Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tanskan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,1 0,2 0,2 0,3 0,3
Tuonnista0,4 0,3 0,5 0,4 0,3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tanskan kanssa, vienti Tanskaan ja tuonti Tanskasta vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Tanska oli Yhdysvaltain 43. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 1,3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 14,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Tanskan kanssa oli Yhdysvalloille 451 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Tanskasta oli 3,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 890 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Tanskasta olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 44,5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 5,6 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 3,1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Tanskaan oli 42,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 438 miljoonaa dollaria.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Tanskan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 5,5 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 12,6 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3,9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1,6 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 4,7 prosentilla ja viennin arvo 38,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 1,8 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 590 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2,3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2,6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tanskaan (DK) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7,1 3,0 28,0 7,8 8,6 3,2 8,5 1,7 8,1 1,9
01. Liha ja lihatuotteet 00 00 00 0,7 0,1 0,2 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,5 0,2 00 1,3 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,7 0,7 1,1 0,3 2,3 0,9 0,6 0,1 2,9 0,7
05. Hedelmät ja kasvikset 2,1 0,9 3,0 0,8 3,5 1,3 4,0 0,8 3,0 0,7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,7 0,1 0,1 0,0
08. Rehuaineet 0,3 0,1 22,8 6,3 0,4 0,1 0,1 0,0 0,6 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,5 0,6 0,6 0,2 0,3 0,1 1,5 0,3 1,0 0,2
1. Juomat ja tupakka 3,4 1,4 2,2 0,6 9,6 3,6 5,7 1,1 4,5 1,0
11. Juomat 3,2 1,4 2,2 0,6 9,0 3,4 5,7 1,1 4,5 1,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,2 0,1 00 0,6 0,2 0,1 0,0 00
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 15,6 6,5 17,2 4,8 6,8 2,6 15,6 3,1 10,6 2,4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,6 0,1
24. Puutavara ja korkki 13,9 5,8 15,1 4,2 3,0 1,1 12,9 2,5 9,1 2,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0,2 1,8 0,5 2,9 1,1 1,9 0,4 0,6 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 39,6 16,6 134,4 37,3 54,9 20,7 254,4 50,0 220,1 50,2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 00 1,9 0,7 00 22,1 5,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 39,6 16,6 134,4 37,3 53,0 20,0 254,4 50,0 198,0 45,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 00 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,5 0,1 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 00 00 00 2,5 0,5 0,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 53,7 22,5 57,6 16,0 47,4 17,9 67,7 13,3 49,3 11,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5,6 2,4 9,3 2,6 10,3 3,9 9,5 1,9 11,2 2,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,9 0,8 3,9 1,1 2,9 1,1 1,8 0,4 3,6 0,8
53. Väri- ja parkitusaineet 0,6 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 24,6 10,3 26,9 7,4 21,4 8,1 35,2 6,9 14,7 3,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,0 1,3 2,2 0,6 1,4 0,5 2,7 0,5 2,5 0,6
57. Muovit, valmistamattomat 1,6 0,7 2,2 0,6 1,9 0,7 1,8 0,4 0,7 0,2
58. Muovit, valmistetut 1,3 0,5 1,8 0,5 1,9 0,7 2,4 0,5 2,3 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 15,0 6,3 10,8 3,0 7,2 2,7 13,7 2,7 13,7 3,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8,9 3,7 8,4 2,3 11,4 4,3 16,8 3,3 17,4 4,0
62. Kumituotteet 0,4 0,2 0,2 0,1 0,6 0,2 0,5 0,1 0,7 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,7 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,6 0,3 0,2 0,1 1,1 0,4 0,4 0,1 0,7 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,1 0,5 0,6 0,2 1,3 0,5 1,8 0,3 1,7 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 2,6 1,1 1,7 0,5 2,0 0,8 7,8 1,5 3,8 0,9
67. Rauta ja teräs 0,3 0,1 0,5 0,1 1,1 0,4 1,1 0,2 1,6 0,4
68. Muut metallit 0,4 0,2 0,6 0,2 0,9 0,3 0,8 0,2 0,6 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,4 1,4 4,3 1,2 4,3 1,6 3,9 0,8 7,6 1,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 59,1 24,7 64,7 17,9 87,8 33,1 76,1 15,0 78,9 18,0
71. Voimakoneet ja moottorit 1,0 0,4 1,6 0,4 1,5 0,6 2,1 0,4 2,8 0,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7,5 3,1 5,6 1,6 6,9 2,6 13,9 2,7 12,5 2,9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9,5 4,0 8,7 2,4 10,1 3,8 17,7 3,5 13,6 3,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8,0 3,4 5,2 1,4 8,7 3,3 4,8 0,9 5,4 1,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8,0 3,3 7,0 1,9 5,5 2,1 7,6 1,5 14,6 3,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 17,8 7,5 30,4 8,4 17,4 6,6 23,4 4,6 20,7 4,7
78. Moottoriajoneuvot 2,0 0,8 2,3 0,6 1,5 0,6 2,3 0,5 2,8 0,6
79. Muut kuljetusvälineet 5,2 2,2 3,8 1,0 36,0 13,5 4,1 0,8 6,2 1,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 39,4 16,5 31,6 8,8 28,8 10,8 37,7 7,4 30,2 6,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2,8 1,2 3,2 0,9 1,5 0,6 1,4 0,3 1,4 0,3
82. Huonekalut 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,5 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0
84. Vaatteet 1,2 0,5 2,4 0,7 2,4 0,9 1,5 0,3 0,9 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 18,8 7,9 15,0 4,2 13,7 5,2 19,9 3,9 16,5 3,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,9 0,4 0,8 0,2 0,8 0,3 1,3 0,3 0,9 0,2
89. Muut valmiit tavarat 15,4 6,5 10,0 2,8 9,4 3,5 13,1 2,6 9,9 2,3
9. Muut tavarat 12,3 5,1 16,4 4,5 10,1 3,8 23,5 4,6 19,0 4,3
93. Erittelemätön 3,0 1,3 2,5 0,7 1,2 0,5 3,0 0,6 1,7 0,4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 9,3 3,9 13,9 3,8 8,8 3,3 20,5 4,0 17,3 3,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 239,1 100,0 360,6 100,0 265,4 100,0 508,4 100,0 438,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tanskasta (DK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 45,7 4,5 42,6 5,0 45,0 4,3 40,8 3,7 63,3 7,1
00. Elävät eläimet 1,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,9 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 22,2 2,2 22,6 2,6 16,4 1,6 16,9 1,5 30,8 3,5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4,7 0,5 3,2 0,4 3,8 0,4 3,7 0,3 5,0 0,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 4,6 0,4 5,8 0,7 8,7 0,8 8,6 0,8 5,6 0,6
04. Vilja ja viljatuotteet 3,5 0,3 0,9 0,1 2,3 0,2 1,8 0,2 9,7 1,1
08. Rehuaineet 0,9 0,1 0,9 0,1 0,4 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 8,0 0,8 8,2 1,0 12,7 1,2 8,2 0,7 10,3 1,2
1. Juomat ja tupakka 2,7 0,3 1,9 0,2 2,5 0,2 2,3 0,2 3,4 0,4
11. Juomat 1,7 0,2 1,2 0,1 1,1 0,1 1,9 0,2 1,0 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,9 0,1 0,7 0,1 1,3 0,1 0,4 0,0 2,3 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 10,2 1,0 13,7 1,6 10,1 1,0 16,7 1,5 8,3 0,9
24. Puutavara ja korkki 0,7 0,1 0,2 0,0 0,4 0,0 1,1 0,1 0,2 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,0 0,0 0,6 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,6 0,1
28. Malmit ja metalliromu 00 1,8 0,2 0,0 0,0 00 00
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9,0 0,9 10,9 1,3 9,3 0,9 15,2 1,4 7,3 0,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3,0 0,3 4,9 0,6 69,2 6,6 53,3 4,8 4,0 0,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2,9 0,3 4,9 0,6 69,0 6,5 53,3 4,8 4,0 0,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2,1 0,2 0,7 0,1 1,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2,1 0,2 0,7 0,1 0,9 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 603,8 59,1 521,3 60,8 637,0 60,3 651,9 59,2 503,3 56,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 30,6 3,0 23,8 2,8 19,5 1,8 28,5 2,6 21,8 2,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,5 0,1 1,9 0,2 0,7 0,1 1,3 0,1 0,9 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 1,2 0,1 1,5 0,2 1,5 0,1 1,6 0,1 1,5 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 544,2 53,3 461,9 53,8 592,3 56,1 596,9 54,2 445,8 50,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,2 0,1 1,1 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 1,3 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 1,5 0,1 1,9 0,2 1,1 0,1 2,1 0,2 1,0 0,1
58. Muovit, valmistetut 3,0 0,3 2,2 0,3 2,5 0,2 4,2 0,4 3,1 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20,5 2,0 27,0 3,1 18,5 1,8 16,4 1,5 27,9 3,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 21,4 2,1 18,9 2,2 16,9 1,6 22,1 2,0 23,6 2,7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,2 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,6 0,1 0,2 0,0
62. Kumituotteet 1,9 0,2 1,4 0,2 1,5 0,1 1,9 0,2 1,8 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,8 0,1 0,7 0,1 0,6 0,1 1,3 0,1 1,1 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,9 0,3 2,9 0,3 2,2 0,2 3,0 0,3 2,5 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,3 0,3 2,4 0,3 2,2 0,2 2,5 0,2 3,2 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 2,3 0,2 2,3 0,3 1,5 0,1 1,8 0,2 2,1 0,2
67. Rauta ja teräs 1,1 0,1 0,4 0,0 0,3 0,0 1,4 0,1 0,9 0,1
68. Muut metallit 1,7 0,2 1,5 0,2 1,2 0,1 1,1 0,1 1,0 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7,2 0,7 6,8 0,8 7,2 0,7 8,7 0,8 10,8 1,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 191,4 18,8 156,4 18,2 167,5 15,9 189,6 17,2 170,2 19,1
71. Voimakoneet ja moottorit 21,0 2,1 9,0 1,1 13,8 1,3 13,0 1,2 15,7 1,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 40,8 4,0 41,1 4,8 32,2 3,1 35,8 3,3 36,6 4,1
73. Metalliteollisuuskoneet 0,8 0,1 1,6 0,2 1,3 0,1 2,1 0,2 1,6 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 57,9 5,7 52,1 6,1 59,1 5,6 71,7 6,5 59,7 6,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,9 0,4 3,0 0,3 3,7 0,3 5,0 0,5 3,4 0,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 20,4 2,0 13,1 1,5 20,3 1,9 16,1 1,5 13,8 1,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 29,8 2,9 22,2 2,6 23,4 2,2 30,2 2,7 24,2 2,7
78. Moottoriajoneuvot 4,7 0,5 3,7 0,4 3,7 0,4 4,8 0,4 4,8 0,5
79. Muut kuljetusvälineet 12,3 1,2 10,7 1,2 10,0 0,9 10,8 1,0 10,4 1,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 95,3 9,3 82,3 9,6 94,9 9,0 109,5 9,9 98,7 11,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2,8 0,3 0,8 0,1 2,0 0,2 1,2 0,1 1,2 0,1
82. Huonekalut 9,8 1,0 8,3 1,0 7,7 0,7 11,3 1,0 9,8 1,1
87. Kojeet,mittarit yms. 42,0 4,1 32,8 3,8 37,0 3,5 41,6 3,8 37,6 4,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,9 0,3 1,6 0,2 3,0 0,3 3,3 0,3 3,7 0,4
89. Muut valmiit tavarat 37,6 3,7 38,4 4,5 44,7 4,2 51,6 4,7 46,1 5,2
9. Muut tavarat 45,3 4,4 15,1 1,8 12,3 1,2 15,1 1,4 14,8 1,7
93. Erittelemätön 38,7 3,8 9,7 1,1 6,5 0,6 8,6 0,8 8,8 1,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 6,5 0,6 5,5 0,6 5,8 0,5 6,5 0,6 6,0 0,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.020,8 100,0 857,8 100,0 1.056,4 100,0 1.101,4 100,0 889,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu