Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iso-Britannian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/6 - 2022/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/6
%
2022/7
%
2022/8
%
2022/9
%
2022/10
%
Viennistä3,1 3,5 3,4 4,0 3,9
Tuonnista2,1 1,8 1,8 2,0 2,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,5 2,5 2,5 2,8 2,8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Iso-Britannian kanssa, vienti Iso-Britanniaan ja tuonti Iso-Britanniasta vuoden 2022 lokakuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Lokakuussa 2022 Iso-Britannia edusti 2,8 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 3,9 prosenttia USAn viennistä ja 2,1 prosenttia tuonnista. Lokakuussa Iso-Britannia oli Yhdysvaltain seitsemänneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 13,0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 30,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Iso-Britannian kanssa oli 1,0 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Iso-Britanniasta oli 30,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa, ollen suuruudeltaan 6,0 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Iso-Britanniasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 11,7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 8,0 % sekä Sitc896 (taideteokset,kokoelma- ja antiikkiesineet) 6,4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Iso-Britanniaan oli 30,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa, ollen suuruudeltaan 7,0 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 14,6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 12,1 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 11,0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2022 tammi-lokakuun kehitys

Tammi-lokakuun aikana tavarakauppa Iso-Britannian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-lokakuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 115,2 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 18,7 prosenttia. Tammi-lokakuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 52,2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 62,9 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 13,2 prosentilla ja viennin arvo 23,7 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 4,8 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 9,3 miljardia dollaria. Tammi-lokakuun välinen Yhdysvaltain ja Iso-Britannian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 10,7 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Iso-Britanniaan (GB) jaksolla 2022/6 - 2022/10

2022 / 62022 / 72022 / 82022 / 92022 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 66,9 1,2 72,1 1,2 73,7 1,2 77,3 1,1 60,6 0,9
00. Elävät eläimet 0,6 0,0 5,7 0,1 1,5 0,0 7,1 0,1 1,6 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 0,5 0,0 1,1 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,1 0,0 0,5 0,0 2,2 0,0 1,4 0,0 1,0 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,3 0,1 8,2 0,1 9,1 0,1 9,1 0,1 2,2 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 5,4 0,1 6,2 0,1 3,7 0,1 9,2 0,1 5,4 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 26,9 0,5 24,2 0,4 24,4 0,4 23,3 0,3 20,5 0,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3,9 0,1 3,2 0,1 2,5 0,0 2,3 0,0 3,0 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6,4 0,1 5,6 0,1 4,1 0,1 4,9 0,1 5,7 0,1
08. Rehuaineet 2,8 0,0 3,5 0,1 11,0 0,2 2,3 0,0 3,0 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 15,1 0,3 13,8 0,2 14,3 0,2 17,1 0,2 17,6 0,3
1. Juomat ja tupakka 36,4 0,6 30,8 0,5 25,3 0,4 33,9 0,5 36,2 0,5
11. Juomat 36,2 0,6 30,6 0,5 25,2 0,4 33,5 0,5 34,4 0,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 1,7 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 217,6 3,8 217,9 3,5 163,2 2,6 189,9 2,7 208,0 3,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1,6 0,0 2,1 0,0 1,2 0,0 2,5 0,0 32,9 0,5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 8,6 0,1 4,3 0,1 4,5 0,1 5,3 0,1 9,3 0,1
24. Puutavara ja korkki 101,0 1,8 78,4 1,3 91,7 1,5 89,4 1,3 86,4 1,2
25. Paperimassa 1,1 0,0 1,5 0,0 1,2 0,0 2,5 0,0 1,7 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,8 0,0 1,2 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 1,8 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4,7 0,1 4,0 0,1 4,2 0,1 4,1 0,1 4,8 0,1
28. Malmit ja metalliromu 94,4 1,6 118,6 1,9 53,3 0,9 78,4 1,1 64,8 0,9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,2 0,1 7,6 0,1 5,4 0,1 5,9 0,1 6,3 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.047,3 18,3 1.393,2 22,5 1.908,8 30,8 2.207,1 31,2 2.254,8 32,1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 27,5 0,5 26,5 0,4 46,6 0,8 71,2 1,0 38,9 0,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.003,7 17,5 1.253,3 20,2 1.426,0 23,0 1.116,9 15,8 1.342,8 19,1
34. Kaasut 16,0 0,3 113,5 1,8 436,2 7,0 1.019,0 14,4 873,1 12,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,3 0,0 1,0 0,0 11,3 0,2 4,5 0,1 0,7 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,2 0,0 0,2 0,0 5,5 0,1 3,7 0,1 0,2 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,6 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,5 0,0 0,1 0,0 5,4 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 704,9 12,3 966,8 15,6 605,0 9,8 787,6 11,1 949,9 13,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 88,3 1,5 62,9 1,0 57,5 0,9 89,6 1,3 92,2 1,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 16,2 0,3 20,5 0,3 19,4 0,3 19,0 0,3 15,2 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 10,4 0,2 10,6 0,2 11,3 0,2 10,3 0,1 14,2 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 316,4 5,5 587,0 9,5 247,2 4,0 383,7 5,4 537,1 7,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 73,3 1,3 86,0 1,4 72,2 1,2 91,0 1,3 85,4 1,2
56. Lannoitteet, valmistetut 2,6 0,0 5,5 0,1 1,2 0,0 17,0 0,2 0,6 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 58,2 1,0 63,0 1,0 60,9 1,0 50,6 0,7 52,6 0,7
58. Muovit, valmistetut 40,9 0,7 39,1 0,6 46,9 0,8 38,3 0,5 43,0 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 98,6 1,7 92,3 1,5 88,4 1,4 88,1 1,2 109,5 1,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 319,1 5,6 308,9 5,0 269,0 4,3 286,4 4,1 367,5 5,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,1 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 1,3 0,0
62. Kumituotteet 14,6 0,3 16,7 0,3 12,4 0,2 18,2 0,3 15,8 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 7,0 0,1 7,7 0,1 6,6 0,1 8,3 0,1 8,2 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 15,7 0,3 21,7 0,4 16,0 0,3 18,3 0,3 33,4 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 20,1 0,4 18,4 0,3 17,1 0,3 16,6 0,2 17,9 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 84,2 1,5 72,8 1,2 52,9 0,9 56,4 0,8 81,8 1,2
67. Rauta ja teräs 12,6 0,2 14,7 0,2 15,3 0,2 14,2 0,2 22,6 0,3
68. Muut metallit 69,6 1,2 62,4 1,0 54,8 0,9 62,8 0,9 82,4 1,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 94,1 1,6 93,7 1,5 93,2 1,5 90,8 1,3 104,1 1,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.643,1 28,7 1.770,9 28,6 1.609,3 25,9 1.855,7 26,3 1.776,3 25,3
71. Voimakoneet ja moottorit 153,5 2,7 114,5 1,9 162,2 2,6 123,0 1,7 109,3 1,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 103,4 1,8 80,1 1,3 69,4 1,1 71,8 1,0 63,5 0,9
73. Metalliteollisuuskoneet 10,5 0,2 10,2 0,2 9,9 0,2 14,3 0,2 13,1 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 228,5 4,0 230,0 3,7 227,1 3,7 212,8 3,0 267,3 3,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 94,7 1,7 87,4 1,4 86,0 1,4 80,4 1,1 100,9 1,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 126,4 2,2 133,4 2,2 104,2 1,7 140,9 2,0 119,0 1,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 234,9 4,1 235,0 3,8 246,6 4,0 214,5 3,0 239,8 3,4
78. Moottoriajoneuvot 96,0 1,7 137,4 2,2 123,2 2,0 149,6 2,1 84,4 1,2
79. Muut kuljetusvälineet 595,2 10,4 742,7 12,0 580,7 9,4 848,5 12,0 779,0 11,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 861,5 15,1 556,9 9,0 560,8 9,0 705,9 10,0 679,1 9,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6,1 0,1 5,8 0,1 5,0 0,1 5,1 0,1 3,4 0,0
82. Huonekalut 14,2 0,2 10,2 0,2 11,5 0,2 12,2 0,2 14,9 0,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2,9 0,1 2,1 0,0 4,7 0,1 2,4 0,0 2,2 0,0
84. Vaatteet 21,9 0,4 18,5 0,3 18,4 0,3 20,5 0,3 25,0 0,4
85. Jalkineet 1,6 0,0 2,7 0,0 1,6 0,0 2,6 0,0 1,7 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 191,9 3,4 173,7 2,8 163,6 2,6 164,1 2,3 157,6 2,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 27,2 0,5 30,7 0,5 27,0 0,4 27,5 0,4 31,2 0,4
89. Muut valmiit tavarat 595,6 10,4 313,1 5,1 329,0 5,3 471,5 6,7 443,1 6,3
9. Muut tavarat 826,1 14,4 871,9 14,1 976,4 15,7 917,7 13,0 695,2 9,9
93. Erittelemätön 47,8 0,8 67,6 1,1 64,9 1,0 75,7 1,1 48,2 0,7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 1,8 0,0 1,2 0,0 4,3 0,1 2,5 0,0 3,0 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 624,0 10,9 630,1 10,2 688,6 11,1 613,0 8,7 395,4 5,6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 151,8 2,7 171,2 2,8 218,1 3,5 224,4 3,2 242,3 3,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.724,1 100,0 6.190,2 100,0 6.202,7 100,0 7.065,9 100,0 7.028,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Iso-Britanniasta (GB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/6 - 2022/10

2022 / 62022 / 72022 / 82022 / 92022 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 67,8 1,2 64,2 1,3 64,7 1,2 74,8 1,4 80,0 1,3
00. Elävät eläimet 2,8 0,0 2,9 0,1 3,3 0,1 5,9 0,1 18,6 0,3
01. Liha ja lihatuotteet 4,9 0,1 2,9 0,1 1,9 0,0 1,7 0,0 2,3 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8,0 0,1 5,0 0,1 8,3 0,2 11,4 0,2 9,8 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 9,9 0,2 10,0 0,2 9,1 0,2 7,9 0,1 10,4 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 14,2 0,2 14,4 0,3 14,0 0,3 16,7 0,3 13,5 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 2,1 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 3,6 0,1 1,7 0,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,8 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4,0 0,1 5,3 0,1 6,9 0,1 8,4 0,2 6,8 0,1
08. Rehuaineet 4,0 0,1 2,6 0,1 3,8 0,1 2,8 0,1 2,0 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 17,0 0,3 18,9 0,4 15,3 0,3 15,8 0,3 14,3 0,2
1. Juomat ja tupakka 189,7 3,2 137,3 2,8 135,5 2,6 186,8 3,4 211,9 3,5
11. Juomat 189,6 3,2 137,3 2,8 135,5 2,6 186,5 3,4 211,8 3,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 171,9 2,9 65,3 1,3 62,3 1,2 78,8 1,4 73,7 1,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,3 0,1 4,6 0,1 3,1 0,1 3,4 0,1 2,7 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,9 0,0 0,1 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 1,7 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,2 0,0 1,9 0,0 2,1 0,0 2,0 0,0 2,6 0,0
28. Malmit ja metalliromu 163,7 2,8 55,3 1,1 51,4 1,0 69,6 1,3 60,0 1,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,5 0,0 2,8 0,1 4,8 0,1 3,0 0,1 6,6 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 653,7 11,1 404,5 8,4 468,5 9,0 443,3 8,1 493,2 8,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 653,7 11,1 404,4 8,4 468,5 9,0 443,1 8,1 493,0 8,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,6 0,0 2,4 0,1 2,3 0,0 2,1 0,0 2,2 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,7 0,0 0,1 0,0 0,6 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,7 0,0 2,4 0,0 1,7 0,0 0,9 0,0 2,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.099,8 18,7 764,4 15,8 919,7 17,7 883,9 16,1 1.070,6 17,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 90,5 1,5 96,0 2,0 70,4 1,4 94,3 1,7 113,5 1,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 174,1 3,0 24,8 0,5 11,0 0,2 10,0 0,2 188,3 3,1
53. Väri- ja parkitusaineet 23,0 0,4 19,0 0,4 19,3 0,4 23,5 0,4 19,1 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 560,5 9,6 391,4 8,1 577,4 11,1 498,2 9,1 483,8 8,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 52,0 0,9 49,6 1,0 51,7 1,0 54,3 1,0 52,2 0,9
56. Lannoitteet, valmistetut 1,0 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 37,6 0,6 31,9 0,7 35,8 0,7 36,1 0,7 33,0 0,5
58. Muovit, valmistetut 39,9 0,7 36,8 0,8 40,3 0,8 36,5 0,7 33,4 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 121,1 2,1 114,0 2,4 112,9 2,2 130,7 2,4 146,2 2,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 384,7 6,6 372,3 7,7 353,0 6,8 688,7 12,6 347,9 5,8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,9 0,0 3,4 0,1 2,8 0,1 1,8 0,0 2,2 0,0
62. Kumituotteet 17,9 0,3 21,4 0,4 21,8 0,4 19,3 0,4 21,9 0,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,3 0,0 1,0 0,0 1,4 0,0 1,9 0,0 1,8 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 32,5 0,6 33,8 0,7 38,3 0,7 33,5 0,6 32,2 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 31,3 0,5 32,7 0,7 29,7 0,6 29,2 0,5 32,5 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 40,0 0,7 36,8 0,8 39,7 0,8 36,2 0,7 38,1 0,6
67. Rauta ja teräs 72,2 1,2 64,0 1,3 61,7 1,2 72,6 1,3 60,9 1,0
68. Muut metallit 109,9 1,9 103,5 2,1 76,7 1,5 405,3 7,4 78,7 1,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 77,7 1,3 75,8 1,6 80,9 1,6 88,8 1,6 79,7 1,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.951,7 33,3 1.899,8 39,2 2.057,1 39,5 2.065,8 37,7 2.216,6 36,8
71. Voimakoneet ja moottorit 337,8 5,8 347,4 7,2 318,3 6,1 485,9 8,9 367,9 6,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 218,6 3,7 209,1 4,3 185,0 3,6 170,7 3,1 206,3 3,4
73. Metalliteollisuuskoneet 25,9 0,4 28,9 0,6 18,0 0,3 28,8 0,5 17,1 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 302,9 5,2 266,6 5,5 319,8 6,1 271,4 4,9 289,2 4,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 36,7 0,6 41,4 0,9 41,1 0,8 44,4 0,8 41,6 0,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 60,4 1,0 51,6 1,1 56,3 1,1 71,1 1,3 53,5 0,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 195,7 3,3 204,6 4,2 213,4 4,1 199,1 3,6 201,8 3,4
78. Moottoriajoneuvot 563,4 9,6 577,2 11,9 703,1 13,5 587,4 10,7 820,1 13,6
79. Muut kuljetusvälineet 210,3 3,6 173,0 3,6 202,0 3,9 206,8 3,8 219,1 3,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 749,4 12,8 583,2 12,0 599,4 11,5 590,2 10,8 892,6 14,8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 9,6 0,2 9,0 0,2 9,5 0,2 10,5 0,2 9,4 0,2
82. Huonekalut 45,6 0,8 45,2 0,9 50,2 1,0 49,0 0,9 54,7 0,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,9 0,0 1,9 0,0 1,8 0,0 2,1 0,0 2,2 0,0
84. Vaatteet 12,2 0,2 13,6 0,3 13,9 0,3 13,7 0,3 15,2 0,3
85. Jalkineet 6,0 0,1 3,8 0,1 4,1 0,1 5,9 0,1 4,5 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 210,9 3,6 211,2 4,4 237,9 4,6 227,2 4,1 224,2 3,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 20,4 0,3 16,0 0,3 18,1 0,3 14,4 0,3 17,4 0,3
89. Muut valmiit tavarat 442,8 7,5 282,5 5,8 263,8 5,1 267,3 4,9 565,0 9,4
9. Muut tavarat 598,0 10,2 547,7 11,3 547,2 10,5 472,5 8,6 628,4 10,4
93. Erittelemätön 501,7 8,5 447,3 9,2 419,9 8,1 373,0 6,8 479,4 8,0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 1,7 0,0 3,1 0,1 16,9 0,3 11,8 0,2 30,1 0,5
97. Kulta, ei monetaarinen 6,2 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 7,5 0,1 0,2 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 44,6 0,8 42,5 0,9 47,7 0,9 52,0 0,9 52,5 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.868,3 100,0 4.841,3 100,0 5.209,5 100,0 5.486,8 100,0 6.016,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu