Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tanskan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.20.20.10.20.3
Tuonnista0.40.40.40.50.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.40.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tanskan kanssa, vienti Tanskaan ja tuonti Tanskasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Tanska oli Yhdysvaltain 36. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1.5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 36.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Tanskan kanssa oli Yhdysvalloille 706 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Tanskasta oli 29.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.1 miljardia dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) edustaen 50.9 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) vastaten 5.6 prosentin osuutta tuonnista.

Vienti Tanskaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 387 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 30.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 6.1 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 4.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Tanskan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 9.0 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 3.7 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 7.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 1.8 prosentilla ja viennin arvo 11.1067291842103. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 3.7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 335 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 5.0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 5.1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tanskaan (DK) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.5 3.3 9.5 2.7 6.5 3.4 6.10 2.8 11.9 3.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.8 1.3 1.9 0.5 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.1 0.4 1.9 0.5 1.7 0.8 1.3 0.5 4.4 1.1
05. Hedelmät ja kasvikset 2.5 0.9 3.2 0.9 2.3 1.2 2.7 1.1 3.5 0.9
08. Rehuaineet 0.10 0.3 0.6 0.2 0.6 0.3 2.2 0.9 2.9 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 0.2 1.3 0.4 1.5 0.8 0.4 0.2 0.9 0.2
1. Juomat ja tupakka 3.6 1.3 3.9 1.1 6.2 3.2 3.10 1.6 9.3 2.4
11. Juomat 3.6 1.3 3.9 1.1 5.6 2.9 3.9 1.6 9.3 2.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0 0.0 0.6 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 31.4 11.1 5.5 1.6 3.7 1.9 4.1 1.6 3.3 0.8
24. Puutavara ja korkki 25.10 9.2 0.7 0.2 0.8 0.4 0.4 0.1 0.4 0.1
25. Paperimassa 0.7 0.2 0.6 0.2 0.7 0.3 0.2 0.1 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.0 1.4 3.7 1.0 1.3 0.7 2.7 1.1 1.9 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 19.9 7.1 124.7 35.4 8.3 4.3 49.9 20.0 142.9 36.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 19.9 7.1 124.7 35.4 8.3 4.3 49.9 20.0 142.9 36.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 11.1 2.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 11.1 2.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 80.6 28.6 81.6 23.2 53.2 27.6 49.1 19.7 61.7 15.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 12.1 4.3 12.2 3.4 12.4 6.4 13.8 5.5 15.5 4.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.1 0.4 9.0 2.6 2.0 1.0 1.6 0.6 3.6 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 0.8 0.3 1.4 0.4 0.6 0.3 0.4 0.1 0.8 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 50.6 17.9 37.6 10.7 21.1 10.9 15.2 6.1 16.3 4.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.7 0.9 2.3 0.6 2.3 1.2 2.8 1.1 3.6 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 1.1 0.4 1.3 0.4 1.4 0.7 1.0 0.4 1.4 0.4
58. Muovit, valmistetut 1.6 0.5 2.3 0.6 1.5 0.7 1.10 0.8 2.10 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10.7 3.8 15.8 4.5 12.2 6.3 12.7 5.1 18.0 4.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 12.5 4.4 14.2 4.0 13.5 7.0 11.4 4.6 11.3 2.9
62. Kumituotteet 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.2 0.5 0.2 1.4 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.8 0.3 0.7 0.2 0.4 0.2 0.7 0.3 0.4 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.9 0.6 1.2 0.3 1.5 0.7 1.3 0.5 1.2 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 2.7 0.9 4.1 1.2 4.3 2.2 3.1 1.2 3.9 1.0
67. Rauta ja teräs 0.7 0.2 0.4 0.1 0.7 0.3 0.10 0.4 1.3 0.3
68. Muut metallit 0.7 0.2 0.8 0.2 0.6 0.3 0.9 0.3 0.8 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.4 1.9 6.8 1.9 5.5 2.8 3.7 1.5 2.7 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 75.3 26.7 68.7 19.5 59.10 31.1 71.4 28.6 81.5 21.0
71. Voimakoneet ja moottorit 3.7 1.3 2.4 0.7 2.8 1.4 2.7 1.1 3.4 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10.9 3.9 11.8 3.3 10.4 5.4 8.7 3.5 10.6 2.7
73. Metalliteollisuuskoneet 2.10 1.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.5 0.2 0.4 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11.7 4.1 10.0 2.8 9.6 5.0 13.1 5.2 9.2 2.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.9 2.1 7.8 2.2 4.9 2.5 10.6 4.2 9.1 2.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11.5 4.1 6.4 1.8 6.2 3.2 10.10 4.4 6.6 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19.0 6.7 19.3 5.5 19.6 10.1 17.6 7.0 21.2 5.5
78. Moottoriajoneuvot 4.8 1.7 6.0 1.7 2.4 1.2 1.6 0.6 2.9 0.7
79. Muut kuljetusvälineet 5.1 1.8 5.1 1.4 4.4 2.3 6.1 2.4 18.5 4.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 36.7 13.0 26.1 7.4 30.8 16.0 41.8 16.8 25.6 6.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.3 0.5 2.1 0.6 1.4 0.7 0.4 0.2 0.6 0.1
84. Vaatteet 0.6 0.2 0.3 0.1 1.3 0.7 1.1 0.4 1.7 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 21.7 7.7 13.8 3.9 13.5 7.0 13.8 5.5 13.4 3.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.2 0.6 0.2 0.6 0.3 0.7 0.3 0.9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 12.0 4.3 9.3 2.6 13.6 7.1 25.6 10.3 8.8 2.3
9. Muut tavarat 12.4 4.4 17.8 5.0 10.6 5.5 10.8 4.3 29.1 7.5
93. Erittelemätön 1.7 0.6 4.2 1.2 3.6 1.9 1.5 0.6 14.6 3.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 10.7 3.8 13.6 3.9 6.10 3.6 9.4 3.7 14.5 3.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 281.9 100.0 351.9 100.0 192.6 100.0 249.3 100.0 387.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tanskasta (DK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 37.0 3.6 38.4 4.5 36.5 4.0 45.1 3.6 42.2 3.9
01. Liha ja lihatuotteet 11.8 1.1 12.9 1.5 10.8 1.2 16.5 1.3 12.4 1.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.4 0.3 5.2 0.6 3.7 0.4 4.2 0.3 3.9 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 6.1 0.6 5.1 0.6 4.8 0.5 4.4 0.3 5.6 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 3.4 0.3 0.6 0.1 1.10 0.2 3.5 0.3 2.1 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 0.8 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.6 0.0 0.7 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.5 0.0 0.4 0.0 0.5 0.1 1.7 0.1 2.6 0.2
08. Rehuaineet 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.1 0.6 0.0 0.6 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 10.7 1.0 13.2 1.5 14.0 1.5 13.8 1.1 14.4 1.3
1. Juomat ja tupakka 2.7 0.3 2.5 0.3 3.10 0.4 4.5 0.4 2.1 0.2
11. Juomat 1.3 0.1 1.1 0.1 1.6 0.2 3.1 0.2 1.3 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.4 0.1 1.5 0.2 2.4 0.3 1.4 0.1 0.8 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8.9 0.9 9.7 1.1 7.10 0.9 11.2 0.9 8.5 0.8
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.0 0.8 0.1 0.7 0.1 1.2 0.1 0.4 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.3 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 1.8 0.2
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7.5 0.7 7.7 0.9 6.3 0.7 8.9 0.7 5.8 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3.9 0.4 21.3 2.5 3.3 0.4 5.0 0.4 10.2 0.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3.9 0.4 21.2 2.5 3.3 0.4 5.0 0.4 10.2 0.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.1 0.2 0.4 0.0 0.5 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.0 0.2 0.3 0.0 0.5 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 667.6 65.4 478.4 55.7 562.6 61.4 840.8 67.0 680.0 62.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 28.6 2.8 25.8 3.0 32.3 3.5 21.7 1.7 27.7 2.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.3 0.2 1.4 0.2 1.8 0.2 1.5 0.1 1.2 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.1 1.6 0.2 1.6 0.2 2.1 0.2 1.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 611.9 59.9 422.7 49.2 505.5 55.2 783.9 62.4 617.5 56.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.1 1.8 0.2 1.2 0.1 1.0 0.1 1.5 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.1 0.1 1.5 0.2 1.5 0.2 1.2 0.1 1.5 0.1
58. Muovit, valmistetut 3.9 0.4 3.9 0.5 4.6 0.5 3.7 0.3 5.7 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17.6 1.7 19.9 2.3 14.4 1.6 25.10 2.1 24.1 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 22.3 2.2 23.0 2.7 27.10 3.0 26.10 2.1 28.5 2.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.5 0.0 0.7 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1
62. Kumituotteet 2.0 0.2 2.1 0.2 1.8 0.2 2.4 0.2 3.1 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.0 0.1 0.7 0.1 1.0 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.1 0.2 2.2 0.2 2.3 0.3 3.6 0.3 2.3 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.6 0.3 3.10 0.5 5.5 0.6 3.6 0.3 4.2 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 1.7 0.2 2.9 0.3 4.7 0.5 4.8 0.4 2.1 0.2
67. Rauta ja teräs 1.3 0.1 1.0 0.1 1.4 0.1 0.9 0.1 2.8 0.3
68. Muut metallit 0.9 0.1 1.4 0.2 0.9 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.5 0.9 8.5 1.0 10.0 1.1 9.4 0.7 11.4 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 162.3 15.9 188.5 22.0 172.4 18.8 205.8 16.4 211.3 19.3
71. Voimakoneet ja moottorit 12.2 1.2 37.1 4.3 14.3 1.6 41.8 3.3 36.4 3.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 24.7 2.4 37.6 4.4 35.8 3.9 41.7 3.3 33.3 3.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.10 0.1 1.2 0.1 1.6 0.2 1.7 0.1 1.10 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 55.8 5.5 56.4 6.6 60.5 6.6 60.9 4.8 76.5 7.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.3 0.3 2.5 0.3 2.5 0.3 2.7 0.2 3.4 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16.9 1.7 14.6 1.7 15.4 1.7 14.10 1.2 12.10 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 26.6 2.6 26.6 3.1 27.0 2.9 30.4 2.4 34.8 3.2
78. Moottoriajoneuvot 3.4 0.3 4.5 0.5 3.7 0.4 3.6 0.3 3.4 0.3
79. Muut kuljetusvälineet 18.9 1.8 8.4 1.0 11.9 1.3 8.5 0.7 8.9 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 98.4 9.6 81.3 9.5 84.2 9.2 102.7 8.2 95.10 8.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.1 0.9 0.1 1.4 0.1 1.9 0.1 1.1 0.1
82. Huonekalut 7.9 0.8 9.2 1.1 9.3 1.0 9.2 0.7 11.4 1.0
84. Vaatteet 0.2 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 36.4 3.6 35.0 4.1 30.4 3.3 37.6 3.0 38.3 3.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5.3 0.5 5.7 0.7 3.2 0.3 4.9 0.4 5.3 0.5
89. Muut valmiit tavarat 47.7 4.7 30.5 3.5 39.9 4.4 48.10 3.9 39.1 3.6
9. Muut tavarat 16.2 1.6 15.4 1.8 16.8 1.8 13.6 1.1 14.3 1.3
93. Erittelemätön 9.9 1.0 9.3 1.1 10.7 1.2 6.9 0.5 7.7 0.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 6.3 0.6 6.1 0.7 6.1 0.7 6.7 0.5 6.6 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,020.10 100.0 858.4 100.0 915.8 100.0 1,255.6 100.0 1,092.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu