,2 9,1 267,3 6,7 204,4 5,0 166,9 2,9 321,4 5,9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,5 0,0 4,4 0,1 2,5 0,1 1,9 0,0 1,5 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,5 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 1,2 0,0 0,1 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,0 0,0 2,4 0,1 2,0 0,0 0,6 0,0 1,3 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 00 1,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.024,7 19,3 746,8 18,7 690,9 17,0 1.246,8 22,0 960,1 17,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 73,7 1,4 89,5 2,2 88,2 2,2 101,7 1,8 111,2 2,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9,3 0,2 6,6 0,2 5,9 0,1 141,7 2,5 19,7 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 20,0 0,4 13,5 0,3 14,5 0,4 24,4 0,4 19,6 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 680,6 12,8 372,9 9,3 374,0 9,2 716,8 12,6 515,2 9,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 50,4 1,0 44,0 1,1 42,5 1,0 52,6 0,9 51,2 0,9
56. Lannoitteet, valmistetut 2,5 0,0 0,8 0,0 1,9 0,0 2,0 0,0 2,9 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 31,3 0,6 25,8 0,6 26,8 0,7 34,0 0,6 45,3 0,8
58. Muovit, valmistetut 37,4 0,7 32,8 0,8 40,2 1,0 43,1 0,8 41,8 0,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 119,5 2,3 160,8 4,0 96,9 2,4 130,5 2,3 153,1 2,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 360,9 6,8 244,9 6,1 288,0 7,1 317,6 5,6 341,4 6,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,9 0,0 1,9 0,0 2,1 0,1 1,9 0,0 3,5 0,1
62. Kumituotteet 18,2 0,3 15,0 0,4 14,7 0,4 19,8 0,3 25,0 0,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,2 0,0 0,9 0,0 1,4 0,0 6,9 0,1 7,4 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 27,0 0,5 19,6 0,5 19,6 0,5 23,7 0,4 26,8 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 25,1 0,5 24,9 0,6 24,3 0,6 32,3 0,6 28,6 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 35,8 0,7 29,7 0,7 47,4 1,2 42,6 0,8 29,7 0,5
67. Rauta ja teräs 46,2 0,9 27,5 0,7 36,6 0,9 40,5 0,7 48,0 0,9
68. Muut metallit 140,6 2,7 65,4 1,6 78,3 1,9 67,5 1,2 87,2 1,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 64,8 1,2 60,0 1,5 63,7 1,6 82,4 1,5 85,1 1,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.105,7 39,7 1.564,0 39,1 1.595,7 39,4 2.048,6 36,1 2.091,9 38,4
71. Voimakoneet ja moottorit 242,6 4,6 266,0 6,7 280,8 6,9 410,8 7,2 492,9 9,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 189,4 3,6 158,9 4,0 130,9 3,2 161,0 2,8 180,6 3,3
73. Metalliteollisuuskoneet 17,5 0,3 14,0 0,4 18,1 0,4 13,4 0,2 24,2 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 241,4 4,6 218,9 5,5 252,1 6,2 294,5 5,2 344,0 6,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 50,5 1,0 35,0 0,9 37,7 0,9 45,4 0,8 38,7 0,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 64,7 1,2 44,2 1,1 54,1 1,3 58,9 1,0 46,3 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 192,9 3,6 167,6 4,2 174,2 4,3 212,3 3,7 203,1 3,7
78. Moottoriajoneuvot 861,5 16,3 475,1 11,9 446,8 11,0 619,7 10,9 539,7 9,9
79. Muut kuljetusvälineet 245,2 4,6 184,3 4,6 201,0 5,0 232,7 4,1 222,4 4,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 613,4 11,6 605,8 15,1 633,1 15,6 899,3 15,9 940,8 17,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 9,5 0,2 7,4 0,2 7,8 0,2 7,9 0,1 8,1 0,1
82. Huonekalut 46,1 0,9 38,5 1,0 37,5 0,9 53,4 0,9 48,5 0,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,8 0,0 1,4 0,0 1,7 0,0 2,2 0,0 1,9 0,0
84. Vaatteet 15,2 0,3 10,5 0,3 11,2 0,3 12,9 0,2 13,6 0,2
85. Jalkineet 3,3 0,1 1,9 0,0 3,0 0,1 3,4 0,1 4,8 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 239,3 4,5 191,1 4,8 198,7 4,9 237,0 4,2 213,4 3,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 18,0 0,3 15,0 0,4 17,2 0,4 17,5 0,3 15,2 0,3
89. Muut valmiit tavarat 280,2 5,3 339,8 8,5 355,9 8,8 565,0 10,0 635,4 11,7
9. Muut tavarat 467,1 8,8 363,4 9,1 439,9 10,9 728,5 12,8 516,8 9,5
93. Erittelemätön 359,2 6,8 290,7 7,3 335,8 8,3 586,2 10,3 395,3 7,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,5 0,0 7,6 0,2 8,8 0,2 26,7 0,5 13,2 0,2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 41,4 0,8 41,1 1,0 41,1 1,0 48,0 0,8 43,3 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.299,3 100,0 3.999,8 100,0 4.052,5 100,0 5.672,1 100,0 5.452,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu