Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tanskan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.40.50.40.40.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.40.40.30.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tanskan kanssa, vienti Tanskaan ja tuonti Tanskasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Tanska oli Yhdysvaltain 38. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1.2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Tanskan kanssa oli Yhdysvalloille 506 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Tanskasta supistui 10.3 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 858 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Tanskasta olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 43.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 5.9 % sekä Sitc718 (muut voimakoneet ja moottorit ja niiden osat) 3.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Tanskaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuussa nähden. Viennin arvo oli 352 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 34.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 8.6 % sekä Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet) 4.3 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Alkuvuoden 2021 tammi-huhtikuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 4.9 miljardiin dollariin, laskun ollessa 7.6 %. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.2 miljardia dollaria. Vuoden 2020 tammi-huhtikuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 10.6 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 2.0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 160 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 3.4 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2.6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 3.1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tanskaan (DK) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 27.8 10.2 6.8 2.5 22.8 8.5 9.5 3.3 9.5 2.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.3 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2 3.8 1.3 1.9 0.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.8 0.3 2.5 0.9 1.5 0.5 1.1 0.4 1.9 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 2.1 0.7 2.8 1.0 2.2 0.8 2.5 0.9 3.2 0.9
08. Rehuaineet 22.8 8.4 0.3 0.1 17.2 6.4 0.10 0.3 0.6 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.9 0.3 0.6 0.2 0.9 0.3 0.7 0.2 1.3 0.4
1. Juomat ja tupakka 4.4 1.6 4.9 1.8 2.6 1.0 3.6 1.3 3.9 1.1
11. Juomat 3.9 1.4 4.6 1.7 2.6 1.0 3.6 1.3 3.9 1.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.2 0.3 0.1 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.1 1.1 17.6 6.6 3.3 1.2 31.4 11.1 5.5 1.6
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.2 14.8 5.5 0.5 0.2 25.10 9.2 0.7 0.2
25. Paperimassa 0.7 0.3 0.8 0.3 0.6 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.5 0.2 0.6 0.2 0.5 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.2 0.4 1.1 0.4 1.6 0.6 4.0 1.4 3.7 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 58.5 21.5 55.1 20.6 0.1 0.0 19.9 7.1 124.7 35.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 58.5 21.5 55.1 20.6 0.1 0.0 19.9 7.1 124.7 35.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 42.9 15.8 50.6 18.9 110.3 41.4 80.6 28.6 81.6 23.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 11.3 4.1 17.6 6.5 23.2 8.7 12.1 4.3 12.2 3.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.8 0.3 1.1 0.4 1.8 0.7 1.1 0.4 9.0 2.6
53. Väri- ja parkitusaineet 0.8 0.3 0.8 0.3 0.6 0.2 0.8 0.3 1.4 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 14.0 5.1 17.3 6.4 21.8 8.2 50.6 17.9 37.6 10.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.4 0.9 1.8 0.7 1.7 0.6 2.7 0.9 2.3 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 0.10 0.3 1.2 0.4 0.9 0.3 1.1 0.4 1.3 0.4
58. Muovit, valmistetut 1.7 0.6 2.3 0.8 2.6 1.0 1.6 0.5 2.3 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11.3 4.1 8.10 3.3 57.10 21.7 10.7 3.8 15.8 4.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.5 3.5 11.8 4.4 11.9 4.5 12.5 4.4 14.2 4.0
62. Kumituotteet 0.4 0.1 0.2 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.4 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.8 0.3 0.7 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 0.3 1.0 0.4 1.4 0.5 1.9 0.6 1.2 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 3.2 1.2 2.9 1.1 3.9 1.5 2.7 0.9 4.1 1.2
67. Rauta ja teräs 0.4 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1
68. Muut metallit 0.4 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2 0.8 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.0 1.5 6.7 2.5 4.9 1.8 5.4 1.9 6.8 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 75.1 27.6 60.9 22.7 65.4 24.5 75.3 26.7 68.7 19.5
71. Voimakoneet ja moottorit 2.2 0.8 3.2 1.2 1.8 0.7 3.7 1.3 2.4 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.9 3.3 7.0 2.6 8.2 3.0 10.9 3.9 11.8 3.3
73. Metalliteollisuuskoneet 2.9 1.0 0.3 0.1 0.2 0.1 2.10 1.0 0.2 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 14.2 5.2 8.2 3.0 11.4 4.2 11.7 4.1 10.0 2.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10.8 4.0 6.7 2.5 5.10 2.2 5.9 2.1 7.8 2.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 12.2 4.5 13.10 5.2 13.3 5.0 11.5 4.1 6.4 1.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 14.1 5.2 16.4 6.1 16.10 6.4 19.0 6.7 19.3 5.5
78. Moottoriajoneuvot 3.5 1.3 2.2 0.8 3.1 1.1 4.8 1.7 6.0 1.7
79. Muut kuljetusvälineet 6.7 2.4 3.4 1.3 4.8 1.8 5.1 1.8 5.1 1.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 36.8 13.5 38.1 14.2 37.8 14.2 36.7 13.0 26.1 7.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.1 0.4 1.6 0.6 0.9 0.3 1.3 0.5 2.1 0.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
84. Vaatteet 0.3 0.1 0.7 0.3 0.7 0.3 0.6 0.2 0.3 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 18.7 6.9 12.8 4.7 13.3 5.0 21.7 7.7 13.8 3.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.9 0.3 0.5 0.2 0.6 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2
89. Muut valmiit tavarat 15.5 5.7 22.4 8.3 21.6 8.1 12.0 4.3 9.3 2.6
9. Muut tavarat 13.9 5.1 22.2 8.3 12.6 4.7 12.4 4.4 17.8 5.0
93. Erittelemätön 3.6 1.3 11.9 4.4 2.5 0.9 1.7 0.6 4.2 1.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 10.3 3.8 10.3 3.8 10.2 3.8 10.7 3.8 13.6 3.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 271.8 100.0 267.7 100.0 266.7 100.0 281.9 100.0 351.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tanskasta (DK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 36.2 4.6 38.2 3.8 33.4 3.8 37.0 3.6 38.4 4.5
00. Elävät eläimet 1.3 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 10.2 1.3 14.7 1.4 11.6 1.3 11.8 1.1 12.9 1.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.2 0.4 3.9 0.4 3.2 0.4 3.4 0.3 5.2 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 5.5 0.7 6.2 0.6 4.4 0.5 6.1 0.6 5.1 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 2.3 0.3 1.1 0.1 1.7 0.2 3.4 0.3 0.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1 0.6 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
08. Rehuaineet 0.5 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.5 0.0 0.5 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 12.1 1.5 10.9 1.1 11.3 1.3 10.7 1.0 13.2 1.5
1. Juomat ja tupakka 3.2 0.4 2.10 0.3 1.2 0.1 2.7 0.3 2.5 0.3
11. Juomat 1.8 0.2 1.1 0.1 0.9 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.5 0.2 1.9 0.2 0.4 0.0 1.4 0.1 1.5 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8.0 1.0 8.1 0.8 7.9 0.9 8.9 0.9 9.7 1.1
24. Puutavara ja korkki 0.10 0.1 1.4 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0 0.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 6.5 0.8 6.3 0.6 6.8 0.8 7.5 0.7 7.7 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 4.3 0.5 0.3 0.0 5.3 0.6 3.9 0.4 21.3 2.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4.3 0.5 0.1 0.0 5.2 0.6 3.9 0.4 21.2 2.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 1.4 0.1 0.8 0.1 2.1 0.2 0.4 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 1.2 0.1 0.6 0.1 2.0 0.2 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 492.0 62.3 729.7 71.8 573.1 65.8 667.6 65.4 478.4 55.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 22.4 2.8 29.7 2.9 22.1 2.5 28.6 2.8 25.8 3.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.6 0.2 1.2 0.1 1.3 0.1 2.3 0.2 1.4 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 2.0 0.3 1.3 0.1 1.3 0.1 1.4 0.1 1.6 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 447.5 56.7 680.5 67.0 530.7 61.0 611.9 59.9 422.7 49.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.10 0.1 1.5 0.1 1.4 0.1 1.1 0.1 1.8 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 0.1 1.0 0.1 1.8 0.2 1.1 0.1 1.5 0.2
58. Muovit, valmistetut 3.5 0.4 3.4 0.3 2.1 0.2 3.9 0.4 3.9 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13.4 1.7 11.3 1.1 12.8 1.5 17.6 1.7 19.9 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 19.7 2.5 20.1 2.0 22.2 2.5 22.3 2.2 23.0 2.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.3 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1
62. Kumituotteet 1.7 0.2 1.10 0.2 1.7 0.2 2.0 0.2 2.1 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0 1.0 0.1 0.7 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.7 0.2 2.4 0.2 2.9 0.3 2.1 0.2 2.2 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.3 0.4 4.1 0.4 3.4 0.4 3.6 0.3 3.10 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 4.10 0.6 1.7 0.2 4.4 0.5 1.7 0.2 2.9 0.3
67. Rauta ja teräs 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.1 1.3 0.1 1.0 0.1
68. Muut metallit 0.8 0.1 1.1 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 1.4 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.5 0.8 7.8 0.8 8.4 1.0 9.5 0.9 8.5 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 134.9 17.1 139.1 13.7 137.6 15.8 162.3 15.9 188.5 22.0
71. Voimakoneet ja moottorit 10.2 1.3 8.6 0.8 8.10 1.0 12.2 1.2 37.1 4.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 26.3 3.3 30.4 3.0 22.6 2.6 24.7 2.4 37.6 4.4
73. Metalliteollisuuskoneet 1.2 0.1 1.6 0.2 1.2 0.1 0.10 0.1 1.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 38.9 4.9 43.5 4.3 45.5 5.2 55.8 5.5 56.4 6.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.1 0.4 2.2 0.2 5.5 0.6 3.3 0.3 2.5 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13.8 1.7 14.6 1.4 15.0 1.7 16.9 1.7 14.6 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 26.1 3.3 27.0 2.7 24.2 2.8 26.6 2.6 26.6 3.1
78. Moottoriajoneuvot 5.9 0.7 3.8 0.4 4.7 0.5 3.4 0.3 4.5 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 9.8 1.2 7.7 0.8 10.2 1.2 18.9 1.8 8.4 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 79.7 10.1 65.9 6.5 79.3 9.1 98.4 9.6 81.3 9.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.0 0.1 0.8 0.1 1.4 0.2 0.8 0.1 0.9 0.1
82. Huonekalut 9.1 1.2 7.1 0.7 8.2 0.9 7.9 0.8 9.2 1.1
87. Kojeet,mittarit yms. 32.6 4.1 26.3 2.6 31.8 3.6 36.4 3.6 35.0 4.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.0 0.3 2.1 0.2 3.5 0.4 5.3 0.5 5.7 0.7
89. Muut valmiit tavarat 34.7 4.4 29.3 2.9 34.2 3.9 47.7 4.7 30.5 3.5
9. Muut tavarat 11.6 1.5 10.7 1.1 10.3 1.2 16.2 1.6 15.4 1.8
93. Erittelemätön 5.8 0.7 5.5 0.5 4.8 0.6 9.9 1.0 9.3 1.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 5.9 0.7 5.3 0.5 5.6 0.6 6.3 0.6 6.1 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 789.4 100.0 1,016.1 100.0 870.6 100.0 1,020.10 100.0 858.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu