Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tanskan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,3 0,2 0,2 0,3 0,3
Tuonnista0,5 0,5 0,3 0,3 0,5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,4 0,4 0,2 0,3 0,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tanskan kanssa, vienti Tanskaan ja tuonti Tanskasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Tanska oli Yhdysvaltain 34. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 5 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 1,8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 68,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Tanskan kanssa oli Yhdysvalloille 927 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Tanskasta oli 58,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1,4 miljardia dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) edustaen 60,4 prosentin osuutta.

Vienti Tanskaan yli kaksinkertaistui edellisen vuoden marraskuusta. Viennin arvo oli 429 miljoonaa dollaria.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Tanskan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 14,5 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 7,4 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 11,1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3,4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 2,7 prosentilla ja viennin arvo 26,5 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 5,8 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 821 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 7,8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 8,2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tanskaan (DK) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11,8 3,1 8,2 3,1 9,4 3,6 9,8 2,3 4,6 1,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 00 00 0,2 0,1 00 0,6 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 4,3 1,1 3,3 1,2 4,3 1,7 3,8 0,9 0,7 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 3,5 0,9 2,7 1,0 1,6 0,6 2,7 0,6 2,0 0,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,1 0,0 0,8 0,3 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4 0,1
08. Rehuaineet 2,9 0,7 0,4 0,1 1,5 0,6 1,2 0,3 0,3 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,9 0,2 0,5 0,2 1,2 0,4 1,1 0,3 0,4 0,1
1. Juomat ja tupakka 9,3 2,4 6,5 2,5 4,9 1,9 7,7 1,8 2,8 0,6
11. Juomat 9,2 2,4 6,3 2,4 4,9 1,9 7,6 1,8 2,8 0,6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,2 0,8 9,9 3,7 18,0 6,9 8,9 2,1 6,2 1,5
24. Puutavara ja korkki 0,4 0,1 6,2 2,4 13,5 5,2 6,0 1,4 4,4 1,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,9 0,5 2,3 0,9 3,6 1,4 1,7 0,4 0,9 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 142,9 36,9 53,1 20,1 62,3 24,0 192,0 44,9 226,9 52,9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 00 1,9 0,8 00 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 142,9 36,9 53,1 20,1 60,3 23,3 192,0 44,9 226,9 52,9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 11,0 2,8 4,5 1,7 10,1 3,9 0,1 0,0 0,1 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 11,0 2,8 4,5 1,7 10,1 3,9 0,1 0,0 0,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 61,6 15,9 53,5 20,3 47,3 18,3 78,1 18,3 58,7 13,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 15,4 4,0 12,7 4,8 12,3 4,7 14,4 3,4 8,1 1,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,6 0,9 1,6 0,6 1,3 0,5 9,1 2,1 4,1 1,0
53. Väri- ja parkitusaineet 0,7 0,2 0,4 0,2 0,8 0,3 0,4 0,1 0,7 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 16,2 4,2 22,5 8,5 16,8 6,5 30,8 7,2 30,2 7,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,5 0,9 1,5 0,6 2,9 1,1 2,1 0,5 2,3 0,5
57. Muovit, valmistamattomat 1,4 0,4 1,4 0,5 1,2 0,5 1,4 0,3 0,9 0,2
58. Muovit, valmistetut 2,9 0,7 2,5 1,0 2,7 1,0 2,7 0,6 1,8 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 18,0 4,6 10,9 4,1 9,4 3,6 17,2 4,0 10,7 2,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 11,3 2,9 11,2 4,3 10,5 4,0 9,3 2,2 8,4 2,0
62. Kumituotteet 1,4 0,3 0,2 0,1 0,5 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,3 0,1 0,7 0,3 0,2 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,1 0,3 1,3 0,5 1,6 0,6 1,8 0,4 1,0 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 3,8 1,0 4,3 1,6 3,0 1,2 2,1 0,5 2,2 0,5
67. Rauta ja teräs 1,2 0,3 0,9 0,3 0,8 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1
68. Muut metallit 0,7 0,2 0,6 0,2 0,8 0,3 0,7 0,2 0,4 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,6 0,7 3,0 1,2 3,3 1,3 3,2 0,8 3,2 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 81,5 21,0 70,9 26,9 52,6 20,3 61,4 14,4 67,8 15,8
71. Voimakoneet ja moottorit 3,4 0,9 2,0 0,7 2,1 0,8 2,3 0,5 1,9 0,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10,5 2,7 9,3 3,5 4,0 1,6 6,3 1,5 4,8 1,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9,1 2,4 7,5 2,9 10,3 4,0 9,3 2,2 14,3 3,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9,0 2,3 4,4 1,7 2,6 1,0 6,5 1,5 8,0 1,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,6 1,7 7,2 2,7 6,3 2,4 6,0 1,4 7,1 1,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21,2 5,5 18,7 7,1 20,0 7,7 23,6 5,5 24,1 5,6
78. Moottoriajoneuvot 2,9 0,7 14,8 5,6 2,6 1,0 2,9 0,7 3,1 0,7
79. Muut kuljetusvälineet 18,5 4,8 6,8 2,6 4,4 1,7 4,2 1,0 4,3 1,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 25,6 6,6 31,8 12,1 28,0 10,8 35,7 8,4 32,1 7,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,5 0,1 1,1 0,4 1,0 0,4 0,4 0,1 1,0 0,2
84. Vaatteet 1,7 0,4 0,2 0,1 2,3 0,9 0,3 0,1 1,3 0,3
87. Kojeet,mittarit yms. 13,4 3,5 14,3 5,4 14,8 5,7 18,1 4,2 18,1 4,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,9 0,2 0,7 0,3 0,9 0,3 0,8 0,2 0,6 0,1
89. Muut valmiit tavarat 8,7 2,3 15,2 5,8 8,6 3,3 15,5 3,6 10,3 2,4
9. Muut tavarat 29,0 7,5 14,0 5,3 16,0 6,2 24,2 5,7 21,4 5,0
93. Erittelemätön 14,5 3,8 4,5 1,7 5,9 2,3 7,4 1,7 4,3 1,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 14,5 3,7 9,5 3,6 10,1 3,9 16,8 3,9 17,0 4,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 387,2 100,0 263,5 100,0 259,1 100,0 427,2 100,0 428,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tanskasta (DK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 42,1 3,9 46,6 3,8 49,8 7,8 49,1 5,7 69,2 5,1
00. Elävät eläimet 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,8 0,1 0,4 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 12,3 1,1 16,7 1,4 17,1 2,7 12,5 1,4 23,3 1,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3,8 0,4 4,4 0,4 4,6 0,7 3,8 0,4 6,5 0,5
03. Kala- ja kalavalmisteet 5,6 0,5 6,7 0,5 6,4 1,0 6,3 0,7 6,4 0,5
04. Vilja ja viljatuotteet 2,1 0,2 3,5 0,3 10,4 1,6 10,6 1,2 20,8 1,5
05. Hedelmät ja kasvikset 0,7 0,1 0,6 0,0 0,6 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,5 0,2 2,3 0,2 1,0 0,2 1,3 0,1 1,4 0,1
08. Rehuaineet 0,5 0,1 0,3 0,0 0,4 0,1 0,3 0,0 0,8 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 14,4 1,3 12,1 1,0 9,0 1,4 13,1 1,5 9,1 0,7
1. Juomat ja tupakka 2,1 0,2 2,7 0,2 2,6 0,4 1,8 0,2 1,8 0,1
11. Juomat 1,3 0,1 1,8 0,1 1,2 0,2 1,1 0,1 0,9 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,8 0,1 0,9 0,1 1,4 0,2 0,7 0,1 0,9 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8,5 0,8 9,9 0,8 8,5 1,3 7,2 0,8 10,0 0,7
24. Puutavara ja korkki 0,3 0,0 0,9 0,1 1,3 0,2 0,7 0,1 0,7 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,7 0,2 1,9 0,2 1,8 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5,7 0,5 6,8 0,5 5,2 0,8 6,0 0,7 8,5 0,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 10,2 0,9 5,8 0,5 6,3 1,0 0,1 0,0 8,8 0,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 10,2 0,9 5,8 0,5 6,3 1,0 0,1 0,0 8,8 0,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,3 0,0 0,5 0,0 0,6 0,1 0,4 0,0 0,5 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,3 0,0 0,5 0,0 0,6 0,1 0,4 0,0 0,5 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 680,0 62,2 835,2 67,7 273,0 42,5 468,2 54,0 928,5 68,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 27,7 2,5 23,1 1,9 36,8 5,7 25,7 3,0 21,5 1,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,2 0,1 1,4 0,1 2,5 0,4 2,9 0,3 1,8 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 1,1 0,1 1,1 0,1 1,3 0,2 1,4 0,2 1,6 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 617,4 56,5 775,4 62,9 205,1 31,9 418,6 48,3 874,1 64,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,5 0,1 1,1 0,1 1,4 0,2 0,8 0,1 0,7 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 1,4 0,1 1,2 0,1 1,6 0,2 1,0 0,1 1,4 0,1
58. Muovit, valmistetut 5,7 0,5 4,1 0,3 3,3 0,5 3,4 0,4 5,0 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 24,0 2,2 27,9 2,3 21,0 3,3 14,3 1,6 22,4 1,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 28,4 2,6 26,6 2,2 21,8 3,4 21,0 2,4 23,7 1,7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,6 0,1 0,2 0,0 0,6 0,1 0,4 0,0 0,4 0,0
62. Kumituotteet 3,0 0,3 1,6 0,1 2,0 0,3 1,8 0,2 2,2 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,1 0,1 0,6 0,0 0,7 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,3 0,2 3,4 0,3 2,4 0,4 2,3 0,3 2,5 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,2 0,4 4,1 0,3 2,7 0,4 3,0 0,3 3,2 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 2,0 0,2 5,2 0,4 2,4 0,4 1,4 0,2 5,3 0,4
67. Rauta ja teräs 2,7 0,3 0,9 0,1 0,9 0,1 0,5 0,1 0,3 0,0
68. Muut metallit 1,2 0,1 1,1 0,1 1,5 0,2 1,6 0,2 1,2 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11,3 1,0 9,5 0,8 8,6 1,3 9,4 1,1 7,4 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 211,2 19,3 190,4 15,4 168,8 26,3 212,3 24,5 190,4 14,0
71. Voimakoneet ja moottorit 36,4 3,3 53,1 4,3 14,3 2,2 30,8 3,6 13,5 1,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 33,2 3,0 23,7 1,9 38,5 6,0 37,5 4,3 38,0 2,8
73. Metalliteollisuuskoneet 1,9 0,2 1,2 0,1 1,4 0,2 6,3 0,7 1,2 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 76,4 7,0 60,9 4,9 56,9 8,9 67,5 7,8 73,1 5,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,3 0,3 2,9 0,2 2,3 0,4 4,0 0,5 4,4 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 12,9 1,2 14,3 1,2 16,9 2,6 16,5 1,9 17,2 1,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 34,8 3,2 23,8 1,9 29,5 4,6 35,0 4,0 28,5 2,1
78. Moottoriajoneuvot 3,3 0,3 3,8 0,3 3,2 0,5 3,3 0,4 4,3 0,3
79. Muut kuljetusvälineet 8,9 0,8 6,8 0,5 5,8 0,9 11,4 1,3 10,1 0,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 95,9 8,8 100,9 8,2 100,0 15,6 93,1 10,7 107,0 7,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,1 0,1 1,3 0,1 1,2 0,2 1,4 0,2 1,7 0,1
82. Huonekalut 11,4 1,0 10,3 0,8 10,2 1,6 11,3 1,3 13,1 1,0
84. Vaatteet 0,8 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 38,2 3,5 36,7 3,0 33,3 5,2 37,9 4,4 36,2 2,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5,2 0,5 3,8 0,3 1,8 0,3 3,2 0,4 7,0 0,5
89. Muut valmiit tavarat 39,1 3,6 48,4 3,9 52,9 8,2 38,7 4,5 48,0 3,5
9. Muut tavarat 14,2 1,3 14,7 1,2 11,3 1,8 13,4 1,5 15,6 1,2
93. Erittelemätön 7,6 0,7 8,5 0,7 5,0 0,8 7,1 0,8 9,0 0,7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 6,6 0,6 6,2 0,5 6,2 1,0 6,3 0,7 6,6 0,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.092,9 100,0 1.233,2 100,0 642,8 100,0 866,6 100,0 1.355,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu