Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iso-Britannian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä3,3 3,6 3,4 3,3 3,4
Tuonnista2,0 1,9 2,0 1,8 1,9
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,5 2,6 2,5 2,4 2,5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Iso-Britannian kanssa, vienti Iso-Britanniaan ja tuonti Iso-Britanniasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Iso-Britannian kanssa edusti vuoden 2021 marraskuussa 2,5 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 3,4 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 1,9 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Iso-Britannia oli Yhdysvaltain kahdeksanneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 10,2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 4,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Iso-Britannian kanssa oli 372 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Iso-Britanniasta oli 11,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 4,9 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Iso-Britanniasta olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 7,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 7,5 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 6,2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Iso-Britanniaan supistui 1,6 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 5,3 miljardia dollaria marraskuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 11,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc971 (kulta, ei monetaarinen) 9,8 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 8,4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Iso-Britannian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 107,2 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 8,0 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 51,1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 56,2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 12,5 prosentilla ja viennin arvo 4,3 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 6,1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 7,9 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Iso-Britannian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 5,1 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Iso-Britanniaan (GB) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 88,3 1,8 101,9 1,9 60,4 1,3 84,0 1,5 82,8 1,6
00. Elävät eläimet 2,5 0,1 10,3 0,2 2,3 0,0 7,9 0,1 14,0 0,3
01. Liha ja lihatuotteet 1,0 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 1,2 0,0 1,3 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,0 0,0 1,5 0,0 1,3 0,0 1,2 0,0 1,3 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 14,1 0,3 4,8 0,1 7,2 0,2 8,5 0,2 3,7 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 7,0 0,1 15,6 0,3 3,6 0,1 4,7 0,1 5,5 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 31,4 0,7 21,7 0,4 17,7 0,4 27,5 0,5 30,4 0,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3,5 0,1 4,5 0,1 4,0 0,1 4,0 0,1 2,7 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5,1 0,1 3,7 0,1 5,0 0,1 3,4 0,1 3,9 0,1
08. Rehuaineet 2,7 0,1 18,5 0,3 2,7 0,1 5,3 0,1 4,1 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 20,1 0,4 20,7 0,4 16,1 0,3 20,5 0,4 15,9 0,3
1. Juomat ja tupakka 33,3 0,7 30,5 0,6 23,9 0,5 34,1 0,6 33,5 0,6
11. Juomat 33,3 0,7 30,5 0,6 23,8 0,5 34,1 0,6 33,5 0,6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 349,3 7,3 289,4 5,4 233,5 4,9 303,3 5,5 360,8 6,8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2,9 0,1 1,3 0,0 1,9 0,0 2,5 0,0 28,3 0,5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6,1 0,1 3,0 0,1 3,8 0,1 4,0 0,1 5,0 0,1
24. Puutavara ja korkki 85,8 1,8 55,6 1,0 73,9 1,5 56,1 1,0 83,9 1,6
25. Paperimassa 1,1 0,0 2,4 0,0 2,0 0,0 2,6 0,0 3,1 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,1 0,0 1,0 0,0 1,4 0,0 1,2 0,0 2,1 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 6,3 0,1 6,5 0,1 4,2 0,1 5,8 0,1 4,3 0,1
28. Malmit ja metalliromu 237,0 4,9 213,1 4,0 138,7 2,9 221,7 4,0 225,6 4,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8,9 0,2 6,5 0,1 7,4 0,2 9,3 0,2 8,3 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 579,9 12,0 749,7 14,0 508,1 10,6 910,9 16,5 989,9 18,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 23,2 0,5 0,0 0,0 45,8 1,0 6,3 0,1 11,2 0,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 545,1 11,3 743,3 13,9 425,3 8,9 860,2 15,6 655,7 12,4
34. Kaasut 11,6 0,2 6,3 0,1 36,9 0,8 44,4 0,8 323,0 6,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 14,9 0,3 9,2 0,2 6,5 0,1 15,8 0,3 11,2 0,2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,4 0,0 4,3 0,1 6,4 0,1 4,1 0,1 10,3 0,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,9 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 13,6 0,3 4,5 0,1 0,0 0,0 11,4 0,2 0,3 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 714,1 14,8 775,7 14,5 854,7 17,8 747,7 13,6 894,0 16,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 56,9 1,2 105,4 2,0 77,9 1,6 100,8 1,8 99,9 1,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 12,8 0,3 11,6 0,2 20,7 0,4 11,6 0,2 10,9 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 9,9 0,2 9,3 0,2 9,6 0,2 9,9 0,2 9,3 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 374,8 7,8 384,9 7,2 486,3 10,2 317,4 5,8 542,6 10,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 77,0 1,6 87,4 1,6 77,1 1,6 89,5 1,6 73,8 1,4
56. Lannoitteet, valmistetut 1,2 0,0 0,8 0,0 8,7 0,2 0,8 0,0 0,5 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 42,1 0,9 39,7 0,7 41,6 0,9 49,5 0,9 39,2 0,7
58. Muovit, valmistetut 34,5 0,7 40,7 0,8 34,7 0,7 47,7 0,9 35,5 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 105,0 2,2 96,0 1,8 98,1 2,0 120,4 2,2 82,4 1,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 315,4 6,6 270,2 5,0 296,5 6,2 316,1 5,7 351,0 6,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0
62. Kumituotteet 12,9 0,3 13,3 0,2 13,8 0,3 13,1 0,2 12,7 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5,2 0,1 5,2 0,1 3,6 0,1 5,3 0,1 5,9 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 23,1 0,5 22,6 0,4 17,9 0,4 24,0 0,4 19,9 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 19,2 0,4 20,8 0,4 14,4 0,3 16,0 0,3 17,4 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 59,3 1,2 50,2 0,9 51,9 1,1 85,6 1,6 62,9 1,2
67. Rauta ja teräs 12,3 0,3 11,8 0,2 13,4 0,3 13,0 0,2 13,1 0,2
68. Muut metallit 101,4 2,1 77,2 1,4 93,3 1,9 72,6 1,3 136,7 2,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 81,3 1,7 68,3 1,3 87,6 1,8 85,7 1,6 81,7 1,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.258,7 26,2 1.554,5 29,0 1.366,9 28,5 1.438,7 26,1 1.155,1 21,8
71. Voimakoneet ja moottorit 76,3 1,6 102,2 1,9 120,6 2,5 105,8 1,9 89,1 1,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 78,3 1,6 59,4 1,1 91,7 1,9 71,7 1,3 58,8 1,1
73. Metalliteollisuuskoneet 11,0 0,2 17,1 0,3 19,4 0,4 11,3 0,2 12,7 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 223,7 4,6 219,0 4,1 204,0 4,3 232,6 4,2 199,5 3,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 76,7 1,6 76,4 1,4 74,3 1,6 107,4 2,0 83,6 1,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 108,2 2,2 118,6 2,2 103,8 2,2 109,1 2,0 94,4 1,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 191,5 4,0 177,2 3,3 208,6 4,4 188,4 3,4 165,1 3,1
78. Moottoriajoneuvot 76,6 1,6 138,2 2,6 123,3 2,6 107,2 1,9 68,2 1,3
79. Muut kuljetusvälineet 416,4 8,7 646,5 12,1 421,1 8,8 505,2 9,2 383,6 7,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 512,3 10,6 533,0 9,9 686,8 14,3 750,0 13,6 695,9 13,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6,3 0,1 5,3 0,1 4,8 0,1 5,3 0,1 6,5 0,1
82. Huonekalut 10,9 0,2 11,9 0,2 12,9 0,3 13,9 0,3 12,2 0,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2,3 0,0 1,8 0,0 2,1 0,0 2,3 0,0 2,2 0,0
84. Vaatteet 18,3 0,4 17,1 0,3 18,7 0,4 24,1 0,4 20,7 0,4
85. Jalkineet 2,0 0,0 1,3 0,0 1,8 0,0 3,5 0,1 2,7 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 154,4 3,2 146,5 2,7 163,9 3,4 167,3 3,0 151,7 2,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 25,5 0,5 23,6 0,4 21,1 0,4 24,9 0,5 23,5 0,4
89. Muut valmiit tavarat 292,5 6,1 325,5 6,1 461,6 9,6 508,7 9,2 476,4 9,0
9. Muut tavarat 946,9 19,7 1.049,3 19,6 753,4 15,7 905,7 16,4 733,6 13,8
93. Erittelemätön 93,6 1,9 70,7 1,3 94,7 2,0 70,2 1,3 57,8 1,1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 2,5 0,1 3,0 0,1 4,1 0,1 1,2 0,0 4,1 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 716,5 14,9 824,5 15,4 525,4 11,0 686,2 12,5 522,4 9,8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 133,3 2,8 145,9 2,7 128,1 2,7 147,5 2,7 147,7 2,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.813,1 100,0 5.363,4 100,0 4.790,7 100,0 5.506,3 100,0 5.307,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Iso-Britanniasta (GB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 73,1 1,5 64,2 1,4 70,9 1,5 69,5 1,5 68,7 1,4
00. Elävät eläimet 2,8 0,1 2,7 0,1 7,6 0,2 16,7 0,4 11,6 0,2
01. Liha ja lihatuotteet 1,9 0,0 2,2 0,0 3,7 0,1 3,1 0,1 4,6 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8,2 0,2 6,7 0,1 8,7 0,2 8,5 0,2 8,3 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 24,3 0,5 18,2 0,4 13,6 0,3 8,3 0,2 6,4 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 11,1 0,2 12,4 0,3 13,1 0,3 12,1 0,3 12,1 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 1,6 0,0 1,7 0,0 1,9 0,0 1,4 0,0 3,3 0,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,0 0,0 1,3 0,0 1,6 0,0 1,5 0,0 0,9 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,4 0,1 6,0 0,1 5,3 0,1 6,0 0,1 7,0 0,1
08. Rehuaineet 4,0 0,1 1,5 0,0 2,6 0,1 2,1 0,0 1,6 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 13,8 0,3 11,7 0,2 12,7 0,3 9,6 0,2 12,9 0,3
1. Juomat ja tupakka 113,6 2,4 109,5 2,3 145,8 3,0 143,4 3,2 162,2 3,3
11. Juomat 113,5 2,4 109,4 2,3 145,8 3,0 143,3 3,2 162,1 3,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 167,0 3,5 63,4 1,3 152,9 3,2 37,9 0,8 78,4 1,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,3 0,0 2,7 0,1 2,2 0,0 2,1 0,0 2,7 0,1
25. Paperimassa 0,6 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,2 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3,0 0,1 2,0 0,0 1,4 0,0 1,5 0,0 1,4 0,0
28. Malmit ja metalliromu 157,8 3,3 54,8 1,2 146,2 3,0 31,6 0,7 72,0 1,5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,9 0,0 3,3 0,1 2,0 0,0 1,7 0,0 1,5 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 307,5 6,5 415,6 8,8 294,2 6,1 390,4 8,6 239,7 4,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 307,4 6,5 415,5 8,8 294,1 6,1 390,4 8,6 239,3 4,8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3,0 0,1 1,2 0,0 2,9 0,1 1,4 0,0 2,5 0,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,9 0,0 1,1 0,0 2,4 0,0 1,1 0,0 2,2 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 975,0 20,7 980,5 20,9 1.002,5 20,9 672,2 14,8 1.047,8 21,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 82,1 1,7 73,1 1,6 170,5 3,6 84,4 1,9 70,0 1,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 25,9 0,6 121,7 2,6 8,1 0,2 8,4 0,2 151,9 3,1
53. Väri- ja parkitusaineet 16,6 0,4 20,9 0,4 21,2 0,4 16,4 0,4 23,3 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 593,0 12,6 508,2 10,8 534,0 11,1 348,1 7,7 534,8 10,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 58,5 1,2 51,3 1,1 50,9 1,1 49,5 1,1 61,4 1,2
56. Lannoitteet, valmistetut 0,5 0,0 0,6 0,0 6,7 0,1 0,7 0,0 0,7 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 34,2 0,7 35,4 0,8 33,8 0,7 29,1 0,6 32,4 0,7
58. Muovit, valmistetut 35,1 0,7 33,3 0,7 35,5 0,7 34,5 0,8 41,0 0,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 129,1 2,7 136,0 2,9 141,8 3,0 101,0 2,2 132,3 2,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 303,0 6,4 341,9 7,3 262,4 5,5 247,9 5,5 440,7 8,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2,9 0,1 1,5 0,0 1,8 0,0 2,0 0,0 1,9 0,0
62. Kumituotteet 21,0 0,4 17,2 0,4 16,6 0,3 16,4 0,4 17,7 0,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,8 0,0 8,3 0,2 1,6 0,0 1,3 0,0 0,9 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 24,9 0,5 19,8 0,4 24,5 0,5 25,1 0,6 26,3 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 28,0 0,6 22,4 0,5 28,2 0,6 22,7 0,5 26,4 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 33,6 0,7 27,8 0,6 28,8 0,6 25,5 0,6 44,3 0,9
67. Rauta ja teräs 45,0 1,0 32,1 0,7 46,4 1,0 30,6 0,7 36,3 0,7
68. Muut metallit 73,3 1,6 138,9 3,0 42,6 0,9 45,5 1,0 204,2 4,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 72,7 1,5 73,8 1,6 71,9 1,5 78,7 1,7 82,7 1,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.895,4 40,2 1.678,7 35,7 1.672,2 34,9 1.894,1 41,7 1.696,6 34,4
71. Voimakoneet ja moottorit 341,1 7,2 287,4 6,1 332,1 6,9 383,3 8,4 318,3 6,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 163,0 3,5 141,1 3,0 138,1 2,9 148,6 3,3 154,2 3,1
73. Metalliteollisuuskoneet 24,8 0,5 23,7 0,5 20,9 0,4 14,2 0,3 20,3 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 266,9 5,7 242,9 5,2 259,2 5,4 247,8 5,5 277,3 5,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 42,8 0,9 53,1 1,1 53,0 1,1 48,3 1,1 41,7 0,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 45,3 1,0 55,6 1,2 57,0 1,2 49,9 1,1 49,1 1,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 184,0 3,9 192,9 4,1 200,4 4,2 194,4 4,3 185,3 3,8
78. Moottoriajoneuvot 623,7 13,2 495,9 10,6 434,7 9,1 577,1 12,7 475,1 9,6
79. Muut kuljetusvälineet 203,7 4,3 186,1 4,0 176,9 3,7 230,5 5,1 175,3 3,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 533,8 11,3 659,0 14,0 682,2 14,2 594,3 13,1 713,9 14,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 7,9 0,2 8,4 0,2 8,9 0,2 7,3 0,2 9,8 0,2
82. Huonekalut 43,2 0,9 43,0 0,9 43,1 0,9 53,8 1,2 47,4 1,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,1 0,0 1,3 0,0 1,5 0,0 1,4 0,0 1,8 0,0
84. Vaatteet 10,9 0,2 10,2 0,2 11,2 0,2 12,8 0,3 16,7 0,3
85. Jalkineet 2,3 0,0 1,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,1 4,1 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 217,8 4,6 206,4 4,4 212,4 4,4 222,7 4,9 221,2 4,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 15,7 0,3 14,8 0,3 14,9 0,3 15,6 0,3 18,7 0,4
89. Muut valmiit tavarat 234,9 5,0 373,4 7,9 387,9 8,1 278,3 6,1 394,3 8,0
9. Muut tavarat 344,7 7,3 385,8 8,2 509,8 10,6 487,4 10,7 485,7 9,8
93. Erittelemätön 244,9 5,2 302,5 6,4 454,9 9,5 351,0 7,7 384,8 7,8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,3 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 0,4 0,0 3,2 0,1 0,1 0,0 16,4 0,4 0,2 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 44,6 0,9 42,2 0,9 41,2 0,9 43,1 1,0 43,9 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.715,9 100,0 4.699,7 100,0 4.795,9 100,0 4.538,5 100,0 4.936,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu